Aagaat Daae

Portrett av bibliotekar Aagaat Daae (1864–1946)
Portrett av bibliotekar Aagaat Daae (1864–1946)
Portrett av Aagaat Daae fra ungdomstiden (1864–1946)

Aagaat Gerhardine Skavlan Daae, f. Solnør, Skodje 3. september 1864,<ref>Møre og Romsdal fylke, Skodje i Skodje, Ministerialbok nr. 524A07 (1864–1879), Fødte og døpte 1865, side 5, nr. 12.</ref>,<ref>Folketellingen 1865.</ref>,<ref>Folketellingen 1910.</ref>,<ref>Bergens Museum 1925. En historisk fremstilling redigert av professorkollegiet, Bergen: Museets styre, 1925, s. 513.</ref> d. 7. september 1946,<ref>Dødsdato jf. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: ff9bbadc-7a93-4b9d-b463-d676bcb741aa, minneside basert på bilder og gravminnedata for Aagaat Gerhardine Schavland Daae, (03.september 1863 - 07.september 1946)., sist besøkt 3. september 2020, Norsk bibliotekhistorie og dødsannonsen i Aftenposten 11. september 1946 nr. 417, s. 9: «Min kjære søster frøken Aagaat Daae døde 7. september, 83 år gammel og ble begravd i dag. Solnørgaard, 11. september 1946. På familiens vegne Susan Qvale.»</ref> datter av jurist, embetsmann, stortingsmann, statsråd og senere tollkasserer<ref>With, Nanna (red.). Illustrert Biografisk Leksikon over kjendte norske mænd og kvinder, Kristiania: A/S With & Co.s Trykkeri, 1916, s. 181.</ref> Ludvig Daae (1829–1893)<ref>Møre og Romsdal fylke, Skodje, Vatne i Borgund, Ministerialbok nr. 524A03 (1816-1838), Fødte og døpte 1829, s. 50, nr. 17.</ref><ref>Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 18 (1890-1897), Døde og begravede 1893, s. 482.</ref> og Anna Christine Schavland (1836–1904],<ref>Møre og Romsdal fylke, Stranda, Ministerialbok nr. 520A04 (1827-1864), Fødte og døpte 1836, s. 58–59, nr. 20.</ref>,<ref>Møre og Romsdal fylke, Skodje i Skodje, Klokkerbok nr. 524C07 (1900-1931), Døde og begravede 1903-1904, s. 195, nr. 4 (1904).</ref> var en norsk bibliotekar og slektsforsker.

Daae tok eksamen ved Nissens skole i Kristiania 1886.<ref>Hvem er hvem? 1934, s. 106.</ref> I årene 1895–1896 hadde hun et opphold i Paris,<ref>With, Nanna (red.). Illustrert Biografisk Leksikon over kjendte norske mænd og kvinder, Kristiania: A/S With & Co.s Trykkeri, 1916, s. 181.</ref> før hun i 1898 ble ansatt som 1. assistent og under tiden sjef for katalogiseringskontoret ved Deichmanske bibliotek i Kristiania,<ref>Hvem er hvem? 1934, s. 106, jf. også Folketellingen 1900. RHD. Informasjon om bosted og Bergens Museum 1925. En historisk fremstilling redigert av professorkollegiet, Bergen: Museets styre, 1925, s. 513. På side 160 i samme bok leser man: «I den ledigblevne bibliotekarpost ansattes fra 1. juli 1906 frk. Aagaat Daae, der fra 1898 av hadde været ansat ved Deichmanske Bibliotek i Oslo, senest som chef for katalogiseringskontoret. Lønnen forblev den samme, 1,200 kr, der maa sies at være urimelig liten, naar man betænker, at arbeidstiden var hver dag fra 10–2 og 5–8. Men saadan var nu forholdene dengang ved museet. I Hysings senere tid var dog lønnen adskillig bedre, da han foruten sin løn 1,200 kr. aarlig hadde fri bolig, lys og brænde, og dessuten oftere mottok ekstra honorarer. Dertil var hans arbeidstid adskillig mindre.»</ref> for så å flytte til Bergen der hun var leder for biblioteket til Bergens Museum 1906–1913.<ref>Norsk bibliotekhistorie. Aagaat Daae. Verv og posisjoner.</ref> Senere var hun bibliotekar i Trondheim.<ref>Hvem er hvem? 1948, s. 601.</ref>

Omtale

I festskriftet til Finne-Grønn<ref>Sollied, Henning. «Norsk Slektsforskning i senere tid», underkapittel III «Fremtredende slektsforskere i senere tid», i Ætt og by: festskrift til S.H. Finne-Grønn om nordisk slektsforskning og Oslo byhistorie, Oslo: Cammermeyers boghandel, 1944, s. 59.</ref> står det om Daae: «Blandt andre forskere hvis arbeider stort sett er preget av nøiaktighet og godt kjennskap til kildematerialet, kan nevnes høiesterettsadvokat Arthur Skjelderup, postfullmektig i Trondheim Olaus Schmidt, frøken Aagaat Daae og frøken Elisa Tandberg, og av den yngre generasjon ingeniør Otto Delphin Amundsen – alle forfattere av flere – tildels meget bra – slektsmonografier.»

Daae har skrevet følgende om seg selv i Illustrert Biografisk Leksikon fra 1916:<ref>With, Nanna (red.). Illustrert Biografisk Leksikon over kjendte norske mænd og kvinder, Kristiania: A/S With & Co.s Trykkeri, 1916, s. 181.</ref> «Opvokset paa Solnor var jeg meget henvist til mig selv og mit hjem, og min fars bibliotek, der tæller ca. 15000 bind var min stadige tilflugt likesom jeg hadde en god veiledning hos min far, der har hat den største indflydelse paa mig. Jeg lærte at sætte mere pris paa bøker end paa mennesker, og dette gjør jeg fremdeles.»

Bibliografi i utvalg

<ref>Bibliografien bygger blant annet på BibSys.</ref>

Daae om egne utgivelser

«Foruten endel personalhistoriske opsatser «Oberst Munthes gravkapel ved Kvarnes kirke,<ref>Personalhistorisk Tidsskrift, 6. Række, 2. Bind, 1911, s. 77–82.</ref> «Slægten Wensel», «Martin Vahls navn og slægt», «Hr. Ivar Eriksen Nordal og hans børn» m. fl. har jeg ogsaa ydet bidrag til Søndmørs historie ved «Søndmørs praktiske Landhusholdningsselskabs historie», «Det store sneskred 1689»,<ref>Det skal vel være 1679, jf. bibliografien over og for eksempel Wikipedia-artiklene om Claus Hansen Gaas og snøras.</ref> og har store samlinger til Søndmørs lokalhistorie.»<ref>With, Nanna (red.). Illustrert Biografisk Leksikon over kjendte norske mænd og kvinder, Kristiania: A/S With & Co.s Trykkeri, 1916, s. 181.</ref>

Diskusjon

I de fleste kildene oppgitt under «Referanser» oppgis Daaes fødselsår til 1864. Unntakene er Slekt og Data Gravminnebasen,<ref>Slekt og Data Gravminnebasen, ID: ff9bbadc-7a93-4b9d-b463-d676bcb741aa, minneside basert på bilder og gravminnedata for Aagaat Gerhardine Schavland Daae, (03.september 1863 - 07.september 1946), sist besøkt 3. september 2020.</ref> som oppgir 1863, samt dødsannonsen i Aftenposten 11. september 1946 nr. 17, s. 9. Førstnevnte bygger etter alt å dømme på gravregisteret fra kirkevergen i Skodje. I dødsannonsen er det Daaes søster Susan Qvale som omtaler henne som 83 år gammel, dvs. født 1863. Det viser seg at Aagaat Daae hadde en søster ved samme navn som var født 1. november 1862 og båret til dåpen 30. juni 1863.<ref>Møre og Romsdal fylke, Skodje, Klokkerbok nr. 524C04 (1855-1864), Fødte og døpte 1863, s. 49, nr. 36.</ref> Jentebarnet døde allerede 16. januar 1864, 1 1/4 år gammel.<ref>Møre og Romsdal fylke, Skodje, Klokkerbok nr. 524C04 (1855-1864), Døde og begravede 1863, s. 138, nr. 3 (står etter «Nytaar», altså 1864.</ref> Søsterens dødsfall tidlig i 1864 og oppkallingen gjør det utvilsomt at Daae ble født i 1864. Det gjør dødsannonsen i Aftenposten noe underlig, men alderen 83 kan godt ha vært en trykkfeil. Det er heller tvilsomt at man i gravregisteret i Skodje har blandet sammen den eldre og den yngre Aagaat Daae all den tid den eldre ble født i 1862, ikke 1863.

Privatarkiv

Aagaat Daaes etterlatte papirer er deponert på NTNUs bibliotek i Trondheim.<ref>Privatarkiv nr. 13.</ref>

Gravsted

Aagot Daae er gravlagt på Skodje kirkegård, Møre og Romsdal.<ref>Slekt og Data Gravminnebasen, ID: ff9bbadc-7a93-4b9d-b463-d676bcb741aa, minneside basert på bilder og gravminnedata for Aagaat Gerhardine Schavland Daae, (03.september 1863 - 07.september 1946), sist besøkt 26. august 2020 (Schavland feilaktig oppgitt som «pikenavn», rettelse er sendt inn samme dag).</ref>

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

<references group=""></references>

Litteratur

Eksterne lenker