Portal:Slekter

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
  rediger Slektsportalen

Slekter...

arkiv  rediger Utvalgt norsk slekt

Slekten Gyldenløve (Gyldenløve til Austrått/Nils Henrikssønns slekt) er en norsk adelsslekt i middelalderen. Tilnavnet Gyldenløve er gitt i nyere tid fordi medlemmer av slekten hadde en gull løve i våpenskjoldet.

Les mer...

arkiv  rediger Utvalgt utenlandsk slekt

Slekten Bille er en gammel dansk adelsslekt. Steen Andersen Bille til Husumgaard (1624–1698), oberst og deputert i Krigskollegiet og sønn av Herr Anders Steensen Bille til Rosendal, ble adlet i 1679. Han var far til kapteinvaktmester Just Bille (1670–1749) som en eldre dansk linje stammer fra, og til admiral, Holmens sjef Michael Bille (1680–1756) som er stamfar for en yngre dansk linje og en norsk linje som kom til Norge med Michael Billes oldebarn, postmester Jess Fæster Bille (1818–1888).

Les mer...

  rediger Visste du at…

Folketellingen 1910 viser at Norge 1. desember 1910 hadde en hjemmehørende befolkning på 2 391 782 personer.

  rediger Adelsslekter
  rediger Norske slekter
  rediger Underprosjekter

...

  rediger Ting du kan gjøre

Du kan skrive en artikkel om en slekt som er er en rød lenke i listene ovenfor.