Ordliste for ættegranskere (bok) – H

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 15. des. 2019 kl. 02:16 av Dag T. Hoelseth (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven H i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Habitatores = innbyggere.
Hadefylke = Hadeland, Land, Toten og Ringerike.
Hafniae = København.
Hagers system = et nummereringsystem som viser den enkelte anes kvarter på anetavlen og hans forhold til probanten.
Haiduk, heiduk = hofflakei.
Halfsælda = hefselde, østnorsk smørmål og -vekt = 1/2 sold = 4 1/2 spann = ca. 23–38 kg eller ca. 24–40 liter.
Halvardsmesse = Halvorsok, 15. mai
Halvgaard [Halvgård] = i middelalderen en gård på minst 14,4 dekar åker og for til minst 4 kuer. Kfr. Fuldgaard [Fullgård] og Ødegaard [Ødegård].
Halvorsok = Halvardsmesse, 15. mai.
Hans, St. Hans [Sankthans] = Jonsok, 24. juni.
Hansa forbund av nordtyske handelssteder og deres representanter i andre land. I Bergen ca. 1350–ca. 1750.
Hartkorn = egentlig hardt korn, rug og bygg; dansk verdienhet for landskylden som beregnedes etter et visst antall tønner hartkorn.
Hauer = Berghauer, se der.
Haugating = fylkestinget for Vestfold. Tingsted ved Tønsberg.
Haulder = odelsbønder med rang under jarl.
Hebdomada = uke.
Hebdomada alha = uken etter påske.
Hebdomada decra = stille uke, uken før påske.
Hebridene, se Sudreyar.
Hederider = tilsynsmann for et hededistrikt.
Hedmark fylke, det gamle Heinafylke = Hedmark, Biri og Vardal.
Heimanfylgje = Hjemmefølge, se der.
Heimskringla = navnet på Snorre Sturlasons kongesagaer fra Ynglingene til Magnus Erlingsson og slaget på Re 1177. Gjengitt og oversatt i flere utgaver.
Hefselde, se Halfsælda.
Heimegave = medgift. Kfr. Hjemmefølge.
Heinafylke, se Hedmark fylke.
Helgemesse = alle helgens dag, 1. november.
Hellige tre bønders dag = 12. mai.
Hellige tre kongers dag = 6. januar.
Hellige korsdag = 3. mai og 14. september.
Hellige legems dag = 2. torsdag etter pinse.
Hellige torsdag = Kristi himmelfartsdag, 2. torsdag før pinse.
Heraldik [Heraldikk] = heroldenes kunst, læren om slektsvåpnene og deres bruk og utforming.
Heraldisk høire [Heraldisk høyre] = til høyre for skjoldbæreren (til venstre i alm. forstand).
Heraldisk venstre = til venstre for skjoldbæreren (til høyre i alm. forstand).
Hereditare = arve.
Hereditarius = arvelig.
Hereditas = arv.
Hereditær = arvelig.
Hered, heredes = arving, arvinger.
Herjedalen, se Härjedalen.
Herold = fyrstens utroper og arrangør ved ridderspill og hans sakkyndige med hensyn til slektsvåpen. Deltes for øvrig i våpenkonge, herolder og persevants.
Heroldfigur = felt eller figur i et våpenskjold, dannet av rette eller krumme linjer fra skjoldkant til skjoldkant.
Herred = en landkommune, bygden som administrativ og rettslig enhet. Omfatter ett eller flere bygdelag og som oftest et prestegjeld, et lensmannsdistrikt, et tinglag eller skiprede.
Herredag = møter av rikets dignitærer, holdt med 3–5 års mellomrom. Var høyeste dømmende instans, men behandlet også andre statssaker. Herredagsdombøkene bringer domsakter, supplikker, stevninger og referat fra rettsmøtene for tiden 1578–1664. Foreløpig trykt til 1646.
Herrnhuter = tilhengere av Brødremenigheten, se der.
Herse = bygdehøvding, arvelig verdighet.
Hibernia = Erin, Irland, Eire.
Hird = livvakt.
Hirdstjore = høyere befalingsmann innen hirden.
Hjaltland = Shetlandsøyene, se der.
Hjelmklæde [Hjelmklede] = et klede eller en dekorasjon som ut fra hjelmen folder seg om slektsvåpenets våpenskjold.
Hjelmtegn en figurkomposisjon oppå slektsvåpenets hjelm.
Hjemmefølge = hustrus medgift som vedblir å være hennes eiendom; også midler til privat kirkes underhold.
Hjerteskjold = et lite våpenskjold anbrakt midt i slektsvåpenets hovedskjold eller midtskjold.
Hjon = ektepar, medlem av familie eller husstand, tyende.
Hjonelag = ekteskap.
Hofagent [Hoffagent] = titel uten rang for større handelsmenn. Opprinnelig en hoffembetsmann som besørget innkjøp til hoffet.
Hofgesinde, hofsinde = den høyere hoffstab.
Hollænder = også meierist.
Holmgard = Novgorod i Russland.
Homagium = lensed, lensplikt.
Homo = mann.
Homo sapiens = mennesket, menneskeslekten.
Honestus = ærlig.
Hora (h.) = time.
Hora matutina = morgentimen.
Hora nona = niende dagstime, ca. kl. 15.
Hordafylke = Hordaland fylke.
Hospes = vert, gjestgiver.
Hospital = også fattighus.
Hostie = nattverdbrød.
Hostis = fiende.
Hov = gudetempel.
Hovedministerialbok = prestens eksemplar av kirkeboken. Kfr. Kontraministerialbok.
Hovedsogn = det sogn i prestegjeldet hvor sognepresten bor. Danner alene eller sammen med ett eller flere annekser et prestegjeld. Kfr. Anneks og Sogn.
Hovedstol = den egentlige kapital.
Hoveri tvungen arbeidsplikt for bønderne på et gods, opphevet omkring 1800. Kfr. Livegenskab, Stavnsbaand, Vornedskab.
Hovgode = prest ved gudehov.
Hubertus ep. = 3. november.
Hud = 1 lytefri garvet kuhud = ·2 bukkeskinn = 4 geiteskinn = 8–12 saueskinn = 10–20, oftest 12 kalveskinn = 12 stk. gråverk.
Hudlag = 1/3 kyrlag, se der.
Hugenotter = franske protestanter, opprinnelig fra 1500-tallet.
Hujus = dennes, i denne måned.
Hukkert = flatbunnet to- eller tremastet handelsfartøy med rund akterpart.
Humatus = begravet.
Hundedagene dagene fra 23. juli til 23. august.
Hundrede, «stort» = 6 snes = 120 stk.
Husmand [Husmann] en som leier hus og jord mot arbeidsplikt på bondens gård.
Hustru = gift kvinne, i middelalderen bare benyttet om adelige.
Hvid, hvit, mynt, se Album.
Hvitskind [Hvitskinn] = hermelin.
Hvilesøndag = 1ste pinsedag.
Hvitetirsdag = tirsdag etter fastelavn.
Hviteuken = uken etter 1ste pinsedag.
Hyttedrift = en driftsavdeling ved et bergverk hvor malmen foredles og metallene utvinnes.
Hyttemester = leder av et bergverks hyttedrift.
Høfder = bølgebrytere langs en utsatt strand.
Høibaadsmand [Høybåtsmann] = øverste dekksunderoffiser i marinen. Avskaffet 1930.
Høved, høvder = kveg.
Härjedalen, norsk land til 1645.
Høire, heraldisk, se Heraldisk høire [Heraldisk høyre].
Høstjevndøgn = 23. september.
Haalder, se Haulder.
Haalogaland [Hålogaland] = i middelalderen ikke bare Helgeland, men hele nåværende Nordland samt Troms fylke til Malangen.
Haandfæstning [Håndfestning] = avtale, overenskomst ved håndslag, skriftlig forsikring, særlig kongens skriftlige tilsagn før tronbestigelsen. Utstedelsen herav opphørte 1660.
Haavamål [Håvamål] = dikt i eldre Edda fra omkring år 1000. Gjengir norrønt livssyn og leveregler. Utgitt og oversatt flere ganger.

Se også

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden