Schultz (fra Trondheim) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Schultz er en norsk håndverkerslekt fra Trondheim av antakelig svensk opprinnelse. Slekten kan føres tilbake til Ole Olsen Schultz (1682–1746), som i skattemanntall for 1745 er nevnt som kornmåler og mulig den samme som Ole Olsen som var bosatt på Kalvskinnet. Senere finnes hans enke nevnt i 1752 i forbindelse med en festeseddel for deres bosted på Kalvskinnet.

Slektsoversikt

 • 1. Ole Olsen Schultz (1682–1746). Kornmåler, arbeidet ved Reberbanen, senere på Kalvskinnet. Gift med (Giertru Pedersdatter?).[1][2][3][4][5]
  • 2a. Paul Mathias Olsen Schultz (ca. 1718–1775). Skomaker i Trondheim, bosatt i Klubveiten, gift 1742 med Gurru Jochumsdatter (1719–1764), gift 1769 med Giertru Kirstine Hassel.[6][7][8][9][10][11]
   • 3a. Ole Schultz (1743–1829). Skomaker i Hadsel, fikk en sønn med Anne Nikolaisdatter i 1780, fikk en sønn med Christina Melboe i 1786, gift 1796 med Hanna Petternille Olsdatter fra Holdøy (1775–1848).[12]
    • 4a. Mathias Jens Schultz (1815–1896), bruker av Holdøy, gift 1837 med Lorentze Henriette Lorentzen (1815–1876), datter av Ole Wilhelm Lorentzen (1775–1820) og Hanna Marie Axeldatter Klæboe Rasch (1790–1839).
    • 4b. Søren Christian Schultz (1780–1849), gift 1802 med Kristiana Jakobsdatter (ca 1781–1826), datter av Jakob Størkersen (ca 1754–1813) og Johanna Andersdatter (1744–1813).
    • 4c. Gurine Kristina Schultz (1796–1880), gift med Hans Eriksen (1788–1863), sønn av Erik Hansen og Kristine «Stina» Dram
    • 4d. Johanna Maria Schultz (f. 1798).
    • 4e. Mathias Schultz (f. 1786).
    • 4f. Olina Schultz (f. 1797).
    • 4g. Madsi Ulrikke Schultz (1801–1883).
    • 4h. Jochum Schultz (1804–1862).
    • 4i. Rasmus Scheldrup Schultz (1807–1881).
   • 3b. Agnes Schultz (1741–1742).
   • 3c. Agnese Schultz (1746–1799), gift 1765 med parykkmaker og fektemester Nicolas Mathias le`Fevre (ca 1730–1775)[13][14]
    • 4a. Anne Gurina le`Fevre (1766–1845), hun fikk i 1799 en sønn med sin søsters svigerbror kompanikirurg Peder Aslachsen Grimsgaard (1768–1834).
    • 4b. Abel Margrethe le`Fevre (1767–1849), gift med forvalter Bertram Dybwad (1768–1844), sønn av kjøpmann Erasmus Dybwad (1734–1798) og Anna Maria Petersen (1743–1792).
    • 4c. Marie Helene le`Fevre (1769–1844), gift 1793 med kontorbetjent Børre Aslachsen Grimsgaard (1770–1844).
    • 4d. Caroline Lovise le`fevre (f. 1773).
   • 3d. Ane Maria Schultz (f. 1748).
   • 3e. Jocumina Schultz (1750–1755).
   • 3f. Jens Schultz (1752–1755).[15]
   • 3g. Maren Kerstina Schultz (f. 1760).[16]
   • 3h. Gurina Kirstina Schultz (1769–1769)[17]
   • 3h. Inger Margrethe Schultz (f. 1775).
   • 3i. Jockumine Schultz (f. 1775).
  • 2b. ?Søren Olsen Schultz (1733–1769)[18]

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Domkapitelsboken: Trondheim, 1682-1723. Ekteskapssak mellom Birgitte afgangne Hans Fynboes(af Bragernes?) og Chriss!en Gundersen paruquemager her i Trundhiem. Hennes fullmektig er Ole Schultz.
 2. Skattemanntall: Trondheim, 1743, Olle Olsen Schultz, 25 November 1743.
 3. Skattemanntall: Trondheim, 1745. Ole Schultz Korn Maaller # Ole Olsen paa Reberbanen.
 4. Begravelser: Trondheim Domkirke, 1746. Ole Schultz gl: 64 aar.
 5. Pantebok: Trondheim nr 6, 193, Festeseddel 18. 1. 1752 TIL :T1:sersjant :F1:Andfind :E1:Birch FRA :T1:borgermester :F1:Hans :E1:Hagerup PÅ :T1:"een min grund til beboelse paa Kalfskindet Stribelen beliggende som :F1:Ole :P1:Olsen :E1:Schulz :T3:og hans enke sidst har beboet. Grundens strækning 18 allen breed, :T4:16 allen dyb". Dok nr: 1156 Registrert av: B. Gundersen"
 6. Trolovelser: Vår Frues kirke, 1741. Unge karl Mathias Olsen Schultz, Skomager-Svend, og Pigen Gurru Jochumsdatter.
 7. Vielser: Vår Frues kirke, 1742. Unge karl Mathias Olsen Schultz, Skomager-Svend, og Pigen Gurru Jochumsdatter.
 8. Pantebok: Trondheim nr 6, 95b, Skjøte 18. 9. 1748 TIL :F1:Mathias :E1:Schults FRA :T1:Frue :F1:Else :E1:Rogerts PÅ :T1:gård og grunn. 1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Pris: 200 rd Eiendommens geografi, gate / plass etc. : :O1:Eiendommen ligger i "Klub-veiten". Naboer: :T2:Skredder :F1:Søren :E1:Wold :T3:på den ene, og proviantskriver :F2:Lars :E2:Muller :T5:på den andre siden. Andre opplysninger: Mål: "Fra øster og Wæster til bemelte veite 12 1/2 al. i øster og Væster inden i gaarden 11 al., dybden af grunden fra Nord til Søer 24 1/8 allen". Andre Impliserte: :T1:Vitterlighetsvitne: :F1:Auche :E1:Bennichman. Dok nr: 411 Registrert av: B. Gundersen"
 9. Pantebok: Trondheim nr 6, 95b, Skjøte 18. 9. 1748 TIL :T1:Domkirken FRA :F1:Mathias :E1:Schults MED :T1:pant i gård og grunn, se skjøte samme :F1:Else :E1:Rogerts. Dok nr: 412 Registrert av: B. Gundersen
 10. Skifteprotokoll 17 (3A 0020), 1758-1765: Trondheim by, 1764, skiftet etter Gurru Jocumsdatter: Skifteforretning efter afg: Guru Jochumsddatter skomager Matthias Schultzes hustru.
 11. Branntakstprotokoll: Trondheim, Vår Frue sogn, 1766, ”Matthias Olsen Schultz Skoemager sin Huus, Stue med jern bielægger ovn, et Kammer uden ovn, Kiøkken med Muur, Mørk loft, Torv Tækt, 3de fag dobbelt og 5 dito Enkelt højde Vindue i blye, i gaarden et gammelt skiul med bord tag, Taxeret: 20 rd.”
 12. Skifteprotokoll 17 (3A 0020), 1758-1765: Trondheim by, 1764, skiftet etter Gurru Jocumsdatter: Ole Schultz gl: 21 aar.
 13. Skifteprotokoll 17 (3A 0020), 1758-1765: Trondheim by, 1764, skiftet etter Gurru Jocumsdatter: Ang-nisse Schultz gl: 18 aar.
 14. Clare Sewell Widerberg: Aslak Kristiansen Grimsgaard og efterkommere i mandslinje-Slægterne Grimsgaard og Widerberg, side 2-5.
 15. Skifteprotokoll 17 (3A 0020), 1758-1765: Trondheim by, 1764, skiftet etter Gurru Jocumsdatter: Jens Schultz gl: 8.. aar.
 16. Skifteprotokoll 17 (3A 0020), 1758-1765: Trondheim by, 1764, skiftet etter Gurru Jocumsdatter: Maren Kierstina Schultz gl: 4 aar.
 17. Gravlagte, Trondheim: Vår frues kirke 1769.
 18. Gravlagte, Trondheim: Vår frues kirke 1769.

Litteratur