Norsk Slektshistorisk Tidsskrift

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift er selve flaggskipet i floraen av norske genealogiske publikasjoner. NST kommer hvert år med to hefter. Fire hefter utgjør et bind. Siden førsteutgaven i 1927 er det kommet ut 42 bind av tidsskriftet. En rekke velrenommerte og kjente genealoger har gjennom disse årene bidratt med i overkant av 16.000 sider slektshistorisk stoff. I brorparten av artiklene har det vært publisert nytt og banebrytende stoff av høy kvalitet. For at du som leser lettere skal kunne finne frem i denne mengden av stoff, har foreningen utarbeidet et register over personer og slekter omtalt i NST. Registeret ligger på nett på www.genealogi.no

Tidsskriftet har i årenes løp hatt artikler om slekter i hvert eneste lille kirkesogn over hele landet. Som oftest har det handlet om å kartlegge slektskretser fra sen middelalderen og frem til 1700-tallet, altså den tiden som er vanskelig å behandle for de aller fleste slektsforskere. Siden mye av stoffet er såpass langt tilbake i tid, har slektene og personene som behandles, ofte svært mange etterkommere. Derfor vil de aller fleste, også du, kunne finne informasjon om dine forfedre i mange av de 42 bindene av NST.


Vitenskapelig Tidsskrift

NST har gått gjennom en kvalitetsmessig heving på 90-tallet, ikke minst takket være redaktørene Niels Christian Hjorth og Terje Gudbrandson. Derfor vil du finne grundige artikler om slekter, slektskretser og forskningsspørsmål. Dette er i tråd med en vedtektsendring foreningen gjorde i 2001. I den heter det blant annet: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift skal holde en høy faglig standard. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift er Nordens eneste genealogiske tidsskrift med vitenskapelig status.


Eldre årganger

Gamle hefter av NST kan du lese på arkivene, på de største bibliotekene og i samlingene til enkelte lokale historielag og slektshistorielag. Men disse heftene får du som oftest ikke lånt med hjem. Ønsker du derfor å kjøpe, har vi fremdeles en del hefter igjen i vårt bibliotek i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo. De kan kjøpes over disk på biblioteket i åpningstiden, bestilles over nettet eller skriftlig fra Norsk Slektshistorisk Forening, Postboks 59 Sentrum, 0101 Oslo.


Digitale utgaver

Foreningen har i 2011 og 2012 skannet de tyve eldste bindene av NST og selger nå disse på CD-plater. De kan også fås kjøpt på vårt bibliotek eller på nett på www.genealogi.no


Publisere i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift?

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) er per i dag landets eneste genealogiske tidsskrift med en gjennomført vitenskapelig profil. Gjennom 75 år har Tidsskriftet huset mange av de ypperste arbeidene innen norsk genealogi. Det er en tradisjon NSF ønsker skal fortsette. Vi kan ikke godtgjøre artikler økonomisk, men redaksjonen kan tilby forfattere av genealogiske og personalhistoriske arbeider følgende fordeler:

Redaksjonell hjelp (innebærer forslag, veiledning og korrekturlesning).

Bedre egenkontroll med det ferdige produkt fordi redaksjonen alltid lar deg lese minst en korrektur etter at artikkelen er satt (redaksjonen leser selvfølgelig også korrektur før artikkelen settes).

Satsing på illustrasjoner både i farge og svart/hvitt.

Dekning av illustrasjonskostnader (innenfor rimelighetens grenser).

Fagfolk til setting og trykking av artikkelen slik at produktet skal fremstå godt visuelt.

Indeksering i norske og utenlandske bibliografier.

Riksdekkende og internasjonal leserkrets (her treffer du riktig målgruppe!).

10–25 forfattereksemplarer (avhengig av artikkelens omfang).

God respons fra leserne.

I samarbeid med forfatterne er redaksjonen villig til å strekke seg langt for at sluttproduktet skal bli best mulig, både faglig og visuelt. Redaksjonens mål er at det skal være et kvalitetsstempel å få publisere i NST. Sitter du med spennende genealogisk eller personalhistorisk materiale du ønsker å dele med åndsfrender, ta kontakt med redaksjonen.