Schjerven (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 29. aug. 2019 kl. 20:11 av Dag T. Hoelseth (diskusjon | bidrag) (Lenkeoppretting.)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk
Tegning av Skjerven gård i Lardal. Kilde: Mogens Bugge: Schjerven i Lardal.

Schjerven er en opprinnelig norsk bondeslekt som stammer fra gården Øvre Skjerven «Skjærum, Skjervheim» i Lardal. Slekten blir også i litteraturen kalt Skjerven-ætten og var i første del av 1600-tallet den rikeste bondeætten i Vestfold. Slekten er blitt kjent gjennom flere publikasjoner og bøker, av disse bør nevnes Mogens Bugges Schjerven i Lardal og Henning Sollieds artikkel i NST, samt debatten mellom disse. Det har vært hevdet at slekten er inngiftet i flere lavadelige slekter, men koblingen til flere av disse er blitt grundig tilbakevist. Men slekten er tatt med i Tore H. Vigerusts oversikt over norsk adel.[1] Den første som slekten kan føres sikkert tilbake til er lagrettemann Olav Olavsson på Skjerven. Hans dattersønn Mattis, arvet gården etter sin mor. Flere av Oluf Nilsson på Skjervens (ca. 1594–1649) barn, ble en del av borgerskapet og antok slektsnavnet Schjerven (Schierven, Schierffuen).[2]

Slektsoversikt

Skjerven-ætten

Seglet til Eiliv Ølversson fra Ryk (nevnt 1534-1567) fra 1567, i Våle bygdebok finnes en versjon av denne fra 1534 uten omskriften. Tegner: Avtegnet av David W. Howden etter tolkning av Kristian Hunskaar, 2013. Kilde: Seglet tilhører DN XXII, nr 546.
Seglet til Mattis Eilivsson på Skjerven (ca. 1535–1620) fra 1567, i Bugges bok om Schjerven finnes en versjon av denne fra 1580 uten omskriften. Tegner: Avtegnet av David W. Howden etter tolkning av Kristian Hunskaar, 2013. Kilde: Seglet tilhører DN XXII, nr 546.
 • 1. Oluf «Olav» Olavsson på Skjerven (n. 1515–1546) Eier av gården Øvre Skjerven, lagrettemann i Lardal. Gift med NN Mattiasdatter Tufte, datter av lagrettsmann i Skien–syssel Mattias Nilsson Tufte (d. før 1533) og Karin (Amundsdotter?).[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11]
 • 2. NN Olavsdotter. Gift med lagrettemann i Våle Eiliv Ølversson Ryk.[12],[13],[14],[15]
 • 3. Mattis Eilivsson på Skjerven (ca. 1535–1620). Storbonde og eier av bla. gården Øvre Skjerven, lensmann i Lardal og Sandsvær samt lagrettemann. Gift ca 1560 med NN Simonsdatter Tanum, datter av Simon Nilsson på Tanum og Tora Glødersdatter.[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24]
 • 4. Nils Mattisson på Skjerven (ca 1565–1628). Storbonde og eier av bla. gården Øvre Skjerven. Gift med Marte Hansdatter.[25],[26],[27],[28],[29]
  • 5a. Oluf «Ole» Nilsson på Skjerven (ca. 1595–1649). Bruker av gården Nordby, senere storbonde og eier av bla. av gården Øvre Skjerven. Lagrettemann og lensmann i Lardal. Gift ca. 1623 med Karen Lauritzdatter.[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42]
   • 6a. Mattis Olufsen på Skjerven (ca. 1624–1697). Eier av gården Øvre Skjerven. Gift ca. 1652 med Else Andersdatter Thurmann (d. 1692), datter af Anders Thurmann og Augde Lauritsdatter Marstrand.[43],[44],[45]
    • 7a. Oluf Mattisson på Skjerven (1653–1712).[46] Eier av gården Øvre Skjerven. Gift ca. 1686 med Marta Michelsdatter Kopstad. Datter av Michel Larsen Kopstad (d. 1705) og Maren Torkildsdatter (d. 1704).
     • 8a. Mattis Olufsen Schjerven (1687–1723) Eier av gården Øvre Skjerven, som han senere pantsetter til sin bror Michel. Gift ca. 1715 med Annechen Jensdatter (d. 1736). Datter av Sogneprest i Andebu Jens Pedersen (1666–1715) og Karen Clausdatter Winter (d. 1740).
     • 8b. Maren Olufsdatter Schjerven (1689–1752). Gift med borger og rådmann Anders Andersen Styr (1682–1735). Sønn av Anders Pedersen Styr og Anne Christensdatter Winstrup (d. 1703).
     • 8c. Else Olufsdatter Schjerven (1691–1717). (Ugift)
     • 8d. Thale Olufsdatter Schjerven (1693–1745), gift 1714 med skipsfører i Holmestrand Peder Andersen Styhr (1684–1753).
     • 8e. Michel Olufsen Schjerven (1694–1750) Eier av gården Øvre Skjerven. Gift 1721 med Helle Andrea Bernhoft (ca. 1697–1752).
      • 9. Else Catharina Schjerven (1722–1758), gift med sin fetter Andreas Falck (1718–1790), sønn av Jacob Abrahamsen Falck og Bodil Andersdatter Schjerven.
     • 8f. Karen Olufsdatter Schjerven (1696–1721), (Ugift).
     • 8g. Fredrich Olufsen Schjerven (1707–1730).
     • 8h. Augde Olufsdatter Schjerven (1707–1707).
    • 7b. Anders Mattisson på Skjerven (f. 1660).
     • 8. Bodil Andersdatter Schjerven (d. 1755), gift med prest i Ramnes Jacob Abrahamsen Falck (1663–1739).
   • 6b. Marte Olufsdatter Schjerven (ca. 1626–1726). Gift med fogd, senere sorenskriver i Lardal Peder Ottersson (ca. 1605–ca. 1690).[47]
   • 6c. NN Olufsdatter Schjerven (ca. 1627–før 1666) (Se eget avsnitt for hennes etterkommere).
   • 6d. Hans Olufsen Schjerven (ca. 1629–1702) (Se neste avsnitt for hans etterkommere).
   • 6e. Lauritz «Lars» Olufsen Schjerven (ca. 1630–1697) (Se neste avsnitt for hans etterkommere).
   • 6f. Nils Olufsen Schjerven (ca. 1635–1671) (Se neste avsnitt for hans etterkommere).
   • 6g. Ragna Olsdatter Schjerven (ca. 1637–1713) Gift 1 med borger i Larvik Jan Jochumsen Coldevin (1623–1669). Sønn av handelsborger i Larvik Jochum Cortsen Coldevey. Gift 2 med kjøpmann i Larvik Hans Nilsen (d. 1703). Sønn av handelsborger i Larvik Nils Hansen og Lene Pedersdatter.[48]
   • 6h. Oluf Olufsen Schjerven (ca. 1638–1670). Kapellan, senere sogneprest i Lardal. Gift? med Augde Andersdatter Thurmann, datter av Anders Thurmann og Augde Lauritsdatter Marstrand. (Ingen barn)[49]
   • 6i. Maren Olufsdatter Schjerven (ca. 1639–19. april 1684).[50] Gift 1 med sogneprest i Våle Augustinus Ambrosiusen Flor (ca 1607–1668). Sønn av Ambrosius Augustinusen Flor. Gift 2 med Christian Lemvig (d. 1722)
   • 6j. Marte Olufsdatter Schjerven d.y. (ca. 1642–1726). Gift med Gunder Augustinusen Flor, handelsborger på Strømsø. Sønn av Augustinus Ambrosiusen Flor og Aarsle Gundersdatter.
  • 5b. Live Nilsdatter på Skjerven (ca. 1600–1661). Gift 1 med Halvor Olsson på Gunnes (d. ca 1634). Gift ca 1638 med sogneprest i Sandsvær Laurits Nilsson Karth (d. 1664).
  • 5c. Anbjørg Nilsdatter på Skjerven (ca. 1603–ca. 1675). Gift 1 med Nils Jacobsson på Berg (d. ca 1635). Gift 2 med Rasmus Jensson på Berg (ca 1610–1700).

Borger og handelsslekten Schjerven

Bildet viser Oluf «Ole» Lauritzen Schjerven (d. 1710) og Inger Schurmann. Kilde: digitaltmuseum.no.
 • 6d. Hans Olufsen Schjerven (ca 1629–1702). Handelsmann på Strømsø. Gift med Ingeborg Michelsdatter Brasen (ca 1648–1712). Datter av Michel Christensen Brasen og Ingeborg Nielsdatter Thune.[51],[52]
  • 7. Michol Schjerven (1672–1736). Gift 1705 med Christian Salomo Barth (1672–1732). Sønn av overbergamtskriver på Kongsberg Johannes Barth (1633-1674) og Christiane Sophie Gaarmann (ca 1650–1696).[53]
 • 6e. Lauritz «Lars» Olufsen Schjerven (ca 1630–1697) Borger og handelsmann i Larvik. Gift med Else Jacobsdatter Falck (ca 1640–1710). Datter av kjøpmann i Larvik Jacob Lauritzen Falck og Kirsten Aachesdatter Bennichmann.[54],[55],[56],[57],[58],[59]
  • 7a. Aache Lauritzen Schjerven (ca 1660–1694). Borger i Larvik. Gift med Hanne Mogensdatter Lind, datter av Mogens Lauritzen Lind og Maren Mortensdatter Harboe.[60],[61],[62],[63]
  • 7b. Jacob Lauritzen Schjerven, skipper i Larvik Gift 1 med Maren Iversdatter (d. 1694) Gift 2 med Boel «Bodil» Willumsdatter Dop (ca. 1675–1734). Datter av Willum Olufsson Dop og Michel Michelsdatter Brasen.[72],[73],[74]
   • 8. Maren Jacobsdatter Schjerven (1699–1780) Gift med tømmerfogd, senere forvalter ved Fritzøe jernverk Eilert Bruun (ca. 1707–1777). [75],[76],[77]
  • 7c. Kirsten Lauritzdatter Schjerven (ca 1660–1695) Gift med sagforvalter på Fritzøe verk Realf Christian Wright (ca 1629–1706)[78],[79],[80]
  • 7d. Oluf «Ole» Lauritzen Schjerven (d. 1710) Kjøpmann og sagbrukseier i Larvik. Gift med Inger Christiansdatter Schurmann, datter av borger i Skien Christian Schurmann og Inger Isaachsdatter Groll.[81],[82],[83],[84],[85],[86]
   • 8a. Inger Kirstine Olsdatter Schjerven (ca 1699–1775). Gift med kjøpmann og skipsreder Jan Larsen Backer (1700–1761)[87],[88],[89]
   • 8b. Else Olsdatter Schjerven (ca 1702–1786), gift 1 med Jens Rasmussen Alsing (d. 1729), gift 2 med Johan Marcussen Bøckmann (d. ca 1752).[90],[91],[92]
   • 8c. Catharine Elisabeth Olsdatter Schjerven (ca. 1704–1770), gift med Hans Fredrichsen Holm (f. 1701).[93],[94]
 • 6f. Nils Olufsen Schjerven (ca 1635–1671). Borger og handelsmann i Larvik. Gift med Anne Andersdatter Thurmann (d. 1677), datter af Anders Thurmann og Augde Lauritsdatter Marstrand.[95],[96]
  • 7a. Oluf «Ole» Nilsen Schjerven (ca 1668–ca 1724) gift 1704 med Anne Clausdatter Bugge (ca 1686–1729).[97],[98],[99],[100]
   • 8a. Clara Olsdatter Schjerven (1705–1706)[101]
   • 8b. Anne Olsdatter Schjerven (1705–1753), gift med kaptein Philip Johan Fleischer (1699–1763). Sønn av Herman Reinhold Fleischer og Magdale Anne Marie Sechmann.[102],[103],[104]
   • 8c. Claus Bertel Olsen Schjerven (1707–ca 1738). Hadde et «Gauvernement» i Vestindien, der han bodde frem til sin død. Gift med Maren Magnusdatter Bugge.[105],[106],[107]
   • 8d. Else Olsdatter Schjerven (f. 1708), gift ca 1736 med Henrik Gundersen Ringdahl.[108],[109],[110]
   • 8e. Nils Olsen Schjerven (f. etter 1708–1730). Døde på en reise fra London til kysten av Guinea. (Ingen barn)[111],[112],[113]
   • 8f. Maren Olsdatter Schjerven (f. etter 1708–1773) (Ingen barn)[114],[115],[116]
   • 8g. Kirstine «Kirsten» Olsdatter Schjerven, gift ca 1747 med kommandersersjant Simon Christian Bjørnstedt.[117],[118],[119]
  • 7b. Anna Catharina Nilsdatter Schjerven. (ca 1661–1725) Gift ca 1684 med kjøpmann i Holmestrand, senere rådmann i Tønsberg Mogens Jensen (d. 1697)[120],[121]

Slekten fra Gjetrang (Kognatisk)

 • 6c. NN Olufsdatter Schjerven (ca. 1627–før 1666). Gift med Ole Asbjørnsson Skui (ca 1604–ca 1666)[122] Sønn av Asbjørn T. Skui.
  • 7. Ole Olsson Gjetrang (ca. 1649–1717), gift ca 1668 med Maren (ca. 1649–1715).
   • 8. Karen Olsdatter Gjetrang (1675–1758), gift 1693 med Ole Mattisson på Søndre Engelstad (d. 1698). Gift ca. 1701 med Jacob Larsson Smukstad (1674–1761).
    • 9. Ole Jacobsen Schjerven (1704–1780), kjøpte i 1779 Øvre Skjerven tilbake til slekten. Gift 1783 med Sara Evensdatter Uchlev (1712–1812).
     • 10. Jacob Olsen Schjerven (Gjetrang) (1749–1823), eier av Øvre Skjerven?. Gift 1780 med Gunhild Haavelsdatter Fosnes (1755–1846).
      • 11. Ole Jacobsen Schjerven (1781–1846), gårdbruker på Øvre Skjerven. Gift 1806 med Karen Kristine Paulsdatter Kalleberg (f. 1786).
       • 12. Jacob Olsen Schjerven (1807–1875), stortingsrepresentant, skipsreder og gårdbruker på Øvre Skjerven. Gift 1839 med Anne Christine Juel (1820–1884).
        • 13. Ole Jacobsen Schjerven (1847–1916), stortingsrepresentant og gårdbruker på Øvre Skjerven. Gift 1879 med Anne Sofie Thisted (1857–1935).[123]
         • 14a. Solveig Schjerven (1882–1955), gift 1906 med Just Johan Bing (1877–1963).[124]
         • 14b. Nils Jakob Thisted Schjerven (1883–1955), ingeniør, stortingsmann og gårdbruker på Øvre Skjerven. Gift 1911 med Grethe Ljøterød (1884–1927), gift 1929 med Mari Kleppen (f. 1894).
          • 15. Rolf Schjerven (1918–1978), stortingsrepresentant for Høyre og gårdbruker på Øvre Schjerven.

Forskning på slekten

Det har vært forsket mye på slektens opphav og mye har blitt strøket ut og skrevet på nytt. Opptegnelsene om slekta startet i 1751 med en beretning fra prosten Morten Leigh, til den danske adelsgenealogen Klevenfeld. I beretningen kartlegges slekten Tordenstierne på Gullougs forfedre, der de ifølge tradisjonen skulle avstamme gjennom slekten Schjerven fra flere adelsætter: Winther, Skaktavl, Galde, Lystrup og Rytter. Bøndene på Skjerven blir bla. feilaktig tillagt slektsnavnet Winther. Dette blir gjengitt av andre, men blir allment kjent gjennom C.M. Munthes artikkelserie (senere bok) Vore fælles ahner (1924). Mogens Bugge gjengir dette også i sin bok Våre forfedre (1939), men retter opp noe av dette i boken Schjerven i Lardal (1942). Men blir kritisert av bla. Henning Sollied for å ha konstruert nye feil og hypoteser. Bugge prøver å rette opp noe i sitt tillegg (1943) men mister all troverdighet ved å knytte slekten feilaktig opp til Losna–ætten. Dette fører til en debatt mellom Sollied og Bugge, samt en etterfølgende artikkel av Sollied, som fortsatt anses som hovedkilden for dagens forskningsstatus. Av nyere bidrag kan nevnes Engedahl og Nielsens artikkel om Lo–ætten (1997), der forbindelsen til ætten blir avvist. Mange av opplysningene om slekten som er publisert i flere bygdebøker, Mogens Bugge og Finn A. Wangs artikler i bla. Skandinavisk historisk magazin (1995–1997) og De eldste Vestfoldslektene (1974) er det all grunn til å være skeptisk til, da mange av disse opplysningene enten er konstruert, feiltolket eller mangler helt kildekritikk.

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Tore Hermundsson Vigerust (red.): Den norske adels stamtavler-Samlet alfabetisk fortegnelse over slekter (1300-1660), Adelsprosjektet, 2004.
 2. Henning Sollied: "Nogen oplysninger om Schierven–slekten fra Lardal og dens forfedre" i NST, bind 9, 1943, s. 111.
 3. Diplomatarium Norvegicum: Bind VII, nr 490, 22 September 1481. Mattis Nielsson
 4. Riksarkivet: Brev utstedt 29 Juni 1515 i Lardal.]
 5. Diplomatarium Norvegicum: Bind IX, nr 512, 21 Mars 1523. Olaff Olaffsson
 6. Diplomatarium Norvegicum: Bind XI, nr 593, 28 Juni 1533. Oluff Olufson, hans vermorder hustrv Karin Mattes Nielssons efftherleuerske
 7. Diplomatarium Norvegicum: Bind XI, nr 602, 27 Juni 1534. Oloff i Skerffuen
 8. Diplomatarium Norvegicum: Bind XV, nr 523, 21 Mai 1536. Oloff Oloffzsson, Skærffuem
 9. Diplomatarium Norvegicum: Bind I, nr 1100, 18 Mars 1542. Oluff Oluffszenn
 10. Diplomatarium Norvegicum: Bind IV, nr 1120, 7 Mars 1543. Oluff skerm
 11. Diplomatarium Norvegicum: Bind X, nr 726, 20 Juli 1546. Olaff Olaffz son
 12. Diplomatarium Norvegicum: Bind VII, nr 710, 16 Februar 1534. Eloff Oluerssøn
 13. Diplomatarium Norvegicum: Bind V, nr 1132, 24 Juni 1556. Eleff Oluersson
 14. Riksarkivet: Brev utstedt 9 Oktober 1558.
 15. Diplomatarium Norvegicum: Bind XXII, nr 546, 29 Mai 1567. Eleff Skeruen, Mattis Riug/MATTISELLEFS
 16. Diplomatarium Norvegicum: Bind XXII, nr 546, 29 Mai 1567. Eleff Skeruen, Mattis Riug/MATTISELLEFS
 17. Diplomatarium Norvegicum: Bind VI, nr 804, 4 Mars 1568. Matis Eliiffszenn
 18. Riksarkivet: Brev utstedt 1573.
 19. Riksarkivet: Brev utstedt 8 Februar 1573.
 20. Lensregnskap 1593–1617.
 21. Manntall: 1614, Landskatten, Tønsberg len, Laugerdall, Odalsbønder, Matis Skierffuenns goedtz..
 22. Alexander Rabe von Pappenheim: Jordebok ca 1615 over Telemark (Bratsberg len). Bamble fougderij, Odelsbønder udi Gjerpen sogenn, Hollden gård, Mattis Schierffuen, 3 huder.
 23. Jordebok for Telemark og Numedal. Mattis Skjærums gods.
 24. Manntall: Landskyld 1617.
 25. Lensregnskap: 1593–1612
 26. Manntall: Landskatten 1618.
 27. Manntallsregister 1623.
 28. Manntall: Landskatten 1627.
 29. Manntall: Landskatten 1628.
 30. Manntall: Landskatt, 1614, Tønsberg len, Laugerdall, Odallsbønder, Niels Nordbyes Guodtz..
 31. 1624: Nevnt som bruker av Nordby, oppgis da å eie 1 skpd. t. i denne gård samt parter i 4 andre eiendommer, tilsammen ca. 3 skpd. t.
 32. Landskatten 1628–1629.
 33. Offiserskatten 1629.
 34. Landskatten 1634
 35. Manntall: Garnisjonskatten 1634.
 36. Manntall: Unionskatten, 1638–1639.
 37. Skattematrikkelen: Gjerpen, Toffte, 1647. Olluff/Olle Skierffuen.
 38. Manntall: Odelsskatten 1660–1661.
 39. Sogneprestens manntall: Tønsberg prosti, 1664–1666, Karen Lauridtzdatter, oppsidder av Øffre Sckierven.
 40. Skifte etter Oluf Nilsson Schjerven, 29 April 1650.
 41. Nordre Jarlsberg pantebok nr. 1 fol. 265: Booppgjør mellom barna og moren Karen Lauritsdatter, 1670
 42. Sigurd H. Unneberg: Botne bygdebok, første bind, Gårds og slektshistorie. Drammen: Harald Lyche & co, 1953, s. 219.
 43. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Olsen Scherffuen, 2 Februar 1672.
 44. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Lauridz Ollufsen Schierfven, 9 Desember 1697.
 45. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Anna Andersdtr Thurmand, 20 August 1677.
 46. Gravlagt 7. juni 1712 – 59 år, 4 md. og 3 dager gammel, jf. Vestfold fylke, Lardal, Ministerialbok nr. 1 (1704-1725), Kronologisk liste 1712, s 46.
 47. Sigurd H. Unneberg: Botne bygdebok, første bind, Gårds og slektshistorie. Drammen: Harald Lyche & co, 1953, side 219.
 48. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Ragne Olufsdtr Schierfven, 21 Januar 1704.
 49. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Lauridz Ollufsen Schierfven, 9 Desember 1697.
 50. [http://arkivverket.no/URN:sk_read/25339/182/ Vestfold fylke, Nordre Jarlsberg sorenskriveri, Skifteprotokoll 1 (Hc 0001), 1679–1687, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
 51. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Lauridz Ollufsen Schierfven, 9 Desember 1697.
 52. Skifteregister for Drammen 1679–1819: Skiftet etter Lisbet Nielsdtr, 13 April 1698.
 53. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, side 18–20.
 54. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Olsen Scherffuen, 2 Februar 1672.
 55. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Aache Lauridtsen Skierven, 16 Januar 1695.
 56. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Lauridz Ollufsen Schierfven, 9 Desember 1697.
 57. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Anna Andersdtr Thurmand, 20 August 1677.
 58. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Realf Vricht, 18 November 1706.
 59. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Ole Larsen Skierfven, 8 November 1710.
 60. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Aache Lauridtsen Skierven, 16 Januar 1695.
 61. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Lauridz Ollufsen Schierfven, 9 Desember 1697.
 62. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Realf Vricht, 18 November 1706.
 63. Odd Ottesen: En bok og dens eiere–Slektshistoriske opptegnelser i en bok tilhørende Kristiansand katedralskole, i Genealogen nr 1, 2006, side 9.
 64. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Aache Lauridtsen Skierven, 16 Januar 1695.
 65. Militærrulle for Bergenhus len, 1653.
 66. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Aache Lauridtsen Skierven, 16 Januar 1695.
 67. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Lauridz Ollufsen Schierfven, 9 Desember 1697.
 68. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Realf Vricht, 18 November 1706.
 69. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Aache Lauridtsen Skierven, 16 Januar 1695.
 70. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Lauridz Ollufsen Schierfven, 9 Desember 1697.
 71. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Realf Vricht, 18 November 1706.
 72. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Aache Lauridtsen Skierven, 16 Januar 1695.
 73. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Lauridz Ollufsen Schierfven, 9 Desember 1697.
 74. Odd Ottesen: En bok og dens eiere–Slektshistoriske opptegnelser i en bok tilhørende Kristiansand katedralskole, i Genealogen nr 1, 2006, side 9. Boell Dop.
 75. Ekstraskatten for Vestfold: Larvik, Langestrand, Husnr 1, 1762.
 76. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skifte etter Aase Jensdtr Borre, 1770.
 77. Tinglysninger: Larvik, Brunlaugnes, Contract mellom Ejlert Bruun og Anund Olssön Sandene.
 78. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Aache Lauridtsen Skierven, 16 Januar 1695.
 79. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Realf Vricht, 18 November 1706.
 80. Odd Ottesen: En bok og dens eiere–Slektshistoriske opptegnelser i en bok tilhørende Kristiansand katedralskole, i Genealogen nr 1, 2006, side 9. Riallf Wright.
 81. Skifteregister for Skien 1666–1808: Skiftet etter Christian Hendrichsen Schurmand, 19 Januar 1707.
 82. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Realf Vricht, 18 November 1706.
 83. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Ole Larsen Skierfven, 8 November 1710.
 84. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Hansen, 5 Mai 1723.
 85. Sigurd H. Unneberg: Botne bygdebok, første bind, Gårds og slektshistorie. Drammen: Harald Lyche & co, 1953, side 485.
 86. Odd Ottesen: En bok og dens eiere–Slektshistoriske opptegnelser i en bok tilhørende Kristiansand katedralskole, i Genealogen nr 1, 2006, side 9. Ole Larsen.
 87. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Ole Larsen Skierfven, 8 November 1710.
 88. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Hansen, 5 Mai 1723.
 89. Sigurd H. Unneberg: Botne bygdebok, første bind, Gårds og slektshistorie. Drammen: Harald Lyche & co, 1953, side 76.
 90. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Ole Larsen Skierfven, 8 November 1710.
 91. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Hansen, 5 Mai 1723.
 92. Odd Ottesen: En bok og dens eiere–Slektshistoriske opptegnelser i en bok tilhørende Kristiansand katedralskole, i Genealogen nr 1, 2006, side 11.
 93. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Ole Larsen Skierfven, 8 November 1710.
 94. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Hansen, 5 Mai 1723.
 95. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Olsen Scherffuen, 2 Februar 1672.
 96. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Anna Andersdtr Thurmand, 20 August 1677.
 97. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Olsen Scherffuen, 2 Februar 1672.
 98. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Anna Andersdtr Thurmand, 20 August 1677.
 99. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Olsen Schierven, 2 Juni 1735.
 100. Odd Ottesen: En bok og dens eiere–Slektshistoriske opptegnelser i en bok tilhørende Kristiansand katedralskole, i Genealogen nr 1, 2006, side 8–9, 11. Anna Clausdaater Bugge,
 101. Odd Ottesen: En bok og dens eiere–Slektshistoriske opptegnelser i en bok tilhørende Kristiansand katedralskole, i Genealogen nr 1, 2006, side 8–9, 11. Clare Olefsdotter Schierfuen.
 102. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Olsen Schierven, 2 Juni 1735.
 103. Skifteregister for Skien 1666–1808: Skiftet etter Maren Olsdtr Schierven, 7 April 1773.
 104. Odd Ottesen: En bok og dens eiere–Slektshistoriske opptegnelser i en bok tilhørende Kristiansand katedralskole, i Genealogen nr 1, 2006, side 9, 11. Anne Olsdatter Sierven.
 105. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Olsen Schierven, 2 Juni 1735.
 106. Skifteregister for Skien 1666–1808: Skiftet etter Maren Olsdtr Schierven, 7 April 1773.
 107. Odd Ottesen: En bok og dens eiere–Slektshistoriske opptegnelser i en bok tilhørende Kristiansand katedralskole, i Genealogen nr 1, 2006, side 9, 11. Claus Berttel Olsen Schierfuen.
 108. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Olsen Schierven, 2 Juni 1735.
 109. Skifteregister for Skien 1666–1808: Skiftet etter Maren Olsdtr Schierven, 7 April 1773.
 110. Odd Ottesen: En bok og dens eiere–Slektshistoriske opptegnelser i en bok tilhørende Kristiansand katedralskole", i Genealogen nr. 1, 2006, s. 9. Else olsdatter Sierven.
 111. Skifter, Larvik by 1729–1736: Skiftet etter Niels Olsen Schierven, 2 Juni 1735.
 112. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Olsen Schierven, 2 Juni 1735.
 113. Odd Ottesen: En bok og dens eiere–Slektshistoriske opptegnelser i en bok tilhørende Kristiansand katedralskole, i Genealogen nr 1, 2006, side 11.
 114. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Olsen Schierven, 2 Juni 1735.
 115. Skifteregister for Skien 1666–1808: Skiftet etter Maren Olsdtr Schierven, 7 April 1773.
 116. Odd Ottesen: En bok og dens eiere–Slektshistoriske opptegnelser i en bok tilhørende Kristiansand katedralskole, i Genealogen nr 1, 2006, side 11.
 117. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Olsen Schierven, 2 Juni 1735.
 118. Skifteregister for Skien 1666–1808: Skiftet etter Maren Olsdtr Schierven, 7 April 1773.
 119. Odd Ottesen: En bok og dens eiere–Slektshistoriske opptegnelser i en bok tilhørende Kristiansand katedralskole, i Genealogen nr 1, 2006, side 11.
 120. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Niels Olsen Scherffuen, 2 Februar 1672.
 121. Skifteregister for Larvik 1672–1812: Skiftet etter Anna Andersdtr Thurmand, 20 August 1677.
 122. Fra dem stammer stortingsmann og eier av Øvre Skjerven Nils Jakob Schjerven (f. 1883)
 123. Eidsvoll 1814: Eidsvollmennenes etterkommere, Solveig Schjerven.
 124. Eidsvoll 1814: Eidsvollmennenes etterkommere, Solveig Schjerven.

Litteratur