Liste over digitaliserte bygdebøker – Hedmark

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 10. mai 2014 kl. 23:45 av Gthorud (diskusjon | bidrag) (Fylket: herlige hedemark)
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en liste over digitaliserte bygdebøker i Nasjonalbiblioteket (Bokhylla.no) og enkelte andre nettsteder.


Fylket

Byhistorie

Brumunddal

Elverum

Hamar

Kongsvinger

Moelv

Bygdehistorie

Fylket

Mjøsa

Bygdene

Sted Boktittel
Alvdal Alvdal meieri 1895-1995
Alvdal Alvdal sparebank 1904-1954
Alvdal Alvdal videregående skole (Nord-Østerdal husmorskole) 1906-1981
Alvdal Drømmen om den store malmåra : Alvdals gruvehistorie
Alvdal Liv og lagnad i Strømmengrenda
Alvdal Utvandringen til Bardu
Alvdal Storsteigen landbruksskole : 1905-80
Brandval Brandval-boka. 1 : Bygdehistorie
Brandval Brandval Finnskog bosetting
Brøttum Slekter og gårder i Brøttum sogn
Eidskog Eidskog bygdebok. B. 5 : gnr. 61-73
Eidskog Jubileumsskrift Eidskog kirke
Eidskog Haugfolk og trollskap : folkeminne frå Eidskog II
Eidskog I grendom : folkeminne frå Eidskog III
Eidskog Vinger og Eidskog
Eidskog Glass i grenseland : Magnor glassverk 1896-1996
Eidskog Grunnskolen 250 år : 1739-1989
Finnskogen Finnskogene i Norge
Folldal Bygdebok for Folldal. B. 4 : Folldal verks historie ca 1745-1993
Folldal Folldal verk gjennom 240 år : historiske trekk, 1748-1988
Folldal Garden og slekta Oddtrøen, Folldal
Folldal Røstagrenda i Folldal : grenda, gardene og slektene
Furnes Furnes bygdebok. 1
Glåmdalen Glåmdalen i tekst og billeder
Glåmdalen Norske bygder. 5 : Glåmdal
Grue Grueboka 1
Grue Grueboka : Svinøre - Fuglerud : Gardsnr 81-90 Svinøre - Fuglerud
Grue Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie : gnr. 91 Østre Skara og gnr. 92 Vestre Skara
Grue Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie : Gardsnr 93 Nes
Hof, Åsnes Fra overfall til frigjøring : okkupasjonsårene 1940-45 i Åsnes og Hof
Hof Folketellinga 1865 for 0714 Hof
Hof Folketellingen 1. november 1960 : tellingsresultater : tilbakegående tall : prognoser : : 0714 Hof (V.)
Hof Hof bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Åsa og Nord-Jara
Hof Hof bygdebok. B. 2 : Gards- og slektshistorie for Sør-Jara og Mosogn
Hof Hof bygdebok . B. 3 : Gards- og slektshistorie for Østsiden og Finnskogen
Løten I lys og skygge : skolene i Løten gjennom tidene
Løten Løiten kirke : optegnelser
Løten Løtenboka : garder og slekter. 1
Løten Løtenboka : garder og slekter. 2
Løten Løtenboka : garder og slekter. 3
Løten Løtenboka: Rettelser og tilføyelser
Løten Løten samvirkelag 1915-1990 : 75 år
Nes Jordbruket på Nes, Hedmark : bidrag til jordbrukets historie gjennem tidene
Nes Nes bygdebok. 2 1 : Bruks- og slektshistorie Helgøya
Nes Nes bygdebok. 2 3 : Bruks- og slektshistorie - Midtfjerdingen
Nes Om folkeskolen paa Nes Hedemarken (utg. 1916)
Nord-Odal Nord-Odal bygdebok . B. 1 I : Bosetting og slekter i Sand sokn Området fra og med Suterud, til og med Rovelstad/Røne
Nord-Odal Odalsboka : fellesbind for Nord- og Sør-Odal : bygdehistorie inntil 1819
Os Bygdebok for Os : bygda og folket. B. 1 : Bygda og folket
Os Meieriene i Os : Rausjødalen setermeieri 1856-57, Såttåhaugen setermeieri 1858-60, Dalsbygda meieri 1882-89, Dalsbygda meieri 1916-1988, Os meieri 1921-92
Os Os idrettslag : 1899-1999
Os Kommunejubileet 1837-1937 for Tolga og Os herreder
Osen Osen bygdebok
Osen Optegnelser fra Søndre Osen over Forholde i Tidsrummet omkring 1850
Osen Søre Osen bygdebok. B. 1 : Gårds- og slektshistorie
Rendalen Øvre Rendalen : gårdenes og slektenes historie
Ringsaker Fra omgangsskole til ungdomsskole : skolen på Brøttum i 200 år
Ringsaker Fedrenegården : trekk av livet på en storgård på Hedemarken før i tiden
Ringsaker Fredheimkretsen i Ringsaker : bygdebok i miniutgave ved 100-årsjubileet
Ringsaker Fremad : fra bygdemeieri til forsamlingslokale : 120 år 1875-1995
Ringsaker Glimt fra jordbruket i Ringsaker
Ringsaker Kildeboka 1891-1991 (Kilde skole)
Ringsaker Ringsakboka : 1660-1840. 3 : Korn og klasseskille 1660-1840
Ringsaker Ringsakeralmenningenes historie / utgitt av Ringsakeralmenningene. 1 : Almenningene i Ringsaker
Ringsaker Ringsaker folkeskoles historie
Ringsaker Ringsaker fylkesskole i 25 år : 1900-1925
Ringsaker Ringsaker sparebank 1847-1927 : en fremstilling av sparebankens utvikling i de forløpne åtti år
Ringsaker Skeletfundet paa Rør i Ringsaker og Rør kirke
Ringsaker Skolen i Mesnali 100 år : ei jubileumsbok for skolekretsen
Ringsaker Tryggve Andersens Opplandsfortellinger i historie og tradisjon fra kansellirådens dager
Ringsaker Veldre kirke 29. september 1726 - 29. september 1926 : en historisk oversikt
Ringsaker Ætter Præstvæga : i fælom hass Alf
Romedal Bygg og havre - soplimer og åske
Romedal Da lefsbussen gikk tel by'n-
Romedal -der veks det finnskjegg og dille
Romedal Du tala tull du, præst
Romedal En sjømanns saga : Andrew Furuseth, havets Abraham Lincoln
Romedal -fattige rabber ta røslyng og vier
Romedal Så seie dom på sagen
Romedal Romedal almenning : Romedal almennings historie fram til delingen i 1864
Romedal Romedal almenning. B. 2 : Romedal almennings historie
Romedal Romedal almenning. B. 3 : Almenningsbrukene
Romedal Romedalboka : garder og slekter. 1
Romedal Romedalboka : garder og slekter. 2
Romedal Romedalboka : garder og slekter. 5 1 : Vallset sogn
Romedal Romedalboka : garder og slekter. 5 Halvb. 2 : Vallset sogn
Romedal Billedgløtt frå Romedal og Stange
Slettås Grendebok for Slettås
Stange Billedgløtt frå Romedal og Stange
Stange Kjonerud : spredte minder fra mit barndomshjem
Stange Nøttestad-slekten fra Stange : den vidt forgrenede gamle slekt som stammer fra Oluf Torstensen Nøttestad 1550-1625
Stange Stangeboka. 1 : Demringen
Stange Stange bygdebok bind 1 og 2 - register
Stange Stange bygdebok : gårds- og slektshistorien. 1
Stange Stange bygdebok : gårds- og slektshistorien. 2
Stor-Elvdal Bygdebok for Stor-Elvdal : bidrag til bygdens historie. 2
Stor-Elvdal Imsdalens historie
Stor-Elvdal Sollia. 1 : Eldre generell historie, garder og slekter i Øverdalen skolekrets
Søre Osen Søre Osen bygdebok . B. 1 : Gårds- og slektshistorie
Sør-Odal Liv og lagnad : folkeminne frå Sør-Odal
Sør-Odal Odalsboka : fellesbind for Nord- og Sør-Odal : bygdehistorie inntil 1819
Sør-Odal Skolen i Sør-Odal
Sør-Odal Sør-Odal bygdebok . 2 : Bosetting og slekter gnr. 12-25 i Strøm sokn
Sør-Odal Sør-Odal bygdebok . 6 : Gards- og slektshistorie for Ullern sokn øst for Glomma
Sør-Odal Sør-Odal : gard og ætt. 2 : Ulleren og Oppstad gard og ætt
Tolga Ei bygd i utvikling : Tolga bondelag 100 år
Tolga Jubileumsberetning : Tolga idrettslag 100 år
Tolga Kommunejubileet 1837-1937 for Tolga og Os herreder
Tolga Tolga : Hodalen, Kasa, Holøydalen, Øversjødalen : gards- og slektshistorie. 1
Tolga Tolga kjerke 150 år : et jubileumsskrift med en innledning om gammelkjerka 1688 - 1840
Tolga Skolehistorie for Tolga
Trysil Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 1 I : Garder og slekter bidrag til bygdens historie
Trysil Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 2 II : Garder og slekter bidrag til bygdens historie
Trysil Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 3 III : Garder og slekter bidrag til bygdens historie
Trysil Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 4 1 : Alminnelig del
Trysil Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 4 2 : Alminnelig del
Trysil Trysil jernbanekomite`s Forhandlingsprotokol ført aarene 1892-1902 tilli gemed endel bilage samt resultaterne af jernbaneundersøgelserne 1901
Trysil Trysil kommuneskoger 100 år
Tynset Kvikne : ei bygdebok. B. 1 : Bygdesoga
Tynset Kvikne : ei bygdebok. B. 2 : Gardsbruk, koparverk
Tynset Tylldalen - Brydalen bygdebok
Tynset Setrer og seterliv i Tylldalen og Brydalen
Tynset Tynset bygdebok . 1-2 2 : Gard og ætt
Tynset Tynset meieri gjennom 60 år : 1897-1957
Tynset Tynset sjukehus : ditt lokalsjukehus : et jubileumsskrift 1919-1994
Tynset Bygdehistorier fra Tønset : et skriftstykke frå 1880-åra
Tynset Slektsbok for etterkommere av Anne Embretsdatter og Kristian Andersen Horten
Vang Etterkommere etter Christian Christoffersen Bakkerud og hustru Anne
Vang Vangsboka. 1 : G.nr. 178-194
Vang Vangsboka. 2 : G.nr. 153-177
Veldre Med Tokstadblod i årene : Lars Bårdsen og Mari Jørgensdatter Tokstads efterslekt
Veldre Veldre bygdebok
Veldre Veldre kirke
Veldre Storlien : 1795-1995
Vinger Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie. 1
Vinger Vinger og Eidskog
Våler Garden Kaaten Søndre, Våler i Solør : bruks- og slektshistorie : minner og fragmenter
Åmot Gamle Aamot i bilder. 1
Åmot Gamle Aamot i bilder. 2 : Dagligliv
Åmot Heia Rena hvite blå! : Rena idrettslag gjennom 100 år
Åmot Nykirke 150 år
Åmot Rena kartonarbeiderforening : 75 år : 20. april 1916-20. april 1991
Åmot Åmot bygdebok. 2 : Garder og slekter