Forskjell mellom versjoner av «Lensherre»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
m (bitteliten endring)
Linje 1: Linje 1:
 
'''Lensherre''' er et begrep som kan brukes med to forskjellige betydninger.  
 
'''Lensherre''' er et begrep som kan brukes med to forskjellige betydninger.  
I [[rettsvitenskap]]lig forstand betegner ''lensherre'' '''herren''', som var en konge eller annen mektig person, som rådde over landområder. Visse rettigheter til landområder lensherren rådde over eller fikk i sin besittelse, for eksempel vunnet i kriger, kunne gis som [[len]] til en '''[[lensmann (lensmottaker)|lensmann]]''' som belønning for krisginnsats. Lensmottageren fikk enkelte råderetter og inntekter fra landområdet, men var samtidig også forpliktet til å stille med soldater og betale skatt til lensherren. Dette systemet er en av grunnpillarene i [[føydalsamfunnet]] som hadde stor utbredelse i Europa i [[middelalderen]].
+
I [[rettsvitenskap]]lig forstand betegner ''lensherre'' '''herren''', som var en konge eller annen mektig person, som rådde over landområder. Visse rettigheter til landområder lensherren rådde over eller fikk i sin besittelse, for eksempel vunnet i kriger, kunne gis som [[len]] til en '''[[lensmann (lensmottaker)|lensmann]]''' som belønning for krigsinnsats. Lensmottageren fikk enkelte råderetter og inntekter fra landområdet, men var samtidig også forpliktet til å stille med [[soldat]]er og betale skatt til lensherren. Dette systemet er en av grunnpillarene i [[føydalsamfunnet]] som hadde stor utbredelse i Europa i [[middelalderen]].
  
 
Ordningen med lensherrer ble innført gradvis etter at [[syssel]]ordningen ble avskaffet og [[len]] ble innført i Norge.  
 
Ordningen med lensherrer ble innført gradvis etter at [[syssel]]ordningen ble avskaffet og [[len]] ble innført i Norge.  

Revisjonen fra 2. okt. 2012 kl. 11:38

Lensherre er et begrep som kan brukes med to forskjellige betydninger. I rettsvitenskaplig forstand betegner lensherre herren, som var en konge eller annen mektig person, som rådde over landområder. Visse rettigheter til landområder lensherren rådde over eller fikk i sin besittelse, for eksempel vunnet i kriger, kunne gis som len til en lensmann som belønning for krigsinnsats. Lensmottageren fikk enkelte råderetter og inntekter fra landområdet, men var samtidig også forpliktet til å stille med soldater og betale skatt til lensherren. Dette systemet er en av grunnpillarene i føydalsamfunnet som hadde stor utbredelse i Europa i middelalderen.

Ordningen med lensherrer ble innført gradvis etter at sysselordningen ble avskaffet og len ble innført i Norge.

Ved forordning av 19. februar 1662 ble betegnelsen len erstattet av amt, og lensherrene ble dermed erstattet av amtmenn.

I norsk historievitenskap er det vanlig å bruke betegnelsen lensherre om lensmottageren, fordi betegnelsen lensmann kan forveksles med de tradisjonelle bondelensmennene som kan spores tilbake til slutten av 1200-tallet som er forløpere til dagens lensmenn i politi- og lensmannsetaten.

Kilde