Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660-1905. Biografiske oplysninger. Sakførere 1848-1905. 1. A og B (bok)

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 10. mar. 2021 kl. 20:54 av Dag T. Hoelseth (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk
TittelNorges prokuratorer, sakførere og advokater
1660–1905. Biografiske oplysninger.
B. 4.1. Sakførere 1848–1905. 1. A og B
Forfatter(e)Wasberg, Gunnar Christie
UtgiverDen norske advokatforening
UtgivelsesstedOslo
Årstall1982
Sideantall88 s.
SpråkNorsk
NoterNorges prokuratorer, sakførere og advokater
1660–1905, nr.: 4
BibliotekkatalogOria
Digitalt tilgjengeligNB

Lokalhistoriker og førstebibliotekar Gunnar Christie Wasberg (1923–2015)[1] ga ut Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660–1905. Biografiske oplysninger. B. 4.1. Sakførere 1848–1905. 1. A og B[2] i Oslo 1982.

Boken omfatter alfabetisk ordnede biografier om sakførere mellom 1848 og 1905, og er del av verket om prokuratorer som Stian Herlofsen Finne-Grønn var redaktør for. Verket omfatter bare prokuratorer som var embedsmessig utnevnt, og det mangler derfor alle de som var utnevnt av stiftamtmenn og amtmenn. Biografiene har kortfattede opplysninger om foreldre, ektefeller og ektefellers foreldre, samt oversikt over stillinger og verv. Boken inneholder ikke portretter.

Omtaler og anmeldelser

Lege og formann i NSF Per Seland (1924–1991) anmeldte Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660–1905. Biografiske oplysninger. B. 4.1. Sakførere 1848–1905. 1. A og B i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1983–84.[3]

«Det var i 1920 at høyesterettsadvokat Arthur Skjelderup[4] slo til lyd for at man burde få skrevet advokatstandens historie. Forslaget fikk tilslutning, og dette medførte at S.H. Finne-Grønn ble overlatt oppgaven. I årene 1926–1940 ble det trykt 3 bind hvorav bind I omfattet biografier over de embedsmessig utnevnte prokuratorer i årene 1660–1814. Bind II omfatter prokuratorene fra 1814–1848 samt de embedsmessig utnevnte advokater i perioden 1814–1860. Bind III omhandler advokatene fra 1861–1905.

Meningen var at dette bind skulle vært efterfulgt av et bind om sakførerne fra 1848–1905. Men forskjellige forhold forhindret dette. Først i 1976 ble det i Den Norske Advokatforening vedtatt at man skulle gå inn for å få arbeidet fullført. For å redusere omkostningene skulle verket utgis i hefter. Førstebibliotekar fil. dr. Gunnar Christie Wasberg påtok seg å være redaktør for det første heftet som nu foreligger. Det følger i store trekk det samme opplegg som tidligere. Heftet er på 88 sider, og det omfatter bokstavene A og B.

Fotografier har man denne gang utelatt, men også i de foregående bind var det sparsomt med bilder. Mange vil nok likevel savne fotografiene. Det er fortjenstfullt av Den Norske Advokatforening at man nu har tatt denne saken opp igjen, og vi får håpe at det ikke blir så altfor lenge før verket blir fullført. Skjønt fullført, blir det egentlig det?

De fleste av oss som har drevet med genealogi en del har sikkert vært skuffet over Finne-Grønns bind I som kun omtaler «de embedsmæssig utnævnte prokuratorer». Hvor ofte har man ikke slått opp i denne bok og ikke funnet den man har lett efter. Og hva er så grunnen? Den nevner Finne-Grønn selv i sin innledning idet han ved å foreta den nevnte begrensning og kun medtar de «embedsmæssige» utnevnte prokuratorer har utelatt tallrike prokuratorer som fikk sin bevilling fra andre autoriteter. Han sier selv: «Saaledes beskikket stiftamtmænd og amtmænd prokuratorer for henholdsvis kjøpstæder og amt, borgermestre og raad kunde derhos ansætte prokuratorer i de respektive byer..»

Og det var ennu flere enn de her nevnte. Finne-Grønn mente tydeligvis at oppgaven ville bli for svær dersom alle de her nevnte prokuratorer ble tatt med, men han innrømmet dog at «De af stiftamtmænd og amtmænd beskikkede prokuratorer utgjorde det overveiende antal af de til enhver tid praktiserende prokuratorer i Norge».

Bare i denne innrømmelse ligger det helt tydelig at det alt overveiende antall prokuratorer ikke er medtatt, og dette svekker verdien av første bind markert. Jeg vil med dette minne Den Norske Advokatforening om denne betydelige mangel, og oppfordrer foreningen til å treffe tiltak til også å få skrevet en biografi som omfattet de ikke embedsmessige utnevnte prokuratorer. Før så skjer kan verket ikke sies å være fullført. Per Seland»

Referanser

  1. Gunnar Christie Wasberg (Wikipedia).
  2. Wasberg, Gunnar Christie. Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660–1905. Biografiske oplysninger. B. 4.1. Sakførere 1848–1905. 1. A og B. Oslo, 1982.
  3. Per Seland: «Norges prokuratorer, sakførere og advokater, 1660–1905», NST, bind 29, 1983–84, s. 193–94.
  4. Arthur Skjelderup (Store norske leksikon/snl.no).

Litteratur

Se også

Eksterne lenker