Forskjell mellom versjoner av «Liste over digitaliserte bygdebøker – Oppland»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Vestoppland: Flagget i Madslangrudberget 100 år)
(Vestoppland: Etnedal kommune 1894-1994)
Linje 487: Linje 487:
 
|-
 
|-
 
|Etnedal || [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101300088 Etnedal fra krig til fred : 1940-1945]
 
|Etnedal || [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101300088 Etnedal fra krig til fred : 1940-1945]
 +
|-
 +
|Etnedal || [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014061848113 Etnedal kommune 1894-1994]
 
|-
 
|-
 
|Etnedal || [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020308004 Flagget i Madslangrudberget 100 år]
 
|Etnedal || [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020308004 Flagget i Madslangrudberget 100 år]

Revisjonen fra 8. apr. 2015 kl. 00:31

Dette er en liste over digitaliserte bøker for Oppland fylke.

Fylket

Byhistorie

Fagernes

Gjøvik

Lillehammer

Otta

Bygdehistorie

Gudbrandsdal

Sted Boktittel
Dovre Dombås samvirkelag 70 år : 1920-1990
Dovre Fjellstuene på Dovrefjell
Dovre Gården Tofte i Gudbrandsdalen under Dovrefjell : dens historie fra kongsgård til odels- og slektsgård gjennom vel 300 år
Dovre I.O.G.T. Dovre : 5/9 1883-5/9 1933
Dovre Langs den gamle kongeveien
Dovre Lesja og Dovre : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen
Fron Fronsbygdin : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen
Fron Fron-slekter
Fron Historia om Fron. 1 : Fram til 1940
Fron Historia om Fron. 2 : Etter 1940
Fåberg Bonden og bygda : Fåberg bondelag 100 år 1995
Fåberg Fra Friheim til Jorekstad gjennom 100 år
Fåberg Fåberg kirke 1727-1977
Fåberg Fåberg og Lillehammer. 2
Fåberg Fåberg og Lillehammer. 10 : Vår barndoms by. Fåberginger i ufred og krig
Fåberg Fåberg og Lillehammer. 11 : Skolehistorie for Fåberg og Lillehammer
Fåberg Fåberg og Lillehammer. 16 : Register for Fåberg historielags årbøker 1-15 (1997)
Fåberg Fåberg samvirkelag 1934-1974
Fåberg Glimt fra Nordseter gjennom tidene
Fåberg Hattestadmanuskriptene
Fåberg Hærens samband på Jørstadmoen 1945-1995 : et jubileumsskrift
Fåberg I.L. Vingar 1916 : 75 år : 1916-1991
Fåberg Lillehammer og Fåbergs historie. D. 1 : Der veger møtes
Fåberg Lågåsildfisket i Fåberg : endring i form og bruk, 1850-1980
Fåberg Omkring Røine
Gausdal Bjørnstjerne Bjørnson og Aulestad
Gausdal Brua Samvirkelag 75 år
Gausdal Espedalen : Peter Megrund forteller
Gausdal Follebu samvirkelag 1919-1994
Gausdal Gausdal bygdehistorie B. 1 : Fra istid til vikingtid : forhistorie
Gausdal Gausdal bygdehistorie B. 2 : Mellomalderen 1000 - 1530
Gausdal Gausdal bygdehistorie B. 3 : Folkevekst og levekår 1530-1830
Gausdal Gausdal bygdehistorie B. 4 : Endring og oppbrot : 1830-1914
Gausdal Gausdal bygdehistorie B. 5 : Mot vår egen tid 1914-1980
Gausdal Gausdal bygdehistorie B. 6 : Dokkfløy fra istid til kraftmagasin
Gausdal Gausdal fra krig til fred 1940-1945
Gausdal Gausdal gjenom 100 år, 1837-1937
Gausdal Gausdal idrettslag 100 år : stifta 5. juni 1898
Gausdal Greiner fra Gausdal : Sønstehage-ætt ca 1680-1994
Gausdal Høifjelds-Sanatoriet i Gausdal : et historisk Tilbageblik ved 25-Aars-Jubilæet ; Prospektus for 1901 ; samt Lægeberetning for Sæsonen 1901
Gausdal Jaredal : eksempel på ei bygdebok, tilegna Vestre Gausdal
Gausdal Myra skule : 150 år 1998
Gausdal Nordre Fougner i Follebu : Torstein og Agnete Fougners forfedre og etterkommere
Gausdal Skibskaptein Hans Kraabøls opptegnelser om slegter og gaarder i Gausdal
Gausdal Slegten Stenersen fra Vaalen i Gausdal samt andre slegtgrene fra Vaalen : personalhistoriske og genealogiske oplysninger
Gausdal Sparebankene i Gausdal 100 år : 1864-1964
Gausdal Vestre Gausdal hovudkyrkje 1784-1934
Gausdal Vide vidder i vest : Vestfjellet i Gausdal
Gausdal Østre og Vestre Gausdal : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen
Gausdal Åndsreppen : "Kanans land"
Gudbrandsdal Artiklar av Ivar Kleiven
Gudbrandsdal Beskrivelse over Gudbrandsdalen
Gudbrandsdal Bilen i Ottadalen 30 år (utg. 1950)
Gudbrandsdal Billeder fra Hauges tid
Gudbrandsdal Draumen om eit bedre liv
Gudbrandsdal Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen I
Gudbrandsdal Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen II
Gudbrandsdal Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen III
Gudbrandsdal Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen IV
Gudbrandsdal Fortsatte Bidrag til Nordmændenes fysiske Anthropologi. 2 : Østerdalen og Gudbrandsdalen
Gudbrandsdal Freda hus og gardstun i Gudbrandsdalen
Gudbrandsdal Gudbrandsdalen
Gudbrandsdal Gudbrandsdalen gjennom krigsåra 1940-1945
Gudbrandsdal Gudbrandsdalen : gård og kirke
Gudbrandsdal Gudbrandsdalen i middelalderen : garden og samfunnet
Gudbrandsdal Gudbrandsdalen : naturforhold, historie, kulturminder og næringsliv
Gudbrandsdal Gudbrandsdalsboka : folk og yrkje
Gudbrandsdal Gudbrandsdalen og Lillehammer : Reisehaandbog (utg. 1905)
Gudbrandsdal Gudbrandsdalen : veiledning for sommergjæster og turister (1903)
Gudbrandsdal Husmannsfolk : husmannsminne frå Gudbrandsdalen : utgitt til Husmannsdagene 1979
Gudbrandsdal Kjente gårder i Gudbrandsdalen
Gudbrandsdal Kolleger og konkurrenter : Gudbrandsdal Bilbransjeforening 20 år (utg. 1998)
Gudbrandsdal Langs sti og veg i Gudbrandsdalen
Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal Everk 75 år
Gudbrandsdal Nicolai Christian Lassens dagbok fra 1777 over en reise igiennem Guldbrandsdalen
Gudbrandsdal Nilsengslekta
Gudbrandsdal Physisk og ekonomisk Beskrivelse over Gulbransdalens Provstie i Aggerhuus Stift i Norge (første )
Gudbrandsdal Physisk og Ekonomisk Beskrivelse over Gulbransdalen Provstie i Aggershuus Stift i Norge : med Kobbere
Gudbrandsdal Reise som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens Bekostning er giort og beskreven. 3 : Gudbrandsdalen og Hedemarken
Gudbrandsdal Treskurd og treskjerarar i Gudbrandsdalen
Gudbrandsdal Turist anno 1850 : da utlendingene kom til Gudbrandsdalen
Gudbrandsdal Tømmerfløyting i Gudbrandsdalen
Lesja Bygdebok for Lesja. 1 : Gards- og slektshistorie for Lesjaskogen
Lesja Bygdebok for Lesja. 2 : Gards- og slektshistorie for nørdre del av Lesja hovudsokn
Lesja Bygdebok for Lesja. 3 : Gards- og slektshistorie for søre del av Lesja hovudsokn
Lesja - gjort kva gjerast skulle : om arbeid og levekår for kvinner på Lesja ca. 1910-1930
Lesja Lesja kyrkje 1750-2000
Lesja Lesja og Dovre : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen
Lesja Oversyn over slekta Nestande frå Lesja 2000
Lesja Setrane i Lesja i teikning og tekst
Lom Banken som bygdeutviklar : Lom og Skjåk sparebank 1873-1998
Lom Bygdabok for Lom. 1 : Gards- og ættesoge for Vårdalen
Lom Elvesæter : gard og ætt
Lom Kollavegen 1898-1998 : forhistoria, kunstverket, framtida
Lom Lom og Skjaak : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen
Lom Mi stund i fjellheimen : garden og hotellet Elvesæter i Bøverdalen
Lom Slekter i Vågå og Lom : med forgreininger blant annet til Sel, Heidal og Skjåk
Nord-Fron "Berre tiss i broka fall, heia Kvam" : 75 år med kvamsfotballen
Nord-Fron Gardar og slekter i Fron. 2 : Nord-Fron
Nord-Fron Kvam i fortid og nutid
Nord-Fron Kvam musikkforening 1925-2000
Nord-Fron Nord-Fron sparebank 1862-1962
Nord-Fron Ovanum Helgefell : ættesogur frå Skåbu
Nord-Fron Skåbu kyrkje
Nord-Fron Snekkerstuslekta : etterslekta til Paul Snekkerstuen (ca 1730 til 1795) og Marit Olsdatter (1740-1835)
Ringebu "Landets minste by" : Vålebru 100 år
Ringebu Befolkningsutviklingen i Ringebu på 1700-tallet : med någå attåt
Ringebu Da fjellet ble matbu og stabbur : Allergodtslekten fra Brekkom Ringebu
Ringebu En fjellbygd med tradisjoner : kulturminner fra nyere tid i Atnavassdraget, Hedmark, Oppland
Ringebu Frå det gamle arbeidslivet : arbeidsmåtar, reiskapar og nemningar
Ringebu Fåvang idrettslag 1923-1995
Ringebu Hageødegaarden : "beliggende i Wennebøigdens Annex udi Ringeboe præstegield"
Ringebu Husmannsbruket Guttuhaugen
Ringebu I forbrukernes tjeneste i 40 år : Ringebu samvirkelag 1953-1993
Ringebu Imsdalens historie
Ringebu Ringbu : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen
Ringebu Ringebu idrettslag 100 år : 1895-1995
Ringebu Ringebu kommune 1837-1987 : jubileumsbok
Sel, Heidal Heidal : spelmannshistorie
Sel, Heidal Kyrkjer i Heidal : Heidal i Gudbrandsdalen
Sel, Heidal Torø Brobakken og Lars Hattrem og deres efterslekt : fra Heidal i Gudbrandsdalen
Sel Gåmålt og nytt frå Sel. B. 1
Sel Herr Sinclair dro over salten hav : skottetoget og kampene ved Kringen 1612
Sel Historien om Muru og Mæringsdalen almenning : jubileumsbok
Sel Høvringen : frå sæterstell til hotelldrift : folk og ætter
Sel Kjenn din kommune : Sel : 1959
Sel Lokalhistorisk skrift frå Sel
Sel Murudalen før og nå : folk og følgje i skog og fjell
Sel Sel kyrkje 250 år : 1742-1992 : Sel i Gudbrandsdalen
Sel Skotteferdi : eit 300 aars minne, 1612-1912
Sel Ulvolden på Selsverket 1596-1996 : ei bok om garden, menneskene og dagliglivet i Ulvoldenslekta på Selsverket i Sel
Skjåk Banken som bygdeutviklar : Lom og Skjåk sparebank 1873-1998
Skjåk Fjuken : dei ti fyrste åra
Skjåk Lom og Skjaak : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen
Skjåk Nordberg arbeiderkvinnelag : 50 år – 1999
Skjåk Skjåk almenning 200 år : 1748-1998 : forvaltning og virksomhet 1948-1998
Skjåk Skjåk bygdebok . B. 1 : Historia fram til 1537
Skjåk Skjåk bygdebok . B. 3 : Historia 1798-1914
Skjåk Skjåk ålmenning 1798-1948
Skjåk Strynefjellsvegen 100 år
Skjåk Sylvester Sivertson - publicist
Skjåk Særtrykk til ættebok for Skjåk
Skjåk U.L. Fram : 100 år : 1898-1998
Skjåk Ættebok for Skjåk : alfabetisk ordnet efter gaardsnavnene. 1 : Skjaaks slægter alfabetisk ordnet efter gaardsnavnene
Skjåk Ættebok for Skjåk. 2
Sør-Fron Gardar og slekter i Fron. 1 : Sør-Fron
Sør-Fron Historia om Sør-Fron idrettslag : 1893-1998
Sør-Fron Hundorp musikklag 100 år : Søndre Liens musikkforening 1899-1905, Lia musikklag 1929-1936, Hundorp musikklag 1936-1999
Sør-Fron Sør-Fron sparebank : en kort beretning om bankens stiftelse og dens virksomhet i de forløpne 75 år
Vågå A/S Eidefoss 75 år : 1916-1991
Vågå Gamle hus i Vågå
Vågå I gamle Daagaa : Forteljingo og Bygda-Minne fraa Vaagaa
Vågå Jo Gjendes rike
Vågå Klones i Vågå : skulen, garden og grenda
Vågå Krigsåra i Vågå
Vågå Langmorkje almenning : glimt fra historien
Vågå Sjodalen : frå fangst til fritid
Vågå Skulesoge frå Nord-Gudbrandsdal. Del I, Vågå : gruppearbeid
Vågå Slekter i Vågå og Lom : med forgreininger blant annet til Sel, Heidal og Skjåk
Vågå Vågåkyrkja
Vågå Vågåkyrkja og Vågåkyrkjegarden
Øyer Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 1
Øyer Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 2
Øyer Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 4
Øyer Det var en gang- : fra bygdelivet for 150 år siden
Øyer Historieskrift om Øyer kirke : den Hellige Treenighets tempel, innviet 2.juli 1725
Øyer Tretten - afstigning paa høire side
Øyer Øyer lærerlag 1894-1994 : jubileumsskrift
Øyer Øyer musikkforening 1896-1996

Mjøsa

Vestoppland


Sted Boktittel
Biri Biri i 1940-årene : Biris gamle sentrum fra Skrinnhagen skole til Eden
Biri Biri-Snertingdal bygdebok. 1
Biri Biri-Snertingdal bygdebok. 2
Biri Biri-Snertingdal bygdebok. 3 : Ættebok
Biri Biri sparebank gjennom 100 år : 1857-1957
Biri Da klokka klang - : grunnskolen 250 år : beretning fra skolene i Gjøvik, Vardal, Biri og Snertingdal
Biri De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania glasmagasin : et bidrag til norsk industris historie. 2 (Biri Glassverk)
Biri Gjøvik i krig : en beretning om hendingene i tidligere Vardal, Snertingdal, Biri og Gjøvik kommuner april 1940
Biri Utvandringen til Amerika : fra Biri/Snertingdal/Vardal/Gjøvik 1846-1915
Etnedal Bruflat kyrkje gjennom tidene
Etnedal Etnedal fra krig til fred : 1940-1945
Etnedal Etnedal kommune 1894-1994
Etnedal Flagget i Madslangrudberget 100 år
Etnedal Hundre år på ski : Etnedal skilag 1898-1998
Etnedal Kampene ved Høljarast bru 21 - 24. april 1940
Etnedal Krigarar frå og krigshandlingane i Etnedal våren 1940
Etnedal Nord-Etnedal kyrkje 1866-1991
Etnedal På heimleg grunn : folkeminne frå Etnedal
Etnedal Senterpartiet i Etnedal gjennom 70 år
Etnedal Slekten fra Espelien i Etnedal
Etnedal Søre Aurdal og Etnedalen : noko tilfang til ei bygdesoge um Valdres
Etnedal Valdres bygdebok . 1 B : Gard og bygd i Etnedal Bustader og slekter i nørre delen av Bruflat sokn
Etnedal Valdres bygdebok . 1 C : Gard og bygd i Etnedal Bustader og slekter i sørre delen av Bruflat sokn ; etnedalssongar ; etnedalsbibliografi  ; register for band A-C
Gran Gran sparebank gjennom 100 år
Gran Vestoppland folkehøgskule : 1906-1981 : 75 år
Hadeland Hadeland : bygdenes historie. 4
Hadeland Hadelands eldste bosetningshistorie
Hadeland Nordmarksfolk: plasser og slekter gjennom 300 år
Land Boka om Land. B. 1
Land Boka om Land. B. 2
Land Boka om Land. B. 3 : Gårdshistorie for Søndre Land (Hov)
Land Boka om Land. B. 4 : Utvandringen til Amerika fra Nordre og Søndre Land 1839-1915
Land Boka om Land. B. 7 : Folketoner fra Land
Lunner Harestuas historie : en artikkelsamling
Lunner Lunby skole : 100 år på samme sted
Lunner Lunner kommune 1898-1998
Lunner Lunner-skolens historie
Nord-Aurdal Heimsyn : Valdres folkehøgskule 1899-1999 : hundreårsskrift
Nordre Land Dokka : brøtning og brøtningsfolk gjennom tidene
Nordre Land Familien Thomle : genealogiske og personalhistoriske Oplysninger
Nordre Land Grønvold : saga - mølla og bygda
Snertingdal Anton og Stennethe Bergli (slektsbok)
Snertingdal Da klokka klang - : grunnskolen 250 år : beretning fra skolene i Gjøvik, Vardal, Biri og Snertingdal
Snertingdal Gavekirken : den gamle kirken ved Kirkerud i Snertingdal
Snertingdal Gjøvik i krig : en beretning om hendingene i tidligere Vardal, Snertingdal, Biri og Gjøvik kommuner april 1940
Snertingdal Tilbakeblikk på Snertingdal : Snertingdal bondelag 100 år
Søndre Land Gårdshistorie for Søndre Land
Søndre Land Landhandelen i Søndre Land gjennom tidene
Søndre Land Litt om Søndre land før i tida
Sør-Aurdal Bagn bygdesamling : ein gløtt av gamletida
Sør-Aurdal Begnalinjen : en fremstilling angaande jernbane gjennem Aadal og Begnas Dalføre
Sør-Aurdal Berte Skrukkefyllhaugen - boken om Vassfaret og de som bodde der
Sør-Aurdal Grøv-slekta : slektshistorie
Sør-Aurdal Hasle-slekta, 1793-1981
Sør-Aurdal Hedalen stavkirke : i gode og onde dager gjennom 800 år
Sør-Aurdal Sør-Aurdal kommune 1837-1987
Sør-Aurdal Søre Aurdal og Etnedalen : noko tilfang til ei bygdesoge um Valdres
Sør-Aurdal Valdres bygdebok. 1 B : Gard og bygd i Sør-Aurdal : Kyrkjebjørgo, Øystre Bagn, Leirskogen, Dølve og Hølera
Sør-Aurdal Valdres bygdebok. 1 C : Gard og bygd i Sør-Aurdal : Garthus, Tollevsrud og Strømmen
Sør-Aurdal Valdres bygdebok. 1 D : Gard og bygd i Sør-Aurdal : Hedalen og Vassfaret
Toten En Storbygd : Kulturskildringer fra Toten
Toten Fra gamle dager på Toten : utdrag fra tingbøker og andre kilder
Toten Husmannskontrakter og lovregulering : regulering av avtaleforholdet mellom husmann og gårdbruker 1687 til 1851 - særlig sett i lys av kontraktspraksis fra Toten
Toten Nogle oplysninger om sognepræsterne i det samlede Totens kald efter reformationen
Toten Norske gardsbruk : Oppland fylke. 1 : Eina, Kolbu, Vestre Toten, Østre Toten
Toten Oslofamilien Ringvold fra Toten
Toten Toten-almenningenes historie
Toten Totens bygdebok. 1
Toten Totens Fylkesskole i 50 år 1882 - 1932
Toten Totens sparebank gjennom hundre år : 1854 - 1954
Toten Ymse frå Toten og noe frå andre bygder : glimt frå kultur, natur, historie. (1)
Toten Øyeblikk som var : gamle fotografier fra Toten. 3
Valdres Gamalt fraa Valdres
Valdres Gamalt fraa Valdres. 1
Valdres Gamalt fraa Valdres : o noko taa kort ifraa Valdres. 2 : Gamal tru o gamal skjikk o noko taa kort ifraa Valdres
Valdres Gamalt fraa Valdres. 3
Valdres Gamalt fraa Valdres. 6
Valdres Heimsyn : Valdres folkehøgskule 1899-1999 : hundreårsskrift
Valdres Kvorvne tider
Valdres Meierisamvirket i Valdres 100 år : 1894-1994
Valdres Skiferen i Valdres
Valdres Valdres : 900-årsskrift 1923
Valdres Valdres apotek 100 år : 1893-1993
Valdres Valdres bygdebok. 2 : Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk
Valdres Valdres bygdebok. 3 1
Valdres Valdres bygdebok. 4 : Handel, samvirke og samferdsel
Valdres Valdres bygdebok. 5 1 : Næringsvegane Villdyr og veiding, fiske, turistferdsel, handverk og handverkarar
Valdres Valdres bygdebok. 6 : Skule, lag og annan kultur
Valdres Valdres bygdebok . 8 1 : Valdresidrett
Valdres Valdres bygdebok . 8 2 : Valdresidrett
Valdres Valdresfolk
Valdres Valdres jordbruksskule i 50 år : eit jubileumsskrift
Valdres Valdres matrikul 1667
Valdres Valdres og Jotunheimen
Valdres Valdres-soga : gards- og ættesoga. 1
Valdres Vang og Slire : Valdres. 1 : Vang og Slire Valdres
Valdres Vang og Slire : Valdres. 2 : Gaardsbeskrivelse over Vang Valdres
Valdres Vang og Slire : Valdres. 3 : Vestre Slire Valdres
Valdres Vang og Slire : (4) ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865
Valdres Ættararv
Valdres Ættarminne
Vang Baggethun-slekten og Josefine Listeruds slekt : samt nogen opplysninger om slektene Dalager, Riis, Wangensteen, Colding og Anker
Vang Han far : prestehistorie og bygdeliv, Vang i Valdres
Vang Høre stavkirke : Vang i Valdres 1180
Vang Valdres bygdebok . 1 B : Gardar og slekter i Vang Austsida i Vang sokn
Vang Valdres bygdebok . 1 C : Gardar og slekter i Vang Høre sokn
Vardal Beskrivelse over Vardal prestegjeld før og nu, P. Blom, utg. 1899
Vardal Da klokka klang - : grunnskolen 250 år : beretning fra skolene i Gjøvik, Vardal, Biri og Snertingdal
Vardal Gjøvik i krig : en beretning om hendingene i tidligere Vardal, Snertingdal, Biri og Gjøvik kommuner april 1940
Vardal Tapte kulturværdier : Christianssunds kyrkja ; Frei-Kyrkja ved Christianssund ; Hunns-Kyrkja i Vardal
Vardal Utvandringen til Amerika : fra Biri/Snertingdal/Vardal/Gjøvik 1846-1915
Vardal Vardal bygdebok. 4 4:1
Vardal Vardal bygdebok. 4 4:4
Vardal Vardal bygdebok. 4:5
Vardal Vardals sparebank gjennom 50 år : 1914-1964 : med utsnitt av Toten-Vardalske sparebanks historie 1854-1908 og Vardals sparebanksfonds tid 1909-1914
Vestre Slidre Slidre kyrkje
Vestre Slidre Valdres bygdebok . 1 : Gardar og slekter i Vestre Slidre
Vestre Slidre Vestre Slidre 1837-1937 : minneskrift
Vestre Toten Brenntorvproduksjon i Vestre Toten : vesentlig i tilknytning til ammunisjonsfabrikken : historikk, produksjon, folk og miljø, økonomi
Vestre Toten Eina kirke 1890-1990 : kirke og kristenliv i Eina sokn gjennom 100 år
Vestre Toten Fra ødegård til industrisamfunn : Raufoss før 1905
Vestre Toten Opland fylke : Gjøvik med omliggende distrikter (utg. 1923)
Vestre Toten Raufoss postkontor gjennom 100 år
Vestre Toten Rundt fabrikken
Vestre Toten Totens bygdebok . B. 5 : Eina
Østre Slidre Øystre Slidre sparebank 125 år : 1868-1993
Østre Toten Evenrud i hundrede aar 1819 - 1919
Østre Toten Gården Rustad Øvre i Østre Toten og slekten derfra gjennem 300 år : med biografier og slektstavler
Østre Toten Om dagliglivet på Gile da vi var små : Peder Gihle, Barbra Gihle f. Landmark, deres barn og næreslektninger
Østre Toten Opland fylke : Gjøvik med omliggende distrikter (utg. 1923)

Landsoversikt