Laheim (fra Nedre Eiker) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.

Slektsnavnet Laheim ble gitt Oscar Larsen (1902–1990)[1] fra Mjøndalen i Nedre Eiker ved bevilling fra Justisdepartementet 6. april 1945.[2]. Slektsnavnet var konstruert. Oscar ble i 1927[3] gift med Dagmar Magnussen (1902–1971),[4] også hun fra Mjøndalen i Nedre Eiker. Ekteparet hadde ikke barn og navnet døde dermed ut med dem.[5]

Navnebevilling

Skjermbilde av Stempelpapirforvalterens kvittering for innbetalt gebyr for søknad om navnebevilling.

Stempelpapirforvalteren i Oslo (Tollbugaten 3) ga 3. februar 1944 Oscar Larsen en kvittering for innbetalt gebyr for søknad til navnebevilling. Søknaden gjaldt enten Jardheim eller Laheim. Dokumentene som tilhører navnesaken[6] sier ikke noe mer om navneforslaget Jardheim. Det er mulig at det var for likt slektsnavnet Jordheim til å bli vurdert.

1. august 1944 sendte stillverksformann Oscar Larsen, bosatt i Gabels gate 11V søknad til Jutisdepartementet om bevilling til å anta navnet Laheim som slektsnavn istedenfor Larsen. I sin begrunnelse skriver Larsen «at det er så mange som heter Larsen, så jeg er stadig utsatt for forvekslinger. Det nye navn har jeg valgt fordi jeg synes det er lett og greit og at jeg beholder L som forbokstav.»

Kona Dagmar bekreftet i eget skriv at «Jeg er enig i min manns søknad om navneforandring». Attest fra Politimesteren i Oslo, Kriminalpolitiet ved E. Løvig-Hansen datert 3. februar 1944 bekrefter at «Oscar Larsen f. 25/1–02 i N. Eikre[sic] kan ikke sees å ha vært tiltalt eller straffet for noen forbrytelse». I departementets merknad til bevillingen skriver Justisdepartementet, saksbehandleren var ikke navngitt, at «Sökjaren er 43 år. Gift. Kona samtykkjer. Bra att. Gebyr betala. Ingen barn. Laheim finnast ikkje som gards eller slektsnamn». Det er mulig at departementet ikke var kjent med bruksnavnet Laheim i Kvalsund. Departementet fant uansett søknaden tilfredsstillende og skrev at «Under henvisning til Deres söknad av 1 august 1944 meddeles at deptet idag har utferdiget bevilling for Dem til å anta Laheim som slektsnavn istedenfor Larsen. Bevillingen, som er meddelt mot gebyr – kr 10.00 – legges ved. Bevillingen innrykkes av departementet i Offentlige kunngjøringer.» Kopi av bevillingen ble sendt til Sognepresten i Nedre Eiker og Folkeregisteret i Oslo.

Referanser

  1. SAKO, Nedre Eiker kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1898-1905, s. 63, nr. 9; Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 101947.
  2. SAKO, Nedre Eiker kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1898-1905, s. 63, nr. 9.
  3. SAKO, Nedre Eiker kirkebøker, H/Ha/L0001: Lysningsprotokoll nr. 1, 1919-1937, s. 45, nr. 12.
  4. SAKO, Nedre Eiker kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1898-1905, s. 71. nr. 50; Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 101947.
  5. Jf. dødsannonser for hhv. Dagmar og Oscar i Drammens Tidende og Buskeruds Blad 15. oktober 1971 nr. 238, s. 15 og 6. desember 1990 nr. 283 s. 13.
  6. Riksarkivet, arkiv S-1041 Justisdepartementet, 3. sivilkontor G, Serie Hb/L0100 Navnesaker: Slektsnavn. Jnr. 3222 - 3573, 1944, jnr. 3387/44.

Se også