Slektsforskning med DNA

Kjøp boken i slektsbutikken

DNA har blitt en stadig viktigere del av slektsforskningen og kanskje like revolusjonerende som det dataen har blitt. Vi har nå fått laget en norsk DNA-bok til glede for både interesserte og viderekommende.

Polititidende

Kjøp i Slektsbutikken

Alle kriminelle handlinger etter 1886 er beskrevet i Polititidende hvis personen er enten etterlyst, anholdt eller sluppet ut av et fengsel. Her er det muligheter for å finne interessante opplysninger som kan føre deg videre.

"Sikt og sakefall 1606-1695 for Gudbrandsdalen"

Kjøp boken i Slektsbutikken

Her finner du både heksbrenninger, drap, leiermål og slagsmål. 485 sider med over 4000 personer og en av få kilder for perioden der også kvinner er nevnt.

Sikt og sakefall 1606-1695 for Gudbrandsdalen” (Oppland 2)

"Sikt og sakefall 1612-1695 for Hadeland, Toten, Vardal, Biri, Valdres og Land"

Kjøp boken i Slektsbutikken

Boken er på 485 sider

Eidsvollmennene - Hvem var de?

Kjøp boken i Slektsbutikken

Nå kan du sikre deg denne historien om eidsvollmennene. Boken består av bidrag fra et stort antall slektsforskere.

Slektsbutikken – produkter for slektsforskning

Velkommen til slektsbutikken! Her finner du blant annet bøker, tidsskrifter og anetavler til ditt slektsforskningsarbeide. Vi arbeider aktivt med digitalisering og vil fortløpende fylle på med relevante produkter. Opplever du problemer med bestillingen eller det er produkter som du ikke finner, er det bare å ta kontakt.

Bøker fra Slektshistorisk forlag

Eidsvollsmennene – Hvem var de?

Kr 495Les mer

Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a nation

Kr 290Les mer

Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre

Kr 300Les mer

Kurshefte

Kr 75Les mer

Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610

Kr 249Les mer

Sikt og sakefall 1606-1695 for Gudbrandsdalen

Kr 495Les mer

Sikt og sakefall 1612-1695 for Hadeland, Toten, Vardal, Biri, Valdres og Land

Kr 495Les mer

Slektsforskning med DNA

Kr 369Les mer

Anetavler

Alfa: Halvsirkel

Kr 60Les mer
anetavle

Anetavle 5 generasjoner + probanden

Kr 150Les mer
Stor anetavle

Anetavle 7 generasjoner + probanden

Kr 200Les mer

Pakke: Alfa slektstavle med personskjema-blokk

Kr 190Les mer

Slektstavle-blokk

Kr 75Les mer

Tidsskrifter (PDF)

Norsk Personalhistorisk Tidsskrift

Kr 300Les mer

NST: bind 1-5

Kr 550Les mer

NST: bind 11-15

Kr 550Les mer

NST: bind 16-20

Kr 550Les mer

NST: bind 21-25

Kr 550Les mer

NST: bind 26-30

Kr 550Les mer

NST: bind 31-35

Kr 550Les mer

NST: bind 6-10

Kr 550Les mer

Faglitteratur om slektsforskning

Den glemte skriften

Kr 425Les mer

Gotisk Skrift. En kort veiledning i lesing av gamle kilder. Utgitt av Bergen Byarkiv

Kr 0Les mer

Kurshefte

Kr 75Les mer

På sporet av familien

Kr 437Les mer

Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825–1930

Kr 440Les mer

Våre Røtter

Kr 210Les mer

Slektsbøker og personalhistorie

233 norske slekter

Kr 200Les mer

Adelskap forplikter: Festskrift for Tore Weidling

Kr 125Les mer

Arendals Geistlighed (pdf-fil til nedlasting)

Kr 120Les mer

Berentsen-ætten (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150Les mer

Bratt-slekten fra Gudbrandsdalen (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200Les mer

Danske og norske officerer 1648-1814

Kr 550Les mer

En røst fra Østerdalene: Festskrift for Lars Løberg

Kr 125Les mer

Fortegnelse over Sorenskrivere i Norge 1591-1814 (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150Les mer

Han far-prestehistorie og bygdeliv i Valdres (PDF)

Kr 200Les mer

Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre

Kr 300Les mer

Lassens samlinger: Gravinnskrifter

Kr 120Les mer

Neumanns samlinger: Toten-slekter

Kr 449Les mer

Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905. Bind 1.

Kr 200Les mer

Optegnelser vedrørerende Familien KIØRBOE (pdf-fil til nedlasting)

Kr 150Les mer

Slægten BUGGE i Norge og Danmark (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200Les mer

Slegten Eyde af Arendal (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200Les mer

Slegten Michelet (pdf-fil til nedlasting)

Kr 250Les mer

Slektsboken “Ingeniøroffiseren Henrik Aubert”

Kr 100Les mer

Stamtavler over familien Breder (pdf-fil til nedlasting)

Kr 200Les mer

Wilhelmine Brandts samlede verker

Kr 250Les mer

Bygdebøker og lokalhistorie

Lokalhistorie for GULLVERKET. Alle 3 bind.

Kr 497Les mer

Lokalhistorie nordre og østre GULLVERKET

Kr 149Les mer

Lokalhistorie sør-østre og vestre GULLVERKET

Kr 149Les mer

Lokalhistorie sørvestgreina GULLVERKET

Kr 199Les mer

Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570

Kr 250Les mer