Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – V»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
m
 
Linje 216: Linje 216:
 
|= bortkalles, dø.
 
|= bortkalles, dø.
 
|-
 
|-
|'''Vocemjucundidatis'''
+
|'''Vocemjucundidatis'''<ref>Rettet fra ''vocemjucumdidatis'' til vocemjucundidatis, jf. Krag-Rønne, Cato. [[Ordliste for ættegranskere (bok)|Ordliste for ættegranskere]], 1946, [s. 71].</ref>
 
|= 5te søndag etter påske.
 
|= 5te søndag etter påske.
 
|-
 
|-

Nåværende revisjon fra 30. okt. 2018 kl. 16:16

Dette er oppslagsord under bokstaven V i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

V = romertall for 5.
Vaka = nattevakt, messe, helligaften før en større kirkelig høytid. Kfr. Vigilia.
Vakance = embetsledighet.
Valborgsmesse = Walpurgis, 1. mai.
Valentinus = 14. februar.
Validere = være gyldig, gjelde for.
Valland = Nord-Frankrike.
Valsk = fransk.
Vanhjemmel = fravær av forhold som muliggjør oppfyllelse av en rettighet eller forpliktelse.
Varna = Rygge, Østfold.
Vasal = lensmann, lensadel.
Ve- se også Væ-
Veide = drive jakt eller fiske.
Veiet mynt = mynt vurdert etter veid, virkelig sølvverdi, i motsetning til tellet eller myntet mynt som ofte var underlødig. Kfr. Tællet mynt.
Veitsle = len, forlening, avgift eller inntekt av jordegods; underholdsplikt, særlig like overfor kongen og hans følge.
Vendland = vendernes land, fra det østlige Holstein til Øst-Preussen.
Venerabilis = ærverdig.
Verbi Domini minister (V. D. M.) = Guds ords tjener.
Vesle-Olsok = 3. august.
Vesper = aftengudstjeneste.
Vesterlandsk = irsk eller engelsk.
Vesterlehn = militært fellesnavn på et område omfattende Rogaland, Agder, Telemark og den sørligste del av Sunnhordland, hvorfra de vesterlehnske regimenter rekrutertes.
Vestfold = i middelalderen Vestfold fylke samt Lier, Eiker og Sandsvær.
Vestmar = kyststrøket vestenfor Langesundsfjord.
Vete = tømmervarde.
Vette se Vætte
Vice- = i stedet for, under-.
Victualia = levnetsmidler.
Vide = se.
Vidisse = bevitnelse for gjennomsyn av et dokument, bekreftelse av et dokument, gjenpart.
Vidius, vidia = enkemann, enke.
Viertel = 7 ½ potter = 7,2 liter i Norge; 8 potter = 7,7 liter i Danmark.
Vigg = Viggen i Børsa ved Trondheimsfjord.
Vigilia = nattevakt, -messe, helligaften før en større kirkelig høytid; den foregående lørdag hvis høytiden faller på en mandag.
Vigiliefasten = dagen før de større kirkelige høytider. Kfr. Vaka.
Viglysning = drapsmannens kunngjøring om sitt drap.
Viken = i middelalderen kystfylkene i det sørøstlige Norge fra Götaelv i Bohuslän til Søndeled i Aust-Agder. Fra 1500-tallet særlig det nordlige Bohuslän.
Vikinger = nordiske krigere på sjørøvertokt i tiden ca. 800–1050.
Vincent = 22. januar.
Vincula Petri = Petri lenker, 1. august.
Vingulsmark = Aker, Follo og Østfold.
Vinland = sannsynligvis Nova Scotia, muligens Massachusetts østkyst. Oppdaget av Leiv Eriksson år 1000.
Vinterdag = 14. oktober.
Vinterdagene = 11. november til 22. februar.
Vinterhalvaaret = 14. oktober til 14. april.
Vinteren, først paa = dagene etter 14. oktober.
Vinteren, sidst paa = dagene før 14. april.
Vintersolhverv = 22. desember.
Virgines septem = 9 jomfruer, 9. april eller 10. april.
Virgines 11.000 = 11.000 jomfruer, 21. oktober.
Virgo = jomfru.
Viridium dies = skjærtorsdag.
Visitatio Mariae = 2. juli.
Visitats = kirke- og skoleinspeksjon ved bisp eller prost.
Visøre = skatt.
Vita = liv, levnet.
Vitricus (Vitr.) = stefar, svigerfar.
Vitus et Modestus = Vitusmesse, 15. juni.
Vivans (viv.) = levet.
Vixit (vix.) = levet.
Vocare = bortkalles, dø.
Vocemjucundidatis[1] = 5te søndag etter påske.
Vor Frue dag dyre = Maria himmelfart, 15. august.
Vornedskab = bondens tvangsforpliktelse til ikke å forlate sitt fødested uten godseierens samtykke, og til å overta en festegård etter godseierens anvisning. I Danmark fra 1400-tallet til 1702. Kfr. Hoveri, Livegenskab og Stavnsbaand.
Vrager = offentlig varekontrollør, særlig av fisk.
Vulst = pute eller flettet krans mellom slektsvåpnets hjelm og hjelmprydelse.
Væbner = pasje som etter endt læretid ennu ikke har fått ridderslaget. Også laveste adelsklasse.
Væbnet arm = heraldisk uttrykk for en arm som holder et sverd.
Vægter = byenes natte- og brandvakt på 1600–1700-tallet.
Vælskland = Italia.
Vængebåd = stor robåt med kahytt akter.
Værfar, værmor, værbror = svigerfar, svigermor, svoger.
Væringer = nordiske hærmenn i gresk tjeneste på 800–1000-tallet.
Vætte vekt = ¼ skippund, ca. 40 kg.
Vaabenkonge = øverste herold.
Vaabenting = tingsamling for kontroll av våpenføre menns våpen.
Vaag Landskyldverdi: 2 våg tørrfisk = 1 løp smør. Vekt: 3 bismerpund = 18,52 kg.
Vaar se også Vor
Vaarjevndøgn = Benedictusmesse, 21. mars.

Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier

| Hovedsiden
  1. Rettet fra vocemjucumdidatis til vocemjucundidatis, jf. Krag-Rønne, Cato. Ordliste for ættegranskere, 1946, [s. 71].