Nansen (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Slekten stamfar, kjøpmann i Flensburg Evert Nansen (død 1613), antas å ha vært en sønderjysk bondesønn. Hans sønn var en kjent borgermester, president, kongelig råd og assessor i statskollegiet og høyesterett Hans Nansen (1598–1667).

Hans sønn, Hans Nansen den yngre (1635–1713) ble medlem av kommersekollegiet og admiralitetskollegiet, president i København og etatsråd, og mottok arvelig adelskap for seg og sine etterkommere.

Slekten kom til Norge med hans sønnesønn, sorenskriver i Sogn, Ancher Antoni Nansen (1730–1765).[1]

Hans tippoldebarn var Fridtjof Nansen (1861–1930), norsk polfarer, oppdager, vitenskapsmann og diplomat, sønn av Baldur Fridtjof Nansen (1817–1885) og baronesse Adelaide Johanne Isidore Wedel Jarlsberg (1821–1877).[2]

Våpen

Skjoldet delt av blått og gull, i første felt tre roser, i annet felt en gribb med utslåtte vinger som holder en kule i høyre klo. På hjelmen tre roser med stilker og blader.[3]

Referanser

  1. Norske Slægter 1912, s. 208.
  2. Norske Slægter 1912, s. 208.
  3. Norske Slægter 1912, s. 208.

Referanser