Søkeresultater

Hopp til: navigasjon, søk
 • Da prins Carl mistet sine kongelige svenske titler i forbindelse med sitt første ekteskap, ble han adlet til prins av sin svo …r (fra Nøtterøy) (slekt)|Ferner]]. Gravferden fant deretter sted på Den kongelige gravlund (Kungliga gravplatsen) i Hagaparken i Solna utenfor Stockholm.<ref
  42 KB (5 704 ord) - 23. okt. 2021 kl. 16:36
 • Fra 1935 til 1971 hadde man serien ''Innstillinger og betenkninger fra kongelige parlamentariske kommisjoner, departementale komitéer m.m.'' i 54 bind.<ref …013101808001 Norges offentlige utredninger 1972&ndash;2000 : register over titler, emner, utvalg og utvalgsledere, samt kronologisk oversikt]'', Bodø: Høgs
  9 KB (1 144 ord) - 1. des. 2018 kl. 23:05
 • …or å gi likestilt arverett til den norske tronen, lød § 34 om kongelige titler slik: …ttre» ble til «Døtre» og «Kongelige» med stor «K» ble endret til «kongelige», jf. [https://lovdata.no/HIST/lov/1814-05-17-19030425/§34 Kongeriket Nor
  2 KB (321 ord) - 18. mar. 2018 kl. 21:19
 • …or å gi likestilt arverett til den norske tronen, lød § 34 om kongelige titler slik: …ttre» ble til «Døtre» og «Kongelige» med stor «K» ble endret til «kongelige», jf. [https://lovdata.no/HIST/lov/1814-05-17-19030425/§34 Kongeriket Nor
  4 KB (543 ord) - 18. mar. 2018 kl. 21:16
 • …En gjennomgang av den omfattende litteraturlista viser ikke mindre enn 182 titler. Dette omfatter de viktigste tidsskriftsseriene, med [[Norsk Slektshistoris …Når viljen til å finne forbindelser og etablere høyaristokratiske eller kongelige forbindelseslinjer overskygger grunnleggende krav til metode og bevisførse
  19 KB (3 041 ord) - 2. sep. 2021 kl. 20:47
 • …e, fra henholdsvis 1757 og 1846, et par lignende usignerede lister på det kongelige bibliotek, og Elefantordenens ridderbøger og stambøger i Ordenskapitlet, …op. Forfatteren mener, at elefanten omkring år 1500 har «indgået i den kongelige ordensdragt» (s. 10) – det kan næppe være rigtigt. Der er ingen tegn p
  12 KB (1 911 ord) - 17. nov. 2021 kl. 09:37