Forskjell mellom versjoner av «Liste over digitaliserte bygdebøker – Sør-Trøndelag»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Oppdal: Oppdals historie : hovudlinjer og tidsbilde)
(Byneset)
 
(31 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 71: Linje 71:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705012 Røros-prosjektet : arbeidsgruppe 1 : Røros-samenes ressursutnytting - historisk og dagaktuell]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705012 Røros-prosjektet : arbeidsgruppe 1 : Røros-samenes ressursutnytting - historisk og dagaktuell]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014032808152 Røros sparebank : 1842-1967]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014032808152 Røros sparebank : 1842-1967]
 +
* [https://roros.kommune.no/aktuelt/nyheter/skifter-roros-1690-1835/ SKIFTER på Røros 1690–1835]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012120408113 Slegtstavle over efterkommerne av Lasse Jenssen og Berit Audensdatter]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012120408113 Slegtstavle over efterkommerne av Lasse Jenssen og Berit Audensdatter]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024107 Slektene Grønn og Lie - Røros : et lite minneblad for slekten]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024107 Slektene Grønn og Lie - Røros : et lite minneblad for slekten]
Linje 116: Linje 117:
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111606023 Otto Bejer : fra Trondhjems gamle handelspatrisiats historie]
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111606023 Otto Bejer : fra Trondhjems gamle handelspatrisiats historie]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008040904012 Personalhistorie for Trondhjems by og omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (omfattende ca. 1300 Personer) : afsluttet omkring 1876 ]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008040904012 Personalhistorie for Trondhjems by og omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (omfattende ca. 1300 Personer) : afsluttet omkring 1876 ]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112108072 Personalhistoriske magistratsattester ]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008061304048 Provincia Nidrosiensis i dronning Margretes unions- og maktpolitikk]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008061304048 Provincia Nidrosiensis i dronning Margretes unions- og maktpolitikk]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008021200019 Riksantikvarens skrifter. nr 7 (D. 1) : Kaupangen ved Nidelva 1000 års byhistorie belyst gjennom de arkeologiske undersøkelsene på folkebibliotekstomten i Trondheim 1973-1985]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008021200019 Riksantikvarens skrifter. nr 7 (D. 1) : Kaupangen ved Nidelva 1000 års byhistorie belyst gjennom de arkeologiske undersøkelsene på folkebibliotekstomten i Trondheim 1973-1985]
Linje 153: Linje 155:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010030810009 Trondheims historie : Vekst gjennom krise og krig : 1920-1964]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010030810009 Trondheims historie : Vekst gjennom krise og krig : 1920-1964]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010030810010 Trondheims historie : Kunnskapsbyen : 1964-1997]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010030810010 Trondheims historie : Kunnskapsbyen : 1964-1997]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018010826017 Tronhiems fatale Skiæbne fra 1758 til 1772]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006113001014 Trondhjem i gamle dage : billeder i lystryk]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006113001014 Trondhjem i gamle dage : billeder i lystryk]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121301033 Trondhjem i svundne tider : en tusenårs vandring gjennem byen. 2]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121301033 Trondhjem i svundne tider : en tusenårs vandring gjennem byen. 2]
Linje 173: Linje 176:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014082508058 Joh. E. Brodahl: Trøndersk Personalhistorie. Bind 2.]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014082508058 Joh. E. Brodahl: Trøndersk Personalhistorie. Bind 2.]
 
* [http://home.online.no/~larssh/Trondheim.html Navneindes til Joh. E. Brodahls bøker "Trøndersk personalhistorie" som inneholder avskrifter av kirkeregnskapene for Vår Frue kirke og Domkirken.]
 
* [http://home.online.no/~larssh/Trondheim.html Navneindes til Joh. E. Brodahls bøker "Trøndersk personalhistorie" som inneholder avskrifter av kirkeregnskapene for Vår Frue kirke og Domkirken.]
* [https://ntnu.tind.io/record/120906#?c=0&m=0&s=0&cv=0&z=-0.9634%2C-0.162%2C3.0786%2C1.7172 Mandtal over Domsognets Menighed i Trhj. 1771-73] Person- og adresseregister over innbyggere i Trondheim
+
* [https://ntnu.tind.io/search?ln=no&p=mandtal&wl=0 Registratur over Domsognets Mandtal for 1768-1773]
  
 
== Bygdehistorie ==
 
== Bygdehistorie ==
Linje 186: Linje 189:
  
 
=== Byneset ===
 
=== Byneset ===
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011010608110 Buvik kirke 1250-1995]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112608011 Byneset. 1]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112608011 Byneset. 1]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015062308124 Byneset. 2 : Gårdshistorie ; Slekter]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015062308124 Byneset. 2 : Gårdshistorie ; Slekter]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080806104 Byneset kommune, 1837-1937 : minneskrift i anledning Formannskapslovens 100 årsjubileum]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014042208037 Bynesets skolesaga : en kortfattet historisk, statistisk fremstilling om folkeskolens ophav, vilkaar og vekst i prestegjældet fra 1740 til 1914 : med indlendende bemærkninger og med 35 i teksten indtagne billeder og portrætter]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031348112 Gården Berg, Byneset : NILS - STU : "Snille" : og andre Berg - gårde, deres eiere og brukere fra år 1520]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006112301006 Nes eller Bynes (og Buvik) : en bygdebeskrivelse; samt en Kvadkrans]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015071008031 Spongdal skole 125 år : 1871-1996]
  
 
=== Flå ===
 
=== Flå ===
Linje 210: Linje 219:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014082007003 Hitra og Frøyas beskrivelse : et bidrag til det gamle Hitra prestegjelds historie]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014082007003 Hitra og Frøyas beskrivelse : et bidrag til det gamle Hitra prestegjelds historie]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011708033 Kystsamfunn skifter ham : med hitter- og frøyværinger inn i den moderne tid]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011708033 Kystsamfunn skifter ham : med hitter- og frøyværinger inn i den moderne tid]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020022448002 Sletta kirke 100 år, 1880-1980 : kirker og kirkeliv på Frøya fra mellomalderen til i dag]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014070907085 Stormhav : uvær over utvær]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014070907085 Stormhav : uvær over utvær]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120308106 Titranulykka : natta mellom 13. og 14. oktober 1899 : et minneskriv i forbindelse med 100-årsmarkeringa i 1999]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120308106 Titranulykka : natta mellom 13. og 14. oktober 1899 : et minneskriv i forbindelse med 100-årsmarkeringa i 1999]
Linje 224: Linje 234:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081908017 Bygdamål og bygdaminne : artiklar, dikt og ymse stoff om språk, kultur og tradisjonar i Midtre Gauldal]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081908017 Bygdamål og bygdaminne : artiklar, dikt og ymse stoff om språk, kultur og tradisjonar i Midtre Gauldal]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348145 Bygdehistorie for Midtre Gauldal. B. 1 : Fjerne tidsaldre]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348145 Bygdehistorie for Midtre Gauldal. B. 1 : Fjerne tidsaldre]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648549 Bygdehistorie for Midtre Gauldal. B. 2 : Steg inn i nåtida]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010112308086 Festskrift ved 400-årsjubileet : 1591-1991 Sorenskriveren i Gauldal]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010112308086 Festskrift ved 400-årsjubileet : 1591-1991 Sorenskriveren i Gauldal]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007090404024 Fra gard og grend : et møte med fortiden]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007090404024 Fra gard og grend : et møte med fortiden]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092048053 Gard og grendeliv i Budalen : gard og grend]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648563 Gauldalsminne : Nye garder og bruk i Gauldalen 1500-1660]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010121306063 Glimt i ord og bilder : fra vår nære fortid. 1]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010121306063 Glimt i ord og bilder : fra vår nære fortid. 1]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015042348010 Glimt i ord og bilder : fra vår nære fortid. 2]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015042348010 Glimt i ord og bilder : fra vår nære fortid. 2]
Linje 247: Linje 260:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014051508027 Krigens gang : dagbøker fra Hemne 1940-46]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014051508027 Krigens gang : dagbøker fra Hemne 1940-46]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051100046 Magerøya : øya og folket gjennom tidene]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051100046 Magerøya : øya og folket gjennom tidene]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017010648098 Okkupasjonstiden i Hemne : 1940-1945]
  
 
=== Hitra ===
 
=== Hitra ===
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081906057 Beskrivelse over Hitterens Præstegield (1780)]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081906057 Beskrivelse over Hitterens Præstegield (1780)]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007080104005 Gammeltida på Hitra : frå arbeidslivet på kystgarden]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007080104005 Gammeltida på Hitra : frå arbeidslivet på kystgarden]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018032048100 Hitraboka : Gårds- og slektshistorie Sandstad sokn]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014082007003 Hitra og Frøyas beskrivelse : et bidrag til det gamle Hitra prestegjelds historie]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014082007003 Hitra og Frøyas beskrivelse : et bidrag til det gamle Hitra prestegjelds historie]
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008154 Hitra : Øya og folket, band 1  ]
+
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008154 Hitra : Øya og folket. 1  ]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016111829001 Hitra : øya og folket. 2]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016111829001 Hitra : øya og folket. 2]
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017122048140 Kulturminner på Hitra]
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017122048140 Kulturminner på Hitra]
Linje 269: Linje 284:
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022048615 Ålen og ålbyggen. 1 : Gård og slekt]
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022048615 Ålen og ålbyggen. 1 : Gård og slekt]
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748085 Ålen og ålbyggen. 2 : Gård og slekt]
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748085 Ålen og ålbyggen. 2 : Gård og slekt]
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091503008 Ålen og ålbyggen. B. 3 : Allmenn bygdehistorie]
+
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091503008 Ålen og ålbyggen. 3 : Allmenn bygdehistorie]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016100408044 Ålen samvirkelag : 50-årsjubileum : 1907-1957]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016100408044 Ålen samvirkelag : 50-årsjubileum : 1907-1957]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082801008 Aalen sparebank : 1890-1990]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082801008 Aalen sparebank : 1890-1990]
  
 
=== Horg ===
 
=== Horg ===
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013052924008 Busetnad og folkeliv i Horg. 1 : Gard og grend]
+
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013052924008 Busetnad og folkeliv i Horg, Gard og grend, bind 1]
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013052924007 Busetnad og folkeliv i Horg, gard og grend, bind 2]
+
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013052924007 Busetnad og folkeliv i Horg, gard og grend, bind 2]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013052924004 Busetnad og folkeliv i Horg, gard og grend, bind 3]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013052924004 Busetnad og folkeliv i Horg, gard og grend, bind 3]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013052924003 Busetnad og folkeliv i Horg, gard og grend, bind 4]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013052924003 Busetnad og folkeliv i Horg, gard og grend, bind 4]
Linje 303: Linje 318:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007081001077 Klæbu kirke 200 år : 1790-1990]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007081001077 Klæbu kirke 200 år : 1790-1990]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014070838007 Klæbu sparebank hundre år, 1858-1958]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014070838007 Klæbu sparebank hundre år, 1858-1958]
 +
 +
=== Leinstrand ===
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648555 Leinstrand Bygdebok I / Leinstrand - Et lite stykke Norge Bind I]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016050208002 Leinstrand Bygdebok II / Leinstrand - Et lite stykke Norge Bind II]
  
 
=== Lensvik ===
 
=== Lensvik ===
Linje 327: Linje 346:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007121004104 Malvik bygdebok. Bind 5]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007121004104 Malvik bygdebok. Bind 5]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014071608265 Malvik kirke 150 år i 1996 : 1846-1996 : kirker og kristenliv i Malvik fra førkristen tid til i dag]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014071608265 Malvik kirke 150 år i 1996 : 1846-1996 : kirker og kristenliv i Malvik fra førkristen tid til i dag]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648550 Malvik kommune i hundre år : 1837-1937]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011010603037 Malvik kommune 100 år : 1891-1991]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011010603037 Malvik kommune 100 år : 1891-1991]
  
Linje 368: Linje 388:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008120904035 Grender innved Trollheimen : Skardalen, Nerskogen, Lauvåsen]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008120904035 Grender innved Trollheimen : Skardalen, Nerskogen, Lauvåsen]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062548138 Kunst og kunstnarar frå Oppdal : i gammal og ny tid]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062548138 Kunst og kunstnarar frå Oppdal : i gammal og ny tid]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016071208086 Oppdal gjennom tidene : lokalhistorie for skolen. H. 3 : Frå sjølbergingstid til moderne tid]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020312006 Oppdal idrettslag 90 år]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020312006 Oppdal idrettslag 90 år]
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017063048049 Oppdal meieri : 1895-1970]
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017063048049 Oppdal meieri : 1895-1970]
Linje 382: Linje 403:
 
=== Orkdal ===
 
=== Orkdal ===
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008090300106 75 år på Follo : Orkdal landsgymnas, Orkdal off. landsgymnas, Orkdal gymnas, Orkdal vidaregåande skole : 1923-98]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008090300106 75 år på Follo : Orkdal landsgymnas, Orkdal off. landsgymnas, Orkdal gymnas, Orkdal vidaregåande skole : 1923-98]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030148007 Bilder fra Orkdal. B. 1 : Orkdal historielag : 1968-1993 : 25 år]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100503004 Bilder fra Orkdal. B. 3]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100503004 Bilder fra Orkdal. B. 3]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011031106117 Eikli-boka : frå ein gard til ei heil grend]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011031106117 Eikli-boka : frå ein gard til ei heil grend]
Linje 407: Linje 429:
 
=== Rennebu ===
 
=== Rennebu ===
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008120904035 Grender innved Trollheimen : Skardalen, Nerskogen, Lauvåsen]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008120904035 Grender innved Trollheimen : Skardalen, Nerskogen, Lauvåsen]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031748014 Gårdshistorie | Slektshistorie | innset | Hyttebakk (gård)]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008012800009 Ein såmann gjekk ut- : misjonshistorie i Rennebu 1844-1994]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008012800009 Ein såmann gjekk ut- : misjonshistorie i Rennebu 1844-1994]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032028003 Innset : en bygdebok. B. 2 : Gårdsbruk]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101108065 Innset idrettslag : 1896-1956]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101108065 Innset idrettslag : 1896-1956]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014052108022 Innset kirke, 1642]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014052108022 Innset kirke, 1642]
Linje 424: Linje 448:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908090 Reins kloster - kirkelig godskompleks og verdslig len : med en oversikt over bosetning og eiendomsforhold i Rissa i tiden før 1661]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908090 Reins kloster - kirkelig godskompleks og verdslig len : med en oversikt over bosetning og eiendomsforhold i Rissa i tiden før 1661]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091008004 Rissa biblioteks historie gjennom 144 år]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091008004 Rissa biblioteks historie gjennom 144 år]
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007081501044 Rissa bygdebok . B. 1 : Fra de eldste tider til 1814]
+
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053148061 Rissa bygdebok. B. 1 : Gårds- og slektshistorie for Hasselvika : Gnr. 1-12 (nå 138-127)]
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010090208019 Rissa bygdebok . B. 2 : 1814-1940]
+
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007081501044 Rissa bygdebok. B. 1 : Fra de eldste tider til 1814]
 +
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010090208019 Rissa bygdebok. B. 2 : 1814-1940]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112100055 Råkvåg : et lønnsarbeidersamfunn i norsk fiskeri]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112100055 Råkvåg : et lønnsarbeidersamfunn i norsk fiskeri]
  
Linje 440: Linje 465:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011008111 Dalrosa 1995]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011008111 Dalrosa 1995]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012052224050 Flora i Selbu : grenda og folket]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012052224050 Flora i Selbu : grenda og folket]
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010080508244 Glimt fra krigen 1940-45. h. 3]
+
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010080508244 Glimt fra krigen 1940-45. H. 3]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091508034 Glimt fra krigen 1940-45. H. 4]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091508034 Glimt fra krigen 1940-45. H. 4]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014111108077 Kirke- og kristenliv i Selbu]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014111108077 Kirke- og kristenliv i Selbu]
Linje 471: Linje 496:
  
 
=== Skaun ===
 
=== Skaun ===
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648551 Buvikboka : gards- og ættehistorie. 1]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011010608110 Buvik kirke 1250-1995]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011010608110 Buvik kirke 1250-1995]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748502 Børsaboka. 1 : Gards- og ættehistorie]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648556 Børsaboka. 2 : Gards- og ættehistorie]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008081400033 Børsa kirke anno 1857]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008081400033 Børsa kirke anno 1857]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014073108068 Børsa prestegjeld : 1837-1937]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014073108068 Børsa prestegjeld : 1837-1937]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009082004020 De gamle kirker i Skaun]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009082004020 De gamle kirker i Skaun]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030205012 Etterkommere av Jon Olsson Viggja (1756-1829) og Berit Rasmusdatter (1759-1819)]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030205012 Etterkommere av Jon Olsson Viggja (1756-1829) og Berit Rasmusdatter (1759-1819)]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008071600114 Farvel da, slekt og venner - : om utvandringa til Amerika, spesielt frå Skaun]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120208016 Fedrane kyrkje i Skaun : utdrag av festskrift utgjeve til 800-års jubileėt for Skaun kyrkje i 1982]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120208016 Fedrane kyrkje i Skaun : utdrag av festskrift utgjeve til 800-års jubileėt for Skaun kyrkje i 1982]
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020808092 Fra Vigg til Viggja : jubileumsåret 1996]
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020808092 Fra Vigg til Viggja : jubileumsåret 1996]
Linje 486: Linje 515:
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092048129 Skaunaboka : gards- og ættehistorie. 2]
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092048129 Skaunaboka : gards- og ættehistorie. 2]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008071600114 Skaun kommunes kulturhistorie. B. 1 : Farvel da, slekt og venner - om utvandringa til Amerika, spesielt frå Skaun]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008071600114 Skaun kommunes kulturhistorie. B. 1 : Farvel da, slekt og venner - om utvandringa til Amerika, spesielt frå Skaun]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017042048080 Skaun lærarlag 1896-1996 : jubileumsskrift for Skaun lærarlag]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008030400079 Viggja musikkorps : 75 år : 1920-1995]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008030400079 Viggja musikkorps : 75 år : 1920-1995]
 
* [[Årbok. Skaun Historielag]]
 
* [[Årbok. Skaun Historielag]]
Linje 499: Linje 529:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014071808113 Jubileumsberetning : Stadsbygd idrettslag 75 år]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014071808113 Jubileumsberetning : Stadsbygd idrettslag 75 år]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092904044 Stadsbygd : ei bok om bygda og folket fra fjern fortid og fram til 1980-åra. 2]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092904044 Stadsbygd : ei bok om bygda og folket fra fjern fortid og fram til 1980-åra. 2]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748031 Stadsbygd : ei bok om bygda og folket fra fjern fortid og fram til 1980-åra. 3]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018032048085 Stadsbygd : ei bok om bygda og folket fra fjern fortid og fram til 1980-åra. 4]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061308094 Stadsbygd handelssamlag, 29.10.1898-29.10.1973]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012083008090 Stadsbygd kirke 150 år : 1842 – 1992]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012083008090 Stadsbygd kirke 150 år : 1842 – 1992]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015090708062 Stadsbygd sparebank : bank og bygd i 100 år]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015090708062 Stadsbygd sparebank : bank og bygd i 100 år]
Linje 512: Linje 545:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081906065 Strinda bygdebok : med illustrasjoner og karter. 3]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081906065 Strinda bygdebok : med illustrasjoner og karter. 3]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012053108187 Strinda bygdebok : Strindas historie 1945-1963. 4 : - og bygda ble by Strindas historie 1945-1963]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012053108187 Strinda bygdebok : Strindas historie 1945-1963. 4 : - og bygda ble by Strindas historie 1945-1963]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016112348528 Strinda landbrukslag : 1811-1961]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007011200025 Strindens sparebank hundre år : 1842-1942]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007011200025 Strindens sparebank hundre år : 1842-1942]
  
 
=== Støren ===
 
=== Støren ===
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908039 Bygdefolk og bygdeliv i Støren : gard og grend. 1]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908039 Bygdefolk og bygdeliv i Støren : gard og grend. 1]
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110200005 Bygdefolk og Bygdeliv i Støren, bind 2]
+
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110200005 Bygdefolk og Bygdeliv i Støren : gard og grend. 2]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101048034 Bygdefolk og bygdeliv i Støren : gard og grend. 3]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101048034 Bygdefolk og bygdeliv i Støren : gard og grend. 3]
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017061908200 Støren herred 1837-1937]
 
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017061908200 Støren herred 1837-1937]
Linje 523: Linje 557:
  
 
=== Tydal ===
 
=== Tydal ===
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748024 Bygdebok for Tydal. 1 : Bygdehistoria fram til ca. 1900]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092000088 Bygdebok for Tydal. 2 : Bygdehistoria ca 1900-1991]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092000088 Bygdebok for Tydal. 2 : Bygdehistoria ca 1900-1991]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015102348003 Bygdebok for Tydal. 3 : Gards- og slektshistorie for Hilmo, Gresli, Aune, Svelmo, Lian, Åsgrinda, Åsdalen og Ås]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015102348003 Bygdebok for Tydal. 3 : Gards- og slektshistorie for Hilmo, Gresli, Aune, Svelmo, Lian, Åsgrinda, Åsdalen og Ås]
Linje 529: Linje 564:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091708006 Tydalsboka. 1 : Bygda gjennom tidene]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091708006 Tydalsboka. 1 : Bygda gjennom tidene]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091708005 Tydalsboka. 2 : Gård, grend og ætt]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091708005 Tydalsboka. 2 : Gård, grend og ætt]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017110748019 Tydal kirke : 300 år : 1696-1996]
  
 
=== Ørland ===
 
=== Ørland ===
Linje 537: Linje 573:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082101066 Lundslektens 8. stamme]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082101066 Lundslektens 8. stamme]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015052748014 Ørland hovedflystasjons historie]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015052748014 Ørland hovedflystasjons historie]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031608066 Ørland kommune gjennem hundrede år 1837-1937 : Agdenes kommune 1896-1937 ; i anledning kommunelovens hundreårsjubileum]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015072108295 Ørland meieri 100 år : 15.6.1878 - 15.6.1978]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015072108295 Ørland meieri 100 år : 15.6.1878 - 15.6.1978]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008020604064 Ørland meieriskole 100 år 1894-1994 : jubileumsskrift]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008020604064 Ørland meieriskole 100 år 1894-1994 : jubileumsskrift]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015091506158 Ørlandsboka. 1 : Fra Kråkvåg til Flatnes]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015091506158 Ørlandsboka. 1 : Fra Kråkvåg til Flatnes]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748001 Ørlandsboka. 2 : Fra Hovde til Berg]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748005 Ørlandsboka. 3 : Fra Hoøya til Austrått]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016052308021 Ørlandsboka. 4 : Innkomne rettelser til bindene I, II og III]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016052308021 Ørlandsboka. 4 : Innkomne rettelser til bindene I, II og III]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011103124047 Østeraat : Gaardens Historie og dens Eiere fra det 11te Aarhundredes Begyndelse til vore Tider]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011103124047 Østeraat : Gaardens Historie og dens Eiere fra det 11te Aarhundredes Begyndelse til vore Tider]
Linje 551: Linje 590:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112308109 Fra svunnen tid : jubileumsskrift for Åfjord Sparebank : 1902-1952]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112308109 Fra svunnen tid : jubileumsskrift for Åfjord Sparebank : 1902-1952]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014111008133 Krigsårene i Åfjord : vi minnes-]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014111008133 Krigsårene i Åfjord : vi minnes-]
 +
* [https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016110348064 Linesøy skole : 100-års jubileum 1994]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100108039 Med havet som levevei : fra Linesøyas fortid]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100108039 Med havet som levevei : fra Linesøyas fortid]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010042106074 Setre i Åfjorden]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010042106074 Setre i Åfjorden]

Nåværende revisjon fra 3. feb. 2021 kl. 00:14

Dette er en liste over digitaliserte bygdebøker for Sør-Trøndelag fylke.


Fylket

Byhistorie

Orkanger

Røros

Trondheim

Kirkeregnskap

Bygdehistorie

Bjugn

Byneset

Flå

Frøya

Gauldal

Hemne

Hitra

Holtålen

Horg

Hølonda

Ingdalen

Jøssund

Klæbu

Leinstrand

Lensvik

Løkken verk

Malvik

Meldal

Melhus

Oppdal

Orkdal

Osen

Rennebu

Rissa

Roan

Selbu

Singsås

Skaun

Snillfjord

Stadsbygd

Strinda

Støren

Tydal

Ørland

Åfjord

Norge