Dag Hundstad

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Dag Hundstad.

Dag Hundstad (tidligere Dag Hundstad Johannesen), f. Mandal 15. april 1976, er en norsk historiker med sørlandsk lokal- og regionalhistorie som hovedfelt. Han har blant annet forfattet Klevefolk. Historien om en havn, Mandal, 1996, og bygdebøkene Halse og Harkmark. Bosetning og befolkning, bind I–II, Mandal kommune 2010.[1]

Hundstad avla sin cand.philol.-eksamen ved Historisk institutt, Universitetet i Bergen i 2004. Han var i perioden 2007–2011 universitetsstipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet og disputerte i februar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Sørlandet – fra terra incognita til sommerferieland. Fire historiske analyser av regionalitet og regionalisme.[2]

Hundstad var forsker ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder[3] senere førsteamanuensis i historie ved Høgskulen i Volda. Hundstad tiltrådte som leder ved Lokalhistorisk institutt i august 2018.[4]

Han er ellers en habil saksofonist og har også utdannelse som faglærer i rytmisk musikk fra Agder Musikkonservatorium.[5]

Verv

Hundstad var leder i Den norske historiske forening (HIFO) fra 2009 til 2012.[6][7] Han ble valgt til varamedlem i Norges kulturvernforbund fra 2009 og styremedlem fra 2010.[8]

Bibliografi i utvalg

[9]

 • «La oss bygge et hus for Herren», et skrift fra Mandal Historielag, 1995.
 • Klevefolk. Historien om en havn, Mandal, 1996. ISBN 82-994112-0-3
 • «Kapringslosene i Mandal. Losoldermannskap», Agder Historielags Årsskrift, nr. 78, 2002.
 • Sørlandske uthavnssamfunn – fra maritime monokulturer til fritidssamfunn, Hovedfagsoppgave, Historisk institutt, Universitetet i Bergen, 2004.
 • «Det sørlandske uthavnssamfunnet – en maritim monokultur», Heimen – Tidsskrift for lokal og regional historie, nr. 1, 2005.
 • «Sørlandske uthavnssamfunn – rendyrkede sjøfartskulturer", Sjøfartshistorisk årbok 2004, Bergen, 2005.
 • «The Norwegian Term 'Coastal Culture' and the Movement Associated with It», Deutsches Schiffartsarchiv, Volum 30, 2008.
 • «Regionsbygging i sør», i Seland, Bjørg (red.). Regionen – historiske perspektiver, aktuelle utfordringer, Høyskoleforlaget, Kristiansand, 2009.
 • «Foreign or Homegrown? The Creation of Coastal Leisure Culture in the South of Norway», i Koivunen, L./Syrjämaa, T. (eds.). Nordic Perspectives on Encountering Foreignness. Histories, University of Turku, Finland, No. 1, 2009.
 • Halse og Harkmark. Bosetning og befolkning, bind I–II, Mandal kommune, 2010.
 • «Havnekultur og kulturmøter», Bottnisk Kontakt XIV, Bjørneborg, Finland, 2010.
 • «A «Norwegian Riviera» in the making: the development of coastal tourism and recreation in southern Norway in the interwar period», Journal of Tourism History, No. 2, 2011.
 • «The Silver Scooner», in Lange, Even/Fischer, Lewis R. (eds.). Research in Maritime History. New Directions in Norwegian Maritime History, International Maritime Economic History Association, St. John´s, Newfoundland, No. 46; 2011.
 • «Outport Communities in the South of Norway – Maritime Monocultures», in Gorski, Richard/Söderqvist, Britta (eds.). The parallel worlds of the seafarer: Ashore, afloat and abroad, Papers from the 10th North Sea History Conference, Maritime Museum & Aquarium, Gothenburg, 2012.
 • «Historikeren som regionbygger? Et fagkritisk perspektiv på fire landsdelshistoriske verk», Historisk tidsskrift nr. 1, 2012.
 • Sørlandet – fra terra incognita til sommerferieland. Fire historiske analyser av regionalitet og regionalisme, ph.d.-avhandling, Universitetet i Bergen, 2013.
 • Norges historie i 25 ting, Oslo: Cappelen Damm, 2013 (sammen med Marlen Ferrer, Jørgen Bøckman, Ragnhild Hutchison og Hallvard Notaker).
 • ««...som Zebraer paa Sjøsanden». Etableringen av et moderne badeliv på sørlandskysten i mellomkrigsti den - brytninger og strømninger», i Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning av Berit Eide Johansen (red.), Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013.
 • «Kystkultur. Et begrepshistorisk perspektiv», i Koren, Elisabeth S./Kvalø, Frode. Hundre år over og under vann. Kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk maritimt museums hundreårsjubileum, Oslo: Novus forlag, 2014, s. 43—77. ISBN 9788270997558.
 • «Historikeren Bjørn Slettan til minne», Lindesnes 4. juni 2014 nr. 121, s. 19.
 • «Kongsvinger 1814. Grunnlovens krigere» (bokanmeldelse), Solør–Odal 2/2014, s. 22–23.
 • «Praktverk om Mo kirke» (anmeldelse av jubileumsboken «Mo kirke 150 år. Fra Jugramo til Stormo Bro», Sør-Odal: Mo menighetsråd, 2014), Solør–Odal 4/2014, s. 21–23.
 • Agder Historielag 1914–2014 – En lokalhistorisk reise, Kristiansand: Agder Historielag, 2015. ISBN 9788290575439.
 • «Lokalhistorien og historiefaget», Fortid. Historiestudentenes tidsskrift, UiO, 2015, Årg. 12, nr. 3, s. 21–29.
 • «Ståle Dyrvik og Edgar Hovland (red.): Hardanger. Ei regionhistorie, bd. 1–3», bokmelding, Historisk tidsskrift, nr. 4, 2015, s.639–645.
 • «Da Sørlandet ble Sørlandet. Regionalisme og turisme i første del av 1900-tallet», Tidsskrift for kulturforskning, 2015, Vol. 14, nr. 2, s. 42–61. ISSN: 1502-7473.
 • «Nord og sør. Nordnorsk og sørlandsk regionalisme i komparativt perspektiv», i Akselberg, Gunnstein/Barndon, Randi/Grove, Knut (red.). Region og regionalisering. Perspektiv og praksis, Oslo: Novus, 2016, s. 47–76. ISBN 9788270998722.
 • «Farvel til Glåmdal?», Solør-Odal, nr. 1, 2016, s. 25–29.
 • «Frivillige organisasjoner og regionbygging. Et eksempel fra Agder», i Grenseløst Agder, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2020, s. 104–123.
 • Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år (Dag Hundstad red.), Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2021. ISBN 9788202517502.

Referanser

 1. Nye bygdebøker for Harkmark, Slektami.info 22. november 2010.
 2. Universitetet i Bergen. Doktorgrader 2013. Dag Hundstad.
 3. Universitetet i Agder. Profiler. Dag Hundstad,
 4. «Dag Hundstad ny leder for Lokalhistorisk institutt», Nasjonalbibliotekets Facebook-side 1. juni 2018.
 5. «Dag Hundstad ny HIFO-leder», HIFO.no 28. mai 2010.
 6. «Dag Hundstad ny HIFO-leder», HIFO.no 28. mai 2010. Ifølge historikksiden til HIFO.no ble Hundstad valgt som leder i 2009.
 7. Årsmeldinger for HIFO.
 8. Norges kulturvernforbunds nettside, sist besøkt 24. april 2013, jf. e-post fra Dag Hundstad 25. april 2013.
 9. Dag Hundstad. Publikasjoner, UiB og BibSys, jf. også e-post fra Dag Hundstad 25. april 2013.

Litteratur

 • Vollset, Magnus. «Dag Hundstad ny HIFO-leder», HIFO-nytt, 2009, nr. 3, s. 9–10.