Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – C»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Bokstav C under arbeid.)
Linje 91: Linje 91:
 
|'''Capitain des armes'''
 
|'''Capitain des armes'''
 
|= høyeste underoffisersgrad
 
|= høyeste underoffisersgrad
 +
|-
 +
|'''Caput'''
 +
|= hode.
 +
|-
 +
|'''Caput familiae'''
 +
|= slektens overhode.
 +
|-
 +
|'''Caput jejunii'''
 +
|= askeonsdag, onsdag etter fastelavn.
 +
|-
 +
|'''Carbonarius'''
 +
|= kullbrenner.
 +
|-
 +
|'''Carena'''
 +
|= de 40 dagers faste.
 +
|-
 +
|'''Cargadør'''
 +
|= den som følger, overvåker og omsetter en skipslast (''cargo'').
 +
|-
 +
|'''Carmina'''
 +
|= leilighetsdikt.
 +
|-
 +
|'''Carnifex'''
 +
|= slakter, skarpretter.
 +
|-
 +
|'''Carnis privium'''
 +
|= fasten.
 +
|-
 +
|'''Carpentarius'''
 +
|= tømmermann.
 +
|-
 +
|'''Castrum doloris'''
 +
|= paradeseng.
 +
|-
 +
|'''Catharina'''
 +
|= Karimesse, [[25. november]].
 +
|-
 +
|'''Cathedra Petri'''
 +
|= Petersmesse, Peters stol, [[22. februar]].
 +
|-
 +
|'''Catholicus'''
 +
|= alminnelig, katolsk.
 +
|-
 +
|'''Caupo''', '''caupona'''
 +
|= gjestgiver, vertshusholder.
 +
|-
 +
|'''Causa'''
 +
|= årsak.
 +
|-
 +
|'''Caveringsmand'''
 +
|= forlover. Se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – K|Kavere]].
 +
|-
 +
|'''Ceciliamesse'''
 +
|= [[22. november]].
 +
|-
 +
|'''Celebrare'''
 +
|= feire.
 +
|-
 +
|'''Cellarium'''
 +
|= kjeller.
 +
|-
 +
|'''Cellarius'''
 +
|= kjeller- eller kjøgemester.
 +
|-
 +
|'''Cemiterium'''
 +
|= kirkegård [gravlund].
 +
|-
 +
|'''Cenotaph'''
 +
|= minnesmerke.
 +
|-
 +
|'''Census'''
 +
|= folketelling. Se også skatt, avgift.
 +
|-
 +
|'''Charge'''
 +
|= embete.
 +
|-
 +
|'''Chartarius'''
 +
|= papirmaker.
 
|}
 
|}
  
Linje 98: Linje 176:
 
|
 
|
  
Capul = hode. Capul jamiLiae = slektens
 
overhode. Capuljejunii = askeonsdag,
 
onsdag etter fastelavn
 
Carbonariud = kull brenner
 
Carena = de 40 dagers faste
 
Cårgadør = den som følger, overvåker
 
og omsetter en skipslast (cargo)
 
Carmina = leilighetsdikt
 
Carn~fex = slakter, skarpretter
 
Carnid privium = fasten
 
Carpenlariud = tømmermann
 
Cadlrum doLor!d = parade seng
 
Calharina = Karimesse, 25. november
 
Calhedra Pelri = Petersmesse, Peters
 
stol, 22. februar
 
CalhoLieud = alminnelig, katolsk
 
Caupo, eaupona = gjestgiver, vertshusholder
 
CaUda = årsak
 
Caveringdmand = forlover. Se Kavere
 
CeeiLiamedde = 22 . november
 
CeLebrare = feire
 
CeLLarium = kjeller. CeLLariud = kjellereller
 
kjøgemester
 
Cemilerium = kirkegård
 
Cenolaph = minnesmerke
 
Cendud = folketelling. Også skatt, avgift
 
Charge = embete
 
Charlariud = papirmaker
 
 
Chridl-, se også Krist-
 
Chridl-, se også Krist-
 
Chridli forklarelde = 6. august
 
Chridli forklarelde = 6. august

Revisjonen fra 12. mar. 2016 kl. 12:36

Dette er oppslagsord under bokstaven C i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

C, se også K.
C = romertall for 100.
Cadet = yngre sønn.
Cadette = yngre datter.
Calciator = skomaker.
Caledonia = nordlige Skottland.
Calendarium = fortegnelse over årets dager, særlig kirkelige festdager.
Calixtus = 1. oktober.
Cancellare = utslette, foreta strykninger i en skrivelse.
Cancellarius = kansler, se der.
Cancelli, se Kancelli.
Candelarum = kyndelsmesse, 2. februar.
Candidat (Cand.) = i alminnelighet en som har avlagt embetseksamen.
Canon = regel.
Canonicus = kannik, medlem av domkapitlet ved et bispesete. Også kanonisk, overensstemmende med kirkeretten.
Canonisk komputation, se Komputation.
Cantate = 4de søndag etter påske. Også sang.
Cantor = leder av kirkekoret.
Canatus = Knut.
Capitain des armes = høyeste underoffisersgrad
Caput = hode.
Caput familiae = slektens overhode.
Caput jejunii = askeonsdag, onsdag etter fastelavn.
Carbonarius = kullbrenner.
Carena = de 40 dagers faste.
Cargadør = den som følger, overvåker og omsetter en skipslast (cargo).
Carmina = leilighetsdikt.
Carnifex = slakter, skarpretter.
Carnis privium = fasten.
Carpentarius = tømmermann.
Castrum doloris = paradeseng.
Catharina = Karimesse, 25. november.
Cathedra Petri = Petersmesse, Peters stol, 22. februar.
Catholicus = alminnelig, katolsk.
Caupo, caupona = gjestgiver, vertshusholder.
Causa = årsak.
Caveringsmand = forlover. Se Kavere.
Ceciliamesse = 22. november.
Celebrare = feire.
Cellarium = kjeller.
Cellarius = kjeller- eller kjøgemester.
Cemiterium = kirkegård [gravlund].
Cenotaph = minnesmerke.
Census = folketelling. Se også skatt, avgift.
Charge = embete.
Chartarius = papirmaker.


Se også

A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden