Matrikler i Nasjonalbiblioteket

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 12. okt. 2016 kl. 18:28 av Kari Thingvold (diskusjon | bidrag) (Skattematrikkelen 1647)
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en liste over jordebøker og matrikler i Nasjonalbiblioteket og andre internettsteder.

Matrikkelen fra 1836 mangler navn på bruker av gården.

Bøker om matrikler

Jordebøker

Skattematrikkelen 1647

Matrikkel 1836

Matrikul ifølge Lov av 17de December 1836

Matrikkel 1886

Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld affattet i Henhold til Kgl. Resolution af 29de Mai og 6te December 1886.

Diverse matrikler

Område År Lenke
Trøndelag   Matrikkel over sentraleid jordegods i Trøndelag på reformasjonstiden
Valdres 1667 Valdres matrikul 1667
Norge 1723 Matrikkelforarbeidet
Berg prestegjeld 1723 Register til Matrikkelutkastet 1723 for Berg prestegjeld
Norges matrikkel (1903-1908)
Akershus amt 1903 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. april 1903.
Hedemarkens amt 1903 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. juli 1903.
Smaalenenes amt 1903 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. juli 1903.
Jarlsberg og Larviks amt 1904 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. oktober 1904.
Kristians Amt 1904 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. januar 1904
Lister og Mandals Amt 1905 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. oktober 1905.
Nedenes Amt 1905 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. juli 1905.
Nordre Bergenhus amt 1906 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 14. oktober 1906.
Stavanger amt 1906 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. april 1906.
Nordlands amt 1907 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. juli 1907.
Nordre Trondhjems amt 1907 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. april 1907.
Søndre Bergenhus amt 1906 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. juli 1906.
Søndre Trondhjems amt 1907 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. april 1907.
Tromsø amt 1907 Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. oktober 1907.
Byer
Fredrikshald 1901 Fredrikshalds Bys Matrikul 1901 : Opgave over samtlige Eiendomme i Fredrikshald, deres Løbe-Nr., Matrikul-Nr., Eiere, Skattetaxt og Brandtaxt, forsaavidt Eiendommene er forsikrede i den almindelige Brandforsikringsindrætning
Skien 1914 Skiens by's matrikul pr. 1. januar 1914
Oslo
Christiania 1869 Christiania Byes Matrikul : tilligemed Oplysning om Eiendommenes Skattetaxter og Bygningernes Brandforsikringssummer, om Grund- og Løkkeskattens og Vandafgiftens Beløb samt om Beboernes Antal for hver Eiendom i Aaret 1869
Kristiania 1883 De Nye Skattetaxter i Kristiania : tilligemed de skattetaxerede Eiendommes Areal og Brandtaxt
Christiania 1892 Christiania byes matrikul : tilligemed oplysning om eiendommenes skattetaxter og bygningernes brandforsikringssummer ved udgangen af aaret 1892
Christiania 1896 Christiania byes matrikul : tilligemed oplysning om eiendommenes skattetaxter og bygningernes brandforsikringssummer ved udgangen af aaret 1896
Kristiania 1899 Kristiania Bys Matrikul : tilligemed Oplysning om Eiendommenes Skattetaxter og Bygningernes Brandforsikringssummer ved Udgangen af Aaret 1899
Kristiania 1911 Kristiania bys matrikel tillikemed oplysning om eiendommenes skattetakster og bygningenes brandtakster ved utgangen av 1911
Kristiania 1915 Ommatrikulering av en del grunde i Kristiania by
Oslo 1925 Oslo bys matrikkel : tillikemed oplysning om eiendommenes skattetakster og bygningenes branntakster ved utgangen av 1925
Oslo 1935 Oslo bys matrikkel : med opplysninger om eiendommenes skattetakster og bygningenes branntakster ved utgangen av 1935
Oslo 1940 Oslo bys matrikkel : med opplysninger om eiendommenes skattetakster og bygningenes branntakster ved utgangen av 1940
Oslo 1951 Oslo bys matrikkel : med opplysninger om eiendommenes skattetakster ved utgangen av 1951