Forskjell mellom versjoner av «Portal:Kilder/Primærkilder»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: * Kirkebøker)
 
 
(59 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
* Kirkebøker
+
=== Digitalarkivet ===
 +
[[Riksarkivet]] og statsarkivene har skannet en mengde av de viktigste kildene som er lagt ut på internett på [[Digitalarkivet]]. Kirkebøkene, sammen med folketellingene, står i en særstilling i slektsforskningen. Her kan vi følge slektene fra ledd til ledd tilbake til begynnelsen av 1700-tallet, for enkelte steder tilbake til 1600-tallet. Dessverre er enkelte kirkebøker gått tapt på grunn av brann eller av andre årsaker.
 +
 
 +
Grensene for prestegjeld og sokn endret seg gjennom tidene. Se derfor på Arkivverkets gode hjelpemiddel: [https://www.arkivverket.no/slektsgranskning/historikk-for-prestegjeld-og-sogn Historikk for prestegjeld og sokn]
 +
 
 +
'''Kirkebøker'''
 +
* [https://media.digitalarkivet.no/kb/browse Kirkebøker]
 +
'''Folketellinger'''
 +
* [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=13&text= 1801] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=12&text= 1815] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=11&text= 1825] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=10&text= 1835] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=9&text= 1845] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=8&text= 1855] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=7&text= 1865] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=6&text= 1870] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=5&text= 1875] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=4&text= 1885] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=3&text= 1891] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=2&text= 1900]
 +
'''Manntall'''
 +
* [https://digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&jt%5B%5D=40 Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666]
 +
* [https://digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&jt%5B%5D=39 Prestenes manntall 1664-1666]
 +
* [https://digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&jt%5B%5D=38 Manntallet 1701]
 +
 
 +
'''Diverse'''
 +
* [https://www.arkivverket.no/dokumentasjon/militaertjeneste-og-dekorasjoner/ Militærtjeneste og dekorasjoner]
 +
* [http://www.arkivverket.no/URN:rg_read Rettergangsmateriale]
 +
* [https://www.arkivverket.no/slektsgranskning/sjoinnrullering Sjøinnrullering]
 +
* [https://www.digitalarkivet.no/content/113/skiftemateriale Skiftemateriale]
 +
* [https://digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&sc%5B%5D=tl Tinglysingsdokumenter]
 +
 
 +
'''Matrikler'''
 +
* [https://www.digitalarkivet.no/content/251/matrikler-og-jordeb%C3%B8ker Matrikler]
 +
* [https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives%5B%5D=no-a1450-01000000006476&start_year=&end_year=&text=Matrikkelforarbeid+1723+og+pr%C3%B8vematrikler+1714-1721 Matrikkelforarbeidet 1723]
 +
* [https://digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=1838&to=1838&format=all&st%5B%5D=MATR Matrikkelen 1838]
 +
* [http://www.rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx Matrikkel 1886, søkbar database]
 +
* [http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50 Matrikkelutkastet av 1950]
 +
 
 +
'''Skattemanntall '''
 +
* [https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags%5B%5D=80&text= Ekstraskatten 1762]
 +
* [https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags%5B%5D=300&text= Sølvskatten 1816]
 +
 
 +
'''Eldre kilder'''
 +
* [https://www.digitalarkivet.no/content/83/diplomer-og-fragmenter Diplomer og fragmenter]
 +
* [https://www.digitalarkivet.no/content/85/regnskap-og-skatt Regnskap og skatt] [https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives%5B%5D=no-a1450-01000001366946 Fogderegnskapene][https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives%5B%5D=no-a1450-01000001308741 Lensregnskapene][https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags%5B%5D=76 Stiftamtstueregnskapene]
 +
* [https://www.digitalarkivet.no/content/251/matrikler-og-jordeb%C3%B8ker Jordebøker]
 +
* Statens gods
 +
 
 +
'''Oslo '''
 +
* [https://digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&st%5B%5D=ADBO Adressebøker for Kristiania/Oslo og Aker]
 +
* [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Fattigvesenet-i-Kristiania  Fattigvesenet i Kristiania]
 +
 
 +
=== Byarkiv ===
 +
Flere byarkiv har skannet kilder og lagt det ut på internett.
 +
 
 +
* [http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/slektshistorie/ Oslo kommune Byarkivet]
 +
* [https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-byarkiv/9475/9480 Bergen byarkiv]
 +
* [https://www.drammen.kommune.no/om-drammen-kommune/byarkivet/ Drammen byarkiv]
 +
* [http://www.stavanger.kommune.no/byarkivet Stavanger kommune, Byarkivet]
 +
* [https://www.tromso.folkebibl.no/cgi-bin/websok?mode=sok&st=a Tromsø bibliotek og byarkiv]
 +
* [http://www.trondheim.kommune.no/content/1117725561/Hva-finnes-i-byarkivet Trondheim byarkiv]
 +
 
 +
=== Fiskeridirektoratet ===
 +
* [https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Statistikk-yrkesfiske/Fiskere-fartoey-og-tillatelser/Fiskere-fra-fiskermanntallet Fiskermanntallet (aktive fiskere - søkbart)]
 +
 
 +
=== Private ===
 +
Noen slektsforskere fotograferer originale kilder på arkivene og legger det ut på internett. Lenker til kildene samles under fylker eller større områder. Samlingen er stor, og en kan finne gode eksempler på de fleste kilder.
 +
 
 +
* [http://slektskilder.blogspot.no/ Avfotograferte slektshistoriske kilder]
 +
 
 +
=== Lakuner i slektshistoriske kilder ===
 +
[[Lakuner i slektshistoriske kilder – Akershus|Akershus]] {{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Aust-Agder|Aust-Agder]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Buskerud|Buskerud]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Finnmark|Finnmark]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Hedmark|Hedmark]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Hordaland|Hordaland]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Møre og Romsdal|Møre og Romsdal]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Nordland|Nordland]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Nord-Trøndelag|Nord-Trøndelag]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Oppland|Oppland]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Oslo|Oslo]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Rogaland|Rogaland]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Sogn og Fjordane|Sogn og Fjordane]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Sør-Trøndelag|Sør-Trøndelag]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Telemark|Telemark]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Troms|Troms]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Vestfold|Vestfold]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Vest-Agder|Vest-Agder]]{{*}} [[Lakuner i slektshistoriske kilder – Østfold|Østfold]]

Nåværende revisjon fra 5. okt. 2018 kl. 21:19

Digitalarkivet

Riksarkivet og statsarkivene har skannet en mengde av de viktigste kildene som er lagt ut på internett på Digitalarkivet. Kirkebøkene, sammen med folketellingene, står i en særstilling i slektsforskningen. Her kan vi følge slektene fra ledd til ledd tilbake til begynnelsen av 1700-tallet, for enkelte steder tilbake til 1600-tallet. Dessverre er enkelte kirkebøker gått tapt på grunn av brann eller av andre årsaker.

Grensene for prestegjeld og sokn endret seg gjennom tidene. Se derfor på Arkivverkets gode hjelpemiddel: Historikk for prestegjeld og sokn

Kirkebøker

Folketellinger

Manntall

Diverse

Matrikler

Skattemanntall

Eldre kilder

Oslo

Byarkiv

Flere byarkiv har skannet kilder og lagt det ut på internett.

Fiskeridirektoratet

Private

Noen slektsforskere fotograferer originale kilder på arkivene og legger det ut på internett. Lenker til kildene samles under fylker eller større områder. Samlingen er stor, og en kan finne gode eksempler på de fleste kilder.

Lakuner i slektshistoriske kilder

Akershus  • Aust-Agder • Buskerud • Finnmark • Hedmark • Hordaland • Møre og Romsdal • Nordland • Nord-Trøndelag • Oppland • Oslo • Rogaland • Sogn og Fjordane • Sør-Trøndelag • Telemark • Troms • Vestfold • Vest-Agder • Østfold