Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – K»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 74: Linje 74:
 
|'''Kancellist'''
 
|'''Kancellist'''
 
|= departements sekretær.
 
|= departements sekretær.
 +
|-
 +
|'''Kande'''
 +
|= hulmål, 2 potter, ca. 2 liter.
 +
|-
 +
|'''Kannik'''
 +
|= høyere geistlig, medlem av domkapitlet.
 +
|-
 +
|'''Kannikgjæld''' [Kannikgjeld]
 +
|= et større prestegjeld, hvis sogneprest var medlem av stiftets domkapitel. Sognepresten bodde da i alm. i stiftsstaden, og lot en kapellan bestyre kannikgjeldet.
 +
|-
 +
|'''Kanonisk komputation''',
 +
|se Komputation.
 +
|-
 +
|'''Kanonisk ret''' [Kanonisk rett]
 +
|= katolsk kirkerett.
 +
|-
 +
|'''Kansler'''
 +
|= kongens fornemste rådgiver og sekretær, som utferdiget hans skrivelser og forordninger. Senere sjef for kanselliet. Embetet bortfalt 1679.
 +
|-
 +
|'''Kaper'''
 +
|= fribytter, privat skip med offentlig tillatelse til å oppbringe fiendens fartøyer.
 +
|-
 +
|'''Kapitel''' [Kapittel],
 +
|se Domkapitel [Domkapittel].
 +
|-
 +
|'''Kaplaken'''
 +
|= skipperens part i fraktinntekten.
 +
|-
 +
|'''Karavel'''
 +
|= skipstype fra middelalderen, lite skip med høy akterdel og lav baug.
 +
|-
 +
|'''Kardinal'''
 +
|= en av de 70 høyeste geistlige i den katolske kirke, nest etter paven. [Antallet 70 senere forhøyet til 120.]
 +
|-
 +
|'''Karduan''',
 +
|se Korduan.
 +
|-
 +
|'''Karimesse'''
 +
|= Catharina, [[25. november]].
 +
|-
 +
|'''Kartun''',
 +
|se Kattun.
 +
|-
 +
|'''Karve'''
 +
|= stor robåt.
 +
|-
 +
|'''Karvestok''' [Karvestokk]
 +
|= en liten trestokk med innskårne hakk, hvis antall eller størrelse angir en viss pengesum. Benyttet ved oppgjør av økonomiske mellomværender.
 +
|-
 +
|'''Kastellan'''
 +
|= = borgfoged, slottskommandant, undertiden borggreve.
 +
|-
 +
|'''Kataster'''
 +
|= matrikkel, jordebok.
 +
|-
 +
|'''Katheket''' [Kateket]
 +
|= lærer og hjelpeprest.
 +
|-
 +
|'''Kattun'''
 +
|= bomullstøy.
 +
|-
 +
|'''Kaupang'''
 +
|= kjøpstad.
 +
|-
 +
|'''Kavere'''
 +
|= garantere.
 +
|-
 +
|'''Kaveringsmand''' [Kaveringsmann]
 +
|= forlover som garanterer at brud og brudgom ikke er bundet av tidligere ekteskap.
 +
|-
 +
|'''[[Stephan Kekulé von Stradonitz|Kekulé von Stradonitz']] system'''
 +
|= et nummereringsystem som viser den enkelte anes kvarter på anetavlen og hans forhold til [[Ordliste for ættegranskere (bok) – P|probanten]].
 
|}
 
|}
  
Linje 81: Linje 153:
 
|
 
|
  
Kande = hulmål, 2 potter, ca. 2 liter
 
Kannik = høyere geistlig, medlem av
 
domkapitlet
 
KannikgjæLd = et større prestegjeld,
 
hvis sogneprest var medlem av stiftets
 
domkapitel. Sognepresten bodde
 
da i alm. i stiftsstaden, og lot
 
en kapellan bestyre kannikgjeldet
 
Kanonidk komputatioll, se Komputation
 
Kanonidk ret = katolsk kirkerett
 
Kandler = kongens fornemste rådgiver
 
og sekretær, som utferdiget hans
 
skrivelser og forordninger. Senere
 
sjef for kanselliet. Embetet bortfalt
 
1679
 
Kaper = fribytter, privat skip med offentlig
 
tillatelse til å oppbringe fiendens
 
fartøyer
 
KapiteL, se Domkapitel
 
Kaplaken = skipperens part i fraktinntekten
 
KaraveL = skipstype fra middelalderen,
 
lite skip med høy akterdel og lav
 
baug
 
KardinaL' = en av de 70 høyeste geistlige
 
i den katolske kirke, nest etter
 
paven
 
I(arduan, se Korduan
 
I(arimeiJiJe = Catharina, 25. november
 
I( artun, se Kattun
 
Karve = stor robåt
 
KarveiJtok = en liten trestokk med innskårne
 
hakk, hvis antall eller størrelse
 
angir en viss pengesum. Benyttet
 
ved oppgjør av økonomiske
 
mellomværender
 
I(aiJteLLan = borgfoged, slottskommandant,
 
undertiden borggreve
 
Katadler = matrikkel, jordebok
 
Katheket = lærer og hjelpeprest
 
Kaltun = bomullstøy
 
Kaupang = kjøpstad
 
I(avere = garantere. KaveringiJmand =
 
forlover som garanterer at brud og
 
brudgom ikke er bundet av tidligere
 
ekteskap
 
.. KekuLe von Stradonitz' J JYJLem ~ et nummereringsystem
 
som viser den enkelte
 
anes kvarter på anetavlen og
 
hans forhold til probanten
 
 
KiLian = Kjeld sviebyg, 8. juli
 
KiLian = Kjeld sviebyg, 8. juli
 
Kirkegang = også den skikk at en hustru
 
Kirkegang = også den skikk at en hustru

Revisjonen fra 28. aug. 2016 kl. 12:45

Dette er oppslagsord under bokstaven K i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

K, se også C.
Kabinetskammerherre [Kabinettskammerherre] = hoffstilling med rang over kammerherre.
Kabinetssekretær [Kabinettssekretær] = den som forestår kongens eller fyrstens kontor og personlige korrespondanse.
Kaldsbok [Kallsbok] = prestens embets bok, hvori opptegnes opplysninger bl.a. om embetets prester.
Kaldsbrev [Kallsbrev] = utnevnelsesdokument for prester.
Kaldsret [Kallsrett] = rett til å ansette prest.
Kalenderreformen = overgangen fra juliansk til gregoriansk kalender 1582, i Norge-Danmark 1700, i Sverige omkring 1753.
Kammerherre = oppvartende kavaler ved hoffet.
Kammerjunker = oppvartende kavaler ved hoffet; rangerer under kammerherre.
Kammermester = hoffintendant, skattmester.
Kammerraad [Kammerråd] = = opprinnelig titel på medlemmene av rentekammeret, senere bare en lavere ærestitel.
Kancelli = opprinnelig kongens sekretariat, senere regjeringskontor.
Kancelliraad = opprinnelig titel på medlemmene av kancellikollegiet, senere ærestitel med rang i 6te eller 7de rangklasse.
Kancellist = departements sekretær.
Kande = hulmål, 2 potter, ca. 2 liter.
Kannik = høyere geistlig, medlem av domkapitlet.
Kannikgjæld [Kannikgjeld] = et større prestegjeld, hvis sogneprest var medlem av stiftets domkapitel. Sognepresten bodde da i alm. i stiftsstaden, og lot en kapellan bestyre kannikgjeldet.
Kanonisk komputation, se Komputation.
Kanonisk ret [Kanonisk rett] = katolsk kirkerett.
Kansler = kongens fornemste rådgiver og sekretær, som utferdiget hans skrivelser og forordninger. Senere sjef for kanselliet. Embetet bortfalt 1679.
Kaper = fribytter, privat skip med offentlig tillatelse til å oppbringe fiendens fartøyer.
Kapitel [Kapittel], se Domkapitel [Domkapittel].
Kaplaken = skipperens part i fraktinntekten.
Karavel = skipstype fra middelalderen, lite skip med høy akterdel og lav baug.
Kardinal = en av de 70 høyeste geistlige i den katolske kirke, nest etter paven. [Antallet 70 senere forhøyet til 120.]
Karduan, se Korduan.
Karimesse = Catharina, 25. november.
Kartun, se Kattun.
Karve = stor robåt.
Karvestok [Karvestokk] = en liten trestokk med innskårne hakk, hvis antall eller størrelse angir en viss pengesum. Benyttet ved oppgjør av økonomiske mellomværender.
Kastellan = = borgfoged, slottskommandant, undertiden borggreve.
Kataster = matrikkel, jordebok.
Katheket [Kateket] = lærer og hjelpeprest.
Kattun = bomullstøy.
Kaupang = kjøpstad.
Kavere = garantere.
Kaveringsmand [Kaveringsmann] = forlover som garanterer at brud og brudgom ikke er bundet av tidligere ekteskap.
Kekulé von Stradonitz' system = et nummereringsystem som viser den enkelte anes kvarter på anetavlen og hans forhold til probanten.


Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden