Gudbrand

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Gudbrand er Gudbrandsdal Slektshistorielags eget tidskrift som distribueres ut til samtlige medlemmer som har betalt årskontingent. I et normalår skal Gudbrand komme ut med 4 nummer i året.

Gudbrand utkom første gang i 1991 med Richard Fauskrud som redaktør. Han var delaktig i arbeidet med Gudbrand helt fram til våren 2002.

I 2012 bestod redaksjonen av:

  • Bjørn Brudal, Lillehammer.
  • Even Bergsengstuen, Brøttum.
  • Jakup Skjedsvold, Vågå.

Gudbrand trykkes i A5-format og er på ca. 40 sider, +/– alt avhengig av innkommet stoff.

Alle medlemmer og interesserte ellers oppfordres på det sterkeste til å bidra med stoff.