Forskjell mellom versjoner av «Portal:Kilder/Primærkilder»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Byarkiv)
 
(20 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
=== Digitalarkivet ===
 
=== Digitalarkivet ===
[[Riksarkivet]] og statsarkivene har skannet en mengde av de viktigte kildene som er lagt ut på internett på [[Digitalarkivet]]. Kirkebøkene, sammen med folketellingene, står i en særstilling i slektsforskningen. Her kan vi følge slektene fra ledd til ledd tilbake til begynnelsen av 1700-tallet, for enkelte steder tilbake til 1600-tallet. Dessverre er enkelte kirkebøker gått tapt på grunn av brann eller av andre årsaker.  
+
[[Riksarkivet]] og statsarkivene har skannet en mengde av de viktigste kildene som er lagt ut på internett på [[Digitalarkivet]]. Kirkebøkene, sammen med folketellingene, står i en særstilling i slektsforskningen. Her kan vi følge slektene fra ledd til ledd tilbake til begynnelsen av 1700-tallet, for enkelte steder tilbake til 1600-tallet. Dessverre er enkelte kirkebøker gått tapt på grunn av brann eller av andre årsaker.  
  
Grensene for prestegjeld og sokn endret seg gjennom tidene. Se derfor på Arkivverkets gode hjelpemiddel: [http://arkivverket.no/arkivverket/Bruk-arkivet/Slekt/Kirkeboeker/Soknehistorikk Historikk for prestegjeld og sokn]  
+
Grensene for prestegjeld og sokn endret seg gjennom tidene. Se derfor på Arkivverkets gode hjelpemiddel: [https://www.arkivverket.no/slektsgranskning/historikk-for-prestegjeld-og-sogn Historikk for prestegjeld og sokn]  
  
 
'''Kirkebøker'''
 
'''Kirkebøker'''
 
* [https://media.digitalarkivet.no/kb/browse Kirkebøker]
 
* [https://media.digitalarkivet.no/kb/browse Kirkebøker]
'''Folketellinger '''
+
'''Folketellinger'''
* [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=46&text= 1891]
+
* [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=13&text= 1801] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=12&text= 1815] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=11&text= 1825] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=10&text= 1835] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=9&text= 1845] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=8&text= 1855] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=7&text= 1865] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=6&text= 1870] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=5&text= 1875] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=4&text= 1885] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=3&text= 1891] [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=2&text= 1900]
 
 
 
'''Manntall'''
 
'''Manntall'''
* [https://digitalarkivet.arkivverket.no/finn_kilde?s=&fra=1701&til=1701&kt%5B%5D=MANN  Manntallet 1701]
+
* [https://digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&jt%5B%5D=40 Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666]
* [https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses%5B%5D=595&censuses%5B%5D=596&text Manntallene 1664-1666]
+
* [https://digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&jt%5B%5D=39 Prestenes manntall 1664-1666]
 
+
* [https://digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&jt%5B%5D=38 Manntallet 1701]
  
 
'''Diverse'''
 
'''Diverse'''
* [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Militaere-ruller Militære ruller]
+
* [https://www.arkivverket.no/dokumentasjon/militaertjeneste-og-dekorasjoner/ Militærtjeneste og dekorasjoner]
 
* [http://www.arkivverket.no/URN:rg_read Rettergangsmateriale]
 
* [http://www.arkivverket.no/URN:rg_read Rettergangsmateriale]
* [http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Sjoeinnrullering Sjøinnrullering]
+
* [https://www.arkivverket.no/slektsgranskning/sjoinnrullering Sjøinnrullering]
* [http://www.arkivverket.no/URN:sk_read Skiftemateriale]
+
* [https://www.digitalarkivet.no/content/113/skiftemateriale Skiftemateriale]
* [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read/ Tinglysingsdokumenter]
+
* [https://digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&sc%5B%5D=tl Tinglysingsdokumenter]
  
 
'''Matrikler'''
 
'''Matrikler'''
* [http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/view/full/5457 1838-matrikkel ]
+
* [https://www.digitalarkivet.no/content/251/matrikler-og-jordeb%C3%B8ker Matrikler]
 
* [https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives%5B%5D=no-a1450-01000000006476&start_year=&end_year=&text=Matrikkelforarbeid+1723+og+pr%C3%B8vematrikler+1714-1721 Matrikkelforarbeidet 1723]
 
* [https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives%5B%5D=no-a1450-01000000006476&start_year=&end_year=&text=Matrikkelforarbeid+1723+og+pr%C3%B8vematrikler+1714-1721 Matrikkelforarbeidet 1723]
 +
* [https://digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=1838&to=1838&format=all&st%5B%5D=MATR Matrikkelen 1838]
 +
* [http://www.rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx Matrikkel 1886, søkbar database]
 +
* [http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50 Matrikkelutkastet av 1950]
  
 
'''Skattemanntall '''
 
'''Skattemanntall '''
* [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Soelvskatten-1816 Sølvskatten 1816]
+
* [https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags%5B%5D=80&text= Ekstraskatten 1762]
* [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Ekstraskatten-1762 Ekstraskatten 1762]
+
* [https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags%5B%5D=300&text= Sølvskatten 1816]
  
 
'''Eldre kilder'''
 
'''Eldre kilder'''
* [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Diplomsamlingen Diplomsamlingen]
+
* [https://www.digitalarkivet.no/content/83/diplomer-og-fragmenter Diplomer og fragmenter]
* [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Fogderegnskap Fogderegnskap]
+
* [https://www.digitalarkivet.no/content/85/regnskap-og-skatt Regnskap og skatt] [https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives%5B%5D=no-a1450-01000001366946 Fogderegnskapene][https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives%5B%5D=no-a1450-01000001308741 Lensregnskapene][https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags%5B%5D=76 Stiftamtstueregnskapene]
*  Statens gods
+
* [https://www.digitalarkivet.no/content/251/matrikler-og-jordeb%C3%B8ker Jordebøker]  
* [http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/view/full/8710 Stattholderembetet, Jordebøker 1572-1771]  
+
* Statens gods
* [http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Stiftamtstueregnskap Stiftamtstueregnskap]
 
* [http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Lensregnskap Lensregnskap]
 
  
 
'''Oslo '''
 
'''Oslo '''
* [http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Adresseboeker Adressebøker for Kristiania/Oslo og Aker]
+
* [https://digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&st%5B%5D=ADBO Adressebøker for Kristiania/Oslo og Aker]
 
* [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Fattigvesenet-i-Kristiania  Fattigvesenet i Kristiania]
 
* [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Fattigvesenet-i-Kristiania  Fattigvesenet i Kristiania]
  
Linje 51: Linje 51:
 
* [http://www.trondheim.kommune.no/content/1117725561/Hva-finnes-i-byarkivet Trondheim byarkiv]
 
* [http://www.trondheim.kommune.no/content/1117725561/Hva-finnes-i-byarkivet Trondheim byarkiv]
  
=== Fiskeridepartementer ===
+
=== Fiskeridirektoratet ===
* * [http://www.fiskeridir.no/register/fiskermanntallet/ Fiskemanntallet (aktive fiskere - søkbart)]*
+
* [https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Statistikk-yrkesfiske/Fiskere-fartoey-og-tillatelser/Fiskere-fra-fiskermanntallet Fiskermanntallet (aktive fiskere - søkbart)]
 
 
  
 
=== Private ===
 
=== Private ===

Nåværende revisjon fra 5. okt. 2018 kl. 21:19

Digitalarkivet

Riksarkivet og statsarkivene har skannet en mengde av de viktigste kildene som er lagt ut på internett på Digitalarkivet. Kirkebøkene, sammen med folketellingene, står i en særstilling i slektsforskningen. Her kan vi følge slektene fra ledd til ledd tilbake til begynnelsen av 1700-tallet, for enkelte steder tilbake til 1600-tallet. Dessverre er enkelte kirkebøker gått tapt på grunn av brann eller av andre årsaker.

Grensene for prestegjeld og sokn endret seg gjennom tidene. Se derfor på Arkivverkets gode hjelpemiddel: Historikk for prestegjeld og sokn

Kirkebøker

Folketellinger

Manntall

Diverse

Matrikler

Skattemanntall

Eldre kilder

Oslo

Byarkiv

Flere byarkiv har skannet kilder og lagt det ut på internett.

Fiskeridirektoratet

Private

Noen slektsforskere fotograferer originale kilder på arkivene og legger det ut på internett. Lenker til kildene samles under fylker eller større områder. Samlingen er stor, og en kan finne gode eksempler på de fleste kilder.

Lakuner i slektshistoriske kilder

Akershus  • Aust-Agder • Buskerud • Finnmark • Hedmark • Hordaland • Møre og Romsdal • Nordland • Nord-Trøndelag • Oppland • Oslo • Rogaland • Sogn og Fjordane • Sør-Trøndelag • Telemark • Troms • Vestfold • Vest-Agder • Østfold