Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – C»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Bokstav C under arbeid.)
Linje 169: Linje 169:
 
|'''Chartarius'''
 
|'''Chartarius'''
 
|= papirmaker.
 
|= papirmaker.
 +
|-
 +
|'''Christ-'''
 +
|Se også [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Krist-]].
 +
|-
 +
|'''Christi forklarelse'''
 +
|= [[6. august]].
 +
|-
 +
|'''Christi fødsel'''
 +
|= Kristmesse, 1. juledag, [[25. desember]].
 +
|-
 +
|'''Christi himmelfart''' [Kristi himmelfart]]
 +
|= 2nen torsdag før pinse.
 +
|-
 +
|'''Christi legemsdag''' [Kristi legemsdag]]
 +
|= 2nen torsdag etter pinse.
 +
|-
 +
|'''Christi omskjærelse''' [Kristi omskjærelse]
 +
|= [[1. januar]]
 +
|-
 +
|'''Christi aabenbaring''' [Kristi åpenbaring]
 +
|= [[6. januar]]
 +
|-
 +
|'''Christina virgo'''
 +
|= [[24. juli]]
 +
|-
 +
|'''Ci-devant'''
 +
|= forhenværende
 +
|-
 +
|'''Cilianus'''
 +
|= [[8. juli]]
 +
|-
 +
|'''Cingarius'''
 +
|= sigøyner.
 +
|-
 +
|'''Circumcisio'''
 +
|= omskjærelse.
 +
|-
 +
|'''Circumcisio Christi''' eller '''Domini'''
 +
|= [[1. januar]]
 +
|-
 +
|'''Cise''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – A|Accise]].
 +
|-
 +
|'''Cisemester'''
 +
|= inkassator, av accisen.
 +
|-
 +
|'''Civil''' [Sivil]
 +
|= borgerlig, ikke militær.
 +
|-
 +
|'''Civil komputatium''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Komputation]]
 +
|-
 +
|'''Civis''', '''civisse''' (Civ.)
 +
|= borger, borgerinne
 +
|-
 +
|'''Claustrarius'''
 +
|= låssmed.
 +
|-
 +
|'''Claustrum'''
 +
|= kloster.
 +
|-
 +
|'''Clausula'''
 +
|= klausul, særlig bestemmelse.
 +
|-
 +
|'''Clemens papa'''
 +
|= Klementsmesse, [[23. november]]
 +
|-
 +
|'''Clericus'''
 +
|= geistlig.
 +
|-
 +
|'''Clerus'''
 +
|= geistlighet.
 +
|-
 +
|'''Coelebs'''
 +
|= ugift.
 +
|-
 +
|'''Coemetrium'''
 +
|= kirkegård [gravlund].
 +
|-
 +
|'''Coena'''
 +
|= måltid.
 +
|-
 +
|'''Coenae Domini'''
 +
|= skjærtorsdag.
 +
|-
 +
|'''Cognascere'''
 +
|= granske, erkjenne.
 +
|-
 +
|'''Cognater''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Kognater]].
 +
|-
 +
|'''Cognatus'''
 +
|= blodsbeslektet gjennom kvinneledd. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – A|Agnatus]].
 +
|-
 +
|'''Collateral'''
 +
|= slektning i sidelinje.
 +
|-
 +
|'''Collationare'''
 +
|= sammenligne en avskrift med originalen.
 +
|-
 +
|'''Collega''' [Kollega]
 +
|= medarbeider, embetsbror.
 +
|-
 +
|'''Collegium'''
 +
|= forsamling, særlig av embetsmenn eller lærere.
 +
|-
 +
|'''Columbamesse'''
 +
|= Kolbjørn med laksen, [[9. juni]]
 +
|-
 +
|'''Comes'''
 +
|= greve, jarl.
 
|}
 
|}
  
Linje 176: Linje 287:
 
|
 
|
  
Chridl-, se også Krist-
 
Chridli forklarelde = 6. august
 
- føddeL = Kristmesse, ] ste juledag, 25.
 
desember
 
- himmeLfarl = 2nen torsdag før pinse
 
- Legemddag = 2nen torsdag etter pinse
 
- omdkjæreLde = l. januar
 
- aabenbaring = 6. januar
 
Chri41ina virgo = 24. juli
 
Ci-devanl = forhenværende
 
CiLianuJ = 8. juli
 
Cingariud = sigøyner
 
Cireumcidio = omskjærelse
 
- Chridli eller Domini = l. Januar
 
Cide, se deeide. Cidemedler = inkassator
 
av aCClsen
 
CiviL = b orgerlig, ikke militær
 
CiviL kompulalion, se Komputation
 
Civid, eividde (Civ.) = borger, borgerinne
 
CLaudlrariud = låssmed
 
CLaudlrum = kloster
 
CLauduLa = klausul, særlig bestemmelse
 
CLemend papa = Klementsmesse, :!3. nov.
 
CLerieud = geistlig
 
CLerud = geistlighet
 
Coelebd = ugift
 
Coemelrium = kirkegård
 
Coena = måltid. Coenae Domini = skjærtorsdag
 
Cognadeere = granske, erkjenne
 
Cognaler, se Kognater
 
Cognalud = blodsbeslektet gjennom
 
kvinneledd. Kfr. Acznatus
 
CoLLaleraL = slektning i sidelinje
 
CoLLalionare = sammenligne en avskrift
 
med originalen
 
CoLLega = medarbeider, embetsbr:or
 
CoLLegium = forsamling, særlig ay embetsmenn
 
eller lærere
 
CoLumbamedJe = Kolbjørn med laksen,
 
9· JUnI
 
ComeJ = greve, jarl.
 
 
Commaler = kvinnelig fadder. Kfr. Compater
 
Commaler = kvinnelig fadder. Kfr. Compater
 
Commemoralio = erindring
 
Commemoralio = erindring

Revisjonen fra 12. mar. 2016 kl. 13:06

Dette er oppslagsord under bokstaven C i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

C, se også K.
C = romertall for 100.
Cadet = yngre sønn.
Cadette = yngre datter.
Calciator = skomaker.
Caledonia = nordlige Skottland.
Calendarium = fortegnelse over årets dager, særlig kirkelige festdager.
Calixtus = 1. oktober.
Cancellare = utslette, foreta strykninger i en skrivelse.
Cancellarius = kansler, se der.
Cancelli, se Kancelli.
Candelarum = kyndelsmesse, 2. februar.
Candidat (Cand.) = i alminnelighet en som har avlagt embetseksamen.
Canon = regel.
Canonicus = kannik, medlem av domkapitlet ved et bispesete. Også kanonisk, overensstemmende med kirkeretten.
Canonisk komputation, se Komputation.
Cantate = 4de søndag etter påske. Også sang.
Cantor = leder av kirkekoret.
Canatus = Knut.
Capitain des armes = høyeste underoffisersgrad
Caput = hode.
Caput familiae = slektens overhode.
Caput jejunii = askeonsdag, onsdag etter fastelavn.
Carbonarius = kullbrenner.
Carena = de 40 dagers faste.
Cargadør = den som følger, overvåker og omsetter en skipslast (cargo).
Carmina = leilighetsdikt.
Carnifex = slakter, skarpretter.
Carnis privium = fasten.
Carpentarius = tømmermann.
Castrum doloris = paradeseng.
Catharina = Karimesse, 25. november.
Cathedra Petri = Petersmesse, Peters stol, 22. februar.
Catholicus = alminnelig, katolsk.
Caupo, caupona = gjestgiver, vertshusholder.
Causa = årsak.
Caveringsmand = forlover. Se Kavere.
Ceciliamesse = 22. november.
Celebrare = feire.
Cellarium = kjeller.
Cellarius = kjeller- eller kjøgemester.
Cemiterium = kirkegård [gravlund].
Cenotaph = minnesmerke.
Census = folketelling. Se også skatt, avgift.
Charge = embete.
Chartarius = papirmaker.
Christ- Se også Krist-.
Christi forklarelse = 6. august.
Christi fødsel = Kristmesse, 1. juledag, 25. desember.
Christi himmelfart [Kristi himmelfart]] = 2nen torsdag før pinse.
Christi legemsdag [Kristi legemsdag]] = 2nen torsdag etter pinse.
Christi omskjærelse [Kristi omskjærelse] = 1. januar
Christi aabenbaring [Kristi åpenbaring] = 6. januar
Christina virgo = 24. juli
Ci-devant = forhenværende
Cilianus = 8. juli
Cingarius = sigøyner.
Circumcisio = omskjærelse.
Circumcisio Christi eller Domini = 1. januar
Cise, se Accise.
Cisemester = inkassator, av accisen.
Civil [Sivil] = borgerlig, ikke militær.
Civil komputatium, se Komputation
Civis, civisse (Civ.) = borger, borgerinne
Claustrarius = låssmed.
Claustrum = kloster.
Clausula = klausul, særlig bestemmelse.
Clemens papa = Klementsmesse, 23. november
Clericus = geistlig.
Clerus = geistlighet.
Coelebs = ugift.
Coemetrium = kirkegård [gravlund].
Coena = måltid.
Coenae Domini = skjærtorsdag.
Cognascere = granske, erkjenne.
Cognater, se Kognater.
Cognatus = blodsbeslektet gjennom kvinneledd. Kfr. Agnatus.
Collateral = slektning i sidelinje.
Collationare = sammenligne en avskrift med originalen.
Collega [Kollega] = medarbeider, embetsbror.
Collegium = forsamling, særlig av embetsmenn eller lærere.
Columbamesse = Kolbjørn med laksen, 9. juni
Comes = greve, jarl.


Se også

A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden