Bruker:Davidwhowden/sandkasse

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Gulsvik (slekt)

Gulsvik er en opprinnelig norsk bondeslekt som stammer fra gården Gulsvik «Gølsvik» i Flå. Slekten blir som oftest omtalt i litteraturen som Gulsvik-ætten, Gulsvikfolket eller Sigurd Bondes ætt, men et vitneprov fra 1633 omtaler de som Gulsvikmennene og allerede i 1325 blir ætten på en av Gulsvik-gårdene omtalt som de Gulsvikmenn. Slekten har av flere blitt regnet som lavadelig og har blitt kjent gjennom flere publikasjoner og bøker. Det har vært hevdet at slekten hadde kongelig opphav, men uten at det har vært lagt frem sikre kilder på det. Den første som slekten kan føres sikkert tilbake til er Sigurd Bonde på Gulsvik.

Slektsoversikt

Forskning på slekten

Slekten har vært omtalt i flere lokalhistoriske verk, men den første artikkelen om ætten ble skrevet i 1976 av Kjell Hallmann og Thorleif Solberg "Sigurd Bondes ætt 1482-1976" i tidsskriftet Ringerike. Det har vært forsket mye på slektens opphav og mye har senere blitt tilbakevist av mer fagkritiske studier, noe som ble innledet av et spørsmål om ættens opphav som ble besvart av Geirr I. Leistad i NST i 1985. Jens Petter Nielsen skrev i 1994 artikkelen "Gulsvik-slektens opphav, en studie i stormannsgalskapens tegn", i denne artikkelen advares det mot nye spekulasjoner om ættens opphav, da slekten kun kan sikkert føres tilbake til Sigurd Bonde og at ingen beboere på Gulsvik før 1620 brukte en øks i sitt merke, slik endel hadde hevdet. Samme året ble Gulsvik-ætten gjennomgått i et seminar arrangert av Adelsprosjektet på Slektsforskerdagen.

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

Litteratur

 • Baklien, Botolv: Sigurd Bondes ætt, Ringerike, 1981, s. 35-36, 40.
 • Baklien, Botolv: Hallingslekter (med inngifta ætter frå andre stader). Baklien-ætta, med greiner av ættene Bergsgard, Huus, Sel, Villand, Skarsgard og mange fleire (eget forlag, Oslo, 1987).
 • Bjørke, Erling: (forfatter av en perm om Gulsvik-ætten oppstilt i Ringerike Bibliotek).
 • Fosholt, Sanford K: The Charcoal Burner’s Legacy. A History of the Goplerud Family (Muscatine, Iowa, USA, 1990). lxxii+802 s. innb. (Bygger på Per Goplerud.)
 • Fosholt, Sanford K: Conjectual Ancestry Diagram for Goplerud, Fosholt, Gulsvik & Vaagaard. [Stamtavle, 1 side, stort format] 1983.
 • "Gislerud gaard I Flaa. Hvor historien blir levendegjort", Hallingen (Utgivet av Hallinglaget i Amerika, Fergus Falls, Minnesota), Hefte 246, March 1974, s. 9-13.
 • Goplerud, Per Goplerud: (manuskriptsamling om Gulsvik, 1980-tallet; grunnlag for Fosholt 1983 og 1990).
 • Gulsvik, Amund: Gårdshistorie for Gulsvik og Aavestrud. 1920-årene (en liten bok, nevnt i forord til Knut Am. Gulsvik 1985).
 • Gulsvik, Knut Amundsen: Sigurd Bondes Aett paa Gulsvik, Hallingdal, Hallingen nr. 259, juni 1977. 2 s.
 • Gulsvik, Knut Amundsen: (1 side om Gulsvik, ca. 1981-83).
 • Gulsvik, Knut Amundsen: Gulsvikslekten. Egen bok, 1985. [Han har også laget et arbeid senest på 1970-tallet,]
 • Halvorsen, Eivind Fjeld: Nyrydding av gårder i Soknedalen, Ringerike, 1982, s. 19-26.
 • Hegna, Hans: Flaa, Hallingdal 1920 (Kristiania, 1921). Kapittel "Gaardshistorie", s. 87-130 (Mebøen 90 f, Trommald 92-94, Gulsvik 123-128, kap. "Gamle brev", s. 131-132.
 • Helleberg, Odd Arne: "Lange armer". Om en slektsforbindelse Gulsvik i Flå - Bolkesjø i Gransherad, Gjallarhorn, nr. 2 (1988), s. 84-89.
 • Hvitsand, Jon: Sigurd Bonde, Bøherad på Grenland jan. 1957, s. 15-19 av O.K. Opsahl a.a. 1957.
 • Larsen, Tom: En oversikt over slekten fra Ringerike - Hallingdal. Søstrene Berte og Maren Engebretsdatters forfedre og etterslekt Fjeldheim og Brodahl (mangfoldiggjordt manuskript i kopi, A4, (2)+225 sider, Oslo 1989), s. 9-61, kap. "Gulsvikslekten via Strande-Blakstvedt-Fjeldheim".
 • Leistad, Geirr I: Svar på spørsmål 587, NST XXX (1985), s. 176.
 • Leistad, Geirr I: Upublisert manuskript om Gulsvik-ætten til foredrag i Ringerike Slektshistoriegruppa, våren 1986.
 • Lelek, Michaela M: Fra Sigurd Bonde til Ole Ve, Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift, nr. 2 1990, s. 143-145.
 • Meistrand, Lisbeth M: Spørsmål nr. 587, NST XXX (Oslo 1985), s. 106.
 • Narum, Guro Hoftun: Slekter i Gol, 1 (Gol, 1979), særlig s. 50 [1600-tallet].
 • Nielsen, Jens Petter: Gulsvik-slektens opphav. En studie i stormannsgalskapens tegn, Gjallarhorn, nr. 12, Januar 1994, 7. Årgang, s. 32-35.
 • Opsahl, Olav Kolbjørnson: Gulsvik, 1957, Etterskrift 1958 (stensil A4, 1+68+ 9 s.).
 • Opsahl, Olav Kolbjørnson: Gulsvik [Nordre], 1957 (stensil A4, 1+89 s.).
 • Opsahl, Olav Kolbjørnson: Gulsvik [Mellem- og Kaarmo i Flaa], 1957 (stensil A4, 1+45+2+6+7 s.).
 • Opsahl, Olav Kolbjørnson: Nordre Gulsvik gård og slekt gjennom 500 år, 1957 (i følge forord til Knut Am. Gulsvik 1985).
 • Opsahl, Olav Kolbjørnson: Gulsvik gård og slekt gjennem 500 år [Medalgaarden]. Stensilert, 45 s. 1957.
 • Opsahl, Olav Kolbjørnson: Gulsvik gård og slekt gjennem 500 år [Knutsgaarden]. Stensilert. 89 s. 1957.
 • Redalen, Torgrim: Hvite/Kane-slekten og innvirkningen på noen slekter i middelalderen, Langs Lågen 1993, s. 28-34, 72-77.
 • Redalen, Torgrim: Bobrødrene fra Gulsvik og Skjønne og deres slektsforhold i Gjallarhorn nr. 40, 2007.
 • Redalen, Torgrim: Buskerud Slektshistorielag om Bobrødrene fra Gulsvik med støtte av DNA-testing i slektsforskning i Gjallarhorn nr. 66 2020.
 • Robberstad, Knut: brev (1950-tallet) til Erling Bjørke eller O.K. Opsahl. I Opsahl, a.a. 1957.
 • Solberg, Thorleif og Kjell Hallmann: Sigurd Bondes ætt 1482-1976, Ringerike, 1976 (utgitt av Ringerike Ungdomslag, Ringerikes Museum og Ringerike Historielag), s. 13-16.
 • Solberg, Thorleif: Sigurd Bonde til Gulsvik - 1482. Hallingdalens, Tverrdalens og Ringerikes stamfar. Utdrag fra Erling Bjørkes og Olaf K. Opsahls arbeider (manuskript, 1970-tallet, stensil A4, 1+7+3+5 sider).
 • Solberg, Thorleif: Litt om noen gamle ringeriks-slekter, Genealogen. Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening, nr. 2/1996, s. 13-22.
 • Solberg, Thorleif: Gulsvik i Flå, Gjallarhorn. Tidsskrift for Slektshistorielaget Vestfold-Buskerud, nr. 1 (1988), s. 1-8, Oppegården i Soknedalen, s. 1-4.
 • Svarteberg, Kristen: Mellomalderdiplom frå Hallingdal, Dølaminne. Årbok for Hallingdal (utgjevar Hallingdal Historielag), 1976 (Ål), s. 31-40.
 • Sæter, Ivar: Krødsherred. Jubilæumsskrift 1914 (Kristiania, 1914), s. 97, "Ringnes".
 • Uggen, Ole: Gulsvik-slektene. Maskinskrevet bok, 1986.
 • Vigerust, Tore Hermundsson: Søkelys på Gulsvik-ætten fra Flå i Hallingdal, Slekt og Data. Medlemsblad for DIS-Norge, nr. 2/1995, s. 6-8.
 • Wang, Finn A: Sigurd Bonde i Gulsvik og Sigurd Syr i Hole, Gjallarhorn, nr. 7, juli 1991, s. 41-51.
 • Wang, Finn Asbjørn: om Gulsvik-ætten (manuskript, trolig trykt i Tønsberg Blad før 1983, muligens 1970-t).
 • Wium, Magnhild L: Omkring et segl fra 1614 i Lokalhistorisk tidsskrift for Ringerike, 1967, s. 9-10.


Hans Hansen på Enerhaugens slekt

Langerudstua

 • 1. Hans Olsen på Langerudstua (ca. 1744–1800), husmann på Langerudstua, druknet seg selv i 1800.
  • ?2. Anne Kirstine Hansdatter (ca. 1782–e. 1835), bosatt på Langerudstua frem til 1818, da hun bor på Vibeløkken. 1805: får en sønn med Hans Hansen Langerud, 1808: får en sønn med soldaten Ole Olsen Lie, 1813: får en datter med Peder Johnsen Liggern i Maridalen, 1816: får en datter med soldaten Ole Jensen, 1819: får en datetr med Daniel Tolleivsen fra Aasen i Aker. Gift i 1821 med Jonas Carlsen

og flyttet året etter til Riis..? i Aker, der de fikk flere barn og bosatte seg på Enerhaugen i nærheten av hennes eldste sønn Hans.

  • 3a. Hans Hansen (1805–e. 1865). Gift 1828 med Elen Marie Aslesdatter (d. 1835), gift 1849 med Johanne Marie Johannesdatter
   • 4a. Edvard Emanuel Hansen

Referanser

Litteratur

[[Kategori:Norske slekter]]

Sewell eldste generasjoner

Reyner Sewalle
of Starston
(d. ca. 1442)
Emma
Margaret
Peter Sewalle
of Runcton
(n. 1441–1467)
William Sewalle
of Runcton Holme
(n. 1439–1467
Edmund Sewall
Roger Sewall
Thomas Sewall
of Mulbarton?
(n. 1534)
John Sewall
of Runcton Holme
and Mulbarton
(n. 1495–1524)
Cecily Sewall
Agnes Sewall
Robert Sewall
g. Cecily Cullyer
John Sewall
William Sewall
Richard Sewall
(n. 1524–1557)
g. Margery

Grafisk anetavle 1

Grandma
Grandpa
Mom
Dad
Aunt Daisy
My brother Joe
Me!
My little sister

Grafisk anetavle 2

Maternal Grandfather
or
Grandfather
Maternal Grandmother
or
Grandmother
Paternal Grandmother
or
Grandmother
Paternal Grandfather
or
Grandfather
Female:
Mother
Male:
Father
Female:
Aunt
Male:
Uncle
Male:Brother
Female:Sister
You!
Cousin
Female:Niece
Male:Nephew
Male:Nephew
Female:Niece
Male:Son
Female:Daughter

Slektstavle

Stamfar
Sønn
Datter
Sønn
Datterdatter
Dattersønn
Dattersønns sønn
Sønn
Datter
Sønn
Datterdatter
Dattersønn
Dattersønns sønn

Forsøk

Ola
_________I________
I I I
Rasmus Astrid Erik
I I I
Isak Johannes Nils

Enkel anetavle

Proband Foreldre Besteforeldre Oldeforeldre Tippoldeforeldre
Proband Far Farfar Farfars far Farfars farfar
Farfars farmor
Farfars mor Farfars morfar
Farfars mormor
Farmor Farmors far Farmors farfar
Farmors farmor
Farmors Mor Farmors morfar
Farmors mormor
Mor Morfar Morfars far Morfars farfar
Morfars farmor
Morfars mor Morfars morfar
Morfars mormor
Mormor Mormors far Mormors farfar
Mormors farmor
Mormors mor Mormors morfar
Mormors mormor


Enkel anetavle 2

Foreldre Besteforeldre Oldeforeldre Tippoldeforeldre 2-tippoldeforeldre
Far Farfar Farfars far Farfars farfar Farfars farfars far
Farfars farfars mor
Farfars farmor Farfars farmors far
Farfars farmors mor
Farfars mor Farfars morfar Farfars morfars far
Farfars morfars mor
Farfars mormor Farfars mormors far
Farfars mormors mor
Farmor Farmors far Farmors farfar Farmors farfars far
Farmors farfars mor
Farmors farmor Farmors farmors far
Farmors farmors mor
Farmors Mor Farmors morfar Farmors morfars far
Farmors morfars mor
Farmors mormor Farmors mormors far
Farmors mormors mor
Mor Morfar Morfars far Morfars farfar Morfars farfars far
Marfars farfars mor
Morfars farmor Morfars farmors far
Morfars farmors mor
Morfars Mor Morfars morfar Morfars morfars far
Morfars morfars mor
Morfars mormor Morfars mormors far
Morfars mormors mor
Mormor Mormors far Mormors farfar Mormors farfars far
Mormors farfars mor
Mormors farmor Mormors farmors far
Mormors farmors mor
Mormors mor Mormors morfar Mormors morfars far
Mormors morfars mor
Mormors mormor Mormors mormors far
Mormors mormors mor


Enkel anetavle 3

Besteforeldre Oldeforeldre Tippoldeforeldre 2-tippoldeforeldre 3-tippoldeforeldre
Johan Bertin Grastveit Howden Ole Howden Knut Petter Howden Knut Olaves Indre Hovden Ola Johannes Hovden
Johanne Haugen
Pernille Kanutte Ytre Hovden Amund Torgersson Selbervik
Berte Johanna Strand
Farfars mor Farfars morfar Farfars morfars far
Farfars morfars mor
Farfars mormor Farfars mormors far
Farfars mormors mor
Farmor Farmors far Farmors farfar Farmors farfars far
Farmors farfars mor
Farmors farmor Farmors farmors far
Farmors farmors mor
Farmors Mor Farmors morfar Farmors morfars far
Farmors morfars mor
Farmors mormor Farmors mormors far
Farmors mormors mor
Ketty Bjelland Morfar Morfars far Morfars farfar Morfars farfars far
Marfars farfars mor
Morfars farmor Morfars farmors far
Morfars farmors mor
Morfars Mor Morfars morfar Morfars morfars far
Morfars morfars mor
Morfars mormor Morfars mormors far
Morfars mormors mor
Mormor Mormors far Mormors farfar Mormors farfars far
Mormors farfars mor
Mormors farmor Mormors farmors far
Mormors farmors mor
Mormors mor Mormors morfar Mormors morfars far
Mormors morfars mor
Mormors mormor Mormors mormors far
Mormors mormors mor
Gustav Widerberg Farfar Farfars far Farfars farfar Farfars farfars far
Farfars farfars mor
Farfars farmor Farfars farmors far
Farfars farmors mor
Farfars mor Farfars morfar Farfars morfars far
Farfars morfars mor
Farfars mormor Farfars mormors far
Farfars mormors mor
Farmor Farmors far Farmors farfar Farmors farfars far
Farmors farfars mor
Farmors farmor Farmors farmors far
Farmors farmors mor
Farmors Mor Farmors morfar Farmors morfars far
Farmors morfars mor
Farmors mormor Farmors mormors far
Farmors mormors mor
Gerd Mina Svendsen Morfar Morfars far Morfars farfar Morfars farfars far
Marfars farfars mor
Morfars farmor Morfars farmors far
Morfars farmors mor
Morfars Mor Morfars morfar Morfars morfars far
Morfars morfars mor
Morfars mormor Morfars mormors far
Morfars mormors mor
Mormor Mormors far Mormors farfar Mormors farfars far
Mormors farfars mor
Mormors farmor Mormors farmors far
Mormors farmors mor
Mormors mor Mormors morfar Mormors morfars far
Mormors morfars mor
Mormors mormor Mormors mormors far
Mormors mormors mor


Grafisk anetavle (5 gen.)

Grafisk anetavle (6 gen.)

DNA/etterslektstavle?=

     G      


G*     G1 (M285,M342)     


G1*      (P20)    

G1a      (P76)    

G1b [new]
     G2 (P287) [new G2]     G2* [new]     G2a (P15, L31 = S149) [old G2]     


G2a* [old G2*]     G2a1 (P16) [old G2a]     


G2a1* [old G2a]         (P18)       

 G2a1a [old G2a1]
     (M286)     

G2a2 [old G2b]     G2a3 (L30 = S126, L32 = S148 = U8) [new]     G2a3* [new]     G2a3a (M406) [new]     G2a3a* [new]        

(L14 = S133) G2a3a1 [new]        

     G2a3b (P303) [new]     


G2a3b1 (U1 = S135)  [new]        

G2a3b* [new]        

     G2a3b1* [new]        

(L13 = S131 = U13) G2a3b1a [new]        


(S147, S148) G2a3b2a [new]        

     (M287)     

G2b [old G3]     (M377)     

G2c* [old G5]


     (M283) [new]     

G2c1 [new]


Haplotre 2

Phylogenetic structure

Phylogenetic tree of Y-DNA haplogroups [1]

Y-Chromosomal Adam
Haplogroup A


BT

Haplogroup B


CT
DE

Haplogroup DHaplogroup ECF

Haplogroup C


F

Haplogroup G


HIJK

Haplogroup H


IJK
IJ

Haplogroup IHaplogroup JK
LT

Haplogroup LHaplogroup TMNOPS
NO

Haplogroup NHaplogroup OMPS
MS

Haplogroup SHaplogroup MP

Haplogroup QHaplogroup R

Skjule deler av en tekst..

Skjule deler av en tekst..:

Slekten på Sundnes
:7c. Jon Pedersson Sørheim (ca. 1728–1792), bruker av Sundnes (Synnes) i Rovde. Gift med Anne «Ane» Knutsdotter Eiksundøygard (1740–1784).
8a. Peder Jonsson Sundnes (1772–1843), bruker av bnr. 1 på Sundnes. Gift 1 med Ane Amundsdotter Kornberg (1757–1841).
9a. Anne Karine Sundnes (f. 1794).
9b. Jon Pedersson Sundnes (1797–1868), gift 1827 med Dorte Sjursdotter Rovde (1806–1878).
10a. Peder Jonsson Sundnes (1828–1903), gift 1863 med Johanne Jetmundsdotter Ulvestad (1834–1902).
11a. Jørgine Rasmine Pedersdotter Sundnes (f. 1863).
11b. Dorthea Pedersdotter Sundnes (f. 1864).
11c. Jon Andreas Pedersson Sundnes (f. 1867).
11d. Peder Johannes Pedersson Sundnes (f. 1868).
11e. Peter Olai Pedersson Sundnes (f. 1870).
11f. Peder Johannes Pedersson Sundnes (f. 1871).
11g. Ole Sevrin Pedersson Sundnes (f. 1871).
11h. Ole Petter Sevrin Pedersson Sundnes (f. 1874).
11i. Jetmund Elias Olai Pedersson Sundnes (f. 1877).
10b. Anne Berte Jonsdotter Sundnes (f. 1830).
10c. Sevrine Petrika Jonsdotter Sundnes (f. 1833).
10d. Johan Jonsen Sundnes (f. 1840).
10e. Oline Marta Jonsdotter Sundnes (f. 1841).
10f. Gurine Andrea Jonsdotter Sundnes (f. 1844).
10g. Sevrin Peter Andreas Jonsson Sundnes (f. 1849).
9c. Amund Pedersson Sundnes (f. 1800).
9d. Katrine Pedersdotter Sundnes (f. 1800).
9e. Steveline Pedersdotter Sundnes.
8b. Berthe Larine Jonsdotter Sundnes (f. 1775), gift 1802 med Syver «Sjur» Jonsson Åram (1767–1825).
8c. Pernille Jonsdotter Sundnes (f. 1776), gift 1809 med Lars Andersson Redse.
8d. Knut Jonsson Sundnes (1779–1852), bruker av bnr. 5 på Sundnes, gift 1 med Kristi Matsdotter (1760–1841), gift 1844 med Brithe Olsdotter Åsebø (f. 1795). (Ingen barn).
8e. Ane Berthe Jonsdotter Sundnes (f. 1783), gift 1808 med Paul Verniksson Øyra.

Sammenfallende deler av en tekst..

Test..

Prøver å skjule deler av en tekst, som kan vises ved å klikke ;)

Formål

Kollapsmalen brukes for å plassere sammefalte bokser rundt diskusjoner. Det er en todelt mal som brukes sammen med {{Kollaps bunn}} ({{kob}}).

Denne malen skal ikke brukes for å avslutte en diskusjon der andre ikke er enige i det, unntatt ved skadelige redigeringer.

Bruk

Sett {{Kollaps topp}} og {{Kollaps bunn}} rundt teksten som skal sammenfalle.

Eksempel

{{Kollaps topp|Dette er overskriftteksten}}
{{lorem ipsum}}
{{Kollaps bunn}}

gir

Dette er overskriftteksten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Mal-loop oppdaget: Mal:Kollaps bunn

Parametre

Denne malen tar følgende parametre, hvor alle er valgfrie

parameter i posisjon 1, navngitt parameter 'tittel' ('title')
Disse parametrene angir hovedtittelen til den sammenslåtte boksen, som vises ved siden av [vis]-lenken og er alltid synlig. Den viser standard 'Utvidet innhold'.
'advarsel' ('warning')
Hvis denne parameteren evaluerer til sant (i.e. efr ikke 0, false, eller tom) vil den vise en standard advarsellinje under hovedtittelen som sier 'Det følgende er en arkivert debatt. Vær så snill og ikke endre den.'
parameter i posisjon 2
Dette er en valgfri parameter som angir en sekundær advarsellinje. Den vil overskrive standard advarsdelmeldingen over, og man slipper å sette advarsel-parameteren.
'utvidet' ('expand')
Hvis denne parameteren evalueres til sant (i.e. efr ikke 0, false, eller tom) vil den vise ikke sammenslått tekst med rammen og fargene. Standard er å sammenslå materialet.
'bg'
Setter bakgrunnsfargen til det sammenslåtte materialet. Standard er #CFC - en behagelig grønnfarge.
'border'
Sets the width of the border line on the collapsed material. defaults to 1px.
'padding'
Sets the padding on the collapsed material in the colored area. defaults to 8 px

Hvis en hel seksjon arkiveres, fjern seksjonsoverskriften og legg den inn som første parameter i malen. Da unngår man at seksjonsoverskriften vises i TOC.

Eksempler

 • skifte bakgrunnsfarge - {{Kollaps topp|bg=#F0F2F5}} eller {{kot|bg=#F0F2F5}}
Skjult innhold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Mal-loop oppdaget: Mal:Kob

 • legge til ekstra fyll - {{kot|padding=40px}}
Skjult innhold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Mal-loop oppdaget: Mal:Kob

 • legge til en advarsellinje - {{kot|default warning|advarsel=1}}, {{kot|standard advarsel|advarsel=1}}, {{kot|tilpasset advasel|2=dette er en tilpasset advarsellinje som gjør deg <span style="color:blue;">'''BLÅ I FJESET'''</span>}}}}
standard advarsel

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Mal-loop oppdaget: Mal:Kob

tilpasset advarsel

dette er en tilpasset advarsellinje som gjør deg BLÅ I FJESET

</nowiki>}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Mal-loop oppdaget: Mal:Kob

 • arkivere en seksjon
{{kot}}
==seksjonsoverskrift==
tekst
{{kob}}

skrives om som

{{kot|seksjonsoverskrift}}
tekst
{{kob}}