Herred

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Herred (hered/herad)),[1],[2] er en hovedsakelig historisk term for administrative områder (tilsvarende dagens kommune), blant annet brukt i Norge og en rekke andre land.

Termen «herred» har sitt opphav i det norrøne herað (beslektet med her, hær), og var opprinnelig særlig brukt om de administrative grunnenhetene på Østlandet i middelalderen. I øvrige deler av landet ble termen «bygd» brukt isteden.

Herred betegnet i følge Norsk Riksmålsordbok det minste tingområdet (og er i følge samme kilde, sannsynligvis den eldste, politiske organisasjonsenhet på Østlandet i Norge, i det sydlige Sverige (Götaland) og i Danmark) og var i bruk fra middelalderen. Betegnelsen har også vært i bruk om landkommuner (også kalt herredskommuner) fra 1863 fram til 1980-tallet.

I England brukte man gjerne navnet hundred (et hundrede), som muligens opprinnelig kom av at området stilte hundre væpnede menn; etter hvert ble den engelske definisjonen et område som hadde nok dyrkbar mark til å fø hundre familier. Det bør tas i betraktning at betegnelsen hundre på denne tiden var signifikant for antallet 120. (100 ble kallt smalhundre. Det samme prinsipp gjaldt for 'tusen'). Andre land hadde tilsvarende navn, og denne navneformen er den eldste som er kjent for systemet; den er nevnt av Tacitus i år 98 som centeni i hans beskrivelse av hvordan germanerne organiserte seg.

Norge

Det formelle skillet mellom by- og landkommuner ble opphevet i kommuneloven (1992). Ordet brukes i dag vesentlig mer på nynorsk (i formen «herad») enn på bokmål. Etter kommune- og regionreformen 2020 ble gjennomført er det kun tre kommuner på Vestlandet som fremdeles bruker «herad» i stedet for «kommune» i sitt offisielle navn:

 • Kvam herad
 • Ulvik herad
 • Voss herad

Ordet foreligger også som kvalifiserende ledd i sammensetningene herredskommune (landkommune) og i de historiske termene herredsrett og herredsstyre.

Stedsnavn med «herad» i navnet

 • Herad, en tidligere kommune i tidligere Vest-Agder fylke, innlemmet i Farsund den 1. januar 1965
 • Herad]], bygd i Gol kommune i Viken fylke.
 • Kvinnherad
 • Krødsherad
 • Sauherad
 • Gransherad
 • Lisleherad
 • Heradsbygd (Elverum)
 • Heradsbygda (Ringerike)
 • Hovsherad (bygd i Lund kommune i Rogaland)

Sverige

I Svealand het distriktene opprinnelig hundare, tilsvarende det engelske begrepet, mens man i Götaland kalte det härad. Etter hvert innførte også Svealand navnet härad. I Norrland hadde man, fordi området var så tynt befolket, ikke herreder.

Referanser

 1. Artikkelen her har tatt utgangspunkt i artikkelen Herred (Wikipedia, bokmål).
 2. En svært omfattende Leksikonartikkel av Steinar Imsen finnes på Lokalhistoriewiki.no.