Forskjell mellom versjoner av «Løvenskiold (slekt)»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Slektsoversikt)
(Litteratur)
Linje 32: Linje 32:
 
* ''Danmarks Adels Aarbog'' 1889 og 1949.
 
* ''Danmarks Adels Aarbog'' 1889 og 1949.
 
* Holbek, Finn: [http://finnholbek.dk/genealogy/showmedia.php?mediaID=2074 ''Slægten Løvenskiold med linjer og forgreninger'']
 
* Holbek, Finn: [http://finnholbek.dk/genealogy/showmedia.php?mediaID=2074 ''Slægten Løvenskiold med linjer og forgreninger'']
 +
* Huitfeldt, Carl. «Adelens gravsteder i Norge», ''[[Meddelelser (Dansk Adels Forening)|Meddelelser]]'' mai 2022, s. 28–36.
 
* Jerman, Gunnar. ''Løvenskiold-Vækerø. En familiebedrift gjennom 355 år'', Oslo: Løvenskiold-Vækerø, 2004. ISBN 8230301956.
 
* Jerman, Gunnar. ''Løvenskiold-Vækerø. En familiebedrift gjennom 355 år'', Oslo: Løvenskiold-Vækerø, 2004. ISBN 8230301956.
 
* Løvenskiold, Carl Ludvig: ''Den Løvenskioldske Slægtebog'', København 1882.
 
* Løvenskiold, Carl Ludvig: ''Den Løvenskioldske Slægtebog'', København 1882.

Revisjonen fra 25. sep. 2022 kl. 21:37

Skjold fra Norske slektsvåpen (1969), side 161, og fargelagt senere.

Slekten Løvenskiold er en norsk slekt som innvandret fra Lübeck. Det har vært foretatt flere undersøkelser om slektens forfedre i Tyskland uten at det har lyktes å finne ut noe som er noenlunde sikkert om disse. Innvandrer og slektens norske stamfar, Herman Leopoldus, døde i 1696 som en rik trelasthandler og overformynder i Kristiania. Hans foreldre er ikke funnet. Hans sønn, konferensråd Herman Leopoldus til Holden og Bolvig jernverker, Birkholm, Aggersvold og Vognserup (1677–1750), som begynte sin løpebane som sekretær i det danske kanselli, ble i 1739 adlet med navnet Løvenskiold.[1] Herman Leopoldus betalte inn et pengebeløp til kongens privatkasse, "partikulærkassen", for å bli adlet den 6. november 1739, med barn og etterkommere, av kong Christian VI av Danmark-Norge.[2] Slekten fikk samtidig velge det nye adelsnavnet Løvenskiold. Slektsnavnet er dannet dels av leo som betyr løve, og dels av løven i det skjoldet som de allerede brukte og som fikk endret hjelmtegnet ved adlingen.

Slektsoversikt

 • 1. Herman Leopoldus (ca. 1620–1696), kjøpmann, senere trelasthandler og overformynder i Christiania, gift 1674[3] med Barbara Wiggers (1654–1692)[4], datter av Herman Wiggers og Maren Jørgensdatter.
  • 2a. Gjertrud Leopolda (1675–1675).[5]
  • 2b. Herman (Leopoldus) Løvenskiold (1677–1750)[6], til Holden og Bolvig jernverker, Birkholm, Aggersvold og Vognserup, konferensråd og kjøpmann. Gift 1 med Ingeborg Borse, gift 2 1716 med Kirstine Søfrensdatter Brinch.
   • 3a. Herman Leopoldus Løvenskiold (1701–1759), Kanselleriråd, til Fossum og Bolvig Jernverk, samt Borgestad gods, gift 1728 med Margarethe Deichmann (1708–1759).
   • 3b. Severin «Søren» Løvenskiold (1719–1776), Friherre, justis og konferensråd til Baroniet Løvenborg og Holden Jernværk, gift 1749 med Magdalene Charlotte Hedevig von Numsen (1731–1796).
  • 2c. Barbara Leopolda (1679–1730)[7], gift med sogneprest i Gjerpen David Monrad (1666–1746).
  • 2d. Gjertrud Leopolda (1682–1697).[8]

Våpen

En oppreist gullbevæpnet sølvløve med utslått rød tunge i blått skjold og en halv gullbevæpnet sølvløve på kronet hjelm.[9]

Friherrene Løvenskiolds våpenskjold.
Tegner: Anders Thiset

Legater

 • 20. januar 1917: «Stadfæstelse – meddelt av Socialdepartementet – paa en av avdøde statsminister Carl Løvenskiold ved gavebrev av 4 december 1916 skjænket tillægsgave til Statsminister Carl Løvenskiolds og frues, født Wedel-Jarlsbergs legat (stadfæstet 28 februar 1912) samt paa de i gavebrevet indeholdte statutmæssige bestemmelser for tillægskapitalen.»[10]

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Norske Slægter 1912, s. 194.
 2. Albert Fabritius: Danmarks Riges Adel, København, 1946, side 52.
 3. Viede: Vår frelsers (Oslo Domkirke), 1674, 12 mai: Hærmand Leopoldus oc Barbara Wiggers.
 4. Oslo skifterett, Skifteprotokoll 1 , 1692-1701, fol. 146b-154b
 5. Døpte: Vår frelsers (Oslo Domkirke), 1675, 15 September: Hærmand Leopoldy oc Barbara Wiggertz barn: Giertrud.
 6. Døpte: Vår frelsers (Oslo Domkirke), 1677, 24 Oktober: Hærmand Leopoldus oc Barbra Wiggers barn: Hærmand.
 7. Døpte: Vår frelsers (Oslo Domkirke), 1679, 24 Mai: Hermand Leopoldus oc Barbara Wiggers barn: Barbara.
 8. Døpte: Vår frelsers (Oslo Domkirke), 1675, 15 September: Hærmand Leopoldy oc Barbra Wiggertz barn: Giærtrud.
 9. Norske Slægter 1912, s. 194.
 10. Norsk Lovtidend, 2. avdeling, 1917, s. 29.

Litteratur

 • Achen, Sven Tito. Danske adelsvåbener, København 1973.
 • Bratberg, Terje: «Slekten Løvenskiold» i Store Norske Leksikon.
 • Cappelen, Hans. Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976).
 • Danmarks Adels Aarbog 1889 og 1949.
 • Holbek, Finn: Slægten Løvenskiold med linjer og forgreninger
 • Huitfeldt, Carl. «Adelens gravsteder i Norge», Meddelelser mai 2022, s. 28–36.
 • Jerman, Gunnar. Løvenskiold-Vækerø. En familiebedrift gjennom 355 år, Oslo: Løvenskiold-Vækerø, 2004. ISBN 8230301956.
 • Løvenskiold, Carl Ludvig: Den Løvenskioldske Slægtebog, København 1882.
 • Løvenskiold, Axel/Løvenskiold, Herman L. Slekten Løvenskiold gjennom 300 år i Norge, Oslo 1974.
 • Løvenskiold, Axel/Løvenskiold, Herman L. Slekten Løvenskiold, Oslo 1974 (tegnet stamtre).
 • Løvenskiold, Herman L. Heraldisk nøkkel, Oslo 1978.
 • Norske Slægter 1912, s. 194–196.
 • Quisling, J.L.: «Løvenskioldslegten» i Gjerpen – En bygdebok – Gaardshistorie, bind I, Kristiania 1921 (med sitering av adelsbrevet).
 • Thiset, Anders/Wittrup, P.L. Nyt dansk Adelslexikon, København 1904.

Se også