Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – C»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
 
(8 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 23: Linje 23:
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – V|V]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – V|V]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – W|W]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – W|W]]
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – X|X]]
 
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Y|Y]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Y|Y]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Z|Z]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Z|Z]]
Linje 32: Linje 31:
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok)|Hovedsiden]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok)|Hovedsiden]]
  
<Ordlisten skal inn her.>
+
{|
 +
|'''C''',
 +
|se også [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|K]].
 +
|-
 +
|'''C'''
 +
|= romertall for 100.
 +
|-
 +
|'''Cadet'''
 +
|= yngre sønn.
 +
|-
 +
|'''Cadette'''
 +
|= yngre datter.
 +
|-
 +
|'''Calciator'''
 +
|= skomaker.
 +
|-
 +
|'''Caledonia'''
 +
|= nordlige Skottland.
 +
|-
 +
|'''Calendarium'''
 +
|= fortegnelse over årets dager, særlig kirkelige festdager.
 +
|-
 +
|'''Calixtus'''
 +
|= [[1. oktober]].
 +
|-
 +
|'''Cancellare'''
 +
|= utslette, foreta strykninger i en skrivelse.
 +
|-
 +
|'''Cancellarius'''
 +
|= [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|kansler]], se der.
 +
|-
 +
|'''Cancelli''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Kancelli]].
 +
|-
 +
|'''Candelarum'''
 +
|= kyndelsmesse, [[2. februar]].
 +
|-
 +
|'''Candidat''' (''Cand.'')
 +
|= i alminnelighet en som har avlagt embetseksamen.
 +
|-
 +
|'''Canon'''
 +
|= regel.
 +
|-
 +
|'''Canonicus'''
 +
|= kannik, medlem av domkapitlet ved et bispesete. Også kanonisk, overensstemmende med kirkeretten.
 +
|-
 +
|'''Canonisk komputation''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Komputation]].
 +
|-
 +
|'''Cantate'''
 +
|= 4de søndag etter påske. Også sang.
 +
|-
 +
|'''Cantor'''
 +
|= leder av kirkekoret.
 +
|-
 +
|'''Canatus'''
 +
|= Knut.
 +
|-
 +
|'''Capitain des armes'''
 +
|= høyeste underoffisersgrad
 +
|-
 +
|'''Caput'''
 +
|= hode.
 +
|-
 +
|'''Caput familiae'''
 +
|= slektens overhode.
 +
|-
 +
|'''Caput jejunii'''
 +
|= askeonsdag, onsdag etter fastelavn.
 +
|-
 +
|'''Carbonarius'''
 +
|= kullbrenner.
 +
|-
 +
|'''Carena'''
 +
|= de 40 dagers faste.
 +
|-
 +
|'''Cargadør'''
 +
|= den som følger, overvåker og omsetter en skipslast (''cargo'').
 +
|-
 +
|'''Carmina'''
 +
|= leilighetsdikt.
 +
|-
 +
|'''Carnifex'''
 +
|= slakter, skarpretter.
 +
|-
 +
|'''Carnis privium'''
 +
|= fasten.
 +
|-
 +
|'''Carpentarius'''
 +
|= tømmermann.
 +
|-
 +
|'''Castrum doloris'''
 +
|= paradeseng.
 +
|-
 +
|'''Catharina'''
 +
|= Karimesse, [[25. november]].
 +
|-
 +
|'''Cathedra Petri'''
 +
|= Petersmesse, Peters stol, [[22. februar]].
 +
|-
 +
|'''Catholicus'''
 +
|= alminnelig, katolsk.
 +
|-
 +
|'''Caupo''', '''caupona'''
 +
|= gjestgiver, vertshusholder.
 +
|-
 +
|'''Causa'''
 +
|= årsak.
 +
|-
 +
|'''Caveringsmand'''
 +
|= forlover. Se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Kavere]].
 +
|-
 +
|'''Ceciliamesse'''
 +
|= [[22. november]].
 +
|-
 +
|'''Celebrare'''
 +
|= feire.
 +
|-
 +
|'''Cellarium'''
 +
|= kjeller.
 +
|-
 +
|'''Cellarius'''
 +
|= kjeller- eller kjøgemester.
 +
|-
 +
|'''Cemiterium'''
 +
|= kirkegård [gravlund].
 +
|-
 +
|'''Cenotaph'''
 +
|= minnesmerke.
 +
|-
 +
|'''Census'''
 +
|= folketelling. Se også skatt, avgift.
 +
|-
 +
|'''Charge'''
 +
|= embete.
 +
|-
 +
|'''Chartarius'''
 +
|= papirmaker.
 +
|-
 +
|'''Christ-'''
 +
|Se også [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Krist-]].
 +
|-
 +
|'''Christi forklarelse'''
 +
|= [[6. august]].
 +
|-
 +
|'''Christi fødsel'''
 +
|= Kristmesse, 1. juledag, [[25. desember]].
 +
|-
 +
|'''Christi himmelfart''' [Kristi himmelfart]]
 +
|= 2nen torsdag før pinse.
 +
|-
 +
|'''Christi legemsdag''' [Kristi legemsdag]]
 +
|= 2nen torsdag etter pinse.
 +
|-
 +
|'''Christi omskjærelse''' [Kristi omskjærelse]
 +
|= [[1. januar]]
 +
|-
 +
|'''Christi aabenbaring''' [Kristi åpenbaring]
 +
|= [[6. januar]]
 +
|-
 +
|'''Christina virgo'''
 +
|= [[24. juli]]
 +
|-
 +
|'''Ci-devant'''
 +
|= forhenværende
 +
|-
 +
|'''Cilianus'''
 +
|= [[8. juli]]
 +
|-
 +
|'''Cingarius'''
 +
|= sigøyner.
 +
|-
 +
|'''Circumcisio'''
 +
|= omskjærelse.
 +
|-
 +
|'''Circumcisio Christi''' eller '''Domini'''
 +
|= [[1. januar]]
 +
|-
 +
|'''Cise''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – A|Accise]].
 +
|-
 +
|'''Cisemester'''
 +
|= inkassator, av accisen.
 +
|-
 +
|'''Civil''' [Sivil]
 +
|= borgerlig, ikke militær.
 +
|-
 +
|'''Civil komputatium''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Komputation]]
 +
|-
 +
|'''Civis''', '''civisse''' (Civ.)
 +
|= borger, borgerinne
 +
|-
 +
|'''Claustrarius'''
 +
|= låssmed.
 +
|-
 +
|'''Claustrum'''
 +
|= kloster.
 +
|-
 +
|'''Clausula'''
 +
|= klausul, særlig bestemmelse.
 +
|-
 +
|'''Clemens papa'''
 +
|= Klementsmesse, [[23. november]]
 +
|-
 +
|'''Clericus'''
 +
|= geistlig.
 +
|-
 +
|'''Clerus'''
 +
|= geistlighet.
 +
|-
 +
|'''Coelebs'''
 +
|= ugift.
 +
|-
 +
|'''Coemetrium'''
 +
|= kirkegård [gravlund].
 +
|-
 +
|'''Coena'''
 +
|= måltid.
 +
|-
 +
|'''Coenae Domini'''
 +
|= skjærtorsdag.
 +
|-
 +
|'''Cognascere'''
 +
|= granske, erkjenne.
 +
|-
 +
|'''Cognater''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Kognater]].
 +
|-
 +
|'''Cognatus'''
 +
|= blodsbeslektet gjennom kvinneledd. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – A|Agnatus]].
 +
|-
 +
|'''Collateral'''
 +
|= slektning i sidelinje.
 +
|-
 +
|'''Collationare'''
 +
|= sammenligne en avskrift med originalen.
 +
|-
 +
|'''Collega''' [Kollega]
 +
|= medarbeider, embetsbror.
 +
|-
 +
|'''Collegium'''
 +
|= forsamling, særlig av embetsmenn eller lærere.
 +
|-
 +
|'''Columbamesse'''
 +
|= Kolbjørn med laksen, [[9. juni]]
 +
|-
 +
|'''Comes'''
 +
|= greve, jarl.
 +
|-
 +
|'''Commater'''
 +
|= kvinnelig fadder. Kfr. Compater.
 +
|-
 +
|'''Commemoratio'''
 +
|= erindring.
 +
|-
 +
|'''Commemoratio annimarum'''
 +
|= [[2. november]]
 +
|-
 +
|'''Commemoratio ascensionis dominicae'''
 +
|= [[5. mai]]
 +
|-
 +
|'''Commemoratio assumptionis Mariae'''
 +
|= [[23. september]]
 +
|-
 +
|'''Commemoratio omnium sanctorum'''
 +
|= alle helgens dag [allehelgensdag], [[1. november]].
 +
|-
 +
|'''Commemoratio Pauli'''
 +
|= [[30. juni]]
 +
|-
 +
|'''Commensalist'''
 +
|= bordfelle
 +
|-
 +
|'''Commercelæst'''
 +
|= mål for fartøyers drektighet, 2 tons, 5,9 m<sup>3</sup>
 +
|-
 +
|'''Commerceraad''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Kommerceraad]].
 +
|-
 +
|'''Committere'''
 +
|= overgi seg, betro, for se seg.
 +
|-
 +
|'''Compater'''
 +
|= mannlig fadder. Kfr. Commater.
 +
|-
 +
|'''Comptoir'''
 +
|= contoir, kontor.
 +
|-
 +
|'''Computare'''
 +
|= beregne, telle.
 +
|-
 +
|'''Computatio canonica''' eller '''juris canonica'''
 +
|= den kanoniske beregningsmåte for slektskapsgraden.
 +
|-
 +
|'''Computatio  civilis''' eller '''juris romani'''
 +
|= den sivile beregningsmåte for slektskapsgraden. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Komputation]].
 +
|-
 +
|'''Conseptio Mariae virgo'''
 +
|=== Maria unnfangelse, Marimesse, [[8. desember]]
 +
|-
 +
|'''Concessio'''
 +
|= konsesjon, bevilling, innrømmelse.
 +
|-
 +
|'''Concionator'''
 +
|= prest, geistlig.
 +
|-
 +
|'''Concubina'''
 +
|= frille
 +
|-
 +
|'''Condemnare'''
 +
|= dømme, fordømme.
 +
|-
 +
|'''Condition'''
 +
|= yrke, vilkår.
 +
|-
 +
|'''Conditio sine qua non'''
 +
|= ufravikelig, forutsetning.
 +
|-
 +
|'''Conduktør'''
 +
|= forpakter.
 +
|-
 +
|'''Confessio'''
 +
|= bekjennelse, skriftemål.
 +
|-
 +
|'''Confessionarius'''
 +
|= skriftefar, hoffprest.
 +
|-
 +
|'''Confirmare'''
 +
|= bekrefte, stadfeste.
 +
|-
 +
|'''Confitent'''
 +
|= nattverdsgjest. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Kommunikant]].
 +
|-
 +
|'''Conjux''' (Conj.)
 +
|= ektefelle.
 +
|-
 +
|'''Conjures'''
 +
|= ektefeller.
 +
|-
 +
|'''Connubium'''
 +
|= ekteskap.
 +
|-
 +
|'''Consanguineus'''
 +
|= slektning.
 +
|-
 +
|'''Consanguinitas'''
 +
|= konsanguinitet, slektskap.
 +
|-
 +
|'''Consilarius'''
 +
|= rådgiver, rådsherre.
 +
|-
 +
|'''Consilium'''
 +
|= konsil, råd, sammensatt av høyre geistlige.
 +
|-
 +
|'''Consilium abeundi'''
 +
|= oppfordring til å trekke seg tilbake fra embete eller universitet. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – R|Relegere]].
 +
|-
 +
|'''Consistorium'''
 +
|= rådsmøte.
 +
|-
 +
|'''Consobrinus'''
 +
|= slektning på mors side.
 +
|-
 +
|'''Consul'''
 +
|= også borgermester.
 +
|-
 +
|'''Contra'''
 +
|= imot.
 +
|-
 +
|'''Contraproberer'''
 +
|= [[Ordliste for ættegranskere (bok) – B|Berggegenproberer]], se der.
 +
|-
 +
|'''Conversio Pauli ap.'''
 +
|= Paalsmesse [Pålsmesse], [[25. januar]].
 +
|-
 +
|'''Conventus'''
 +
|= konvent, forsamling av geistlige, kloster.
 +
|-
 +
|'''Copia vidimata''' (Cop. vid.)
 +
|= bekreftet avskrift.
 +
|-
 +
|'''Copulatus''' (Cop.)
 +
|= viet.
 +
|-
 +
|'''Copulatio'''
 +
|= vielse.
 +
|-
 +
|'''Corpus'''
 +
|= legeme.
 +
|-
 +
|'''Corpus Christi'''
 +
|= Hellige legems dag, 2nen torsdag etter pinse.
 +
|-
 +
|'''Corripere'''
 +
|= gripe, arrestere.
 +
|-
 +
|'''Cosmas et Damianus'''
 +
|= [[27. september]]
 +
|-
 +
|'''Costa'''
 +
|= kvinne, egentlig ribben.
 +
|-
 +
|'''Cour'''
 +
|= oppvartning.
 +
|-
 +
|'''Courantdaler''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – D|Daler]] (riksdaler).
 +
|-
 +
|'''Covenant'''
 +
|= pakt, forbund.
 +
|-
 +
|'''Covenanter'''
 +
|= skotske presbyterianere.
 +
|-
 +
|'''Crimen'''
 +
|= stor forbrytelse.
 +
|-
 +
|'''Crimen laesae maiestatis'''
 +
|= majestetsforbrytelse.
 +
|-
 +
|'''Crucis exaltatio'''
 +
|= korsmesse om høsten, [[14. september]]
 +
|-
 +
|'''Crucis inventio'''
 +
|= korsmesse om våren, [[3. mai]].
 +
|-
 +
|'''Crux'''
 +
|= kors.
 +
|-
 +
|'''Culpa'''
 +
|= skyld.
 +
|-
 +
|'''Cultor'''
 +
|= student.
 +
|-
 +
|'''Cum pertinentis''' (C.p.)
 +
|= med tilliggende «herligheter» (i lensbrev, skjøter o.l.).
 +
|-
 +
|'''Curator'''
 +
|= formynder.
 +
|-
 +
|'''Curriculum vitae'''
 +
|= levnetsløp.
 +
|-
 +
|'''Custos'''
 +
|= vokter, klokker.
 +
|-
 +
|'''Cyclus'''
 +
|= omløp.
 +
|-
 +
|'''Cyrillus et Methodius'''
 +
|= [[9. mars]].
 +
|-
 +
|'''Cæciliamesse'''
 +
|= [[22. november]].
 +
|-
 +
|'''Cø-''',
 +
|se også Coe.
 +
|-
 +
|'''Cølibat'''
 +
|= ugift stand.
 +
|}
  
 
==Se også==
 
==Se også==
Linje 57: Linje 518:
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – V|V]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – V|V]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – W|W]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – W|W]]
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – X|X]]
 
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Y|Y]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Y|Y]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Z|Z]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Z|Z]]

Nåværende revisjon fra 12. mar. 2016 kl. 13:15

Dette er oppslagsord under bokstaven C i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

C, se også K.
C = romertall for 100.
Cadet = yngre sønn.
Cadette = yngre datter.
Calciator = skomaker.
Caledonia = nordlige Skottland.
Calendarium = fortegnelse over årets dager, særlig kirkelige festdager.
Calixtus = 1. oktober.
Cancellare = utslette, foreta strykninger i en skrivelse.
Cancellarius = kansler, se der.
Cancelli, se Kancelli.
Candelarum = kyndelsmesse, 2. februar.
Candidat (Cand.) = i alminnelighet en som har avlagt embetseksamen.
Canon = regel.
Canonicus = kannik, medlem av domkapitlet ved et bispesete. Også kanonisk, overensstemmende med kirkeretten.
Canonisk komputation, se Komputation.
Cantate = 4de søndag etter påske. Også sang.
Cantor = leder av kirkekoret.
Canatus = Knut.
Capitain des armes = høyeste underoffisersgrad
Caput = hode.
Caput familiae = slektens overhode.
Caput jejunii = askeonsdag, onsdag etter fastelavn.
Carbonarius = kullbrenner.
Carena = de 40 dagers faste.
Cargadør = den som følger, overvåker og omsetter en skipslast (cargo).
Carmina = leilighetsdikt.
Carnifex = slakter, skarpretter.
Carnis privium = fasten.
Carpentarius = tømmermann.
Castrum doloris = paradeseng.
Catharina = Karimesse, 25. november.
Cathedra Petri = Petersmesse, Peters stol, 22. februar.
Catholicus = alminnelig, katolsk.
Caupo, caupona = gjestgiver, vertshusholder.
Causa = årsak.
Caveringsmand = forlover. Se Kavere.
Ceciliamesse = 22. november.
Celebrare = feire.
Cellarium = kjeller.
Cellarius = kjeller- eller kjøgemester.
Cemiterium = kirkegård [gravlund].
Cenotaph = minnesmerke.
Census = folketelling. Se også skatt, avgift.
Charge = embete.
Chartarius = papirmaker.
Christ- Se også Krist-.
Christi forklarelse = 6. august.
Christi fødsel = Kristmesse, 1. juledag, 25. desember.
Christi himmelfart [Kristi himmelfart]] = 2nen torsdag før pinse.
Christi legemsdag [Kristi legemsdag]] = 2nen torsdag etter pinse.
Christi omskjærelse [Kristi omskjærelse] = 1. januar
Christi aabenbaring [Kristi åpenbaring] = 6. januar
Christina virgo = 24. juli
Ci-devant = forhenværende
Cilianus = 8. juli
Cingarius = sigøyner.
Circumcisio = omskjærelse.
Circumcisio Christi eller Domini = 1. januar
Cise, se Accise.
Cisemester = inkassator, av accisen.
Civil [Sivil] = borgerlig, ikke militær.
Civil komputatium, se Komputation
Civis, civisse (Civ.) = borger, borgerinne
Claustrarius = låssmed.
Claustrum = kloster.
Clausula = klausul, særlig bestemmelse.
Clemens papa = Klementsmesse, 23. november
Clericus = geistlig.
Clerus = geistlighet.
Coelebs = ugift.
Coemetrium = kirkegård [gravlund].
Coena = måltid.
Coenae Domini = skjærtorsdag.
Cognascere = granske, erkjenne.
Cognater, se Kognater.
Cognatus = blodsbeslektet gjennom kvinneledd. Kfr. Agnatus.
Collateral = slektning i sidelinje.
Collationare = sammenligne en avskrift med originalen.
Collega [Kollega] = medarbeider, embetsbror.
Collegium = forsamling, særlig av embetsmenn eller lærere.
Columbamesse = Kolbjørn med laksen, 9. juni
Comes = greve, jarl.
Commater = kvinnelig fadder. Kfr. Compater.
Commemoratio = erindring.
Commemoratio annimarum = 2. november
Commemoratio ascensionis dominicae = 5. mai
Commemoratio assumptionis Mariae = 23. september
Commemoratio omnium sanctorum = alle helgens dag [allehelgensdag], 1. november.
Commemoratio Pauli = 30. juni
Commensalist = bordfelle
Commercelæst = mål for fartøyers drektighet, 2 tons, 5,9 m3
Commerceraad, se Kommerceraad.
Committere = overgi seg, betro, for se seg.
Compater = mannlig fadder. Kfr. Commater.
Comptoir = contoir, kontor.
Computare = beregne, telle.
Computatio canonica eller juris canonica = den kanoniske beregningsmåte for slektskapsgraden.
Computatio civilis eller juris romani = den sivile beregningsmåte for slektskapsgraden. Kfr. Komputation.
Conseptio Mariae virgo === Maria unnfangelse, Marimesse, 8. desember
Concessio = konsesjon, bevilling, innrømmelse.
Concionator = prest, geistlig.
Concubina = frille
Condemnare = dømme, fordømme.
Condition = yrke, vilkår.
Conditio sine qua non = ufravikelig, forutsetning.
Conduktør = forpakter.
Confessio = bekjennelse, skriftemål.
Confessionarius = skriftefar, hoffprest.
Confirmare = bekrefte, stadfeste.
Confitent = nattverdsgjest. Kfr. Kommunikant.
Conjux (Conj.) = ektefelle.
Conjures = ektefeller.
Connubium = ekteskap.
Consanguineus = slektning.
Consanguinitas = konsanguinitet, slektskap.
Consilarius = rådgiver, rådsherre.
Consilium = konsil, råd, sammensatt av høyre geistlige.
Consilium abeundi = oppfordring til å trekke seg tilbake fra embete eller universitet. Kfr. Relegere.
Consistorium = rådsmøte.
Consobrinus = slektning på mors side.
Consul = også borgermester.
Contra = imot.
Contraproberer = Berggegenproberer, se der.
Conversio Pauli ap. = Paalsmesse [Pålsmesse], 25. januar.
Conventus = konvent, forsamling av geistlige, kloster.
Copia vidimata (Cop. vid.) = bekreftet avskrift.
Copulatus (Cop.) = viet.
Copulatio = vielse.
Corpus = legeme.
Corpus Christi = Hellige legems dag, 2nen torsdag etter pinse.
Corripere = gripe, arrestere.
Cosmas et Damianus = 27. september
Costa = kvinne, egentlig ribben.
Cour = oppvartning.
Courantdaler, se Daler (riksdaler).
Covenant = pakt, forbund.
Covenanter = skotske presbyterianere.
Crimen = stor forbrytelse.
Crimen laesae maiestatis = majestetsforbrytelse.
Crucis exaltatio = korsmesse om høsten, 14. september
Crucis inventio = korsmesse om våren, 3. mai.
Crux = kors.
Culpa = skyld.
Cultor = student.
Cum pertinentis (C.p.) = med tilliggende «herligheter» (i lensbrev, skjøter o.l.).
Curator = formynder.
Curriculum vitae = levnetsløp.
Custos = vokter, klokker.
Cyclus = omløp.
Cyrillus et Methodius = 9. mars.
Cæciliamesse = 22. november.
Cø-, se også Coe.
Cølibat = ugift stand.

Se også

A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden