Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – G»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Bokstaven G under arbeid.)
Linje 116: Linje 116:
 
|'''Gens'''
 
|'''Gens'''
 
|= [[slekt]], [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Æ|ætt]], se der.
 
|= [[slekt]], [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Æ|ætt]], se der.
 +
|-
 +
|'''Gentiles'''
 +
|= alle som tilhører samme slekt eller rangklasse; av rang.
 +
|-
 +
|'''Genus'''
 +
|= slekt, også art.
 +
|-
 +
|'''Georgius'''
 +
|= [[23. april]].
 +
|-
 +
|'''Germanus'''
 +
|= bror.
 +
|-
 +
|'''Germana'''
 +
|= søster.
 +
|-
 +
|'''Geschworener'''
 +
|= leder av et grubeaysnitt ved et bergverk. Bergmesterens umiddelbart underordnede. Egentlig edsvoren.
 +
|-
 +
|'''Gesell'''
 +
|= svenn, ved håndverk og handel.
 +
|-
 +
|'''Gevaldiger'''
 +
|= politiunderoffiser ved et regiment. Leiroppsynsmann, fengselsbetjent. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – P|Profos]].
 +
|-
 +
|'''Geworben'''
 +
|= vervet soldat eller underoffiser.
 +
|-
 +
|'''Ghibelliner'''
 +
|= keiserens tilhengere i middelalderen. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – W|Welfer]].
 +
|-
 +
|'''Gild'''
 +
|= gyldig, gjeld, betaling, erstatning.
 +
|-
 +
|'''Gade'''
 +
|= fest, selskapelig sammenslutning. Broderskap, forbund av yrkes- eller standsfeller til gjensidig støtte.<br>''Gildebroder'' = medlem av et gilde. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – L|Laug]].
 +
|-
 +
|'''Gidsel''' [gissel]
 +
|= person tvangsforpliktet med liv og lemmer for oppfyllelsen av et krav.
 +
|-
 +
|'''Gilje'''
 +
|= beile, fri til.
 +
|-
 +
|'''Gjaldkere'''
 +
|= skattoppkrever, byfoged [byfogd].
 +
|-
 +
|'''Gjengjerd'''
 +
|= opprinnelig utredsel i naturalier, senere ekstra skatt i sølv eller mynt ved kongebesøk, krig etc. Etter 1620 årlig skatt.
 +
|-
 +
|'''Gjerd'''
 +
|= avgift.
 +
|-
 +
|'''Gjertrudmesse'''
 +
|= [[17. mars]].
 +
|-
 +
|'''Gjester'''
 +
|= kongens huskarer, medlemmer av hirdens politi- og speiderkorps, rang mellom alminnelige huskarer og hirdmenn.
 +
|-
 +
|'''Gjørtler'''
 +
|= metallstøper.
 +
|-
 +
|'''Glossa'''
 +
|= fortolkning.
 +
|-
 +
|'''Glossarium'''
 +
|= glossar, ordbok.
 +
|-
 +
|'''Gode'''
 +
|= prest ved gudehov.
 +
|-
 +
|'''Godfar'''
 +
|= gudfar.
 +
|-
 +
|'''Gomaaned''' [gomåned]
 +
|= = annen måned etter jul, fra medio februar til medio mars.
 +
|-
 +
|'''Gothakalenderen'''
 +
|utgitt i Gotha, Tyskland: årlig kalender fra 1763 over regjerende og detroniserte fyrstehus, adelsslekter mv.
 +
|-
 +
|'''Gotisk skrift'''
 +
|= en kantet spissvinklet skrift som oppstod ca. 1200 i Frankrike og senere gikk over i den såkalte tyske skrift; brukt i Norden opp mot 1850-årene.
 +
|-
 +
|'''Grande'''
 +
|= granne, nabo; også spansk [[adel|adelsmann]].
 +
|-
 +
|'''Gratia'''
 +
|= nåde.
 
|}
 
|}
  
Linje 123: Linje 210:
 
|
 
|
  
GenliLed = a lle som tilhører samme slekt
 
eller rangklasse; av rang
 
GenuJ = slekt, også art
 
GeorgiuJ = 23. april
 
GermalZlld = bror. GermalZa = søster
 
GeJChWOrefler = leder av et grubeaysnitt
 
ved et bergverk. Bergmester ens
 
umiddelbart underordnede. Egentlig
 
edsvoren
 
GeJeLL = svenn, "ed hånd\' erk og handel
 
GevaLdiger = politiunderoffiser ved et
 
regiment. Leiroppsynsmann, fe ng'se
 
lsbetjent. Kfr. Profos
 
Geworben = vervet soldat eller underoffiser
 
GhibeLLiner = keiserens tilhengere i middelalderen.
 
Kfr. Welfer
 
Gild = gyldig, gjeld, betaling, erstatning
 
Gade = fest, selskapelig sammenslutning.
 
Broderskap, forbund av yrkeseller
 
standsfeller til gjensidig støtte.
 
Gildebroder = medlem av et gilde.
 
Kfr. Laug
 
GidJel = person tvangsforpliktet med liv
 
og lemmer for oppfyllelsen ay et krav
 
GiLje = beile, fri til
 
Gjaldkere = skattoppkrever, byfoged
 
Gjengjerd = opprinnelig utredsel i naturalier,
 
senere ekstra skatt i sølv
 
eller mynt ved kongebesøk, krig
 
etc. Etter 1620 årlig skatt
 
Gjerd = avgift
 
GjerLrudmeJJe = 17. mars
 
GjeJLer = kongens huskarer, medlemmer
 
av hirdens politi- og speiderkorps,
 
rang mellom alminnelige huskarer
 
og hirdmenn
 
Gjørtler = metallstøper
 
GLoJJa = fortolkning. GloJJarium = glossar,
 
ordbok
 
Gode = prest ved gudehov
 
GOdfar = gudfar
 
Gomaaned = annen måned etter jul, fra
 
medio februar til medio mars
 
Gothakalenderen utgitt i Gotha, Tyskland:
 
årlig kalender fra 1763 over
 
regjerende og detroniserte fyrstehus,
 
adelsslekter m. v.
 
GoLiJk Jkrift = en kantet spissvinklet
 
skrift som oppstod ca. 1200
 
Frankrike og senere gikk over i den
 
såkalte tyske skrift; brukt i Norden
 
opp mot 1850-årene
 
Grande = granne, nabo; også spansk
 
adelsmann
 
Gratia = nåde
 
 
Gratification = godtgjørelse
 
Gratification = godtgjørelse
 
Gravida = svanger
 
Gravida = svanger

Revisjonen fra 10. aug. 2016 kl. 21:30

Dette er oppslagsord under bokstaven G i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Galei = langt, lavt krigsskip, drevet frem med årer, brukt i Norge til 1808.
Galiot = lite, to-mastet krigsskip, brukt i Nord-Europa til ca. 1850.
Gallus = 16. oktober.
Gammel stil = tidsregning etter den julianske kalender; i Norge og Danmark før år 1700, i Sverige før ca. 1753. Kfr. Ny stil.
Gangdagene = kirkelige prosesjonsdager. l: Marcus ev. = 25. april. 2: Mandag, tirsdag og onsdag før Kristi himmelfartsdag.
Gangfasten = den forberedende faste før de store høytider, særlig de tre uker før St. Hans, Mikkelsmesse og jul.
Gardar bispesete i Nordøst-Grønland fra 1100- til 1300-tallet.
Gardarike = riket omkring Holmgard i Russland, nåværende Novgorod, sønnafor Ladoga, grunnlagt av svenske vikinger ca. 860.
Gaukmesse = Toapostelmesse, 1. mai.
Gaular i sagatiden = nuværende Gaular (Indre Holmedal) i Sunnfjord.
Gauldalsfylke = Gauldal, Klæbu, Tiller og Bratsberg i Sør-Trøndelag.
Gautland = landet sør for Vänern. Götaland, særlig Västergötland.
Ge-, se også Gje.
Gedingbauer kkordarbeider ved et bergverk.
Geest = høyereliggende, tørt og magert land, bl.a. i Slesvig-Holstein. Kfr. Marsk.
Gefreider = vaktavløsningsfører, enten soldat eller korporal.
Geheimeetatsraad = = høy dansk ærestitel med rang i 2nen rangklasse.
Geheimekonferensraad = høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse og med predikatet Excellence.
Geiheimeraad = høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse.
Geiheimeraad, virkelig titel for medlemmer av Geheimeraadet, et kgl. råd bestående av høyere embetsmenn.
Genant = et bestemt kvantum naturalier til underhold.
Genealogi = læren om slektenes opprinnelse, utfoldelse og indre og innbyrdes sammenheng.
Gener = arvefaktorer.
Generalfiskal = øverste offentlige anklager, overordnet landfiskalene.
Generation [Generasjon] = slektledd, også avling.
Generationsforskyvning [Generasjonsforskyvning] = det forhold at f.eks. søskenbarn tilhører forskjellige generasjoner på en slektstavle. Forholdet fremkommer bl.a. ved kvinnens hurtigere modning, ved aldersforskjell i en større søskengruppe eller ved høy alder ved inngåelse av ekteskap, hvilket hver for seg forrykker generasjonsvekselen i de forskjellige linjer og for de forskjellige kull.
Genetrix = mor.
Gens = slekt, ætt, se der.
Gentiles = alle som tilhører samme slekt eller rangklasse; av rang.
Genus = slekt, også art.
Georgius = 23. april.
Germanus = bror.
Germana = søster.
Geschworener = leder av et grubeaysnitt ved et bergverk. Bergmesterens umiddelbart underordnede. Egentlig edsvoren.
Gesell = svenn, ved håndverk og handel.
Gevaldiger = politiunderoffiser ved et regiment. Leiroppsynsmann, fengselsbetjent. Kfr. Profos.
Geworben = vervet soldat eller underoffiser.
Ghibelliner = keiserens tilhengere i middelalderen. Kfr. Welfer.
Gild = gyldig, gjeld, betaling, erstatning.
Gade = fest, selskapelig sammenslutning. Broderskap, forbund av yrkes- eller standsfeller til gjensidig støtte.
Gildebroder = medlem av et gilde. Kfr. Laug.
Gidsel [gissel] = person tvangsforpliktet med liv og lemmer for oppfyllelsen av et krav.
Gilje = beile, fri til.
Gjaldkere = skattoppkrever, byfoged [byfogd].
Gjengjerd = opprinnelig utredsel i naturalier, senere ekstra skatt i sølv eller mynt ved kongebesøk, krig etc. Etter 1620 årlig skatt.
Gjerd = avgift.
Gjertrudmesse = 17. mars.
Gjester = kongens huskarer, medlemmer av hirdens politi- og speiderkorps, rang mellom alminnelige huskarer og hirdmenn.
Gjørtler = metallstøper.
Glossa = fortolkning.
Glossarium = glossar, ordbok.
Gode = prest ved gudehov.
Godfar = gudfar.
Gomaaned [gomåned] = = annen måned etter jul, fra medio februar til medio mars.
Gothakalenderen utgitt i Gotha, Tyskland: årlig kalender fra 1763 over regjerende og detroniserte fyrstehus, adelsslekter mv.
Gotisk skrift = en kantet spissvinklet skrift som oppstod ca. 1200 i Frankrike og senere gikk over i den såkalte tyske skrift; brukt i Norden opp mot 1850-årene.
Grande = granne, nabo; også spansk adelsmann.
Gratia = nåde.


Se også

A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden