Forskjell mellom versjoner av «Liste over digitaliserte bygdebøker – Buskerud»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Kongsberg)
(Fylket: gamle kart)
Linje 11: Linje 11:
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012102608172 Buskerud og Telemark i nær fortid]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012102608172 Buskerud og Telemark i nær fortid]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030720003 Buskerud skolehjem : 1920 - 9. oktober – 1950]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030720003 Buskerud skolehjem : 1920 - 9. oktober – 1950]
 +
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013110608059 Gamle norske kart : samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år. 5 : Buskerud fylke]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011032508050 Norges kirker. 1 : Buskerud]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011032508050 Norges kirker. 1 : Buskerud]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011032508051 Norges kirker. 2 : Buskerud]
 
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011032508051 Norges kirker. 2 : Buskerud]

Revisjonen fra 6. jun. 2014 kl. 02:04

Dette er en liste over digitaliserte bygdebøker for Buskerud fylke.


Fylket

Byhistorie

Drammen

Hønefoss

Kongsberg

Bygdehistorie

Sted Boktittel
Eiker Eikerbygda : historisk bok om Eiker
Eiker Eikers historie. B. 1 : Fra fangstmann til viking
Eiker Eker : træk av en storbygds saga
Eiker En beskrivelse over Eikers befolkning fra gammel tid og Loe-Horne-ætten frå gårdene "Loe" og "Horne" på Eiker
Eiker Glimt fra Krokstadelva : historiske opptegnelser
Eiker Gruvesamfunnet på Tretjennsåsen : en historisk beretning om Skaragruvene på Eiker
Eiker Momenter til en Beskrivelse over Eker : fra gamle Dage og indtil nu
Eiker Nedre Eiker : ved kommunens 75 års og kirkens 100 års jubileum 1960
Eiker Nedre Eker
Eiker Skolen i Øvre Eiker gjennom 250 år
Flesberg Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 1
Flesberg Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 2
Flesberg Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 3
Flesberg Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 4
Flesberg Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 1
Flesberg Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 2
Flesberg Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 3
Flesberg Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 4
Flesberg Flesberg skulesoga
Flesberg Skolen i Flesberg 250 år
Flå Flå i bilder : 1876-1990
Flå Flå 1905-1955 : festskrift
Hallingdal Gammelt fra Hallingdal : skatte- og sagefaldslister samt utdrag av tingbøker for Aal fra 1610 til 1848
Hallingdal Hallingdals fortid : et bidrag til de østlandske fjellbønders historie og en innledning til bygde- og slektsbøker vedrørende de øverste bygder i Hallingdal
Hallingdal Hallingdalens historie : omfatter begivenheder i tiderne omkring aar 700 efter Kristi fødsel, til vor tid 1927. 1
Hallingdal Hallingdal i tekst og billeder
Hallingdal Folk og bygd : ættesoge og bygdesoge frå Vats i Ål i Hallingdal
Hemsedal Bygda kring Heimsila : liv og virke i Hemsedal før og no
Hemsedal Hemsedal 1814-1914
Hemsedal Hemsedal kommune 100 år
Hemsedal Hemsedal og hemsedøler
Hemsedal Hemsedals slektshistorie 1693-1923
Hemsedal Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 1
Hemsedal Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 2
Hemsedal Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 3
Hemsedal Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 4
Hemsedal I gløymde spor : Hemsedal idrettslag gjennom 100 år
Hol Hol i hundre år : 1900-1950. B. 1 : Jernbanen og fjellbygda 1900-1950
Hol Folk og fortid i Hol. 1 : Frå eldste tida til 1815
Hol Folk og fortid i Hol. 2 : Frå 1815 til vår tid
Hol Folk og fortid i Hol. 3 : Ætt og eige
Hole Hole bygdebok, bind 1 til 5 som pdf-filer
Hole Hole kirke, Ringerike : noen historiske opplysninger om denne kirke, som brente etter lynnedslag 24.-5.-1943
Hurum Hurum herred : en historisk-topografisk beskrivelse
Hurum Cellulosefabrikken på Tofte : gjennom 100 år (1897-1997)
Lier Et utsnitt av Lier herreds historie : Lier sparebank 1844-1944
Lier Langs åsene mot nord : Lier før og nå : 1900-1960, 1994 og 1995
Lier Lier Herred i Buskerud Amt : en Beskrivelse av Bygden og dens Utvikling i 100 Aar, 1814-1914
Lier Liers historie
Lier Mitt eventyrlige Lier : noen historier gjennom 100 år
Lier Physisk oeconomisk Beskrivelse over Lier Præstegield i Aggershuus Stift i Norge
Lier Sånn var det den gangen : glimt fra dagliglivet i Lier fra 1900 til 1960-årene
Lier Vivelstad skole gjennem 125 år : 1807 - 12. mars - 1932 : skoleforhold i Lier 1539-1932
Modum Blaafarveværket : bergverk, mennesker og miljø
Modum Eventyret om Blaafarveværket
Modum Heggen kirke 800 år
Modum Modum - ei bygd, tre elver : industrialiseringen av ei østlandsbygd 1870-1940
Modum Modums historie. 1
Modum Nykirke 150 år
Modum Øst-Modum : naturen - folket – grendelaget
Nes Nes herred i Hallingdal : av en fjeldbygds utviklingshistorie væsentlig de 100 sidste aar : historie og topografi
Nes Stølsdrift i Nes i Hallingdal
Nore, Uvdal Bygdehistorie for Nore og Uvdal. B. 2 : Frå 1800 til 1940
Nore, Uvdal Bygdehistorie for Nore og Uvdal. B. 3 : 1940-1965
Nore, Uvdal Nore - Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 1 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Veraldrud til
Nore, Uvdal Nore - Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 3 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Rudi til Kyllesdal
Nore, Uvdal Nore - Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 4 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Harang til Haugen
Nore, Uvdal Nore - Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 5 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Koggelien i Uvdal til Nørstedokken i Sør-Skurdalen
Nore, Uvdal Øvre Numedal : fædreheimen : trekk fra Nore, Uvdal og Dagali's bygdesaga i de siste 150 år og til vår tid
Norderhov Norderhov : en fremstilling av herredets utvikling til 1914
Norderhov Norderhov kommune : det kommunale sjølstyre 1837-1937-1945
Norderhov Aasa historie. 1
Numedal Ei numedalsbygd gjennom 100 år : lokalhistorie frå Numedal
Numedal Gamalt frå Numedal
Numedal Gamalt fraa Numedal. 1 : Gamalt fraa Numedal
Numedal Gamalt fraa Numedal. 2 : Gamalt fraa Numedal
Numedal Gamalt fraa Numedal. 3 : Gamalt fraa Numedal
Numedal Gamalt fraa Numedal. 4
Numedal Gamalt fraa Numedal. 5 : Gamalt fraa Numedal
Numedal Norske bygder. 6 : Numedal
Numedal Numedals fortid : et bidrag til de østlandske fjellbønders historie og en innledning til bygde- og slektsbøker vedrørende øvre Numedal.
Ringerike Alle tiders Ringerike : Ringerikes historie fra steinalderen til i dag
Ringerike Bønsnes kirke, Ringerike : noen historiske opplysninger om den gamle lovekirke
Ringerike Follum 125 år : 1873-1998
Ringerike Krigen på Ringerike : Beretningen om felttoget i 1940
Ringerike Krigen på Ringerike 2 : Okkupasjon, motstand og frigjøring
Ringerike Lunder kirke
Ringerike Operasjonene på Ringerike og Hadeland
Ringerike Posten på Ringerike
Ringerike Ringerike i gamle dager : en tids- og miljøskildring fra Ringerike i gamle dager-
Ringerike Ringerikes meieri 1879-1954
Ringerike Ringerikes meieri 1954-1958, 80 år 1879-1959
Ringerike Ringerikes skole : et mindeskrift
Ringerike Stein : en storgård på Ringerike
Ringerike Vågårds-gruppa : en beretning om kommunistisk motstandskamp på Ringerike 1942-45, og om gutta på Skrubbheim
Rollag Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 3
Rollag Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 4
Rollag Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 5
Rollag Rollag og Veggli herreds historie 1814-1914
Røyken Røyken bygd før og nu
Røyken Røyken i forrige århundre : små glimt i tekst og bilder
Sandsvær Bygdehistorien fram til 1964
Sandsvær Med Skrim i hundre : 100 år med idrett, leik og liv i Øvre Sandsvær
Sandsvær Sandsværs historie. 1 : Bygdehistorien fram til 1964
Sandsvær Sandsværs historie. 2 : Gårds- og slektshistorie
Sandsvær Sandsværs historie. 3 : Gårds- og slektshistorie
Sandsvær Sandsværs historie. 4 : Gårds- og slektshistorie
Sandsvær Sandsværs historie. 6 : Gårds- og slektshistorie
Sandsvær Sandsværs historie. 7 : Gårds- og slektshistorie
Sandsvær Seterdrift i Sandsvær
Sandsvær Vittingfossen i industriens tjeneste : 1647-1947 : en historisk fremstilling
Sandsvær Ytre Sandsvær 1814-1914 : en historisk bygdebeskrivelse
Sigdal Sigdal og Eggedal. 2-3 2 : Gard og slekt
Sigdal Sigdal og Eggedal. 2-3 3 : Gard og slekt
Skoger Folk og fár : gamle boplasser, stier og veier i tidligere Skoger kommune : folketellingen 1875
Skoger Skogerboken : herredets historie m.v
Skoger Gruber og skjerp i Konnerudfeltet
Strømm Strømms historie. Bind I : Bygdehistorie
Strømm Strømms historie. Bind II : Gårdshistorie
Svelvik Berger kirke - 100 år : (1895-1995)
Svelvik Berger : levende lokalsamfunn med rik industrihistorie
Svelvik Svelvik papirfabrik 1911-1961
Svelvik Svelviks historie
Ådal Ådal : et hundreårs skrift. 1-2 : Ådal 1814-1914 et hundreårs skrift
Ål Folk og bygd : ættesoge og bygdesoge frå Vats i Ål i Hallingdal
Ål I leik og alvor : Ål idrettslag 1890-1990
Ål Kyrkjene i Ål prestegjeld : Ål, Torpo, Leveld
Ål Ål bygdebok
Ål Aal bygdesoge. 1
Ål Aal bygdesoge. 2
Ål Ål i krigsåra 1939-45
Ål Ål kommune : 1837-1937

Landsoversikt