Meidell (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Slekten Meidell (Maidell, Meydell osv.) er en eldgammel adelsslekt som er utbredt over flere land i Nord- og Mellom-Europa. Den danske hoffjunkeren Gert von Meidel (ca. 1600–1696) er stamfar til alle norske og dansk-tyske medlemmer av familien Meidell, og han antas å nedstamme fra estlenderen Gertken von Maidel eller fra en av de eldre dansk-baltiske Meidell-slektene. Hoffjunkeren ble senere tollfunksjonær, skipsreder og trelasthandler i Norge, og hans sønn, sogneprest til Holden Gerhard Meidel (1657–1717), hadde sønnen oberst Jacob Gerhard Meidel (1686–1768) som igjen hadde fire sønner, underoffiser Johan Ernst Meidell, premierløytnant Gerhard Meidell, kaptein Jacob Gerhard Meidell og oberst Frantz Henrik Meidell, som alle norske og danske medlemmer av slekten Meidell stammer fra – fire linjer kan følges.[1]

Våpen

De fleste av de norske og danske medlemmene av slekten har brukt samme våpenmerke som den norske grenen av den skotske slekten Barclay de Tolly som de nedstammet kognatisk fra – en sparre med tre kors og to eller tre springende hjorter. Andre norske medlemmer av slekten som ikke nedstammet kognatisk fra slekten Barclay, har til dels brukt et skjoldmerke med tre hjorter eller et emblem av fisk og hjort. Slektsnavnet har både i Norge og i andre land vært stavet på vekslende måte.[2]

Referanser

  1. Norske Slægter 1915, s. 164–165.
  2. Norske Slægter 1915, s. 165.

Litteratur

  • Cappelen, Hans. Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976).
  • Gløersen: Slægten Meidell i Norge og Danmark.
  • Maydell, Carl v., baron. Das freiherrliche Geschlecht von Maydell.
  • Norske Slægter 1915, s. 164–177.
  • Preussisches Urkundenbuch.
  • Svenska Adelns Ättartaflor.