| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
KILDER/ARTIKLER

Sist ajourført:
15.10.2010

 

Innhold:

Adelskilder

Agderdokumenter i avskrift

Artikler fra Genealogen

Bybefolkningen - citizens

Folk på landsbygda etter år 1600

Folk i middelalderen og på 1500-tallet

Hougens sigiller og diplomer

Studentmatrikler for København Universitet

Norske sorenskrivere 1591-1814

"Han far" - prester i Vang i Valdres

Metode

Mer om publisering på genealogi.no og i NSFs tidsskrifter > Les her!

 

KILDER OG ARTIKLER

KILDER OG ARTIKLER

 

Her publiseres en rekke artikler og kildeavskrifter. Se forøvrig også våre Strays-sider, samt forskjellige hjelpemidler for slektsforskere. Datoene for hvert dokument gjelder siste revisjon.ADELSKILDER

(Ny oktober/november 2003. Ikke det samme som Adelsprosjektet, som er flyttet til Tore H. Vigerusts egne hjemmesider).

Danmarks Adels Aarbog (DAA) - register 1884-2002

Norsk adel, hadde vi det? Av Lars Løberg [1998]

 

AGDERDOKUMENTER I AVSKRIFT - e-bøker på genealogi.no

Riksarkivet, seksjon for kildeutgivelser har skrevet av en rekke diplomer som bl.a. finnes på Kildeskrift i RA. For Agderfylkenes vedkommende finnes det en samling av kopier på Statsarkivet i Kristiansand, på lesesalen. Kristian Fjeldsgård har fotografert en stor del av disse avskriftene, som etter avtale med Statsarkivet i Kristiansand fortløpende gjøres tilgjengelig på genealogi.no fra desember 2009.

Agderdokumenter i avskrift, fotografert av Kristian Fjeldsgård [2009]

 

ARTIKLER FRA GENEALOGEN

Kongar i dei norske ættetavlene, av Jo Rune Ugulen [1999-2000]

Middelaldergenealogi: Skanke ätten, av Per Reidar Bjørnerud Christiansen [1997]

Middelaldergenealogi som universitetspensum, av Tore H. Vigerust [2000]

Norsk adel, hadde vi det? Av Lars Løberg [1998]

Husmannsvesenet på 1600-, 1700- og 1800-tallet, av Lars Løberg (pdf) [2005]

Skannede kirkebøker, av Andreas Snildal [2005]

Spørsmålet om en felles samlende slektsforskerdag i Norge, av Tore H. Vigerust [nov. 2005]

Svak og uetterrettelig CD om Gotlandske aner , anmeldelse av (Hernelind og Nilsson:) "Gotländska anor 1500-1900 ", av Geir Kamsvaag Berntsen [2004]


BYBEFOLKNINGEN - CITIZENS

Borgere i Konghelle. Et utvalg fra 1484-1648, av Tore H Vigerust [4. okt. 2000]

Examinati juris 1736-1814, av H. Ostermann (1936-38) / Tore H. Vigerust (2005) [16. april 2005]

Manntall på dem som bor på Bragernes, Strømsø og deromkring, som bruker borgerlig næring og ikke har tatt borgerskap, ca 1661-1664, av Astri Gudal Gulbrandsen [22. mai 2000]

Dekanus i Oslo, Claus Bergs beretning om sin fedrene-herkomst, ca 1600, av Terje Røed Hansen.

Rentekammerets norske bestallinger 1660-1814, av S.H. Finne-Grønn (1932)/P.B. Grandjean (1909) / Tore H. Vigerust (2005) [14. jan. 2005]

Tollere gjennom 300 år; 1563-1886, av Osv. I. Melbye (1977-1982) / Elin Galtung Lihaug og Håvard Blom (2005) [11. nov. 2005]


Innholdet for de øvrige byene er flyttet til Vigerusts egne hjemmesider.


FOLK PÅ LANDSBYGDA ETTER ÅR 1600

Folketeljinga 1875 for Hafslo, av Jo Rune Ugulen [14.02 2001]

Ekstraskatten for Hafslo prestegjeld 1762-1764, av Jo Rune Ugulen [29.01 2001]

Folk i Heidal anneks i Vågå prestegjeld [nå i Sel kommune] Gudbrandsdalen 1661-1684, av Tore H Vigerust [15.5.1999, red. 31.8.2001 og 11.7.2002]

Fødde og døde i Suldal prestegjeld 1664 (Suldal, Sauda og Røldal) , av Jo Rune Ugulen [04.04 2000]

Jordeigande bønder i Ryfylke 1611, av Jo Rune Ugulen [04.04 2000]

Jordeigande bønder i Ryfylke 1606, av Jo Rune Ugulen [18.05 1999]

Diplomer 1556-1661 fra Skofteland i Sør-Audnedal i Vest-Agder, av Per Reidar Christiansen [12.04 2001]

Diplom 1619 fra Gulsvik i Flå (Buskerud), av Are S. Gustavsen, 16. oktober 2007


FOLK I MIDDELALDEREN OG PÅ 1500-TALLET

Folk på Agder 1500-1560, av Per Reidar Christiansen [26.09 2001, rettet 01.11 2001].

Personnavneregister til fru Gørvel Fadersdatters (Sparre) regnskap over Giske og Giskegodset 1563, av Tore H. Vigerust [11.7.2002]

Folk i Odal 1497-1591, av Tore H Vigerust [18.7.2002]

Folk i Odal 1593-1604, av Tore H Vigerust [18.7.2002]

Folk i Modum og Tverrdalene (Sigdal, Eggedal og Krødsherad) 1250-1600, av Tore H Vigerust [18.7.2002]

Folk fra Ringerike 1300-1591, av Tore H Vigerust [18.7.2002]

Folk på Toten og Hedemarken 1350-1450, av Tore H Vigerust [18.7.2002]

Personnavn fra Lom og Vågå i tiden 1150-1350, av Tore H Vigerust [11.7.2002]

HOUGENS SIGILLER OG DIPLOMER

> Les mer om Engebret Hougens sigiller fra middelalder og fremover Av Rune Nedrud [2. november 2009]

Bokstav A
Bokstav B til E
Bokstav F til H
Bokstav I til R (NB: Ikke korrekt alfabetisert)
Bokstav S til V

> Les mer om Engebret Hougens diplomer fra Bø i Follebu
Av Lars Ove Wangensteen [5. november 2009]

Diplomer del 1 Diplomer del 2 Diplomer del 3 Diplomer del 4 Diplomer del 5 Diplomer del 6

OSLO/AKER-KILDER

Skifteprotokoller for Christiania 1692-1728
Ved Geir Kamsvaag Berntsen [15. september 2010]

STUDENTMATRIKLER KØBENHAVNS UNIVERSITET

H. FRIIS PETERSEN: Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1602 [2009]

S. BIRKET-SMIDT: Kjøbenhavns Universitets Matrikel (1611-1829) [2009]

SORENSKRIVERE

Særtrykk av sorenskriver Arent Olafsens verk: VÅRE SORENSKRIVERE [2009]

PRESTER I VANG I VALDRES

KJELL TÆRUD LUND: "Han far" - prestehistorie og bygdeliv Vang i Valdres. Dette verket er ikke en del av NSF-prosjektet Norsk Prestehistorie, men Kjell Tærud Lunds verk om prestene i Vang i Valdres er omfattende og spennende lesning i seg selv. Verket er skannet av Lars Ove Wangensteen og pulisert etter avtale med forfatterens familie. [2009]


METODE

Jakten på Carl Johan Ahlstedt, av Lars Løberg [fra november til 07.12.2000]

Prillarguri og slektskretsen hennes, av Lars Løberg [31.10.2003]

 

 genealogi.no | Robert Chr. H. Skogly/Carsten Berg Høgenhoff

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005