Portal:Slekter

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
  rediger Slektsportalen

Slekter...

arkiv  rediger Utvalgt norsk slekt

Grimsgaard er en opprinnelig norsk bondeslekt som stammer fra gården Grimsgård på Nes i Hallingdal. Slekten kan på farssiden spores sikkert tilbake til Bjørn Bjørnsson Olsgard (ca 1530-1608) men sies også å kunne føre sine linjer tilbake til Gulsvik-ætten. Gården har vært i familiens eie siden Halvor Olsson Grimsgaard (1596-1650), som etter skifte med sin far Ola Olsson i 1627 overtok en halvpart av fullgården Grimsgaard. Denne gården forble deretter i familiens eie i 9 generasjoner (Gården eksisterer ikke nå, men Nesbyen sentrum er bygget på denne gårdens grunn) Halvors oldebarn Rangdi Olsdotter Grimsgaard (1679-1736) ble gift med lensmann Peder Gautesson Rød (1678-1724) han ble svært velstående, samlet Grimsgaard til en storgård og eide bla. Nes stavkirke. Peders sønnesønn Aslach Christiansen Grimsgaard (1737-1772) fikk i 1765 borgerskap som høker i Christiania og ble der stamfar for den senere militærslekten Grimsgaard. En gren av denne slekten tok morsnavnet Widerberg (se egen omtale om slekten Widerberg.)

Les mer...

arkiv  rediger Utvalgt utenlandsk slekt

Slekten Bildt er en opprinnelig dansk adelsslekt, som nedstammer fra Jylland, kjent fra 1100-tallet, hvis medlemmer skrev seg Bild, Bildt og Bille. Til denne slekt hørte sannsynligvis biskopen i Odense Johannes Olufsen Bild (død 1286), drosten Niels Olufsen Bildt (levde 1321) og Thomas Bilde (nevnt 1442), og av disse var den sistnevnte sannsynligvis far til Per Bildt. Per Bildt er slektens eldste kjente stamfar. Han levede 1503 og eiede Hassinggaard i Hassing sogn på Jylland. Hans sønnesønn, rittmester Daniel Bildt (sannsynligvis død 1585) ble 1571 lensherre til Rakkestads len i Norge. Gjennom hans ekteskap med Blanceflor Lunge kom ætten i besittelse av Morlanda på Orust i Bohuslän. Etter at Bohuslän overgikk til Sverige 1658 ble ætten naturalisert på Sveriges riddarhus og introdusert 27. august 1664 under nåværende nummer 678 gjennom Daniel Bildts sønnesønns sønn Knut Bildt (levde 1689). Slektens norske gren døde ut i 1719.

I Sverige ble en gren av slekten opphøyet i friherrelig verdighet, 3. mai 1864, og går denne verdigheten i arv blant statsminister og friherre Gillis Bildts ektefødte (og legitimerte) agnatiske etterslekt, slik at kun hovedmannen for denne gren er friherre. Den friherrelige ætten Bildt ble introdusert 31. august 1865 under nummer 404 på Sveriges riddarhus. Blant slektens medlemmer kan nevnes, utover allerede nevnte, Carl Bildt (1850–1931), diplomat og medlem av Svenska akademien, og Carl Bildt (født 1949), tidligere statsminister i Sverige og nå utenriksminister der.

Les mer...

  rediger Visste du at…

Folketellingen 1910 viser at Norge 1. desember 1910 hadde en hjemmehørende befolkning på 2 391 782 personer.

  rediger Adelsslekter
  rediger Norske slekter
  rediger Underprosjekter

...

  rediger Ting du kan gjøre

Du kan skrive en artikkel om en slekt som er er en rød lenke i listene ovenfor.