Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – J»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Bokstaven J påbegynt.)
Linje 32: Linje 32:
  
 
<Ordlisten skal inn her.>
 
<Ordlisten skal inn her.>
 +
 +
{|
 +
|-
 +
|'''Jacobus major ap.'''
 +
|= Jacobsmesse, Jakob våthatt, [[25. juli]].
 +
|-
 +
|'''Jacobsland'''
 +
|= Galizia.
 +
|-
 +
|'''Januarius'''
 +
|= [[19. september]].
 +
|-
 +
|'''Jarl'''
 +
|= fylkeshøvding med rang etter kongen.
 +
|}
 +
 +
<!--
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
 +
Jarldberg grevdkab 1684- 1842, omfattet
 +
vesentlig Sem herred i Vestfold
 +
Jarldberg og Larvik amt = Vestfold fylke
 +
Jartegn = overnaturlig tegn som bekrefter
 +
et utsagn. Også kjennetegn
 +
eller merke som medsendes sendebud
 +
for å vise deres troverdighet
 +
Jejunii caput = askeonsdag, onsdag etter
 +
fastelavnssøndag
 +
Jejunium = absolutt faste, i motsetning
 +
til Abstinentia, delvis faste
 +
Jemtlano, se J iimtland
 +
Jernbyro = hård prøve på uskyld, i alm.
 +
ved gloende jern
 +
Jernnættene = natten etter 29. juli og
 +
etter 10., 24. og 29. august. Frostnetter
 +
Jevnoøgn = 21. mars og 23. september
 +
Joachimdoaler, egentlig J oachimsthaler
 +
= sølvmynt fra J oachimsthal, Bøhmen.
 +
Se Daler
 +
Johannid eller Johannid albud = Jonsok,
 +
24. juni
 +
- ap. eller evang. = 27 . desember
 +
- ante porlam Latinam = 6. mai
 +
- baptidtæ eller bapt. nativ = Jonsok, 24.
 +
JUnI
 +
- ChrYdodtomud = 27. januar
 +
- oecollatio = Johannes halshogg, 29·
 +
august
 +
- in caplivilate = 2nen søndag i advent
 +
JohanniJ dancti-ficalio = 24. september
 +
Jomfru = egentlig ung frue, tidligere
 +
ugift kvinne av adel eller høy stand,
 +
senere av alm. borgerstand
 +
Jomfruoagen = de 11 000 jomfruer, 21.
 +
oktober
 +
Jomdbor.q = festning på østsiden av øya
 +
W ollin ved Oders utløp, Pommern
 +
- Jondmedde = 23. april, 24. juni, 27. des.
 +
Jondok, Jondvaka = St. Hans, 24. juni
 +
Jondokaflen = 23. juni
 +
Joroebok = fortegnelse over jord og
 +
eiendommer tilhørende kongen, kirken
 +
eller adelen. I Norge fra 1300-
 +
til 1800-tallet. Diverse trykte gjengivelser
 +
Joroemuoe = jordavgift
 +
Jordal = Jerusalem
 +
JOdephUd = 19. mars
 +
Jourhavenoe = tjenstgjørende for dagen
 +
Jubellærer = geistlig med 50 års embetstjeneste
 +
Jubilale = 3dje søndag etter påske
 +
Juoex = dommer
 +
Juoica = 2nen søndag før påske, 5te
 +
søndag i fasten
 +
Juoicium = dom, skjønn
 +
Jugere = dømme
 +
Juleoag = Kristmesse, 25. desember
 +
Julefadlen = de 3 ukers eller de 6 dagers
 +
faste før jul
 +
Julen regnedes i sagatiden å vare en halv
 +
måned fra 25. desember til 7. januar.
 +
Æiolen av julen = omkring l. januar
 +
Julianemedde = 15. februar
 +
Juliandke kalenoer = fortidens grunnlag
 +
for tidsregningen (gammel stil), innført
 +
år 46 f. Kr. av Julius Cæsar.
 +
Benyttet i Norge og Danmark til
 +
år 1700, da den avløstes av den
 +
Gregorianske kalender (ny stil)
 +
Junior (Jun.) = den yngre
 +
Junker = adelsmann, adelssønn
 +
Juridcon,JUllud (Idus) = rettslærd
 +
Juriddiklion = rettskrets, domstol
 +
JuridpruJelld = rettsvitenskap
 +
JUd palronatud = kaldsrett, se der
 +
JUdlitdraad = opprinnelig titel beregnet
 +
på høyesteretts medlemmer, senere
 +
ærestitel for menn i forskjellige stillinger
 +
Jutland = Jylland
 +
Juvenid (Juv.) = yngling
 +
JiimlLand, norsk land til 1645
 +
Jærtegn, se Jartegn
 +
Jørgen ridder = Jonsmesse, 23. april
 +
 +
-->
  
 
==Se også==
 
==Se også==

Revisjonen fra 11. aug. 2016 kl. 13:29

Dette er oppslagsord under bokstaven J i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

<Ordlisten skal inn her.>

Jacobus major ap. = Jacobsmesse, Jakob våthatt, 25. juli.
Jacobsland = Galizia.
Januarius = 19. september.
Jarl = fylkeshøvding med rang etter kongen.


Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden