Fange og fengselsprotokoller

tukthusDisse protokollene kan gi oss verdifulle opplysninger.
Det er kanskje straffen for leiermål som er viktigst. Dette fordi spesielt kvinnene ble hardt straffet, og etter 3.leiermål ble de fengslet noen dager på vann og brød.
Protokollene innholder oftest mange opplysninger, noen ganger også signalement på kvinnene og hvor mange barn de hadde fått før.
Mer enn 3 barn utenfor ekteskap resuterte ofte i 6 måneder i tukthus, og ved flere barn, lengere straff.

Men det viktigste vi finner er år og dato når de ble fengslet, og da er det forholdsvis enkelt å gå tilbake i rettsprotokollene for å finne ytterligere opplysninger.
I rettsprotokollene står det mer utførlige opplysninger om fødte barn og fedrene til disse.

Vi vil fortløpende legge ut protokoller vi får fotografert, og vi tar gjerne i mot protokoller fra andre fengsler andre steder i Norge.

VIKTIG:
Alle fangeprotokollene var i første omgang tilgjengelig for alle fordi NSF trodde det ville resultere i flere medlemmer av foreningen, men det gjorde det ikke. Foreningen er helt avhengige av de som betaler årskontingenten, og når foreningens frivillige utfører større prosjekter skal dette være til beste for foreningens medlemmer og ikke nødvendigvis for alle som kommer innom sidene våre.
Derfor vil alle protokollene NSF har fotografert KUN bli tilgjengelig på medlemssidene. Det vi får fra andre vil derimot bli liggende åpent.
Det skal og må være forskjell på tilbudet til medlemmer og ikke-medlemmer. Medlemmene skal få tilgang til kilder som ikke alle andre får.

CHRISTIANIA:

Register for tukthuset 1741-1756 (Protokollene vil senere bli lagt ut på medlemssidene).
Fangeprotokoll for Akershus Festnings slaveri og arbeidsanstalt 1844-1885. Foto NSF (krever medlemskap)
Fangeprotokoll for Akershus Festnings slaveri og arbeidsanstalt 1885-1887. Register foran i boken. Foto NSF (krever medlemskap)
Fangeprotokoll for Christiania Tugthus 1864-1879 Foto: NSF (krever medlemskap)
Fangeprotokoll for Christiania Tugthus 1839-1850 Foto: NSF (krever medlemskap)
Dagjournal ved Christiania Raadstuearrest 1821-1832 Fotografert av Tom Larsen
Dagjournal ved Christiania Raadstuearrest 1832-1841 Fotografert av Tom Larsen
Fangeprotokoller ved Botsfenglet 1852 - 1916. Ekstern lenke til Digitalarkivet
Forbryteralbum Oslo Politikammer Kriminalavdelingen 1880 - 1916. Ekstern lenke til Digitalarkivet

AKERSHUS:

Fangeprotokoll ved Akershus amts distriktsfengsel 1863 - 1873 Foto NSF (krever medlemskap) 1859 innsatte
Fangeprotokoll ved Akershus amts distriktsfengsel 1873 - 1885 Foto NSF (Under arbeid)
Fangeprotokoll ved Akershus amts distriktsfengsel 1885 - 1892 Foto NSF (Under arbeid)

TRONDHEIM:

Fangeprotokoll over mannsfanger i Trondheim Tukthus 1814-1839 Foto: NSF (Under arbeid)
Register over mannsfanger 1800 - 1829 og register over kvinnefanger 1839 - 1845 Foto: NSF (Under arbeid)
Summarisk fortegnelse over mannsfangene i Trondheims tukthus 1829-1877 Foto: NSF (Under arbeid)
Register over kvinnefangene i Trondheims tukthus 1829-1877 Foto: NSF (krever medlemskap)
Register over mannsfangene i Trondheims tukthus 1829-1877 Foto: NSF (under arbeid)
Fortegnelse over fanger sendt fra Akershus Strafanstalt til Trondheims tukthus 1845-1882 Foto: NSF (Under arbeid)
Fanger i arbeid på Mæremyre 1906-1916 (med foto av de fleste fangene)
Foto: NSF (Under arbeid)
Fangeprotokoll" Protokoll fra Trondheim tukthus over fanger (kvinner og menn) fra 1752-1762
Foto: NSF (Under arbeid)
Fangeprotokoll" Manntallsprotokoll for Trondheim tukthus (kvinner og menn) 1814-1839
Foto: NSF (Under arbeid)

HEDMARK:

Arrestjournal for Kongsvinger distriktsfængsel 1864-1867 Foto NSF (krever medlemskap)
Arrestjournal for Kongsvinger distriktsfængsel 1867-1872 Foto NSF (krever medlemskap)
Arrestjournal for Elverum Hjelpefengsel 1864-1881
Foto: NSF (krever medlemskap)
Arrestjournal for Elverum Hjelpefengsel 1886-1905 Foto: NSF (krever medlemskap)
Innsatte ved Hamar Fengsel 1877-1895 Foto: NSF (Under arbeid)
Protokoll over lemmene ved Olsrud Straffeanstalt 1869-1889 Foto: NSF (Under arbeid)

OPPLAND:

Straffange-protokoll Gjøvik kretsfengsel 1862-1867 (Foto: NSF) 850 innsatte med signalement (krever medlemskap)
Straffange-protokoll Gjøvik kretsfengsel 1867-1872 Foto: NSF (krever medlemskap)
Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1843-1850 (826 innsatte) Foto: NSF (krever medlemskap)
Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1851-1854 (826 innsatte) Foto: NSF (krever medlemskap)
Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1854-1862 (1062 innsatte) Foto: NSF (krever medlemskap)
Valdres, Land og Hadeland Kriminaljournal 1826-1840 Foto: NSF (krever medlemskap)
Valdres, Land og Hadeland Kriminaljournal 1838-1846 Foto: NSF (krever medlemskap)

KRISTIANSAND:

Arrestant-protokoll Kristiansand Politikammer 1855-1864 (Under arbeid)
Arrestanter 1821-1833 ved Kristiansand Politiarrest (Under arbeid)
Journal fengslede Kristiansand Politikammer 1864-1875 Fotografert av Torleif Odland
Kristiansand Tugthus. Fangeprotokoll 1789-1835 m/register (Under arbeid)
Kristiansand Tugthus. Fangeprotokoll 1836-1854 m/register (Under arbeid)
Kristiansand Tugthus. Fangeprotokoll 1855-1876 m/register Fotografert av Torleif Odland