Slektsbøker

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 24. nov. 2012 kl. 23:21 av J. P. Fagerback (diskusjon | bidrag) (Ny side: Dette er en '''liste over slektsbøker i Nasjonalbiblioteket'''. {| class="wikitable sortable" | Navn ! Tittel |- |   || [http://www.nb.no/nbsok/nb/7c8b923e5d4dc810604e95d65aa1625b?…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en liste over slektsbøker i Nasjonalbiblioteket.

Navn Tittel
  Bondeslekt fra Sogndal i Sogn : ahnetavle
  Gammelt skyldfolk i Østerdalene : ættebok
  Garden Kaaten Søndre, Våler i Solør : bruks- og slektshistorie : minner og fragmenter
  Slegten i Vaagefjorden : en saga fra Norges sørland
  Slegten paa Sundnes og Hammersland i Søndhordland med flere indgiftede slegter
Aabel, Aall, Aars, Adeler Norske Stamtavler. 1 : Aabel - Aall. - Aars. - Adeler (sluttes)
Aabel, Leigh, Pavel Aabel, Leigh og Pavels : slægtshistoriske optegnelser
Aagaard Den nordenfjeldske Aagaardslegt og dens kvindelige medlemmers efterslegt indtil nutiden
Aall Breve fra slekten Aalls arkiver 1738-1905
Aall Slægten Aall : Tillæg I
Aarnes Aarnæs- slekten i Øymark : med de tilknyttede slekter Kirkeby og Morbach
Aars Slekten Aars i Norge
Abel Abel, den store mathematikers slegt
Andersen, Thorsdatter Slekten : Andersen Larvik : denne undersøkelse omfatter Mathias Andersen og hustru Pernille Thorsdtr., anene deres og etterkommerne deres fram til år 1986 : et team-work av og for slekten
Andersson, Pulsdotter Ei Brekke-slekt : slekta etter Nils Andersson og Ragnhild Paulsdotter 1760-1998
Angell Angell : Claus Petersen Angells slekt
Anker Familien Anker : litt slektshistorie
Anker Stamtavle over familien Anker : med et portræt af familiens caput, et farvetrykt familievåben og en oversigtstavle : trykt som manuskript for medlemmer af familien
Apalset Apalset slekta
Arnet Stamtavle over slægten Arnet
Arntzen Tillegg til Stamtavle over familien Arntzen : Wilhelm Lassen: Norske Stamtavle r 1. Chra. 1868
Aspa Aspa-seminaret : Sandvika 25. oktober 1996, Kristiansund 6.-7. september 1997
Baggethun, Listerud Baggethun- slekten og Josefine Listeruds slekt : samt nogen opplysninger om slekten e Dalager, Riis, Wangensteen, Colding og Anker
Bassøe Stamtavle over familien Bassøe : samt nogle oplysninger om familierne Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith
Benkestok Slægten Benkestok
Benkestokk Benkestokk-seminaret : Meløy 14-15 august 1999
Berentsen Berentsen-ætten : slektshistoriske oplysninger om ættene Høyland, Undheim og Fosse
Bergesen Bergesen-ætten : slektshistoriske og personalhistoriske opplysninger
Berner Slekten Berner i Norge
Berner Stamtavle over familien Berner i Norge
Bernhoft Stamtavle over slægten Bernhoft
Bjørnson Bjørnstjerne Bjørnsons foreldre : ætt og arv : ei korrigering og nyvurdering
Blumenthal Petersen Sigvardt Blumenthal Petersens slekt
Bomhoff Slekten Bomhoff
Bonnevie Familien Bonnevie i Norge og Danmark 1714-1930 : D. Thraps stamtavle omarbeidet og utvidet
Bonnevie Familjen Bonnevie 1715-1885 : stamtavle
Borkenhagen Borkenhagen-slekta i Bø
Botner Slekten Botner i Høland
Breder Tillegg til stamtavle over familien Breder
Bruun Familien Bruun : bogbinder og priviligert boghandler i Kristiania Fredrik Jacobsen Bruuns agnatiske descendents
Bruusgaard Slekten Bruusgaard 1797-1997 : en oppdatering av kommandør H.E. Bruusgaards bok Slekten Bruusgaard i Norge
Bucht Bucht-slekta i Kåfjord og Lyngen
Bull Stamtavle over den trønderske Slægt Bull
Busch, Trones, Lindgaard Etterkommere etter Ole Eriksen Trones : familiene Busch, Trones og Lindgaard
Bøckman Stamtavle over den norske Bøckmanslekt 1629-1929
Bålk Bjørnar Bålk og hans slekt
Colbjørnsen Slekten Colbjørnsen i Sørum
Collett Familien Collett : efterretninger
Collett Familien Collett og Christianialiv i gamle dage : med illustrationer
Collett Statsraad Colletts Hus og hans Samtid : Erindringer 1814-89
Collett Statsraad Colletts hus og hans samtid : og andre erindringer fra første halvdel af forrige aarhundrede
Daae Magister Ludvig Daae : sogneprest til Lindaas og hustru Drude Cathrine Haar : utsnit av manuskriptet til stamtavle over den norske familie Daae
Dass Dass-slektens gravkammer i Alstahaug kirke, Helgeland
de Besche Slekten de Besche i Norge
Ditten v. Den Mecklenburgsk-uradelige æt v. Ditten
Dybwad Familien Dybwad og grene av tilknyttede familier
Elieson Familien Elieson
Espelien Slekten fra Espelien i Etnedal
Flensburger-Smith Den Throndhjemske Flensburger-Schmidt-families descendenter til aar 1900 : som manuskript til familien
Flood, etc Skiensfamilien Flood og dens legatberettigede Descendenter af familierne Bull, Christi, Clason, Colbjørnsen, Engelhart, Hald, Hansen, Helsing, Mathiesen, Mortensen, Petersen, Rønning, Schancke, Thomesen, Wamberg, Vetlesen, Wessel
Fougner Anetavle for ingeniør Nicolay Knudtzon Fougner og hans søskende : samt endel slektsoplysninger om Fougner-ætten fra Søndre Fougner i Gausdal, Stein på Ringerike m.v
Frielse Friele 200 år : 1799-1999
Fritzøe Fritzøe i slekten Treschows eie : 1835-1935
Gabenfeldt Dydens belønning : av slekten Gabenfeldts historie
Gjessingen, Jakobsdatter Etterkommere av Niels Johannesen Gjessingen (1810-1877) og Olava Jakobsdatter (1810-1862)
Glimme Stamtavle over familien Glimme : manuscript
Gløersen Stamtavle over slægten Gløersen samt oplysninger om beslægtede familier
Groseth Anders Groseth : en utvandrer fra Asker og hans slekt
Grøndahl Boktrykker Christopher Grøndahls etterkommere : fortsatt utgave av W.P. Sommerfeldts bok av 1916
Grønn, Lie Slektene Grønn og Lie - Røros : et lite minneblad for slekten
Gude Slekten Gude i Norge
Gussiås, Istad En slekt fra Gussiås og Istad : med forfedre og etterkommere etter Gjertrud Anna og Knut Gussiås, Margrethe og Lasse Istad
Hafsmo gård Hafr het en mann - : slekts- og gårdshistorie for Hafsmo gård i Snillfjord
Hagemann Militærfamilien Hagemann : stamtavle med biografiske og personalhistoriske oplysninger
Haneborg Haneborg-familiens stamtavle
Hansen Die Familie Hansen zu Timmerholm in Norder-Brarup Schleswig
Hansson Christiania-slekten Hansson
Hauff Slægten Hauff : dens oprindelse samt biografiske meddelelser om dens medlemmer 1648-1908
Haugen Om slegten Haugen
Heiberg Slægten Heiberg : personalhistoriske og genealogiske oplysninger
Hertzberg Familien Hertzberg : dens oprinnelse og slektshistorie
Holberg Stamtavle over familien Holberg
Holberg, Johnsen Slekten Johannes Olsen Holberg og Johan Peter Johnsen : 1800-1990
Holmboe Foged Jens Holmboes efterkommere : suplerende tillæg til doktor Jens Andreas Holmboes stamtavle ; udarbeidet efter foranstaltning af bestyrelsen for foged Jens Holmboes legat
Holmboerne Holmboerne : stamtavle og biografiske oplysninger
Hop Meisterspelemann Lorentz Hop : ætt og miljø
Hougen Slegten Hougen i Sell : trykt som manuskript
Hoyer Slekten Hoyer : 1697 - 1947
Huus Anders Huus og efterkommere
Hveding Nordlandsætta Hveding frå 1580 : med videreføring til 1995
Hvoslef Familien Hvoslef 1702-1890 : stamtavle
Høyem A.I. Høyem, hans ætt og etterslekt
Høyer Andreas Svennichsen Høyer (1669-1750), kjøpmann i Kristiansand og hans slekt : en slektskalender
Indre Svor Slekten Indre Svor, Hornindal
Jarmann Stamtavle over familien Jarmann
Jentoft, Hveding Etterkommere av Johan Rasch Jentoft (1747-1828) og Anne Margaretha Hveding (1760-1845)
Jonasen Familien Jonasen i Stavanger : noen av Jonas Schanche Gabrielsen og hustru Jorine Kristines efterkommere
Kahrs Stamtavle over familien Kahrs
Kielland Familien Kielland : med dens kognatiske ascendents
Kielland Stamtavle over Familien Kielland samt nogle cognatiske Familier : Kirsebom, Schanche, Trane, Godtzen , Petersen von Fyren, Magnus, Zetlitz, von der Lippe, Sømme, Bendz og Petersen
Klaveness Slegten Klaveness af Sandeherred i 300 aar
Klem Slektstavle over familien Klem : med tilføiede biografiske oplysninger
Knap Familien Knap i Norge : genealogiske og biografiske oplysninger
Knudsen Lien Slektsbok Ole Knudsen Lien, Bygstad : hans forfedre og etterkommere
Koren Slekten Koren : utarb. på grunnlag av Prost L. St. Korens familieopptegnelser og riksarkivar Kristian Korens stamtavle av 1898. 1 : utarb. på grunnlag av Prost L. St. Korens familieopptegnelser og riksarkivar Kristian Korens stamtavle av 1898
Koren Slekten Koren. 2 : Biografier, gravskrifter, skrifter etc
Krag Slekten Krag fra Trøndelag i 1944
Kreyberg Slekten Kreyberg i Danmark og Norge
Krog En slægttavle med biografiske oplysninger om Trulseslægten Krog, den største af de mange norske uadelige familier Krog
Krog Familien Krog, der nedstammer fra provst i Værdalen, Peder Offesen Krog
Krog Nogle biografiske Skitser, samlede og nedskrevne som Bilage til Familien Krohgs Stamtavle
Krogh Den Krohgske Familjes Stamtavle
Krohn Slekten Krohn fra Kronborg og Rigerike
Landmark Stamtavle over en norsk slegt : Landark
Lange Slektebok over en fra Holsten til Norge indvadret slekt Lange
Langeland Ættebok over Langelands-ætta : frå fedrane til våre dagar
Loe, Horne En beskrivelse over Eikers befolkning fra gammel tid og Loe-Horne-ætten frå gårdene "Loe" og "Horne" på Eiker
Lossius, Brandt Stamtavle over familjerne Lossius og Brandt med flere i samme indgiftede slægter
Lous Stamtavle over familien Lous
Lund Kom i hou ka ætt du e a : om Jonas Klausen Lund, Mårsund og hans etterslekt : en slektsbok med utgangspunkt i Bø i Vesterålen ca 1694
Lund Presteslekten Lund fra Stod
Lund Stamtavle over presteslegten Lund fra Stod
Lunde Lundeætten fra Aadalen
Magelssen Familien Magelssen. 3 : Farvermester Christian Magelssens efterkommere
Mamen Den norske gren av slekten Mamen gjennom 200 år
Martens Stamtavle over slægten Martens i Bergen : med dens grene paa kvindesiden 1698-1897, samt "spredte" personer af samme navn i Norge : Tillæg til Stamtavle over slegten Martens i Bergen
Mathiesen Meddelelser til slekten Mathiesen
Mathiesen Måne- og stjernevåpen : måne, sol og stjerne i segl og heraldikk : slekten Mathiesens våpen
Medelfar Biskop i Lund (1620-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar’s agnatiske descendenter af navn: Wibe og Lund
Meidell Slektstavle : Slekten Meidell : Flesjelinjen
Meidell, Barclay de Tolly Slekten Meidell : materiale til slektsbok : med et tillegg om slekten Barclay de Tolly
Meidell, Barclay de Tolly, de Rochlenge Slægten Meidell i Norge og Danmark. 1 : Med nærstaaende linier hvorunder særskilte meddelelser om slægterne Barclay de Tolly og de Rochlenge
Mejer, Nordahl, Berle, Kjelstrup, Olsen Stamtavle over familierne Mejer, Nordahl, Berle, Kjelstrup og Olsen, samt Nordahlsgaardens historie
Meyer Slekten Meyer : Jens Hansen Meyers slekt ; oplysninger samlet for slektens medlemmer
Meyer, Muus Ingeborg Marie Barth Meyer, f. Muus, og hendes ascendenter : slægtshistoriske meddelelser
Michelet Slegten Michelet : genealogisk-personalhistoriske meddelelser, med vaabentegninger, facsimiler og portrætter
Midthaug Brødrene Midthaug : familie og bedrift
Mogensen, Mathiesen Linderud og Slægterne Mogensen og Mathiesen
Mohn Stamtavle over legatfamilien Mohn
Mowinckel Slegten Mowinckel : II: 1914-1939. 2 : Slekten Mowinckel II: 1914-1939
Munch Anene, kvinnene & livet : Edvard Munchs liv og aner i Østfold
Müller Slekten Müller fra Trondhjem
Münster Slegten Münster (fra Bergen)
Møinichen Møinichen : stamtavle bygget paa de Møinichenske slegtebøger
Mørch Familien Mørch (fra Christianssand) : slægtshistoriske Meddelelser
Mørch Familien Mørch (Mørck) fra Melsomvik og Smaalenene
Mørland Mørlands-familien : stamtavle
Nielsen, Bøyesen Familiene Nielsen og Bøyesen : en Haldenfamilies slektshistorie
Nyman (Nymann) Stamtavle over Stavanger- og Haugesund-Familien Nyman (Nymann) med forgreninger
Nyquist Gerd Nyquist’s slekt
Nøttestad Nøttestad- slekten fra Stange : den vidt forgrenede gamle slekt som stammer fra Oluf Torstensen Nøttestad 1550-1625
Olsen, Mathisdatter Huseby : Mellom eller Nordre i Berg i Østfold : Ole Olsen og Berthe Mathisdatter, deres aner og etterkommere
Oppegaard Slegten Oppegaard fra Enebak
Ottesen Ottesen : slekten fra Rødby på Lolland
Partapuoli Det grenseløse folket. B. 2 : Slekten Partapuoli
Paus Slekten Paus : dens oprindelse og 4 første generasjoner
Pay Familien Pay : genealogiske og personalhistoriske oplysninger
Peterson Firmaet og familien Peterson, Moss : et bruks og en slekts historie 1793-1933
Pleym Slegten Pleym i Norge
Pontoppidan Genealogi over Familien Pontoppidan
Prebensen,Grove I.W. Prebensen og Wenche Grove : litt om dem og deres slegt
Preus, Arctander Stamtavler over familien Breder og de med den beslægtede familier Preus og Arctander med alle disse familiers sidelinier
Prydz Slekten Prydz : genealogiske oplysninger
Qvale Slekten Qvale : som skriver seg fra gaarden Drange
Rein, Smør, Sudrheim, Gyldenløve Hvem var jarlen Asgeir i Bohuslen? : ca 1250-1315 : Rein-, Smør-, Sudrheim-ættenes og de norske Gyldenløvers eldre ledd : Holstad/Askheim i Ås, Tomb i Råde, Tronstad i Hurum
Richter Stamtavle over slægten Richter
Rieber Familien Rieber i Bergen. 1
Riis En østlandsk slekt Riis : sorenskriver i Aker Lauritz Boyesens efterslekt : samt borgermester Sivert Strøms familie : genealogisk-personalhistoriske oplysninger
Rosbach, Løkke Etterkommere av Johan Hammon Rosbach (1783-1865) og Ingeborg Anna Løkke (1788-1872)
Rosenqvist Slekten Rosenqvist : en del opplysninger om en slekts liv og levnet gjennom 330 år
Rustad Gården Rustad Øvre i Østre Toten og slekten derfra gjennem 300 år : med biografier og slektstavler
Rygh, Høilo Louise Olsdatter Rygh : født Høilo : 1848 - 28. september - 1948 : og hennes nærmeste forfedre og etterkommere
Rynning Slegten Rynning og dens sidelinjer : optegnelser om den oprindelig trønderske slegt Rynning
Røer Slægten Røer : 1580-1895
Sandstad, Worum Stamtavle over den Sandstad-Worumske slægt
Saxe Slekten Saxe i 400 år
Scharffenberg Den norske Gren af Slægten Scharffenberg
Scheen Slekten Scheen : in specie sørlandsgrenen : en slektshistorie
Schönberg, Cotta Fra Luther’s Tid : Optegnelser af Familien Schönberg-Cotta. 2
Segelcke Slægten Segelcke : personalhistoriske og genealogiske oplysninger
Skjeflo Stamtavle over Skjeflo- slegten
Smith, Anderssøn Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz Anderssøn Smith's mannlige etterkommere i Norge og Danmark
Sommerfeldt Stamtavle over Slægten Sommerfeldt
Sommerseth, Pedersen Gården og slekten Sommerseth i Skibotn : slektsbok for etterkommere av Johan Peder Johansen Beck Sommerseth og Ellen Margrethe Pedersen
Stenersen Slegten Stenersen fra Vaalen i Gausdal samt andre slegtgrene fra Vaalen : personalhistoriske og genealogiske oplysninger
Stephansen Røtter & aner : Stephansen med beslektede familier
Strugstad Strugstadslekten og gaarden Strugstad i eldre tider : samt en kortfattet optegnelse om Eli-, Øver-Lø- og Holanslektene
Sundt Den vestlandske slegt Sundt : genealogisk-personalhistoriske meddelelser
Sundt Ny og fuldstændigere stamtavle over den norske, østlandske familje Sundt
Sverdrup Slegten Sverdrup : kortfattede genealogiske-personalhistoriske oplysninger med prospekter og portrætter
Sørhagen Anna og Johan Sørhagen og deres etterkommere
Thomle Familien Thomle : genealogiske og personalhistoriske Oplysninger : tilligemed nogle historiske Efterretninger om Gaarden Tomle og dens Beboere gjennem 400 Aar
Thorne Stamtavle over Slægten Thorne
Thurmann Familien Thurmann : samlet efter vedkommendes egne opgaver og authentiske dokumenter
Treschow, Wiel Familierne Treschow og Wiel : deres indbyrdes forbindelse og de første generationer
Waldeland, Grude Stamtavle over Waldeland-slægten og over endel af Grude-familien
Wedel Jarlsberg Lensgreve Herman Wedel Jarlsberg’s etterslekt
Werenskiold Slekten Werenskiold - Wærnschiold : 1625-1999 : den vestre linje
Wesenberg Slegten Wesenberg : tillegg og ajourføring til 1943 av Slekten Wesenberg (1909) og den norske Wesenbergslekt II (1929) : Den norske Wesenbergslekt III (1929-1943) tillegg og ajourføring til 1943 av Slekten Wesenberg (1909) og den norske Wesenbergslekt II (1929)
Wesseltoft Efterretninger om de norske grene af familien Wesseltoft
Wiborg Slektene Wiborg, Brevik-Kragerø grenen, Schreiner, Esmark, Høegh
Wiel Familien Wiel på Fredrikshald : i dens virke som kjøbmenn, trelasthandlere, sagbrukseiere, skogseiere og skibsredere 1755-1929
Wiel Slægten Wiel paa Strømsø og Fredrikshald
Wiese Stamtavle over familien Wiese i Norge
Winther Deler av familien Winther
Wolff En norsk slekt Wolff : I. Slektsoversikt; II. Biografiske meddelelser
Wullum Trondheimskjøpmannen Erik Olsen Wullum og hans slekt
Øien Etterkommere etter Edvard og Anne Abel Margrete Øien
Ørland Lundslekten Ørland : slektsbeskrivelse og stamtavle av de åtte stammer
Østermann, Holmesland Anetavleregister : med tillegg: Anetavler for Anne Østermann og Unni Holmesland. 2 : Anetavler for Karl Arnt Skarpeid med tillegg: Anetavler for Anne Østermann og Unni Holmesland
Østermann, Syvertsen Anetavleregister. 3 : Med blant annet anetavler for Anne Østermann, Del 2 og Syvertsen slekten fra Kleivset i Søgne
Øvensen Anetavleregister. 10 : Slekten Øvensen fra Fjære sogn i Aust-Agder