Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – C»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
 
(6 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 31: Linje 31:
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok)|Hovedsiden]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok)|Hovedsiden]]
  
<Ordlisten skal inn her.>
+
{|
 
+
|'''C''',
<!--
+
|se også [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|K]].
 
|-
 
|-
|
+
|'''C'''
|
+
|= romertall for 100.
 
+
|-
 
+
|'''Cadet'''
C, se også K
+
|= yngre sønn.
C = romertall for 100
+
|-
Cadel = yngre sønn. Cadetle = yngre
+
|'''Cadette'''
datter
+
|= yngre datter.
CaLeialor = skomaker
+
|-
CaLedonia = nordlige Skottland
+
|'''Calciator'''
CaLendarium = fortegnelse over å rets
+
|= skomaker.
dager, særlig kirkelige festdager.
+
|-
CaLixlud = 14. oktober
+
|'''Caledonia'''
CanceiLare = utslette, foreta strykninger i en skrivelse. CanceLLariuJ =
+
|= nordlige Skottland.
ka nsler, se der
+
|-
CaneeLL!, se Kancelli
+
|'''Calendarium'''
Candeiarum = ky ndelsmesse, 2. februar
+
|= fortegnelse over årets dager, særlig kirkelige festdager.
Candidat (Cand.) = i alm. en som har
+
|-
avlagt embetseksamen
+
|'''Calixtus'''
Canon = regel. CanonicUd = kannik, medlem
+
|= [[1. oktober]].
av domkapitlet ved et bispesete.
+
|-
O gså kanonisk, overensstemmende
+
|'''Cancellare'''
med kirkeretten. Canonidk komputalion,
+
|= utslette, foreta strykninger i en skrivelse.
se Komputation
+
|-
Canlale = 4de søndag etter påske. Også
+
|'''Cancellarius'''
sang
+
|= [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|kansler]], se der.
Canlor = leder av kirkekoret
+
|-
Canulud = Knut
+
|'''Cancelli''',
Capilain ded armed = høyeste underoffisersgrad
+
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Kancelli]].
Capul = hode. Capul jamiLiae = slektens
+
|-
overhode. Capuljejunii = askeonsdag,
+
|'''Candelarum'''
onsdag etter fastelavn
+
|= kyndelsmesse, [[2. februar]].
Carbonariud = kull brenner
+
|-
Carena = de 40 dagers faste
+
|'''Candidat''' (''Cand.'')
Cårgadør = den som følger, overvåker
+
|= i alminnelighet en som har avlagt embetseksamen.
og omsetter en skipslast (cargo)
+
|-
Carmina = leilighetsdikt
+
|'''Canon'''
Carn~fex = slakter, skarpretter
+
|= regel.
Carnid privium = fasten
+
|-
Carpenlariud = tømmermann
+
|'''Canonicus'''
Cadlrum doLor!d = parade seng
+
|= kannik, medlem av domkapitlet ved et bispesete. Også kanonisk, overensstemmende med kirkeretten.
Calharina = Karimesse, 25. november
+
|-
Calhedra Pelri = Petersmesse, Peters
+
|'''Canonisk komputation''',
stol, 22. februar
+
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Komputation]].
CalhoLieud = alminnelig, katolsk
+
|-
Caupo, eaupona = gjestgiver, vertshusholder
+
|'''Cantate'''
CaUda = årsak
+
|= 4de søndag etter påske. Også sang.
Caveringdmand = forlover. Se Kavere
+
|-
CeeiLiamedde = 22 . november
+
|'''Cantor'''
CeLebrare = feire
+
|= leder av kirkekoret.
CeLLarium = kjeller. CeLLariud = kjellereller
+
|-
kjøgemester
+
|'''Canatus'''
Cemilerium = kirkegård
+
|= Knut.
Cenolaph = minnesmerke
+
|-
Cendud = folketelling. Også skatt, avgift
+
|'''Capitain des armes'''
Charge = embete
+
|= høyeste underoffisersgrad
Charlariud = papirmaker
+
|-
Chridl-, se også Krist-
+
|'''Caput'''
Chridli forklarelde = 6. august
+
|= hode.
- føddeL = Kristmesse, ] ste juledag, 25.
+
|-
desember
+
|'''Caput familiae'''
- himmeLfarl = 2nen torsdag før pinse
+
|= slektens overhode.
- Legemddag = 2nen torsdag etter pinse
+
|-
- omdkjæreLde = l. januar
+
|'''Caput jejunii'''
- aabenbaring = 6. januar
+
|= askeonsdag, onsdag etter fastelavn.
Chri41ina virgo = 24. juli
+
|-
Ci-devanl = forhenværende
+
|'''Carbonarius'''
CiLianuJ = 8. juli
+
|= kullbrenner.
Cingariud = sigøyner
+
|-
Cireumcidio = omskjærelse
+
|'''Carena'''
- Chridli eller Domini = l. Januar
+
|= de 40 dagers faste.  
Cide, se deeide. Cidemedler = inkassator
+
|-
av aCClsen
+
|'''Cargadør'''
CiviL = b orgerlig, ikke militær
+
|= den som følger, overvåker og omsetter en skipslast (''cargo'').
CiviL kompulalion, se Komputation
+
|-
Civid, eividde (Civ.) = borger, borgerinne
+
|'''Carmina'''
CLaudlrariud = låssmed
+
|= leilighetsdikt.
CLaudlrum = kloster
+
|-
CLauduLa = klausul, særlig bestemmelse
+
|'''Carnifex'''
CLemend papa = Klementsmesse, :!3. nov.
+
|= slakter, skarpretter.
CLerieud = geistlig
+
|-
CLerud = geistlighet
+
|'''Carnis privium'''
Coelebd = ugift
+
|= fasten.
Coemelrium = kirkegård
+
|-
Coena = måltid. Coenae Domini = skjærtorsdag
+
|'''Carpentarius'''
Cognadeere = granske, erkjenne
+
|= tømmermann.
Cognaler, se Kognater
+
|-
Cognalud = blodsbeslektet gjennom
+
|'''Castrum doloris'''
kvinneledd. Kfr. Acznatus
+
|= paradeseng.
CoLLaleraL = slektning i sidelinje
+
|-
CoLLalionare = sammenligne en avskrift
+
|'''Catharina'''
med originalen
+
|= Karimesse, [[25. november]].
CoLLega = medarbeider, embetsbr:or
+
|-
CoLLegium = forsamling, særlig ay embetsmenn
+
|'''Cathedra Petri'''
eller lærere
+
|= Petersmesse, Peters stol, [[22. februar]].
CoLumbamedJe = Kolbjørn med laksen,
+
|-
9· JUnI
+
|'''Catholicus'''
ComeJ = greve, jarl.
+
|= alminnelig, katolsk.
Commaler = kvinnelig fadder. Kfr. Compater
+
|-
Commemoralio = erindring
+
|'''Caupo''', '''caupona'''
- annimarum = 2. november
+
|= gjestgiver, vertshusholder.
- adeenJionld dominieae = 5. mai
+
|-
- - addumplionid j'/fariae = 23. september
+
|'''Causa'''
- omnium danclorum = alle helgens dag,
+
|= årsak.
]. november
+
|-
- Pauli = 30. juni
+
|'''Caveringsmand'''
CommendaLldl = bordfelle
+
|= forlover. Se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Kavere]].
CommereelæJl = mål for fartøyers drektighet,
+
|-
2 tons, 5'9 m3
+
|'''Ceciliamesse'''
Commereeraad, se Kommerceraad
+
|= [[22. november]].
Commillere = overgi, betro, forse seg
+
|-
Compaler = mannlig fadder. Kfr. Commater
+
|'''Celebrare'''
Comploir = contoir, kontor
+
|= feire.
Compulare = beregne, telle
+
|-
Compulalio eanoniea eller jurid canon iea
+
|'''Cellarium'''
= den kanoniske beregningsmåte for
+
|= kjeller.
slektskapsgraden
+
|-
- elvi/id eller jurid romani = den sivile
+
|'''Cellarius'''
beregningsmåte for slektskapsgraden.
+
|= kjeller- eller kjøgemester.
Kfr. Komputation
+
|-
Condepllo j'/fariae virgo = Maria unnfangelse,
+
|'''Cemiterium'''
Marimesse, 8. desember
+
|= kirkegård [gravlund].
ConceJJio = konsesjon, bevilling, lOnrømmelse
+
|-
Concionator = prest, geistlig
+
|'''Cenotaph'''
Concubina = frille
+
|= minnesmerke.
Condemnare = dømme, fordømme
+
|-
Conditio = yrke, vilkår. Condilio JinC
+
|'''Census'''
qua non = ufravikelig forutsetning
+
|= folketelling. Se også skatt, avgift.
Conduktor = forpakter
+
|-
ConjeJJio = bekjennelse, skriftemål.
+
|'''Charge'''
ConjeJJionariuJ = skriftefar, hoffprest
+
|= embete.
Confirmare = bekrefte, stadfeste
+
|-
Confitcnl = nattverdsgjest. Kfr. Kommunikant
+
|'''Chartarius'''
Conjux (Conj.) = ektefelle. ConjurcJ =
+
|= papirmaker.
ektefeller
+
|-
COllnubium = ekteskap
+
|'''Christ-'''
CondanguincUd = slektning. Condanguinilad
+
|Se også [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Krist-]].
= konsanguinitet, slektskap
+
|-
ConJiLariuJ = rådgiver, rådsherre. ConJiLium
+
|'''Christi forklarelse'''
= konsil, råd, sammensatt av
+
|= [[6. august]].
høyere geistlige. ConJiLium abeundi
+
|-
= oppfordring til å trekke seg tilbake
+
|'''Christi fødsel'''
fra embete eller universitet. Kfr.
+
|= Kristmesse, 1. juledag, [[25. desember]].
Relegere
+
|-
ConJiJlorium = rådsmøte
+
|'''Christi himmelfart''' [Kristi himmelfart]]
ConJobrinUd = slektning på mors side
+
|= 2nen torsdag før pinse.
ConduL = også horgermester
+
|-
Contra = imot
+
|'''Christi legemsdag''' [Kristi legemsdag]]
ConIraproberer = Berggegenproberer,
+
|= 2nen torsdag etter pinse.
se der
+
|-
Converdio PauLi ap. = Paalsmesse, 25.
+
|'''Christi omskjærelse''' [Kristi omskjærelse]
Januar
+
|= [[1. januar]]
ConvenluJ = konvent, forsamling av
+
|-
geistlige, kloster
+
|'''Christi aabenbaring''' [Kristi åpenbaring]
Copia vidimala (Cop. vid.) = bekreftet
+
|= [[6. januar]]
avskrift
+
|-
CopuLaluJ (Cop.) = viet. CopuLalio =
+
|'''Christina virgo'''
vielse
+
|= [[24. juli]]
CorpuJ = legeme. CorpuJ CbriJti = Hellige
+
|-
legems dag, 2nen torsdag etter
+
|'''Ci-devant'''
plOse
+
|= forhenværende
Corripere = gripe, arrestere
+
|-
COJmad et DamianUd = 27. september
+
|'''Cilianus'''
COdta = kvinne, egentlig ribben
+
|= [[8. juli]]
Cour = oppvartning
+
|-
CouranldaLer, se Daler (riksdaler)
+
|'''Cingarius'''
Covenanl = pakt, forbund. Covenanler =
+
|= sigøyner.
skotske presbyterianere
+
|-
Crimen = stor forbrytelse. Crimen laeJae
+
|'''Circumcisio'''
maiedialid = majestetsforbrytelse
+
|= omskjærelse.
Crucid exaLtalio = korsmesse om høsten,
+
|-
14. september
+
|'''Circumcisio Christi''' eller '''Domini'''
- inventio = korsmesse om våren, 3. mai
+
|= [[1. januar]]
Crux = kors
+
|-
CuLpa = skyld
+
|'''Cise''',
CuLlor = student
+
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – A|Accise]].
Cum perlinenlid (C. p.) = med tilliggende
+
|-
«herligheter» (i lensbrey, skjøter 0.1.)
+
|'''Cisemester'''
Curalor = formynder
+
|= inkassator, av accisen.
CurriCllLum vilae = levnetsløp
+
|-
CUJloJ = vokter, klokker
+
|'''Civil''' [Sivil]
CyduJ = omløp
+
|= borgerlig, ikke militær.
CyriLLuJ et JlfetbodiuJ = 9. mars
+
|-
CæciLiameJJe = 22. november
+
|'''Civil komputatium''',
Co-, se også Coe-
+
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Komputation]]
Colibal = ugift stand
+
|-
 
+
|'''Civis''', '''civisse''' (Civ.)
-->
+
|= borger, borgerinne
 +
|-
 +
|'''Claustrarius'''
 +
|= låssmed.
 +
|-
 +
|'''Claustrum'''
 +
|= kloster.
 +
|-
 +
|'''Clausula'''
 +
|= klausul, særlig bestemmelse.
 +
|-
 +
|'''Clemens papa'''
 +
|= Klementsmesse, [[23. november]]
 +
|-
 +
|'''Clericus'''
 +
|= geistlig.
 +
|-
 +
|'''Clerus'''
 +
|= geistlighet.
 +
|-
 +
|'''Coelebs'''
 +
|= ugift.
 +
|-
 +
|'''Coemetrium'''
 +
|= kirkegård [gravlund].
 +
|-
 +
|'''Coena'''
 +
|= måltid.
 +
|-
 +
|'''Coenae Domini'''
 +
|= skjærtorsdag.
 +
|-
 +
|'''Cognascere'''
 +
|= granske, erkjenne.
 +
|-
 +
|'''Cognater''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Kognater]].
 +
|-
 +
|'''Cognatus'''
 +
|= blodsbeslektet gjennom kvinneledd. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – A|Agnatus]].
 +
|-
 +
|'''Collateral'''
 +
|= slektning i sidelinje.
 +
|-
 +
|'''Collationare'''
 +
|= sammenligne en avskrift med originalen.
 +
|-
 +
|'''Collega''' [Kollega]
 +
|= medarbeider, embetsbror.
 +
|-
 +
|'''Collegium'''
 +
|= forsamling, særlig av embetsmenn eller lærere.
 +
|-
 +
|'''Columbamesse'''
 +
|= Kolbjørn med laksen, [[9. juni]]
 +
|-
 +
|'''Comes'''
 +
|= greve, jarl.
 +
|-
 +
|'''Commater'''
 +
|= kvinnelig fadder. Kfr. Compater.
 +
|-
 +
|'''Commemoratio'''
 +
|= erindring.
 +
|-
 +
|'''Commemoratio annimarum'''
 +
|= [[2. november]]
 +
|-
 +
|'''Commemoratio ascensionis dominicae'''
 +
|= [[5. mai]]
 +
|-
 +
|'''Commemoratio assumptionis Mariae'''
 +
|= [[23. september]]
 +
|-
 +
|'''Commemoratio omnium sanctorum'''
 +
|= alle helgens dag [allehelgensdag], [[1. november]].
 +
|-
 +
|'''Commemoratio Pauli'''
 +
|= [[30. juni]]
 +
|-
 +
|'''Commensalist'''
 +
|= bordfelle
 +
|-
 +
|'''Commercelæst'''
 +
|= mål for fartøyers drektighet, 2 tons, 5,9 m<sup>3</sup>
 +
|-
 +
|'''Commerceraad''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Kommerceraad]].
 +
|-
 +
|'''Committere'''
 +
|= overgi seg, betro, for se seg.
 +
|-
 +
|'''Compater'''
 +
|= mannlig fadder. Kfr. Commater.
 +
|-
 +
|'''Comptoir'''
 +
|= contoir, kontor.
 +
|-
 +
|'''Computare'''
 +
|= beregne, telle.
 +
|-
 +
|'''Computatio canonica''' eller '''juris canonica'''
 +
|= den kanoniske beregningsmåte for slektskapsgraden.
 +
|-
 +
|'''Computatio  civilis''' eller '''juris romani'''
 +
|= den sivile beregningsmåte for slektskapsgraden. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Komputation]].
 +
|-
 +
|'''Conseptio Mariae virgo'''
 +
|=== Maria unnfangelse, Marimesse, [[8. desember]]
 +
|-
 +
|'''Concessio'''
 +
|= konsesjon, bevilling, innrømmelse.
 +
|-
 +
|'''Concionator'''
 +
|= prest, geistlig.
 +
|-
 +
|'''Concubina'''
 +
|= frille
 +
|-
 +
|'''Condemnare'''
 +
|= dømme, fordømme.
 +
|-
 +
|'''Condition'''
 +
|= yrke, vilkår.
 +
|-
 +
|'''Conditio sine qua non'''
 +
|= ufravikelig, forutsetning.
 +
|-
 +
|'''Conduktør'''
 +
|= forpakter.
 +
|-
 +
|'''Confessio'''
 +
|= bekjennelse, skriftemål.
 +
|-
 +
|'''Confessionarius'''
 +
|= skriftefar, hoffprest.
 +
|-
 +
|'''Confirmare'''
 +
|= bekrefte, stadfeste.
 +
|-
 +
|'''Confitent'''
 +
|= nattverdsgjest. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Kommunikant]].
 +
|-
 +
|'''Conjux''' (Conj.)
 +
|= ektefelle.
 +
|-
 +
|'''Conjures'''
 +
|= ektefeller.
 +
|-
 +
|'''Connubium'''
 +
|= ekteskap.
 +
|-
 +
|'''Consanguineus'''
 +
|= slektning.
 +
|-
 +
|'''Consanguinitas'''
 +
|= konsanguinitet, slektskap.
 +
|-
 +
|'''Consilarius'''
 +
|= rådgiver, rådsherre.
 +
|-
 +
|'''Consilium'''
 +
|= konsil, råd, sammensatt av høyre geistlige.
 +
|-
 +
|'''Consilium abeundi'''
 +
|= oppfordring til å trekke seg tilbake fra embete eller universitet. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – R|Relegere]].
 +
|-
 +
|'''Consistorium'''
 +
|= rådsmøte.
 +
|-
 +
|'''Consobrinus'''
 +
|= slektning på mors side.
 +
|-
 +
|'''Consul'''
 +
|= også borgermester.
 +
|-
 +
|'''Contra'''
 +
|= imot.
 +
|-
 +
|'''Contraproberer'''
 +
|= [[Ordliste for ættegranskere (bok) – B|Berggegenproberer]], se der.
 +
|-
 +
|'''Conversio Pauli ap.'''
 +
|= Paalsmesse [Pålsmesse], [[25. januar]].
 +
|-
 +
|'''Conventus'''
 +
|= konvent, forsamling av geistlige, kloster.
 +
|-
 +
|'''Copia vidimata''' (Cop. vid.)
 +
|= bekreftet avskrift.
 +
|-
 +
|'''Copulatus''' (Cop.)
 +
|= viet.
 +
|-
 +
|'''Copulatio'''
 +
|= vielse.
 +
|-
 +
|'''Corpus'''
 +
|= legeme.
 +
|-
 +
|'''Corpus Christi'''
 +
|= Hellige legems dag, 2nen torsdag etter pinse.
 +
|-
 +
|'''Corripere'''
 +
|= gripe, arrestere.
 +
|-
 +
|'''Cosmas et Damianus'''
 +
|= [[27. september]]
 +
|-
 +
|'''Costa'''
 +
|= kvinne, egentlig ribben.
 +
|-
 +
|'''Cour'''
 +
|= oppvartning.
 +
|-
 +
|'''Courantdaler''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – D|Daler]] (riksdaler).
 +
|-
 +
|'''Covenant'''
 +
|= pakt, forbund.
 +
|-
 +
|'''Covenanter'''
 +
|= skotske presbyterianere.
 +
|-
 +
|'''Crimen'''
 +
|= stor forbrytelse.
 +
|-
 +
|'''Crimen laesae maiestatis'''
 +
|= majestetsforbrytelse.
 +
|-
 +
|'''Crucis exaltatio'''
 +
|= korsmesse om høsten, [[14. september]]
 +
|-
 +
|'''Crucis inventio'''
 +
|= korsmesse om våren, [[3. mai]].
 +
|-
 +
|'''Crux'''
 +
|= kors.
 +
|-
 +
|'''Culpa'''
 +
|= skyld.
 +
|-
 +
|'''Cultor'''
 +
|= student.
 +
|-
 +
|'''Cum pertinentis''' (C.p.)
 +
|= med tilliggende «herligheter» (i lensbrev, skjøter o.l.).
 +
|-
 +
|'''Curator'''
 +
|= formynder.
 +
|-
 +
|'''Curriculum vitae'''
 +
|= levnetsløp.
 +
|-
 +
|'''Custos'''
 +
|= vokter, klokker.
 +
|-
 +
|'''Cyclus'''
 +
|= omløp.
 +
|-
 +
|'''Cyrillus et Methodius'''
 +
|= [[9. mars]].
 +
|-
 +
|'''Cæciliamesse'''
 +
|= [[22. november]].
 +
|-
 +
|'''Cø-''',
 +
|se også Coe.
 +
|-
 +
|'''Cølibat'''
 +
|= ugift stand.
 +
|}
  
 
==Se også==
 
==Se også==

Nåværende revisjon fra 12. mar. 2016 kl. 14:15

Dette er oppslagsord under bokstaven C i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

C, se også K.
C = romertall for 100.
Cadet = yngre sønn.
Cadette = yngre datter.
Calciator = skomaker.
Caledonia = nordlige Skottland.
Calendarium = fortegnelse over årets dager, særlig kirkelige festdager.
Calixtus = 1. oktober.
Cancellare = utslette, foreta strykninger i en skrivelse.
Cancellarius = kansler, se der.
Cancelli, se Kancelli.
Candelarum = kyndelsmesse, 2. februar.
Candidat (Cand.) = i alminnelighet en som har avlagt embetseksamen.
Canon = regel.
Canonicus = kannik, medlem av domkapitlet ved et bispesete. Også kanonisk, overensstemmende med kirkeretten.
Canonisk komputation, se Komputation.
Cantate = 4de søndag etter påske. Også sang.
Cantor = leder av kirkekoret.
Canatus = Knut.
Capitain des armes = høyeste underoffisersgrad
Caput = hode.
Caput familiae = slektens overhode.
Caput jejunii = askeonsdag, onsdag etter fastelavn.
Carbonarius = kullbrenner.
Carena = de 40 dagers faste.
Cargadør = den som følger, overvåker og omsetter en skipslast (cargo).
Carmina = leilighetsdikt.
Carnifex = slakter, skarpretter.
Carnis privium = fasten.
Carpentarius = tømmermann.
Castrum doloris = paradeseng.
Catharina = Karimesse, 25. november.
Cathedra Petri = Petersmesse, Peters stol, 22. februar.
Catholicus = alminnelig, katolsk.
Caupo, caupona = gjestgiver, vertshusholder.
Causa = årsak.
Caveringsmand = forlover. Se Kavere.
Ceciliamesse = 22. november.
Celebrare = feire.
Cellarium = kjeller.
Cellarius = kjeller- eller kjøgemester.
Cemiterium = kirkegård [gravlund].
Cenotaph = minnesmerke.
Census = folketelling. Se også skatt, avgift.
Charge = embete.
Chartarius = papirmaker.
Christ- Se også Krist-.
Christi forklarelse = 6. august.
Christi fødsel = Kristmesse, 1. juledag, 25. desember.
Christi himmelfart [Kristi himmelfart]] = 2nen torsdag før pinse.
Christi legemsdag [Kristi legemsdag]] = 2nen torsdag etter pinse.
Christi omskjærelse [Kristi omskjærelse] = 1. januar
Christi aabenbaring [Kristi åpenbaring] = 6. januar
Christina virgo = 24. juli
Ci-devant = forhenværende
Cilianus = 8. juli
Cingarius = sigøyner.
Circumcisio = omskjærelse.
Circumcisio Christi eller Domini = 1. januar
Cise, se Accise.
Cisemester = inkassator, av accisen.
Civil [Sivil] = borgerlig, ikke militær.
Civil komputatium, se Komputation
Civis, civisse (Civ.) = borger, borgerinne
Claustrarius = låssmed.
Claustrum = kloster.
Clausula = klausul, særlig bestemmelse.
Clemens papa = Klementsmesse, 23. november
Clericus = geistlig.
Clerus = geistlighet.
Coelebs = ugift.
Coemetrium = kirkegård [gravlund].
Coena = måltid.
Coenae Domini = skjærtorsdag.
Cognascere = granske, erkjenne.
Cognater, se Kognater.
Cognatus = blodsbeslektet gjennom kvinneledd. Kfr. Agnatus.
Collateral = slektning i sidelinje.
Collationare = sammenligne en avskrift med originalen.
Collega [Kollega] = medarbeider, embetsbror.
Collegium = forsamling, særlig av embetsmenn eller lærere.
Columbamesse = Kolbjørn med laksen, 9. juni
Comes = greve, jarl.
Commater = kvinnelig fadder. Kfr. Compater.
Commemoratio = erindring.
Commemoratio annimarum = 2. november
Commemoratio ascensionis dominicae = 5. mai
Commemoratio assumptionis Mariae = 23. september
Commemoratio omnium sanctorum = alle helgens dag [allehelgensdag], 1. november.
Commemoratio Pauli = 30. juni
Commensalist = bordfelle
Commercelæst = mål for fartøyers drektighet, 2 tons, 5,9 m3
Commerceraad, se Kommerceraad.
Committere = overgi seg, betro, for se seg.
Compater = mannlig fadder. Kfr. Commater.
Comptoir = contoir, kontor.
Computare = beregne, telle.
Computatio canonica eller juris canonica = den kanoniske beregningsmåte for slektskapsgraden.
Computatio civilis eller juris romani = den sivile beregningsmåte for slektskapsgraden. Kfr. Komputation.
Conseptio Mariae virgo === Maria unnfangelse, Marimesse, 8. desember
Concessio = konsesjon, bevilling, innrømmelse.
Concionator = prest, geistlig.
Concubina = frille
Condemnare = dømme, fordømme.
Condition = yrke, vilkår.
Conditio sine qua non = ufravikelig, forutsetning.
Conduktør = forpakter.
Confessio = bekjennelse, skriftemål.
Confessionarius = skriftefar, hoffprest.
Confirmare = bekrefte, stadfeste.
Confitent = nattverdsgjest. Kfr. Kommunikant.
Conjux (Conj.) = ektefelle.
Conjures = ektefeller.
Connubium = ekteskap.
Consanguineus = slektning.
Consanguinitas = konsanguinitet, slektskap.
Consilarius = rådgiver, rådsherre.
Consilium = konsil, råd, sammensatt av høyre geistlige.
Consilium abeundi = oppfordring til å trekke seg tilbake fra embete eller universitet. Kfr. Relegere.
Consistorium = rådsmøte.
Consobrinus = slektning på mors side.
Consul = også borgermester.
Contra = imot.
Contraproberer = Berggegenproberer, se der.
Conversio Pauli ap. = Paalsmesse [Pålsmesse], 25. januar.
Conventus = konvent, forsamling av geistlige, kloster.
Copia vidimata (Cop. vid.) = bekreftet avskrift.
Copulatus (Cop.) = viet.
Copulatio = vielse.
Corpus = legeme.
Corpus Christi = Hellige legems dag, 2nen torsdag etter pinse.
Corripere = gripe, arrestere.
Cosmas et Damianus = 27. september
Costa = kvinne, egentlig ribben.
Cour = oppvartning.
Courantdaler, se Daler (riksdaler).
Covenant = pakt, forbund.
Covenanter = skotske presbyterianere.
Crimen = stor forbrytelse.
Crimen laesae maiestatis = majestetsforbrytelse.
Crucis exaltatio = korsmesse om høsten, 14. september
Crucis inventio = korsmesse om våren, 3. mai.
Crux = kors.
Culpa = skyld.
Cultor = student.
Cum pertinentis (C.p.) = med tilliggende «herligheter» (i lensbrev, skjøter o.l.).
Curator = formynder.
Curriculum vitae = levnetsløp.
Custos = vokter, klokker.
Cyclus = omløp.
Cyrillus et Methodius = 9. mars.
Cæciliamesse = 22. november.
Cø-, se også Coe.
Cølibat = ugift stand.

Se også

A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden