Lensherre

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 2. okt. 2012 kl. 11:38 av Rune Nedrud (diskusjon | bidrag) (bitteliten endring)
Hopp til: navigasjon, søk

Lensherre er et begrep som kan brukes med to forskjellige betydninger. I rettsvitenskaplig forstand betegner lensherre herren, som var en konge eller annen mektig person, som rådde over landområder. Visse rettigheter til landområder lensherren rådde over eller fikk i sin besittelse, for eksempel vunnet i kriger, kunne gis som len til en lensmann som belønning for krigsinnsats. Lensmottageren fikk enkelte råderetter og inntekter fra landområdet, men var samtidig også forpliktet til å stille med soldater og betale skatt til lensherren. Dette systemet er en av grunnpillarene i føydalsamfunnet som hadde stor utbredelse i Europa i middelalderen.

Ordningen med lensherrer ble innført gradvis etter at sysselordningen ble avskaffet og len ble innført i Norge.

Ved forordning av 19. februar 1662 ble betegnelsen len erstattet av amt, og lensherrene ble dermed erstattet av amtmenn.

I norsk historievitenskap er det vanlig å bruke betegnelsen lensherre om lensmottageren, fordi betegnelsen lensmann kan forveksles med de tradisjonelle bondelensmennene som kan spores tilbake til slutten av 1200-tallet som er forløpere til dagens lensmenn i politi- og lensmannsetaten.

Kilde