Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – C»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Bokstav C under arbeid.)
 
Linje 400: Linje 400:
 
|'''Contra'''
 
|'''Contra'''
 
|= imot.
 
|= imot.
 +
|-
 +
|'''Contraproberer'''
 +
|= [[Ordliste for ættegranskere (bok) – B|Berggegenproberer]], se der.
 +
|-
 +
|'''Conversio Pauli ap.'''
 +
|= Paalsmesse [Pålsmesse], [[25. januar]].
 +
|-
 +
|'''Conventus'''
 +
|= konvent, forsamling av geistlige, kloster.
 +
|-
 +
|'''Copia vidimata''' (Cop. vid.)
 +
|= bekreftet avskrift.
 +
|-
 +
|'''Copulatus''' (Cop.)
 +
|= viet.
 +
|-
 +
|'''Copulatio'''
 +
|= vielse.
 +
|-
 +
|'''Corpus'''
 +
|= legeme.
 +
|-
 +
|'''Corpus Christi'''
 +
|= Hellige legems dag, 2nen torsdag etter pinse.
 +
|-
 +
|'''Corripere'''
 +
|= gripe, arrestere.
 +
|-
 +
|'''Cosmas et Damianus'''
 +
|= [[27. september]]
 +
|-
 +
|'''Costa'''
 +
|= kvinne, egentlig ribben.
 +
|-
 +
|'''Cour'''
 +
|= oppvartning.
 +
|-
 +
|'''Courantdaler''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – D|Daler]] (riksdaler).
 +
|-
 +
|'''Covenant'''
 +
|= pakt, forbund.
 +
|-
 +
|'''Covenanter'''
 +
|= skotske presbyterianere.
 +
|-
 +
|'''Crimen'''
 +
|= stor forbrytelse.
 +
|-
 +
|'''Crimen laesae maiestatis'''
 +
|= majestetsforbrytelse.
 +
|-
 +
|'''Crucis exaltatio'''
 +
|= korsmesse om høsten, [[14. september]]
 +
|-
 +
|'''Crucis inventio'''
 +
|= korsmesse om våren, [[3. mai]].
 +
|-
 +
|'''Crux'''
 +
|= kors.
 +
|-
 +
|'''Culpa'''
 +
|= skyld.
 +
|-
 +
|'''Cultor'''
 +
|= student.
 +
|-
 +
|'''Cum pertinentis''' (C.p.)
 +
|= med tilliggende «herligheter» (i lensbrev, skjøter o.l.).
 +
|-
 +
|'''Curator'''
 +
|= formynder.
 +
|-
 +
|'''Curriculum vitae'''
 +
|= levnetsløp.
 +
|-
 +
|'''Custos'''
 +
|= vokter, klokker.
 +
|-
 +
|'''Cyclus'''
 +
|= omløp.
 +
|-
 +
|'''Cyrillus et Methodius'''
 +
|= [[9. mars]].
 +
|-
 +
|'''Cæciliamesse'''
 +
|= [[22. november]].
 +
|-
 +
|'''Cø-''',
 +
|se også Coe.
 +
|-
 +
|'''Cølibat'''
 +
|= ugift stand.
 
|}
 
|}
 
<!--
 
|-
 
|
 
|
 
 
ConIraproberer = Berggegenproberer,
 
se der
 
Converdio PauLi ap. = Paalsmesse, 25.
 
Januar
 
ConvenluJ = konvent, forsamling av
 
geistlige, kloster
 
Copia vidimala (Cop. vid.) = bekreftet
 
avskrift
 
CopuLaluJ (Cop.) = viet. CopuLalio =
 
vielse
 
CorpuJ = legeme. CorpuJ CbriJti = Hellige
 
legems dag, 2nen torsdag etter
 
plOse
 
Corripere = gripe, arrestere
 
COJmad et DamianUd = 27. september
 
COdta = kvinne, egentlig ribben
 
Cour = oppvartning
 
CouranldaLer, se Daler (riksdaler)
 
Covenanl = pakt, forbund. Covenanler =
 
skotske presbyterianere
 
Crimen = stor forbrytelse. Crimen laeJae
 
maiedialid = majestetsforbrytelse
 
Crucid exaLtalio = korsmesse om høsten,
 
14. september
 
- inventio = korsmesse om våren, 3. mai
 
Crux = kors
 
CuLpa = skyld
 
CuLlor = student
 
Cum perlinenlid (C. p.) = med tilliggende
 
«herligheter» (i lensbrey, skjøter 0.1.)
 
Curalor = formynder
 
CurriCllLum vilae = levnetsløp
 
CUJloJ = vokter, klokker
 
CyduJ = omløp
 
CyriLLuJ et JlfetbodiuJ = 9. mars
 
CæciLiameJJe = 22. november
 
Co-, se også Coe-
 
Colibal = ugift stand
 
 
-->
 
  
 
==Se også==
 
==Se også==

Nåværende revisjon fra 12. mar. 2016 kl. 14:15

Dette er oppslagsord under bokstaven C i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

C, se også K.
C = romertall for 100.
Cadet = yngre sønn.
Cadette = yngre datter.
Calciator = skomaker.
Caledonia = nordlige Skottland.
Calendarium = fortegnelse over årets dager, særlig kirkelige festdager.
Calixtus = 1. oktober.
Cancellare = utslette, foreta strykninger i en skrivelse.
Cancellarius = kansler, se der.
Cancelli, se Kancelli.
Candelarum = kyndelsmesse, 2. februar.
Candidat (Cand.) = i alminnelighet en som har avlagt embetseksamen.
Canon = regel.
Canonicus = kannik, medlem av domkapitlet ved et bispesete. Også kanonisk, overensstemmende med kirkeretten.
Canonisk komputation, se Komputation.
Cantate = 4de søndag etter påske. Også sang.
Cantor = leder av kirkekoret.
Canatus = Knut.
Capitain des armes = høyeste underoffisersgrad
Caput = hode.
Caput familiae = slektens overhode.
Caput jejunii = askeonsdag, onsdag etter fastelavn.
Carbonarius = kullbrenner.
Carena = de 40 dagers faste.
Cargadør = den som følger, overvåker og omsetter en skipslast (cargo).
Carmina = leilighetsdikt.
Carnifex = slakter, skarpretter.
Carnis privium = fasten.
Carpentarius = tømmermann.
Castrum doloris = paradeseng.
Catharina = Karimesse, 25. november.
Cathedra Petri = Petersmesse, Peters stol, 22. februar.
Catholicus = alminnelig, katolsk.
Caupo, caupona = gjestgiver, vertshusholder.
Causa = årsak.
Caveringsmand = forlover. Se Kavere.
Ceciliamesse = 22. november.
Celebrare = feire.
Cellarium = kjeller.
Cellarius = kjeller- eller kjøgemester.
Cemiterium = kirkegård [gravlund].
Cenotaph = minnesmerke.
Census = folketelling. Se også skatt, avgift.
Charge = embete.
Chartarius = papirmaker.
Christ- Se også Krist-.
Christi forklarelse = 6. august.
Christi fødsel = Kristmesse, 1. juledag, 25. desember.
Christi himmelfart [Kristi himmelfart]] = 2nen torsdag før pinse.
Christi legemsdag [Kristi legemsdag]] = 2nen torsdag etter pinse.
Christi omskjærelse [Kristi omskjærelse] = 1. januar
Christi aabenbaring [Kristi åpenbaring] = 6. januar
Christina virgo = 24. juli
Ci-devant = forhenværende
Cilianus = 8. juli
Cingarius = sigøyner.
Circumcisio = omskjærelse.
Circumcisio Christi eller Domini = 1. januar
Cise, se Accise.
Cisemester = inkassator, av accisen.
Civil [Sivil] = borgerlig, ikke militær.
Civil komputatium, se Komputation
Civis, civisse (Civ.) = borger, borgerinne
Claustrarius = låssmed.
Claustrum = kloster.
Clausula = klausul, særlig bestemmelse.
Clemens papa = Klementsmesse, 23. november
Clericus = geistlig.
Clerus = geistlighet.
Coelebs = ugift.
Coemetrium = kirkegård [gravlund].
Coena = måltid.
Coenae Domini = skjærtorsdag.
Cognascere = granske, erkjenne.
Cognater, se Kognater.
Cognatus = blodsbeslektet gjennom kvinneledd. Kfr. Agnatus.
Collateral = slektning i sidelinje.
Collationare = sammenligne en avskrift med originalen.
Collega [Kollega] = medarbeider, embetsbror.
Collegium = forsamling, særlig av embetsmenn eller lærere.
Columbamesse = Kolbjørn med laksen, 9. juni
Comes = greve, jarl.
Commater = kvinnelig fadder. Kfr. Compater.
Commemoratio = erindring.
Commemoratio annimarum = 2. november
Commemoratio ascensionis dominicae = 5. mai
Commemoratio assumptionis Mariae = 23. september
Commemoratio omnium sanctorum = alle helgens dag [allehelgensdag], 1. november.
Commemoratio Pauli = 30. juni
Commensalist = bordfelle
Commercelæst = mål for fartøyers drektighet, 2 tons, 5,9 m3
Commerceraad, se Kommerceraad.
Committere = overgi seg, betro, for se seg.
Compater = mannlig fadder. Kfr. Commater.
Comptoir = contoir, kontor.
Computare = beregne, telle.
Computatio canonica eller juris canonica = den kanoniske beregningsmåte for slektskapsgraden.
Computatio civilis eller juris romani = den sivile beregningsmåte for slektskapsgraden. Kfr. Komputation.
Conseptio Mariae virgo === Maria unnfangelse, Marimesse, 8. desember
Concessio = konsesjon, bevilling, innrømmelse.
Concionator = prest, geistlig.
Concubina = frille
Condemnare = dømme, fordømme.
Condition = yrke, vilkår.
Conditio sine qua non = ufravikelig, forutsetning.
Conduktør = forpakter.
Confessio = bekjennelse, skriftemål.
Confessionarius = skriftefar, hoffprest.
Confirmare = bekrefte, stadfeste.
Confitent = nattverdsgjest. Kfr. Kommunikant.
Conjux (Conj.) = ektefelle.
Conjures = ektefeller.
Connubium = ekteskap.
Consanguineus = slektning.
Consanguinitas = konsanguinitet, slektskap.
Consilarius = rådgiver, rådsherre.
Consilium = konsil, råd, sammensatt av høyre geistlige.
Consilium abeundi = oppfordring til å trekke seg tilbake fra embete eller universitet. Kfr. Relegere.
Consistorium = rådsmøte.
Consobrinus = slektning på mors side.
Consul = også borgermester.
Contra = imot.
Contraproberer = Berggegenproberer, se der.
Conversio Pauli ap. = Paalsmesse [Pålsmesse], 25. januar.
Conventus = konvent, forsamling av geistlige, kloster.
Copia vidimata (Cop. vid.) = bekreftet avskrift.
Copulatus (Cop.) = viet.
Copulatio = vielse.
Corpus = legeme.
Corpus Christi = Hellige legems dag, 2nen torsdag etter pinse.
Corripere = gripe, arrestere.
Cosmas et Damianus = 27. september
Costa = kvinne, egentlig ribben.
Cour = oppvartning.
Courantdaler, se Daler (riksdaler).
Covenant = pakt, forbund.
Covenanter = skotske presbyterianere.
Crimen = stor forbrytelse.
Crimen laesae maiestatis = majestetsforbrytelse.
Crucis exaltatio = korsmesse om høsten, 14. september
Crucis inventio = korsmesse om våren, 3. mai.
Crux = kors.
Culpa = skyld.
Cultor = student.
Cum pertinentis (C.p.) = med tilliggende «herligheter» (i lensbrev, skjøter o.l.).
Curator = formynder.
Curriculum vitae = levnetsløp.
Custos = vokter, klokker.
Cyclus = omløp.
Cyrillus et Methodius = 9. mars.
Cæciliamesse = 22. november.
Cø-, se også Coe.
Cølibat = ugift stand.

Se også

A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden