Krigskorset

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Krigskorset med sverd.

Krigskorset er den høgaste rangerte utmerkinga i Noreg. I perioden 1941 til 1945 kunne krigskorset tildelast både med og utan sverd. Statuttane vart endra i 1945 slik at alle tildelingar vart gjort med sverd, og utmerkinga er i dag kjend som Krigskorset med sverd.[1][2]

Utforming

Dekorasjonen består av eit kløverbladkors, også kalt Olavskors, i bronse med riksvåpenet i relieff i midten av korset. Baksida er utan motiv. Korset er opphengt i bandet i ein halv eikekrans, som er festa øvst på den vertikale korsarmen. Eikekransen er benyttet i militær symbolikk og representerer tapperheit, styrke og patriotisme. Båndet er i Norges flaggfarger, rødt med sentral midtstripe i kvit, blått og kvtt. Båndet er etter endringa av statuttane i 1945 forsynt med eit sverd for kvar tildeling av utmerkinga. I dei opphavelege statuttane kunne utmerkinga tildelast med og utan svard; gjenntatt tildeling av dekorasjonen vart då markert med stjerne på bandet.

Statutter

Statutter 23. mai 1941[3] Statutter 18. mai 1945[4] Statutter 26. juni 2009[5]
§1 Krigskorset utdeles: a. for personlig innsats i kamp. b. for andre særlige fortjenester av Norges forsvar. For personlig innsats i kamp kan krigskorset gis til norske eller utenlandske militære som under krig på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av troppeavdeling, fartøy eller flygeavdeling under kamp. Krigskorset kan også gis til norske eller utenlandske personer som har innlagt seg særlige fortjenester av Norges forsvar ved fremragende militær eller sivil virksomhet under krig. Krigskorset kan utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp. Krigskorset kan utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.
§2 Krigskorset er Olavskorset i bronse med riksvåpnet i korsets midte. Over korset er en krans i hvis ender båndet er festet. Båndet er i Orlogs- og Handelsflaggets farger, rødt, hvitt og blått i samme forhold som i flagget. Hvis krigskorset er delt ut for personlig innsats i kamp er båndet (båndspennen) forsynt med sverd. Krigskorset er Olavskorset i bronse med riksvåpnet i korsets midte. Over korset er en krans, i hvis ender båndet er festet. Båndet er i Orlogs- og Handelsflaggets farger: rødt, hvitt og blått i samme forhold som i flagget. Krigskorsets bånd er forsynt med sverd. Krigskorset er Olavskorset i bronse med riksvåpenet i korsets midte. Over korset er en krans, i hvis ender båndet er festet. Båndet er i Orlogs- og Handelsflaggets farger: rødt, hvitt og blått i samme forhold som i flagget. Krigskorsets bånd er forsynt med sverd.
§3 Krigskorset bæres av norske borgere på venstre side av brystet foran alle andre dekorasjoner. På uniform kan en istedenfor korset bære båndspenne. Krigskorset bæres av norske borgere på venstre side av brystet foran alle andre dekorasjoner. På uniform kan en istedenfor korset bære båndspenne. Krigskorset bæres av norske borgere på venstre side av brystet foran alle andre dekorasjoner. På uniform kan en i stedet for korset bære båndstripe.
§4 Krigskorset utdeles av H.M. Kongen i Statsråd etter innstilling: For militære av Forsvarsdepartementet etter forslag av de militære myndigheter. For sjømenn av handelsflåten av Handelsdepartementet. For utlendinger såvel militære som sivile, av Utenriksdepartementet. Alle forslag til dekorering skal forelegges Forsvarsdepartementet til uttalelse før de foredras i Statsråd. Krigskorset utdeles av H M Kongen i Statsråd etter innstilling: For militære og sivile av Forsvarsdepartementet etter forslag av de militære myndigheter. For sjømenn av handelsflåten av Handelsdepartementet. For utlendinger så vel militære som sivile, av Utenriksdepartementet. Alle forslag til dekorering skal forelegges Forsvarsdepartementet før de foredras i Statsråd. Krigskorset utdeles av H.M. Kongen i Statsråd etter innstilling. Innstilling til Krigskorset for norske statsborgere fremmes av Forsvarsdepartementet. For utlendinger, så vel militære som sivile, fremmes innstilling av Utenriksdepartementet.
§5 I forslag om dekorering skal gis en fullstendig framstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget. I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget. I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget.
§6 Med krigskorset skal følge et diplom hvori gis en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for utdelingen. Med Krigskorset skal følge et diplom hvori gis en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for utdelingen. Med Krigskorset skal følge et diplom hvori gis en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for utdelingen.
§7 Krigskorset kan utdeles bare en gang til en og samme person. Men hvis en som har krigskorset igjen utmerker seg slik at han påny gjør seg fortjent til å få det, blir båndet forsynt med en stjerne for hver gang. Krigskorset kan utdeles bare en gang til en og samme person. Men hvis en som har Krigskorset igjen utmerker seg slik at han på ny gjør seg fortjent til å få det, blir båndet forsynt med et nytt sverd hver gang. Krigskorset kan utdeles bare en gang til en og samme person. Men hvis en som har Krigskorset igjen utmerker seg slik at han på nytt gjør seg fortjent til å få det, blir båndet forsynt med et nytt sverd hver gang.
§8 Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes død. Korset kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring. Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes død. Korset kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring. Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes død. Korset kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring.
§9 Hvis en som har Krigskorset viser seg uverdig til å bære det, kan H.M. Kongen i Statsråd frata ham korset. Hvis en som har Krigskorset viser seg uverdig til å bære det, kan H M Kongen i Statsråd frata ham korset. Hvis en som har Krigskorset viser seg uverdig til å bære det, kan H.M. Kongen i Statsråd frata ham korset.

Referanser

Se også