Bybefolkningen før 1814

Første avbildning av Bergen. Kobberstikk av Hieronymus Scholeus fra ca. 1588, bla. trykt i Civitates Orbis Terrarum.

Tyngdepunktet av kilder publisert er et resultat av Tore Hermundsson Vigerust sitt prosjekt Bybefolkningen - citizens - Stadtbevölkerung - 1680-1730. Som var et prosjekt han jobbet med i tiden 2001-2004. Målet var å lage en kildebasert kartlegging av bybefolkningen. Resultat av prosjektet var bla. flere foredrag, artikler og bokutgivelser.

Riksdekkende


Agder


Bergen


Drammen (Strømsø/Bragernes)


Oslo/Christiania


Rogaland

  • Stavanger bys befolkning 1680-1730, med borgere / utliggere i Egersund, Nærstrand, Karmsund, Sogndalstrand og Sirevåg [utgave 15.05 2003, 226 menn og 180 kvinner i tiden 1687-1689]

Telemark


Trondheim


Vestfold


Østfold


Div.