Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – K»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Bokstaven K påbegynt.)
Linje 50: Linje 50:
 
|'''Kaldsret''' [Kallsrett]
 
|'''Kaldsret''' [Kallsrett]
 
|= rett til å ansette prest.
 
|= rett til å ansette prest.
 +
|-
 +
|'''Kalenderreformen'''
 +
|= overgangen fra [[Ordliste for ættegranskere (bok) – J|juliansk]] til [[Ordliste for ættegranskere (bok) – G|gregoriansk kalender]] 1582, i Norge-Danmark 1700, i Sverige omkring 1753.
 +
|-
 +
|'''Kammerherre'''
 +
|= oppvartende kavaler ved hoffet.
 +
|-
 +
|'''Kammerjunker'''
 +
|= oppvartende kavaler ved hoffet; rangerer under kammerherre.
 +
|-
 +
|'''Kammermester'''
 +
|= hoffintendant, skattmester.
 +
|-
 +
|'''Kammerraad''' [Kammerråd]
 +
|= = opprinnelig titel på medlemmene av rentekammeret, senere bare en lavere ærestitel.
 +
|-
 +
|'''Kancelli'''
 +
|= opprinnelig kongens sekretariat, senere regjeringskontor.
 +
|-
 +
|'''Kancelliraad'''
 +
|= opprinnelig titel på medlemmene av kancellikollegiet, senere ærestitel med rang i 6te eller 7de rangklasse.
 +
|-
 +
|'''Kancellist'''
 +
|= departements sekretær.
 
|}
 
|}
  
Linje 57: Linje 81:
 
|
 
|
  
Kalenderreformen = overgangen fra juliansk
 
til gregoriansk kalender
 
1582, i Norge- Danmark 1700, l
 
Sverige omkring 1753
 
Kammerherre = oppvartende kavaler
 
ved hoffet
 
junker = oppvartende kavaler ved
 
hoffet; rangerer under kammerherre
 
- med ter = hoffintendant, skattmester
 
- raad = opprinnelig titel på medlemmene
 
av rentekammeret, senere bare
 
en lavere ærestitel
 
KanceLLi = opprinnelig kongens sekretariat,
 
senere regjeringskontor
 
- raad = opprinnelig titel på medlemmene
 
av kancellikollegiet, senere
 
ærestitel med rang i 6te eller 7de
 
rangklasse
 
KanceLLidl = departements sekretær
 
 
Kande = hulmål, 2 potter, ca. 2 liter
 
Kande = hulmål, 2 potter, ca. 2 liter
 
Kannik = høyere geistlig, medlem av
 
Kannik = høyere geistlig, medlem av

Revisjonen fra 28. aug. 2016 kl. 12:20

Dette er oppslagsord under bokstaven K i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

K, se også C.
Kabinetskammerherre [Kabinettskammerherre] = hoffstilling med rang over kammerherre.
Kabinetssekretær [Kabinettssekretær] = den som forestår kongens eller fyrstens kontor og personlige korrespondanse.
Kaldsbok [Kallsbok] = prestens embets bok, hvori opptegnes opplysninger bl.a. om embetets prester.
Kaldsbrev [Kallsbrev] = utnevnelsesdokument for prester.
Kaldsret [Kallsrett] = rett til å ansette prest.
Kalenderreformen = overgangen fra juliansk til gregoriansk kalender 1582, i Norge-Danmark 1700, i Sverige omkring 1753.
Kammerherre = oppvartende kavaler ved hoffet.
Kammerjunker = oppvartende kavaler ved hoffet; rangerer under kammerherre.
Kammermester = hoffintendant, skattmester.
Kammerraad [Kammerråd] = = opprinnelig titel på medlemmene av rentekammeret, senere bare en lavere ærestitel.
Kancelli = opprinnelig kongens sekretariat, senere regjeringskontor.
Kancelliraad = opprinnelig titel på medlemmene av kancellikollegiet, senere ærestitel med rang i 6te eller 7de rangklasse.
Kancellist = departements sekretær.


Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden