DIS-Danmark

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Medlemsbladet Slægt & Data kommer ut 4 ganger i året.

DIS-Danmark Slægt og Data ble stiftet i 1987. Foreningen ble i 2018 slått sammen med Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger til Danske Slægtsforskere. DIS-Danmark hadde da over 6800 medlemmer.

Foreningens formål

Foreningens formål var å skape et forum for databehandling i slekts-, personal- og lokalhistorie ved

  • å avholde foredrag, møter og annen opplysningsvirksomhet,
  • å medvirke til å gjøre kilder tilgjengelige i elektronisk form,
  • å samarbede nasjonalt og internasjonalt med andre foreninger,
  • å utbre kjennskapet til informasjonsteknologi i slekts-, personal- og lokalhistorie,
  • å ha et internasjonalt samarbeid med andre foreninger med tilsvarende formål om informasjonsteknologi,
  • å utgi bladet «Slægt & Data» og ev. andre former for publikasjoner.[1]

Kildeinntastningsportal

Forum

Sammenslåing av SSF og DIS-Danmark

I 2017 startet arbeidet for en sammenslåing av SSF og DIS-Danmark med sistnevnte som den nye foreningens navn. Senere endret man mening om navnet og bestemte man seg for Danske Slægtsforskere. Et strukturutvalg ble nedsatt for å komme frem til forslag til struktur samt forslag til vedtekter for den fusjonerte organisasjonen. Foreningene mente at en sammenslåing ville medføre flere ressurser til å utføre oppgaver som begge organisasjonene har ønsket, men som de ikke for tiden hadde krefter til. Man mente å kunne oppnå større gjennomslagskraft overfor Rigsarkivet og andre myndigheter. Sammenslåingen ville gi flere lokalforeninger og større geografisk spredning av disse, hvilket vil kunne gi de direkte medlemmene i DIS-Danmark en bedre mulighet til å finne en lokalforening i nærområdet. Videre mente foreningene at sammenslutningen ville gi en mer klar organisatorisk tilknytning mellom hovedorganisasjonen og lokalforeningene enn hva for tiden (2017) var tilfelle for DIS-Danmark.[2]

Den nye foreningen Danske Slægtsforskere ble stiftet 5. mai 2018.

Referanser

  1. Informasjon hentet fra NORDGENs presentasjon av DIS-Danmark.
  2. «Fusion mellem DIS-Danmark og SSF – baggrund og status pr. 20. maj 2017», Slægtsforskeren nr. 2, 2017, s. 3–4.