Ordliste for ættegranskere (bok) – N

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven N i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Nadver, sakrament, eg. = Natverd, se der.
Natalis = fødsel. Natalis Domini = Kristi fødsel, julaften.
Nativitas = fødsel.
– Christi = Kristmesse, helgenatt, 25. desember.
– Johannis = Jonsmesse, Jonsok, St. Hans, 24. juni.
– Mariae = 8. september.
Natmaal = omkring klokken 21.
Naturalisere = gi innfødsrett.
Natus, nata (na.) = født.
Natverd = måltid før natten, kveldsmat.
Naumadalsfylke = Namdal.
Navnebod = ærestitel, verdighet.
Navnedag = den dag hvis helgen bærer samme navn som angjeldende. Feires i Sverige, Finland og katolske land i stedet for fødselsdag.
Ne-, se også Næ-.
Nedenæs amt = Aust-Agder fylke.
Née = født.
Negotiant, negotiator = kjøpmann.
Nekrolog, nekrologi = kort biografi over en avdød.
Nepos, neptis = barnebarn, frende, fetter, kusine, nevø, niese.
Nepotisme = begunstigelse av slektninger.
Nercus, Achilleus et Pancratius = hellige tre bønders dag, 12. mai.
Nesjar = nessene mellom Langesundsfjord og Tønsbergfjord, særlig Brunlanes herred.
Nestor = den eldste.
Nevgilde = personlig skatt.
Nevø = bror- eller søstersønn.
Ni-ukers fasten = langfasten, de 9 ukers faste før påske.
Nicolaus ep. = Nicolausmesse, 6. desember.
Nidarholmen = Munkholmen i Trondhjemsfjord.
Nidrosiensis = fra Nidaros.
Niece = bror- eller søsterdatter.
Nikolasmesse = Nielsmesse, Nicolaus, 6. desember.
Nobel, rose-nobel = dansk gullmynt fra 1400–1500-tallet.
Nobilitere = opphøye i adelsstanden.
Nomen = navn. Nomenclatur = navnefortegnelse. Nomen necsio (N. N.) = av ukjent navn.
Nôn = mellommat; av Hora nona, 9. dagstime, ca. kl. 15. Nonsmesse = messe ved 9. dagstime.
Nonconformister = engelske dissentere; før 1662 kalt puritaner, se der.
Non contemnendus = ikke å forakte, laveste karakter for bestått universitetseksamen.
Nordalbingia = landet nord for Elben.
Nordre Bergenhus amt = Sogn og Fjordane fylke.
Nordre Trondhjems amt = Nord-Trøndelag fylke.
Normandie = fransk hertugdømme ved Kanalen. Grundlagt av normanner år 911. På 1300-tallet inndradd under den franske krone.
Norrønt maal = norsk språk. Skriftspråket i Norge og på Island fra 1100-tallet og utover.
Notar = rettskyndig dokumentskriver, i nyere tid byfoged, sorenskriver.
Notarius publicus (N. p.) = offentlig notar, i nyere tid byforged og sorenskriver.
Nothus = uekte barn.
Novem = ni. November = den niende måned i romernes år som begynte med mars.
Novercus, noverca = stefar, stemor.
Nuntius = gesandt, sendemann.
Nupsit (nup.) = gift (datter).
Nuptiae = bryllup. Nuptias celebrare = feire bryllup.
Nurus = svigerdatter.
Ny stil = tidsregning etter den gregorianske kalender, i Norge og Danmark fra år 1700, i Sverige fra ca. 1753. Kfr. Gammel stil.
Nævning = jury, domsutvalg.
Naarvesund = Gibraltar.

Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden