Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – J»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Bokstaven J påbegynt.)
 
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 30: Linje 30:
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Forkortelser i litteratur og arkivalier|Forkortelser i litteratur og arkivalier]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Forkortelser i litteratur og arkivalier|Forkortelser i litteratur og arkivalier]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok)|Hovedsiden]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok)|Hovedsiden]]
 
<Ordlisten skal inn her.>
 
  
 
{|
 
{|
Linje 46: Linje 44:
 
|'''Jarl'''
 
|'''Jarl'''
 
|= fylkeshøvding med rang etter kongen.
 
|= fylkeshøvding med rang etter kongen.
 +
|-
 +
|'''Jarlsberg grevskab''' [Jarlsberg grevskap]
 +
|1684&ndash;1842, omfattet vesentlig Sem hered i [dagens] Vestfold.
 +
|-
 +
|'''Jarlsberg og Larvik amt'''
 +
|= Vestfold fylke.
 +
|-
 +
|'''Jartegn'''
 +
|= overnaturlig tegn som bekrefter et utsagn. Også kjennetegn eller merke som medsendes sendebud for å vise deres troverdighet.
 +
|-
 +
|'''Jejunii caput'''
 +
|= askeonsdag, onsdag etter fastelavnssøndag.
 +
|-
 +
|'''Jejunium'''
 +
|= absolutt faste, i motsetning til Abstinentia, delvis faste.
 +
|-
 +
|'''Jemtland''',
 +
|se Jämtland.
 +
|-
 +
|'''Jernbyrd'''
 +
|= hård prøve på uskyld, i alm. ved gloende jern.
 +
|-
 +
|'''Jernnættene''' [Jernnettene]
 +
|= natten etter [[29. juli]] og etter [[10. august|10.]], [[24. august|24.]] og [[29. august]]. Frostnetter.
 +
|-
 +
|'''Jevndøgn'''
 +
|= [[21. mars]] og [[23. september]].
 +
|-
 +
|'''Joachinsdaler''',
 +
|egentlig Joachimsthaler = sølvmynt fra Joachimsthal, Bøhmen. Se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – D|Daler]].
 +
|-
 +
|'''Johannis''' eller '''Johannis albus'''
 +
|= Jonsok, [[24. juni]].
 +
|-
 +
|'''Johannis ap.''' eller '''evang.'''
 +
|= [[27. desember]].
 +
|-
 +
|'''Johannis ante portam Latinam'''
 +
|= [[6. mai]].
 +
|-
 +
|'''Johannis baptistæ''' eller '''bapt. nativ'''
 +
|= Jonsok, [[24. juni]].
 +
|-
 +
|'''Johannis Chrysostomus'''
 +
|= [[27. januar]]
 +
|-
 +
|'''Johannis decollatio'''
 +
|= Johannes halshogg, [[29. august]].
 +
|-
 +
|'''Johannis in captivitate'''
 +
|= 2nen søndag i advent.
 +
|-
 +
|'''Johannis sancti-ficatio'''
 +
|= [[24. september]]
 +
|-
 +
|'''Jomfru'''
 +
|= egentlig ung frue, tidligere ugift kvinne av adel eller høy stand, senere av alm. borgerstand.
 +
|-
 +
|'''Jomfrudagen'''
 +
|= de 11 000 jomfruer, [[21. oktober]].
 +
|-
 +
|'''Jomsborg'''
 +
|= festning på østsiden av øya Wollin ved Oders utløp, Pommern.
 +
|-
 +
|'''Jonsmesse'''
 +
|= [[23. april]], [[24. juni]], [[27. desember]].
 +
|-
 +
|'''Jonsok''', '''Jonsvaka'''
 +
|= St. Hans [Sankthans], [[24. juni]].
 +
|-
 +
|'''Jonsokaften'''
 +
|= 23. juni [[Sankthansaften].
 +
|-
 +
|'''Jordebok'''
 +
|= fortegnelse over jord og eiendommer tilhørende kongen, kirken eller adelen. I Norge fra 1300- til 1800-tallet. Diverse trykte gjengivelser.
 +
|-
 +
|'''Jordemude'''
 +
|= jordavgift.
 +
|-
 +
|'''Jorsal'''
 +
|= Jerusalem.
 +
|-
 +
|'''Josephus'''
 +
|= [[19. mars]]
 +
|-
 +
|'''Jourhavende'''
 +
|= tjenstgjørende for dagen.
 +
|-
 +
|'''Jubellærer'''
 +
|= geistlig med 50 års embetstjeneste.
 +
|-
 +
|'''Jubilate'''
 +
|= 3dje søndag etter påske.
 +
|-
 +
|'''Judex'''
 +
|= dommer.
 +
|-
 +
|'''Judica'''
 +
|= 2nen søndag før påske, 5te søndag i fasten.
 +
|-
 +
|'''Judicium'''
 +
|= dom, skjønn.
 +
|-
 +
|'''Jugere'''
 +
|= dømme.
 +
|-
 +
|'''Juledag'''
 +
|= Kristmesse, [[25. desember]].
 +
|-
 +
|'''Julefasten'''
 +
|= de 3 ukers eller de 6 dagers faste før jul.
 +
|-
 +
|'''Julen'''
 +
|regnedes i sagatiden å være en halv måned fra [[25. desember]] til [[7. januar]].
 +
|-
 +
|'''Julen, midten av'''
 +
|= omkring 1. januar.
 +
|-
 +
|'''Julianemesse'''
 +
|= [[16. februar]].<ref>Rettet fra [[15. februar]] til [[16. februar]], jf. Krag-Rønne, Cato. [[Ordliste for ættegranskere (bok)|Ordliste for ættegranskere]], 1946, [s. 71].</ref>
 +
|-
 +
|'''Julianske kalender'''
 +
|= fortidens grunnlag for tidsregningen (gammel stil), innført år 46 f. Kr. av Julius Cæsar. Benyttet i Norge og Danmark til år 1700, da den avløstes av den [[Ordliste for ættegranskere (bok) – G|Gregorianske kalender]] (ny stil).
 +
|-
 +
|'''Junior''' (Jun.)
 +
|= den yngre
 +
|-
 +
|'''Junker'''
 +
|= adelsmann, adelssønn.
 +
|-
 +
|'''Jurisconsultus''' (Ictus)
 +
|= rettslærd.
 +
|-
 +
|'''Jurisdiktion''' [Jurisdiksjon]
 +
|= rettskrets, domstol.
 +
|-
 +
|'''Jurisprudens'''
 +
|= rettsvitenskap.
 +
|-
 +
|'''Jus patronatus'''
 +
|= [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|kaldsrett]], se der.
 +
|-
 +
|'''Justitsraad''' [Justisråd]
 +
|= opprinnelig titel beregnet på høyesteretts medlemmer, senere ærestitel for menn i forskjellige stillinger.
 +
|-
 +
|'''Jutland'''
 +
|= Jylland.
 +
|-
 +
|'''Juvenis''' (Juv.)
 +
|= yngling.
 +
|-
 +
|'''Jämtland''',
 +
|norsk land til 1645.
 +
|-
 +
|'''Jærtegn''',
 +
|se Jartegn.
 +
|-
 +
|'''Jørgen ridder'''
 +
|= Jonsmesse, [[23. april]].
 
|}
 
|}
  
<!--
+
==Referanser==
|-
+
{{Referanser| }}
|
 
|
 
 
 
Jarldberg grevdkab 1684- 1842, omfattet
 
vesentlig Sem herred i Vestfold
 
Jarldberg og Larvik amt = Vestfold fylke
 
Jartegn = overnaturlig tegn som bekrefter
 
et utsagn. Også kjennetegn
 
eller merke som medsendes sendebud
 
for å vise deres troverdighet
 
Jejunii caput = askeonsdag, onsdag etter
 
fastelavnssøndag
 
Jejunium = absolutt faste, i motsetning
 
til Abstinentia, delvis faste
 
Jemtlano, se J iimtland
 
Jernbyro = hård prøve på uskyld, i alm.
 
ved gloende jern
 
Jernnættene = natten etter 29. juli og
 
etter 10., 24. og 29. august. Frostnetter
 
Jevnoøgn = 21. mars og 23. september
 
Joachimdoaler, egentlig J oachimsthaler
 
= sølvmynt fra J oachimsthal, Bøhmen.
 
Se Daler
 
Johannid eller Johannid albud = Jonsok,
 
24. juni
 
- ap. eller evang. = 27 . desember
 
- ante porlam Latinam = 6. mai
 
- baptidtæ eller bapt. nativ = Jonsok, 24.
 
JUnI
 
- ChrYdodtomud = 27. januar
 
- oecollatio = Johannes halshogg, 29·
 
august
 
- in caplivilate = 2nen søndag i advent
 
JohanniJ dancti-ficalio = 24. september
 
Jomfru = egentlig ung frue, tidligere
 
ugift kvinne av adel eller høy stand,
 
senere av alm. borgerstand
 
Jomfruoagen = de 11 000 jomfruer, 21.
 
oktober
 
Jomdbor.q = festning på østsiden av øya
 
W ollin ved Oders utløp, Pommern
 
- Jondmedde = 23. april, 24. juni, 27. des.
 
Jondok, Jondvaka = St. Hans, 24. juni
 
Jondokaflen = 23. juni
 
Joroebok = fortegnelse over jord og
 
eiendommer tilhørende kongen, kirken
 
eller adelen. I Norge fra 1300-
 
til 1800-tallet. Diverse trykte gjengivelser
 
Joroemuoe = jordavgift
 
Jordal = Jerusalem
 
JOdephUd = 19. mars
 
Jourhavenoe = tjenstgjørende for dagen
 
Jubellærer = geistlig med 50 års embetstjeneste
 
Jubilale = 3dje søndag etter påske
 
Juoex = dommer
 
Juoica = 2nen søndag før påske, 5te
 
søndag i fasten
 
Juoicium = dom, skjønn
 
Jugere = dømme
 
Juleoag = Kristmesse, 25. desember
 
Julefadlen = de 3 ukers eller de 6 dagers
 
faste før jul
 
Julen regnedes i sagatiden å vare en halv
 
måned fra 25. desember til 7. januar.
 
Æiolen av julen = omkring l. januar
 
Julianemedde = 15. februar
 
Juliandke kalenoer = fortidens grunnlag
 
for tidsregningen (gammel stil), innført
 
år 46 f. Kr. av Julius Cæsar.
 
Benyttet i Norge og Danmark til
 
år 1700, da den avløstes av den
 
Gregorianske kalender (ny stil)
 
Junior (Jun.) = den yngre
 
Junker = adelsmann, adelssønn
 
Juridcon,JUllud (Idus) = rettslærd
 
Juriddiklion = rettskrets, domstol
 
JuridpruJelld = rettsvitenskap
 
JUd palronatud = kaldsrett, se der
 
JUdlitdraad = opprinnelig titel beregnet
 
på høyesteretts medlemmer, senere
 
ærestitel for menn i forskjellige stillinger
 
Jutland = Jylland
 
Juvenid (Juv.) = yngling
 
JiimlLand, norsk land til 1645
 
Jærtegn, se Jartegn
 
Jørgen ridder = Jonsmesse, 23. april
 
 
 
-->
 
  
 
==Se også==
 
==Se også==

Nåværende revisjon fra 30. okt. 2018 kl. 15:53

Dette er oppslagsord under bokstaven J i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Jacobus major ap. = Jacobsmesse, Jakob våthatt, 25. juli.
Jacobsland = Galizia.
Januarius = 19. september.
Jarl = fylkeshøvding med rang etter kongen.
Jarlsberg grevskab [Jarlsberg grevskap] 1684–1842, omfattet vesentlig Sem hered i [dagens] Vestfold.
Jarlsberg og Larvik amt = Vestfold fylke.
Jartegn = overnaturlig tegn som bekrefter et utsagn. Også kjennetegn eller merke som medsendes sendebud for å vise deres troverdighet.
Jejunii caput = askeonsdag, onsdag etter fastelavnssøndag.
Jejunium = absolutt faste, i motsetning til Abstinentia, delvis faste.
Jemtland, se Jämtland.
Jernbyrd = hård prøve på uskyld, i alm. ved gloende jern.
Jernnættene [Jernnettene] = natten etter 29. juli og etter 10., 24. og 29. august. Frostnetter.
Jevndøgn = 21. mars og 23. september.
Joachinsdaler, egentlig Joachimsthaler = sølvmynt fra Joachimsthal, Bøhmen. Se Daler.
Johannis eller Johannis albus = Jonsok, 24. juni.
Johannis ap. eller evang. = 27. desember.
Johannis ante portam Latinam = 6. mai.
Johannis baptistæ eller bapt. nativ = Jonsok, 24. juni.
Johannis Chrysostomus = 27. januar
Johannis decollatio = Johannes halshogg, 29. august.
Johannis in captivitate = 2nen søndag i advent.
Johannis sancti-ficatio = 24. september
Jomfru = egentlig ung frue, tidligere ugift kvinne av adel eller høy stand, senere av alm. borgerstand.
Jomfrudagen = de 11 000 jomfruer, 21. oktober.
Jomsborg = festning på østsiden av øya Wollin ved Oders utløp, Pommern.
Jonsmesse = 23. april, 24. juni, 27. desember.
Jonsok, Jonsvaka = St. Hans [Sankthans], 24. juni.
Jonsokaften = 23. juni [[Sankthansaften].
Jordebok = fortegnelse over jord og eiendommer tilhørende kongen, kirken eller adelen. I Norge fra 1300- til 1800-tallet. Diverse trykte gjengivelser.
Jordemude = jordavgift.
Jorsal = Jerusalem.
Josephus = 19. mars
Jourhavende = tjenstgjørende for dagen.
Jubellærer = geistlig med 50 års embetstjeneste.
Jubilate = 3dje søndag etter påske.
Judex = dommer.
Judica = 2nen søndag før påske, 5te søndag i fasten.
Judicium = dom, skjønn.
Jugere = dømme.
Juledag = Kristmesse, 25. desember.
Julefasten = de 3 ukers eller de 6 dagers faste før jul.
Julen regnedes i sagatiden å være en halv måned fra 25. desember til 7. januar.
Julen, midten av = omkring 1. januar.
Julianemesse = 16. februar.[1]
Julianske kalender = fortidens grunnlag for tidsregningen (gammel stil), innført år 46 f. Kr. av Julius Cæsar. Benyttet i Norge og Danmark til år 1700, da den avløstes av den Gregorianske kalender (ny stil).
Junior (Jun.) = den yngre
Junker = adelsmann, adelssønn.
Jurisconsultus (Ictus) = rettslærd.
Jurisdiktion [Jurisdiksjon] = rettskrets, domstol.
Jurisprudens = rettsvitenskap.
Jus patronatus = kaldsrett, se der.
Justitsraad [Justisråd] = opprinnelig titel beregnet på høyesteretts medlemmer, senere ærestitel for menn i forskjellige stillinger.
Jutland = Jylland.
Juvenis (Juv.) = yngling.
Jämtland, norsk land til 1645.
Jærtegn, se Jartegn.
Jørgen ridder = Jonsmesse, 23. april.

Referanser

  1. Rettet fra 15. februar til 16. februar, jf. Krag-Rønne, Cato. Ordliste for ættegranskere, 1946, [s. 71].

Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden