Latinsk ordliste

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Ofte møter man i kilder som rettsdokumenter og kirkebøker latinske ord og vendinger. Mange er ikke lenger en del av daglig språk, mens andre er blitt gjengse fremmedord.

A/Æ

 • Ab: etter
 • Ab hinc: fra denne tid
 • Ab hoc mense: fra denne måned
 • Absolutio, abs.: skrifte
 • Ad diem; a.d.: på selve dagen
 • Ætatis, æt.: alder
 • Aetatis suæ: i en alder av
 • Amita: faster
 • Amitinus: søskenbarn
 • Anno: i året
 • Anno aetatis: i hans/hennes alders ... år
 • Anno dei: år etter Kristi fødsel
 • Anno Domini, A.D.: Herrens år
 • Anno Incamationis, a. inc.: år
 • Ante: før
 • Appellatus: kalt, navngitt
 • Avia: bestemor
 • Avus: bestefar

B

 • Baptizatus, bapt.: døpt
 • Beneficium: nåde
 • Bissextus: skuddår

C/K

 • Caemeterium: kirkegård
 • Calendæ: første dag i måneden
 • Cognomen: tilnavn
 • Communikant: alterganger
 • Communio: deltagelse i nattverden
 • Confirmandus: konfirmant
 • Confirmatio: bekreftelse
 • Confirmatus: konfirmert
 • Confitens: kommunikant, nattverdgjest
 • Conjux: ektefeIle
 • Consangvineus: blodsbeslektet
 • Copulation: vielse
 • Copulatus: ekteviet
 • Cras: i morgen
 • Crastino die: dagen efter

D

 • Datum ut supra: samme dato som ovenfor
 • deflorata: deflorert, ikke-jomfru
 • Defunctus: avdød
 • Denatus: avdød
 • Deprekant: altergjenger
 • Desponsatus: trolovet
 • Dictus: kalt
 • Dictum: befaling
 • Dies: dag
 • Die progrediente: den foregående dag
 • Die proximo: den neste dag
 • Die sequenti: den følgende dag
 • Die ut supra: samme dag som ovenfor
 • Dito, do.: det samme
 • Domenica, D.ca, Dom.: søndag
 • Domini: Herrens

E

 • Ejus: samme
 • Ejusdem: samme måned
 • Eodem die, eod.: samme dag
 • Et cetera: osv.
 • Etc.: osv.
 • Ex: fra

F

 • Festum, Fest.: kirkelig festdag
 • Filia: datter
 • Filiola: lille datter
 • Filiolus: lille sønn
 • Filius: sønn
 • Folio, fol.: ark (med sider: #a og #b)
 • Frater: bror

G

 • Genesis: skapelse
 • Gesta: gjerninger
 • Gradus: grad, rang
 • Gratia: nåde, lønn
 • Gratiarum, Grat.: takksigelsesfest

H

 • Hic: denne
 • Hoc: dette
 • Hora: time; hora 10: kl. 10
 • Hujus: genitiv av denne, dette; 20. hujus: den tyvende i samme måned
 • Humatus: begravet

I/J

 • I.e., id est: dvs
 • Ibidem, ibid.: samme sted
 • Ieiunium: fastetid
 • Illegitimus: uekte
 • In aedibus privatis baptizatus: hjemmedøpt
 • Incarnatio: Jesus ble menneske
 • Index, indicem, -is, -i, -e (osv.): fortegnelse
 • Infans: barn
 • Infra: under, nedenfor
 • Inhumatus: begravet
 • Introductio, intro.: introduksjon
 • Ipso die: på samme dag
 • Item: likeledes/likedan/samme
 • juvenculus, Juv.: ungkar

K

se C

L

 • Lateris, lat.: Sum av telling, som overføres til neste side
 • Legitimus: ektefødt
 • Locus sigilli, l.s.: seglets plassering

M

 • Manu mea propria, m.m.p.: skrevet med min egen hånd
 • Manu propria, m.p.: skrevet med egen hånd
 • Maritus: ektefelle
 • Matrimonium: ekteskap
 • Mens: måned
 • Meus: min
 • Mortuorum: de dødes
 • Mortuus, mort.: avgått ved døden

N

 • Nat. Christi: Kristi fødsel, jul
 • Natalis dies: fødselsdag
 • Nativitas: fødsel
 • Natus, nat.: født
 • Nescio: jeg vet ikke
 • Nocte: om natten; nox: natt
 • Nomen: navn
 • Nomen impositum: gitt navn
 • Nomen nescio: jeg kjenner ikke navnet
 • Nominatus, nomin.: navngitt
 • Nomine, noie: ved navn
 • Novus Annus, Nov.A.: nyttår
 • Nuptiae: vielse
 • Nuptus: gift

O

 • Omnes: alle
 • Obiit: han døde
 • Octavia: 8. dag, dvs. 7 dager før en fest

P

 • Pagina, pag.: på side
 • Parasceue: langfredag
 • Parentation: liktale
 • Parentes: foreldre
 • Passio domini: langfredag
 • Pater: far
 • Paupertas: fattigdom
 • Pervigilium: 2. dag før en festdag
 • Post, p.: etter
 • Postfestum: dag etter festdag
 • Postridie: dagen etter
 • Praepositus: prost
 • Pridie: dagen før
 • Prim/us/a..: første
 • Privigna: stedatter
 • Privignus: stesønn
 • Pro Memoria, p.M.: til påminnelse om
 • Proclamatio: lysning
 • Profestum: dag før festdag
 • Publicatio: bekjentgjørelse
 • Publice, pub.: offentlig, åpent
 • Puerpera: barselkone

R

 • resurrexus: gjenoppstått

S

 • Sabbatum: lørdag
 • Salve titulo, s.T.: med forbehold av tittelen (innledningsform for å unngå å oppregne en persons titler)
 • Sancta dominica: påskesøndag
 • Sanctum sabbatum: påskelørdag
 • Sanctus, sct., skt.: hellig
 • Scilicet, sc., scil.: nemlig
 • Secundus/a/um: annen
 • Sepultus, sep.: begravet
 • Sive: eller
 • Socer: svigerfar
 • Soceri: svigerforeldre
 • Socrus: svigermor
 • Solidum: alt sammen
 • Sollicitation: søknad
 • Soror: søster
 • Sponsa: brud
 • Sponsatus: en forlovet
 • Sponsor, spons.: forlover
 • Sponsus: brudgom
 • Spuria: uekte født jente
 • Spurius: uekte født gutt
 • Super, sup.: over, dessuten
 • Supplicatio: søknad

T

 • Templum, templ.: kirke
 • Tertius/a/um: tredje
 • Testis, -es: vitne

U

 • Ut infra: som nedenfor
 • Ut retro: som foran
 • Ut supra: som ovenfor
 • Uxor: hustru

V

 • Vide: se
 • Videlicet, vid.: nemlig
 • Vidua: enke
 • Viduus: enkemann
 • Vigilia: dag/aften før festdag
 • Vulgo: også kalt

X

 • Xsti: Christi
 • Xtus: Christus

Se også

Ekstern lenke