Frode Myrheim

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Frode Myrheim
Frode Myrheim
Født22. oktober 1968
FødselsstedOslo
Barn1
UtdannelseCand.philol., historie hovedfag
Utdannet vedUniversitetet i Oslo
YrkeForfatter
NasjonalitetNorsk
SpråkNorsk

Jan Frode Myrheim, f. Oslo[1] 22. oktober 1968,[2] er en norsk slektsforsker og bygdebokforfatter. Myrheim har de senere årene arbeidet som bygdebokforfatter i Aurskog-Høland og arbeider for tiden med gårds- og ættehistorie for Høland. Myrheim er cand.philol. fra Universitetet i Oslo og leverte hovedoppgaven Tenesteskipnaden i Elverum i perioden 1758–63 med vekt på geografisk mobilitet – omfang og årsaker. Ei framstilling av tenesteskipnaden i eit austnorsk prestegjeld på 1700-talet høsten 2006. Han er styremedlem i Sør-Østerdal Slektshistorielag.

Bibliografi

 • 1996: «Et bidrag til personnavn-debatten«, Genealogen nr. 3, 1996, s. 19–21.
 • 1997: «[Melding av] Solemdal, Arnold. Bygdebok for Nesjestranda. Utgjeven av Veøy Helselag 1995», Heimen nr. 1 1997 (band 34), s. 77–78.
 • 1997: «Et bidrag til personnavn-debatten», Genealogen nr. 1, 1997, s. 38–39 (den samme som artikkelen med samme navn i Genealogen nr. 3, 1996, s. 19–21, bare at denne er fri for tekniske feil fra redaksjonens side).
 • 1997: «Farsnavnet – et nytt bidrag til personnavndebatten», Genealogen nr. 2, 1997, s. 34–35.
 • 1998: «Bygdeboka for Elverum – et dårlig planlagt arbeid», Hamar Arbeiderblad 12. oktober 1998, s. 17.
 • 1998: «Bygdeboka for Elverum – et dårlig planlagt arbeid», Østlendingen 23. november 1998, s. 30.
 • 1999: «Uttale av personnamn på Hedmarka. Etter foredrag holdt på Statsarkivet i Hamar 7. oktober 1999», Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift, nr. 3, 1999, s. 23–29.
 • 2000: «Slekta på Sørå frå dei eldste tider og fram til i dag», Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift, nr. 1, 2000, s. 10–25.
 • 2001: «Norsk Etternamnsleksikon. Melding av Norsk etternamnsleksikon. Norske slektsnamn – utbreiing, tyding og opphav av Olav Veka (Det Norske Samlaget 2000)», Genealogen nr. 1, 2001, s. 75.
 • 2002: «Stadnamna på Sørum 131/1», Gammalt frå Stange og Romedal 2002. Stange historielag, s. 120–142.
 • 2003: «Ei grei oppslagsbok. Melding av Bibelsk namnebok av Dag Kjær Smemo (Det Norske Bibelselskap 2002)», Genealogen nr. 1, 2003, s. ---.
 • 2003: «Ukjente skattelistar frå Helgøya», Hedmark Sleksthistorielags Tidsskrift, nr. 1, 2003, s. 25–34.
 • 2003: «Namneleksikon. Melding av Navneleksikon frå Kunnskapsforlaget (2003)», Genealogen, nr. 2, 2003, s. 55.
 • 2003: «Særne-Hallvord», Tjukke Slekta. Medlemsblad for Sør-Østerdal Slektshistorielag nr. 3, 2003, s. 56.
 • 2003: «Musikkhistorie fra 1700-tallet: en spelemann fra Stange og felekassa hans», Gammalt frå Stange og Romedal 2003. Stange historielag, s. 126–141 (medforfattar Gjermund Kolltveit).
 • 2004: «Gards- og slektshistorie for Frisholm 105/1 og 2 i Stange», Hedmark Sleksthistorielags Tidsskrift, nr. 1, 2004, s. 15–98.
 • 2004: «Strid om navnet Rappstad i Vang», Hamar Arbeiderblad 9. oktober 2004, s. 50.
 • 2005: «Navneleksikon. Melding av Fornavn. Norsk Navneleksikon av Birger Sivertsen (Andresen & Butenschøn, Oslo 2004)», Genealogen nr. 1, 2005, s. 71–72.
 • 2005: «Bok om personnamn. Birger Sivertsen: Fornavn Norsk Navneleksikon Andresen & Butenschøn, Oslo 2003», Språklig samling nr. 3, 2005, s. 8.
 • 2005: «Søndre-Gjermstad. Uprenta gards- og slektshistorie for Søndre-Gjermstad i Stange», 2005 (noko uferdeg).
 • 2005: «Musikkhistorie fra 1700-tallet: en spelemann fra Stange og felekassa hans», Årbok for norsk folkemusikk 2006 (medforfattar Gjermund Kolltveit). Opphaveleg sto denne artikkelen i Gammalt frå Stange og Romedal 2003.
 • 2006: «Ottar smed og hans familie – ein familie i bygdebøkenes skugge», Tjukke Slekta. Medlemsblad for Sør-Østerdal Slektshistorielag nr. 2, 2006, s. 4–7.
 • 2006: «Den fjerde Knut Knutsson på Syndre Nøtåsen», Tjukke Slekta. Medlemsblad for Sør-Østerdal Slektshistorielag nr. 2, 2006, s. 29–33.
 • 2006: «Dårleg gangsyn i rally-saken?», Hamar Arbeiderblad 14. september 2006, s. 40.
 • 2006: «Endå ei populærbok om personnamn. Melding av Navneboka av Birger Sivertsen (N.W.Damm & Søn, Oslo 2006)», Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag nr. 44 – 2006, s. 77–78.
 • 2007: «Kva skjer i Furuberget?», Hamar Arbeiderblad 5. desember 2007, s. 23.
 • 2008: «[Melding av] Thronæs, Terje: Helge Væringsaasen – østerdalsbonde og verdensborger. Elverum Historielag. Elverum 2007», Heimen nr. 3 2008 (band ???), s. 273–276.
 • 2008: Huseby i Stange (uferdeg og uprenta manus 2008).
 • 2009: «Ei meningsløs lovendring», Hamar Arbeiderblad 9. februar 2009, s. 4.
 • 2009: «Lite gjennomtenkt», Oppland Arbeiderblad 19. februar 2009, s. 4.
 • 2009: «Å kaste stein i glashus», Oppland Arbeiderblad 25. mars 2009, s. 4.
 • 2009: «Dagboka etter skolelærar Børger Rustad. Bokanmeldelse», Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag, nr. 2, 2009, s. 26.
 • 2009: «Lite gjennomtenkt framlegg til endring av stadnamnlova», Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk Namnelag nr. 50 – 2009, s. 19-21.
 • 2009: «Bruksnamn på Romerike», Årbok for Romerike 2009 (Romerike mens nasjonen våkner 1750–1850), s. 179–194.
 • 2009: «Lokale stadnamn i bygdebøker», Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk Namnelag nr. 50 – 2009, s 40–41.
 • 2010: «Et tømmerregnskap med pikante opplysninger», Info nr. 2, 2010 – Årg. 16 Elverum Historielag, s. 12–13 (medforfattar Ronny Rismyhr Haugen). Denne utgaven bygger vel på en nettversjon på Digitalt fortalt.
 • 2010: «å kallast med sitt rette namn (Hossen skal vi skrive namnet på våre forfedre)», Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag, nr. 2, 2010.
 • 2010: Norske Gardsbruk Hedmark Fylke I Stange.
 • 2010: Gards- og slektshistorie for Høland og Setskog. Kirkefjerdingen Gnr. 25–31, bind 6, del 1.
 • 2011: «Revlingfjerdingen – ei bok med mange lyte», Ringsaker Blad 29. januar 2011, s. 7.
 • 2011: «Vrange skrivemåtar av stadnamn», Indre Akershus Blad 7. februar 2011, s. 5.
 • 2011: «Nordiske førenamn for amerikanarar. Melding av Nancy L. Coleman og Olav Veka: A Handbook of Scandinavian Names. The University of Wisconsin Press, Madison 2010. 220 sider», Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag nr. 52 – 2010, s. 51–53.
 • 2011: «Am eller Amb, Ola eller Ole – hossen skal ein skrive namn?», Ringsaker Blad 12. mars 2011, s. 14.
 • 2011: «[Melding av] Berggren, Magne: Folk på gård, plass og tomt i Skiptvet. Gårds- og slektshistorie. Bind 3. Skiptvet kommune 2009», Heimen nr. 1, 2011 (band 48), s. 84–86.
 • 2011: «Ringsaker Historielag og Ole E. Storlien på vidåtta», Hamar Arbeiderblad 25. oktober 2011, s. 26.
 • 2011: «Med gateadresser skal landet byggjast», i Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk Namnelag nr. 53 – 2011, s 21–23.
 • 2011: «Am eller Amb, Ola eller Ole – hossen skal ein skrive namn?», Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk Namnelag nr. 53 – 2011, s 48–49.
 • 2012: «DNA og slektsgransking», Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag, nr. 1, 2012, s.12–15.
 • 2012: «Ein siger i ei mørketid», Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk Namnelag nr. 54 – 2012, s 14–15.
 • 2012: «Kratorp eller Kragtorp?», Indre Akershus Blad 6. juni 2012, s. 6.
 • 2012: «Kratorp endå ein gong med meir», Indre Akershus Blad 15. juni 2012, s. 7.
 • 2012: «Noen av holzførster Hendrich Rudolph Ruhes etterkommere», Runar Slektshistorisk tidsskrift for Østfold, nr. 1 og 2, 2012 – 32. årgang – Hefte 63 og 64.
 • 2012: «Vensvangen skrivast ikkje med w og to e-ar», Hamar Arbeiderblad 13. September 2012, s. 26.
 • 2012: «Band 10 av Bustadnavn i Østfold. Melding av Kåre Hoel: Bustadnavn i Østfold. Band 10. Aremark. Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, ved Margit Harsson. Novus forlag, Oslo 2012. 366 sider», Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag nr. 55 – 2012, s. 53–55.
 • 2012: «Stadnamni vår felles kulurarv», Hamar Arbeiderblad 21. November 2012, s. 30.
 • 2012: «Er Stange eigen republikk?», Hamar Arbeiderblad 1. desember 2012, s. 41.
 • 2012: «... om den såkalte bygdeboka for Høland og Setskog», Indre Akershus Blad 24. desember 2012, s. 5.
 • 2012: «Leiar. Norsk namnegransking i motbør og eit lovendringsframlegg som ikkje heng på greip», Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag nr. 56 – 2012, s. 5–6.
 • 2013: «Leiar. Bygdebøker som forvaltar av god namneskikk», Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag nr. 57 – 2013, s. 5–6.
 • 2013: «To jamgode namn», Hamar Arbeiderblad 31. august 2013, s. 44.
 • 2013: Gards- og slektshistorie for Høland og Setskog. Kirkefjerdingen Gnr. 32, 33, 53 og 54, bind 6. del 2.
 • 2014: «Stogg nedlegginga av Namnegranskinga!», Klassekampen 12. juli 2014, s. 39.
 • 2014: «Leiar. Bort med nedervde stadnamn og bort med namnegransking?», Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag nr. 59/60 – 2014, s. 5–6.
 • 2015: Gards- og slektshistorie for Høland og Setskog. Kirkefjerdingen Gnr. 34, 55, 56, 57, 58 og 59, bind 6, del 3.
 • 2015: «Leiar. Endring av stadnamnlova – kva skal vernast?», Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag nr. 61–62, 2015, s. 5–6.
 • 2016: «Njótarøy kommune», Klassekampen 26. mai 2016, s. 24.
 • 2017: «Leiar. Norsk namnegransking – kva no?», Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag nr. 63–64, 2016, s. 5–6.
 • 2017: «Kva skal barnet heita?», Indre Akershus Blad 13. oktober 2017, s. 7.
 • 2018: «Vi har ikkje råd til å mista Oppland», Hamar Arbeiderblad 16. januar 2018, s. 16.
 • 2018: «Leiar. Å kasta arvesylvet», Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag nr. 65–66, 2017, s. 5–6.
 • 2018: Gards- og slektshistorie for Høland og Setskog. Vestrengfjerdingen gnr. 35‒40, bind 7, del 1.
 • 2019: «Rangt um Blåvarp på Totn», Klassekampen 9. mai 2019, s. 22.
 • 2020: «I gamle Daagaa – Forteljingo og Bygda-Minne fraa Vaagaa. Melding av nyutgjeving ved Gudmund Harildstad og Kristoffer Kruken. Novus Forlag», Genealogen 2, 2020, s. 56–57.
 • 2021: Gards- og slektshistorie for Høland og Setskog. Vestrengfjerdingen gnr. 41–52, bind 7, del 2.
 • 2021: «Stein», Dag og tid 3.–9. desember 2021, s. 34.

Digitalpensjonatet

Referanser

 1. Muntlig informasjon til wikiredaktør Dag T. Hoelseth 28. januar 2023.
 2. Skattelisten 2001, Sagat.no.