Ordliste for ættegranskere (bok) – C

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 12. mar. 2016 kl. 14:15 av Dag T. Hoelseth (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven C i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

C, se også K.
C = romertall for 100.
Cadet = yngre sønn.
Cadette = yngre datter.
Calciator = skomaker.
Caledonia = nordlige Skottland.
Calendarium = fortegnelse over årets dager, særlig kirkelige festdager.
Calixtus = 1. oktober.
Cancellare = utslette, foreta strykninger i en skrivelse.
Cancellarius = kansler, se der.
Cancelli, se Kancelli.
Candelarum = kyndelsmesse, 2. februar.
Candidat (Cand.) = i alminnelighet en som har avlagt embetseksamen.
Canon = regel.
Canonicus = kannik, medlem av domkapitlet ved et bispesete. Også kanonisk, overensstemmende med kirkeretten.
Canonisk komputation, se Komputation.
Cantate = 4de søndag etter påske. Også sang.
Cantor = leder av kirkekoret.
Canatus = Knut.
Capitain des armes = høyeste underoffisersgrad
Caput = hode.
Caput familiae = slektens overhode.
Caput jejunii = askeonsdag, onsdag etter fastelavn.
Carbonarius = kullbrenner.
Carena = de 40 dagers faste.
Cargadør = den som følger, overvåker og omsetter en skipslast (cargo).
Carmina = leilighetsdikt.
Carnifex = slakter, skarpretter.
Carnis privium = fasten.
Carpentarius = tømmermann.
Castrum doloris = paradeseng.
Catharina = Karimesse, 25. november.
Cathedra Petri = Petersmesse, Peters stol, 22. februar.
Catholicus = alminnelig, katolsk.
Caupo, caupona = gjestgiver, vertshusholder.
Causa = årsak.
Caveringsmand = forlover. Se Kavere.
Ceciliamesse = 22. november.
Celebrare = feire.
Cellarium = kjeller.
Cellarius = kjeller- eller kjøgemester.
Cemiterium = kirkegård [gravlund].
Cenotaph = minnesmerke.
Census = folketelling. Se også skatt, avgift.
Charge = embete.
Chartarius = papirmaker.
Christ- Se også Krist-.
Christi forklarelse = 6. august.
Christi fødsel = Kristmesse, 1. juledag, 25. desember.
Christi himmelfart [Kristi himmelfart]] = 2nen torsdag før pinse.
Christi legemsdag [Kristi legemsdag]] = 2nen torsdag etter pinse.
Christi omskjærelse [Kristi omskjærelse] = 1. januar
Christi aabenbaring [Kristi åpenbaring] = 6. januar
Christina virgo = 24. juli
Ci-devant = forhenværende
Cilianus = 8. juli
Cingarius = sigøyner.
Circumcisio = omskjærelse.
Circumcisio Christi eller Domini = 1. januar
Cise, se Accise.
Cisemester = inkassator, av accisen.
Civil [Sivil] = borgerlig, ikke militær.
Civil komputatium, se Komputation
Civis, civisse (Civ.) = borger, borgerinne
Claustrarius = låssmed.
Claustrum = kloster.
Clausula = klausul, særlig bestemmelse.
Clemens papa = Klementsmesse, 23. november
Clericus = geistlig.
Clerus = geistlighet.
Coelebs = ugift.
Coemetrium = kirkegård [gravlund].
Coena = måltid.
Coenae Domini = skjærtorsdag.
Cognascere = granske, erkjenne.
Cognater, se Kognater.
Cognatus = blodsbeslektet gjennom kvinneledd. Kfr. Agnatus.
Collateral = slektning i sidelinje.
Collationare = sammenligne en avskrift med originalen.
Collega [Kollega] = medarbeider, embetsbror.
Collegium = forsamling, særlig av embetsmenn eller lærere.
Columbamesse = Kolbjørn med laksen, 9. juni
Comes = greve, jarl.
Commater = kvinnelig fadder. Kfr. Compater.
Commemoratio = erindring.
Commemoratio annimarum = 2. november
Commemoratio ascensionis dominicae = 5. mai
Commemoratio assumptionis Mariae = 23. september
Commemoratio omnium sanctorum = alle helgens dag [allehelgensdag], 1. november.
Commemoratio Pauli = 30. juni
Commensalist = bordfelle
Commercelæst = mål for fartøyers drektighet, 2 tons, 5,9 m3
Commerceraad, se Kommerceraad.
Committere = overgi seg, betro, for se seg.
Compater = mannlig fadder. Kfr. Commater.
Comptoir = contoir, kontor.
Computare = beregne, telle.
Computatio canonica eller juris canonica = den kanoniske beregningsmåte for slektskapsgraden.
Computatio civilis eller juris romani = den sivile beregningsmåte for slektskapsgraden. Kfr. Komputation.
Conseptio Mariae virgo === Maria unnfangelse, Marimesse, 8. desember
Concessio = konsesjon, bevilling, innrømmelse.
Concionator = prest, geistlig.
Concubina = frille
Condemnare = dømme, fordømme.
Condition = yrke, vilkår.
Conditio sine qua non = ufravikelig, forutsetning.
Conduktør = forpakter.
Confessio = bekjennelse, skriftemål.
Confessionarius = skriftefar, hoffprest.
Confirmare = bekrefte, stadfeste.
Confitent = nattverdsgjest. Kfr. Kommunikant.
Conjux (Conj.) = ektefelle.
Conjures = ektefeller.
Connubium = ekteskap.
Consanguineus = slektning.
Consanguinitas = konsanguinitet, slektskap.
Consilarius = rådgiver, rådsherre.
Consilium = konsil, råd, sammensatt av høyre geistlige.
Consilium abeundi = oppfordring til å trekke seg tilbake fra embete eller universitet. Kfr. Relegere.
Consistorium = rådsmøte.
Consobrinus = slektning på mors side.
Consul = også borgermester.
Contra = imot.
Contraproberer = Berggegenproberer, se der.
Conversio Pauli ap. = Paalsmesse [Pålsmesse], 25. januar.
Conventus = konvent, forsamling av geistlige, kloster.
Copia vidimata (Cop. vid.) = bekreftet avskrift.
Copulatus (Cop.) = viet.
Copulatio = vielse.
Corpus = legeme.
Corpus Christi = Hellige legems dag, 2nen torsdag etter pinse.
Corripere = gripe, arrestere.
Cosmas et Damianus = 27. september
Costa = kvinne, egentlig ribben.
Cour = oppvartning.
Courantdaler, se Daler (riksdaler).
Covenant = pakt, forbund.
Covenanter = skotske presbyterianere.
Crimen = stor forbrytelse.
Crimen laesae maiestatis = majestetsforbrytelse.
Crucis exaltatio = korsmesse om høsten, 14. september
Crucis inventio = korsmesse om våren, 3. mai.
Crux = kors.
Culpa = skyld.
Cultor = student.
Cum pertinentis (C.p.) = med tilliggende «herligheter» (i lensbrev, skjøter o.l.).
Curator = formynder.
Curriculum vitae = levnetsløp.
Custos = vokter, klokker.
Cyclus = omløp.
Cyrillus et Methodius = 9. mars.
Cæciliamesse = 22. november.
Cø-, se også Coe.
Cølibat = ugift stand.

Se også

A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden