Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – G»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
 
(5 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 41: Linje 41:
 
|'''Gallus'''
 
|'''Gallus'''
 
|= [[16. oktober]].
 
|= [[16. oktober]].
 +
|-
 +
|'''Gammel stil'''
 +
|= tidsregning etter den julianske kalender; i Norge og Danmark før år 1700, i Sverige før ca. 1753. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – N|Ny stil]].
 +
|-
 +
|'''Gangdagene'''
 +
|= kirkelige prosesjonsdager.  l: Marcus ev. = [[25. april]]. 2: Mandag, tirsdag og onsdag før Kristi himmelfartsdag.
 +
|-
 +
|'''Gangfasten'''
 +
|= den forberedende faste før de store høytider, særlig de tre uker før St. Hans, Mikkelsmesse og jul.
 +
|-
 +
|'''Gardar'''
 +
|bispesete i Nordøst-Grønland fra 1100- til 1300-tallet.
 +
|-
 +
|'''Gardarike'''
 +
|= riket omkring Holmgard i Russland, nåværende Novgorod, sønnafor Ladoga, grunnlagt av svenske vikinger ca. 860.
 +
|-
 +
|'''Gaukmesse'''
 +
|= Toapostelmesse, [[1. mai]].
 +
|-
 +
|'''Gaular i sagatiden'''
 +
|= nuværende Gaular (Indre Holmedal) i Sunnfjord.
 +
|-
 +
|'''Gauldalsfylke'''
 +
|= Gauldal, Klæbu, Tiller og Bratsberg i Sør-Trøndelag.
 +
|-
 +
|'''Gautland'''
 +
|= landet sør for Vänern. Götaland, særlig Västergötland.
 +
|-
 +
|'''Ge-''',
 +
|se også Gje.
 +
|-
 +
|'''Gedingbauer'''
 +
|kkordarbeider ved et bergverk.
 +
|-
 +
|'''Geest'''
 +
|= høyereliggende, tørt og magert land, bl.a. i Slesvig-Holstein. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – M|Marsk]].
 +
|-
 +
|'''Gefreider'''
 +
|= vaktavløsningsfører, enten soldat eller korporal.
 +
|-
 +
|'''Geheimeetatsraad'''
 +
|= = høy dansk ærestitel med rang i 2nen rangklasse.
 +
|-
 +
|'''Geheimekonferensraad'''
 +
|= høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse og med predikatet Excellence.
 +
|-
 +
|'''Geiheimeraad'''
 +
|= høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse.
 +
|-
 +
|'''Geiheimeraad, virkelig'''
 +
|titel for medlemmer av Geheimeraadet, et kgl. råd bestående av høyere embetsmenn.
 +
|-
 +
|'''Genant'''
 +
|= et bestemt kvantum naturalier til underhold.
 +
|-
 +
|'''Genealogi'''
 +
|= læren om slektenes opprinnelse, utfoldelse og indre og innbyrdes sammenheng.
 +
|-
 +
|'''Gener'''
 +
|= arvefaktorer.
 +
|-
 +
|'''Generalfiskal'''
 +
|= øverste offentlige anklager, overordnet landfiskalene.
 +
|-
 +
|'''Generation''' [Generasjon]
 +
|= slektledd, også avling.
 +
|-
 +
|'''Generationsforskyvning''' [Generasjonsforskyvning]
 +
|= det forhold at f.eks. søskenbarn tilhører forskjellige generasjoner på en slektstavle. Forholdet fremkommer bl.a. ved kvinnens hurtigere modning, ved aldersforskjell i en større søskengruppe eller ved høy alder ved inngåelse av ekteskap, hvilket hver for seg forrykker generasjonsvekselen i de forskjellige linjer og for de forskjellige kull.
 +
|-
 +
|'''Genetrix'''
 +
|= mor.
 +
|-
 +
|'''Gens'''
 +
|= [[slekt]], [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Æ|ætt]], se der.
 +
|-
 +
|'''Gentiles'''
 +
|= alle som tilhører samme slekt eller rangklasse; av rang.
 +
|-
 +
|'''Genus'''
 +
|= slekt, også art.
 +
|-
 +
|'''Georgius'''
 +
|= [[23. april]].
 +
|-
 +
|'''Germanus'''
 +
|= bror.
 +
|-
 +
|'''Germana'''
 +
|= søster.
 +
|-
 +
|'''Geschworener'''
 +
|= leder av et grubeaysnitt ved et bergverk. Bergmesterens umiddelbart underordnede. Egentlig edsvoren.
 +
|-
 +
|'''Gesell'''
 +
|= svenn, ved håndverk og handel.
 +
|-
 +
|'''Gevaldiger'''
 +
|= politiunderoffiser ved et regiment. Leiroppsynsmann, fengselsbetjent. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – P|Profos]].
 +
|-
 +
|'''Geworben'''
 +
|= vervet soldat eller underoffiser.
 +
|-
 +
|'''Ghibelliner'''
 +
|= keiserens tilhengere i middelalderen. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – W|Welfer]].
 +
|-
 +
|'''Gild'''
 +
|= gyldig, gjeld, betaling, erstatning.
 +
|-
 +
|'''Gade'''
 +
|= fest, selskapelig sammenslutning. Broderskap, forbund av yrkes- eller standsfeller til gjensidig støtte.<br>''Gildebroder'' = medlem av et gilde. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – L|Laug]].
 +
|-
 +
|'''Gidsel''' [gissel]
 +
|= person tvangsforpliktet med liv og lemmer for oppfyllelsen av et krav.
 +
|-
 +
|'''Gilje'''
 +
|= beile, fri til.
 +
|-
 +
|'''Gjaldkere'''
 +
|= skattoppkrever, byfoged [byfogd].
 +
|-
 +
|'''Gjengjerd'''
 +
|= opprinnelig utredsel i naturalier, senere ekstra skatt i sølv eller mynt ved kongebesøk, krig etc. Etter 1620 årlig skatt.
 +
|-
 +
|'''Gjerd'''
 +
|= avgift.
 +
|-
 +
|'''Gjertrudmesse'''
 +
|= [[17. mars]].
 +
|-
 +
|'''Gjester'''
 +
|= kongens huskarer, medlemmer av hirdens politi- og speiderkorps, rang mellom alminnelige huskarer og hirdmenn.
 +
|-
 +
|'''Gjørtler'''
 +
|= metallstøper.
 +
|-
 +
|'''Glossa'''
 +
|= fortolkning.
 +
|-
 +
|'''Glossarium'''
 +
|= glossar, ordbok.
 +
|-
 +
|'''Gode'''
 +
|= prest ved gudehov.
 +
|-
 +
|'''[[Godfar]]'''
 +
|= gudfar.
 +
|-
 +
|'''Gomaaned''' [gomåned]
 +
|= annen måned etter jul, fra medio februar til medio mars.
 +
|-
 +
|'''Gothakalenderen'''
 +
|utgitt i Gotha, Tyskland: årlig kalender fra 1763 over regjerende og detroniserte fyrstehus, adelsslekter mv.
 +
|-
 +
|'''Gotisk skrift'''
 +
|= en kantet spissvinklet skrift som oppstod ca. 1200 i Frankrike og senere gikk over i den såkalte tyske skrift; brukt i Norden opp mot 1850-årene.
 +
|-
 +
|'''Grande'''
 +
|= granne, nabo; også spansk [[adel|adelsmann]].
 +
|-
 +
|'''Gratia'''
 +
|= nåde.
 +
|-
 +
|'''Gratification'''
 +
|= godtgjørelse.
 +
|-
 +
|'''Gravida'''
 +
|= svanger.
 +
|-
 +
|'''Gregorius-''', '''Gregorsmesse'''
 +
|= [[12. mars]], i skuddår = [[17. mars]].
 +
|-
 +
|'''Gregoriansk kalender'''
 +
|= den kalender som er grunnlaget for vår tidsregning (ny stil). Innført av pave Gregor XIII i 1582. Innført bl.a. i Norge og Danmark år 1700, da [[18. februar]] etterfulgtes umiddelbart av [[1. mars]]. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – J|Juliansk kalender]].
 +
|-
 +
|'''Grend'''
 +
|= grandskap, samling gårder som støter opp til hverandre.
 +
|-
 +
|'''Grenland''',
 +
|egentlig strøket omkr. Norsjø i nedre Telemark; i videre forstand Grænafylke, kyststrøket mellom Vestfold og Aust-Agder.
 +
|-
 +
|'''Grenmar'''
 +
|= Langesundsfjorden.
 +
|-
 +
|'''Greve'''
 +
|= adelig grad over baron og friherre.
 +
|-
 +
|'''Grevskaberne''' [Grevskapene]
 +
|= [[Ordliste for ættegranskere (bok) – J|Jarlsberg og Laurvig]], se der.
 +
|-
 +
|'''Grid'''
 +
|= foreløpig løfte om personlig sikkerhet.
 +
|-
 +
|'''Grænafylke''',
 +
|se Grenland.
 +
|-
 +
|'''Græsk kors''' [Gresk kors]
 +
|et likearmet opprettstående kors.
 +
|-
 +
|'''Grønland''',
 +
|norsk land til 1814.
 +
|-
 +
|'''Graaskind''', '''graavare''' <br>[Gråskinn, gråvare]
 +
|= ekornskinn.
 +
|-
 +
|'''Guardein'''
 +
|= egentlig vokter; autorisert kontrollør av gehalten i mynter og arbeider i edelt metall.
 +
|-
 +
|'''Gudmunddagen'''
 +
|= [[16. mars]].
 +
|-
 +
|'''Gudsifar'''
 +
|= fadder.
 +
|-
 +
|'''Guelfer''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – W|Welfer]].
 +
|-
 +
|'''Gulating'''
 +
|= lagting for Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Valdres, Hallingdal, Setesdal, Otradal og Agder. Tingsted: Gulen, Ytre Sogn. [Dagens Gulating lagmannsrett dekker kun de tre førstnevnte fylkene.]
 +
|-
 +
|'''Gylden''' (g., gld., også fl. = florin)
 +
|= mellomeuropeisk gullmynt fra 1300-tallet, nordisk fra 1500-tallet. I Norden forandredes betegnelsen hurtig til daler, se der. ''Bergengylden'', mynt fra 14oo-tallet = 12 skilling.
 +
|-
 +
|'''Gaarddrønt'''
 +
|= gammelt bornholmsk ord for yngste sønn, som der arvet gården.
 
|}
 
|}
 
<!--
 
|-
 
|
 
|
 
 
GammeL dilL = tidsregning etter den julianske
 
kalender; i Norge og Danmark
 
før år 1700, i Sverige før ca.
 
1753. Kfr. Ny stil
 
Gangdagene = kirkelige prosesjonsda
 
ger. l : Marcus ev. = 25. april.
 
2: Mandag, tirsdag og onsdag før
 
Kristi himmelfarts dag
 
Gangfadlen = den forberedende faste
 
før de store høytider, særlig de
 
tre uker før St. Hans, Mikkelsmesse
 
og jul
 
Gardar = bispesete i Nordøst-Grønland
 
fra l l 00- til 1300-tallet
 
Gardarike = riket omkring Holmgard i
 
Russland, nåværende Novgorod,
 
sønnafor Ladoga, grunnlagt av
 
svenske vikinger ca. 860
 
Gaukmedde = ToaposteImesse, l. mai
 
GauLar i sagatiden = nuværende Gaular
 
(Indre Holmedal) i Sunnfjord
 
GauLdaL4yLke = Gauldal, Klæbu, Tiller
 
og Bratsberg i Sør-Trøndelag
 
Gaulland = landet sør for Vanern. Gotaland,
 
særlig Vastergotland
 
Ge-, se også Gje-
 
Gedinghauer = akkordarbeider ved et
 
bergverk
 
Geedl = høyereliggende, tørt og magert
 
land, bl. a. i Slesvig- Holstein.
 
Kfr. Marsk
 
Gefreider = "akta" løsnings fører, enten
 
soldat eller korporal
 
Gebeimeelaldraad = høy dansk æ r estitel
 
med rang i 2nen rangklasse
 
Geheimekonferendraad = høy dansk ærestitel
 
med ra ng i l ste rangklasse og
 
med predikatet Excellence
 
Geheimeraad = høy dansk ærestitel med
 
rang i l ste rangklasse
 
- , "irkeLig = titel for medlemmer av Geheimeraadet,
 
et kgl. råd bestående
 
av høyere embetsmenn
 
Genanl = eL bestemt k,oantum naturalier
 
til underhold
 
GeneaLogi = læren om slektenes opprinnelse,
 
utfoldelse og indre og innbyrdes
 
sammenheng
 
Gener = a r vefaktorer
 
GeneraLfi'JkaL = øverste offentlige anklager,
 
overordnet landfiskaIene
 
Generalion ~ slektl edd, også avling
 
GeneralionJ.lorJkyvning = detforhold aH.
 
eks. søsk enbarn tilhører fors kj ellige
 
generasjoner på en slektstavle. Forholdet
 
fremkommer bl. a. ved kvinnens
 
hurtigere modning, ved a ldersforskje
 
ll i en større søskengruppe
 
eller ved høy a lder ved inngåelse
 
av ekteskap, hvilket hver for seg
 
forrykker generasjonsvekselen i de
 
fors kj ellige linjer og for de forskj
 
ellige kull .
 
Genelrix = mor
 
Gend = slekt, ætt, se der
 
GenliLed = a lle som tilhører samme slekt
 
eller rangklasse; av rang
 
GenuJ = slekt, også art
 
GeorgiuJ = 23. april
 
GermalZlld = bror. GermalZa = søster
 
GeJChWOrefler = leder av et grubeaysnitt
 
ved et bergverk. Bergmester ens
 
umiddelbart underordnede. Egentlig
 
edsvoren
 
GeJeLL = svenn, "ed hånd\' erk og handel
 
GevaLdiger = politiunderoffiser ved et
 
regiment. Leiroppsynsmann, fe ng'se
 
lsbetjent. Kfr. Profos
 
Geworben = vervet soldat eller underoffiser
 
GhibeLLiner = keiserens tilhengere i middelalderen.
 
Kfr. Welfer
 
Gild = gyldig, gjeld, betaling, erstatning
 
Gade = fest, selskapelig sammenslutning.
 
Broderskap, forbund av yrkeseller
 
standsfeller til gjensidig støtte.
 
Gildebroder = medlem av et gilde.
 
Kfr. Laug
 
GidJel = person tvangsforpliktet med liv
 
og lemmer for oppfyllelsen ay et krav
 
GiLje = beile, fri til
 
Gjaldkere = skattoppkrever, byfoged
 
Gjengjerd = opprinnelig utredsel i naturalier,
 
senere ekstra skatt i sølv
 
eller mynt ved kongebesøk, krig
 
etc. Etter 1620 årlig skatt
 
Gjerd = avgift
 
GjerLrudmeJJe = 17. mars
 
GjeJLer = kongens huskarer, medlemmer
 
av hirdens politi- og speiderkorps,
 
rang mellom alminnelige huskarer
 
og hirdmenn
 
Gjørtler = metallstøper
 
GLoJJa = fortolkning. GloJJarium = glossar,
 
ordbok
 
Gode = prest ved gudehov
 
GOdfar = gudfar
 
Gomaaned = annen måned etter jul, fra
 
medio februar til medio mars
 
Gothakalenderen utgitt i Gotha, Tyskland:
 
årlig kalender fra 1763 over
 
regjerende og detroniserte fyrstehus,
 
adelsslekter m. v.
 
GoLiJk Jkrift = en kantet spissvinklet
 
skrift som oppstod ca. 1200
 
Frankrike og senere gikk over i den
 
såkalte tyske skrift; brukt i Norden
 
opp mot 1850-årene
 
Grande = granne, nabo; også spansk
 
adelsmann
 
Gratia = nåde
 
Gratification = godtgjørelse
 
Gravida = svanger
 
GregoriuJ-, GregorJmeJJe = 12. mars,
 
skuddår = 17. mars
 
GregorianJk kalender = den kalender som
 
er grunnlaget for vår tidsregning (ny
 
stil). Innført av pave Gregor XIII
 
i 1582. T nnført bl. a. i Norge og
 
Danmark år 1700, da 18. februar
 
etterfulgtes umiddelbart av l. mars.
 
Kfr. Juliansk kalender
 
Grend = grandskap, samling gårder som
 
støter opp til hverandre
 
Grenland, egentlig strøket omkr. N 01'sjø
 
i nedre Telemark; i videre forstand
 
Grænafylke, kyststrøket mellom
 
Vestfold og Aust-Agder
 
Grenmar = Langesundsfjorden
 
Greve = adelig grad over baron og fri··
 
herre
 
GrevJkaberne = Jarlsberg og Laun-ig, se
 
der
 
Grid = foreløpig løfte om personlig
 
sikkerhet
 
Grænafylke, se Grenland
 
GræJk korJ ~ et likearmet opprettstående
 
kors
 
Grønland, norsk land til 1814
 
GraaJkind, graavare = ekornskinn
 
Guardein = egentlig vokter; autorisert
 
kontrollør av gehalten i mynter og
 
arbeider i edelt metall
 
Gudmunddagen = 16. mars
 
GudJifar = fadder
 
Glleljer, se Welfer
 
Gulating = lagting for Rogaland, Hordaland,
 
Sogn og Fjordane, Sunnmøre,
 
Valdres, Hallingdal, Setesdal,
 
Otradal og Agder. Tingsted :
 
Gulen, Ytre Sogn
 
Gylden (g., gId., også fl. = florin) = mellomeuropeisk
 
gullmynt fra 1300-
 
tallet, nordisk fra 1500-tallet. I
 
Norden forandredes betegnelsen
 
hurtig til daler, se der. Bergengylden,
 
mynt fra 14oo-tallet = 12
 
skilling
 
Gaarddrønt = gammelt bornholmsk ord
 
for yngste sønn, som der arvet
 
gården
 
 
 
-->
 
  
 
==Se også==
 
==Se også==

Nåværende revisjon fra 5. sep. 2021 kl. 21:36

Dette er oppslagsord under bokstaven G i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Galei = langt, lavt krigsskip, drevet frem med årer, brukt i Norge til 1808.
Galiot = lite, to-mastet krigsskip, brukt i Nord-Europa til ca. 1850.
Gallus = 16. oktober.
Gammel stil = tidsregning etter den julianske kalender; i Norge og Danmark før år 1700, i Sverige før ca. 1753. Kfr. Ny stil.
Gangdagene = kirkelige prosesjonsdager. l: Marcus ev. = 25. april. 2: Mandag, tirsdag og onsdag før Kristi himmelfartsdag.
Gangfasten = den forberedende faste før de store høytider, særlig de tre uker før St. Hans, Mikkelsmesse og jul.
Gardar bispesete i Nordøst-Grønland fra 1100- til 1300-tallet.
Gardarike = riket omkring Holmgard i Russland, nåværende Novgorod, sønnafor Ladoga, grunnlagt av svenske vikinger ca. 860.
Gaukmesse = Toapostelmesse, 1. mai.
Gaular i sagatiden = nuværende Gaular (Indre Holmedal) i Sunnfjord.
Gauldalsfylke = Gauldal, Klæbu, Tiller og Bratsberg i Sør-Trøndelag.
Gautland = landet sør for Vänern. Götaland, særlig Västergötland.
Ge-, se også Gje.
Gedingbauer kkordarbeider ved et bergverk.
Geest = høyereliggende, tørt og magert land, bl.a. i Slesvig-Holstein. Kfr. Marsk.
Gefreider = vaktavløsningsfører, enten soldat eller korporal.
Geheimeetatsraad = = høy dansk ærestitel med rang i 2nen rangklasse.
Geheimekonferensraad = høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse og med predikatet Excellence.
Geiheimeraad = høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse.
Geiheimeraad, virkelig titel for medlemmer av Geheimeraadet, et kgl. råd bestående av høyere embetsmenn.
Genant = et bestemt kvantum naturalier til underhold.
Genealogi = læren om slektenes opprinnelse, utfoldelse og indre og innbyrdes sammenheng.
Gener = arvefaktorer.
Generalfiskal = øverste offentlige anklager, overordnet landfiskalene.
Generation [Generasjon] = slektledd, også avling.
Generationsforskyvning [Generasjonsforskyvning] = det forhold at f.eks. søskenbarn tilhører forskjellige generasjoner på en slektstavle. Forholdet fremkommer bl.a. ved kvinnens hurtigere modning, ved aldersforskjell i en større søskengruppe eller ved høy alder ved inngåelse av ekteskap, hvilket hver for seg forrykker generasjonsvekselen i de forskjellige linjer og for de forskjellige kull.
Genetrix = mor.
Gens = slekt, ætt, se der.
Gentiles = alle som tilhører samme slekt eller rangklasse; av rang.
Genus = slekt, også art.
Georgius = 23. april.
Germanus = bror.
Germana = søster.
Geschworener = leder av et grubeaysnitt ved et bergverk. Bergmesterens umiddelbart underordnede. Egentlig edsvoren.
Gesell = svenn, ved håndverk og handel.
Gevaldiger = politiunderoffiser ved et regiment. Leiroppsynsmann, fengselsbetjent. Kfr. Profos.
Geworben = vervet soldat eller underoffiser.
Ghibelliner = keiserens tilhengere i middelalderen. Kfr. Welfer.
Gild = gyldig, gjeld, betaling, erstatning.
Gade = fest, selskapelig sammenslutning. Broderskap, forbund av yrkes- eller standsfeller til gjensidig støtte.
Gildebroder = medlem av et gilde. Kfr. Laug.
Gidsel [gissel] = person tvangsforpliktet med liv og lemmer for oppfyllelsen av et krav.
Gilje = beile, fri til.
Gjaldkere = skattoppkrever, byfoged [byfogd].
Gjengjerd = opprinnelig utredsel i naturalier, senere ekstra skatt i sølv eller mynt ved kongebesøk, krig etc. Etter 1620 årlig skatt.
Gjerd = avgift.
Gjertrudmesse = 17. mars.
Gjester = kongens huskarer, medlemmer av hirdens politi- og speiderkorps, rang mellom alminnelige huskarer og hirdmenn.
Gjørtler = metallstøper.
Glossa = fortolkning.
Glossarium = glossar, ordbok.
Gode = prest ved gudehov.
Godfar = gudfar.
Gomaaned [gomåned] = annen måned etter jul, fra medio februar til medio mars.
Gothakalenderen utgitt i Gotha, Tyskland: årlig kalender fra 1763 over regjerende og detroniserte fyrstehus, adelsslekter mv.
Gotisk skrift = en kantet spissvinklet skrift som oppstod ca. 1200 i Frankrike og senere gikk over i den såkalte tyske skrift; brukt i Norden opp mot 1850-årene.
Grande = granne, nabo; også spansk adelsmann.
Gratia = nåde.
Gratification = godtgjørelse.
Gravida = svanger.
Gregorius-, Gregorsmesse = 12. mars, i skuddår = 17. mars.
Gregoriansk kalender = den kalender som er grunnlaget for vår tidsregning (ny stil). Innført av pave Gregor XIII i 1582. Innført bl.a. i Norge og Danmark år 1700, da 18. februar etterfulgtes umiddelbart av 1. mars. Kfr. Juliansk kalender.
Grend = grandskap, samling gårder som støter opp til hverandre.
Grenland, egentlig strøket omkr. Norsjø i nedre Telemark; i videre forstand Grænafylke, kyststrøket mellom Vestfold og Aust-Agder.
Grenmar = Langesundsfjorden.
Greve = adelig grad over baron og friherre.
Grevskaberne [Grevskapene] = Jarlsberg og Laurvig, se der.
Grid = foreløpig løfte om personlig sikkerhet.
Grænafylke, se Grenland.
Græsk kors [Gresk kors] et likearmet opprettstående kors.
Grønland, norsk land til 1814.
Graaskind, graavare
[Gråskinn, gråvare]
= ekornskinn.
Guardein = egentlig vokter; autorisert kontrollør av gehalten i mynter og arbeider i edelt metall.
Gudmunddagen = 16. mars.
Gudsifar = fadder.
Guelfer, se Welfer.
Gulating = lagting for Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Valdres, Hallingdal, Setesdal, Otradal og Agder. Tingsted: Gulen, Ytre Sogn. [Dagens Gulating lagmannsrett dekker kun de tre førstnevnte fylkene.]
Gylden (g., gld., også fl. = florin) = mellomeuropeisk gullmynt fra 1300-tallet, nordisk fra 1500-tallet. I Norden forandredes betegnelsen hurtig til daler, se der. Bergengylden, mynt fra 14oo-tallet = 12 skilling.
Gaarddrønt = gammelt bornholmsk ord for yngste sønn, som der arvet gården.

Se også

A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden