Forskjell mellom versjoner av «Ingvaldsen (Nils Ingvaldsen (1770–1842) fra Lunner, Hadeland) (etterslekt)»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Slektsoversikt)
(Ingvald Nilsen)
Linje 29: Linje 29:
 
[[Fil:Sandungskalven.jpg|thumb|300px|Sandungskalven i Nordmarka på midten av 1930–tallet. '''Foto''': [http://www.skiforeningen.no/marka/bilder/?id=9804 Markadatabasen].]]
 
[[Fil:Sandungskalven.jpg|thumb|300px|Sandungskalven i Nordmarka på midten av 1930–tallet. '''Foto''': [http://www.skiforeningen.no/marka/bilder/?id=9804 Markadatabasen].]]
 
::*3b. '''Gubjør Ingvaldsdatter''' (1821&ndash;1897), født i en plass under Halvorsrud,<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070603820006 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Fødte og døpte 1821, Side 34], nr. 48.</ref> konfirmert 1841.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205630631 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Konfirmerte 1842, Side 103], nr. 23.</ref> Gift 1845 i Lunner med '''Anders Johannesen''' (ca. 1822&ndash;1871),<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640018 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Viede 1845, Side 186], nr. 15.</ref> forlovererklæringen forteller at han er født i Flåten og at han ved vielsen oppholdt seg  i Sandungskalven, og at hun er født i Sandungskalven.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070603810365 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Forlovererklæringer 1845, Side 386-387]</ref> At Gubjør var født i Sandungskalven er neppe riktig, men de er i alle fall begge to bosatt der ved dåpen til deres første barn i 1846. I 1856 er de husmannsfolk under Voksen i Sørkedalen i Aker, i 1859 er de fortsatt på en plass under Voksen og plassen de bor på er da navngitt som Melum, og i 1860 flytter hele familien til Sandungskalven.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640445 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Innflyttede 1861, Side 272]</ref> I juli 1861 inngikk Anders Johannesen en husmannskontrakt for bruk og beboelse av plassen Bratholtjordet med eieren Hans Olsen Bolken på følgende vilkår: 1. En avgift på 12 speciedaler årlig. 2. På egen kost rydde en mæling hvert år og på gården slå 4 mæling og skjære 6 mål. 3. Forpliktelse til på egen bekostning å anskaffe og vedlikeholde gjerdene om plassen (hvilke gjerder tilfaller jorddrotten uten godtgjørelse til husmannen). 4. Forbud mot å gi noen tilhold på plassen uten eierens samtykke, forbud mot å holde geiter. 5. Havnegang til så mange krøtter som plassen kan føde i gårdens utmark untatt får og hester som han selv må skaffe sommerhavn for. 6. Erstatningsplikt for skade på hus, gjerder og jordvei. Ved fraflyttelse fra plassen har jorddrotten rett til å overta de på plassen stående hus og bygninger uten godtgjørelse og til enhver tid nyte panterett av disse og av plassens avling av alle slag, og i tillegg panterett i husmannens samtlige eiendeler som erstatning for ubetalt avgift, mislighold av kontraktens vilkår og eventuelle gitte ytelser fra jorddrotten. 7. Husmannen og hans familie skal ha tilsyn med eierens øvrige eiendeler så de ikke forringes eller kommer til skade, samt føre et ulastelig liv og levned. I tilfelle misligholdelse av kontraktens vilkår er husmannen forpliktet til uten lovmål og dom å fraflytte og ryddigjøre plassen til påfølgende 14. april. Denne kontrakten ble tinglyst 31. januar 1862,<ref>[https://media.digitalarkivet.no/tl20070206310728 Oppland fylke, Hadeland og Land, Pantebok nr. 14a (1860-1864), Pantebokside, Side 151]</ref> og i foketellingen 1865 finner man familien på denne plassen.<ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038070006309 Folketelling 1865 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Lunner sogn, Bratholdt Jordet af Bratholt]</ref> Da Anders Johannesen døde i 1871 var han på en plass under Mjør i Gran, men ble begravet i Lunner.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640430 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1872, Side 257], nr, 47.</ref> Enken Gubjør Ingvaldsdatter tjente i 1875 som budeie på Virstad og Svendsbråten.<ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052100000623 Folketelling 1875 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Wirstad og Svendsbraaten (gaard)]</ref> Hun er i ministerialboken for Jevnaker innført sammen med døttrene Mathea og Nicoline som utflyttet til Amerika 3. juni 1884,<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070117330679 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1884-1885, Side 408], nr. 25, 26, 27, 28.</ref> men hun er ikke å finne i emigrantlistene. Årsaken ser ut til å være at de på veien har hatt et opphold hos datteren Jonette og hennes mann i Maridalen, og at hun av en eller annen grunn har ombestemt seg eller blitt forhindret fra å reise. I alle fall emigrerte døttrene den 11. juli samme år og de kom da fra Maridalen. Ved folketellingen 1891 befant Gubjør seg nettopp hos datteren Jonette på Kallerud i Maridalen.<ref>[http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/52704/15958/ Akershus fylke, Aker herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet.], Kallerud i Maridalen.</ref> Gubjør Ingvaldsdatter døde i 1897 som fattiglem på Løken i Lunner.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20060411010210 Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Døde og begravede 1897, Side 206], nr. 12.</ref>
 
::*3b. '''Gubjør Ingvaldsdatter''' (1821&ndash;1897), født i en plass under Halvorsrud,<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070603820006 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Fødte og døpte 1821, Side 34], nr. 48.</ref> konfirmert 1841.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205630631 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Konfirmerte 1842, Side 103], nr. 23.</ref> Gift 1845 i Lunner med '''Anders Johannesen''' (ca. 1822&ndash;1871),<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640018 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Viede 1845, Side 186], nr. 15.</ref> forlovererklæringen forteller at han er født i Flåten og at han ved vielsen oppholdt seg  i Sandungskalven, og at hun er født i Sandungskalven.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070603810365 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Forlovererklæringer 1845, Side 386-387]</ref> At Gubjør var født i Sandungskalven er neppe riktig, men de er i alle fall begge to bosatt der ved dåpen til deres første barn i 1846. I 1856 er de husmannsfolk under Voksen i Sørkedalen i Aker, i 1859 er de fortsatt på en plass under Voksen og plassen de bor på er da navngitt som Melum, og i 1860 flytter hele familien til Sandungskalven.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640445 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Innflyttede 1861, Side 272]</ref> I juli 1861 inngikk Anders Johannesen en husmannskontrakt for bruk og beboelse av plassen Bratholtjordet med eieren Hans Olsen Bolken på følgende vilkår: 1. En avgift på 12 speciedaler årlig. 2. På egen kost rydde en mæling hvert år og på gården slå 4 mæling og skjære 6 mål. 3. Forpliktelse til på egen bekostning å anskaffe og vedlikeholde gjerdene om plassen (hvilke gjerder tilfaller jorddrotten uten godtgjørelse til husmannen). 4. Forbud mot å gi noen tilhold på plassen uten eierens samtykke, forbud mot å holde geiter. 5. Havnegang til så mange krøtter som plassen kan føde i gårdens utmark untatt får og hester som han selv må skaffe sommerhavn for. 6. Erstatningsplikt for skade på hus, gjerder og jordvei. Ved fraflyttelse fra plassen har jorddrotten rett til å overta de på plassen stående hus og bygninger uten godtgjørelse og til enhver tid nyte panterett av disse og av plassens avling av alle slag, og i tillegg panterett i husmannens samtlige eiendeler som erstatning for ubetalt avgift, mislighold av kontraktens vilkår og eventuelle gitte ytelser fra jorddrotten. 7. Husmannen og hans familie skal ha tilsyn med eierens øvrige eiendeler så de ikke forringes eller kommer til skade, samt føre et ulastelig liv og levned. I tilfelle misligholdelse av kontraktens vilkår er husmannen forpliktet til uten lovmål og dom å fraflytte og ryddigjøre plassen til påfølgende 14. april. Denne kontrakten ble tinglyst 31. januar 1862,<ref>[https://media.digitalarkivet.no/tl20070206310728 Oppland fylke, Hadeland og Land, Pantebok nr. 14a (1860-1864), Pantebokside, Side 151]</ref> og i foketellingen 1865 finner man familien på denne plassen.<ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038070006309 Folketelling 1865 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Lunner sogn, Bratholdt Jordet af Bratholt]</ref> Da Anders Johannesen døde i 1871 var han på en plass under Mjør i Gran, men ble begravet i Lunner.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640430 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1872, Side 257], nr, 47.</ref> Enken Gubjør Ingvaldsdatter tjente i 1875 som budeie på Virstad og Svendsbråten.<ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052100000623 Folketelling 1875 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Wirstad og Svendsbraaten (gaard)]</ref> Hun er i ministerialboken for Jevnaker innført sammen med døttrene Mathea og Nicoline som utflyttet til Amerika 3. juni 1884,<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070117330679 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1884-1885, Side 408], nr. 25, 26, 27, 28.</ref> men hun er ikke å finne i emigrantlistene. Årsaken ser ut til å være at de på veien har hatt et opphold hos datteren Jonette og hennes mann i Maridalen, og at hun av en eller annen grunn har ombestemt seg eller blitt forhindret fra å reise. I alle fall emigrerte døttrene den 11. juli samme år og de kom da fra Maridalen. Ved folketellingen 1891 befant Gubjør seg nettopp hos datteren Jonette på Kallerud i Maridalen.<ref>[http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/52704/15958/ Akershus fylke, Aker herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet.], Kallerud i Maridalen.</ref> Gubjør Ingvaldsdatter døde i 1897 som fattiglem på Løken i Lunner.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20060411010210 Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Døde og begravede 1897, Side 206], nr. 12.</ref>
:::*4a. '''Johan Andersen''' (1846&ndash;), født i Sandungskalven.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205630560 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Fødte og døpte 1846, Side 33], nr. 40.</ref>
+
:::*4a. '''Johan Andersen''' (1846&ndash;), født i Sandungskalven.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205630560 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Fødte og døpte 1846, Side 33], nr. 40.</ref> Husmann. Gift 1869 i Lunner med '''Kjersti Olsdatter''' (1844&ndash;),<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640373 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Viede 1869, Side 195], nr. 14.</ref> født i Østre Slide av foreldre innerster Ole Bendiksen Kirkevold og h. Ingeborg Fredriksdatter.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070603990515 Oppland fylke, Hegge, Rogne, Volbu i Slidre, Ministerialbok nr. 4 (1831-1848), Fødte og døpte 1844, Side 72], nr. 14.</ref> Ekteparet var var bosatt på Bratholteie, Lunnereie, Løkkebakken under Haga,<ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052100001108 Folketelling 1875 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Løkkebakken af Hagaeie under 54a, 54c]</ref> Bjørgeeie i Gran og Flatla i Lunner. Familien emigrerte i desember 1880 til New York, USA.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070117330672 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1881, Side 402], nr. 71, 72, 73, 74, 75, 76.</ref><ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000943220 Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave]</ref><sup>,</sup><ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000943221 Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave]</ref>
 +
::::*5a. '''Anton Johansen''' (1869&ndash;1871), født i Bratholteie og død i Lunnereie, Lunner.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640248 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1869, Side 63], nr. 74.</ref><sup>,</sup><ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640429 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1871, Side 256], nr. 33.</ref>
 +
::::*5a. '''Gudbjørg Johansdatter''' (1871&ndash;), født i Lunnereie i Lunner.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640254 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1871, Side 69], nr. 49.</ref> Emigrerte 1880 med foreldrene til New York.<ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000943222 Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave]</ref>
 +
::::*5a. '''Ingeborg Johansdatter''' (1873&ndash;), født i Lunnereie i Lunner.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640262 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1873, Side 77], nr. 60.</ref> Emigrerte 1880 med foreldrene til New York.<ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000943223 Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave]</ref>
 +
::::*5a. '''Oline Johansdatter''' (1875&ndash;), født i Løkkebakken under Haga i Lunner.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640271 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1876, Side 86], nr. 2/1876.</ref> Emigrerte 1880 med foreldrene til New York.<ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000943224 Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave]</ref>
 +
::::*5a. '''Jonette Johansdatter''' (1878&ndash;), født i Bjørgeeie i Gran.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070117330411 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Fødte og døpte 1878, Side 12], nr. 56.</ref> Emigrerte 1880 med foreldrene til New York.<ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000943225 Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave]</ref>
 +
 
 
:::*4b. '''Mathea Andersdatter''' (1856&ndash;), født i en plass under Voksen i Sørkedalen, Aker.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20060301050881 Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Fødte og døpte 1856, Side 206], nr. 56.</ref> Var 1883 i tjeneste i Jevnaker og hadde tilhold i en plass under Grumstad hvor hun fikk en datter utenfor ekteskap med ungkaren Gustav Iversen Kingeeie. Emigrerte i 1884 fra Jevnaker til Amerika med søsteren Nicoline, og hadde underveis et opphold i Maridalen, trolig hos sin søster Jonette og hennes ektemann. Bestemmelsesstedet var Glenco, Minnesota.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070117330679 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1884-1885, Side 408], nr. 25, 26, 27, 28.</ref><sup>,</sup><ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000017965 Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste]</ref>
 
:::*4b. '''Mathea Andersdatter''' (1856&ndash;), født i en plass under Voksen i Sørkedalen, Aker.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20060301050881 Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Fødte og døpte 1856, Side 206], nr. 56.</ref> Var 1883 i tjeneste i Jevnaker og hadde tilhold i en plass under Grumstad hvor hun fikk en datter utenfor ekteskap med ungkaren Gustav Iversen Kingeeie. Emigrerte i 1884 fra Jevnaker til Amerika med søsteren Nicoline, og hadde underveis et opphold i Maridalen, trolig hos sin søster Jonette og hennes ektemann. Bestemmelsesstedet var Glenco, Minnesota.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070117330679 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1884-1885, Side 408], nr. 25, 26, 27, 28.</ref><sup>,</sup><ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000017965 Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste]</ref>
 
::::*5a. '''Gina Gustavsdatter''' (1883&ndash;), født i Jevnaker.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070117330456 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Fødte og døpte 1883, Side 57], nr. 64.</ref>
 
::::*5a. '''Gina Gustavsdatter''' (1883&ndash;), født i Jevnaker.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070117330456 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Fødte og døpte 1883, Side 57], nr. 64.</ref>
Linje 74: Linje 80:
 
::::*5j. '''Thora Elvine Hermansen''' (1903&ndash;), født i plassen Kallerud i Maridalen, V. Aker.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20060830010324 Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1903, Side 327], nr. 47.</ref> Konfirmert 1917.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb10040903310114 Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 17 (1910-1926), Konfirmerte 1917, Side 108], nr. 25.</ref> Var ved sin fars død i 1930 bosatt i Nydalen. Gift '''Martinsen'''.
 
::::*5j. '''Thora Elvine Hermansen''' (1903&ndash;), født i plassen Kallerud i Maridalen, V. Aker.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20060830010324 Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1903, Side 327], nr. 47.</ref> Konfirmert 1917.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb10040903310114 Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 17 (1910-1926), Konfirmerte 1917, Side 108], nr. 25.</ref> Var ved sin fars død i 1930 bosatt i Nydalen. Gift '''Martinsen'''.
  
:::*4d. '''Elise Andersdatter''' (1859&ndash;), født i Melum under Voksen i Sørkedalen, Aker.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20060301040718 Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker, Aker i Vestre Aker, Aker, Ministerialbok nr. 3 (1857-1868), Fødte og døpte 1859, Side 125], nr. 107.</ref>
+
:::*4d. '''Elise Andersdatter''' (1859&ndash;1868), født i Melum under Voksen i Sørkedalen, Aker.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20060301040718 Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker, Aker i Vestre Aker, Aker, Ministerialbok nr. 3 (1857-1868), Fødte og døpte 1859, Side 125], nr. 107.</ref> Død i Bratholjordet, Lunner.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640422 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1868, Side 249], nr. 24.</ref>
 
:::*4e. '''Nicoline Josefine Andersdatter''' (1862&ndash;), født i en plass under Bolken i Lunner.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640212 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1862, Side 27], nr. 76.</ref> Emigrerte i 1884 fra Jevnaker til Amerika med søsteren Mathea, og hadde underveis et opphold i Maridalen, trolig hos sin søster Jonette og hennes ektemann. Bestemmelsesstedet var Glenco, Minnesota.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070117330679 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1884-1885, Side 408], nr. 25, 26, 27, 28.</ref><sup>,</sup><ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000017966 Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste]</ref>
 
:::*4e. '''Nicoline Josefine Andersdatter''' (1862&ndash;), født i en plass under Bolken i Lunner.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070205640212 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1862, Side 27], nr. 76.</ref> Emigrerte i 1884 fra Jevnaker til Amerika med søsteren Mathea, og hadde underveis et opphold i Maridalen, trolig hos sin søster Jonette og hennes ektemann. Bestemmelsesstedet var Glenco, Minnesota.<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20070117330679 Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1884-1885, Side 408], nr. 25, 26, 27, 28.</ref><sup>,</sup><ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000017966 Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste]</ref>
  

Revisjonen fra 22. aug. 2016 kl. 21:15

Dette er en oversikt over etterslekten til husmann Nils Ingvaldsen (1770–1842) fra Lunner på Hadeland. Av hans barn ble blant annet en sønn opphav til en kjent Nordmarksslekt, en datter ble gårdbrukerkone i Lunner, to døtre ble gift med arbeidere ved Bærums Verk og tre sønner slo seg ned i samme område i nordre Frogn i Follo. Etterkommere har så spredt seg videre, av disse finnes blant annet grener med slektsnavn som Bratlie, Dahl, Due, Forsberg, Furu, Gløtta, Holtet, Höglund, Kallerud, Kamphaug, Kjelstad, Langfjeld, Lie, Lyseng, Lørenskogen, Nordli, Prinsdal, Rosse, Rønning, Smith, Svensbråten og Tomte. <Artikkelen er under arbeid, mer kommer ...>

Slektsoversikt

 • 1. Nils Ingvaldsen (1770–1842), født på Fragot i Lunner av foreldre Ingvald Nilsen og Anne Eriksdatter,[1] konfirmert 1788 i Lunner med oppgitt bosted Mælrud (Mellerud?).[2] Gift 16. februar 1794 i Nittedal med Anne Andersdatter (ca. 1766–1812) fra Hakadals verk.[3] Da ekteparet døper sønnen Ingvald sommeren etter er de bosatt i en plass under Burås i Hakadal,[4] men er våren 1797 flyttet til Fragot i Lunner. Ved folketellingen 1801 som husmannsfolk under Bjøralt (mulig Fragot var navnet på plassen?).[5] Nils Engvalsen Biøralteyes Kone Anne Andersdatter ble begravet 46 år gammel 12. juli 1812 i Lunner,[6] og den 3. januar året etter giftet han seg på ny med Pigen Goro Gundersdatter Bolken (ca. 1782–1844).[7] De er i 1817 bosatt i Bjøraltengen ved begravelsen av deres første datter Anne, og i 1820 bosatt i Felbergstuen ved dåpen av datteren Ingeborg. I 1841 ble det opprettet en fletføringskontrakt mellom Nils Ingvaldsen og svigersønnen Peder Eriksen Ballangrud, hvor sistnevnte på sedvanlig vis skulle sørge for varmt hus, føde og klær for Nils og kona Goro frem til deres død, i mot at svigersønnen skulle overta alt det de eide eller kom til å eie ved deres død.[8] Husmann Nils Ingvoldsen døde 1. desember 1842 og ble begravet den 11. s. måned, han var da bosatt i en plass under Greftegrev.[9] Det ble holdt skifte 23. februar 1843. Skiftebehandlingen forteller blant annet at plassen han brukte under Greftegrev het Tomte, og at sønnene Johannes, Gulbrand og Erik befant seg på Garder og Gullerud i Frogn.[10] Goro Gundersdatter døde i 1844.[11]

Ingvald Nilsen

Fortjernsbråten i Nordmarka ca. 1930. Ukjent fotograf.
 • 2a. Ingvald Nilsen (1795–1876), født i en plass under Burås i Hakadal,[12] konfirmert fra Bjøralt i Lunner 1812.[13] Gift fra Felbergstuen i 1818 med Ingeborg Eriksdatter Toshaug (ca. 1792–1872).[14] Deres første barn fikk de senere i vielsesåret, de holdt da til i en plass under Felberg og som da vel er Felbergstuen, senere i plasser under Halvorsrud og Olimb. I 1830 ved et av barnas dåpsinnførsel navngis plassen Slåtbråten under sistnevnte gård. Ingvald Nilsen og Ingeborg Eriksdatter flyttet i begynnelsen av 1830–årene inn til Sandungskalven i Nordmarka. Stedet var en gammel finneplass men måtte ryddes på nytt. Familien bodde i Fortjernsbråten mens det ble bygget og ryddet i Sandungskalven. Egil Collett Aabel skriver i boka Nordmarksfolk : plasser og slekter gjennom 300 år at Ingvald med familie da kom fra Grasbergbakken ved Mylla, noe som godt kan stemme, men dokumentasjon for dette er så langt ikke funnet.[15] Aabel har antagelig hentet sin opplysning fra Reidar Holtvedts bok Fra Nordmarka og Krokskogen,[16] og samtidig rettet på det omtrentlige årstallet 1800 i sistnevnte bok som uten tvil er feil. Da datteren Ingeborg ble døpt i 1834 holdt de til i Fortjernsbråten og det gir en omtrentlig datering på når dette skjedde. Ved folketellingen 1865 er Ingvald og Ingeborg fødrerådsfolk hos sønnen Ingvald Ingvaldsen i Sandungkalven.[17] Ingeborg Eriksdatter døde der i 1872,[18] mens Ingvald fulgte med til Kamphaug da sønnen flyttet dit i 1872 eller 1873.[19] Ingvald Nilsen døde på Kamphaug i 1876.[20]
Skildring av Bærums verk. Kunstner: Peter Christian Frederik Wergmann (1802–1869), utført e. 1831.
Carl Sigurd Forsberg (1852–1922).
 • 3a. Anne Ingvaldsdatter (1818– e. 1900), født i en plass under Felberg,[21] konfirmert 1837.[22] Gift 1842 i Aker med Carl Olsen Forsberg (1821–1883) som var født på Helgebo bruk i Eda annexförsamling, Värmland. Ved vielsen hadde Anne opphold på Hammeren i Maridalen.[23],[24] Ekteparet flyttet til Bærum jernverk hvor Carl Forsberg arbeidet som smed, nevnt som smedmester der fra 1863. Samtlige barn er født på eller under Bærum jernverk, i 1865 er bostedet navngitt som Ulleren, som var en plass under Gommerud.[25] Ved folketellingen 1875 er ekteparet fortsatt på Ulleren med datteren Elise og sønnen Johan Oluf.[26] Smedemester Carl Forsberg ble begravet fra Bærums Verk i 1883.[27] Anne bor i 1900 som enke hos sønnen Carl Sigurd i Thereses gate i Kristiania med pensjon fra Bærums Værk.[28]
 • 4a. Oluf Forsberg (1846–1847).[29],[30]
 • 4b. Oluf Forsberg (1849–1850).[31],[32]
 • 4c. Ingeborg Forsberg (1851–1851).[33],[34]
 • 4d. Carl Sigurd Forsberg (1852–1922).[35] Cand.philol, assistent i Kirkedepartementet og organist. Var først organist i Kampen kirke og menighet før han ble overført til Fagerborg hvor han i 1918 hadde vært i 20 år.[36],[37],[38],[39] En firmaanmeldelse fra 1902 viser at han sto som nestformann i Aktieselskabet Holmsbo, et foretak opprettet for å utnytte gården Holmsbu i Hurum til hotellvirksomhet og badeanstalt med kontor i Holmsbu ladested.[40] Carl Sigurd Forsberg sto også bak pseudonymet «Onkel Sigurd» som ga ut boken Barneleker og viser. Ill. av V. v. P. Tekst og musik ved Onkel Sigurd.[41] En mer utfyllende biografi med foto finnes i boken Studenterne fra 1880 : biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum.[42] Gift 1. i 1883 med Zephania Magdalena Olsen (1860–1899), født i Trondeim og datter av tollbetjent Zephanius Olsen og Magdalene Kristine Olsen f. Gran.[43] Hun døde forholdsvis ung i 1899 og etterlot enkemannen med tre unge døttre.[44] Gift 2. med Caroline Mathilde Heidenreich f. Stibolt (1868– f. 1922), hun var datter av P.A. Stibolt og Fredrikke Hermana Steen og hadde tidligere vært gift med Carl Heidenreich fra hvilket ekteskap hun hadde sønnen Christian Heidenreich og datteren Fredrikke Hermana Heidenreich. Carl Sigurd Forsberg flyttet omkring 1914 fra Kristiania til eiendommen «Blida» på Høvik i Bærum.[45],[46] Døde 1922 på legevakten i Kristiania og begravet på Vestre Gravlund.[47],[48]
 • 5a. Alfhild Forsberg (1884–1955).[49] Student 1902.[50] Emigrerte 1908 til Chicago USA.[51] Var i 1910 i tjeneste hos en privat familie; Russel R. Whiteman, Newton Ward 3, Middlesex, Massachusetts, USA.[52] Tilbake til Norge etter 4 år. I 1914, 1922 og 1927 bosatt på Høvik i Bærum.[53],[54] Sitat hentet fra Alfhild Forsbergs egen biografi i Studentene fra 1902:
SitatJeg har gått på fru Nielsens skole i Kr.a og tok middelskoleeksamen og artium der. Senere var jeg guvernante i 2 år, et år på Romerike og et år i Ryfylke. Derefter gikk jeg et år på Kr.a handelsgymnasium; men da det var vanskelig å få kontorposter den gang, reiste jeg, efter nogen forgjeves forsøk på å få noget at gjøre, til Amerika, hvor jeg blev i over 4 år. En lærerik tid som jeg er glad for, skjønt jeg kun hadde en beskjeden huspost. Siden jeg kom hjem har jeg hatt kontorpost, nu sist fra 1918 som assistant i Styret for det Industrielle Retsvern. Foruten dette mitt arbeide har jeg hus og have å ta vare på, og en have blir man som bekjent aldri ferdig med, den krever en stor del av min fritid. Ellers er jeg like siden jeg blev voksen vært levende interessert i alt som jeg har trodd kunde gi enforklaring på mine mange spørsmål. I Amerika er der jo rik anledning til å bli kjent med de forskjelligste åndsretninger; de er vel alle representert der, og jeg benyttet mig godt av denne anledning. Og skal jeg si noget om det resultat min søken har bragt, min livsopfatning, så faller denne så temmelig nær sammen med teosofiens lære. Den er for mig absolutt tilfredsstillende i alle henseender.[55]Sitat
I forbindelse med sitt arbeid er Alfhild Forsberg er nevnt og avbildet i boken Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) 50 år.[56] Alfhild Forsberg var ugift, ingen barn. Død 1955.[57]
 • 5b. Dagny Forsberg (1885–1956).[58] Telegrafistinde.[59] Var ved sin fars dødsfall i 1922 bosatt hos ham på Høvik i Bærum.[60] Ugift, ingen barn. Død 1956.[61]
 • 5c. Frida Forsberg (1887–1963).[62] Musikklærer, pianolærer og akkompagnatør. Gift 1922 i Frogner menighet med enkemann og tannlege Erling Lorck (1885–1966),[63] født i Trondheim av foreldre revisjonssjef i Norges Bank Karl Fredrik Sophus Lorck og h. Marie Beyer. Erling Lorch hadde tidligere vært gift med Ruth Sommerschild (1893–1918).[64] En mer utfyllende biografi om Erling Lorck finnes i boken Studentene fra 1904 : biografiske oplysninger samlet til 25-års-jubileet 1929.[65] Ekteparet var i 1922 bosatt på Lysaker, senere i Oslo, ingen barn. Frida Forsberg Lorck døde i 1963 og Erling Lorck i 1966, begge ble gravlagt på Vestre Gravlund, Oslo.[66],[67]
 • 4e. Hanna Marie Forsberg (1856–1864).[68],[69]
 • 4f. Elise Forsberg (1859–).[70] Hun var hjemme hos foreldrene på Ulleren under Gommerud i 1875, og emigrerte som ugift pike til New York i 1884.[71],[72]
 • 4g. Johan Oluf Forsberg (1862–1918).[73] Hjemme hos foreldrene på Ulleren under Gommerud i 1875.[74] Emigrerte 1882 med destinasjon Boston Mass. USA.[75] Gift med Martha Felkner (ca. 1868–?1934), født i Berlin, Tyskland. Ekteparet var i 1900 bosatt på adressen Precinct 5 Jefferson Township Chicago city Ward 27, Cook, Illinois, USA,[76] og i 1910 Chicago Ward 27, Cook, Illinois, USA.[77] Da John Forsberg døde i 1918 var han bosatt i 4128 No Lawndale Ave., Cook, Ill. Begravet på Mt. Rose Cemetry.[78],[79] Enken Martha var bosatt med sønnen George i 1920[80] og 1930.[81] I 1934 døde det en Martha Forsberg i Cook County som meget vel kan være henne, men det er usikkert om det er rette person.
 • 5a. George Edward Philip Forsberg (1892–1965), født og død i Cook County, Chicago, Illinois. Gift med Anna M. Forsberg (ca. 1893–) født i Wisconsin, USA.[82],[83],[84],[85],[86],[87]
Sandungskalven i Nordmarka på midten av 1930–tallet. Foto: Markadatabasen.
 • 3b. Gubjør Ingvaldsdatter (1821–1897), født i en plass under Halvorsrud,[88] konfirmert 1841.[89] Gift 1845 i Lunner med Anders Johannesen (ca. 1822–1871),[90] forlovererklæringen forteller at han er født i Flåten og at han ved vielsen oppholdt seg i Sandungskalven, og at hun er født i Sandungskalven.[91] At Gubjør var født i Sandungskalven er neppe riktig, men de er i alle fall begge to bosatt der ved dåpen til deres første barn i 1846. I 1856 er de husmannsfolk under Voksen i Sørkedalen i Aker, i 1859 er de fortsatt på en plass under Voksen og plassen de bor på er da navngitt som Melum, og i 1860 flytter hele familien til Sandungskalven.[92] I juli 1861 inngikk Anders Johannesen en husmannskontrakt for bruk og beboelse av plassen Bratholtjordet med eieren Hans Olsen Bolken på følgende vilkår: 1. En avgift på 12 speciedaler årlig. 2. På egen kost rydde en mæling hvert år og på gården slå 4 mæling og skjære 6 mål. 3. Forpliktelse til på egen bekostning å anskaffe og vedlikeholde gjerdene om plassen (hvilke gjerder tilfaller jorddrotten uten godtgjørelse til husmannen). 4. Forbud mot å gi noen tilhold på plassen uten eierens samtykke, forbud mot å holde geiter. 5. Havnegang til så mange krøtter som plassen kan føde i gårdens utmark untatt får og hester som han selv må skaffe sommerhavn for. 6. Erstatningsplikt for skade på hus, gjerder og jordvei. Ved fraflyttelse fra plassen har jorddrotten rett til å overta de på plassen stående hus og bygninger uten godtgjørelse og til enhver tid nyte panterett av disse og av plassens avling av alle slag, og i tillegg panterett i husmannens samtlige eiendeler som erstatning for ubetalt avgift, mislighold av kontraktens vilkår og eventuelle gitte ytelser fra jorddrotten. 7. Husmannen og hans familie skal ha tilsyn med eierens øvrige eiendeler så de ikke forringes eller kommer til skade, samt føre et ulastelig liv og levned. I tilfelle misligholdelse av kontraktens vilkår er husmannen forpliktet til uten lovmål og dom å fraflytte og ryddigjøre plassen til påfølgende 14. april. Denne kontrakten ble tinglyst 31. januar 1862,[93] og i foketellingen 1865 finner man familien på denne plassen.[94] Da Anders Johannesen døde i 1871 var han på en plass under Mjør i Gran, men ble begravet i Lunner.[95] Enken Gubjør Ingvaldsdatter tjente i 1875 som budeie på Virstad og Svendsbråten.[96] Hun er i ministerialboken for Jevnaker innført sammen med døttrene Mathea og Nicoline som utflyttet til Amerika 3. juni 1884,[97] men hun er ikke å finne i emigrantlistene. Årsaken ser ut til å være at de på veien har hatt et opphold hos datteren Jonette og hennes mann i Maridalen, og at hun av en eller annen grunn har ombestemt seg eller blitt forhindret fra å reise. I alle fall emigrerte døttrene den 11. juli samme år og de kom da fra Maridalen. Ved folketellingen 1891 befant Gubjør seg nettopp hos datteren Jonette på Kallerud i Maridalen.[98] Gubjør Ingvaldsdatter døde i 1897 som fattiglem på Løken i Lunner.[99]
 • 4a. Johan Andersen (1846–), født i Sandungskalven.[100] Husmann. Gift 1869 i Lunner med Kjersti Olsdatter (1844–),[101] født i Østre Slide av foreldre innerster Ole Bendiksen Kirkevold og h. Ingeborg Fredriksdatter.[102] Ekteparet var var bosatt på Bratholteie, Lunnereie, Løkkebakken under Haga,[103] Bjørgeeie i Gran og Flatla i Lunner. Familien emigrerte i desember 1880 til New York, USA.[104][105],[106]
 • 5a. Anton Johansen (1869–1871), født i Bratholteie og død i Lunnereie, Lunner.[107],[108]
 • 5a. Gudbjørg Johansdatter (1871–), født i Lunnereie i Lunner.[109] Emigrerte 1880 med foreldrene til New York.[110]
 • 5a. Ingeborg Johansdatter (1873–), født i Lunnereie i Lunner.[111] Emigrerte 1880 med foreldrene til New York.[112]
 • 5a. Oline Johansdatter (1875–), født i Løkkebakken under Haga i Lunner.[113] Emigrerte 1880 med foreldrene til New York.[114]
 • 5a. Jonette Johansdatter (1878–), født i Bjørgeeie i Gran.[115] Emigrerte 1880 med foreldrene til New York.[116]
 • 4b. Mathea Andersdatter (1856–), født i en plass under Voksen i Sørkedalen, Aker.[117] Var 1883 i tjeneste i Jevnaker og hadde tilhold i en plass under Grumstad hvor hun fikk en datter utenfor ekteskap med ungkaren Gustav Iversen Kingeeie. Emigrerte i 1884 fra Jevnaker til Amerika med søsteren Nicoline, og hadde underveis et opphold i Maridalen, trolig hos sin søster Jonette og hennes ektemann. Bestemmelsesstedet var Glenco, Minnesota.[118],[119]
 • 5a. Gina Gustavsdatter (1883–), født i Jevnaker.[120]
Gravminne for familien Kallerud og Hermansen.
 • 4c. Jonette Andersdatter (1859–1913), født i Melum under Voksen i Sørkedalen, Aker.[121] Gift 1882 i Vestre Aker med dagarbeider Herman Haldorsen (1853–1930),[122] født på Kirkeby nedre i Maridalen av foreldre gårdbruker Haldor Pedersen Kirkeby og h. Berthe Engebretsdatter.[123] Ekteparet ble husmannsfolk i Maridalen etter først å ha arbeidet på Vestern og Turter, kom så til plassen Turterbekken og deretter til Kallerud under Kirkeby nedre.[124],[125] Jonette Hermansen døde 1913 i Kallerud, begravet på Grefsen kirkegård som Janette Kallerud.[126],[127],[128] Etter Jonettes død var enkemannen Herman Haldorsen hos datteren Jenny i Nordmarksplassen Lørenskog, men døde 1930 i Nydalen, V. Aker.[129],[130],[131]
 • 5a. Helga Amalie Hermansen (1882–1914), født på Vestern i Maridalen, V. Aker.[132] Var i 1900 kjøkkenpike på Ullevål sykehus.[133] Gift 1908 i Vestre Aker med typograf Oscar Christian Hjalmar Smith (1877–1933),[134] født på Balkeløkken i V. Aker av foreldre gråstensmurer August Johannesen og h. Kristine.[135] Ekteparet var i 1910 bosatt i Mossegaten 8 på Sagene.[136] Helga Amalie Smith døde 1914 på Lovisenberg sykehus. Oscar Smith ble gravlagt i 1933 på Nordre gravlund, Oslo.[137],[138] Oscar Smith arbeidet i 1923 som typograf i Aftenposten, fortsatt bosatt i Mossegate 8 på Sagene med barna og sin søster Augusta Malvine Smith (1863–1938).[139],[140],[141] Oscar Chr. Hj. Smith ble begravet på Nordre gravlund i 1933.[142],[143],[144],[145]
 • 6a. Kristine Lovise Helene Smith (1908–2000), født i Kristiania.[146] Gift ca. 1940 med isolatør Rolf Eriksen (1914–1999). Oppl. om ektemake og tidspunkt for vielsen er basert på informasjon i adressebøker for Oslo 1939 og 1941 på adressen Mossegata 8 samt dødsannonser for ekteparet. Rolf Eriksen ble begravet fra Grefsen kapell.[147] Kristine Eriksen er gravlagt på Nordre gravlund i Oslo i samme grav som sin tante Augusta Smith.[148],[149]
 • 7a. Laila Eriksen (–).
 • 7b. Grete Eriksen (–).
 • 7c. Bjørg Eriksen (–).
 • 6b. Henrik Johan August Smith (1911–1982), født i Kristiania, død i Oslo.[150] Gift med Astrid Smith (1917–1975). Begge er gravlagt på Nordre Gravlund, Oslo.[151],[152],[153],[154]
 • 7a. Bjørn Smith (–).
 • 7b. Kjell Smith (–).
 • 7c. Karin Smith (–).
 • 5b. Gunvald Bernhard Hermansen (1884–1909), født på Turter i Maridalen, V. Aker.[155] Elev ved Lindern offentlige åndssvakeskole,[156] konfirmert 1903 ved Gamle Aker sammen med elever fra samme skole.[157] Døde på Aker kommunale sykehus av tuberkulose og gravlagt på Grefsen kirkegård.[158],[159]
Liggeren i Nordmarka med vannet Øyungen hvor det kan sees tømmerfløting. 1928. Foto: Anders Beer Wilse.
 • 5c. Johannes Hermansen (1885–1964), født i plassen Turterbekken i Maridalen, V. Aker.[160] Var i 1900 kjører og bosatt hos foreldrene i Kallerud, og i 1910 midlertidig på Trehørningen i Nordmarka som skogsarbeider.[161] Stallkar på Dikemark i Asker 1912. Kjørekar bosatt på Stubberud i Maridalen 1914. Forpakter på Liggeren i Nordmarka fra 1917 til 1940. Gift 1911 i Sagene menighet med Ingeborg Guneva Johansen (1891–1963),[162] født i Sagene menighet av foreldre sømfabrikkarbeider Ludvig Johansen og h. Mina Syverine Iversen som senere forpaktet Liggeren 1905–1917.[163],[164] Johannes og Ingeborg Hermansen ble begge bisatt i Østre krematorium, Oslo.[165],[166]
 • 6a. Asbjørn Hermansen (1912–1988), født på Dikemark i Asker.[167] Tømmermann. Skihopper og skiløper med omkring 200 skipremier, har representert Nordmarkens IF, Maridalens Skiklubb, Ullern Skiklubb og Nydalens Skiklubb.[168] Gift med Borghild Augusta Syversen (1914–2002), født i Sagene menighet av foreldre smed Hans Adolf Syversen og h. Hulda Karoline Nilsen.[169] Asbjørn og Ingeborg Hermansen er gravlagt på Grefsen kirkegård, Oslo.[170],[171],[172]
 • 6b. Gunnar Hermansen (1914–1998), født på Stubberud i Maridalen.[173] Formann. Kombinertløper og langrennsløper, norgesmester 17 km langrenn og i kombinert NM 1939. I 1947 nummer 3 i kombinert i Svenska Skidspelen i Sundsvall og 1938 nummer 17 i kombinert i VM i Lahti. Vinner av Birkebeinerrennet 1947 og 1950. Har representert Nordmarkens IF og Nydalens Skiklubb. Løypesjef under NM i Oslo 1958.[174] Gunnar Hermansen var motstandsmann under 2. verdenskrig og var vaktmann for Milorgs radiostasjon Kari i Oslomarka i perioden 1943–1945.[175],[176] Gravlagt på Bruflat kirkegård i Etnedal OPL.[177],[178]
 • 6c. Knut Hermansen (1919–1998), født på Rikshospitalet, Kristiania.[179],[180] Gift med Inger Sofie Christophersen (1923–2009), født i Nittedal av foreldre sjåfør Arthur Marthinius Christophersen og h. Ågot f. Andersen.[181] Begge er gravlagt i Nittedal.[182],[183]
 • 6d. Ingebjørg Hermansen (–).
 • 5d. Sigurd Hermansen (1887–1957), født i plassen Turterbekken i Maridalen, V. Aker.[184] Var i 1910 fabrikkarbeider bosatt på Sørli i Nydalen.[185] og ved farens død i 1930 bosatt på Myrerskogen ved Kjelsås. Gift med Valborg Hermansen (1887–1973). Begge ligger gravlagt på Grefsen kirkegård.[186],[187],[188]
 • 5e. Peder Hermansen (1889–1979), født i plassen Kallerud i Maridalen, V. Aker.[189] Var i 1910 ugift lagerabeider bosatt på Sagene.[190] I tidsrommet 1923–1930 ansatt i Kristiania Sporveiselskab og bosatt i Sarpsborgate 12, Sagene. Gift med Helga Kristiansen (1891–1965), født i Kristiania.[191] Begge ligger gravlagt på Grefsen kirkegård.[192],[193]
 • 6a. Ella Hermansen (1915–2001), født i Kristiania.[194] Gift med Birger Pedersen (1907–1992). Begge ligger gravlagt på Grefsen kirkegård[195],[196],[197]
 • 7a. Turid Pedersen (–).
 • 6b. Rolf Hermansen (1918–), født i Kristiania.[198]
 • 6c. Per Hermansen (1920–2009), født i Kristiania.[199] Gravlagt på Grefsen kirkegård.[200]
 • 6d. Kari Hermansen (1923–), født i Kristiania.[201]
 • 5f. Harald Hermansen (1893–), født i plassen Kallerud i Maridalen, V. Aker.[202]
Fil:Loerenskog.jpg
Plassen Lørenskog i Nordmarka 1928. Foto: Anders Beer Wilse.
 • 5g. Jenny Marie Hermansen (1895–1945), født i plassen Kallerud i Maridalen, V. Aker.[203] Var i 1910 syelev og midlertidig bosatt hos sin tante Helga Amalie Smith i Mossegaten på Sagene.[204] Gift med Anton Olsen Lørenskogen (1876–1957), sønn av forpakter på Lørenskog i Nordmarka, Ole Halvorsen Lørenskog.[205] Jenny Lørenskogen døde i 1945 og Anton Lørenskogen i 1957, begge ligger begravet på Grefsen kirkegård.[206],[207]
 • 6a. Olaf Antonsen Lørenskogen (1912–1993). Overtok Lørenskog 1942. Gift med sykepleier Ruth Hansen (1911–1986), Oslo. Begge ligger begravet på Grefsen kirkegård.[208],[209],[210] Veinavnet Olaf Lørenskogens vei ble tatt i bruk i 2013, og har fått sitt navn etter Olaf Antonsen Lørenskogen.[211],[212]
 • 7a. Inger Lise Lørenskogen (1944–). Gift med Sverre Bratberg (1937–2010).[213]
 • 6a. NN Antonsen (–).
 • 6a. NN Antonsen (–).
 • 6a. NN Antonsen (–).
 • 5h. Herman Sverre Hermansen (1897–1981), født i plassen Kallerud i Maridalen, V. Aker.[214] Gift 1918 i Sagene menighet med Gunda Ovidia Martinsdatter (1899–1974),[215],[216] født på Harestuskogen i Lunner av foreldre selveier Martin Jakobsen og h. Olava Olsdatter.[217] Herman Hermansen var ved sin fars død i 1930 bosatt på Sørli i Nydalen. Begge ble gravlagt på Grefsen kirkegård.[218],[219]
 • 5i. Ingvald Hermansen (1901–1980), født i plassen Kallerud i Maridalen, V. Aker.[220] Var i 1926 spikerarbeider og bosatt på Sørli i Nydalen. Ved sin fars død i 1930 var han bosatt i Økernveien i Østre Aker. Gift med Aslaug Eli Hansen (1902–1985), født i Kristiania av foreldre murersvenn Harald Peder Hansen og h. Amanda Konstance.[221],[222] Ingvald Hermansen døde i 1980, og Aslaug Eli Hermansen i 1985. Begge er gravlagt på Østre Aker kirkegård i fellesgrav med sønn og svigerdatter.[223],[224][225],[226],[227]
 • 6a. Tor Hermansen (1926–2005), født på Sørli i Nydalen, Oslo.[228] Gift med Synnøve Marie Larsen (1926–2009), født i Oslo av foreldre gartner Audun Larsen og h. Ambjørg Marie f. Kjærstad.[229] Begge ligger gravlagt i fellesgrav med hans foreldre.[230],[231],[232]
 • 5j. Thora Elvine Hermansen (1903–), født i plassen Kallerud i Maridalen, V. Aker.[233] Konfirmert 1917.[234] Var ved sin fars død i 1930 bosatt i Nydalen. Gift Martinsen.
 • 4d. Elise Andersdatter (1859–1868), født i Melum under Voksen i Sørkedalen, Aker.[235] Død i Bratholjordet, Lunner.[236]
 • 4e. Nicoline Josefine Andersdatter (1862–), født i en plass under Bolken i Lunner.[237] Emigrerte i 1884 fra Jevnaker til Amerika med søsteren Mathea, og hadde underveis et opphold i Maridalen, trolig hos sin søster Jonette og hennes ektemann. Bestemmelsesstedet var Glenco, Minnesota.[238],[239]
 • 3c. Nils Ingvaldsen (1823–1839), født i en plass under Olimb,[240] død 1839 som inderstbarn i Nordmarksplassen Katnosa.[241]
Annonse for Kampebraatens og Sandvikens Kalkfabrikker hvor Peder Jahnsen hadde sin arbeidsplass. Faksimile fra Aftenposten 22. mai 1878.
 • 3d. Johanne Ingvaldsdatter (1825–1886), født i en plass under Olimb,[242] konfirmert 1846.[243] Gift 1859 i Tanum kirke i Bærum med Peder Jahnsen (1833–1893) som var født på Bjørumskogen i Vestre Bærum av foreldre Jahn Jonsen og Marthe Pedersdatter. Ved vielsen hadde han opphold på en plass under Tandberg, og hun på Bærums Verk.[244],[245] Familien er på Bærums Verk i hvert fall fra 1862 til 1869 hvor Peder arbeidet, i 1865 er han benevnt som oppsetter der (i denne folketellingen er datteren Ingeborg feilaktig ført som en sønn Engebret).[246] I 1875 holdt familien til i Kalkfabrikkens Barakke på Kampebråten beliggende på Jongsåsen i V. Bærum.[247] Peder Jahnsen arbeidet da som kalkbrenner og må ha kommet dit ganske nylig, for Kampebraaten Kalkfabrik ble startet opp året før i 1874.[248] Hans mor, Marthe Pedersdatter, bodde med familien både i 1865 og 1875. I tidsrommet 1877–1886 var familien bosatt i Sandvika, Bærum, hvor Johanne Ingvaldsdatter døde i 1886. I dødfallsprotokollen nevnes 4 voksne barn.[249],[250] Enkemannen giftet seg på ny 1888 med Oline Martinsdatter f. 1842 i Ravnsborgeie. Hun hadde tidligere vært gift med en Cornelius Rasmussen som hadde forsvunnet, og hun hadde fått dette ekteskapet opphevet ved dom.[251] Peder Jahnsen var bosatt i Helgerudseie da han hengte seg i 1893 og benevnes også da som kalkfabrikkarbeider.[252] I dødfallsprotokollen kalles han for Peder Jahnsen Haugsbakken og av arvinger nevnes kun enken Lina Martinsen og sønnen Nils Pedersen fra første ekteskap.[253]
 • 4a. Jonette Martine Pedersdatter (1859–), født på en plass under Tandberg i V. Bærum.[254] Konfirmert 1873 fra Evje i Asker.[255] Hun kan være den Jonette Pedersdatter som 1875 var i tjeneste hos fabrikkbestyrer Otto Obel i Sandvika.[256]
 • 4b. Ingeborg Pedersdatter (1862–), født på Bærums Verk.[257] Konfirmert 1877 fra Sandvika, Bærum.[258] Innført i ministerialboken som emigrert til Amerika i 1888.[259]
 • 4c. Ingvald Pedersen (1865–), født på Bærums Verk.[260] Konfirmert 1880 fra Sandvika, Bærum.[261]
 • 4d. Nils Anton Pedersen (1869–), født på Bærums Verk.[262] Konfirmert 1883 fra Sandvika, Bærum.[263] Han er mulig identisk med murerarbeider Nils Pedersen som 1900–1903 holdt til i Kampens gt. 14.[264],[265],[266]
 • 3e. Ingeborg Ingvaldsdatter (1828–1829), født og død i en plass under Olimb.[267],[268]
Kamphaug i Nordmarka 1928. Foto: Anders Beer Wilse.
 • 3f. Ingvald Ingvaldsen Kamphaug (1830–1909), født i Slåtbråten under Olimb,[269] konfirmert 1851.[270] Ingvald som ble kalt «Vesle Ingvald» ble husmann i Sandungskalven, skogsarbeider og damvokter for flere av dammen i Nordmarka. Ingvald var også en kjent bjørnejeger og skal ha skutt i alt 7 bjørner. I 1872 eller 1873 flyttet han med familien til Kamphaug i Akers del av Nordmarka.[271],[272],[273],[274],[275],[276] Gift 1859 med Kari Hansdatter (1832–1917), datter av Hans Andersen og Mari Halvorsdatter Skøyen i Lunner.[277],[278] Ingvald Ingvaldsen døde 1909 på Kamphaug og begravet på Grefsen, Vestre Aker,[279] samme sted ble kona Kari Hansdatter begravet da hun døde i 1917.[280]
 • 4a. Ingvald Ingvaldsen Kamphaug (1859– e. 1889), født i Sandungskalven,[281] konfirmert 1875 fra Kamphaug.[282] Emigrerte 1882 eller 1883 til Amerika. I databasen Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave[283] er han oppført med utreisedato 7. juli 1882, at han var snekker og at han var udyktig (for militæret) på grunn av et hugg i høyre kne. Reisemål var til det ubestemmelige «Walley». I 1889 har han hatt bruk for en attest fra presten i V. Aker, for først da ble utflyttingen innført i kirkeboka, utflyttingsdatoen er da oppgitt til 2. juni 1883.[284] Hva som skjedde videre med Ingvald er ukjent, det finnes et par usikre opplysninger som ikke kan verifiseres som rett person, men som kanskje kan være en ledetråd videre: 1. En passasjerliste fra 1884 over ankomne til New York med skipet «State of Pennsylvania» inneholder en Ingvald Ingvaldsen f. 1859 i Norge og som angis som å være murer (Mason).[285] 2. I 1893 døpes det i Kristiansand et barn ved navn Thorvald, foreldrene oppgis i ministerialboken å være ungkar og murersvenn Ingvald Ingvaldsen f. 1859 med bopel i Kristiania. Barnemor var enken Theodora Øvrebø f. Pedersen.[286] I klokkerboken er disse foreldrene innført som et ektepar. Det må gjentas at det ikke finnes noe som helst belegg eller bevis for at Ingvald Ingvaldsen nevnt i disse to siste kildeopplysningene er identisk med Ingvald Ingvaldsen Kamphaug.
 • 4b. Hans Johan Ingvaldsen Kamphaug (1860–1944), født i Sandungskalven.[287] Konfirmert 1875 fra Kamphaug.[288] Skogsarbeider, ugift. Aabel skriver i boken Nordmarksfolk : plasser og slekter gjennom 300 år at Hans Kamphaug overtok forpaktningen av Kamphaug etter sin far og drev frem til 1918 da han flyttet til Brekke gård,[289],[290],[291] men en adressebok for Aker viser imidlertid at Hans Kamphaug enda i 1922 er oppført som bosatt på Kamphaug.[292] Når det sies at han flyttet til Brekke gård så er ikke det helt presist; han flyttet til Stubberud som var lagt inn under Brekke, og hovedhuset der ble revet like etter århundreskiftet. Det må altså dreie være en av de tre store arbeiderboligene som i 1910 ble oppført på Stubberud (revet 1974), som Hans Kamphaug flyttet til.[293] Fra 1924 finnes han i adressebøkene som bosatt på Stubberud sammen med sin ugifte søster Marie (Inger Marie).[294],[295],[296],[297] Hans Kamphaug døde på Stubberud i 1944.[298],[299]
 • 4c. Inger Marie Ingvaldsdatter Kamphaug (1862–1951), født i Sandungskalven.[300] Ugift. Hos foreldrene med med hus- og fjøsstell og på Kamphaug i 1910.[301],[302] Fra 1924 finnes hun bosatt sammen med sin bror Hans Kamphaug på Stubberud i Maridalen og ble værende på stedet etter hans død i 1944.[303],[304],[305],[306] Marie Kamphaug døde i 1951 og ble gravlagt på Grefsen kirkegård.[307]
Skogsbestyrer Nils Ingvaldsen Kamphaug. Ukjent fotograf.
Kamphaug i Nordmarka ca. 1930-1940. Foto: Mittet & Co A.S.
 • 4d. Nils Ingvaldsen Kamphaug (1864–1923), født i Sandungskalven.[308] Nils Kamphaug var skogvokter i Nordmarka og var en god skiløper.[309] Gift 1898 i Gran OP med Kari Halvorsdatter Skjervum (1879–1961),[310] født på Skjervum i Gran av foreldre gårdbruker Halvor Kristoffersen Skjervum og h. Berthe Gudbrandsdatter.[311] Ekteparet var først bosatt i Svingen i Maridalen V. Aker,[312],[313] og deretter i Hakloa i Nordmarka. Nils Kamphaug døde 1923 i Hakloa.[314],[315],[316] Etter ektemannens død var Kari Kamphaug bosatt i Kjelsåsveien 154.[317],[318],[319],[320] Hun døde i 1961.[321] Begge ligger gravlagt på Grefsen kirkegård.,[322]
 • 5a. Klara Betzy Kamphaug (1898–1992), født på Skjervum i Gran OPL.[323] Gift 1919 i V. Aker med butikkselger i Strømmen, senere sagbruksbestyrer på Fjeldsrud Bruk i Lørenskog Kristian Realsen Gløtta (1892–1950),[324] født på Gløtta i Høland av foreldre Real Brynildsen Gløtta og h. Maren Kristine Olsdatter.[325] Klara og Kristian Gløtta ligger gravlagt på Grefsen kirkegård.[326],[327],[328]
 • 6a. Egil Gløtta (1923–2015), født på Fjeldsrud, Lørenskog i Skedsmo,[329] død i Tønsberg.[330]
 • 6b. Tore Gløtta (1929–1996), født på Fjeldsrud, Lørenskog i Skedsmo.[331] Gift med Unni Gløtta (1929–2014). Begge er gravlagt på Grefsen kirkegård.[332],[333]
 • 5b. Ingebjørg Kamphaug (1901–1961), født i Svingen i Maridalen, V. Aker.[334] Var ved sin fars død i 1923 hjemme på Hakloa i Nordmarka. Gift 1925 i V. Aker med forstmester Rolf Waldemar Grindal (1893–1958),[335],[336] født på Lillebye i Borge ØF av foreldre bryggerieier Magnus Mortensen Grindal og h. Malene Sofie Begbye.[337] Ingejørg og Rolf W. Grindal ligger gravlagt i Trysil.[338],[339],[340]
 • 5c . Astrid Helene Kamphaug (1907–1984), født i Svingen i Maridalen, V. Aker.[341] Var ved sin fars død i 1923 hjemme på Hakloa i Nordmarka, og i 1934 hos sin mor i Kjelsåsveien 154.[342] Gift med Arild Eugen Eriksen (1906–1982), begge ligger gravlagt på Grefsen kirkegård.[343],[344],[345]
 • 4e. Ingeborg Ingvaldsdatter Kamphaug (1866–1960), født i Sandungskalven.[346] Gift 1894 i V. Aker med arbeider Frithjof Throndsen (1869–1949),[347] født på Sørvald i Sørum av foreldre Thron Olsen og h. Berthe Olsdatter.[348] Ekteparet ble boende i Maridalen, først på Engen, deretter i Turterbekken[349] og i en villa under Hauger[350] til sist og lengst på Myrvold hvor de kan følges i adressebøkene for Aker fra 1916 til 1938.[351],[352],[353],[354],[355],[356] Begge ligger gravlagt på Grefsen kirkegård.[357],[358]
 • 5a. Betzy Kamelia Throndsen (1896–1959), født i Engen i Maridalen, V. Aker.[359] Dåpsnavnet i ministerialboken er Betzy Kamelia, men i øvrige kilder er det brukt Betsy og Betzy i kombinasjon med Kamilla og Camilla. Hun var i 1916 sydame hjemme hos foreldrene på Myrvold i Maridalen,[360] og i 1925 ekspeditrise i manufakturforretning bosatt i Nygaards allè.[361] Gift 1925 i V. Aker med postbud Sigurd Solberg (1898–1975),[362],[363] født på Skalberg i Ramnes VF av foreldre gårdmann og snekker Gustav Anton Jensen og Karen Elise Eliasdatter.[364] Navnet Solberg har sin bakgrunn i at Sigurd Solbergs far kom til Skalberg fra Solberg i Ramnes.[365] Betzy Camilla og Sigurd Solberg var bosatt i Oslo, begge ligger gravlagt på Grefsen kirkegård.[366],[367]
Anleggsarbeider ved inngangen til Gjerdingstunnelen ved Daltyven i Nordmarka, juni 1914. Ukjent fotograf.
Plassen Fredrikstad i Nittedal kommunes del av Nordmarka. 1893. Foto: Vilhelm Haffner.
 • 4f. Karoline Ingvaldsdatter Kamphaug (1873–1952), født i Sandungskalven.[368] Gift 1. 1895 i V. Aker med leilendingssønn Nils Larsen (1871–1896),[369] født på gården Hadeland i Sørkedalen, V. Aker av foreldre leilending Lars Johnsen Hadeland og h. Inger Marie Larsdatter.[370] Ekteparet flyttet til Maridalsveien 179 på Sagene hvor de fikk en datter sommeren 1896. Ektemannen Nils Larsen døde allerede i november samme år, han var da kjører av yrke.[371],[372] Gift 2. 1900 i V. Aker med Petter Iversen (1872–1949),[373] født på Færdeneie i Haug sogn i Norderhov av foreldre husmann Iver Gulbrandsen og h. Anne Mathea Pedersdatter.[374] Ekteparets bosteder lar seg omtrentlig påvise ved hjelp av deres barns dåpsinnførsler slik: Halvorsrud i Maridalen 1901–1904, Myrvold i Maridalen 1906–1910 hvor de også befinner seg ved folketellingen 1910 sammen med Karolines svigerforeldre,[375] Rødløkken i Maridalen 1912–1914 og Daltyven i Nordmarka 1916. Petter Iversen som hadde arbeidet som kjelkedriver i tømmerdrift og tunnelarbeider på tunnelen fra Gjerdingen til Store Daltyven i Nordmarka overtok i 1917 forpaktningen av plassen Fredrikstad i Nittedals del av Nordmarka, og drev plassen frem til en ny forpakter overtok i 1936.[376] Karoline og Petter Iversen ligger gravlagt i Hakadal i Nittedal.[377],[378],[379]
 • 5a. Inga Lovise Nilsen (1896–), født på Sagene i Kristiania.[380],[381] Pleiedatter hos besteforeldrene på Kamphaug i 1900 og 1910.[382],[383] Konfirmert fra Kamphaug i oktober 1911.[384]
 • 5b. Ingvar Marius Iversen (1901–1977), født på Halvorsrud i Maridalen, V. Aker.[385] Skimaker. Gravlagt i Hakadal i Nittedal.[386]
 • 5c. Trygve Iversen (1903–1987), født på Halvorsrud i Maridalen, V. Aker.[387] Gift med Ragna Kristine Iversen (1912–1985). Begge ligger gravlagt på Nordre Gravlund, Oslo.[388],[389]
 • 5d. Agnes Kristine Iversen (1904–1922), født på Halvorsrud i Maridalen, V. Aker,[390] død på Fredrikstad i Nordmarka, Nittedal.[391]
 • 5e. Gerda Eugenie Iversen (1906–1999), født på Myrvold i Maridalen, V. Aker.[392] Gift med Ole Elenus Hovde (1916–1998). Begge ligger gravlagt i Hakadal, Nittedal.[393],[394]
 • 5f. Birger Olav Iversen (1908–1975), født på Myrvold i Maridalen, V. Aker.[395] Gift med Hildur Johanne Brucker(1906–1991).[396] Begge ligger gravlagt i Hakadal, Nittedal.[397],[398]
 • 5g. Magnhild Bernharda Iversen (1910–1977), født på Myrvold i Maridalen, V. Aker.[399] Gift med Ivar M. Vamnes (1897–1978). Begge ligger gravlagt på Vestre gravlund, Oslo.[400],[401],[402],[403]
 • 5h. Bjarne William Iversen (1912–1999), født i Rødløkken i Maridalen, V. Aker.[404] Skimaker. Skiløper, 2. premie på 18-kilometeren og gull i stafetten under prøve–OL 1935, stafettsølv under OL i Garmisch 1936. Gift med Ingebjørg Holthe (1916–2006), fra Telemark. Begge ligger gravlagt i Hakadal i Nittedal.[405],[406]
 • 5i. Gudrun Solveig Iversen (1914–1922), født i Rødløkken i Maridalen, V. Aker,[407] død på Fredrikstad i Nordmarka, Nittedal.[408]
 • 5j. Kåre Ingvald Iversen (1916–1936), født på Daltyven i Nordmarka.[409] Gravlagt i Hakadal i Nittedal.[410]
 • 5k. Astrid Margrete Iversen (1917–1987), født i Fredrikstad i Nordmarka, Nittedal.[411] Gift 1939 med sjåfør Leif Andreas Kleven (1914–1992),[412] sønn av løytnant Anton Kleven og h. Gunhild, Lunner OPL. Begge ligger gravlagt i Hakadal, Nittedal.[413],[414]
 • 3g. Ingeborg Ingvaldsdatter (1833– e. 1910), ble døpt 14 mnd gammel i 1834, foreldrene var da bosatt i Fortjernsbråten mens de nyryddet og bygde på Sandungskalven,[415] konfirmert 1852, denne innførselen oppgir Fortjernsbråten som fødested.[416] Gift 1858 med Anders Kristoffersen (1833–1909) som var født i Kievlingstuen under Ballangrud av foreldre Kristoffer Kristoffersen og Elina Pedersdatter.[417],[418] Anders og Ingeborg fikk deres første barn sommeren før vielsen, han holdt da til i Ballangrudeie mens hun var hjemme i Sandungskalven, ved vielsen var de begge i Kalven og i årene etter i en plass under Bækken og senere under Vestern. I 1865 er plassnavnet Vesternsverge, det hørte ikke med jord til stedet så Anders drev også som dagarbeider.[419] I 1875 hadde familien flyttet til Grumstadmarken under Grumstad, det var en plass hvor det hørte jord til, og Anders nevnes ikke lenger som dagarbeider. Ingeborgs yngre søster Marthe var 3 år tidligere blitt enke for 2. gang, og nå hadde husvære med sin sønn som innerster hos Ingeborg.[420] Ingeborg, ektemannen Anders og deres yngste sønn Anders var i 1900 bosatt på eller under Store Løken i Lunner.[421] Anders Kristoffersen døde 1909 i Kjørvensvingen,[422] og ved folketellingen 1910 var enken Ingeborg Ingvaldsdatter bosatt samme sted hos sin sønn Ingel Engebret Andersen.[423]
 • 4a. Kristiane Andersdatter (1857– e. 1884), født i Sandungskalven.[424] Var 1875 i tjeneste hos slektninger på Ballangrud vestre i Lunner.[425] Utflyttet 1879 fra Lunner til Østre Bærum.[426]
 • 4b. Ignette Andersdatter (1859–1953), født i en plass under Bækken i Lunner.[427] Var 1875 i tjeneste på Grumstad i Lunner.[428] Utflyttet 1890 fra Bækkeneie til Bærum.[429] Gift 1891 i Johannes menighet med gråstensmurer og veiarbeider Peder Magnussen (1857–1941),[430],[431] født på Søndre Atlungstadeiet i Stange HED av foreldre innerst Magnus Pehrson og Margrethe Pedersdatter.[432] Ekteparet slo seg ned i Røyken BUS, først på en eiendom under Vang og deretter i Lybek av Grette.[433],[434],[435]
 • 5a. Martha Alvilde Magnussen (1890–1912), født i Østre Bærum,[436] konfirmert 1905 fra Lybek i Røyken.[437] Var 1910 tjenestepike i Elisenbergveien 10, Oslo. Gift 1910 i Frogner menighet med elektrisk montør Sigurd Ingolf Grinerud (1887–1960),[438] født på Gudim i Asker av foreldre fabrikkrbeider Kasper Kristiansen og Klara Therese Iversen.[439] Ekteparet var først bosatt på Olaf Ryes plass, Kristiania,[440] og deretter til hennes foreldre på Lybek i Røyken hvor Martha Alvilde døde allerede i 1912.[441] Enkemannen giftet seg senere på nytt og døde 1960 på Hvalstad i Asker.[442]
 • 6a. Elna Svanhild Grinerud (1911–1912), født i Kristiania,[443] død i Lybek, Røyken BUS.[444]
 • 4c. Ingel Engebret Andersen (1862–), født i en plass under Bækken i Lunner.[445] Husmann, gårdbruker og tømmermann. Gift 1895 Tingelstad i Gran med Ingeborg Andrine Johannesdatter (1876–1900),[446] født på Gagnumeiet i Gran av foreldre husmann Johannes Johnsen Gagnumeiet og Ingeborg Karine Hansdatter.[447] Ekteparet var bosatt på Narverudeie og Ohreneie i Lunner, Ingeborg Andrine døde allerede i 1900 på sistnevnte sted.[448],[449] Enkemannen Ingel Engebret var ved folketellingen 1900 bosatt i Ohrenhagen,[450] og i 1910 i Kjørvensvingen, han var da fortsatt enkemann men hadde sin mor Ingeborg Ingvaldsdatter boende hos seg til hjelp med husgjerningen.[451]
 • 5a. Inga Ingelsdatter (1895–), født i Narverudeie, Lunner.[452] Gift med jernbanearbeider Sigurd Thoresen (1897–), født på Grini i Gran OPL av foreldre jernbanearbeider Joakim Thoresen og h. Torgine Larsen.[453]
 • 6a. Johan Thoresen (1921–2009), født i Engelund, Lunner.[454] Gift med Kirsten Mary Thoresen (1923–2008). Begge ligger gravlagt i Lunner.[455],[456]
 • 6b. Elsa Thoresen (1924–), født i Nystrand, Lunner.[457]
 • 6c. Ivar Thoresen (1925–), født i Gjillund, Lunner.[458]
 • 5b. Johannes Kjelstad (1897– e. 1950), født i Narverudeie, Lunner. Merknad ved dåpsinnførselen: Ifølge Justisdept. skriv av 27/4–1950 bør der fra myndighetenes side ikke gjøres innsigelse mot at Johannes Ingelsen bruker navnet Kjelstad som slektsnavn. Altså fult navn Johannes Kjelstad.[459] Gift 1920 i Hønefoss med tjenestepike Marie Olsdatter Dokka (1901–),[460] født på Lunnereie i Lunner av foreldre tømmermann og husmann Ole Andersen og h. Severine Kristiansdatter.[461]
 • 6a. Ingvald Kjelstad (1920–), født i Vestby, Lunner. Merknad ved dåpsinnførselen: Ifølge skriv fra Justisdept. av 27/4-50 bør der fra off. myndigheters side ikke gjøres innsigelse mot at Ingvald bruker navnet Kjelstad som slektsnavn.[462]
 • 6b. Ole Ingelsen (1922–), født på Skjerstad, Lunner.[463]
 • 5c. Ingeborg Andrine Ingelsdatter (1900–), født i Ohreneie (trolig Ohrenhagen), Lunner.[464] Oppholdt seg 1921 i Kjørvensvingen og Kjørvenengen i Lunner. Gift 1921 i Johannes menighet i Kristiania med sagarbeider ved Hakadals sag John Knutsen Bratlien (1899–),[465],[466] født i Bratlien, Sødorp i Nord–Fron OPL av foreldre ungkar og gårdbrukersønn fra Åmot i Østerdalen Knut Nilsen og pike Anna Johannesdatter Bratlien.[467]
 • 6a. Ivar Andor Knutsen Bratlien (1921–), født i Kjørvenengen, Lunner.[468]
 • 4d. Hans Johan Andersen (1865–1866), født i en plass under Vestern,[469] død 1866 i Vesterneie, men innført med feil alder i ministerialboken.[470]
 • 4e. Helene Marie Andersdatter (1868–1950), født i en plass under Vestern,[471] konfirmert 1884 fra Vesterneie.[472] Gift 1893 i Lunner med Emil Andersson (1868–1955),[473] født i Sillingsby i Långserud församling, Värmland av foreldre inhyses Anders Pettersson og Anna Andersdotter.[474] Ekteparet fikk deres første barn et par år før de ble gift, senere var familien bosatt flere steder i Lunner og Jevnaker som Virstad, Ohreneie og Kjelsrud under Gunstad. Ved folketellingen 1910 var de selveiere på arbeiderbruket Haugerud gnr. 4 bnr. 2 av Narverud i Lunner.[475],[476] Familien kom senere til eiendommen Lyseng og brukte dels dette som slektsnavn. Begge ligger gravlagt i Lunner.[477],[478]
Fil:Loevlia.jpg
Løvlia i Lunner på den tiden skogsarbeider Ingel Gustavsen med familie var bosatt der. Bildet er datert 1928. Foto: Anders Beer Wilse.
 • 5a. Anna Amalie Emilsdatter (1891–1980), født på Grumstadeie, Lunner.[479] Fødte i 1908 en datter utenfor ekteskap med ungkar Ole Alfred Olsen Lyseng. Var i 1910 budeie på Lunner i Lunner.[480] Gift 1912 i Lunner med arbeider fra Mikkelsbråtemarken Ingel Gustavsen (1891–1971),[481] født på Håkenstad i Lunner av foreldre dagarbeider Gustav Ingebretsen og h. Gudbjørg Larsdatter.[482] Ekteparet var først bosatt i plassen Haugerud, deretter som husmenn under Lunner i plassene Lunnerbakken og Smestad. Fra ca. 1920 til ca. 1925 var familien bosatt i Klypen hvor Ingel Gustavsen var gårdsbestyrer, deretter som skogsarbeider i Løvlia. Begge ligger gravlagt på Grua i Lunner.[483],[484]
 • 6a. Hilda Emilie Olsdatter (1908–), født på Haugerud under Narverud i Lunner.[485] Ved folketellingen 1910 er hun oppført med patronymet Emilsen og listet som et barn av morfaren og mormoren i plassen Haugerud.[486]
 • 6b. Gunnar Gustavsen (1913–), født i Haugerud, Lunner.[487]
 • 6c. Emil Gustavsen (1915–2008), født i Lunnerbakken, Lunner.[488] Bygningsarbeider og sjåfør for Lunner almenning. Gift 1941 hos sorenskriveren i Aker med Ruth Karlsen Johnsrud (1919–2007),[489] født i Lunner av foreldre tømmermann Hans Magnus Karlsen Monsrud og h. Maren Helene.[490] Begge ligger gravlagt på Grua i Lunner.[491],[492]
 • 7a. Marit Helene Gustavsen (1942–1972). Gift med Gunnar Godli.[493]
 • 7b. Hans Ivar Gustavsen (1949–). Gift med Sølvi Pettersen.[494]
 • 6d. Gunvor Marie Gustavsen (1917–), født i Smestad under Lunner, Lunner.[495]
 • 6e. Arne Ingvald Gustavsen (1918–), født i Smestad under Lunner, Lunner.[496]
 • 6f. Halvard Gustavsen (1920–), født i Klypen, Lunner.[497]
 • 6g. Olaf Gustavsen (1922–2002), født i Klypen, Lunner.[498] Gift med Signe Helene Andersen (1917–1974), født i Harestuhagen i Lunner av foreldre husmann Anton Andersen og h. Mathilde Gustava Kristiansdatter.[499] Begge ligger gravlagt på Grua i Lunner.[500],[501]
 • 6h. Ingel Anton Gustavsen (1924–1990), født i Klypen, Lunner.[502] Gift med Eivor Alise Eriksen (1921–2007), født i Orhaug i Lunner av foreldre skogsarbeider Jørgen Olav Eriksen og h. Karen Berta Antonsdatter.[503] Begge ligger gravlagt på Grua i Lunner.[504],[505]
 • 6i. Otto Gustavsen (1926–1995), født i Løvlia, Lunner.[506] Sagbruksarbeider. Gift 1951 i Lunner med Solveig Alise Wedin (1927–1966),[507] født i Fagerli i Lunner av foreldre jernbanearbeider Sven Johan Wedin og h. Anna Josefine Andersen.[508] Begge ligger gravlagt på Grua i Lunner.[509],[510]
 • 6j. Magnhild Hansine Gustavsen (1928–), født i Løvlia, Lunner.[511]
 • 5b. Ingeborg Emilsdatter (1894–1981), født på Virstad i Lunner.[512] Var i 1910 tjenestepike på Ballangrud østre i Lunner.[513] Var 1915 tjenestepike og bosatt på Haugerud. Gift 1915 i Vår Frelsers menighet med skomaker Hans Jørgen Tobiassen Kalvsjøhagen (1890–1954),[514],[515] født i Kalvsjøhagen av foreldre gårdbruker Tobias Andersen og h. Gulline Marie Andersdatter.[516] Hans Kalvsjøhagen kjøpte 1926 eiendommen Moen (Nyborg) gnr. 170 bnr.7 i Lunner,[517] og brukte etter det Moen som slektsnavn. Hans og Ingeborg Moen ligger gravlagt på Lunner kirkegård i samme grav som sønnen Torstein Moen og datteren Helene Stensrud.[518], [519]
 • 6a. Einar Torstein Moen (1915–1989), født i Sørengen, Lunner.[520] Tok over eiendommen Moen gnr. 170 bnr.7 i Lunner etter faren.[521] Torstein Moen ligger gravlagt på Lunner kirkegård.[522]
 • 6b. Helene Moen (1919–2002), født i Kalvsjøhagen, Lunner.[523] Gift 1958 med Rolf Stensrud (1913–1977),[524] født i Kristiania av ugifte foreldre Hjalmar Stensrud og Theodore Nathalie Kristiansen.[525] Rolf Stensrud er gravlagt på Alfaset gravlund i Oslo.[526] Helene Stensrud er gravlagt på Lunner kirkegård og deler grav med foreldrene og broren Torstein Moen.[527]
 • 7a. Christine Stensrud (1958–).[528]
 • 6c. Hans Ingvar (1922–), født i Lyseng, Lunner.[529]
 • 6d. Gunnar (1923–), født i Lyseng, Lunner.[530]
 • 6e. Arne (1924–), født i Lyseng, Lunner.[531]
 • 6f. Leif (1925–), født i Lyseng, Lunner.[532]
 • 6g. Reidar Moen (1927–2003), født i Moen, Lunner.[533] Gravlagt i Lunner.[534]
 • 6h. Reidun (1928–), født i Moen, Lunner.[535]
 • 5c. Einar Emilsen (1896–), født på Ohreneie i Lunner.[536] Var i 1910 fjøsgutt på Lunner i Lunner.[537]
 • 5d. Kristian Martinius Emilsen Lyseng (1898–1980). født på Rustadeie i Jevnaker.[538] Var 1919 anleggsarbeider bosatt på Lyseng i Lunner. Gift 1919 i Lunner med Karoline Juliusdatter (1900–1982),[539] født på Virstadeiet i Lunner av foreldre ungkar tjenestegutt og jerbanearbeider Julius Kristoffersen fra Ringebu og pike Gulline Andreasdatter Virstadeie (ble senere ektevietviet).[540] Begge ligger gravlagt i Lunner. Merk: Kristian Emils fødselsdato er i kirkebok 21. september mot 28. september på gravminnet.[541],[542],[543]
 • 6a. Ester Helene Lyseng (1919–), født i Lyseng, Lunner.[544]
 • 6b. Johannes Lyseng (1921–), født i Lyseng, Lunner.[545] Gift med Eva Synøve Lyseng (1924–2004). Begge ligger gravlagt på Nordre gravlund, Oslo.[546],[547],[548],[549]
 • 6c. Gunnar Lyseng (1923–), født i Lyseng, Lunner.[550]
 • 6d. Reidar Lyseng (1925–1998), født i Lyseng, Lunner.[551],[552],[553] Gift 1951 i Lunner med Irene Alise Bjerkås (1925–),[554] født på Bjerkås i Lunner av foreldre gårdbruker Hans Kristoffersen Bjerkås og h. Sara f. Erlandsen.[555], [556]
 • 7a. Elisabeth Lyseng (1952–). Gift 1973 med Bjørn Paulsrud (1949–), sønn av Borgar Paulsrud og h. Karoline Nilsen.[557]
 • 6e. Ingrid Lyseng (1926–), født i Lyseng, Lunner.[558]
 • 6f. Gunvor Lyseng (1928–), født i Lyseng, Lunner.[559]
 • 5e. Alma Emilsdatter Andersen (1900–1994), født på Gunstadeie i Jevnaker, trolig Kjelsrud.[560],[561]
 • 5f. Arnt Emilsen Lyseng (1902–1987), født på Gunstadeie i Jevnaker, trolig Kjelsrud.[562],[563],[564] Merk: fødselsdato i kirkebok er 4. januar mot 3. januar på gravminnet.
 • 4f. Nils Andersen Svendsbråten (1871–1968), født i en plass under Vestern.[565] Husmann, murer og gårdbruker. Gift 1893 i Lunner med Ingeborg Nilsdatter (1871–1958),[566] født i Virstadeie i Lunner av foreldre husmann Nils Nilsen og Anne Olsdatter.[567] Familien var i 1900 bosatt på Grumstadmarken,[568] men i 1903 fikk Nils Andersen skjøte på en part av Virstad i Lunner, Svensbråtejordet gnr. 6 bnr. 9.[569],[570] Begge ligger gravlagt ved Lunner, OPL.[571],[572]
 • 5a. Ingeborg Nilsdatter Svendsbråten (1894–).[573] Gift 1913 i Hønefoss med anleggsarbeider Magnus Ludvig Martinsen (1891–),[574],[575] født i Grinakerbråten, Gran OPL av foreldre murer Martin Hansen og h. Emma Matiasdatter.[576]
 • 6a. Else Hansen (1923–), født i Svendsbråten, Lunner.[577]
 • 5b. Nils Nilsen Svendsbråten (1895–1984), født på Virstadeie, Lunner.[578] Eier av Bekkely gnr. 21 bnr. 9 i Lunner fra 1930 til 1982.[579] Gift 1916 i Jevnaker med Magda Olsdatter (1894–1981),[580] født i Nyhuseie i Ringsaker HED av foreldre dagarbeider Ole Olsen og h. Antonette Hansdatter. Begge er gravlagt i Lunner.[581][582][583][584][585]
 • 6a. Ingvar Svendsbråten (1917–1917), født på Strandhus under Vang, Lunner. Død før dåp.[586]
 • 6b. Astrid Svendsbråten (1917–), født på Strandhus under Vang, Lunner.[587]
 • 6c. Ingrid Svendsbråten (1918–2010), født i Nergård (Svendsbråten), Lunner.[588] Gift 1945 i Lunner med snekker Alf Iversen Haug (1916–1987),[589] født i Lunner av foreldre byggmester Iver Haug og h. Karen Marie f. Ryen.[590] Alf og Ingrid Haug er gravlagt i Lunner.[591],[592]
 • 7a. Ivar Haug (1946–). Gift 1971 med Anne Sofie Berge (1949–), datter av Ole Berge og Gunvor Eriksen.[593]
 • 6d. Nils Olaf Svendsbråten (1920–2005), født i Svendsbråten, Lunner.[594] Gift med Ester Sofie Svendsbråten (1922–2013). Begge ligger gravlagt i Sauda ROG.[595],[596]
 • 6e. Arild Svendsbråten (1922–1989), født i Skoglund, Lunner.[597] Gravlagt i Hakadal, Nittedal.[598]
 • 6f. Reidar Svendsbråten (1926–), født i Eriksrud, Lunner.[599] Murer. Gift 1955 i Lunner med kontordame Jorun Pernille Sløtte (1931–), født i Lunner av foreldre slakter Ivar Sløtte og h. Karen Ingelsdatter f. Kraggerud.[600]
 • 6g. Solveig Svendsbråten (1931–).[601]
 • 6h. Leif Svendsbråten (1933–).[602]
 • 6i. Reidun Svendsbråten (1933–1986).[603]
 • 5c. Anders Nilsen (1896–), født på Virstadeie, Lunner.[604]
 • 5d. Anne Nilsdatter (1898–), født på Grumstadeie, Lunner.[605]
 • 5e. Karoline Nilsdatter Svendsbråten (1900–), født på Grumstadeie.[606] Gift med Åsmund Amundsen Gjersøyen (1900–), født på Gjersøyen i Sør–Odal HED av foreldre gårdbruker Amund Tostensen og h. Betsy Andersdatter.[607]
 • 6a. Amund Gjersøyen (1921–), født i Svendsbråten, Lunner.[608]
 • 5f. Ingvald Nilsen (1902–1994), født i Svendsbråten, Lunner.[609] Gift med Anna Mathilde Gulbrandsen (1905–1997). Begge ligger gravlagt ved Lunner, OPL.[610],[611]
 • 6a. Annie Irene Svendsbråten (1926–2006), født i Løvland, Lunner.[612],[613]
 • 6b. Berit Edel Svendsbråten (1939–1980), født i Lunner. Gift med Arne Ludvigsen Hammer (1934–1999), sønn av Ludvik Anton Johansen Hammer og h. Anna Marie. Begge ligger gravlagt på Vestre gravlund, Oslo.[614],[615],[616],[617]
 • 6c. Eva M. Svendsbråten (1944–). Gift 1966 med Anders Western (1944–), født i Lunner av foreldre Anders Andersen Western og Eva Svanhild Ballangrud.[618]
 • 7a. Ole Ingvald (1967–).
 • 7b. Bent Erland (1970–).
 • 7c. Anne Mari (1974–).
 • 5g. Ole Nilsen Svendsbråten (1904–1991), født i Svensbråten, Lunner.[619] Gift 1926 i Lunner med Marte Nordby (1907–1994),[620] født i Lunner av foreldre Ingel Fritjof Larsen og h. Borghild Johannesdatter.[621] Begge ligger gravlagt ved Lunner, OPL.[622],[623]
 • 6a. Frank Norvall Svendsbråten (1926–), født i Granhøi, Lunner.[624] Gift 1951 i Oslo med Else Lund (1929–2003).[625] Begge ligger gravlagt på Østre gravlund, Oslo.[626],[627]
 • 6b. Harald Oddvar Svendsbråten (1927–), født i Nordby, Lunner.[628]
 • 6c. Inger Borghild Svendsbråten (1929–2003), født i Nordby, Lunner.[629],[630]
 • 6d. Bjarne Gunnar Svensbråten (1931–1997), født i Granhøi Lunner. Gift 1955 i Jevnaker med ekspeditrise Åse Granli (1934–),[631] født i Ådal BUS av foreldre lærer Karl Granli og h. Margit.[632] Bjarne Svensbråten er gravlagt i Hole BUS.[633]
 • 7a. Bjørg Åse Svensbråten (1957–). Gift med Jan Avkjærn (–).[634]
 • 7b. Knut Olav Svensbråten (1961–). Gift med Mette Jonsen (–).[635]
 • 7c. Anne Gro Svensbråten (1963–). Gift med Tom Øiom Borgersen (–).[636]
 • 5h. Kristine Nilsdatter (1906–1991), født i Svendsbråten, Lunner.[637],[638],[639]
 • 5i. Margit Nilsdatter (1909–1979), født i Svendsbråten, Lunner.[640] Gift 1930 i Lunner med handelsbetjent på Grindvoll Lars Marius Nordby (1906–1976),[641] født i Lunner av foreldre Ingel Fritjof Larsen og h. Borghild Johannesdatter.[642] Margit og Lars Marius Nordby ligger gravlagt i Lunner.[643],[644]
 • 6a. Borghild Nordby (1945–). Gift med Erik Bjella (1942–), sønn av Lars Bjella og Antonie Gjerdrum.[645]
 • 5j. Ingrid Nilsdatter (1910–), født i Svendsbråten, Lunner.[646] Gift med Einar Marius Oppen (1908–1976), født i Lunner av foreldre gårdbruker Elling Hansen Oppen og h. Mari Gudbrandsdatter. [647] Begge ligger gravlagt i Lunner.[648],[649]
 • 5k. Hans Nilsen Svendsbråten (1913–1989), født i Svendsbråten.[650] Gift 1939 i Oslo med Hjørdis Ryengen (1919–),[651] født i Lunner av føreldre gårdbruker Elling Ryengen og h. Jenny.[652] Ved vielsen oppga ekteparet at de ville bosette seg i Åsengt. 3. Hans Svendsbråten døde i 1989 og er gravlagt på Oppdalen kirkegård i Lunner.[653],[654]
 • 4g. Anders Andersen (1873–1960), født i en plass under Vestern.[655] Var i 1900 bosatt på eller under Store Løken i Lunner med sine foreldre og arbeidet ved jernbanen.[656] Var i 1910 slakter og jordarbeider og bosatt hos sin bror Ingel Engebrets familie i Kjørvensvingen, Lunner.[657] Gift 1918 i Vår Frelsers menighet i Kristiania med Petra Halvorsdatter Jorstadvolla (1894–1944),[658],[659] født på Jorstadvolla i Lunner av foreldre gårdbruker Halvor Ingebretsen og h. Karen Gudmundsdatter.[660] Begge ligger gravlagt ved Lunner, OPL.[661],[662]
 • 5a. Arne Andersen (1918–), født i Kjørvenengen, Lunner.[663]
 • 5b. Karen Andersen (1920–), født i Kjørvenengen, Lunner.[664]
 • 5c. Halvar Andersen (1922–), født i Kjørvenengen, Lunner.[665]
 • 5d. Ingeborg Andersen (1923–), født i Kjørvenengen, Lunner.[666]
 • 5e. Anna Andersen (1925–), født i Kjørvenengen, Lunner.[667]
 • 5f. Kåre Andersen (1927–1984), født i Kjørvenengen, Lunner.[668] Tømmermann. Tok over eiendommen Kjørvenengen gnr. 99 bnr. 8 etter sin far i 1953. Gift 1952 i Lunner med Karin Johansen Falla (1934–), født i Jevnaker av foreldre smed Johan Gundersen Falla og h. Martha Jonette f. Borgersen.[669],[670] Kåre Andersen er gravlagt i Lunner.[671]
 • 6a. Wenche (1951–).
 • 6b. Per Kristian (1954–).
 • 3h. Marthe Ingvaldsdatter (1840–1879), ble døpt nesten 4 ½ år gl., foreldrene var da bosatt i Sandungskalven,[672] konfirmert 1860, innførselen oppgir Kalven som fødested.[673] Gift 1. i 1862 med Karl Eriksen (1840–1866) som var født i en plass under Vang av foreldre Erik Nilsen og Marie Kristensdatter.[674],[675] Ved vielsen var begge på plasser under Skårud. Karl og Marthe holdt til i en plass under Greftegrev da de fikk sitt første barn, en gutt som døde før det ble døpt. Året etter, i 1863, hadde de tilhold i en plass under Bækken. Ved folketellingen 1865 het plassen Trankjærnet og der var de fortsatt da Karl døde 26 år gammel året etter.[676],[677] Gift 2. i 1869 med den mye eldre enkemannen Gulbrand Henriksen (–1872).[678] Han var opprinnelig fra Ullensaker men hadde lenge brukt en plass under Holt i Lunner hvortil Ingeborg nå flyttet, og året etter fikk de en sønn. Gulbrand Henriksens alder ble ved vielsen oppgitt til 60 år, men da han døde i 1872 er han anført som 76 år gammel.[679] Marthe Ingvaldsdatter som nå var blitt enke for 2. gang flyttet deretter inn som innerst hos søsteren Ingeborgs familie i plassen Grumstadmarken hvor hun ifølge folketellingen 1875 med hjelp av sin 5-årige sønn levde av å forferdige strømper .[680] Marthe Invaldsdatter døde 1879 som fattiglem i Grumstadeiet.[681]
 • 4a. Udøpt drengebarn (1862–1862), født og død i en plass under Greftegrev.[682],[683]
 • 4b. Inger Marie Karlsdatter (1863–1867), født i en plass under Bækken,[684] død 1867 Trankjernet, Lunner.[685]
 • 4c. Hans Johan Gulbrandsen (1870– e. 1885), født i en plass under Holt.[686] Konfirmert 1885 fra Skøyen vestre i Lunner.[687] I ministerialboken er han innført som utflyttet til Amerika 3. desember 1885,[688] og han er kanskje identisk med den Hans J. Gulbrandsen som samme år emigrerte med oppgitt bosted Maridalen og med destinasjon Glencoe, Minnesota.[689] I så fall gjorde han som sine søskenbarn Mathea og Nicoline Andersdøttre og benyttet slektninger i Maridalen som en mellomstasjon på reisen, og som hadde reist til samme sted året før.

Johannes Nilsen

 • 2b. Johannes Nilsen (1797–1875), født på Fragot i Lunner.[690] Gift 1821 i Ås med Marthe Maria Johnsdatter (ca. 1798–1878), Johannes oppholdt seg da på Gulbjørnrud i Frogn og hun på Skuterud i Frogn.[691] Marthe Marias dåpsinnførsel er ikke funnet, men ettersom opplysninger om fødested ved folketellingen 1865 og ved begravelsen 1878 oppgir Christiania er det svært sannsynlig at hun er identisk med den Marte Maria Jonsdatter som i folketellingen 1801 for Christiania finnes i Pebervigen 446 med foreldre fisker John Andersen og Ragnild Pedersdatter. Dette ekteparet ble viet 1798 i Christiania, og det kan legges til at i forlovererklæringen navngis moren som Ragnild Pedersdatter Stockholm , og kan således være identisk med en navnesøster som ble født i plassen Stokholm under Nesodden prestegård i 1761. Det sistnevnte er relevant ettersom alle gårdene i Frogn som omhandles her unntatt Oppegård er beliggende på Nesoddlandet.[692],[693],[694] Senere i vielsesåret er Johannes og Marthe Marie brukere på Kai i Frogn når de døper sitt førstefødte barn. Ved denne dåpen er Johannes sin bror Gulbrand Nilsen en av fadderne, han oppholder seg da på en annen gård i området. Senere samme år er Johannes og Marthe Marie fra Kai samt Gulbrand Nilsen faddere i en annen dåp for folkene på en naboplass.[695] Et par år senere er Johannes og Marthe Marie brukere på en plass under Kopperud i Frogn når de har et annet barn til dåp, brødrene Gulbrand og Erik Nilssønner er faddere og har da tilhold på en naboplass beliggende på Nesodden. I 1829 holder de til i plassen Dammen (Bløddammen) under Oppegård, og fra 1832 nevnes de under Garder i Frogn. Johannes Nilsen som var skredder fikk 1833 feste på livstid for seg og kona på et udyrket stykke mark under Garder. For denne plassen som fikk navnet Sandbrekka betalte han 10 speciedaler årlig samt arbeide 6 dager i slåttonna og 6 dager i skuronna etter forlangende. Til gjengjeld hadde han fri havn til husdyr i utmarka og fri brenneved av kvist og topp. Bygningene på plassen måtte han bekoste og oppføre selv og var hans egen eiendom, og skulle tilhøre hans arvinger etter ekteparet var gått bort.[696],[697] I 1843 møtte Johannes og hans eldste sønn opp i Ås tingstue og forklarte seg i et tingsvitne i anledning en sak ved Christiania juridiksjon. Under denne forklaringen kommer det frem at han før jul i 1842 reiste til sin fars begravelse på Hadeland, og at han med sønnene Peter og Nils også livnærte seg med båtfrakt av brenneved inn til byen.[698] Noen år senere, i 1849, var Johannes tiltalt i en politisak for tyveri av oretrær i gården Garders skog. I denne saken ble det lagt frem en høyesterettsdom over Johannes Nilsen datert 28. oktober 1828 for tyveri med en dom på 2 mnd. tukthusstraff, samt en tilhørende resolusjon som omgjorde denne dommen til 7 dagers fengsel på vann og brød.[699],[700] I 1848 solgt han husene i Sandbrekka til sønnen Peter og i 1863 overdro han bygselretten til sønnene Peter og Nils samt brorsønnen Andreas Gulbrandsen i Christiania mot at de skulle betale gjelden hans, men Johannes ble fortsatt boende på plassen.[701] Johannes og Marthe Marie ble skilt, og i 1865 var hun losjerende hos datteren Mathea og hennes mann i Drøbak,[702] mens han var hjemme i Sandbrekka med deres yngste dattere Johanne.[703] Johannes Nilsen døde der i 1875,[704],[705] og etter hans bortgang flyttet Marthe Marie tilbake til Sandbrekka hvor hun døde 3 år senere.[706][707]
 • 3a. Peter Anton Johannesen Langfjeld (1821–1868), født på Kai i Frogn,[708] konfirmert 1837 fra Sandbrekka.[709] Gift med Ellen Sofie Hansdatter (1818–1895) som var født på Flatebybråten i Nesodden av husmannsforeldre Hans Paulsen og Karen Nilsdatter.[710] Vielsen er ikke funnet, noe som kan skyldes at den kan ha foregått i Frogn hvor kirkebøkene mangler for tidsrommet 1842–1858, den antagelsen forsterkes ettersom Ellen Sofie i 1843 befant seg på Garder i Frogn da hun sto fadder i en dåp på Nesodden.[711] Peter og Ellen Sofie var i 1847 avgiftsbrukere på Kongebråten i Nesodden, men var 1851 i en plass under Garder, antagelig i Sandbrekka hos hans far Johannes Nilsen. Peter fikk 1857 skjøte på en del av gårdparten Langfjeld (av Gjøfjeld) i Nesodden, denne parten ble senere kalt for Langfjeld østre.[712],[713] Eieren av nabobruket Langfjeld vestre, Halvor Mikaelsen, ble i 1866 siktet for ulovlig hugst; og både Peter og Ellen Sofie Langfjeld var blant vitneprovene i denne saken.[714] Gårdbruker Peter Johannesen Langfjeld døde i 1868.[715],[716] Enken fortsatte driften av gården ved hjelp av barn og svigersønn til hun i 1879 solgte til sønnen Karl Severin og tok føderåd. Ellen Sofie døde på Langfjeld i 1895.[717],[718],[719]
Strandstedet Orebukten på Nesoddens vestside ca. 1900. Ukjent fotograf.
Familien i Orebukta ca. 1897. Fra v. Georg Alexander f. 1884, Emma Elise f. 1879, Signe Konstance f. 1894, Karl Johan f. 1882, mor Maren Helene Petersdatter f. 1847, Sigurd Peter f. 1875 og far Knud Syversen f. 1854. Ukjent fotograf.
Sigurd Knudsen skal ha vært en dyktig smed, her foran et av sine arbeider. Ukjent fotograf.
Sigurd Knudsen med hustru fra 2. ekteskap Hedvig Marentse f. Nilsen og to barn. Bildet er trolig tatt hos en fotograf i Boston, Mass. USA.
Karl Johan Knudsen Orebugten (1882–1958) som ung sjømann. Ukjent fotograf.
 • 4a. Maren Helene Petersdatter Langfjeld (1847–1922), født i Kongebråten,[720] konfirmert 1862 fra Langfjeld,[721] hjemme hos foreldrene 1865. Gift 1875 i Nesodden med arbeids- og tømmermann Knud Syversen Linnes,[722] født 1854 i Sør–Odal av foreldre Syver Pedersen og Olia Knudsdatter Opstadgrind,[723] som i 1865 var eiere og brukere av Linnes i Sør–Odal.[724] Ekteparet bodde de første årene på Langfjeld,[725] men Knud hadde i desember 1881 bygget et hus nede ved sjøkanten på Dalens (Graneruddalen) grunn og familien flyttet dit. Grunnen eller tomta ble forpaktet på livstid for 16 kroner årlig etter kontraktens lydende.[726] Stedet fikk navnet Orebukten, og da Knud Syversen i 1905 fikk skjøte på eiendommen ble den tildelt gnr. 28 og bnr. 12.[727],[728],[729] Ved siden av tømmermannsarbeide ernærte Knud seg ved fiske og isarbeide. Han døde i 1911,[730],[731] og Maren Helene i 1922.[732],[733]
 • 5a. Sigurd Peter Knudsen (1875– e. 1940), født i Langfjeld,[734] konfirmert fra Orebukten.[735] Smed. Gift 1. 1895 i Trefoldighet menighet med Lovise Marie Johannesen (1873–1917),[736] født i Kristiania av foreldre arbeider Lars Johannesen og Anne Mathea f. Kristiansen. Ekteparet var først bosatt i Rostedsgate i Kristiania.[737] Emigrerte 1904 til Boston Mass. USA.[738][739],[740] Lovise Marie døde i 1917.,[741] Gift 2. ca. 1920 med Hedvig Marentse Nilsen (1888– e. 1940), født i Kristiania av foreldre bokbinder Herman Nilsen og h. Karen Lovise f. Halvorsen.[742] Hedvig Marentse var oppført som enke og bokbinderske da hun i 1909 emigrerte til en fetter i New York.[743],[744],[745],[746],[747]
 • 6a. Wilhelm Robert Knudsen (1895–1912), født i Kristiania,[748] død i Malden, Mass. USA.[749]
 • 6b. Sverre Marius Knudsen. (1898–), født i Kristiania.[750] Falt i Frankrike under 1. verdenskrig. Sweda Knudson.
 • 6c. Birger Knudsen.(ca. 1900–), født i Norge. Berga Knudson.
 • 6d. Ester E. Knudsen.(ca. 1904–),født i Norge.
 • 6e. Ella Knudsen.(ca. 1906–), født i Massachutes, USA.
 • 6f. Walter Knudsen (1921–).[751]
 • 6g. Arnold Stuart Knudsen (1922–).[752] Gift 1942 i Seabrook, Rockingham, New Hampshire med Evelyn Ruth O'Brien (ca. 1924–), datter av Frank B. O'Brien og Gladys H. Mcelroy.[753]
 • 5b. Alma Sofie Knudsen (1877–1893), født i Langfjeld,[754] konfirmert og begravet fra Orebukten.[755],[756]
 • 5c. Emma Elise Knudsen (1879–1966), født i Langfjeld,[757] konfirmert fra Orebukten.[758] Emigrerte som ugift husbestyrerinne 1909 til en fetter i New York.[759] Hun flyttet deretter til Boston og livnærte seg som kokke.[760] Gift en gang mellom 1920 og 1926 med Nikolai Hjalmar Bernhardussen (1883–) som i USA tok navnet Nicolai H. Bensen. Han var født på Kylleberg (Kjølleberg) i Vanse VA av foreldre Bernhardus Jacobsen og h. Gurine Nilsdatter.[761] Vielsen er ikke funnet, men gode indikasjoner på at dette er riktig person får man ved å sammenstille flere kilder. Listaboka opplyser at den nevnte Nikolai Hjalmar og en søster Jacobine Sørensen begge emigrerte til USA.[762] I United States World War I Draft Registration Cards 1917–1918 finner man en Nikolai Hjalmer Benson f. 2. juni 1883 i Norge, Dregde Operator av yrke og bosatt i Boston. Som nærmeste pårørende er oppgitt en søster Jacobine Sørensen.[763] Videre, United States Census 1920 på adressen Boston Ward 1, Suffolk, Massachusetts viser den samme Nicolai som ugift svoger i husholdet til søsteren Jacobine og hennes ektemann Andrew Sorenson.[764] Den første direkte koblingen mot ekteskapet mellom Nikolai Hjalmar og Emma Elise får man i en passasjerliste fra «Stavangerfjord» i 1927 etter at Nikolai hadde vært en tur tilbake i Norge. Han navngis der som Nikolai H. Bensen, er 43 år gammel og norsk, Engineer, født på Lista og bosatt i Boston. Nærmeste slektning i oprinnelseslandet blir oppgitt å være Gurine Kjølleberg på Lista pr. Farsund. Så den viktigste; opplysningen om at han var gift med Emma Bensen, 75 Forest st. Boston, Mass.[765] Ekteparet kan følges videre i de amerikanske folketellingene 1930 og 1940.[766],[767] Ingen barn.
 • 5d. Karl Johan Knudsen (1882–1958), født og konfirmert i Orebukten.[768],[769] Sjømann, seilte i utenriksfart blant annet med selfangeren «Viking» av Arendal 1903–1903. Dekksgutt på Nesoddbåten «Drøbak» i 1910.[770] Flyttet til Schweigaardsgt. 92 i Kristiania. Gift 1911 i Vålerenga menighet med Martha Antonie Pedersen (1877–1950),[771] født på Sinsen i Østre Aker av foreldre slakter Hans Jacop Pedersen og hustru Anne Kirstine.[772] Flyttet senere tilbake til på Nesodden og bosatte seg på en del av eiendommen Orebukten som ble utskilt i 1917, Karlshøi gnr. 28 bnr. 44. Martha døde i 1950 og Karl Johan i 1958.[773],[774],[775]
 • 6a. Anker Gilbert Karl Johan Knudsen (1913–1977), født i Vålerenga menighet, Østre Aker.[776] Anker Knudsen var ansatt på tankanlegget til Norske Shell i Granerudstøa, Nesodden. Han var ombord i bunkersbåtene som fraktet olje og bensin til Sjursøya i Oslo. Han overtok eiendommen Karlshøi etter foreldrenes død og var bosatt der til han solgte i 1971 og flyttet til Drøbak hvor han døde i 1977. Begravet på Nesodden.[777],[778] Gift med Astrid Knudsen (–), 2 barn.
 • 5e. Georg Alexander Knudsen (1884–1938), født og konfirmert i Orebukten.[779],[780] Arbeidet 1910 på petroleumslageret på øya Kavringen, Nesodden. Ugift, sjømann og fisker. Døde 1938 i Oslo. Skal som den eneste av søsknene ha brukt etternavnet Syversen i stedet for patronymet Knudsen.[781]
 • 5f. Helga Lovise Knudsen (1886–1887), født og død i Orebukten.[782],[783]
 • 5g. Helga Lovise Knudsen (1888–1890), født og død i Orebukten.[784],[785]
 • 5h. Signe Konstance Knudsen (1894–1970), født på Rikshospitalet,[786] konfirmert fra Orebukten.[787] Emigrerte til USA og ble gift med svensken Fritz Erlandson, eide en malerforretning og var bosatt i 28 Maplewood St., Malden i Massachusetts.[788],[789],[790],[791],[792]
 • 6a. Sinton F. Erlandson, (1919–1995).[793],[794],[795] Sinton var bosatt i Kittery Point, Maine, hvor han døde i 1995.[796],[797] Gift med Ruth H. Erlandson (1928–2007).[798],[799],[800]
 • 6b. Lawrence F. Erlandson, (1916–).[801],[802]
 • 6c. Marian H. Erlandson (1923–1991) Gift 1. med Acres (–). Gift 2. med Robert Williamson Chisholm (1918–1985). Begravet på Waterside Cemetery, Marblehead, Essex, Mass. USA.[803],[804],[805] Denne nekrologen sto i the Marblehead Reporter den 11. juli 1991:
SitatMarian E. Chisholm, of 25 Tidewinds Terr. in Marblehead, died unexpectedly at her residence, Sunday, June 30, at the age of 67. She was the wife of the late Robert W. Chisholm and was born in Malden, the daughter of the late Fritz and Signe C. (Knudson) Erlandson. She was a graduate of Malden High School, class of 1941, from Green Mountain Jr. College, class of 1943, and from the University of New Hampshire, class of 1946. A resident of Marblehead since 1962, Chisholm was employed as a high school teacher by the town of Marblehead for 20 years and retired eight years ago. Chisholm was active in the Senior Citizens of Marblehead, a member of the Massachusetts Teachers' Association, and vice president of the New England Club in Mesa, Ariz., where she had wintered for five years. She is survived by sons Peder B. Acres of Marblehead, John E. Acres of Birmingham, Ala. and Robert E. Chisholm of Hamilton; a daughter, Carol L. Carr, of Sunderland; brothers, Sinton F. and Laurence Erlandson; and five grandchildren. Funeral services were held in the Arland A. Dirlam Chapel at Waterside Cemetery in Marblehead on Wednesday, July 3, at 2 p.m. Burial was at Waterside. Jun. 30, 1991, Marblehead, Essex County, Massachusetts, USA.[806]Sitat
 • 7a. Carol L. Acres (1953–). Gift Carr.[807]
 • 7b. John E. Acres (–). Bosatt i Birmingham, Alabama.
 • 7c. Peder B. Acres (1957–). Gift med Effie M. Acres (1961–2000).[808],[809],[810]
 • 7d. Robert E. Chisholm (–). Bosatt i Hamilton, Massachusetts.
 • 4b. Karen Julie Petersdatter Langfjeld (1851–1890), født i en plass under Garder i Frogn, trolig hos farfaren i Sandbrekka, konfirmert 1865 fra Langfjeld,[811] og tjente senere samme år i Sagstua i Frogn.[812] Hjemme og hjalp sin mor på Langfjeld i 1875, gift der året etter med arbeider Søren Larsen (1851–1917),[813] født i Rødningen i Sør–Odal av foreldre husmann Lars Hansen og Marthe Sørensdatter,[814] som i 1865 var eiere og brukere av Kvernhaugen.[815] Søren og Karen Julie var i Spro 1877–1880, og senere innerster på Langfjeld hvor Søren først brukte en part av gården Langfjeld østre før han etterhvert tok over det hele en gang etter 1890. Han arbeidet samtidig som formann under isdriften. Karen Julie døde i 1890,[816] og enkemannen Søren Larsen giftet seg på nytt med sin avdøde kones søster Alette Lovise (se denne).
 • 5a. Karl Johan Sørensen Langfjeld (1877 –), født i Spro og konfirmert fra Langfjeld.[817],[818] Gift 1906 i Nesodden med Ida Augustsdatter (1875–) fra Sverige.[819] Smed av yrke og i 1910 bosatt i Vibes gate 10, Kristiania.[820]
 • 6a. ?Louise Langfjeld (1907–), født i Kristiania.
 • 6b. Sigurd Langfjeld (1908–), født i Kristiania.
 • 5b. Elida Mathilde Sørensdatter Langfjeld (1880–), født i Spro,[821] og konfirmert fra Langfjeld.[822] Gift 1909 i Jacob menighet i Kristiania med smed Joachim Karsten Busk (1880–1962),[823],[824] født i Kristiania og en sønn av skredder Gunnar Busk i Korsveien på Svestad, Nesodden. Elida og Joachim var hos hennes far på Langfjeld i 1910, han midlertidig ettersom han arbeidet som maskinist ved jernbanen.[825] Han hadde reist til Boston i 1902 hvor han arbeidet med jernbanebygging, og reiste altså tilbake og giftet seg med Elida Mathilde. Lorentzen tar altså feil når han hevder i boken Reisen mot vest : emigrasjonshistorie fra Nesodden 1850-1915 at de to ble gift i Boston. Ekteparet reiste imdlertid tilbake til USA; da hennes far Søren Larsen døde i 1917 er det anført i dødsfallsprotokollen at hun og Joachim befant seg på adressen 1423 – 5th St. Minneapolis MN. USA,[826] og da hans far Gunnar Busk døde i 1928 er de anført med adressen 3908 – 11th Avenue Minneapolis MN.[827] Ekteparet ble skilt i USA og Joachim Busk flyttet tilbake til Nesodden hvor han døde på Nesodden aldershjem og begravet ved Gjøfjell kapell. De hadde flere barn, samtlige bosatt i USA.[828],[829]
 • 6a. Elsa Hedvig Busk (1909–), født i Langfjeld.[830] Til Minneapolis MN. USA.
 • 4c. Karl Severin Petersen Langfjeld (1857–1890), født og konfirmert i Langfjeld.[831],[832] Hjemme på Langfjeld og hjalp sin mor med gården i 1875,[833] Gift 1876 med Andrea Larsdatter (1854–1918),[834] en søster av søsteren Karen Julies ektemann Søren Larsen Langfjeld, født i Rødningen i Sør–Odal av foreldre Lars Hansen og Marthe Sørensdatter som 1865 eide og brukte Kvernhaugen samme sted.[835],[836] Fikk skjøte på gården 1879 av sin mor som tok føderåd,[837] men døde imidlertid allerede i 1890.[838],[839] Skiftet opplyser om at enkens bror Søren Larsen har en part av gården, og det er han som senere tar over på Langfjeld østre. Enken Andrea Larsdatter giftet seg på ny i 1891 med sjømann Martin Bernhard Halvorsen Langfjeld (1861–) fra Langfjeld søndre, de fikk flere barn i sammen.[840],[841],[842] Andrea Larsdatter døde på Langfjeld i 1918.[843][844]
 • 5a. Martha Elida Karlsdatter Langfjeld (1881–1881), født og død i Langfjeld.[845],[846]
 • 5b. Peter Lorents Karlsen Langfjeld (1882–1882), født og død i Langfjeld.[847],[848]
 • 5c. Laura Elida Karlsdatter Langfjeld (1883–1883), født og død i Langfjeld.[849],[850]
 • 5d. Petter Karlsen Langfjeld (1884–1884), født og død i Langfjeld.[851],[852]
 • 5e. Martha Alvilde Karlsdatter Langfjeld (1885–1909), født i, og konfirmert fra Langfjeld.[853],[854] Død ugift på Langfjeld i 1909.[855]
 • 5f. Peter Kolbjørn Karlsen Langfjeld (1888–1910), født i, og konfirmert fra Langfjeld.[856],[857] Død ugift på Langfjeld i 1910.[858]
 • 4d. Alette Lovise Petersdatter Langfjeld (1859–1905), født og konfirmert i Langfjeld,[859],[860] og var 1875 i tjeneste på Agnorlabråten (nordre).[861] Hun fikk i 1890 en sønn utenfor ekteskap som ble født på Rikshospitalet, barnefar var vokter Hans Pedersen Aakeberg. Gift 1892 med sin avdøde søster Karen Julies ektemann Søren Larsen Langfjeld (1851–1917).[862],[863] Alette Lovise døde 1905 som gårdmannskone på Langfjeld østre.[864] Enkemannen Søren Larsen drev gården videre og døde der i 1917.[865],[866],[867]
 • 5a. Johan Hartvig Hansen Aakeberg (1890–), født på Rikshospitalet,[868] konfirmert 1905 fra Langfjeld,[869] skogsarbeider og bosatt hos stefaren på Langfjeld i 1910. [870] Emigrerte til Canada som ugift isarbeider i 1911.[871] Ved sin stefars død i 1917 var han opgitt med oppgitt adresse; 508 North St. North Yakima Wash. USA.[872]
 • 5b. Margit Sofie Julie Langfjeld (1896–), født i Langfjeld,[873] konfirmert 1910 fra Langfjeld.[874]
 • 4e. Emma Amalia Petersdatter Langfjeld (1862–1868), født og død i Langfjeld.[875],[876]
 • 4f. Agnes Fredrikke Petersdatter Langfjeld (1866–1873), født og død i Langfjeld.[877],[878]
 • 3b. Maren Regine Johannesdatter (1823–1881), født på en plass under Kopperud i Frogn,[879] konfirmert 1838 fra Sandbrekka.[880] I 1851 fikk hun en «uekte» sønn i en plass under Holt i Frogn, barnefar ble utlagt som ungkar Even Hansen Holtplass. og ikke lang tid etter giftet hun seg med Johan Hansen (1825–1909) som var født i plassen Holtberget av foreldre husmann Hans Kristiansen og Berthe Halvorsdatter.[881] En lakune i kirkebokmaterialet gjør at vielsen ikke kan finnes, men de var i følge konfirmasjonsinnførselen til sønnen Bernt Martinius et gift ektepar i 1852. De slo seg ned og forpaktet en del av Holt som i 1865 benevnes som Holt skov og senere som Holtbakken.[882],[883],[884] Maren Regine Johannesdatter døde i 1881,[885] imidlertid er det ved denne innførselen i kirkeboken en stor feil. Hennes bosted er anført som Bakker og ektemannen angis som Svend Andersen, dette er ikke riktig! Svend Andersen på Bakker var nemlig gift med ei Maren Isaksdatter.[886],[887] Denne feilen eller forvekslingen gjør det samtidig uvisst hvilken person som menes angående innførselen om dødsårsak (Selvmord med Strikke), feilen har muligvis oppstått ved en forveksling av Bakker og Bakken (Holtbakken). I dødsfallsprotokollen er ektemannens navn riktig innført, men fremdeles er det forvekslet mellom Bakker og Bakken.[888] Enkemannen Johan ble i Holtbakken til etter 1900 hvor han livnærte seg som arbeider og vedhugger, både i 1891 og 1900 delte han husvære med den gamle enke Samueline Samuelsdatter.[889] Johan Hansen døde 1909 som fattiglem i naboplassen Skarphella.[890],[891]
Faksimile fra Aftenposten 22. april 1913.
Faksimile fra Aftenpsten 26. Juli 1915.
Faksimile fra Aftenposten 16. oktober 1937. Merk at Carl Julius Evensen her som mange andre steder er oppgitt med feil fødested.
 • 4a. Carl Julius Evensen (1851–1937)., født utenfor ekteskap i en plass under Holt i Frogn, konfirmert 1867.[892] Gift 1. ca. 1879 med Severine Marie Sørensdatter (1857–1906), født i Snekkenes på Tromøy av foreldre matros Søren Jensen og kone Birthe Marie Frederiksdatter,[893] som i 1865 var selveier og fraktemann på Nes i Stokken, Austre Moland.[894] Carl Julius og Severine Marie var medlemmer av Den Lutherske frimenighet, noe som trolig er årsak til at vielsen og enkelte av barnas dåpshandlinger er vanskelig å finne. Severine Marie døde 1906 mens de var bosatt på Fjeldhammer i Østre Aker.[895],[896] Gift 2. 1908 med Anne Marie Olsen (1874–1923),[897] født på Nøtterøy av foreldre matros og gårdbruker Nils Olsen Sem og h. Mathilde Andersdatter.[898] Anne Marie var gift første gang med styrmann Nils Hansen, bosatt 1897 på Petterød, Nøtterøy. Fra første ekteskap hadde hun sønnene Nicolai Hansen (1897–) og Haakon Sem Hansen (1901–1921). Anne Marie Evensen døde 1923 i Kristiania.[899],[900] I Norge ser det ut til at Carl Julius har vært bosatt i Nes i Stokken i Austre Moland, Tjølling, Sandefjord, Sandeherred, Fjeldhammer i Østre Aker, Kristiania og en kort tid i Østre Bærum.[901],[902],[903] Carl Julius Evensen ble en kjent ishavsskipper, mest kjent for å ha ført selfangeren «Hertha» for rederiet A/S Oceans prøveekspedisjon til Antarktis i 1893 hvor han førte skuta sydover langs vestsiden av Graham Land.[904],[905],[906],[907] Cape Evensen, et nes på nordsiden av Auvert Bay på Graham Land, ble oppdaget av den franske antarktisekspedisjonen 1903–1905, og ble gitt sitt navn av Jean-Baptiste Charcot etter kaptein Carl Julius Evensen på «Hertha» som utforsket vestkysten av den antarktiske halvøya i 1893.[908] En «Obituary» for 1937 i Cambridge Journals nevner også at han førte fartøyet «Stella Polare» i 1899–1900 da skuta ble hyret av hertugen av Abruzzi for hans ekspedisjon til Franz Josefs land (Captain Carl Julius Evensen, master of the Stella Polare, in 1899–1900, when the ship was chartered by the Duke of the Abruzzi for his expedition to Franz Josef Land, has also died).[909] Etter anbefalinger fra Fridtjof Nansen, professor Nordenskjöld og Roald Amundsen ble kaptein Evensen i 1913 hyret av franskmannen Jules Payer for å frakte hans ekspedisjon fra Havre til Franz Josefs land. Etter avtalen skulle han tilbake for å hente ekspedisjonen tilbake til Frankrike et år senere.[910] Året etter dro Otto Sverdrup på en redningsekspedisjon for å lete etter to russiske ekspedisjonsskip som lå innefrosset utenfor Tajmyrlandet i Sibir. Sverdup ble tvunget til å overvintre til 1915, og skipet han var på gikk tom for kull. Det ble da satt i gang en hjelpeekspedisjon for å frakte en ny kullbeholdning. Som leder for denne ekspedisjonen ble utvalgt kaptein C. J. Evensen som skulle føre hvalfangeren «Kit» med en besetning på 16 mann.[911], [912] På sine eldre dager reiste Carl Julius til New York, først i 1923, og dernest i 1925 hvor han ble oppgitt som enkemann, skipsfører og bosatt i Østre Bærum. En merknad forteller videre at han skulle til sine barn.[913],[914] Enkemann og pensjonert skipskaptein Carl Julius Evensen døde 3. oktober 1937 i Brooklyn, Kings, New York og ble begravet 6. oktober s. å. på Ocean View Cemetery.[915] Det kan tillegges at nettsider og diverse oppslagsverk på internett har feilaktige og mangelfulle opplysninger angående Carl Julius Evensens fødested og foreldre; fødselsåret angis som regel til 1852 og fødestedet veksler mellom Sandefjord og Oslo, men han ble altså født i 1851 i en plass under Holt i Frogn.
 • 5a. Marie Evensen (1880–), født i Nes, Stokken Austre Moland.[916] Gift Hanson (jf. nekrologen til broren Antoni, se der.)
 • 5b. Rakel Evensen (1883–1948), født i Nes, Stokken Austre Moland.[917] Emigrerte 1904 til New York og var da bosatt i Larvik.[918],[919] Hun kom senere tilbake til Norge og reiste på ny til New York i 1908 sammen med søsteren Anna Margit, begge var da bosatt i Østre Aker.[920] Rakel Evensen befant seg 1910 i Cuyahoga, Cleveland Ohio, hvor hun var i tjeneste hos en familie Gandrup. På samme adresse oppholdt seg som leitagere hennes fremtidige ektemann Even (Eivind, Evan, Edward) og et par av hans brødre Thomas og Louis (Lars) Solberg.[921] Gift 1911 i Cuyahoga med Eivind Bertin Monsen Solberg (1883–),[922] født i Rolfsvåg, Samnanger i Os HOR av foreldre gårdbruker Mons Thomassen og h. Britha Eivindsdatter.[923],[924] Etternavnet Solberg ble tatt i bruk etter at Even og hans familie kom til Solberg i Os hvor de er i 1900.[925] Ved folketellingen 1910 er det en merknad om at matros Even Monsen var i utenriks sjøfart og at hans antatte oppholdssted var i Amerika, og at han hadde vært fraværende i over 1 år.[926] Even M. Solberg ble skipskaptein på Lake Erie, og ekteparet var bosatt i Cuyahoga frem til Rakels død i 1948.[927],[928],[929],[930]
 • 6a. Morten Solberg (1912 el. 1913–1969), skal være født i Norge. Gift 1934 i Cuyahoga, Cleveland, Ohio med Violet Lamphier (1914–1993),[931] født i Putnam, Ohio av foreldre Chas Lamphier og Bertie Schaefer. Ekteparet var 1940 bosatt i Cuyhoga.[932] Morten Solberg døde 1969 i Huron, Erie, Ohio, USA.[933] Violet Solberg døde same sted i 1993.[934]
 • 7a. Morten Solberg (ca. 1936–).
 • 6b. Clara Solberg (ca. 1914–), født i Ohio. Gift 1933 i Cuyahoga, Ohio, USA med Richard G. Vander Linde (ca. 1910–), født i Ohio av foreldre Henry Vander Linde og Anna Vande Velde.[935] Ekteparet var 1940 bosatt i Cuyahoga, Ohio.[936]
 • 7a. Dona C. Vander Linde (ca. 1934–).
 • 7b. Richard G. Vander Linde (ca. 1936–).
 • 7c. Grace M. Vander Linde (ca. 1938–).
 • 5c. Søren Kristian Evensen (1885–), født i Nes, Stokken Austre Moland.[937] Gift 1911 i Cuyahoga, Cleveland, Ohio med Marie Torjusen (1887–),[938] født i Lasalle, Illinois, USA av foreldre Torjus Aslaksen og h. Karen Karlsdatter. Hennes foreldre oppholdt seg noen år i USA, men flyttet tilbake til Norge hvor familien ved folketellingen 1910 er bosatt på Frivold østre i Fjære AA. Familien er nevnt i tellingen som hjemvendte norskamerikanere med siste bosted New Jersey i 1907. I denne tellingslisten finner man to søsken av Marie Torjusen som var født i Amerika, en bror Alfred f. 1885, og ut fra fødselsdataene det som må være en tvillingsøster, Aasine Marie f. 22. januar 1887.[939] Christian Evensen fikk amerikansk statsborgerskap 1914 i Cuyahoga, i den forbindelse var svogeren Even M. Solberg ett av vitnene.[940] Hans kone Marie reiste til Norge i 1916 for å besøke sine foreldre,[941] og da hun i 1923 på ny leverte søknad om pass for å besøke slektninger ble det opplyst at hun var fraskilt sin tidligere ektefelle Christian Evensen.[942]
 • 5d. Antoni Marconini Evensen (1887–1934), født i Tjølling (jf. folketelling 1900 Sandeherred). Navnet Marconini er en opkalling fra hans mors familie, Antoni Marconinis mormor var Birthe Marie Frederiksdatter f. 1814 i Larvik som datter av blikkenslager Frederich Marconini og Inger Helene Hvidt.[943] Antoni Marconini Evensen emigrerte som ugift gartner til New York i 1912.[944] Flyttet til Cleveland, Ohio.[945],[946] Der ble han 1918 gift med norskfødte Anna Petrea Olsen Kjær (1888–1974),[947] født i Flosta i Dypvåg AA av foreldre sjømann Christen Olsen og Bertha Evine Pedersen.[948] Hennes foreldre ble viet 1885 i Sjømannskirken i New York.[949] Anthony M. Evensen døde 1934 og ligger begravet på Alger Cemetry, Cuyahoga, Cleveland Ohio.[950] Anna P. Evensen døde 1974 I Lakewood, Cuyahoga, Ohio og ligger også begravet på Alger Cemetery.[951],[952] Opplysningen om barn, barnebarn og oldebarn er hentet fra ekteparets nekrologer.[953],[954]
 • 6a. Irene Evensen (–). Gift med Ronald Ware.
 • 7a. Richard Ware (–).
 • 7a. Debra Ware (–).
 • 7a. Ronald Ware (–).
 • 6b. Adele Evensen (–). Gift med John Dobra, Rochester, Michigan.
 • 7a. Ronald Dobra (–).
 • 8a. Mathew Dobra (–).
 • 8a. Kelly Dobra (–).
 • 5e. Anna Margit Evensen (1889–?1947), født i Sandefjord (jf. folketelling 1900 Sandeherred). Emigrerte 1908 til New York sammen med søsteren Rakel, begge var da bosatt i Østre Aker.[955] Gift 1919 i Ohio med misjonær Oscar Emil Meberg (1892–?1965),[956] født på Meberg, Vanse VA av foreldre Ole Adolf Pedersen og h. Eline Hansdatter. Udokumenterte opplysninger forteller at Margit døde 1947 i Farsund og at Oscar Emil ble gift på ny og døde 1965, begravet i Orlando, Florida. Ekteparet skal ha hatt tre døttre.
 • 5f. Ruth Evensen (1891–), født i Sandeherred (jf. folketelling 1900 Sandeherred). Emigrerte 1910 til New York, var da bosatt i Astridsgt. 7.[957] Hun var senere hjemme på besøk og reiste tilbake til New York i 1913 med broren Karl Severin.[958] Gift 1915 i Cuyahoga, Ohio med Nils L. Larsen (ca. 1887–),[959] født i Danmark av foreldre Rasmus og Sophie Larsen. I 1920 var ekteparet bosatt i Jamestown, Chautauqua, New York. Nils Larsen ble da oppgitt å være pastor.[960] I 1930 var de flyttet til Hartford, Connecticut. Nils Larsens yrke ble da oppgitt som Clergyman, Congregational Church.[961] 10 år senere var Nils og Ruth Larsen bosatt i Hartford Town, Connecticut. Nils Larsen oppgis da som Minister of Gospel.[962]
 • 6a. Florence Larsen (ca. 1917–), født i New York, USA.
 • 6b. Elenore Larsen (ca. 1918–), født i New York, USA.
 • 6c. Nils Lorence Larsen (ca. 1923–), født i Connecticut, USA.
 • 6d. Kenneth Larsen (ca. 1924–), født i Connecticut, USA.
 • 6e. Sheldon Larsen (ca. 1926–), født i Connecticut, USA.
 • 6f. Dorothy May Larsen (ca. 1929–), født i Connecticut, USA.
 • 5g. Samuel Evensen (1893–1948), født på Puggestad i Sandeherred.[963] Emigrerte 1911 som ugift mekanisk arbeider til Ohio.[964],[965] Gift på ukjent tid og sted med norskfødte Sophie M. Evensen (ca. 1891–). Ekteparet var bosatt i Cuyahoga, Cleveland, Ohio i 1930 og 1940.[966], [967] Samuel Evensen døde 1948 i Ohio, USA.[968]
 • 6a. Frances Evensen (ca. 1925–), født i Ohio, USA.
 • 6b. Ralph Evensen (ca. 1930–), født i Ohio, USA.
 • 5h. Karl Severin Evensen (1897–), født på Hasle i Sandar.[969] Emigrerte 1913 som ugift dekksgutt til New York, han reiste da med søsteren Ruth som hadde emigrert tidligere og hadde vært hjemme på besøk.[970] Var i Cleveland, Ohio i 1917–1918.[971]
 • 4b. Bernt Martinius Johansen (1852–1936), født i en plass under Holt i Frogn, konfirmert 1867.[972] Hjemme i Holtbakken 1875. Var ved vielsen 1877 tjenestedreng bosatt i Skarphella under Holt i Frogn. Gift med tjenestepike Anne Hele Hansdatter (1853–1928),[973] født i Bråten under Fuglesang (Brevikbråten, Fuglesangbråten) av foreldre husmann u. jord og fisker Hans Johannesen og Johanne Nilsdatter.[974],[975] Bernt Martinius Johansen var skogs- og isarbeider og bosatte seg i Damstuen av Tomter i Frogn, senere på en eiendom utskilt av Tomter; nemlig Fredbo gnr. 20 bnr. 10.[976],[977] Anne Helene Hansdatter døde på Fredbo i 1928,[978] og Bernt Martinius Johansen døde i 1936 og er gravlagt ved Frogn kirke.[979]
 • 5a. Johan Herman Berntsen (1878–), født i Damstuen.[980] Var i 1900 hustømmermannslærling og bosatt hos foreldrene i Damstuen i 1900, fortsatt Damstuen ved vielsen i 1904. Gift med Alette Gundersen Nord–Dal (1877–) som da tjente på Grøterud i Nordby,[981] født på Nord–Dal i Frogn av foreldre gårdbruker Gunder Larsen Dal og Birthe Marie Andreassen.[982] Ekteparet flyttet til Sperrevik av Oppegård i Frogn, på hvilken eiendom Johan fikk auksjonsskjøte i 1911 og beholdt den til 1931.[983],[984]
Betalende sommergjester var en viktig inntektskilde for mange småbrukere, her en annonse som Martha Erichsen fikk rykket inn flere ganger i begynnelsen av 1930–årene. Faksimile fra Aftenposten 28. juli 1931.
 • 6a. Martha Helene Berntsen (1905–), født i Damstuen i Frogn.[985] Gift 1927 i Johannes menighet, Oslo med cand.pharm. og småbruker på Damstuen av Sperrevika i Frogn Hans Ole Erichsen (1878–1940),[986],[987] født i Furnes HED av foreldre residerende kapellan og senere stiftsprost Hans Emil Erichsen og h. Jakobine Karine f. Hovland.[988] Hans O. Erichsen døde 1940 og ble begravet ved Frogn kirke.[989] Martha Erichsen fikk overdratt til seg skjøte på Sperrevika i 1942 fra sin svoger dr. Jacob Erichsen som hadde eid eiendommen fra 1931. Ved matrikkelutkaster av 1950 sto Martha Erichsen som eier av Sperrevika gnr. 19 bnr. 5 samt 23 parseller under samme gårdsnummer. Hun ga i 1964 Frogn kommune gavebrev på Sperrevika mot at kommunen forpliktet seg til å tilplante eiendommen med skog og la stedet forbli uforandret i hennes levetid.[990],[991]
 • 5b. Jørgen Martinius Berntsen Fredbo (1885–1966), født i Damstuen.[992] Isarbeider og tømmermann, bosatt hos foreldrene i Damstuen i 1900 og 1910, flyttet før 1918 til Fredbo gnr. 20 bnr. 10 i Frogn. Gift 1906 med Inga Sofie Gundersen (1887–1944),[993] født i en plass under Blixland i Tomter i Hobøl av foreldre husmann Gunder Kristiansen og Marie Danielsdatter.[994] Begge er gravlagt ved Frogn kirke.[995],[996]
 • 6a. Bertha Marie Berntsen Fredbo (1908–1989), født i Damstuen i Frogn. Justisdepartementets bevilling av 12. januar 1967 til å anta navnet Fredbo.[997] Gravlagt i Frogn.[998]
 • 6b. Gunda Helene Berntsen (1909–2000), født i Damstuen i Frogn.[999] Gift 1929 i Drøbak med sjåfør Jacob Johansen Bjerke (1904–1988),[1 000] født på Gulliplass, Kroer i Ås av foreldre bryggearbeider Johan Olsen Haug og h. Anne Helene Johannesdatter (se merknad i dåpsinnførsel).[1 001] Begge er gravlagt i Frogn.[1 002],[1 003] Merk at det er avvik i fødselsdatoen for Jacob Bjerke: dåpsinnførsel og vielse i kirkebok oppgir 22. november mot 24. november på gravminnet og folketellingen 1910.
 • 6c. Margrethe Lovise Berntsen (1912–2003), født i Damstuen i Frogn.[1 004] Gift med gårdbruker Johan Røed (1909–1993), født på Nedre Tomter i Frogn av foreldre gårdbruker Hans Karlsen Røed og h. Hanna Lovise Andreassen Holt.[1 005] Johan Røeds far døde året etter han var født, og fra han var voksen var det Johan som sto for gårdsdriften på Nedre Tomter og overtok som eier i 1943.[1 006] Margrethe og Johan Røed er gravlagt ved Frogn kirke.[1 007],[1 008]
 • 6d. Ingeborg Johanne Berntsen (1914–1969), født i Damstuen i Frogn.[1 011] Gift med Peder Bakken (1916–1995). Begge er gravlagt ved Frogn kirke.[1 012],[1 013]
 • 6e. Randi Lagertha Berntsen Fredbo (1918–2013)., født i Fredbo gnr. 20 bnr. 10 i Frogn. Justisdepartementets bevilling av 12. januar 1967 til å anta navnet Fredbo.[1 014] Død på Ullerud sykehjem i Drøbak og begravet ved Frogn kirke.[1 015]
 • 5c. Harald Berntsen (1890–1969), født i Damstuen.[1 016] Tømmermann, hjemme hos foreldrene i Damstuen i 1900 og 1910. Gift 1913 i Kristiania med Grethe Lovise Fjeldstad (1889–1954),[1 017] født på Verpet (Melby søndre) i Nordby av foreldre hjulmaker Johan Gustav Andresen og Samueline Olava Stensdatter.[1 018] Navnet Fjeldstad har opphav i gården Fuglenebbet som hennes far senere kjøpte og døpte om til Fjeldstad. Harald Berntsen og kone bodde først på Fjeldstad, det tidligere Fuglenebbet, og på Sneis i Nordby i 1920, men kjøpte i 1921 gårdsbruket Monsrud i Frogn og flyttet dit. Sønnen Bjarne Berntsen forpaktet gården fra 1954.[1 019],[1 020],[1 021]
 • 6a. Helga Othilie Berntsen (1914–2002), født i Fjeldstadplass i Nordby.[1 022] Gift med Kåre Brekken (1913–1985), Dyrløkke i Frogn. Begge er gravlagt ved Frogn kirkegård.[1 023],[1 024]
 • 7a. Kjell Brekken (1945–1952).[1 025]
 • 6b. Ragna Lagertha Berntsen (1915–2002), født på Fjeldstad i Nordby.[1 026] Gift med Arne Kolbjørn Hansen (1910–1998), født i Kleiva av Ottarsrud i Frogn av foreldre arbeider Harald Hansen og h. Clara Hansen. [1 027] Begge er gravlagt ved Drøbak kirkegård.[1 028],[1 029]
 • 6c. Bjarne Georg Berntsen (1920–2006), født på Sneis i Nordby, Ås.[1 030].[1 031] Gift med Eva Helene Stenstad (1933–).
 • 7a. Betty Berntsen (1953–).
 • 7b. Erik Berntsen (1957–).
 • 7c. Kirsten Berntsen (1960–).
 • 6d. Borghild Berntsen (1920–). Gift med Edvin Engebakken (1920–1978), født på Engebakken i Løten HED av foreldre skogsarbeider Thorvald Theodorsen og h. Selma Syversdatter.[1 032] Edvin Engebakken er gravlagt ved Frogn kirkegård.[1 033],[1 034]
 • 7a. Karin Engebakken (–).
 • 7b. Randi Engebakken (1958–2009).
 • 6e. Signe Marie Berntsen (1923–2006), født på Monsrud i Frogn.[1 035] Gift 1945 i Frogner kapell i Oslo med Aksel Engebakken (1918–1979),[1 036] født på Engebakken i Løten HED av foreldre skogsarbeider Thorvald Theodorsen og h. Selma Syversdatter. Begge er gravlagt i Kolbotn i Oppegård.[1 037],[1 038]
 • 7a. Eva Engebakken (–).
 • 7b. Astrid Engebakken (–).
 • 7c. Grethe Engebakken (–).
 • 6f. Marit Kristine Berntsen (1926–2011), født på Monsrud i Frogn.[1 039] Gift med Arne Halvor Aas (1920–2006), Nordby. Begge er gravlagt i Nordby i Ås.[1 040],[1 041]
 • 4c. Karl Nicolai Johansen (1855–1942), født i en plass under Holt i Frogn og konfirmert 1870 fra Holtbakken.[1 042] Var 1882 tjenestedreng i Skarphella under Holt da han ble gift med Emilie Kristiansen (1864–1915),[1 043] født i Stridenhaug under Tannum i Vestby av foreldre husmann Kristian Johansen og Karen Hansdatter.[1 044],[1 045],[1 046] Ekteparet var senere i vielsesåret på Bilit i Frogn, men fra 1883 og utover var familien husmannsfolk i Torshytta under Tomter nedre.[1 047],[1 048] Emilie døde 1915 på Diakonhjemmet i Kristiania. Begge er gravlagt ved Frogn kirke.[1 049],[1 050],[1 051]
 • 5a. Johan Konrad Karlsen (1882–), født på Bilit i Frogn.[1 052] Gårdsgutt, kjørekar, sjåfør. Gift 1909 i Drøbak med Inga Marie Johannesen (1888–),[1 053]født på Dalen av Nord–Dal i Frogn av foreldre skredder og gårdbruker Johannes Larsen og Johanne Amalie Johannesdatter.[1 054] Ved folketellingen 1910 var ekteparet bosatt i Conradisgate 6 i Kristiania,[1 055]og i 1923 i Markveien 26 hvor Johan Konrad var sjåfør for Trygve Rødsrud.[1 056]
 • 6a. Esther Anette Karlsen (1909–), født i Drøbak.[1 057] Gift med Thorbjørn Nilsen (1910–1970). Begge er gravlagt ved Østre gravlund, Oslo.[1 058],[1 059],[1 060]
 • 7a. Torgunn Nilsen (1945–2009). Gravlagt i felles grav med sine foreldre[1 061]
 • 5b. Ragna Kaspara Karlsdatter (1883–), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[1 062] Emigrerte i 1907 til Canada.[1 063]
 • 5c. Hans Fredrik Karlsen (1885–1978), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[1 064] Dagarbeider, kjørekar, lagerbetjent, murerarbeider. Gift 1. 1908 i Frogn med Marie Sigrid Hansdatter (1884–1918),[1 065] født på Steinhuk i Frogn av foreldre arbeider Hans Johannesen og h. Hansine Baltzersen.[1 066] Ekteparet var i 1908 bosatt på Skjønhaug under Skjellerud i Frogn og i 1910 bosatt i Tamburbakken 104 i Drøbak.[1 067] Sigrid Marie Karlsen døde 1918 i Drøbak.[1 068],[1 069] Gift 2. 1920 i Fagerborg menighet i Kristiania med Gyda Natalie Svendsen (1878–1920),[1 070],[1 071] født i Paulus menighet av foreldre tomtearbeider Nicolai Anton Svendsen og h. Bolette Marie Olsdatter.[1 072] Ekteparet var bosatt på Nygård i Frogn, men allerede høsten etter de ble viet døde Gyda Natalie av blodforgiftning.[1 073],[1 074],[1 075] Hans Fredrik Karlsen er gravlagt ved Frogn kirke.[1 076]
 • 6a. Karl Henry Bjermo (1908–1977), født på Skjønhaug under Skjellerud i Frogn. Merknad i dåpsinnførsel: Iflg. skr. fra Justisdept. av 19. nov. 1937 har Karl Henry Karlsen fått tillatelse til å anta navnet Bjermo som slektsnavn istedenfor Karlsen, slik at hans fulle navn blir Karl Henry Bjermo.[1 077] Konfirmert 1922 i Drøbak.[1 078] Gift 1. med Solveig Marie Karlsen (1912–1953), født i Kristiania av foreldre arbeider i sykkelforretning og senere lagersjef hos A. Gresvig, Sigurd Karlsen og h. Hedvig Marie Margrete Langner.[1 079],[1 080] Solveig Marie Bjermo er gravlagt på Østre Aker kirkegård.[1 081],[1 082] Gift 2. i 1956 med Rigmor Birgitte Fredheim (1914–1988).[1 083] Karl Henry Bjermo døde i 1977,[1 084],[1 085] og Rigmor Bjermo i 1988.[1 086],[1 087] Begge er gravlagt på Østre Aker kirkegård, Oslo.
 • 7a. Kari Bjermo (–).
 • 6b. NN (1910–1910), udøpt drengebarn, født og død i Drøbak.[1 088],[1 089]
 • 6c. Haakon Bjermo (1913–1993), født i Drøbak. Merknad i dåpsinnførsel: Justisdept. har 9. nov. 1938 bevilget navneforandring, så hans fulle navn blir Håkon Bjermo.[1 090] Konfirmert 1927 i Frogn og hadde da bopel hos gartner Jansen.[1 091] Gravlagt på Østre Aker kirkegård, Oslo.[1 092],[1 093]
 • 5d. Harald Karlsen (1887–), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[1 094]
 • 5e. Haakon Karlsen (1890–), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[1 095] Emigrerte 1910 som ugift gårdsarbeider til Minnesota, USA.[1 096],[1 097],[1 098] Var i 1917–1918 drosjesjåfør med adresse 10 West 2th St. Duluth, Minnesota, USA.[1 099]
 • 5f. Karl Johan Karlsen (1892–1971), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[1 100] Tømmermann. Gift 1915 i Frogn med Elise Marie Ingebretsen (1892–1990),[1 101] født i Askebakke i Frogn av foreldre gårdbruker Edvard Ingebretsen og h. Marie Johanne Kristensen.[1 102] Ekteparet var først bosatt på Fredbo og Damstuen i Frogn, men kjøpte så i 1920 eiendommen Lundheim gnr. 98 bnr.4 i Nordby i Ås, en eiendom utskilt fra Sundbyødegården.[1 103] Begge er gravlagt ved Nordby kirke i Ås.[1 104],[1 105]
 • 6a. Elise Johanne Lundheim (1915–), født i Fredbo, Frogn. Merknad i dåpsinnførsel: Ved Justisdept. bevilling 10. nov. 1943 er Elise Johanne Karlsen medd. tillatelse til å anta navnet Lundheim som slektsnavn.[1 106]
 • 6b. Birger Lundheim (1917–1956), født i Damstuen, Frogn. Merknad i dåpsinnførsel: Ved Justisdept. bevilling 10. nov. 1943 medd. tillatelse til å anta navnet Lundheim som slektsnavn.[1 107] Birger Lundheim er gravlagt ved Nordby kirke i Ås.[1 108]
 • 6c. Åge Lundheim (1922–2000), født i Lundheim, Nordby i Ås.[1 109] Gift med Astrid Lundheim (–). Åge Lundheim er er gravlagt ved Nordby kirke i Ås.[1 110],[1 111]
 • 5g. Einar Trygve Karlsen (1896–1970), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[1 112] Kjørekar, arbeider, gårdsarbeider. Gift 1919 i Drøbak med Maren Sofie Ingebretsen (1892–1980),[1 113] født i Askebakke i Frogn av foreldre gårdbruker Edvard Ingebretsen og h. Marie Johanne Kristensen.[1 114] Begge er gravlagt i Drøbak.[1 115],[1 116]
 • 6a. Erik Lindø Karlsen (1920–2006), født i Drøbak.[1 117] Begravet i Drøbak, felles gravminne med sine foreldre.[1 118]
 • 6b. Rolf Karlsen (1921–1921), født og død i Drøbak.[1 119],[1 120]
 • 6c. Arne Karlsen (1922–1923), født og død i Drøbak.[1 121],[1 122]
 • 6d. Alf Gunnar Karlsen (1924–2007), født i Drøbak.[1 123] Gift med Randi (–). Alf Gunnar Karlsen døde på Stovnerhjemmet i Oslo, bisatt fra Fossum kirke og gravlagt på Vestre Aker kirkegård.[1 124],[1 125]
 • 6e. Ingrid Johanne Karlsen (1925–1933), født i Drøbak.[1 126] Druknet i Oslofjorden.[1 127]
 • 6f. Egil Karlsen (1928–), født i Drøbak.[1 128]
 • 5h. Oskar Bjarne Karlsen (1898–1988), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[1 129] Begravet ved Frogn kirke.[1 130]
 • 5i. Reidar Karlsen (1900–), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[1 131] Skogsarbeider, tømmermann, byggmester og småbruker. Gift 1921 i Gjerdrum med Borghild Karlsdatter (1896–),[1 132],[1 133] født i Vestre Aker av foreldre møller Karl Olsen og h. Hanna Martinsen i Maridalsveien 255 (i 1921 møllermester ved Aktiemøllen i Gjerdrum og bosatt på Horka).[1 134] Byggmester Reidar Karlsen kjøpte 1922 Haukerud bnr. 5 av Kulsrud i Gjerdrum i tillegg til bnr. 28 av samme gård.[1 135]
 • 6a. Rolf Karsten Karlsen (1920–), født i Gjerdrum.[1 136] Gift med Margit Elvang (1922–), født i Bø TEL av foreldre Hans Halvorsen og h. Rønnaug Knutsdatter på Elvang.[1 137] Ekteparet var 1963 bosatt ved Ask i Gjerdrum.[1 138]
 • 6b. Signe Helene Karlsen (1922–), født i Gjerdrum.[1 139] Gift 1947 i Gjerdrum med møller ved Mårud i Sør–Odal Kåre Valentin Johannesen (1914–), født i Kristiania av foreldre kjører Johannes Johannesen og h. Kristine Marie Nilsen.[1 140],[1 141]
 • 6c. Ingeborg Emilie Karlsen (1924–1991), født i Gjerdrum.[1 142] Gift 1947 i Gjerdrum med røkter Otto Rolid (1922–2011),[1 143] født i Venabygd, Ringebu OPL av foreldre gårdbruker August Olsen Dalbak og h. Kristine Emilie Jakobsdatter på Role.[1 144] Ekteparet var 1963 bosatt i Gjerdrum.[1 145] Ingeborg døde i 1991 og Otto Rolid ble gravlagt 2011 i Venabygd.[1 146]
 • 6d. Kari Borgny Karlsen (1926–), født i Gjerdrum.[1 147] Var 1963 i Oslo.[1 148]
 • 6e. Per Karlsen (1930–), født i Gjerdrum. Gift før 1963 med Kjellaug Jensen fra Hokksund.[1 149]
 • 6f. Anne-Lise Karlsen (1932–), født i Gjerdrum. Gift før 1963 med Odd Johnsrud fra Rælingen.[1 150]
 • 6g. Knut Karlsen (1937–), født i Gjerdrum.[1 151]
 • 5j. Herman Asbjørn Karlsen (1904–1982), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[1 152] Gift med Olga Kristofa Vernersen (1900–1990), født i Vestre Fredrikstad av foreldre matros Karl Ludvig Vernersen og h. Hanna Kristine Kristensen på Trosvikstranden.[1 153] Ekteparet var i 1955 bosatt i Mosseveien 149 på Bekkelaget i Oslo, Herman A. Karlsen var da lagerarbeider hos firma Harald Ohlsen.[1 154] Begge ligger på Bekkelaget urnelund.[1 155],[1 156]
 • 6a. Eivind Karlsen (–).
 • 5k. Elma Kamilla Karlsen (1910–2006), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[1 157] Var i 1928 fadder ved dåpen til sin nevø Egil Karlsen og var da husholderske hos sin far i Torshytta. Gift med Harald Skjønhaug (1901–1991), født på Stubberud i Frogn av foreldre forpakter Abraham Andresen og h. Anne Marie Edvardsen.[1 158] Harald Skjønhaugs far kjøpte i 1908 Skjønhaug, en part av gården Skjellerud i Frogn, hvilket Harald overtok etter ham og har sitt etternavn fra. Harald Skjønhaug var gårdbruker som dyrket mest poteter og bær, i tillegg var han kirketjener i Frogn kirke.[1 159] Harald og Elma Skjønhaug er gravlagt ved Frogn kirke.[1 160],[1 161]
 • 6a. Harald Skjønhaug (1948–).[1 162]
 • 4d. Helene Sofie Johansdatter (1858–1933), født i en plass under Bjerke i Frogn.[1 163] Hjemme i Holtbakken som sypige 1875.[1 164] Gift 1886 i Frogn med isarbeider Karl Gustav Hansen (1852–1929) som da befant seg på Svestad i Nesodden,[1 165] og skal være født i Kristiania utenfor ekteskap av matros Hans Kristiansen og piken Anne. Han var plassert som fattiglem på Nylenna av Munkerud i Nesodden i 1865,[1 166] og ble konfirmert derfra i 1867,[1 167] ble så i 1871 sendt til Lakkegaten i Kristiania[1 168] før han altså dukker opp på Nesodden igjen som isarbeider ved giftermålet. Ekteparet flyttet rett etter vielsen til Drøbak.[1 169],[1 170],[1 171] Karl Gustav Hansen døde i 1929,[1 172],[1 173] og Helene Sofie Hansen i 1933.[1 174],[1 175] Begge ble begravet i Drøbak.
 • 5a. Harald Oskar Hansen (1887–), født i Drøbak.[1 176] Ved farens død i 1929 var Harald Oskar uten fast bopel. Ved morens død i 1933 var han oppført med adressen 1446 Laburnum Ave., Chico, California, USA.
 • 5b. Konrad Severin Hansen (1889–), født i Drøbak.[1 177] Ved foreldrenes død 1929 og 1933 var han bosatt i Ebbesens gt. 25, Nabbetorp i Fredrikstad.
 • 5c. Idun Norgen Hansen (1891–), født i Drøbak.[1 178] Var ved morens død i 1929 bosatt på Råkeløkka i Drøbak. Var ved farens død i 1933 oppført med adresse hos skipsreder Leif Høegh i Oslo og motorskipet «Pan Scandia».
 • 5d. Ragna Hilda Hansen (1893–1970), født i Drøbak.[1 179] Gift 1914 i Drøbak med politibetjent i Sarpsborg Arnt Marius Jørgensen (1885–1973),[1 180] født på Løvøya i Vikna NT av foreldre husmann Jørgen Kristiansen og h. Elisabeth Hansdatter. Hans konfirmasjonsinnførsel 1900 i Vikna har en merknad om at dåpshandlingen ikke finnes innført i ministerialboken, var da bosatt på Evenstad i Vikna.[1 181] Han er trolig identisk med den midlertidig bosatte og enslig losjerende petroleumsarbeideren Arnt Jørgensen som i 1910 befant seg i Alværn ved Steilene (Østlandske petroleumscompagni A/S). Denne personen er oppført med samme fødselsdato og det oppgitte fødestedet Hansvik ligger i Vikna.[1 182] Ved dåpen av datteren i 1918 er han navngitt som Arnt Magnus og var da for materialforvalter. Var 1933 politikonstabel i Drøbak. Arnt M. Jørgensen døde i 1973 og Ragna Jørgensen døde i 1970. Begge er begravet i Drøbak.[1 183]
 • 6a. Ruth Elisabeth Jørgensen (1918–), født og konfirmert i Drøbak.[1 184],[1 185]
 • 5e. Gunda Amalie Hansen (1895–1927), født i Drøbak.[1 186] Var butikkjomfru ved vielsen. Gift 1917 i Drøbak med sersjant Karl Johan Olsen (1892–),[1 187] født i Vestre Fredrikstad av svenskfødte foreldre agent Karl Edvin Olsen og h. Laura Johannesdatter bosatt på Apenesberget, Fredrikstad.[1 188] Karl Johan var ved vielsen medlem i den Lutherske Frimenighet og bosatt i Rjukan TEL. Ekteparet flyttet etter hvert til Glemmen og Fredrikstad hvor Karl Johan var formann ved Fredrikstad elektrisitetsverk. Bosatt i Apenesgt. 5b i Fredrikstad da Gunda Amalie Olsen døde i 1927, hun ble begravet 1928 i Drøbak.[1 189],[1 190]
 • 6a. Ingrid Falck Olsen (ca. 1917–), jf. besteforeldrenes dødfallsmeldinger 1929 og 1933.
 • 6b. Gunnar Falck Olsen (1921–2007), født i Glemmen ØF.[1 191] Lensmannsfullmektig i Nesodden 1943–1944, politikonstabel i Drøbak 1944–1946 med tjeneste i Nesodden fra mai 1945. Lensmannsfullmektig i Nesodden fra 1946. Cellist i Nesodden Amatørorkester.[1 192] Gift 1946 med kontorfullmektig Rigmor Johansen (1922–2010), født i Oslo av foreldre lagerarbeider Carl August Johansen og h. Hanna Wilhelmine Marie f. Westlund.[1 193] Gunnar Falck Olsen var bosatt på Nesoddtangen, død 2007. Rigmor Falck Olsen døde i 2010, begge ble bisatt fra Nesodden kirke.[1 194],[1 195]
 • 7a. Per Falck Olsen (1947–).
 • 5f. Karen Hansen (1896–1961), født i Drøbak.[1 196] Emigrerte høsten 1921 til Chicago hvor det oppgitte formålet med reisen var besøk,[1 197] 2 mnd. senere tok hun ut ekteskapslisens. Gift 1921 i Lake County, Indiana, USA med William Hutchinson Wilse (1893–1972),[1 198] født i Seattle, Washington, USA av foreldre fotograf Anders Beer Wilse og h. Helen Marie Hutchinson. Familien Wilse flyttet i 1900 fra Seattle til Norge og etablerte seg i Kristiania, familien finnes for dette året både i den amerikanske og den norske folketellingen.[1 199],[1 200],[1 201] William H. Wilse reiste i 1916 tilbake til USA i 1916 for å videreutdanne seg som elektrotekniker,[1 202] og året etter var han ansatt som inspektør hos Standard Steel Car Company i Hammond, Indiania.[1 203] William eller Willie som han ofte ble navngitt som, reiste tilbake til Norge og emigrerte på nytt fra Kristiania i 1920 som ugift maskiningeniør. Det var trolig under dette besøket i Norge at han ble kjent med Karen Hansen fra Drøbak.[1 204] Willie og Karen Wilse ble boende i Hammond i mange år hvor Willie i 1930 og 1940 arbeidet som bussjåfør.[1 205],[1 206] Ekteparet var 1948 på besøk i Norge, ved tilbakekomsten ble deres adresse oppgitt å være 839 175th Place, Hammond, Indiana.[1 207] Karen Wilse døde i 1961 og ligger begravet på Woodland Cemetery, McHenry County, Illinois, USA.[1 208] William H. Wilse døde i 1972 i Santa Clara, California, USA.[1 209]
 • 6a. George Anders Wilse (1922–2000), født i Hammond, Lake County, Indiana USA. Gift 1. 1951 i Lake, Indiana med Margaret Lynch.[1 210] Gift 2. 1955 i Lake, Indiana med Dolores Kesterson.[1 211] George A. Wilse døde 2000 i San Jose, California, USA.[1 212],[1 213]
 • 4e. Julius Johansen (1862–1948), født i en plass under Bjerke i Frogn.[1 214] Hjemme hos foreldrene i Holtbakken 1875.[1 215] Tømmermann og gårdbruker. Gift 1896 i Frogn med Johanne Aronsdatter (1868–1946) fra Sverige.[1 216] Ved vielsen og året etter var de bosatt på Furu i Frogn, leide deretter hus på øvre Tomters grunn til de fra ca. 1904 til ca. 1917 forpaktet Stubberud under Froen gård. Julius Johansen kjøpte i 1917 gården Furu nordre som han solgte igjen 1922 (sønnen Einar Marinius konfirmasjon fra Furu i 1919 bekrefter rett person, se denne).[1 217],[1 218],[1 219] Familien antok senere Furu som slektsnavn. Julius Johansen Furu døde i 1948,[1 220] og hustru Johanne i 1946.[1 221]
 • 5a. Jens Anton Furu (1897–1984), født på Furu i Frogn.[1 222] Justisdepartementets bevilling av 15. november 1947 til å anta Furu som slektsnavn.[1 223]
 • 5b. Karl Ragnvald Johansen (1899–1901), født og død på Tomter i Frogn.[1 224],[1 225]
 • 5c. Klaus Ragnvald Furu (1901–1960), født på Tomter i Frogn.[1 226],[1 227]
 • 5d. Alfhild Marie Furu (1903–), født på Tomter i Frogn.[1 228]
 • 5e. Einar Marinius Furu (1905–1991), født på Stubberud i Frogn,[1 229] konfirmert 1919 fra Furu i Frogn.[1 230],[1 231]
 • 5f. Karen Margrethe Johansen (1907–), født på Stubberud i Frogn.[1 232]
 • 5g. Jenny Caspara Johansen (1909–), født på Stubberud i Frogn.[1 233]
 • 4f. Emma Johansdatter (1866–1867), født og død i Holtbakken i Frogn.[1 234],[1 235]
 • 3c. Nils Johannesen (1828–1903), født i plassen Dammen under Oppegård i Frogn.[1 236] sjømann og fraktemann. Gift 1856 i Vår Frelsers menighet i Christiania med Helleborg Olsdatter (1831–1881), født i Ruseløkkbakken av foreldre arbeidsmann Ole Halvorsen og Sofie Arnesdatter.[1 237],[1 238] Etter vielsen bosatt i Store Vognmandsgade 13 frem til 1870, i fra 1872 var familien bosatt i Norbygade 46,[1 239],[1 240] i 1881 da Helleborg Olsdatter døde var adressen Rådhusg. 9.[1 241] Etter hennes død ble sønnen Helge Abraham Nikolai utsatt av fattigvesenet, faren Nils Johansens adresse var da Nordbyg. 44. I fattigvesenets protokoll, Kontoret for utsatte, finnes opplysning om at Nils var sykelig og befant seg på Arbeidsanstalten,[1 242] og innførselen i dødsfallsprotokollen angående kona Helleborg forteller at han da var umyndiggjort.[1 243] I et nummer av Polititidende fra 1890 finnes følgende notis som gjelder Nils Johannesen (merk at fødselsdatoen feilaktig er oppgitt til 6/2 istedenfor 6/12):
SitatSjauer Nils Johannesen , f. 6/2 28 i Fron pr. Drøbak, 1,66, blondt, meget tyndt haar, bl. ø., midd. st., 1 stort ar indv. i h. haand, er 1/3 anh. for tyveri i Kr.a. Detektivchefen, Kr.a.[1 244]Sitat
Nils Johannesen var i 1900 bosatt hos datteren Sofie Due i Kirkegaten 4 og er titulert med portnerarbeide.[1 245] Han døde samme sted i 1903 og etterlot 6 barn som alle ble oppgitt å være tilstede i Kristiania.[1 246],[1 247]
 • 4a. Sofie Mathilde Nilsdatter (1856–1857), født og død i Kristiania.[1 248],[1 249]
 • 4b. Oleane Nilsdatter (1857–1858), født og død i Kristiania.[1 250],[1 251]
 • 4c. Sofie Due (1858–1919), født i Kristiania.[1 252] Gift 1880 i Vår Frelsers menighet med ungkar og arbeidsmann Josef Frithjof Norman Due (1854–1920),[1 253] født i Kristiania av foreldre skreddermester Jens Torstensen Due og Anne Marie Due f. Larsen på Hammersborg.[1 254] Ekteparet fikk 4 barn før de ble skilt, i 1885 bosatt i Verksgaten 25,[1 255] i 1900 var hun fraskilt og ernærte seg som vaskekone bosatt i Kirkegaten 4 med sin far og datteren Margit.[1 256] Datteren reiste til Chicago i 1902 men var tilbake i 1910, og Sofie bodde da hos datteren og hennes ektemann på Lysaker i Aker.[1 257] Sofie er i denne folketellingen anført som enke, noe som er feil. Han var nemlig i 1900 anført som skilt handelsmann bosatt i Lakkegaten, og i 1910 hadde han giftet seg på ny og var bosatt i Maridalsveien som murerarbeider og altmuligmann.[1 258],[1 259] Josef Frithjof Due døde i 1920.[1 260],[1 261] Sofie Due døde på Ullevål sykehus i 1919, hun hadde da vært understøttet av fattigvesenet i flere år og var bosatt i Langes gt. 3.[1 262],[1 263],[1 264]
 • 5a. Martha Cecilie Due (1880– f. 1885), født i Kristiania.[1 265]
 • 5b. Victor Emanuel Due (1881–1882), født og død i Kristiania.[1 266],[1 267]
 • 5c. Victor Emanuel Leonard Due (1883–1888), født og død i Kristiania.[1 268],[1 269]
 • 5d. Margit Elvira Josefa Due (1885– e. 1920), født i Kristiania,[1 270] hos sin mor og morfar i Kirkegaten i 1900.[1 271] Emigrerte i 1902 til Chicago, rekkefølge i listen samt fraktkostnader for 2 personer tyder på at hun reiste med Eleonore Due, trolig en slektning på farssiden.[1 272],[1 273] Margit var tilbake i Norge ved folketellingen 1910 og bosatt på Lysaker i Aker med ektemann og sin mor.[1 274] Gift med Einar Tomassen (1884–). Ved farens død i 1920 er hun navngitt som Margit Elvira Josefa Thommasen, Furulund pr. Stabekk.[1 275]
 • 4d. Olaf Nilsen (1860–), født i Kristiania.[1 276] Hjemme hos foreldrene i 1875, i 1910 løsarbeider losjerende i Mandalls gate.[1 277]
 • 4e. Lise Marie Nilsdatter (1861–1861), født og død i Kristiania.[1 278],[1 279]
 • 4f. Oscar Nilsen (1863– e. 1913), født i Kristiania.[1 280] Ved folketellingen 1885 var han bryggearbeider og bosatt i Urtegaten 3b med sine søsken Marie og Axel.[1 281] Han er i denne tellingen ført som Johannesen, men trolig er han identisk med den Oscar Nilsen som var forlover i 1895 for broren Helge Abraham Nikolai. Bryggearbeider. Gift 1886 i Frogn med Maren Amalie Hansdatter (1856–),[1 282] født i Gullerudnesset i Frogn av foreldre husmann, arbeider, fraktemann og senere selveier Hans Jørgen Hansen og Anne Sofie Andersdatter. Maren Amalie var oppvokst i plassen Snippen under Garder i Frogn og ble konfirmert i Nesodden.[1 283],[1 284] Ekteparet var 1899 og 1900 bosatt i kjelleren i Kirkegaten 4 med Oskars søster Sofie og sin far,[1 285],[1 286] og i Nordbygaten ved datterens konfirmasjon 1904. Oscar og Maren Amalie flyttet så til plassen Simenstuen under Løes på Nesodden hvor Oskar i 1910 livnærte seg som gartnerarbeider.[1 287] Denne plassen må de ha overtatt etter Maren Amalies foreldre som var bosatt der i 1900, noe som må ha skjedd en gang mellom 1904 og 1907, for i september sistnevnte år emigrerte datteren Helleborg Sofie til New York fra Nesodden. Maren Amalies far, Hans Jørgen Hansen, hadde kjøpt eiendommen Haslehagen på Nesodden og døde der i 1913, og i dødfallsprotokollen er svigersønnen Oscar Nilsen da innført med adresse i Sigurdsgt. 6 i Kristiania
 • 5a. Helleborg Sofie Nilsen (1889– e. 1907), født og konfirmert i Kristiania.[1 288],[1 289] Emigrerte i september 1907 fra Nesodden til New York.[1 290]
Revierstredet nr. 7, 5 og 9. Bildet er trolig tatt kort tid før disse bygårdene ble revet i april 1899. Ukjent fotograf / Oslo Museum
Tøyengata nr. 45, 43, 41 og 39. Datert 1904. Foto: Anders Beer Wilse.
 • 4h. Marie Rønning (1865–1939), født i Kristiania.[1 293],[1 294] Ved folketellingen 1885 var hun fabrikkpige og bosatt i Urtegaten 3b med sine brødre Oscar og Axel.[1 295] Gift 1888 i Paulus menighet med bryggearbeider Kristian August Kristiansen Rønning (1862–1915),[1 296] født i Kristiania av foreldre arbeidsmann Martin Kristiansen og Birthe Marie Olsdatter.[1 297] Ekteparet var først bosatt i Lakkegaten, deretter i Revierstredet 5 og 7 og senere Tøyengaten 45 og 43 før familien omkring 1907 ble fast bosatt i Tøyengaten 39.[1 298],[1 299],[1 300] Bryggeformann Kristian August Rønning døde i 1915,[1 301],[1 302],[1 303] og seks av deres tolv barn var bosatt hjemme hos enken Marie i 1923.[1 304] Marie Rønning kan følges videre i Tøyengate 39 ved hjelp av adressebøker frem til hun døde i 1939.[1 305]
 • 5a. Borghild Helene Rønning (1889–), født i Kristiania.[1 306] Hjemme hos foreldrene i 1910 og var da ekspeditrise i kolonialbutikk.
 • 5b. Olaf Trygve Rønning (1890–), født i Kristiania.[1 307] Hjemme hos foreldrene i 1910 og var da mekanikerlærling.
 • 5c. Sigurd Martinius Rønning (1892–), født i Kristiania.[1 308] Hjemme hos foreldrene i 1910 og var da volontør. Var 1923 jordarbeider ved Thorshaug byggeplass og bosatt i Tøyengaten 28. Gift med skurekone ved jernbanen Margit Lovise Karoline Rønning (1891–).[1 309]
 • 6a. Erling Reidar Rønning (1913–).
 • 5d. Harald Rønning (1893–), født i Kristiania.[1 310] Hjemme hos foreldrene i 1910 og var da visergutt, i 1923 ugift hjemme hos moren og arbeidet som tapetserer.
 • 5e. Rakel Rønning (1895–), født i Kristiania.[1 311]
 • 5f. Jacob Rønning (1898–), født i Kristiania.[1 312] Var 1923 vognmann og bosatt i Platous gate 25. Gift med Margit Emilie Rønning (1893–), født i Østre Aker.[1 313]
 • 6a. Odd Kristian Rønning (1921–).
 • 6a. Ingrid Bergljot Rønning (1923–).
 • 5g. Johannes Rønning (1900–), født i Kristiania.[1 314] Var 1923 ugift og hjemme hos moren og arbeidet som lagerarbeider ved jernbanen.
 • 5h. Ella Marie Rønning (1901–), født i Kristiania.[1 315]
 • 5i. Harry Alexander Rønning (1903–), født i Kristiania.[1 316] Var 1923 ugift og hjemme hos moren, sykkellærling og arbeidsløs.
 • 5j. Randi Konstance Rønning (1905–), født i Kristiania.[1 317] Var 1923 ugift og hjemme hos moren, arbeidsløs kokke.
 • 5k. Solveig Sofie Rønning (1907–), født i Kristiania.[1 318] Var 1923 hjemme hos moren, elev ved handelsskole.
 • 5l. Ingeborg Kristine Rønning (1910–), født i Kristiania.[1 319] Var 1923 hjemme hos moren.
 • 4i. Axel Henrik Nilsen (1867–1907), født i Kristiania.[1 320] Ved folketellingen 1885 var han bryggearbeider og bosatt i Urtegaten 3b med sine søsken Marie og Oscar.[1 321] Gift med Marie Larsen (ca. 1862– e. 1907) som skal være født i Kristiania, fødselsår varierer i kildene fra 1860 til 1865, den kommunale folketellingen 1905 angir 2. juni 1862. Vielsen er ikke funnet og personene er heller ikke funnet i folketellingen 1900. Marie Larsen var fyrstikkarbeiderske. Ekteparet dukker opp i de kommunale folketellingene 1902, 1903 og 1905 i Østerdalsgate 2,[1 322],[1 323],[1 324] hvor de også holder til i 1907 da Axel Henrik døde.[1 325],[1 326] Axel Henrik Nilsen ble begravet på fattigvesenets regning, og enken ble 25. oktober samme år meddelt ekteskapstillatelse. Ingen barn.
 • 4j. Valborg Margrethe Nilsen (1868–1869), født og død i Kristiania.[1 327],[1 328]
 • 4k. Valborg Nilsen (1870–1870), født og død i Kristiania.[1 329],[1 330]
 • 4l. Helge Abraham Nicolai Nilsen (1872– e. 1930), født i Kristiania.[1 331] Etter sin mors død i 1881, og da faren var blitt plassert på Arbeidsanstalten, ble Helge i 1883 utsatt av fattigvesenet. Først hos vognmann Martin Kristiansen i Nordbyg. 44 og deretter i 1886 til gårdbruker Lars Ingebretsen Vadsjø i Jevnaker.[1 332] Konfirmert 1888 i Jevnaker.[1 333] Gift 1895 i Vår Frelsers menighet med Klara Emilie Johansdatter (1872– e. 1930),[1 334] født i Borge i Østfold av foreldre gårdmann Johan Larsen og Karen Larsdatter Molteberg.[1 335] Helge var bryggearbeider, og fra vielsen og i hvert fall til 1903 bosatt i Revierstredet 5 og 7, og fra før 1910 og til 1925 i en bakbygning i Dronningens gate 4.[1 336],[1 337] Helge Abraham Nikolai med kona Klara Emilie og sønnen Thorbjørn emigrerte 1925 til New York,[1 338],[1 339],[1 340] var tilbake i Norge ettersom han emigrerte igjen 1927,[1 341] denne gang med opgitt bosted i Amerika, og atter en en gang i 1930 hvor Helge og Klara for andre gang hadde vært tilbake i Oslo.[1 342],[1 343]
 • 5a. Helga Karoline Nilsen (1894–), født i Kristiania.[1 344]
 • 5b. Thorbjørn Johan Nilsen (1903– e. 1925), født i Kristiania.[1 345] Thorbjørn var ugift og kontorist ved en ullvarefabrikk da han i 1925 emigrerte til New York med sine foreldre.[1 346]
 • 5c. Gudrun Nilsen (1906–), født i Kristiania.[1 347]
Sjømannshjemmet i Karlsborgveien 5. Mathea Johannesdatters ektemann Lauritz Martinius Halvorsen levde sine siste år her. Foto : Anders Beer Wilse.
 • 3d. Mathea Johannesdatter (1833–1883), født i en plass under Garder i Frogn.[1 348] En lakune i kirkebokmaterialet gjør at hverken konfirmasjonsår eller vielsesår lar seg finne, men en merknad i den yngste datterens dåp oppgir at vielsen fant sted i desember 1866, noe som må være feilskrift, og at det helst er desember 1856 som skal være det riktige. Gift med sjømann Lauritz Martinius Halvorsen Saltboden i Drøbak (1834–1919), som var født i Drøbak av foreldre arbeidsmann Halvor Olsen og Ingeborg Andersdatter.[1 349] Han fikk i 1862 grunnseddel på nr. 276 i Drøbak, på hvilken tomt han samme sommer oppførte et nytt hus og flyttet inn.[1 350],[1 351],[1 352] Mathea Johannesdatter døde i 1883, og ved folketellingen 1885 bor enkemannen alene i huset med en leieboende familie.[1 353],[1 354] Lauritz Halvorsen Saltboden ga 1887 en O. Tandberg fullmakt til å selge huset, fullmakten er datert Linøen 12. august 1887.[1 355] En sjømannsrulle for Drøbak mønstringsdistrikt viser en mengde seilaser for Lauritz Martinius fra 1867 til 1895 hvoretter han så ble overført til et annet distrikt.[1 356] Lauritz giftet seg på ny 1892 i Sagene menighet med Pauline Sofie Paulsdatter (1892–) fra Drøbak.[1 357] I 1900 var de bosatt i Larviksgaten, han var da opprført som stuert og hun fabrikkarbeider.[1 358] Ved folketellingen 1910 er hun listet alene i Kongsbergaten,[1 359] mens han oppholdt seg på sjømannshjemmet i Karlsborgveien.[1 360] Lauritz Martinius Halvorsen ble boende på sjømannshjemmet frem til han døde på Kroghstøtten sykehus i 1919.[1 361]
 • 4a. Lorenz Martinius Lauritzen (1859–1876), født i Drøbak.[1 362] Sjømann, i følge ministerialboken antagelig omkommet ved forlis i desember 1876,[1 363] og i en sjømannsrulle er det angitt at han formentlig druknet ved et forlis med «Alloa».[1 364]
 • 4b. Hulda Samueline Lauritzdatter (1862–1872), født og død i Drøbak.[1 365],[1 366]
 • 4c. Dødfødsel (1864–1864).[1 367]
 • 4d. Henrikka Emilie Lauritzdatter (1864–1881), født i og død i Drøbak.[1 368],[1 369]
 • 4e. Lovise Marie Lauritzdatter (1867– e. 1915), født i Drøbak.[1 370] Gift 1889 i Drøbak med matros Jørgen Hansen (1863–1915),[1 371] født i Drøbak av foreldre glassmester Hans Samuelsen og Marie Johannesen.[1 372] Ekteparet var bosatt i Røysebråten i Drøbak.[1 373],[1 374],[1 375],[1 376],[1 377] Jørgen Hansen døde i 1915.[1 378]
 • 5a. Marie Lovise Kristensen Hansen (1889–), født utenfor ekteskap på Rikshospitalet med oppgitt far ungkar kontorist Kristen Kristensen.[1 379] Marie Lovise var hjemme hos mor og stefar i Drøbak i 1891[1 380] og 1900, konfirmert samme sted i 1903.[1 381]
 • 5b. Johan Martinius Hansen (1894–), født i Drøbak.[1 382] Maskingutt i 1910.
 • 5c. Nelly Sofie Hansen (1901–), født og konfirmert i Drøbak.[1 383],[1 384]
 • 4f. Hilda Kaja Lauritzdatter (1872–1873), født og død i Drøbak.[1 385],[1 386]
Conrad Langaards tobakksfabrikk i Pilestredet 56 ca. 1895. Ukjent fotograf / Oslo Museum.
Conrad Langaards pakkhus og presseri ved Bislett omkring 1880–1890. Ukjent fotograf / Oslo Museum.
 • 3e. Karen Johannesdatter (1836–1871), født i Sandbrekka under Garder i Frogn,[1 387] gift 1856 på Nesodden med Karl Hansen (1833–1918), som var født i plassen Flatebybråten av foreldre husmann Hans Paulsen og Karen Nilsdatter.[1 388],[1 389] De slo seg ned hos hans foreldre i Flatebybråten hvor Karl hjalp sin far med husmannsarbeidet, og vel også tok over for ham da hans mor døde i 1868.[1 390] Husmannskone Karen Johannesdatter døde i Flatebybråten våren 1871,[1 391] og enkemannen Karl flyttet da til Fjellstrand øvre hvor han i 1875 giftet seg på nytt med Johanne Olsdatter (1838–1891) fra Näs i Blomskog, Sverige.[1 392],[1 393] Karl og Johanne fikk 1876 en datter, Ida Marie, og 1878 en sønn Jørgen. En skoledagbok for Persilengen skole på Nesodden viser så at Karl i perioden 1883–1886 var bosatt i plassen Lalien beliggende ovenfor Alværn, noe som varte til våren 1887 da han inngikk en avtale med Johannes Markussen og fikk en rydnings- og festeseddel på et stykke udyrket mark under en gårdpart av Løes.[1 394] Denne eiendommen ble senere til Løkke eller Løkka med gnr. 10, bnr. 28 i Nesodden, og Karl Hansen var altså den første som bosatte seg der.[1 395] Hans 2. kone Johanne døde på Løkke i 1891,[1 396] og noen år senere, i 1898, flyttet Karl inn til sønnen Karl Martinus i Kristiania, først til Thorshouggaden 1 og deretter permanent i Osterhaugsgade 1 (kommunal folketelling for 1905 er kilde for Karl Hansens flytteår). Både far og sønn arbeidet ved Langaards tobakksfabrikk. Karl Hansen døde under et opphold på Kroghstøtten i 1918.[1 397],[1 398],[1 399],[1 400],[1 401]
 • 4a. Karen Julie Karlsdatter (1857–1900), født i Flatebybråten.[1 402] Gift 1886 i Sagene menighet med Nils Olsen Tomte (1855–1929),[1 403] født i Övra Elgestad, Köla socken i Värmland Sverige, sønn av gårdbruker Olof Olsson og Kajsa Olsdatter.[1 404],[1 405] Ekteparet fikk før de ble gift en datter født 1884 i plassen Lalien under To gård på Nesodden hvor hennes foreldre da var bosatt. Nils Olsen Tomte var på det tidspunktet grubearbeider, og arbeidet senere som gårdskarl, kontorbud, byselger og kommunearbeider. I tiden mellom barnefødselen i 1884 og vielsen var Karen Julie og barnet bosatt hos sin nygifte søster Anne Dorthea i Skjoldgaten på Sagene.[1 406] Karen Julie Tomte døde 1900 på Kampen i Kristiania.[1 407],[1 408] Enkemannen Nils Olsen Tomte giftet seg på ny og døde på Sagene i 1929, av de seks barna fra 1. ekteskap var 2 i Oslo og 4 i Amerika i tillegg til tre barn fra 2. ekteskap.[1 409],[1 410],[1 411]
 • 5a. Juliane Karoline Tomte (1884–1981), født i Lalien, Nesodden.[1 412] Var i 1900 husholderske og bosatt hjemme hos sin far og søsken i Sørligaten 52.[1 413] Gift med smed Johan Berntin Jacobsen (1885–1971), født på Alvøen, Askøy HO av foreldre Jacob Johannesen og h. Johanne Johannesdatter.[1 414] Ekteparet var i 1910 bosatt i Bergensgaten 52. Johan B. Jacobsen døde i 1971 og Juliane Jacobsen i 1981, begge begravet på Vestre gravlund, Oslo.[1 415],[1 416],[1 417]
 • 6a. Eldbjørg Juliane Tomte (1912–2001), født på Sagene, Kristiania. Merknad i dåpsinnførselen at ifølge Fylkesmannens bevilling 24. juni 1968 skal slektsnavnet være Tomte i stedet for Kristiansen.[1 418],[1 419],[1 420]
 • 5b. Anna Mathilde Tomte (1887– e. 1920), født i Kristiania.[1 421] Gift 1906 i Vestre Aker med spikerarbeider Kristian Nilsen (1885– e. 1920),[1 422] født i Bråten i Nydalen, Vestre Aker av foreldre spikerarbeider Martin Nilsen og h. Gustava Varberg.[1 423] Ekteparet var bosatt i Bakkevold og Bråten i Nydalen.[1 424] Kristian Nilsen emigrerte i 1912 til Illinois, USA,[1 425] og Anna Mathilde reiste etter med barna i 1913.[1 426] Familien var i 1920 bosatt i Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, USA.[1 427],[1 428] Merk at «Chris Nelson» i transkribering av "United States Census, 1920" har blitt til «Orin Nelson», og at svigerinnen «Mattie Tomter» i samme husholdning trolig skal være «Hattie Tomter» og identisk med Anna Mathildes søster Hedda Kaspara.
 • 6a. Leif Gunnar Nilsen (1906–1942), født i Nydalen, V. Aker.[1 429] Emigrerte i 1913 sammen med mor og søster for å forenes med sin far i Illinois USA.[1 430] Bosatt 1920 med foreldrene i Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, USA.[1 431] Gunnard Nelson var maler av yrke da han døde i 1942. Begravet på Millwood Cemetry, Rockford, Winnebago Co., Ill., USA.[1 432]
 • 6b. Hjørdis Nilsen (1910–), født i Nydalen, V. Aker.[1 433] Emigrerte i 1913 sammen med mor og bror for å forenes med sin far i Illinois USA.[1 434] Bosatt 1920 med foreldrene i Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, USA.[1 435]
 • 5c. Marie Nilsine Tomte (1890–), født i Kristiania.[1 436] Var i 1910 veverske bosatt hos hos sin farbror Ludvig Tomte i Geitemyrsveien.[1 437] Gift 1916 i Gamle Aker menighet med fotograf og senere disponent Karl Kristiansen (1888–),[1 438] født i Kristiania av foreldre skomaker Lars Kristiansen og h. Sofie Marie Pettersen Møller.[1 439] Ekteparet var bosatt i Kirkegaardsgate i tidsrommet 1916–1923.[1 440]
 • 6a. Leif Norman Rosse (1918–1993), født i Kristiania. Justisdepartementets tillatelse av 17. juni 1936 til å anta Leif Norman Rosse som sitt fulle navn.[1 441] Reklamesjef i Gyldendal forlag, oversetter og forfatter. Gift 1955 med Berit Marianne Gabrielsen (1923–), født i Oslo av foreldre disponent Arne Clarence Gabrielsen (1891–1958) og Anna Margit Andersen (1892–). Ekteskapet oppløst 1967.[1 442] Leif Norman Rosse døde i 1993, begravet 1994 Vestre gravlund, Oslo.[1 443],[1 444]
 • 7a. Øystein Rosse (1956–), født i Oslo, prisbelønt oversetter av barneboklitteratur, bosatt i Staværn.[1 445],[1 446]
 • 7b. Marianne Rosse (1958–).
 • 7c. Anette Rosse (1960–).
 • 5d. Hilda Therese Tomte (1894– e. 1920), født i Kristiania.[1 447] Emigrerte i 1915 til slektninger i Illinois, USA. Hun var da ugift ekspeditrise i fruktforretning og bosatt i Uelandsgate.[1 448]
 • 5e. Nils Juul Tomte (1897– e. 1918), født i Kristiania.[1 449] Emigrerte som ugift lagerarbeider i 1914 til slektninger i Illinois, USA.[1 450],[1 451] Nels Juul Tomter var i 1918 bosatt i Rockford County no 1, Illinois, USA.[1 452]
 • 5f. Hedda Kaspara Tomte (1899–), født i Kristiania.[1 453] Emigrerte i 1916 til Illinois, USA.[1 454] Hun er trolig identisk med svigerinnen «Hattie Tomter» i husholdet til søsteren Anna Mathilde og ektemannen Chris Nelson i United States Census, 1920. Familien var da bosatt i Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, USA.[1 455]
Fra et produksjonslokale hos Conrad Langaards tobaksfabrikk ca. 1910. Foto: Anders Beer Wilse.
 • 4b. Karl Martinius Karlsen (1860– e. 1923), født i Flatebybråten.[1 456] Var i 1875 og hjalp sin far og stemor i Fjellstrand øvre på Nesodden.[1 457] Gift 1885 i Johannes menighet i Kristiania med Lotta Andersdatter Løf (1861– e. 1923),[1 458] født i Tångberg i Stavnäs, Värmland Sverige, datter av arbeider Anders Jonasson Løf og Britta Kajsa Persdotter.[1 459],[1 460],[1 461] Etter vielsen var ekteparet en periode bosatt i plassen Kontra under Røer nedre i Nesodden før de flyttet for godt til Kristiania hvor Karl Martinius først var sømfabrikkarbeider og deretter tobakksarbeider på Conrad Langaards tobakksfabrikk. Bosatt i Thorshauggate 1 og Osterhaugsgate 1.[1 462],[1 463],[1 464],[1 465]
 • 5a. Karl Johan Karlsen (1885–1886), født i Kristiania, død i Kontra under Røer nedre på Nesodden.[1 466],[1 467]
 • 5b. Harald Thorbjørn Hansen (1887– e. 1923), født i Kontra under Røer nedre på Nesodden.[1 468] Var 1923 bosatt hos foreldrene i Osterhaugsgate 1 og arbeidet som bankbokholder i Christiania Bank & Kreditkasse.
 • 5c. Karl Fredrik Hansen (1891–), født i Kristiania.[1 469]
 • 5d. Lilly Marie Ruth Hansen (1894– e. 1923), født i Kristiania.[1 470] Var 1923 hushjelp hjemme hos foreldrene i Osterhaugsgate 1.
 • 5e. Hans Trygve Hansen (1896–), født i Kristiania.[1 471]
 • 5f. Erling Wester Hansen (1900–1901), født og død i Kristiania.[1 472],[1 473]
 • 5g. Erling Wester Hansen (1903– e. 1923), født i Kristiania.[1 474] Var 1923 hjemme hos foreldrene i Osterhaugsgate 1 og arbeidet som assistent i Den norske Creditbank.
 • 4c. Anne Dorthea Karlsdatter (1862–1886), født i Flatebybråten.[1 475] Var i 1875 og hjalp sin far og stemor i Fjellstrand øvre på Nesodden.[1 476] Konfirmert 1877 fra samme sted.[1 477] Gift 1885 i Sagene menighet med møller Ole Mikkelsen (1858– e. 1910),[1 478] født 1858 i Hamar av foreldre Mikkel Andersen og Johanne Olsdatter.[1 479] Ved folketellingen 1885 var ekteparet bosatt i Skjoldgaten 1 på Sagene med Anne Dortheas søster Karen Julie og hennes datter.[1 480] Anne Dorthea Mikkelsen døde i november 1886 på Rikshospitalet, trolig i forbindelse med barnefødsel av sønnen Anton.[1 481] Enkemannen ble gift på ny var i 1900 og 1910 bosatt i Tollbugaten 20, Kristiania.[1 482],[1 483]
 • 5a. Anton Mikkelsen (1886–1887), født i Kristiania. Begravet fra plassen Kontra under Røer nedre på Nesodden,[1 484] trolig i forpleining hos Anne Dortheas bror Karl Martinius som da var bosatt der. Antons dåpsinnførsel er ikke funnet i Sagene menighet, Rikshospitalet eller Nesodden.
 • 4d. Hilda Mathilde Karlsdatter (1865–1890), født i Flatebybråten.[1 485] Tjente i 1875 som barnepike på Nyborg i Nesodden.[1 486] Var 1890 i tjeneste i Kristiania da hun fikk en sønn utenfor ekteskap med tjener og ungkar Lars Arnesen, barnet ble døpt i Sagene menighet. Hilda Mathilde døde ugift 1890 hos sin far og stemor i Løkke gnr. 10 bnr. 28 i Nesodden.[1 487]
 • 5a. Karl Hilmar Larsen (1890–1965), født i Kristiania utenfor ekteskap med oppgitt barnefar ungkar og tjener Lars Arnesen.[1 488] Oppvokst hos sin morfar og mormor på Sagene og arbeidet som tobakkspresser i Conrad Langaards tobakksfabrikk.[1 489],[1 490],[1 491] Gift med Emma Karoline Andersen (1899–1981), født i Østre Aker av foreldre teglverksarbeider Juul Andersen og h. Karoline Hansen som da oppholdt seg på Refstad.[1 492] Begge er gravlagt på Gamlebyen gravlund.[1 493],[1 494]
 • 4e. Maren Karlsdatter (1868–1868), født og død i Flatebybråten.[1 495],[1 496]
 • 4f. Hans Peter Karlsen (1869– e. 1897), født i Flatebybråten.[1 497] Var i 1875 hos sin far og stemor i Fjeldstrand øvre, Nesodden.[1 498] Konfirmert 1883 fra Lalien under To gård, Nesodden.[1 499] Flyttet 1893 til Langesund (merknad om attest 1897).[1 500]
 • 3f. Johanne Johannesdatter (1840–1889), født i Sandbrekka under Garder i Frogn.[1 501] Hun var hjemme hos faren til etter hans død,[1 502],[1 503] hvor hun i 1870 fikk en sønn med en ugift matros Kasper Petersen. Nesten 3 mnd. etter sin fars død i 1875 fikk hun sitt andre barn utenfor ekteskap. Johanne giftet seg med barnefaren, arbeidsmann, minèrmester og gråstensmurer Anders Olsen (1833–1915), født 1833 i Värmland, Sverige. Ekteparet var på Sandbrekka til i hvert fall 1877.[1 504],[1 505] Fra 1881 til 1885 holdt familien til på gårdparten Slottet av Kai, og en gang før 1889 har de flyttet til Nordli under Fuglesang. Anders Olsen Nordli fikk 1889 tillatelse fra til å få sin kone Johanne innlagt på Rikshospitalet for en operasjon på fattigvesenets regning, i mot at han skulle tilbakebetale utlegget.[1 506] Operasjonen ble til liten nytte ettersom Johanne som lå på sykehuset fra 26. april til 6. juni døde senere samme år,[1 507],[1 508] og Anders satt igjen med en gjeld på over 84 kr. til fattigvesenet. Han betalte tilbake 8 kr. i 1892, 10 kr. året etter og 15 kr. i 1899.[1 509] Anders Olsen ble boende i Nordli med bl. annet sønnen Olaf og stesønnen Karl Johan Kaspersen,[1 510],[1 511] med unntak av ved folketellingen 1891 hvor han med sønn og stesønn var bosatt på Spro nordre i Nesodden. Anledningen for det oppholdet var at de da var grubearbeidere i feltspatbruddet på Spro (men akkurat på telletidspunktet oppholdt Anders seg i Sverige).[1 512],[1 513],[1 514] Anders Olsen døde på Nordli i 1915.[1 515], [1 516]
 • 4a. Karl Johan Kaspersen (1870–1911), født i Sandbrekka i Frogn.[1 517] Konfirmert 1885 fra Tajebråten ved Spro på Nesodden.[1 518] Var 1891 bosatt på Spro nordre i Nesodden som grubearbeider ved feltspatbruddet på Spro.[1 519] Senere bosatt på Nordli av Fuglesang i Frogn med stefaren Anders Olsen og halvbroren Olaf, arbeidet som gråstensmurer, isarbeider og fisker.[1 520],[1 521] Ugift. Karl Johan Kaspersen falt over bord og druknet under sildefiske utenfor Vallø i Vestfold i november 1911.[1 522],[1 523]
 • 4b. Olaf Andersen Nordli (1875– e. 1915), født i Sandbrekka i Frogn[1 524] (fornavnet veksler i kildene mellom Olaf og Oluf, her er Olaf valgt som standard). Isarbeider, gråstensmurer og fisker. Var i 1891 bosatt på Spro nordre i Nesodden som grubearbeider i feltspatbruddet på Spro,[1 525] fra før 1900 til etter 1915 bosatt hos stefaren Anders Olsen på Nordli av Fuglesang i Frogn.[1 526],[1 527] Olaf ble registrert to steder i folketellingen 1910; på Nordli 44/5 i Frogn, og på Husbergøya i Bunnefjorden hvor han var en del av et arbeidslag som utførte planeringsarbeider.[1 528] Dette var trolig i forbindelse med Heinrich Carl Hudtwalckers oppbygging av tran- og fiskeoljefabrikken på Husbergøya.[1 529],[1 530] Gift 1911 i Frogn med tjenestepike Hulda Elisabeth Norrby (1887–1948), født i Öyerud i Gunnarskog, Värmland Sverige av foreldre gårdbruker Gustaf Nilsson Norrby og Maria Jansdotter.[1 531],[1 532] Hulda døde i 1948 og ligger begravet ved Frogn kirke.[1 533]
 • 5a. Victor Tidemann Nordli (1912–1969), født i Frogn.[1 534] Eier av Nordli 44/5 i 1950.[1 535] Død 1969 og ligger begravet ved Frogn kirke.[1 536] Gift med Solveig Caroline Nordli (1912–1977).[1 537]
 • 5b. Gustav Margon Nordli (1913–1976), født i Frogn. Justisdepartedementets bevilling av 14. februar 1947 til å anta navnet Nordli i stedet for Andersen. Død 1976 og ligger begravet ved Frogn kirke.[1 538] Gift med Snefrid Gretchen Nordli (1917–1998).[1 539]
 • 4c. Hilda Mathilde Andersdatter (1877– e. 1915), født i Sandbrekka i Frogn.[1 540] Var 1892 bosatt på Nordli i Frogn da hun ble konfirmert i Nesodden.[1 541] Gift 1900 i Gamle Aker med murer Karl Nilsen Höglund (1871–),[1 542] født i Smolmark i Karlanda, Värmland Sverige av foreldre selveier skomaker Nils Eriksson og Kajsa Olsdotter.[1 543],[1 544] Ekteparet var bosatt på Nordli fra 1901 til 1907 da de flyttet til Arvika i Sverige (merknad ved begge barns dåpsinnførsel og opplysning i dødfallsprotokoll 1915 ved Anders Olsen Nordlis død).
 • 5a. Karl Birger Torbjørn Höglund (1901–), født i Frogn,[1 545] flyttet 1907 med foreldrene til Arvika, Sverige.
 • 5b. Klara Ingeborg Höglund (1906–),[1 546] født i Frogn, flyttet 1907 med foreldrene til Arvika, Sverige.

Gulbrand Nilsen

Hammersborg torg i 1914. Bygningen med stige på veggen rett foran Trefoldighetskirken er «Sorgenfri» hvor Gulbrand Nilsen var innlagt og døde under koleraepedemien i 1853. Foto: Thorkel Jens Thorkelsen.
 • 2c. Gulbrand Nilsen (1799–1853), født på Fragot i Lunner,[1 550] og sannsynlig identisk med den 16–årige Gulbrand Nilsen som konfirmeres fra Greftegrev i 1815.[1 551] Tilgangslisten i Ås ministerialbok viser ungkar og skomaker Gulbrand Nilsen som innflyttet 1821 med attest fra «Halland» (Hadeland),[1 552] og samme år står han to ganger som fadder; først for sin bror Johannes og kones første barn og deretter for et annet ektepar i nabolaget. Ved begge disse hendelsene har Gulbrand tilhold på Glenne i Frogn.[1 553],[1 554] I 1823 er han enda en gang fadder for ett av sin bror Johannes barn, denne gangen sammen broren Erik, både Gulbrand og Erik har da tilhold i plassen Kløfta av Munkerud i Nesodden, og var nærmeste nabo til Johannes sitt daværende bosted på en plass under Kopperud i Frogn.[1 555] Gift 1824 i Nesodden kirke med Kristiane Gregersdatter Hasle (1801–1836).[1 556] Kristiane ble født på Hasle søndre i Nesodden av foreldre gårdbruker Gregers Jensen og Ambjør Maria Larsdatter.[1 557],[1 558],[1 559] Gulbrand forpaktet plassen Gullerudnesset av Kristianes foreldre for 4 speciedaler året samt noen arbeidsdager. Huset må han selv ha eid ettersom han tok opp lån med pant i stuebygningen,[1 560] og eierskapet bekreftes da også i skiftet etter Kristiane som døde allerede i 1836.[1 561],[1 562] Gulbrand var som nevnt skomaker, men han drev også med fraktefart og i skifter etter kona nevnes en båt med redskap og seil verdsatt til 30 speciedaler. Husene, som han i 1844 solgte til en svigerinne, var takstert til det dobbelte. Gift 2. 1845 i Christiania med enken Gunhild Olsdatter (1795–?1853),[1 563] født 1795 i Hakadal av foreldre Ole Andersen Blyverket og h. Anne Olsdatter ved Hakadals verk.[1 564] Ved dette giftermålet har Gulbrand Nilsen oppholdssted i byen og tituleres som fraktemann. Han døde under koleraepedemien høsten 1853 og var da bosatt i Bekkegaten på Grønland, men døde på sykehuset eller lasarettet på «Sorgenfri» (på Hammersborg). Christiania kommune hadde kjøpt denne løkkeeiendommen i 1849, og hovedbygningen ble i tiden etter kjøpet mest benyttet som sykehus. Ettersom Gulbrand døde på «Sorgenfri», og trolig på grunn av omstendighetene rundt koleraepedemien ble han gravlagt dagen etter dødsfallet og begravelsen innført i kirkeboken for Vår Frelsers menighet. Ved denne innførselen kan det se ut som Gulbrand Nilsen var fra Bakkegaden (i Pipervika), men forkortelsen Gland peker altså mot Bækkegaden på Grønland.[1 565],[1 566] Uten å kunne slå det fast med sikkerhet kan det se ut til at Gunhild døde 3 uker senere i samme epedemi, og at hun kan være den 56 år gamle kona Gunhild Olsdatter bosatt i Nordbygata på Grønland som er innført i kirkeboka for Aker.[1 567] Ingen av disse to dødsfallene er funnet i dødfallsprotkollene for Oslo skifterett eller Aker sorenskriveri.
 • 3a. Andreas Gulbrandsen (1825–), født på Gullerudnesset i Frogn,[1 568] konfirmert 1841 fra Kirkevika på Nesodden.[1 569] Ungkar og båtfører Andreas Gulbrandsen Kirkevik flyttet i 1849 fra Nesodden til Christiania.[1 570] Gift 1849 i Nordby i Ås med Anne Kirstine Olsdatter (1828–),[1 571],[1 572] født i en plass under Fåle i Nordby (Ås) av foreldre Ole Syversen og Helene Paulsdatter.[1 573] Ekteparet var bosatt i Lillebyhagen under Nordby nordre i Nordby frem til de i 1851 flyttet til Kristiania.[1 574] Andreas og familie var fra 1852 til 1865 bosatt i Lakkegaten 22 og 43, i 1866 flyttet de til nr. 24 i samme gate. Han benevnes i kildematerialet som båtmann, båtfører, fraktemann og arbeider. Andreas Gulbrandsen med familie er ikke funnet etter 1867.[1 575] De to døttrene Amalie Caspara og Helene Mathilde, som kanskje var de eneste av barna som nådde voksen alder, er ikke funnet begravet eller konfirmert i Grønland menighet.
 • 4a. Helene Kristiane Andreasdatter (1851–1855), født i Lillebyhagen i Nordby,[1 576] død i Lakkegaten i Aker.[1 577]
 • 4b. Grethe Ottilia Andreasdatter (1852–1855), født og død i Lakkegaten i Aker.[1 578],[1 579]
 • 4c. Hans Oscar Andreassen (1854–1855), født og død i Lakkegaten nr. 22 i Aker.[1 580],[1 581]
 • 4d. Dødfødsel (1856–1856).[1 582]
 • 4e. Christiane Otilie Andreasdatter (1857–1858)., født og død i Lakkegaten nr. 22 i V. Aker.[1 583],[1 584]
 • 4f. Amalie Caspara Andreasdatter (1858–), født i Lakkegaten nr. 43, Grønland, Christiania.[1 585]
 • 4g. Oscar Bernhard Ingvald Andreassen (1861–1861), født og død i Lakkegaten nr. 22, Grønland, Christiania.[1 586],[1 587]
 • 4h. Helene Mathilde Andreasdatter (1862–), født i Lakkegaten nr. 22, Grønland, Christiania.[1 588]
 • 4i. Ragna Alida Christiana Andreasdatter (1865–1867), født og død i Lakkegaten nr. 24, Grønland, Christiania.[1 589],[1 590] Hun må være identisk med "Josefine" i folketellingen 1865.[1 591]
 • 3b. Nils Kristian Gulbrandsen (1832–1916), født på Gullerudnesset i Frogn,[1 592] konfirmert 1848 i Nesodden.[1 593] Gift 1. 1859 i Oslo kirke med Maren Sophie Olsdatter (1833–1869),[1 594] som var født i en plass under Solberg i Nordby (Ås) av foreldre Ole Syversen og Helene Paulsdatter, og var en søster av broren Andreas sin kone.[1 595] Nils benevnes som matros og arbeidsmann, og bodde i samme gård i Lakkegaten som sin bror Andreas, med unntak av i 1864 hvor de var i Norbygaten 4 og 1868–1869 hvor de holdt til i Nordbygaten 30.[1 596]. Maren Sophie Olsdatter døde i 1869 kort tid etter at hun fødte datteren Gunda Ovidia,[1 597] og fattigvesenet i Kristiania fattet straks en resolusjon hvor ekteparets tre døttre ble bortsatt til pleieforeldre. Nils Kristian Gulbrandsen blir i fattigvesenets protokoller beskrevet som i høi Grad drikfældig, og har vel neppe vært i stand til å ta seg av de mindreårige barna.[1 598],[1 599] Det er mulig at Nils Kristian er identisk med den ugifte kullsjaueren Nils Gudbrandsen man i 1875 finner i Svingens Gade i Østre Aker.[1 600] På samme adresse finnes 23 år gamle Amalie Gundersen født i Moss med hennes null år gamle sønn Karl Emil født i Kristiania, sistnevnte trolig født i august 1874 utenfor ekteskap på Rikshospitalet hvor moren navngis som Josefine Amalie Gundersen.[1 601] Gift 2. i desember 1877 Ø. Aker med Josefine Amalie Gundersen (1850–1888),[1 602] født i Moss av foreldre blikkenslager Gunder Johannesen og h. Inger Andrine Hansdatter.[1 603] Josefine Amalie flyttet 1858 med familien fra Moss til Drøbak,[1 604],[1 605] noe som antagelig har forårsaket at hennes fødested ved giftermålet ble oppført som Drøbak. Ved vielsen var ekteparet bosatt på Malmøya hvor de fortsatt var i 1880 til de før 1884 flyttet til Norderhovsgaten på Kampen hvor de var bosatt frem til Josefine Amalie Gulbrandsen døde i 1888.[1 606],[1 607],[1 608] Da så bryggearbeider Nils Gulbrandsen forsvinner fra Norderhovsgaten i adressebøkene, dukker det en opp en arbeider ved samme navn, først i Rådhusgaten og deretter i Grefsenveien på Sagene, uten at det er mulig å bestemme om dette er samme person. I 1890 dukker Nils Gulbrandsen opp igjen med mer sikkerhet, han ble da registrert i fattigvesenets hjemstavnsprotokoll som tvangslem med hjemstavn til Aker.[1 609] Fra før 1900 og frem til han døde i 1916 hadde Nils Kristian Gulbrandsen tilhold hos- og ble forsørget av en svigersønn, datteren Ambjør Henriettes ektemann i Verksgaten. Alle tre døttrene fra 1. ekteskap og sønnen fra 2. ekteskap var i live da han døde, av disse befant en seg i Amerika og de øvrige i Norge.[1 610],[1 611],[1 612],[1 613]
 • 4a. Christiane Otilie Nilsdatter (1859–1860), født og død i Lakkegaten, Grønland, Christiania.[1 614],[1 615]
 • 4b. Ambjør Henriette Nilsdatter (1861–1929), født i Lakkegaten nr. 22, Grønland, Christiania.[1 616] Etter sin mors død i 1869 ble Ambjør sammen med søsteren Hilda bortsatt av fattigvesenet til forpakter Gulbrand Wiig og kone på gården Kneppe i Nannestad. I følge protokollen fra Kontoret for utsatte var hun forsømt og svakelig, men nøt omhyggelig pleie hos fosterforeldrene som selv ikke hadde barn.[1 617],[1 618] Konfirmert 1877 fra Kneppe i Nannestad,[1 619] og oppholdt seg 1884 i Lakkegaten 59. Gift 1884 i Grønland menighet med sadelmakersvenn og senere tapetserer Nils Peter Johan Petersen (1860–1942),[1 620] født i Rådhusgaten av foreldre sadelmaker Nils Clausinius Petersen og Hanna Marthine f. Adamsen (Lund).[1 621] Ekteparet var først bosatt i Toftesgate 39, og fra før 1900 og frem til deres død i Verksgate på Sofienberg.[1 622],[1 623],[1 624],[1 625] Ambjør Henriette Petersen døde i 1929[1 626],[1 627],[1 628] og ektemannen i 1942.[1 629]
 • 5a. Hilmar Johan Arthur Petersen (1885–1943), født i Kristiania.[1 630] Kalkulatør hos Gunnerius Pettersen. Opprettet 1919 et firma i eget navn på hjemmeadressen Verksgate 20.[1 631] Gift med Anna Andersen. Død 1943.[1 632],[1 633]
 • 5a. Magnhild Natalie Petersen (1890–1964), født i Kristiania.[1 634] Gift med Jørgen Hagbart Arnesen Prinsdal (1888–1967,[1 635] født i Østre Aker av foreldre gårdbruksforpakter Hans Arnesen og h. Gina Jensen.[1 636] Begge ligger gravlagt på Østre gravlund i Oslo.[1 637],[1 638]
 • 6a. Hans Jørgen Prinsdal (1925–1999), født på Ljan, Ø. Aker.[1 639] Gravlagt på Høybråten kirkegård, Oslo.[1 640]
Gårdsinteriør fra Nordbygata 4. Kunstner: Peter Andreas Blix (1831-1901).
Parti fra gårdsplassen i Nordbygata 4. 1953. Foto: Dagbladet.
 • 4c. Hilda Mathilde Nilsdatter (1864–1924), født i Nordbygaten nr. 4, Grønland, Christiania.[1 641] Etter sin mors død i 1869 ble Hilda sammen med søsteren Ambjør bortsatt av fattigvesenet til forpakter Gulbrand Wiig og kone på gården Kneppe i Nannestad. I følge protokollen fra Kontoret for utsatte var hun forsømt og svakelig, men nøt omhyggelig pleie hos fosterforeldrene som selv ikke hadde barn. Hilda hadde hjerteproblemer og var ofte sengeligende, og ble i 1880 innlagt på Rikshosptalet.[1 642],[1 643],[1 644] Konfirmert 1879 fra Kneppe i Nannestad.[1 645] Var 1885 i tjeneste hos losjivert Jørgen Sundby i Skippergaten 24.[1 646] Gift 1888 i Victoriahavn (Narvik) med kontorbetjent og senere banemester ved jernbanen Edvard Anton Lie (1858–1926),[1 647],[1 648] født på Åkerholt i Vassås, Hof i Vestfold av foreldre gårdbruker Anton Sørensen og Maren Helene Ellefsdatter som senere kom til Li øvre i Botne. Edvard Antonsen hadde tidligere vært gift med Hanna Kristine Kristensdatter (1852–1884) som døde i barsel i Holmestrand.[1 649],[1 650],[1 651] Ekteparet var 1892–1894 bosatt i Øyer hvor Edvard var oppsynsmann ved jernbaneanlegget, innehadde samme stilling i 1898 da de oppholdt seg i Skogn, i Narvik 1900, Arendal 1904 og Lund på Jæren 1905. Fra før 1910 i Holmestrand[1 652] hvor Edvard Olsen var banemester. Hilda Mathilde Lie døde 1924 og Edvard Lie i 1926, begge ligger begravet i Holmestrand.[1 653],[1 654]
 • 5a. Hanna Marie Lie (1892–), født i Langsveen, Øyer OP.[1 655] Bosatt 1910 i Holmestrand.
 • 5b. Margit Sofie Lie (1894–), født i Grimsrudhagen, Øyer OP.[1 656] Bosatt 1910 i Holmestrand.
 • 5c. Bjarne Frithjof Lie (1898–), født i Støre, Alstahaug i Skogn NT.[1 657] Bosatt 1910 i Holmestrand.
 • 5d. Halfdan Edvard Lie (1900–1962), født i Narvik.[1 658] Bosatt 1910 i Holmestrand, begravet der 1962.[1 659]
 • 5e. Arthur Johan Lie (1904–1965), født i Arendal. Bosatt 1910 i Holmestrand, begravet der 1965.[1 660]
 • 5f. Kaare Emil Lie (1905–), født i Lund, Dalane RO. Bosatt 1910 i Holmestrand.
 • 4d. Dødfødsel (1868–1868). Nordbygaten nr. 30.[1 661]
 • 4e. Gunda Ovidia Nilsdatter (1869–1946), født på Rikshospitalet.[1 662] Da moren døde kort tid etter at hun ble født, og fordi faren var drikkdeldig ble hun bortsatt av fattigvesenet, først til en Christopher Olsen i Rødfyldgaten 5 og deretter til Hans Ask i Nittedal.[1 663] Konfirmert 1884 fra Ask.[1 664] Gift 1895 i Gamlebyen menighet med dagarbeider Gulbrand Olsen (1871– e. 1946),[1 665] født i Tomtereie, Udenes i Nes på Romerike av foreldre innerst Ole Olsen og Maren Amundsdatter.[1 666] Etter vielsen arbeidet Gulbrand på smørfabrikken Mercur. Ved den kommunale folketellingen 1905 var familien bosatt i 3. etg. i Karlstadgaten 4.[1 667] Gulbrand var da renovasjonsarbeider, mens han 1906 i adressebok for Kristiania[1 668] og i emigrasjonslisten kalles for kjørekar. Han emigrerte 1907 til USA og fikk arbeid ved jernbanen.[1 669],[1 670] Gunda Ovidia var frem til 1911 med barna i Verksgate 20 (samme adresse som søsteren Ambjør).[1 671],[1 672] Gunda Ovidia Olsen emigrerte med barna i september 1911 til Minneapolis MN. USA for å forenes med ektemannen.[1 673],[1 674] I USA tok Gulbrand navnet Gilbert Olson. Hele familien var i 1920 bosatt i Minneapolis Ward 6, Hennepin County, Minnesota, USA.[1 675] I 1930 var ingen av barna bosatt hos foreldrene.[1 676] Ekteparet var bosatt i Pine, Minnesota da Gunda Ovidia døde i 1946.[1 677]
 • 5a. Margit Azora Olsen (1895–1922), født i Kristiania.[1 678] Emigrerte 1911 med sin mor til Minneapolis MN. USA for å forenes med faren.[1 679] Gift med Bredeson (–). Var i 1920 bosatt med hennes to barn hos sine foreldre og søsken i Minneapolis Ward 6, Hennepin County, Minnesota, USA.[1 680] Margaret A. Bredeson døde samme sted i 1922 og ligger gravlagt på Lakewood Cemetery, Minneapolis.[1 681]
 • 6a. Frank Bredeson (ca. 1916–), født i Minnesota, USA.[1 682]
 • 6b. Thelma Bredeson (ca. 1917–), født i Wisconsin, USA.[1 683]
 • 5b. Karsten Leonard Olsen (1897–), født i Kristiania.[1 684] Emigrerte 1911 med sin mor til Minneapolis MN. USA for å forenes med faren.[1 685]
 • 5c. Solveig Nathalie Olsen (1899–), født i Kristiania.[1 686] Emigrerte 1911 med sin mor til Minneapolis MN. USA for å forenes med faren.[1 687] Hun brukte i 1920 navhet Sylvia Olson.[1 688]
 • 4e. Einar Nilsen (1880–1883), født på Malmøya i Ø. Aker, død på Kampen, Kristiania.[1 689],[1 690]
 • 4f. Oscar Nilsen (1884–1888), født og død på Kampen, Kristiania.[1 691],[1 692]
Fasaden til Grønlands Høvleri A/S i Lakkegata 7. 1933. Foto: Anders Beer Wilse.
 • 4g. Karl Alfred Nilsen (1887–1943), født på Kampen, Kristiania.[1 693] Utsatt av fattigvesenet i Aker og Kristiania til husmannsfolkene Kristian Olsen og Marthea Eriksdatter på Røtnesholtet i Nannestad.[1 694] Konfirmert 1902 fra Røtnesholtet.[1 695] Var 1908 kullarbeider, senere høvleriarbeider. Gift 1908 i Grønland menighet med tjenestepike Marie Josefine Johannesdatter Dalen (1890–1939),[1 696] født på Dalen av Nord–Dal i Frogn av foreldre skredder og gårdbruker Johannes Larsen og Johanne Amalie Johannesdatter.[1 697] Ekteparet var i 1910 bosatt i Gruegaten på Kampen.[1 698] Siste gang oppført 1914 i adressebøker for Kristiania.[1 699] Flyttet til Nittedal hvor Karl Alfred først arbeidet som kvegrøkter og sveiser og deretter som feier. Marie Josefine døde i 1939 og Karl Alfred i 1943, begge ligger begravet i Nittedal.[1 700],[1 701]
 • 5a. Lorang Artur Nilsen (1909–), født på Kampen, Kristiania.[1 702] Konfirmert 1923 fra Finnstuen, Nittedal.[1 703]
 • 5b. Arvid Aleksander Nilsen (1911–), født på Kampen, Kristiania.[1 704] Konfirmert 1925 fra Haugli, Nittedal.[1 705]
 • 5c. Birger Elling Nilsen (1914–). født i Kristiania. Konfirmert 1928 fra Finnstuen, Nittedal.[1 706]
 • 5d. Mainor Hilmar Nilsen (1916–), født i Vestengen, Nittedal.[1 707] konfirmert 1931 fra Finnstuen i Nittedal.[1 708]
 • 5e. Roald Villiam Nilsen (1919–). født på Haug nedre, Nittedal.[1 709] konfirmert 1933 fra Finnstuen i Nittedal.[1 710]
 • 3c. Christiane Gulbrandsdatter (1839–1924), født i Kirkevika på Nesodden som «uekte» barn av enkemann og båtmann Gulbrand Nilsen og piken Helle Oline Mikaelsdatter Kirkevik.[1 711] Konfirmert 1853 i Aker.[1 712] Ved folketellingen 1865 for Christiania finnes det ei 27 år gammel spinneriarbeider Christine Gudmundsen født på Nesodden som losjerende i Sandakerveien 28.[1 713] Ettersom det ikke finnes noen ved det navnet døpt på Nesodden i årene omkring 1839, så er det nærliggende å tro at dette egentlig er Christiane Gulbrandsen som ellers ikke er å finne i samme telling hverken med patronymet Gulbrand eller etternavnet Nilsen. Christiane Gulbrandsen sto fadder for sin halvbror Nils Kristian Gulbrandsens døttre Ambjør Henriette i 1861[1 714] og Gunda Ovidie i 1869.[1 715] Gift 1873 i Gamle Aker menighet med enkemann og fabrikkarbeider, senere arbeidsformann Olaus Christiansen (1829–?1904),[1 716],[1 717],[1 718] født i Aker av foreldre arbeidsmann Christian Larsen og h. Anne Syversdatter på Glads og Huus`s Papirmølle ved Sagene.[1 719] Etter vielsen var ekteparet bosatt i Sandakerveien 6. Ved folketellingen 1875 var Olaus blitt arbeidsformann ved oljemølla ved Labakken,[1 720] Christiane Guldbrandatters familie kan følges videre på samme adresse via sønnen Nils Håkon Trygves dåp i 1878 og adressebok for Kristiania 1882[1 721] og 1883.[1 722] Den førstnevnte adresseboka oppgir tittelen arbeidsformann og arbeidsgiver som Kildal & Co (P. W. W. Kildal & Co, forløperen til A/S Lilleborg Fabriker). Etter 1883 forsvinner Olaus fra adressebøkene, høyst sannsynlig fordi han reiste til Amerika. Christiane og sønnen Johan (med oppgitt feil alder) emigrerte til Chicago i august 1883 med forhåndsbetalte billetter.[1 723],[1 724] Anne, den yngste datteren til Olaus fra hans første ekteskap og født i 1871 ble overkjørt og døde i 1879,[1 725] derfor var det trolig bare ekteparet selv og den yngste sønnen Johan som emigrerte. Olaus sin avreise fra Norge er ikke funnet i emigrantlistene, men han er trolig identisk med den Olaus Christiansen som døde 26. april 1904 i Cook County, Illinois, USA.[1 726],[1 727] Ved den amerikanske folketellingen i 1910 finner man på adressen Chicago Ward 17, Cook County i Illinois enke og leitaker Christiana Christianson,[1 728] og i 1920 finner man henne på institusjonen «The Norwegians Old People`s Home» med adresse Chicago Ward 27, Cook (Chicago), Illinois.[1 729] Ved begge sistnevnte folketellinger er hennes innvandringår oppgitt til 1883 og fødselsår anslått til 1840. Christiana Christiansen døde 19. mai 1924, og da ble oppgitt hennes korrekte fødselsdato og navn på ektemann. Begge ble gravlagt på Mt. Olive Cemetery, Cook County, Chicago, USA.[1 730]
 • 4a. Johan Christiansen (1874–), født i Kristiania jf. folketellingen 1875.[1 731]
 • 4b. Nils Haakon Trygve Christiansen (1878–1880), født og død i Kristiania.[1 732],[1 733]

Erik Nilsen

 • 2d. Erik Nilsen (1803–1865), født i en plass under Bjøralt i Lunner,[1 734] konfirmert 1819 fra Ohren med foreldre i Felbergstuen.[1 735] Erik befant seg sammen med broren Gulbrand på plassen Kløfta av Munkerud i Nesodden da de sto faddere for et av deres bror Johannes barn i 1823.[1 736] Året etter er han innført innflyttet som tjenestedreng fra Jevnaker i ministerialboken for Frogn,[1 737] og i 1825 var han fadder for sin bror Gulbrands barn på Gullerudnesset.[1 738] Han navngis som Erich Nielsen Biøralt i en militærrulle for Det Nordre Follougske Skarpskytter Compagnie hvor han er anført som overført etter ansøkning fra Hadelandske Esqvadron. Rullen forteller videre at han var husmannssønn, døpt 6. mars 1803, at han var 63 ½ tommer høy samt at han oppholdt seg på Garder i Frogn.[1 739] I 1832 og 1833 står han igjen fadder, både for broren Gulbrand på Gullerudnesset og broren Johannes på Gardereie,[1 740],[1 741] Ved ingen av de sistnevnte hendelsene er Eriks bosted nevnt, men da han enda en gang er fadder for et av Johannes sine barn holdt han til på Kai i Frogn.[1 742] Broren Johannes som festet plassen Sandbrekka under Garder var i 1849 tiltalt i en politisak for tyveri av oretrær som var hugget i Garderskogen, og Erik nevnes i denne saken som bosatt i Stupind, en plass under Gullerud.[1 743] Senere flyttet Erik inn som inderst og skredder i Tusse under Sønstedal i Frogn. Gift omkring 1850 med Margit Engebretsdatter (ca. 1825–1870), en datter av husmann Engebret Olsen i Tusse. På grunn av at kirkebøkene for Frogn som dekker tidsrommet 1842–1858 er gått tapt vites det ikke nøyaktig når vielsen fant sted, og fødselsdatoene for to av Erik og Margits barn må derfor dokumenteres ved hjelp av alternative kilder. Skredder Erik Nilsen døde i 1865 av vattersott og tæring,[1 744] og hadde blitt understøttet med 30 speciedaler av fattigvesenet. Etter hans død satt enken igjen med 3 uforsørgede barn (den eldste datteren tjente da som barnepike på Nord–Dal) og fikk en understøttelse på 20 speciedaler.[1 745] Margit var hos foreldrene ved folketellingen det året sammen med datteren Hansine og en søster og svogeren,[1 746] men da foreldrene døde i 1867 og 1868 er det vel sannsynlig at hun måtte flytte fra plassen. Margit Engebretsdatter døde i 1870 som fattiglem i Brevik under Fuglesang i Frogn.[1 747]
Dødsannonsen til Alette Martine Eriksdatter – Alette Bratli. Faksimile fra Afteposten 11. august 1925.
 • 3a. Alette Martine Eriksdatter (1853–1925), født i Tusse under Sønstedal.[1 748] Tjente 1865 som barnepike på Nord–Dal i Frogn,[1 749], konfirmert 1868 fra Tomter i Frogn[1 750] og 1875 i tjeneste på Hasle i Nesodden 1875.[1 751] Alette fikk i 1877 en datter utenfor ekteskap med ungkar August Johnsen fra Grøstad på Nesodden. Hun holdt da til i en plass under Fuglesang, trolig Ånebakke. Gift 1882 i Nordby med sjømann, senere teglverksarbeider og fisker Adolf Henrik Vilhelm Hansen Bratlie (1859–1928),[1 752],[1 753] født i plassen Bogen under Kjærnes i Nordby av foreldre husmann Hans Christiansen Bogen og Oline Marie Martinsdatter.[1 754] Han var ved vielsen bosatt på Fuglesang i Frogn, antagelig i plassen Ånebakke som hans mor og stefar brukte. Alette og Adolf holdt i alle fall til der i 1882 da de fikk deres første felles barn. I 1886 var de flyttet til en plass under Kjærnes i Nordby da fattigvesenet i Frogn satte bort hans mor til Adolf,[1 755] Den plassen under Kjærnes hvor de hadde tilhold i 1892 het Skrekken (Skrekka). Fiskerfamilien flyttet så til en annen eiendom på Kjærnes grunn, nemlig Bratli gnr. 111 bnr. 12, og tok etternavnet Bratlie.[1 756],[1 757] Både Adolf, Alette og sønnene Hans og Magnus Bratlie meldte seg i 1915 ut av Statskirken.[1 758] Alette Martine Bratlie døde i 1925.[1 759] og Adolf Bratlie døde i 1928,[1 760],[1 761] begge var da bosatt på Bratli i Nordby.
 • 4a. Alma Alida Augustsdatter - Alma Dahl - Alma Holtet - Alma Holtet Dahl (1877–1968), født i en plass under Fuglesang i Frogn,[1 762] konfirmert 1891 fra Skrekken under Kjærnes i Nordby.[1 763] Innehaver av syetablissement Alma Dahl og Alma Holtet, skreddermester.[1 764],[1 765],[1 766] Gift 1. 1899 i Petrus menighet med møbelsnekker og senere snekkermester Otto Jørgensen Dahl (1873–1958),[1 767] født på Nord–Dal (gnr. 3–4 Vestre Dal) av foreldre gårbruker og fraktemann Anton Jørgensen Dal og Bolette Olsdatter. Otto Jørgensen Dahl var en fetter av forfatteren Trygve Gulbranssen.[1 768],[1 769] Ektemannen Otto Jørgensen Dahl emigrerte i 1903 til Boston USA,[1 770] og var tilbake i Norge på et besøk i 1910.[1 771] Ekteparet ble skilt i 1911. Gift 2. 1912 med fraskilt trelasthandler og godseier Theodor Martinius Holtet (1864–1947),[1 772] født i Nygårdsholtet, Åsnes HE av foreldre Martinius Thomassen og Elene Knutsdatter.[1 773] I 1919 kjøpte Alma Holtet bygården Pilestredet 41A for 93.000 kr., ved denne transaksjonen benevnes hun som Alma Holtet, Flisen. Altså med en tilhørighet til Flisa, Hedmark.[1 774] Om sin 2. ektemann Theodor Holtet står det ganske mye i Åsnesboka, men absolutt ingenting om hans første skilsmisse eller hans nye ekteskap med Alma og skilsmissen med henne.[1 775] Theodor Holtet døde i 1947 og ligger begravet i Åsnes Finnskog.[1 776] Alma og Theodor ble som antydet skilt i løpet av 1920–årene. De hadde opprettet en ektepakt i 1912 hvor Alma hadde fullt særeie, og hun beholdt derfor bygården i Pilestredet. Gift 3. i 1929 med sin første ektemann Otto Jørgensen Dahl (1873–1958). I forbindelse med dette giftermålet ble det også her opprettet en ektepakt med fullt særeie mellom ektefolkene.[1 777],[1 778] Snekkermester Otto Jørgensen Dahl døde i 1958 og ble gravlagt på Vår Frelsers gravlund.[1 779],[1 780] Eiendommen Pilestredet 41 ble i 1959 overdratt fra Alma Holtet til datteren Vivian Holtet Svendsen.[1 781] Alma Holtet Dahl døde i 1968 og ligger begravet på Vestre gravlund, Oslo.[1 782],[1 783] Alma Holtet ble i 1915 og 1916 oppnevnt som sakkyndig medlem av fortsettelsesskolekomiteen som skulle fungere som bestyrelse for Christiania kvindelige Skole for Skræddersøm.[1 784],[1 785] Eksempler på arbeider av Alma Holtet finnes på Kunstindustrimuseet, DigitaltMuseum og Pinterest.[1 786],[1 787],[1 788] Hun er også nevnt et par steder i boka Mote : trender & designere Oslo 1900–2000.[1 789]
 • 5a. Einar Alfred Dahl Holtet (1900–), født på Rikshospitalet.[1 790] Var i 1922 ugift forstmann da han emigrerte til Canada for videreutdanning. Merknad i emigrasjonslisten om perm frem til 9. mai 1923.[1 791]
 • 5b. Vivian Aurora Agate Holtet (1913–1980), født i Kristiania.[1 792] Mestersyerske. Vivian Holtet overlapper sin mor på adressen Pilestredet 41a, hvor hun i 1934 er oppført som silkehandel. Hun kan følges i adressebøkene frem til og med 1941.[1 793],[1 794],[1 795],[1 796] Gift 1943 i Oslo med glassmester John Willy Greger Svendsen (1907–1985),[1 797],[1 798] født i Kristiania av foreldre glassmester Karl Ludvig Svendsen og Anna Svea f. Dahlstrøm. Vivian Svendsen døde i 1980, gravlagt på Vestre gravlund.[1 799],[1 800],[1 801] Willy Svendsen døde i 1985 og bisatt på Vestre gravlund, Oslo.[1 802]
 • 6a. Jan Willy Svendsen (1944–), født i Oslo. Glassmester.
 • 4b. Olga Manda Hansen (1884– e. 1942), født i plassen Ånebakke under Fuglesang i Frogn,[1 803] konfirmert 1898 fra Hasle i Nesodden.[1 804] Gift 1903 i Nordby med maskinarbeider Gustav Ingvald Bertelsen (1880– e. 1942),[1 805] født i Barbu ved Arendal av foreldre ugift pike Ingeborg Taraldsdatter fra Vegårshei og ungkar smed Gustav Petersen fra Kristiania som da oppholdt seg på Vindholmen.[1 806] Ved folketellingen 1900 var Gustav innkvartert i en militærkaserne på Husvik ved Drøbak,[1 807] og Olga Manda var i tjeneste i Kristiania hos den østerrikske kunstmestersmeden Carl Bilgrei i Kristiania.[1 808] Etter vielsen flyttet ekteparet til Kristiania, først i Conradisgate og deretter i Enebakveien 2.[1 809] Gustav Ingvald emigrerte i 1906 til Boston USA.[1 810] Om Olga Manda og deres datter reiste samtidig vites ikke, men det er sannsynlig. I 1918 var Gustav og Olga Berthelsen bosatt på adressen Monticello Ave. St. Albans L. I. New York, Gustav arbeidet da som verktøymaker og man får vite at han var middels høy med middels kroppsbygning, blå øyne og blondt hår. Sept. 12, 1918.[1 811] I 1942 holdt ekteparet til på adressen 2465 Atlantic Ave. Brooklyn, Kings N. Y.[1 812]
 • 5a. Astrid Bianca Helene Berthelsen (1903–), født i Kristiania.[1 813]
 • 4c. Hans Marius Hansen Bratlie (1888– e. 1915), født en plass under Kjærnes i Nordby,[1 814] ugift fisker hos foreldrene på Bratli av Kjærnes i 1910–1915. Senere bosatt på eiendommen Solvang i Nordby.
 • 4d. Magnus Bjarne Hansen Bratlie (1892– e. 1915). født i plassen Skrekken under Kjærnes i Nordby,[1 815] ugift fisker hos foreldrene på Bratli av Kjærnes i 1910–1915. Senere bosatt på Granheim, Brevik i Frogn.
 • 3b. Nikoline Emilie Eriksdatter (1855– e. 1933). født i Tusse under Sønstedal,[1 816] konfirmert 1870 i Drøbak[1 817] og i tjeneste 1875 på Berg i Frogn.[1 818] I 1900 dagarbeiderske i Drøbak og losjerende hos vognmann Wahlberg i Storgaten.[1 819] Gift 1908 Tamburbakken i Drøbak hjemme i huset til brudgommen, enkemann, sjømann og artilleriarbeider Anton Andreassen Engene (1851–1931),[1 820],[1 821] født i Engene under Seiersten i Frogn av foreldre husmann Andreas Halvorsen og Anne Svendsdatter.[1 822],[1 823] Ved giftermålet var Nikoline Emilie i tjeneste på Lykten i Frogn. Anton Engene døde i 1931.[1 824],[1 825],[1 826] Ved broren Edvard Eriksens død i 1934 var Nikoline Emilie Engene bosatt på Drøbak gamlehjem.
 • 3c. Edvard Eriksen (1857–1934). født i Tusse under Sønstedal.[1 827] Det er trolig Edvard som ved folketellingen 1865 er på Kjærnes østre i Nordby som legdslem,[1 828] og 1875 på Landsteila som Fiskergut og Fisker.[1 829] Ved folketellingene 1900 og 1910 er fisker Edvard Eriksen boende ugift og enslig i en av de tre plassene eller stuene som ble kalt Fuglesangbråten eller Brevikbråten i Frogn.[1 830],[1 831] Edvard Eriksen døde i 1934, han var da bosatt hos broren Magnus Bratlie på eiendommen Granheim i Brevik, Frogn. Edvard Eriksen var da eier av Bråten søndre gnr. 44 bnr. 7, som trolig er identisk med den førnevnte Fuglesangbråten hvor han var bosatt tidligere.[1 832],[1 833]
Fil:Moellergata 7.jpg
Møllergata 7 ca. 1890. Hanna Nielsen (Hansine Eriksdtr.) drev i årene 1899–1905 pensjonatvirksomhet i 3. og 4. etg. i denne bygården. Foto: Otta Grønvold.
 • 3d. Hansine Eriksdatter - Hanna Nielsen (1861–1932). født i Tusse under Sønstedal,[1 834] hjemme hos moren og besteforeldrene på Tusse i 1865. Aldersangivelsen er 10 år feil; men det kan være Hansine som i 1875 var i tjeneste hos Nicolai Olsen i Kristiania.[1 835] Denne Nicolai var nemlig fra Øvre Dal, bruksnr. 4 av Sønstedal og nærmeste nabo til Tusseplassen. Han emigrerte senere til USA.[1 836] Hansine ble i desember 1879 registrert i Christiania politikammers fortegnelse over prostituerte under navnet Hansine Nilsen.[1 837] I 1880 hadde hun adresse i Brogaden 15 og fødte en datter på Fødselsstiftelsen. Den oppgitte barnefar var en 25 år gl. ungkar og kandidat ved navn Alf Torp. Barnet hadde medfødt syfilis og døde av det året etter. Hansine var da bosatt i Skolegaden 21 på Rodeløkka (Gøteborggata). I disse årene omkring 1879–1881 endret Hansine navnet sitt, først fra Hansine Eriksdatter til Hansine Nielsen, og deretter til Hanna Nielsen som hun brukte resten av sin levetid. Hun må ha blitt kurert for syfilis, og fikk i løpet av de neste årene en bedre skikk på levemåten. I 1885 holdt hun til i Tordenskjoldsgt. 11 og arbeidet med retusjering hos en fotograf,[1 838] og i 1891 drev hun strykeri i Akersgata 21.[1 839] Fra før 1899 til etter 1905 drev Hanna Nilsen med losji og pensjonatvirksomhet i Møllergata 7,[1 840],[1 841],[1 842],[1 843],[1 844] og flyttet så virksomheten til Tollbugata 38 hvor hun var i 1910.[1 845] Hanna Nielsen forsvinner etter dette fra Kristiania og har på et tidspunkt flyttet tilbake til fødebygda. Død 1932 på Frogn gamlehjem og begravet på Frogn kirkegård. Begravelsesinnførselen i ministerialboken navngir henne som Hanna Nielsen med Hansine Eriksen i parentes, og opplyser videre at hun var en ugift strykerske og forhenværende kommuneunderstøttet med bopel på Brevik i Frogn. Dette siste kan tyde på at Hanna Nielsen flyttet fra Kristiania og hjem til sin bror Edvard Eriksen på Brevikbråten.[1 846],[1 847]

Anders Nilsen

 • 2e. Anders Nilsen (1806–1806), født i en plass under Bjøralt i Lunner, døpt 26. januar og begravet 9. februar.[1 851]

Anne Nilsdatter

 • 2f. Anne Nilsdatter (1814–1817), født i en plass under Bjøralt i Lunner,[1 852] død i Bjøraltengen.[1 853]

Anne Nilsdatter

 • 2g. Anne Nilsdatter (1818–1890), født i Felbergstuen i Lunner,[1 854] konfirmert 1833 fra Greftegreveie.[1 855] Gift 1838 fra Greftegreveie med Peder Eriksen Ballangrud (1800–1883),[1 856] som hadde fått auksjonsskjøte og skjøte på gården Ballangrud vestre i 1835.[1 857] Peder Eriksen var født på Lieker i Lunner av foreldre Erik Amundsen og Kari Pedersdatter.[1 858] Peder og Anne ble værende på Ballangrud resten av deres levetid, på deres eldre dager som føderådsfolk hos sønnen Iver Pedersen Ballangrud.[1 859],[1 860] Peder Eriksen døde i 1883,[1 861] og Anne Nilsdatter i 1890.[1 862]
 • 3a. Erik Pedersen (1838–), født på Ballangrud vestre.[1 863]
 • 3b. Nils Pedersen (1841–), født på Ballangrud vestre.[1 864]
 • 3c. Iver Pedersen (1844–), født på Ballangrud vestre.[1 865]
 • 3d. Karen Pedersdatter (1847–), født på Ballangrud vestre.[1 866]
 • 3e. Gunder Pedersen (1850–), født på Ballangrud vestre.[1 867]
 • 3f. Petra Pedersdatter (1853–1853), født og død på Ballangrud vestre.[1 868],[1 869]
 • 3g. Petra Pedersdatter (1854–), født på Ballangrud vestre.[1 870]
 • 3h. Anton Pedersen (1858–), født på Ballangrud vestre.[1 871]

Ingeborg Nilsdatter

 • 2h. Ingeborg Nilsdatter (1820– f. 1843), født i Felbergstuen i Lunner.[1 872]

Referanser

 1. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1770, Side 220-221
 2. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1788, Side 356-357
 3. Akershus fylke, Hakadal, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 2 (1779-1814), Viede 1793-1795, Side 219
 4. Kirkeby, Birger. Bygdebok for Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 2 : Hakadal, Nittedal : Nittedal kommune, 1968, s. 135
 5. Folketelling 1801 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Biøralt i Lunner
 6. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1812, Side 222-223
 7. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1813, Side 234-235
 8. Oppland fylke, Hadeland og Land, Pantebok nr. 11 (1840-1847), Pantebokside, Side 72, fol. 72.
 9. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Døde og begravede 1842, Side 245
 10. Oppland fylke, Hadeland og Land sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 , 1806-1843, oppb: Statsarkivet i Hamar., fol. 843b.]
 11. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Døde og begravede 1843-1848, Side 247, nr. 13.
 12. Akershus fylke, Hakadal, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 2 (1779-1814), Fødte og døpte 1795, Side 52
 13. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1812, Side 228-229, nr. 15.
 14. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Viede 1819, Side 197, nr. 24.
 15. Aabel, Egil Collett. Nordmarksfolk : plasser og slekter gjennom 300 år, Oslo : Grøndahl, 1985, s. 136–140.
 16. Holtvedt, Reidar. Fra Nordmarka og Krokskogen, Oslo : Aschehoug, 1972, s. 68.
 17. Folketelling 1865 for 0532P Jevnaker prestegjeld Lunner sogn, Sandungskalven
 18. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1872, Side 258, nr. 18.
 19. Aabel, Egil Collett. Nordmarksfolk : plasser og slekter gjennom 300 år, Oslo : Grøndahl, 1985, s. 95, 136–140.
 20. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 6 (1873-1886), Døde og begravede 1876, Side 79, nr. 211.
 21. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Fødte og døpte 1818-1819, Side 16, nr. 2.
 22. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Konfirmerte 1837, Side 91, nr. 21.
 23. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 19 (1842-1852), Viede 1843, Side 406, nr. 133.
 24. Eda C:7 (1797-1845) Bild 125 / sid 242 (AID: v6052.b125.s242, NAD: SE/VA/13091)
 25. Folketelling 1865 for 0220P Asker prestegjeld, Westre Bærum sogn, Bærum Jern Værk, Ulleren
 26. Folketelling 1875 for 0220P Asker prestegjeld, Ulleren under Gommerud
 27. Akershus fylke, Vestre Bærum i Asker, Vestre Bærum, Ministerialbok nr. II 1 (1879-1895), Døde og begravede 1883, Side 128, nr. 26.
 28. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Thereses Gade 42
 29. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 7 (1825-1864), Fødte og døpte 1846, Side 258, nr. 96
 30. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 11 (1825-1878), Døde og begravede 1847, Side 114, nr. 72.
 31. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 7 (1825-1864), Fødte og døpte 1849, Side 288, nr. 109.
 32. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 11 (1825-1878), Døde og begravede 1850, Side 129, nr. 39.
 33. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 7 (1825-1864), Fødte og døpte 1851, Side 312, nr. 109.
 34. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 11 (1825-1878), Døde og begravede 1851, Side 136, nr. 126.
 35. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 7 (1825-1864), Fødte og døpte 1853, Side 335, nr. 121.
 36. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Paulus' Menighed, Fosveien 3b
 37. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Thereses Gade 42
 38. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Uranienborg menighet, Maries gate 6
 39. Gundersen, A. & Christie, W. Fagerborg Menighed i de første tyve Aar, Kristiania : L.E. Tvedte, 1918, s. 16.
 40. Norsk Kundgjørelsestidende 1902.05.26, Aktieselskabet Holmsbo, s. 1.
 41. Kolstad, Stener. Norsk anonym- og psevdonymleksikon, Oslo : Kunnskapsforlaget, 1981, s. 123.
 42. Studenterne fra 1880 : biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum, Kristiania : Malling, 1905, s. 98–100
 43. Oslo fylke, Uranienborg i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1880-1896), Viede 1883, Side 113, nr. 16.
 44. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 11 (1896-1901), Døde og begravede 1899, Side 350, nr. 103.
 45. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1914 (1914-1914), Bokside, Side 442
 46. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1918 (1918-1918), Bokside, Side 535
 47. Akershus fylke, Østre Bærum i Østre Bærum, Ministerialbok nr. 1 (1905-1924), Døde og begravede 1922, Side 238,
 48. Akershus fylke, Bærum lensmann, Dødsfallsprotokoll 5 (Fba 0005), 1920-1922, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 49. Oslo fylke, Gamlebyen (Oslo) i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1878-1889), Fødte og døpte 1884, Side 99, nr. 74.
 50. Studenterne fra 1880 : biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum, Kristiania : Malling, 1905, s. 98–100
 51. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 52. "United States Census, 1910," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M2VG-M4Q : accessed 4 June 2016), Alfhild Forsberg in household of Russell R Whiteman, Newton Ward 3, Middlesex, Massachusetts, United States; citing enumeration district (ED) ED 965, sheet 5A, NARA microfilm publication T624 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,374,616.
 53. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1914 (1914-1914), Bokside, Side 442
 54. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1927 (1927-1927), Bokside, Side 336
 55. Studentene fra 1902 : biografiske oplysninger samlet til 25-års-jubileet 1927, Oslo : Grøndahl, 1927, s. 106–107.
 56. Svinndal, Aasmund. Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) 50 år, Oslo : Styret for det industrielle rettsvern, 1961, s. 115, 265.
 57. Dødsannonse i Aftenposten 27. september 1955: Alfhild Forsberg vår inderlig kjære søster og svigerinne, døde 21. ds. og ble bisatt 26. ds. Dagny Forsberg. Frida og Erling Lorck.
 58. Oslo fylke, Gamlebyen (Oslo) i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1878-1889), Fødte og døpte 1885, Side 124, nr. 97.
 59. Studenterne fra 1880 : biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum, Kristiania : Malling, 1905, s. 98–100
 60. Akershus fylke, Bærum lensmann, Dødsfallsprotokoll 5 (Fba 0005), 1920-1922, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 61. Dødsannonse i Aftenposten 26. november 1956: Dagny Forsberg vår inderlig kjære søster og svigerinne, døde plutselig 23. ds. Frida Forsberg Lorck. Erling Lorck.
 62. Oslo fylke, Uranienborg i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1880-1895), Fødte og døpte 1887, Side 118, nr. 48.
 63. Oslo fylke, Frogner i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 5 (1919-1927), Lysninger 1922, Side 35, nr. 3.
 64. Bjerke, Nils. Norges tannlæger. 1, Oslo : Hanche, 1929, s. 178.
 65. Studentene fra 1904 : biografiske oplysninger samlet til 25-års-jubileet 1929, Oslo : Grøndahl, 1929, s. 242–243.
 66. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.073 Frida Lorck f. 18870327 d. 19631120, Vestre gravlund.
 67. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.073 Erling Lorck f. 18850321 d. 19661125, Vestre gravvlunf.
 68. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 7 (1825-1864), Fødte og døpte 1856, Side 374, nr. 146.
 69. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 11 (1825-1878), Døde og begravede 1864, Side 204, nr. 37.
 70. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 7 (1825-1864), Fødte og døpte 1859, Side 417, nr. 197.
 71. Folketelling 1875 for 0220P Asker prestegjeld, Ulleren under Gommerud
 72. Elise Forsberg. Emigranter over Oslo 1867-1930
 73. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 7 (1825-1864), Fødte og døpte 1863, Side 458, nr. 50.
 74. Folketelling 1875 for 0220P Asker prestegjeld, Ulleren under Gommerud
 75. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 76. "United States Census, 1900," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MSQV-654 : accessed 4 June 2016), John Forseberg, Precinct 5 Jefferson Township Chicago city Ward 27, Cook, Illinois, United States; citing sheet 19B, family 362, NARA microfilm publication T623 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,240,278.
 77. "United States Census, 1910," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MKZP-HLJ : accessed 4 June 2016), John Forsberg, Chicago Ward 27, Cook, Illinois, United States; citing enumeration district (ED) ED 1171, sheet 4B, NARA microfilm publication T624 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,374,282.
 78. "Illinois Deaths and Stillbirths, 1916-1947," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N3W9-69K : accessed 4 June 2016), John Forsberg, 05 Aug 1918; Public Board of Health, Archives, Springfield; FHL microfilm 1,852,629.
 79. "Illinois, Cook County Deaths, 1878-1994," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q237-1QXT : accessed 4 June 2016), John Forsberg, 05 Aug 1918; citing Chicago, Cook, Illinois, United States, source reference 20834, record number , Cook County Courthouse, Chicago; FHL microfilm 1,309,165.
 80. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJQ5-N4H : accessed 4 June 2016), George E Forsberg in household of Forsberg, Chicago Ward 27, Cook (Chicago), Illinois, United States; citing sheet 9B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,339.
 81. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XSP5-6NZ : accessed 4 June 2016), G Edward Forsberg, 1930.
 82. "Illinois, Cook County, Birth Certificates, 1871-1940," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q23M-CNKB : accessed 4 June 2016), George Edward Philip Forsberg, 23 Jul 1892; citing Chicago, Cook, Illinois, United States, reference/certificate 81487, Cook County Courthouse, Chicago; FHL microfilm .
 83. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJQ5-N4H : accessed 4 June 2016), George E Forsberg in household of Forsberg, Chicago Ward 27, Cook (Chicago), Illinois, United States; citing sheet 9B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,339.
 84. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XSP5-6NZ : accessed 4 June 2016), G Edward Forsberg, 1930.
 85. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K4MH-ZCL : accessed 4 June 2016), George Forsberg, Ward 40, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States; citing enumeration district (ED) 103-2541, sheet 4A, family 74, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 1002.
 86. "United States World War II Draft Registration Cards, 1942," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1V1-NM6 : accessed 4 June 2016), George Edward Forsberg, 1942; citing NARA microfilm publication M1936, M1937, M1939, M1951, M1962, M1964, M1986, M2090, and M2097 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 87. "United States Social Security Death Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JR25-R66 : accessed 4 June 2016), George Forsberg, Jul 1965; citing U.S. Social Security Administration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, ongoing).
 88. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Fødte og døpte 1821, Side 34, nr. 48.
 89. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Konfirmerte 1842, Side 103, nr. 23.
 90. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Viede 1845, Side 186, nr. 15.
 91. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Forlovererklæringer 1845, Side 386-387
 92. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Innflyttede 1861, Side 272
 93. Oppland fylke, Hadeland og Land, Pantebok nr. 14a (1860-1864), Pantebokside, Side 151
 94. Folketelling 1865 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Lunner sogn, Bratholdt Jordet af Bratholt
 95. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1872, Side 257, nr, 47.
 96. Folketelling 1875 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Wirstad og Svendsbraaten (gaard)
 97. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1884-1885, Side 408, nr. 25, 26, 27, 28.
 98. Akershus fylke, Aker herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Kallerud i Maridalen.
 99. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Døde og begravede 1897, Side 206, nr. 12.
 100. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Fødte og døpte 1846, Side 33, nr. 40.
 101. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Viede 1869, Side 195, nr. 14.
 102. Oppland fylke, Hegge, Rogne, Volbu i Slidre, Ministerialbok nr. 4 (1831-1848), Fødte og døpte 1844, Side 72, nr. 14.
 103. Folketelling 1875 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Løkkebakken af Hagaeie under 54a, 54c
 104. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1881, Side 402, nr. 71, 72, 73, 74, 75, 76.
 105. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 106. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 107. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1869, Side 63, nr. 74.
 108. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1871, Side 256, nr. 33.
 109. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1871, Side 69, nr. 49.
 110. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 111. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1873, Side 77, nr. 60.
 112. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 113. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1876, Side 86, nr. 2/1876.
 114. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 115. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Fødte og døpte 1878, Side 12, nr. 56.
 116. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 117. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Fødte og døpte 1856, Side 206, nr. 56.
 118. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1884-1885, Side 408, nr. 25, 26, 27, 28.
 119. Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste
 120. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Fødte og døpte 1883, Side 57, nr. 64.
 121. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker, Aker i Vestre Aker, Aker, Ministerialbok nr. 3 (1857-1868), Fødte og døpte 1859, Side 125, nr. 107.
 122. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 8 (1878-1903), Viede 1882, Side 251, nr. 12.
 123. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Klokkerbok nr. 10 (1852-1859), Fødte og døpte 1853, Side 30-31, nr. 313.
 124. Folketelling 1900 for 0218 Aker herred, Kallerud under 62/2
 125. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Kallerud
 126. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 16 (1904-1926), Døde og begravede 1913, Side 95, nr. 14.
 127. Akershus fylke, Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, Dødsfallsprotokoll 3 (Hb 0003), 1912-1914, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 204.
 128. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.018.02.014 Janette Kallerud f. 24.01.1859 d. 04.05.1913, Gravlagt: 22.05.1913 Grefsen kirkegård.
 129. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 19 (1926-1946), Døde og begravede 1930, Side 72, nr. 27.
 130. Akershus fylke, Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, Vestre Aker tinglag, Dødsfallsprotokoll 3 (Hba 0003), 1928-1930, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 122.
 131. Foto av Kallerud og Hermansen familiegravminne.
 132. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 7 (1875-1886), Fødte og døpte 1882, Side 295, nr. 76.
 133. Folketelling 1900 for 0218 Aker herred, Ullevold Sygehus
 134. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 15 (1904-1929), Viede 1908, Side 25, nr. 12.
 135. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 7 (1875-1886), Fødte og døpte 1877, Side 113, nr. 445.
 136. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Mossegaten 8
 137. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1898-1923), Døde og begravede 1914, Side 142, nr. 7.
 138. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 7 , 1913-1915, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 85.
 139. Aftenposten 12. januar 1938. Begravelser, Nordre gravlund, Frk. Augusta Smith kl. 13.45.
 140. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.095.10.002 Augusta Smith f. ukjent d. ukjent, gravlagt 12011938 og Kristine Eriksen f. 1208108, d. 03012000, gravlagt 13012000 Nordre gravlund.
 141. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Mossegate 8, Sagene.
 142. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Mossegate 8, Sagene.
 143. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 18 , 1933-1935, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 300.
 144. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.012.12.014 Oscar Smith f. 14.06.1877 d. ukjent, gravl. 17.03.1933 Nordre gravlund.
 145. Dødsannonse i Aftenposten 14. mars 1933: Vår inderlig kjære far og vår bror typograf Oscar Chr. Hj. Smith døde plutselig igår. Oslo, 13. mars 1933. Kristine, Henrik (barn). Karl, USA, Augusta (søsken). Begraves på Nordre gravlund fredag den 17. ds. kl. 14.
 146. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1908, Side 92, nr. 158.
 147. Dødsannonse i Aftenposten 3. mai 1999: Vår far, svigerfar, bestefar og oldefar Rolf Eriksen f. 8. april 1914, sovnet stille inn på Aker sykehus 29. april 1999. Laila / Robert (USA). Grete. Bjørg / Tor. Kristine. Barnebarn og oldebarn. Øvrige familie. Begraves fra Grefsen kapell fredag 7. mai kl. 12.30.
 148. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.095.10.002 Augusta Smith f. ukjent d. ukjent, gravlagt 12011938 og Kristine Eriksen f. 1208108, d. 03012000, gravlagt 13012000 Nordre gravlund.
 149. Dødsannonser i Aftenposten 7. januar 2000: Vår kjære mor, svigermor, bestemor og oldemor Kristine Eriksen født Smith 12. august 1908, sovnet stille inn 3. januar 2000. Laila og Robert (USA). Grete. Bjørg. Else og Tom Erik, Tone og Sven, Trond og Linda. Lena, Tina, Marthe, Tracy, Gregory, Kevin. Vår kjære gode bestemor, svigermor og oldemor Mammi Kristine Lovise Helene Eriksen fikk endelig fred. Ivar / Anne Sølvi. Sølvi / Jamal. Brit / Roald. Kirsten / Øivind. Vigdis / Morten. Jonas, Runa, Tonje, Zakarias, Nora, Andrè, Helene, Anette, Silje, Karoline. Begraves fra Nordre gravlunds kapell torsdag 13. januar kl. 11.30.
 150. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1911, Side 176, nr. 134.
 151. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.012.12.014, Astrid Smith f. 14021917 d. 27091975, gravl. 20101975 Nordre gravlund.
 152. Dødsannonse i Aftenposten 6. oktober 1975: Vår alles kjære Astrid Smith sovnet stille inn i dag. Oslo, 27. september 1975. Henrik Smith. Barn, svigerbarn, barnebarn. Agnes Jacobsen. Øvrige familie. Bisettelsen har funnet sted.
 153. Dødsannonse i Aftenposten 1. september 1982: Vår alles kjære Henrik J. A. Smith døde i dag. Oslo, 24. august 1982. Bjørn. Kjell. Karin / Jan Erik. Barnebarn. Øvrige familie. Bisettelsen har funnet sted.
 154. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.012.12.014 Henrik Johan August Smith f. 30.06.1911 d. 24.08.1982, Gravl. 05.10.1982 Nordre gravlund.
 155. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 7 (1875-1886), Fødte og døpte 1884, Side 324, nr. 16.
 156. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Ullevoldsveien 72, 72b
 157. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 12 (1898-1910), Konfirmerte 1903, Side 63, nr. 12.
 158. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 16 (1904-1926), Døde og begravede 1909, Side 66, nr. 35.
 159. Akershus fylke, Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, Dødsfallsprotokoll 2 (Hb 0002), 1907-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 458.
 160. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 7 (1875-1886), Fødte og døpte 1885, Side 362, nr. 83.
 161. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Trehørningen 68/1
 162. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 11 (1911-1920), Viede 1911, Side 2, nr. 73.
 163. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1880-1893), Fødte og døpte 1892, Side 241, nr. 153.
 164. Aabel, Egil Collett. Nordmarksfolk : plasser og slekter gjennom 300 år, Oslo : Grøndahl, 1985, s. 119.
 165. Dødsannonse i Aftenposten 30. oktober 1963: Min inderlig kjære, strevsomme hustru, vår snille og oppofrende mor, svigermor, bestemor, vår kjære søster, svigerinne og tante Ingeborg Hermansen døde fra oss i dag, nær 72 år gl. Slattum, 24. oktober 1963. Johannes Hermansen. Asbjørn / Borghild. Gunnar / Vera. Knut /Inger. Ingebjørg. Barnebarn. Øvrige familie. Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, torsdag 31. oktober kl. 13.45.
 166. Dødsannonse i Aftenposten 19. november 1964: Vår kjære, strevsomme far, svigerfar, bestefar, bror, svoger og onkel Johannes Hermansen døde fra oss i dag, 79 år gammel. Slattum, 18. november 1964. Asbjørn / Borghild. Gunnar / Vera. Knut /Inger. Ingebjørg. Barnebarn. Øvrige familie. Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, mandag 23. novbr. kl. 15.15.
 167. Akershus fylke, Asker i Asker, Ministerialbok nr. I 15 (1907-1915), Fødte og døpte 1912, Side 56, nr. 25.
 168. Ranheim, Erling. Norske skiløpere : skihistorisk oppslagsverk i 5 bind : Østlandet Sør, Oslo : Skiforlaget - Erling Ranheim, 1956, s. 650.
 169. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1914, Side 247, nr. 14.
 170. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.029.06.008 Grefsen kirkegård Asbjørn Hermansen f. 19051912 d. 03101988, gravl. 07111988.
 171. Dødsannonse i Aftenposten 7. oktober 1988: Min kjære, kjære mann og beste venn Asbjørn Hermansen sovnet stille inn i dag. Oslo, 3. oktober 1988. Borghild. Familie og venner. Bisettes fra Grefsen kapell tirsdag 11. oktober kl. 11.30.
 172. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.029.06.008 Grefsen kirkegård Borghild Augusta Hermansen f. 04111913 d. 08072002, gravl. 26082002.
 173. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1914, Side 174, nr. 47.
 174. Ranheim, Erling. Norske skiløpere : skihistorisk oppslagsverk i 5 bind : Østlandet Sør, Oslo : Skiforlaget - Erling Ranheim, 1956, s. 358 og 650.
 175. Christensen, Trygve. Marka og krigen : Oslomarka 1940-1945, Oslo : T. Christensen, 1993, s. 106.
 176. Gunnar Hermansen på Wikipedia
 177. Disnorge.no/gravminner, Gunnar Hermansen f. 07061914, d. 22091998: id. 1006988, Bruflat i Etnedal.
 178. Dødsannonse i Aftenposten 26. september 1998: Vår kjære far, svigerfar, bestefar og oldefar, bror, svoger og onkel Gunnar Hermansen døde fra oss i dag, 84 år gammel. Etnedal, 22. september 1998. For familien Vidar Hermansen. Gravferd fra Bruflat kirke torsdag 1. oktober kl. 12.00.
 179. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1919, Side 259
 180. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 17 (1919-1922), Fødte og døpte 1919, Side 37, nr. 217.
 181. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 8 (1902-1926), Fødte og døpte 1926, Side 80, nr. 1/1926.
 182. Disnorge.no/gravminner, Inger Sophie Hermansen f. 18091923, d. 03022009, gravl. 11022009 Nittedal: id. 4417590.
 183. Disnorge.no/gravminner, Knut Hermansen f. 10051919, d. 27031998, gravl. 12061998, Nittedal i Nittedal: id. 4417591.
 184. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1887, Side 33, nr. 69.
 185. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Sørli
 186. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.027.03.010 Sigurd Hermansen f. 16.06.1887 d. 05.11.1957, Gravlagt: 11.11.1957 Grefsen kirkegård.
 187. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.027.03.010 Valborg Hermansen f. 16.05.1887 d. 09.11.1973, Gravlagt: 16.11.1973 Grefsen kirkegård.
 188. Foto av gravminnet.
 189. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1889, Side 66, nr. 65.
 190. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Mogaten 22
 191. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Sarpsborggate 12.
 192. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.018.02.014 Helga Hermansen f. 20.10.1891 d. 09.01.1965, Gravlagt: 16.01.1965 Grefsen kirkegård.
 193. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.018.02.014 Peder Hermansen f. 02.07.1889 d. 17.02.1979, Gravlagt: 23.02.1979 Grefsen kirkegård.
 194. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1915, Side 281, nr. 31.
 195. Foto av Kallerud og Hermansen familiegravminne.
 196. Dødsannonse i Aftenposten 3. april 1992: Min inderlig kjære mann, gode pappa, svigerfar, vår snille bestefar og oldefar Birger Pedersen sovnet stille inn i dag. Oslo, 31. mars 1992. Ella, Turid / Aage, Anne Brit og Magne, Merete og Jan Petter, Marius, Alexander, Kristian, Christer, Fredrik. Begraves fra Grefsen kapell onsdag 8. april kl. 13.00.
 197. Dødsannonse i Aftenposten 17. oktober 2001: Min kjære mamma, svigermor, vår snille mormor og oldemor, vær kjære søster, svigerinne og tante Ella Pedersen født 20. februar 1915, sovnet stille inn på Nordberghjemmet 15. oktober 2001. Turid / Aage, Anne Brit, Merete, Marius, Alexander, Kristian, Fredrik, Christer, Thea. Søsken og øvrige familie. Begraves fra Grefsen kapell tirsdag 23. oktober kl. 12.30.
 198. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 10 (1915-1925), Fødte og døpte 1918, Side 95, nr. 76.
 199. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 10 (1915-1925), Fødte og døpte 1920, Side 169, nr. 214.
 200. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.015.12.014 Per Hermansen f. 17.10.1920 d. 16.04.2009, Gravlagt: 24.04.2009 Grefsen kirkegård.
 201. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 10 (1915-1925), Fødte og døpte 1923, Side 246, nr. 76.
 202. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1893, Side 131, nr. 90.
 203. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1895, Side 165, nr. 91.
 204. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Mossegaten 8
 205. Aabel, Egil Collett. Nordmarksfolk : plasser og slekter gjennom 300 år, Oslo : Grøndahl, 1985, s. 122–124.
 206. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.013 Jenny Lørenskogen f. 1895.05.13 d. 1945.03.18, Grefsen kirkegård.
 207. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.027.04.009 Anton Olsen Lørenskogen f. 1876.01.01 d. 1957.07.27, Grefsen kirkegård.
 208. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.036.08.012 Ruth Lørenskogen f. 1911-10-08 d. 1986.10.15, Grefsen kirkegård.
 209. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.036.08.012 Olaf Lørenskogen f. 1912-09-12 d. 1993.12.16, Grefsen kirkegård.
 210. Foto av gravminnet.
 211. https://no.wikipedia.org/wiki/Olaf_L%C3%B8renskogens_vei_(Oslo) Olaf Lørenskogens vei på Wikipedia]
 212. Artikkel i Nordre Aker Budstikke 26. januar 2014 med tittel: «Fikk egen adresse etter mer enn 250 år». «Ingen skubbet seg på Olaf Lørenskogen».
 213. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.035.07.021 Sverre Bratberg f. 1937.10.28 d. 2010.07.03, Østre Aker kirkegård.
 214. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1897, Side 201, nr. 79.
 215. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Viede 1918, Side 270
 216. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 11 (1911-1920), Viede 1918, Side 99, nr. 108.
 217. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1899, Side 51, nr. 16.
 218. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.021 Herman Sverre Hermansen f. 1897.06.04 d. 1981.12.31, Gravlagt: 1897-06-04 Grefsen kirkegård.
 219. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.021 Gunda Ovidie Hermansen f. 18990107 d. 19740215, Grefsen kirkegård.
 220. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1901, Side 293, nr. 156.
 221. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1899-1903), Fødte og døpte 1902, Side 174, nr. 384.
 222. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
 223. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.048.02.017 Ingvald Hermansen f. 27.08.1901 d. 09.06.1980, gravlagt 14.07.1980 Østre Aker kirkegård.
 224. Dødsannonse i Aftenposten 11. juni 1980: Min inderlig kjære mann, far, svigerfar og vår farfar Ingvald Hermansen sovnet stille inn i dag. Oslo, 9. juni 1980. Aslaug. Tor / Synnøve. Eivind og Elisabeth, Geir og Kari. Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, mandag 16. juni kl. 15.15.
 225. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.048.02.017 Aslaug Eli Hermansen f. 02.09.1902 d. 04.04.1985, gravlagt 28.05.1985 Østre Aker kirkegård.
 226. Dødsannonse i Aftenposten 10. april 1985: Vår kjære, gode mor, svigermor, farmor og oldemor Aslaug Eli Hermansen sovnet stille inn i dag. Oslo, 4. april 1985. Tor og Synnøve. Eivind / Elisabeth. Geir / Kari. Merethe og Kine. Øvrige familie og venner. Bisettes i Østre krematorium, store kapell, mandag 15. april kl. 11.30. Sørgehøytidligheten avsluttes i kapellet.
 227. Foto av familiegravminnet.
 228. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 18 (1921-1931), Fødte og døpte 1926, Side 163, nr. 117.
 229. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 39 (1893-1932), Fødte og døpte 1926, Side 398, nr. 28.
 230. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.048.02.017 Tor Hermansen f. 02.07.1926 d. 26.11.2005, gravlagt 06.07.2006 Østre Aker kirkegård.
 231. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.048.02.017 Synnøve Marie Hermansen f. 03.06.1926 d. 30.07.2009, gravlagt 03.09.2009 Østre Aker kirkegård.
 232. Foto av familiegravminnet.
 233. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1903, Side 327, nr. 47.
 234. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 17 (1910-1926), Konfirmerte 1917, Side 108, nr. 25.
 235. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker, Aker i Vestre Aker, Aker, Ministerialbok nr. 3 (1857-1868), Fødte og døpte 1859, Side 125, nr. 107.
 236. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1868, Side 249, nr. 24.
 237. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1862, Side 27, nr. 76.
 238. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1884-1885, Side 408, nr. 25, 26, 27, 28.
 239. Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste
 240. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Fødte og døpte 1823, Side 49, nr. 54.
 241. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Døde og begravede 1840, Side 239, nr. 74.
 242. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Fødte og døpte 1826, Side 65, nr. 9.
 243. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Konfirmerte 1846, Side 115, nr. 21.
 244. Akershus fylke, Vestre Bærum, Østre Bærum, Asker i Asker, Ministerialbok nr. I 10 (1825-1878), Viede 1859, Side 97, nr. 7.
 245. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 7 (1825-1864), Fødte og døpte 1833, Side 103, nr. 105.
 246. Folketelling 1865 for 0220P Asker prestegjeld, Westre Bærum sogn, Bærum Jern Værk
 247. Folketelling 1875 for 0220P Asker prestegjeld, Kampebraaten, Kalkfabrikkens Barakke
 248. Kittelsen, Kjell H. Brent kalk : 900 år med kalkbrenning i Asker og Bærum, Slependen : Asker og Bærum historielag, 2005, s. 110.
 249. Akershus fylke, Østre Bærum i Asker, Østre Bærum, Klokkerbok nr. III 3 (1884-1897), Døde og begravede 1886, Side 140
 250. Akershus fylke, Asker og Bærum lensmann, Dødsfallsprotokoll 4 (Haa 0004), 1882-1900, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 104.
 251. Akershus fylke, Vestre Bærum i Asker, Vestre Bærum, Ministerialbok nr. II 2 (1879-1921), Viede 1888, Side 117, nr. 15.
 252. Akershus fylke, Vestre Bærum i Asker, Vestre Bærum, Ministerialbok nr. II 1 (1879-1895), Døde og begravede 1893, Side 160, nr. 8.
 253. Akershus fylke, Asker og Bærum lensmann, Dødsfallsprotokoll 4 (Haa 0004), 1882-1900, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 254. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 7 (1825-1864), Fødte og døpte 1859, Side 414, nr. 124.
 255. https://media.digitalarkivet.no/kb20061114040233, nr. 136.
 256. Folketelling 1875 for 0220P Asker prestegjeld, Sandvigen 9ba
 257. Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 7 (1825-1864), Fødte og døpte 1863, Side 456, nr. 271.
 258. Akershus fylke, Vestre Bærum, Østre Bærum, Asker i Asker, Ministerialbok nr. I 9 (1825-1878), Konfirmerte 1877, Side 343, nr. 119.
 259. Akershus fylke, Vestre Bærum i Asker, Vestre Bærum, Ministerialbok nr. II 2 (1879-1921), Utflyttede 1888-1892, Side 173
 260. Akershus fylke, Vestre Bærum, Østre Bærum, Asker i Asker, Ministerialbok nr. I 8 (1865-1878), Fødte og døpte 1866, Side 15, nr. 268.
 261. Akershus fylke, Østre Bærum i Asker, Østre Bærum, Ministerialbok nr. III 2 (1879-1904), Konfirmerte 1880, Side 6, nr. 18.
 262. Akershus fylke, Vestre Bærum, Østre Bærum, Asker i Asker, Ministerialbok nr. I 8 (1865-1878), Fødte og døpte 1869, Side 59, nr. 100.
 263. Akershus fylke, Østre Bærum i Asker, Østre Bærum, Ministerialbok nr. III 2 (1879-1904), Konfirmerte 1883, Side 14, nr. 2.
 264. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Kampens Gade 14
 265. Oslo fylke, Kommunal folketelling nr. 1-13 (1902-1902), Dokumentside, Side 9083
 266. Oslo fylke, Kommunal folketelling nr. 1-14 (1903-1903), Dokumentside, Side 9377
 267. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Fødte og døpte 1828, Side 80, nr. 47.
 268. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Døde og begravede 1829, Side 123, nr. 34.
 269. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Fødte og døpte 1830, Side 93, nr. 54.
 270. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Konfirmerte 1851, Side 130, nr. 34.
 271. Folketelling 1865 for 0532P Jevnaker prestegjeld Lunner sogn, Sandungskalven
 272. Aabel, Egil Collett. Nordmarksfolk : plasser og slekter gjennom 300 år, Oslo : Grøndahl, 1985, s. 95.
 273. Holtvedt, Reidar. Fra Nordmarka og Krokskogen, Oslo : Aschehoug, 1972, s. 66–69.
 274. Jensen, Bjarne. Skogsfolk og revestreker, Oslo : Orion, 1995, s. 16–17.
 275. Folketelling 1900 for 0218 Aker herred, Kamphaug
 276. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Kamphaug
 277. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Viede 1859, Side 167, nr. 6.
 278. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Klokkerbok nr. 1 (1815-1837), Fødte og døpte 1830-1832, Side 82, nr. 44.
 279. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 16 (1904-1926), Døde og begravede 1909, Side 61, nr. 13.
 280. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 16 (1904-1926), Døde og begravede 1917, Side 135, nr. 39.
 281. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1859, Side 11, nr. 66.]
 282. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker, Aker i Vestre Aker, Aker, Ministerialbok nr. 5 (1859-1877), Konfirmerte 1875, Side 254
 283. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 284. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 9 (1878-1967), Utflyttede 1889-1892, Side 43, nr. 16/1889.
 285. "New York Passenger Lists, 1820-1891," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:27TP-FNK : accessed 7 June 2016), Ingvald Ingvaldsen, 1884; citing NARA microfilm publication M237 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm .
 286. Vest-Agder fylke, Kristiansand i Kristiansand, Ministerialbok nr. A 18 (1890-1897), Fødte og døpte 1894, Side 125, nr. 20.
 287. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1861, Side 19, nr. 6.
 288. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker, Aker i Vestre Aker, Aker, Ministerialbok nr. 5 (1859-1877), Konfirmerte 1875, Side 254
 289. Folketelling 1900 for 0218 Aker herred, Kamphaug
 290. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Kamphaug
 291. Aabel, Egil Collett. Nordmarksfolk : plasser og slekter gjennom 300 år, Oslo : Grøndahl, 1985, s. 95.
 292. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1922 (1922-1922), Bokside, Side 168
 293. Maridalens venner, redaksjonskomite, fl. forfattere. Maridalen : vakker og verneverdig, Oslo : Grøndahl, 1989, s. 104.
 294. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1924-1925 (1924-1925), Bokside, Side 186
 295. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1929 (1929-1929), Bokside, Side 156
 296. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1934-1935 (1934-1935), Bokside, Side 166
 297. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1937-1938 (1937-1938), Bokside, Side 184
 298. Akershus fylke, Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, Dødsfallsprotokollregister 4 (Hbg 0004), 1941-1947, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 299. Aftenposten 1945.06.04, dødsannonse: Vår kjære bror, svoger og onkel Hans Kamphaug døde i dag 84 år gammel. Maridalen, 31. desember 1944. På familiens vegne Marie Kamphaug. Begraves fra Grefsen kapell lørdag 8. januar kl. 14.
 300. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1862, Side 26, nr. 49.
 301. Folketelling 1900 for 0218 Aker herred, Kamphaug
 302. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Kamphaug
 303. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1924-1925 (1924-1925), Bokside, Side 186
 304. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1929 (1929-1929), Bokside, Side 156
 305. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1934-1935 (1934-1935), Bokside, Side 166
 306. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1937-1938 (1937-1938), Bokside, Side 184
 307. Aftenposten 1951.12.12, dødsannonse: Vår kjære søster og vår tante Marie Kamphaug døde den 10/12 etter et langt sykeleie, nær 90 år gammel. Stubberud, Maridalen, 11/12–51. Ingeborg Throndsen. Karoline Iversen. begraves på Grefsen kirkegård lørdag den 15. desember kl. 12.30.
 308. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1864, Side 36, nr. 32.
 309. Aabel, Egil Collett. Nordmarksfolk : plasser og slekter gjennom 300 år, Oslo : Grøndahl, 1985, s. 95.
 310. Oppland fylke, Gran i Gran, Ministerialbok nr. 19 (1898-1907), Viede 1898, Side 175, nr. 1.
 311. Oppland fylke, Gran i Gran, Ministerialbok nr. 17 (1889-1897), Konfirmerte 1894, Side 137, nr. 22.
 312. Folketelling 1900 for 0218 Aker herred, Svingen under 62/1
 313. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Svingen 62/2
 314. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 16 (1904-1926), Døde og begravede 1923, Side 204. nr. 26.
 315. Akershus fylke, Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, Vestre Aker tinglag, Dødsfallsprotokoll 1 (Hba 0001), 1922-1925, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 91.
 316. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.015.05.012 Nils Ingvaldsen Kamphaug f. 02.03.1864 d. 14.05.1923, Gravlagt: 19.05.1923 Grefsen kirkegård.
 317. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1929 (1929-1929), Bokside, Side 156
 318. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1934-1935 (1934-1935), Bokside, Side 166
 319. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1937-1938 (1937-1938), Bokside, Side 184
 320. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1955 (1955-1955), Bokside, Side 140
 321. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.015.05.011 Kari Kamphaug f. 17.11.1879 d. 20.07.1961, Grefsen kirkegård.
 322. Foto av gravminnet.
 323. Oppland fylke, Gran i Gran, Ministerialbok nr. 19 (1898-1907), Fødte og døpte 1898, Side 9, nr. 49.
 324. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 15 (1904-1929), Viede 1919, Side 99, nr. 24.
 325. Akershus fylke, Setskog i Høland, Ministerialbok nr. III 1 (1880-1897), Fødte og døpte 1892, Side 29, nr. 2.
 326. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.015.05.011 Kristian Gløtta f. 19.04.1892 d. 03.12.1950, Gravlagt: 21.06.1978 Grefsen kirkegård.
 327. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.015.05.011 Klara Gløtta f. 13.07.1898 d. 08.10.1992, Gravlagt: 12.11.1992 Grefsen kirkegård.
 328. Foto av familiegravminnet.
 329. Akershus fylke, Lørenskog i Skedsmo, Klokkerbok nr. II 3 (1919-1928), Fødte og døpte 1923, Side 40, nr. 48.
 330. Aftenposten 15.08.2015, dødsannonse: Vår kjære far, svigerfar, farfar, bestefar og oldefar Egil Gløtta født 17. november 1923, sovnet stille inn. Tønsberg, 6. august 2015. Takk for alt du har vært for oss. Kristian, Heidi, Nils Petter, Torill, Christine og Johan, Charlotte og Håkon, Maximilian. Bisettelsen har funnet sted.
 331. Akershus fylke, Lørenskog i Skedsmo, Klokkerbok nr. II 3 (1919-1928), Fødte og døpte 1928, Side 81, nr. 4.
 332. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.015.05.011 Tore Gløtta f. 06.12.1927 d. 17.06.1996, Gravlagt: 29.07.1996 Grefsen kirkegård.
 333. Foto av familiegravminnet.
 334. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1901, Side 287, nr. 85.
 335. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Lysningsprotokoll nr. 5 (1922-1929), Lysninger 1925
 336. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 15 (1904-1929), Viede 1925, Side 168, nr. 3.
 337. Østfold fylke, Borge i Borge, Ministerialbok nr. I 8A (1887-1902), Fødte og døpte 1893, Side 59, nr. 5.
 338. Disnorge.no/gravminner, Gravminne Rolf W. Grindal og Ingebjørg Grindal f. Kamphaug.
 339. Disnorge.no/gravminner, Ingebjørg Grindal f. Kamphaug f. 1901, begr. 1961, Trysil: id. 1167002.
 340. Disnorge.no/gravminner, Rolf W. Grindal f. 1893, begr. 1958, Trysil. id. 3981267.
 341. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1907, Side 81, nr. 9.
 342. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1934-1935 (1934-1935), Bokside, Side 166
 343. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.015.05.012 Arild Eugen Eriksen f. 07.09.1906 d. 10.03.1982, Gravlagt: 16.03.1982 Grefsen kirkegård.
 344. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.015.05.012 Astrid Helene Eriksen f. 01.03.1907 d. 06.05.1984, Gravlagt: 11.05.1984 Grefsen kirkegård.
 345. Foto av gravminnet.
 346. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1866, Side 48, nr. 45.
 347. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 8 (1878-1903), Viede 1894, Side 307, nr. 12.
 348. Akershus fylke, Sørum, Frogner i Sørum, Ministerialbok nr. I 6 (1864-1877), Fødte og døpte 1869, Side 14, nr. 10.
 349. Folketelling 1900 for 0218 Aker herred, Turterbækken under 65/1
 350. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Hauger (villa) 64/1
 351. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1916-1917 (1916-1917), Bokside, Side 115
 352. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1922 (1922-1922), Bokside, Side 297
 353. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1924-1925 (1924-1925), Bokside, Side 321
 354. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1929 (1929-1929), Bokside, Side 271
 355. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1934-1935 (1934-1935), Bokside, Side 299
 356. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1937-1938 (1937-1938), Bokside, Side 331
 357. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.022 Frithjof Throndsen f. 1869.02.22 d. 1949.02.07, Grefsen kirkegård (slettet).
 358. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.022 Ingeborg Throndsen f. 1866.05.21 d. 1960.05.24, Grefsen kirkegård (slettet).
 359. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1896, Side 183, nr. 92.
 360. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1916-1917 (1916-1917), Bokside, Side 115
 361. Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1924-1925 (1924-1925), Bokside, Side 321
 362. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Lysningsprotokoll nr. 5 (1922-1929), Lysninger 1925
 363. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 15 (1904-1929), Viede 1925, Side 181, nr. 123.
 364. Vestfold fylke, Ramnes i Ramnes, Ministerialbok nr. I 8 (1896-1913), Fødte og døpte 1898, Side 8, nr. 9.
 365. Unneberg, Sigurd H. Ramnes Bygdebok. 2 2/1 : Gårds- og slektshistorie, Ramnes : Ramnes, 1970, s. 517.
 366. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.004 Betzy Camilla Solberg f. 1896.06.28 d. 1959.01.24, Grefsen kirkegård (slettet).
 367. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.004 Sigurd Solberg f. 1898.02.11 d. 1975.09.09, Grefsen kirkegård (slettet).
 368. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1873, Side 77, nr. 51.
 369. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 8 (1878-1903), Viede 1895, Side 318, nr. 46.
 370. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker, Aker i Vestre Aker, Aker, Ministerialbok nr. 4 (1857-1877), Fødte og døpte 1871, Side 189, nr. 228.
 371. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1880-1922), Døde og begravede 1897, Side 112, nr. 136.
 372. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll A 17 , 1895-1897, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 3294.
 373. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 8 (1878-1903), Viede 1900, Side 353, nr. 37.
 374. Buskerud fylke, Norderhov, Hønefoss, Haug, Lunder, Veme i Norderhov, Ministerialbok nr. 13 (1866-1874), Fødte og døpte 1872, Side 118, nr. 114.
 375. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Myrvold 69/17
 376. Aabel, Egil Collett. Nordmarksfolk : plasser og slekter gjennom 300 år, Oslo : Grøndahl, 1985, s. 76–77.
 377. Aftenposten 1952.07.31. Dødsannonse: Vår kjære mor, svigermor, bestemor og min søster Karoline Iversen døde plutselig fra oss idag. Oslo/Hakadal, 29. juli 1952. Barn, svigerbarn og barnebarn. Ingeborg Throndsen, søster. begravelsen finner sted fra Hakadal kirke lørdag 2. august kl. 14 (2).
 378. Disnorge.no/gravminner, Petter Iversen f. 09.09.1872, d. 23.02.1949, begr. Hakadal i Nittedal: id. 4451227.
 379. Disnorge.no/gravminner, Karoline Iversen f. Kamphaug f. 29.05.1873, d. 29.07.1952, begr. Hakadal i Nittedal: id. 4451233.
 380. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1894-1904), Fødte og døpte 1896, Side 68, nr. 134.
 381. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1896, Side 182, nr. 88.
 382. Folketelling 1900 for 0218 Aker herred, Kamphaug 67/1
 383. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Kamphaug 67/1
 384. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 17 (1910-1926), Konfirmerte 1911, Side 21, nr. 23.
 385. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1901, Side 286, nr. 97.
 386. Disnorge.no/gravminner, Ingvar Marius Iversen f. 07.06.1901, d. 17.04.1977, begr. Hakadal i Nittedal: id. 4451312.
 387. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1903, Side 326, nr. 54.
 388. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.040.04.028 Ragna Kristine Iversen f. 23.02.1912 d. 30.11.1985, Gravlagt: 26.05.1986 Nordre gravlund.
 389. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.040.04.028 Trygve Iversen f. 21.03.1903 d. 10.11.1986, Gravlagt: 11.05.1987 Nordre gravlund.
 390. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1904, Side 38, nr. 154.
 391. Akershus fylke, Hakadal i Nittedal, Klokkerbok nr. II 3 (1902-1924), Døde og begravede 1923, Side 130, nr. 1.
 392. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1907, Side 83, nr. 18.
 393. Disnorge.no/gravminner, Gerda Hovde f. 14.12.1906, d. 05.12.1999, begr. Hakadal i Nittedal: id. 4451735.
 394. Disnorge.no/gravminner, Ole Elenus Hovde f. 11.10.1916, d. 11.04.1999, begr. Hakadal i Nittedal: id. 4451731.
 395. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1908, Side 100, nr. 62.
 396. Akershus fylke, Nittedal, Hakadal i Nittedal, Lysningsprotokoll nr. 1 (1919-1953), Lysninger 1937, Side 43, nr. 26.
 397. Disnorge.no/gravminner, Birger Iversen f. 10.08.1908, d. 12.02.1975, beg. Hakadal i Nittedal: id. 4451300.
 398. Disnorge.no/gravminner, Hildur Johanne Iversen f. 24.12.1906, d. 08.12.1991, begr. Hakadal i Nittedal: id. 4451365.
 399. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1910, Side 124, nr. 42.
 400. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.012.23.005 Magnhild Vamnes f. 07.03.1910 d. 04.05.1977, Gravlagt: 06.07.1977 Vestre gravlund.
 401. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.012.23.005 Ivar M Vamnes f. 05.10.1897 d. 26.09.1978, Gravlagt: 02.07.1979 Vestre gravlund.
 402. Magnhild Vamnes var forlover i søsteren Astrid Margretes giftermål. Akershus fylke, Nittedal, Hakadal i Nittedal, Lysningsprotokoll nr. 1 (1919-1953), Lysninger 1938, Side 48, nr. 28.
 403. Foto av gravminnet.
 404. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1912, Side 154, nr. 82.
 405. Disnorge.no/gravminner, Bjarne Iversen f. 02.10.1912, d. 07.09.1999, begr. Hakadal i Nittedal: id. 4452482.
 406. Disnorge.no/gravminner, Ingebjørg Iversen f. 22.11,1916, d. 12.01.2005, begr. Hakadal i Nittedal: id. 4452541.
 407. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1914, Side 177, nr. 55.
 408. Akershus fylke, Hakadal i Nittedal, Klokkerbok nr. II 3 (1902-1924), Døde og begravede 1922, Side 129, nr. 6.
 409. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1916, Side 209, nr. 79.
 410. Disnorge.no/gravminner, Kåre Ingvald Iversen f. 14.06.1916, d. 19.05.1936, begr. Hakadal i Nittedal: id. 4451207.
 411. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1918, Side 236
 412. Akershus fylke, Nittedal, Hakadal i Nittedal, Lysningsprotokoll nr. 1 (1919-1953), Lysninger 1938, Side 48, nr. 28.
 413. Disnorge.no/gravminner, Astrid Margrete Kleven f. 30.10.1917, d. 07.05.1987, begr. Hakadal i Nittedal: id. 4450708.
 414. Disnorge.no/gravminner, Leif Andreas Kleven f. 19.06.1914, d. 08.05.1992, begr. Hakadal i Nittedal: id. 4450748.
 415. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 13 (1828-1837), Fødte og døpte 1834-1835, Side 220, nr. 2.
 416. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Konfirmerte 1853, Side 136, nr. 23.
 417. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Viede 1858, Side 165, nr. 7.
 418. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Fødte og døpte 1833, Side 170, nr. 30.
 419. Folketelling 1865 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Vesternsverge
 420. Folketelling 1875 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Grumstadsmarken under Grumstad
 421. Folketelling 1900 for 0533 Lunner herred, Løken, store 10/3
 422. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Klokkerbok nr. 3 (1896-1909), Døde og begravede 1909, Side 181, nr. 29.
 423. Folketelling 1910 for 0533 Lunner herred, Kjørvensvingen 99/8
 424. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Fødte og døpte 1857, Side 85, nr. 53.
 425. Folketelling 1875 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Balangrud (gaard) 24a, 25a
 426. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1883, Side 407, nr. 24.
 427. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1859, Side 9, nr. 39.
 428. Folketelling 1875 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Grumstad
 429. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1890, Side 413, nr. 24.
 430. Oslo fylke, Johannes i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1883-1907), Viede 1891, Side 115, nr. 25.
 431. Akershus fylke, Østre Bærum i Asker, Østre Bærum, Ministerialbok nr. III 2 (1879-1904), Viede 1891, Side 117
 432. Hedmark fylke, Stange, Ottestad i Stange, Ministerialbok nr. 12 (1852-1862), Fødte og døpte 1857, Side 76, nr. 173.
 433. Folketelling 1900 for 0627 Røyken herred, Vangshøiden under 13/2
 434. Folketelling 1910 for 0628 Hurum herred, Rødtangen hotel 28/3
 435. Folketelling 1910 for 0627 Røyken herred, Lybæk 21/8
 436. Akershus fylke, Østre Bærum i Asker, Østre Bærum, Klokkerbok nr. III 3 (1884-1897), Fødte og døpte 1891, Side 63, nr. 20.
 437. Buskerud fylke, Røyken i Røyken, Ministerialbok nr. 9 (1898-1911), Konfirmerte 1905, Side 175, nr. 4.
 438. Oslo fylke, Frogner i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1898-1917), Viede 1910, Side 62, nr. 46.
 439. Akershus fylke, Asker i Asker, Ministerialbok nr. I 13 (1879-1896), Fødte og døpte 1887, Side 60, nr. 21.
 440. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Olaf Ryes plads 10
 441. Buskerud fylke, Røyken i Røyken, Ministerialbok nr. 10 (1903-1918), Døde og begravede 1912, Side 246, nr. 14.
 442. Dødsannonse og nekrolog i Aftenposten 2. januar 1961.
 443. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 19 (1906-1911), Fødte og døpte 1911, Side 216, nr. 63.
 444. Buskerud fylke, Røyken i Røyken, Ministerialbok nr. 10 (1903-1918), Døde og begravede 1912, Side 245
 445. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1862, Side 26, nr. 59.
 446. Oppland fylke, Tingelstad i Gran, Ministerialbok nr. 18 (1889-1899), Viede 1895, Side 124, nr. 10.
 447. Oppland fylke, Gran, Brandbu, Tingelstad i Gran, Ministerialbok nr. 13 (1875-1879), Fødte og døpte 1877, Side 31, nr. 7.
 448. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Døde og begravede 1900, Side 214, nr. 30.
 449. Oppland fylke, Hadeland og Land sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 7 (SAH/TING-010/J/Jg/L0007), 1896-1907, oppb: Statsarkivet i Hamar.
 450. Folketelling 1900 for 0533 Lunner herred, Orenhagen under 1/1
 451. Folketelling 1910 for 0533 Lunner herred, Kjørvensvingen 99/8
 452. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1895, Side 24, nr. 19.
 453. Oppland fylke, Gran i Gran, Klokkerbok nr. 5 (1892-1900), Fødte og døpte 1897, Side 54, nr. 49.
 454. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1921, Side 106, nr. 38.
 455. Disnorge.no/gravminner, Johan Thoresen 13051921, 22122009 Lunner i Lunner: id. 4428826.
 456. Disnorge.no/gravminner, Kirsten Mary Thoresen 18091923, 26122008 Lunner i Lunner: id. 4428825.
 457. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1924, Side 21
 458. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1926, Side 34
 459. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1897, Side 38, nr. 31.
 460. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Viede 1920, Side 276
 461. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1902, Side 68, nr. 5.
 462. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1921, Side 102
 463. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1922, Side 8
 464. Oppland fylke, Jevnaker i Jevnaker, Ministerialbok nr. 9 (1891-1901), Fødte og døpte 1900, Side 73, nr. 54.
 465. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Viede 1921, Side 278
 466. Oslo fylke, Johannes i Oslo, Ministerialbok nr. 13 (1919-1930), Viede 1921, Side 36, nr. 74.
 467. Oppland fylke, Sødorp i Nord-Fron, Ministerialbok nr. 4 (1884-1914), Fødte og døpte 1900, Side 61, nr. 4.
 468. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1921, Side 108, nr. 58.
 469. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1865, Side 41, nr. 35.
 470. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1867, Side 245, nr. 43.
 471. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1868, Side 56, nr. 28.
 472. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Konfirmerte 1884, Side 161, nr. 28.
 473. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Viede 1893, Side 153, nr. 3.
 474. Långserud CI:10 (1860-1869) Bild 67 (AID: v7890.b67, NAD: SE/VA/13352)
 475. Folketelling 1900 for 0532 Jevnaker herred, Kjelsrud under 130/1
 476. Folketelling 1910 for 0533 Lunner herred, Haugerud (plads) 4/2
 477. Disnorge.no/gravminner, Helene Marie Lyseng 31011869, 30061950, Lunner i Lunner: id. 4429584.
 478. Disnorge.no/gravminner, Emil Lyseng 30091868, 29071955, Lunner i Lunner: id. 4429585.
 479. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1891, Side 4, nr. 40.
 480. Folketelling 1910 for 0533 Lunner herred, Lunner (gaard)
 481. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Viede 1912, Side 256
 482. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1891, Side 5
 483. Disnorge.no/gravminner, Ingel Gustavsen 11061891, 27121971, Grua i Lunner: id. 4427875.
 484. Disnorge.no/gravminner, Anna Gustavsen 03081891, 07071980, Grua i Lunner: id. 4427876.
 485. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1908, Side 15
 486. Folketelling 1910 for 0533 Lunner herred, Haugerud (plads) 4/2
 487. Oppland fylke, Jevnaker i Jevnaker, Klokkerbok nr. 4 (1907-1918), Fødte og døpte 1917, Side 87
 488. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1915, Side 58
 489. Akershus fylke, Aker, Vigselsbok (borgerlig) nr. 13 (1940-1941), Protokollside, Side 89
 490. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 663.
 491. Disnorge.no/gravminner, Emil Gustavsen 22011915, 21062008, Grua i Lunner: id. 4428080.
 492. Disnorge.no/gravminner, Ruth Gustavsen 25031919, 28022007, Grua i Lunner: id. 4428079.
 493. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 663.
 494. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 663.
 495. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1917, Side 71
 496. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1918, Side 82
 497. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1921, Side 102
 498. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1922, Side 9
 499. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1918, Side 79
 500. Disnorge.no/gravminner, Olaf Gustavsen 01101922, 21092002, Grua i Lunner: id. 4427792.
 501. Disnorge.no/gravminner, Signe Helene Gustavsen 20121917, 05081974, Grua i Lunner: id. 4427791.
 502. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1924, Side 21
 503. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1921, Side 107
 504. Disnorge.no/gravminner, Ingel Gustavsen 01041924, 29081990, Grua i Lunner: id. 4428351.
 505. Disnorge.no/gravminner, Eivor Gustavsen 19081921, 23012007, Grua i Lunner: id. 4428352.
 506. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1926, Side 36
 507. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Klokkerbok nr. 4 (1943-1952), Viede 1951, Side 152, nr. 8.
 508. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1927, Side 44
 509. Disnorge.no/gravminner, Otto Gustavsen 03061926, 08011995, Grua i Lunner: id. 442770.
 510. Disnorge.no/gravminner, Solveig Alise Gustavsen 22061927, 16111966, Grua i Lunner: id. 4427769.
 511. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1928, Side 50
 512. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1894, Side 21, nr. 32.
 513. Folketelling 1910 for 0533 Lunner herred, Ballangrud østre
 514. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Viede 1915, Side 262
 515. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 34 (1913-1921), Viede 1915, Side 76, nr. 202.
 516. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Fødte og døpte 1890, Side 125, nr. 39.
 517. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 619.
 518. Disnorge.no/gravminner, Hans Moen, 21041890, 08021954, Lunner i Lunner: id. 4429692.
 519. Disnorge.no/gravminner, Ingeborg Moen, 03071894, 12071981, Lunner i Lunner: id. 4429693.
 520. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1915, Side 62, nr. 67.
 521. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 619.
 522. Disnorge.no/gravminner, Torstein Moen 28111915, 01051989, Lunner i Lunner: id. 4429694. På samme gravminne som foreldrene og søsteren Helene Stensrud.
 523. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1920, Side 92, nr. 1.
 524. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 619.
 525. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 21 (1912-1922), Fødte og døpte 1913, Side 51, nr. 134.
 526. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 04.002 Alfaset gravlund. Rolf Stensrud f. 19130531 d. 19770123.
 527. Disnorge.no/gravminner, Helene Stensrud, 31101919, 04032002, Lunner i Lunner: id. 4429695. På samme gravminne som foreldrene og broren Torstein Moen.
 528. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 619.
 529. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1922, Side 6
 530. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1923, Side 14
 531. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1924, Side 19
 532. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1925, Side 32
 533. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1927, Side 41
 534. Disnorge.no/gravminner, Reidar Moen 30011927, 31112003 Lunner i Lunner: id. 4430684.
 535. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1928, Side 52
 536. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1896, Side 33, nr. 49.
 537. Folketelling 1910 for 0533 Lunner herred, Lunner (gaard)
 538. Oppland fylke, Jevnaker i Jevnaker, Ministerialbok nr. 9 (1891-1901), Fødte og døpte 1898, Side 58, nr. 74.
 539. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Viede 1919, Side 271, nr. 4.
 540. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1900, Side 57, nr. 17.
 541. Disnorge.no/gravminner, Kristian Lyseng 28091898, 26091980, Lunner i Lunner: id. 4430376.
 542. Disnorge.no/gravminner, Karoline Lyseng 23011900, 03091982, Lunner i Lunner: id. 4430377.
 543. Disnorge.no/gravminner, Foto av gravminne: Kristian og Karoline Lyseng, Lunner i Lunner.
 544. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1919, Side 88
 545. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1921, Side 104
 546. Dødsannonse i Aftenposten 6. august 1997: Vår alles inderlig kjære Johs. Lyseng døde fra oss 4. august 1997. Tullik. Berit Kristin/Erik. Marianne og Dag Christian. Søsken og øvrige familie. Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, mandag 11. august kl. 12.15.
 547. Anmeldte dødsfall i Aftenposten 11. oktober 2004: Lyseng, Eva Synøve f. 06.02.1924.
 548. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.036.03.001 Nordre gravlund Oslo, Johannes Lyseng f. 21031921 d. 04081997, gravlagt 17101997.
 549. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.036.03.001 Nordre gravlund Oslo, Eva Synøve Lyseng f. 06021924 d. 02102004, gravlagt 05112004.
 550. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1923, Side 14
 551. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1925, Side 28
 552. Disnorge.no/gravminner, Reidar Lyseng 29011925, 16071998, Lunner i Lunner: id. 4430220.
 553. Disnorge.no/gravminner, Foto av gravminne: Reidar Lyseng, Lunner i Lunner.
 554. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Klokkerbok nr. 4 (1943-1952), Viede 1951, Side 154
 555. https://media.digitalarkivet.no/kb10211203220031, nr. 30.
 556. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 631.
 557. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 631.
 558. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1926, Side 38
 559. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1929, Side 54
 560. Oppland fylke, Jevnaker i Jevnaker, Ministerialbok nr. 9 (1891-1901), Fødte og døpte 1900, Side 73, nr. 55.
 561. Disnorge.no/gravminner, Alma Andersen 25091900, 25011994, Lunner i Lunner: id. 4429586.
 562. Oppland fylke, Jevnaker i Jevnaker, Ministerialbok nr. 11 (1902-1913), Fødte og døpte 1902, Side 5, nr. 17.
 563. Disnorge.no/gravminner, Arnt Lyseng 03011902, 02081987 Lunner i Lunner: id. 4430583.
 564. Disnorge.no/gravminner, Foto av gravminne: Arnt Lyseng, Lunner i Lunner.
 565. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1871, Side 70, nr. 54.
 566. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Viede 1894, Side 154, nr. 9.
 567. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1871, Side 68, nr. 27.
 568. Folketelling 1900 for 0533 Lunner herred, Grumstadmarken under 3/2
 569. Oppland fylke, Lunner i Hadeland og Land, Panteregister nr. 3.2 (1906-1950), Realregisterside, Side 61-62
 570. Folketelling 1910 for 0533 Lunner herred, Svensbraaten østre (gaard) 6/9
 571. Disnorge.no/gravminner, Nils A. Svensbraaten f. 03.06.1871, d. 24.05.1968, gravlagt ved Lunner i Lunner: id. 4428960.
 572. Disnorge.no/gravminner, Ingeborg Svensbraaten f. 12.04.1871, d. 05.12.1958, gravlagt ved Lunner i Lunner: id. 4428958.
 573. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1894, Side 18, nr. 10
 574. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Viede 1913, Side 257
 575. Buskerud fylke, Hønefoss i Norderhov, Hønefoss, Klokkerbok nr. 3 (1905-1925), Viede 1913, Side 312, nr. 49.
 576. Oppland fylke, Tingelstad i Gran, Ministerialbok nr. 18 (1889-1899), Fødte og døpte 1892, Side 18, nr. 40.
 577. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1923, Side 16
 578. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1895, Side 25, nr. 27.
 579. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 547.
 580. Oppland fylke, Jevnaker i Jevnaker, Ministerialbok nr. 12 (1914-1924), Viede 1916, Side 186, nr. 17.
 581. Disnorge.no/gravminner, Nils Svendsbråten 18061895, 07111984. Lunner OPL. id. 4430440.
 582. [ ]
 583. Disnorge.no/gravminner, Magda Svendsbråten 25091894, 12121981, Lunner OPL. id. 4430439.
 584. [ ]
 585. Disnorge.no/gravminner, Foto av gravminne Nils og Magda Svendsbråten, Lunner OPL.
 586. Oppland fylke, Jevnaker i Jevnaker, Klokkerbok nr. 4 (1907-1918), Fødte og døpte 1917, Side 86
 587. Oppland fylke, Jevnaker i Jevnaker, Klokkerbok nr. 4 (1907-1918), Fødte og døpte 1917, Side 87
 588. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1918, Side 80, nr. 37
 589. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Klokkerbok nr. 4 (1943-1952), Viede 1945, Side 129, nr. 10.
 590. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 521–581.
 591. Disnorge.no/gravminner, Alf Haug, 02061916, 17011987, Lunner i Lunner: id. 4430572.
 592. Disnorge.no/gravminner, Ingrid Haug, 13051918, 12122010, Lunner i Lunner: id. 4430573.
 593. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 521–581.
 594. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1920, Side 95, nr. 27.
 595. Disnorge.no/gravminner, Nils Olaf Svendsbråten 21031920, 29112005, 02122005 Solbrekk II Sauda ROG: id. 4737813.
 596. Disnorge.no/gravminner, Ester Sofie Svendsbråten 27051922, 25012013, 05022013 Solbrekk II Sauda ROG: id. 4737814.
 597. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1922, Side 6
 598. Disnorge.no/gravminner, Arild Svendsbråten 19051922, 06011989, 11051989 Hakadal i Nittedal: id. 4451703.
 599. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1926, Side 36
 600. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Klokkerbok nr. 5 (1953-1967), Viede 1955, Side 163, nr. 7.
 601. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 547.
 602. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 547.
 603. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 547.
 604. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1897, Side 35, nr. 3.
 605. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1898, Side 48
 606. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1900, Side 59, nr. 39.
 607. Hedmark fylke, Ullern i Sør-Odal, Ministerialbok nr. 8 (1886-1922), Fødte og døpte 1901, Side 55, nr. 24.
 608. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1921, Side 108, nr. 60.
 609. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1902, Side 73, nr. 56.
 610. Disnorge.no/gravminner, Ingvald Svensbraaten f. 19.10.1902, d. 29.12.1994, gravlagt ved Lunner OPL: id.: id. 4428961.
 611. Disnorge.no/gravminner, Anna Mathilde Svensbraaten f. 23.03.1905, d. 19.10.1997, gravlagt ved Lunner OPL: id. 4428959.
 612. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1926, Side 37
 613. Disnorge.no/gravminner, Annie Irene Svensbraaten f. 29.07.1926, d. 19.10.2006, gravlagt ved Lunner OPL: id. 4428962.
 614. Dødsannonse i Aftenposten 26. mars 1980: Min kjære hustru, vår eiegode, snille mor, vår datter, svigerinne og tante Berit Edel Hammer f. Svendsbråten gikk fra oss i dag. Oslo, 17. mars 1980. Arne, Tom Roger og Line Mette, Øvrige familie. Bisettelsen har funnet sted i stillhet. Venligst ingen blomster til hjemmet.
 615. Dødsannonse i Aftenposten 27. desember 1999: Vår kjære, snille pappa og bestepappa, bror, svoger og onkel Arne Hammer født 24. oktober 1934, døde brått fra oss i dag. Oslo, 22. desember 1999. Alltid kjærlig, god og snill. Aldri vi deg glemme vil. Tom Roger/Unn. Line Mette/Pål. Camilla, Therese, Lise Berit, Henrikke Helene, Tom Jarle, Nicolay Folke. Øvrige familie. Bisettes i Vestre krematorium, nye kapell, onsdag 29. desember kl. 12.30. Høytidligheten avsluttes i kapellet. Venligst ingen blomster til hjemmene.
 616. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.004.07.019 Vestre gravlund Oslo Berit E. Hammer f. 14081939 d. 17031980, gravlagt 19061980.
 617. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.004.07.019 Vestre gravlund Oslo Arne Hammer f. 24101934 d. 22121999, gravlagt 08052000.
 618. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s.664.
 619. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1905, Side 87, nr. 1.
 620. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Viede 1926, Side 136
 621. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1907, Side 7
 622. Disnorge.no/gravminner, Ole Svensbråten f. 29.10.1904, d. 02.08.1991, gravlagt ved Lunner OPL: id. 4429461.
 623. Disnorge.no/gravminner, Marte Svensbråten f. Nordby f. 22.06.1907, d. 23.10.1994, gravlagt ved Lunner OPL: id. 4429462.
 624. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1926, Side 34
 625. Aftenposten 11. mai 1951, Personalia: Bryllup: Pinseaften: Else Lund, Oslo, og Frank Svensbråten, Oslo. Adr.: Lund, Åsengt. 31 II, Oslo.
 626. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.061.04.017 Østre gravlund Oslo, Frank Svensbråten f. 21021926 d. 28111988, gravlagt 16051989.
 627. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.061.04.017 Østre gravlund Oslo, Else Svensbråten f. 07021929 d. 04052003, gravlagt 30052003.
 628. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1927, Side 45
 629. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1929, Side 55
 630. Disnorge.no/gravminner, Inger Svensbråten f. 12.07.1929, d. 12.11.2003, gravlagt ved Lunner OPL: id. 4429463.
 631. Oppland fylke, Jevnaker i Jevnaker, Klokkerbok nr. 8 (1954-1969), Viede 1955, Side 149, nr. 19.
 632. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 460.
 633. Disnorge.no/gravminner, Bjarne Svensbråten f. 31121931 Granhøi i Lunner, død 30011997, begr. 10051997 Hole BUS. id. 1888848.
 634. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 460.
 635. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 460.
 636. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 460.
 637. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Klokkerbok nr. 3 (1896-1909), Fødte og døpte 1907, Side 60, nr. 5.
 638. Disnorge.no/gravminner, Kristine Svendsbråten 28111906, 26/101991, Lunner i Lunner OPL: id. 4430679.
 639. Disnorge.no/gravminner, Foto av gravminne, Kristine Svendsbråten. Lunner OPL.
 640. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1909, Side 18, nr. 22.
 641. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Viede 1930, Side 145, nr 4.
 642. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1906, Side 92
 643. Disnorge.no/gravminner, Lars Marius Nordby, 06021906, 19051976, Lunner i Lunner: id. 4430102.
 644. Disnorge.no/gravminner, Margit Nordby, 03041909, 28041979, Lunner i Lunner: id. 4430103.
 645. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 501.
 646. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1911, Side 30, nr. 3.
 647. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1908, Side 12, nr. 35.
 648. Disnorge.no/gravminner, Einar M. Oppen 16061908, 13111976, Lunner i Lunner: id. 4430090.
 649. Disnorge.no/gravminner, Ingrid Oppen 21101910, 29041996, Lunner i Lunner: id. 4430091.
 650. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1913, Side 43, nr. 20.
 651. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1939-1939), Protokollside, Side upaginert
 652. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1919, Side 88, nr. 34.
 653. Disnorge.no/gravminner, Hans Svendsbråten 28021913, 29101989, Nordre Oppdalen, Lunner OPL: id. 4568852.
 654. Disnorge.no/gravminner, Foto av gravminne, Hans Svendsbråten. Oppdalen Lunner OPL.
 655. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1874, Side 78, nr. 84.
 656. Folketelling 1900 for 0533 Lunner herred, Løken, store 10/3
 657. Folketelling 1910 for 0533 Lunner herred, Kjørvensvingen 99/8
 658. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Viede 1918, Side 269
 659. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 34 (1913-1921), Viede 1918, Side 172, nr. 188.
 660. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Fødte og døpte 1894, Side 19, nr. 13.
 661. Disnorge.no/gravminner, Anders Andersen f. 06.10.1873, d. 26.01.1960, gravlagt Lunner i Lunner. Merknad: fjernet, men sto på stein sammen med Kåre Andersen f. 10.07.1927. id. 4430716.
 662. Disnorge.no/gravminner, Petra Andersen f. 05.03.1894. d. 04.01.1944, gravlagt Lunner i Lunner. Merknad: fjernet, men sto på stein sammen med Kåre Andersen f. 10.07.1927. id. 44307415.
 663. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1918, Side 82, nr. 50.
 664. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 1 (1907-1922), Fødte og døpte 1921, Side 101, nr. 5.
 665. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1922, Side 7
 666. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1923, Side 17
 667. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1925, Side 27
 668. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Ministerialbok nr. 2 (1922-1931), Fødte og døpte 1927, Side 45
 669. Oppland fylke, Lunner i Lunner, Klokkerbok nr. 4 (1943-1952), Viede 1952, Side 156, nr. 3.
 670. Granum, Svein Knut & Næss, Hans M. (red.), Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner, Noresund : S.K. Granum, 1996, s. 526–601.
 671. Disnorge.no/gravminner, Kåre Andersen, 10071927, 15071984, Lunner i Lunner: id. 4428842.
 672. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Fødte og døpte 1844, Side 26, nr. 29.
 673. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Konfirmerte 1860, Side 107, nr. 14.
 674. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Viede 1862, Side 176, nr. 9.
 675. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Fødte og døpte 1840, Side 14, nr. 45.
 676. Folketelling 1865 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Lunner, Trankjærnet
 677. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1867, Side 245, nr. 48.
 678. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Viede 1869, Side 195, nr. 10.
 679. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1872, Side 258, nr. 14
 680. Folketelling 1875 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Grumstadsmarken under Grumstad
 681. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Døde og begravede 1880, Side 304, nr. 46.
 682. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1862, Side 27, nr. 73.
 683. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1862, Side 232, nr. 73.
 684. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1864, Side 37, nr. 50.
 685. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1868, Side 248, nr. 39
 686. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Fødte og døpte 1870, Side 66, nr. 39.
 687. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Konfirmerte 1885, Side 163, nr. 21.
 688. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Utflyttede 1886, Side 410, nr. 105.
 689. Emigranter over Oslo 1867-1930
 690. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1797, Side 436-437
 691. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Viede 1821, Side 376-377, nr. 3.
 692. Oslo fylke, Kristiania kjøpstad, Statlig folketelling 1 (RA/EA-4070/J/Jd/L0001), 1801-1801, Pebervigen 446
 693. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1787-1806), Viede 1798, Side 108-109, 10. august 1798
 694. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Forlovererklæringer nr. 10 (1789-1807), Forlovererklæringer 1798, Side 208-209
 695. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1821, Side 52-53, nr. 28.
 696. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 9 (1829-1834), Pantebokside, Side 546, fol. 545b, nr. 33.
 697. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 472.
 698. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0007), 1837-1844, oppb: Statsarkivet i Oslo., fol. 523b.
 699. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0008), 1844-1855, oppb: Statsarkivet i Oslo., fol 284a, 285b.
 700. Høyesterett, Voteringsprotokoll 29 (RA/S-1002/E/Eb/L0029), 1828-1828, oppb: Riksarkivet., fol. 66b.
 701. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 472.
 702. Akershus fylke, Drøbak prestegjeld, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling 63 (RA/S-2231/E), 1865-1865., Bjærgene i Øst, 121.
 703. Akershus fylke, Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Statlig folketelling 46 (RA/S-2231/E), 1865-1865, oppb: Riksarkivet., Sandbrækken, fol. 206b.
 704. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Døde og begravede 1875, Side 103, nr. 12.
 705. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo., 10. mai.
 706. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Døde og begravede 1878, Side 224, nr. 1.
 707. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo., 12. januar.
 708. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1821, Side 44-45, nr. 16.
 709. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Konfirmerte 1838, Side 222, nr. 30.
 710. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Fødte og døpte 1818, Side 30-31, nr. 65.
 711. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Fødte og døpte 1842-1844, Side 317-318, nr. 17 kvinnekj.
 712. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 14b (1857-1859), Pantebokside, Side 514, fol. 513b.
 713. Folketelling 1865 for 0216P Nesodden prestegjeld, Langefjeld 333ab
 714. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0012), 1864-1872, fol. 35, 40, 41, 42b.
 715. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Døde og begravede 1868, Side 194, nr. 11.
 716. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 717. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Langefjeld østre
 718. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 18 (1874-1881), Pantebokside, Side 467, fol. 467.
 719. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1896, Side 301, nr. 13.
 720. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1847-1848, Side 3, nr. 3.
 721. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Konfirmerte 1862, Side 118, nr. 9.
 722. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Viede 1875, Side 167. nr. 5.
 723. Hedmark fylke, Strøm, Ullern, Oppstad i Sør-Odal, Ministerialbok nr. 1 (1849-1859), Fødte og døpte 1854, Side 70, nr. 193.
 724. Folketelling 1865 for 0419P Sør-Odal prestegjeld, 309
 725. 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Langefjeld østre
 726. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 19 (1881-1886), Pantebokside, Side 35
 727. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 24 (1903-1906), Pantebokside, Side 528
 728. Folketelling 1900 for 0216 Nesodden herred, Orebugten 28/12
 729. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, Orebugten (gaard) 28/12
 730. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1911, Side 319, nr. 11.
 731. Akershus fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002), 1910-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 732. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Klokkerbok nr. I 2 (1905-1924), Døde og begravede 1922, Side 231, nr. 5.
 733. Akershus fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002), 1910-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 734. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Fødte og døpte 1876, Side 38, nr. 8.
 735. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1890, Side 191, nr. 11.
 736. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. III 4 (1891-1900), Viede 1895, Side 109, nr. 174.
 737. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Rosteds Gade 5
 738. Emigranter over Oslo 1867-1930
 739. Lorentzen, Harald. Reisen mot vest : emigrasjonshistorie fra Nesodden 1850-1915, Nesodden : H. Lorentzen, 1997 s. 34–35.
 740. "United States Census, 1910," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M2VV-42S : accessed 2 June 2016), Sigurd Knudson, Malden Ward 6, Middlesex, Massachusetts, United States; citing enumeration district (ED) ED 903, sheet 24B, NARA microfilm publication T624 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,374,614.
 741. "Massachusetts State Vital Records, 1841-1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:23RY-YKT : accessed 2 June 2016), Louise Johnson Knudsen, 02 Apr 1917; citing Death, Malden, Suffolk, Massachusetts, United States, certificate number 205, page 163, State Archives, Boston.
 742. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. I 5 (1881-1891), Fødte og døpte 1888, Side 308, nr. 80.
 743. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 744. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 48.
 745. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MFM1-XNX : 14 December 2015), Sigurd Knudsen, Boston Ward 17, Suffolk, Massachusetts, United States; citing sheet 14B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,737.
 746. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQPZ-GZY : 8 December 2015), Sigurd Knudson, 1930.
 747. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K4FJ-FCV : 17 May 2014), Petter Knudsen, Ward 6, Malden, Malden City, Middlesex, Massachusetts, United States; citing enumeration district (ED) 9-255, sheet 6A, family 146, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 1609.
 748. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1894-1897), Fødte og døpte 1895, Side 184, nr. 454.
 749. "Massachusetts Deaths, 1841-1915," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N47M-VHV : accessed 2 June 2016), William Robert Kundsen, 12 May 1912; citing Malden,,Massachusetts, 196, State Archives, Boston; FHL microfilm 2,398,850.
 750. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1896-1903), Fødte og døpte 1898, Side 48, nr. 36.
 751. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 48.
 752. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 48.
 753. "New Hampshire Marriage Records, 1637-1947," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FL8N-CMN : 12 December 2014), Petter S. Knudsen in entry for Arnold Stuart Knudsen and Evelyn Ruth O'Brien, 08 Mar 1942; citing Seabrook, Rockingham, New Hampshire, Bureau of Vital Records and Health Statistics, Concord; FHL microfilm 2,293,149.
 754. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Fødte og døpte 1877, Side 46, nr. 42.
 755. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1892, Side 194, nr. 19.
 756. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1893, Side 298, nr. 2.
 757. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Fødte og døpte 1879, Side 53, nr. 26.
 758. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1894, Side 197, nr. 14.
 759. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 760. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 49.
 761. Vest-Agder fylke, Vanse i Vanse, Ministerialbok nr. A 12 (1879-1903), Fødte og døpte 1883, Side 47, nr. 38.
 762. Rudjord, Kåre. Listaboka 1 : Gard og folk, Farsund : Farsund kommune, 1980, s. 85.
 763. "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KZN2-73K : 12 December 2014), Nikolai Hjalmer Benson, 1917-1918; citing East Boston City no 1, Massachusetts, United States, NARA microfilm publication M1509 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,684,759.
 764. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MFM4-J4W : 14 December 2015), Nikolai Benson in household of Andrew Sorenson, Boston Ward 1, Suffolk, Massachusetts, United States; citing sheet 3B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,728.
 765. "New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KXL3-PW6 : 2 October 2015), Nikolai H Bensen, 1927; citing Immigration, New York, New York, United States, NARA microfilm publication T715 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 766. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQPF-RMZ : 8 December 2015), Nikolai H Bensen, 1930.
 767. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K4FG-PM8 : 17 May 2014), Emma Benson in household of Nicohi Benson, Ward 7, Melrose, Melrose City, Middlesex, Massachusetts, United States; citing enumeration district (ED) 9-378, sheet 8B, family 180, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 1613.
 768. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1882, Side 8, nr. 16.
 769. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1896, Side 201, nr. 13.
 770. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 49.
 771. Oslo fylke, Vålerenga i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1899-1924), Viede 1911, Side 81, nr. 56
 772. Akershus, Oslo fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 4 (1876-1878), Fødte og døpte 1878, Side 192, nr. 14.
 773. Disnorge.no/gravminner, Karl Knudsen begr. 1958 Nesodden: id. 1634248.
 774. Disnorge.no/gravminner, Martha Knudsen begr. 1950 Nesodden: id. 1634250.
 775. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 53–54.
 776. Oslo fylke, Vålerenga i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1899-1915), Fødte og døpte 1913, Side 269, nr. 81.
 777. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 53–55.
 778. Disnorge.no/gravminner, Anker Gilbert Knudsen begr. 1977 Nesodden: id. 1634249.
 779. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1884, Side 14, nr. 10.
 780. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1898, Side 204, nr. 12.
 781. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 50.
 782. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1886, Side 19, nr. 12.
 783. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1887, Side 291, nr. 1.
 784. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1888, Side 24, nr. 5.
 785. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1890, Side 294, nr. 6.
 786. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1894-1897), Fødte og døpte 1894, Side 8, nr. 39.
 787. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1908, Side 225, nr. 5.
 788. Lorentzen, Harald. Reisen mot vest : emigrasjonshistorie fra Nesodden 1850-1915, Nesodden : H. Lorentzen, 1997 s. 34–35.
 789. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MX13-6FR : accessed 2 June 2016), Sinton F Erlandson in household of Fritz Erlandson, Malden Ward 5, Middlesex, Massachusetts, United States; citing sheet 8A, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,713.
 790. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQPZ-L5V : accessed 2 June 2016), Lawrence F Erlandson in entry for Fritz E Erlandson, 1930.
 791. "United States Social Security Death Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JT5R-DX9 : accessed 2 June 2016), Sinton F Erlandson, 24 Jan 1995; citing U.S. Social Security Administration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, ongoing).
 792. "Massachusetts Death Index, 1970-2003," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VZB9-KGJ : accessed 2 June 2016), Signe K Erlandson, 06 Feb 1970; from "Massachusetts Death Index, 1970-2003," database, Ancestry (http://www.ancestry.com : 2005); citing Malden, Massachusetts, death certificate number 005493, Commonwealth of Massachusetts Department of Health Services, Boston.
 793. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MX13-6FR : accessed 2 June 2016), Sinton F Erlandson in household of Fritz Erlandson, Malden Ward 5, Middlesex, Massachusetts, United States; citing sheet 8A, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,713.
 794. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQPZ-L5V : accessed 2 June 2016), Lawrence F Erlandson in entry for Fritz E Erlandson, 1930.
 795. "United States Social Security Death Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JT5R-DX9 : accessed 2 June 2016), Sinton F Erlandson, 24 Jan 1995; citing U.S. Social Security Administration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, ongoing).
 796. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KGWL-ZBJ : 22 May 2014), Sinton F Erlandson, Residence, Kittery Point, Maine, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 797. "Maine Death Index, 1960-1996," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KCVR-MNM : 27 November 2014), Sinton F Erlandson, 24 Jan 1995; citing Death, Kittery, city code 31130, certificate 9500548, Maine State Archives, Augusta.
 798. "United States Social Security Death Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JBZV-25M : 19 May 2014), Ruth H Erlandson, 12 Feb 2007; citing U.S. Social Security Administration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, ongoing).
 799. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KGWL-ZB1 : 22 May 2014), Ruth H Erlandson, Residence, Kittery Point, Maine, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 800. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QJCK-F8ZS : 23 May 2014), Ruth H Erlandson, Residence, Kittery Point, Maine, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 801. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MX13-6FR : accessed 2 June 2016), Sinton F Erlandson in household of Fritz Erlandson, Malden Ward 5, Middlesex, Massachusetts, United States; citing sheet 8A, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,713.
 802. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQPZ-L5V : accessed 2 June 2016), Lawrence F Erlandson in entry for Fritz E Erlandson, 1930.
 803. "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVK2-GJ83 : accessed 2 June 2016), Marian H. Chisholm, 1991; Burial, Marblehead, Essex, Massachusetts, United States of America, Waterside Cemetery; citing record ID 48926100, Find a Grave.
 804. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQPZ-L5V : accessed 2 June 2016), Lawrence F Erlandson in entry for Fritz E Erlandson, 1930.
 805. Robert Williamson Chisholm. Birth: Oct. 6, 1918 Lynn, Essex County, Mass. USA. Death: Apr. 30, 1985, Marblehead, Essex County, Mass. USA. Burial: Waterside Cemetry. Find A Grave
 806. Avskrift av nekrolog 11. juli 1991 publisert i The Marblehead Reporter. Find A Grave
 807. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KLZX-CHQ : 22 May 2014), Carol L Carr, Residence, Sunderland, Massachusetts, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 808. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KLF4-BL8 : 22 May 2014), Peder B Acres, Residence, Marblehead, Massachusetts, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 809. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QJL8-S2XX : 16 May 2014), Peder B Acres, Residence, Marblehead, Massachusetts, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 810. "Massachusetts Death Index, 1970-2003," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VZBD-TTN : 4 December 2014), Peder Acres in entry for Effie M Acres, 02 Jan 2000; from "Massachusetts Death Index, 1970-2003," database, Ancestry (http://www.ancestry.com : 2005); citing Boston, Massachusetts, death certificate number 000058, Commonwealth of Massachusetts Department of Health Services, Boston.
 811. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Konfirmerte 1865, Side 123, nr. 10.
 812. Folketelling 1865 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Sagstuen (plads)
 813. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Viede 1877, Side 169, nr. 13.
 814. Hedmark fylke, Strøm, Ullern, Oppstad i Sør-Odal, Ministerialbok nr. 1 (1849-1859), Fødte og døpte 1851, Side 31, nr. 98.
 815. Folketelling 1865 for 0419P Sør-Odal prestegjeld, Qvenhaug
 816. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1891, Side 295, nr. 12
 817. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Fødte og døpte 1877, Side 47, nr. 55.
 818. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1891, Side 193, nr. 9.
 819. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Viede 1906-1907, Side 262, nr. 2.
 820. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Vibesgate 10
 821. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1880, Side 1, nr. 1.
 822. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1894, Side 198, nr. 13.
 823. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 10 (1908-1922), Viede 1909, Side 13, nr. 39.
 824. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Viede 1908-1909, Side 263
 825. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, Langefjeld østre 27/4
 826. Akershus fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002), 1910-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 827. fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 3 (Fca 0003), 1927-1940, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 828. Lorentzen, Harald. Reisen mot vest : emigrasjonshistorie fra Nesodden 1850-1915, Nesodden : H. Lorentzen, 1997, s. 63.
 829. Disnorge.no/gravminner, Joachim Busk: id. 1637312.
 830. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1909, Side 84, nr. 9.
 831. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1857, Side 53, nr. 28.
 832. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Konfirmerte 1871, Side 114, nr. 8.
 833. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Langefjeld østre
 834. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Viede 1876, Side 168, nr. 5.
 835. Hedmark fylke, Strøm, Ullern, Oppstad i Sør-Odal, Ministerialbok nr. 1 (1849-1859), Fødte og døpte 1854, Side 70, nr. 183.
 836. Folketelling 1865 for 0419P Sør-Odal prestegjeld, Qvenhaug
 837. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 18 (1874-1881), Pantebokside, Side 467, fol. 467.
 838. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1890, Side 294, nr. 1.
 839. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Skifteforhandlingsprotokoll 5 , 1886-1894, oppb: Statsarkivet i Oslo., fol. 90b.
 840. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Viede 1891-1892, Side 253, nr. 2.
 841. 1900 for 0216 Nesodden herred, Langefjeld søndre 27/12
 842. 1910 for 0216 Nesodden herred, Langefjeld østre 27/2
 843. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Klokkerbok nr. I 2 (1905-1924), Døde og begravede 1918, Side 223, nr. 2.
 844. Akershus fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002), 1910-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 845. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1881, Side 4, nr. 3.
 846. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1881, Side 286, nr. 3.
 847. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1882, Side 8, nr. 11.
 848. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1882, Side 287, nr. 5.
 849. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1883, Side 12, nr. 21.
 850. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1883, Side 288, nr. 6.
 851. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1885, Side 15, nr. 17.
 852. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1884-1885, Side 289, nr. 9.
 853. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1886, Side 18, nr. 2.
 854. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1901, Side 209, nr. 12.
 855. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1909, Side 317, nr. 5.
 856. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1888, Side 26, nr. 20.
 857. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1902, Side 212, nr. 18.
 858. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1910, Side 318, nr. 10.
 859. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1860, Side 66, nr. 32.
 860. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Konfirmerte 1874, Side 128, nr. 8.
 861. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Labraaten nordre
 862. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Viede 1891-1892, Side 253, nr. 4.
 863. 1900 for 0216 Nesodden herred, Langfjeld østre 27/4
 864. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1905, Side 310, nr. 5.
 865. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, Langefjeld østre 27/4
 866. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Klokkerbok nr. I 2 (1905-1924), Døde og begravede 1917, Side 222, nr. 10,
 867. Akershus fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002), 1910-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 868. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 8 (1890-1893), Fødte og døpte 1890, Side 31, nr. 256.
 869. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1905, Side 218, nr. 8.
 870. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, Langefjeld østre 27/4
 871. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 872. Akershus fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002), 1910-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 873. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1896, Side 45, nr. 12.
 874. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1910, Side 229, nr. 6-
 875. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1863, Side 75, nr. 23.
 876. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Døde og begravede 1868, Side 194, nr. 18.
 877. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1866, Side 82, nr. 16]
 878. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Døde og begravede 1873, Side 202, nr. 1.
 879. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1823, Side 106-107, nr. 14.
 880. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Konfirmerte 1838, Side 222, nr. 16.
 881. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1825, Side 60, nr. 7.
 882. Folketelling 1865 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Kirkefjerdingen, Holtskov 276b, NB: Matrikkelnr. 276b er feil i transkribert utgave, skal være 267b, se original.
 883. Akershus fylke, Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Statlig folketelling 46 (RA/S-2231/E), 1865-1865, oppb: Riksarkivet., Holt skov 267b.
 884. Folketelling 1875 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Holtbakken 267b
 885. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Døde og begravede 1881, Side 231, nr. 6.
 886. Folketelling 1875 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Bakker
 887. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1879, Side 10, nr. 6 kvinnekj.
 888. fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 889. Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred, Bakken gnr. 62.
 890. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Døde og begravede 1909, Side 193, nr. 3.
 891. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 892. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1867, Side 56, nr. 23.
 893. Aust-Agder fylke, Tromøy i Austre Moland, Ministerialbok nr. A 6 (1855-1863), Fødte og døpte 1857, Side 94, nr. 43.
 894. Folketelling 1865 for 0918P Austre Moland prestegjeld, Stokken, Næs 225e
 895. Oslo fylke, Den evangelisk-lutherske frikirke, østre menighet i Oslo, Dissenterprotokoll nr. 2 (1892-1936), Døde dissentere 1905-1906, Side 166, nr. 3.
 896. Akershus fylke, Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, Dødsfallsprotokoll 1 (Hb 0001), 1901-1907, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 125.
 897. Oslo fylke, Den evangelisk-lutherske frikirke, østre menighet i Oslo, Dissenterprotokoll nr. 2 (1892-1936), Viede dissentere 1908-1910, Side 150, nr. 11.
 898. Vestfold fylke, Nøtterøy i Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 7 (1865-1877), Fødte og døpte 1874, Side 124, nr. 23.
 899. Oslo fylke, Den evangelisk-lutherske frikirke, østre menighet i Oslo, Dissenterprotokoll nr. 2 (1892-1936), Døde dissentere 1923-1927, Side 176, nr. 3.
 900. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 12 , 1923-1925, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1281.
 901. Folketelling 1900 for 0724 Sandeherred herred, Hasle øvre 46/20
 902. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Bjerregaardsgate 1
 903. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Carl J?? Evensen, 03.12.1851 ??an Sogn, m, e, Syk, arbeidsudyktig, Bjerregaards gate 1, Gamle Aker.
 904. Johnsen, Arne Odd. Den moderne hvalfangsts historie : opprinnelse og utvikling. 2 D. 1 : Verdensfangsten 1883-1924 1883-1914, Oslo : Aschehoug, 1967, s. 246.
 905. Sannes, Tor Borch. Fram, Oslo : Norsk maritimt forlag, 1989, s. 174.
 906. Holmesland, Arthur & Dahl, John Aschehougs konversasjonsleksikon. B. 1 : A-August, Oslo, 1954, s. 541.
 907. Hertha (skipshistorie.net).
 908. Cape Evensen, (Wikipedia)
 909. Obituary, Cambridge Journals
 910. Artikkel i Aftenposten 22. april 1913.
 911. Artikkel i Aftenposten 26. juli 1915.
 912. Artikkel i Aftenposten 17. september 1915.
 913. Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste
 914. Emigranter over Oslo 1867-1930
 915. "New York, New York City Municipal Deaths, 1795-1949," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:2WR1-NLY : 20 March 2015), Carl Julius Evensen, 03 Oct 1937; citing Death, Brooklyn, Kings, New York, United States, New York Municipal Archives, New York; FHL microfilm 2,131,349.
 916. Aust-Agder fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Arendal i Arendal, Dissenterprotokoll nr. F 5 (1877-1883), Fødte barn av dissentere 1880, Side 151-152, nr. 23.
 917. Aust-Agder fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Arendal i Arendal, Dissenterprotokoll nr. F 5 (1877-1883), Fødte barn av dissentere 1883, Side 391-392, nr. 31.
 918. Emigranter over Oslo 1867-1930
 919. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JNSS-5JM : 6 December 2014), Rachel Evensen, 19 Sep 1904; citing departure port Christiania, arrival port New York, ship name United States, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 920. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 921. "United States Census, 1910," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MLXM-VB3 : 29 October 2015), Rachel Evansen in household of Emma Gandrup, Cleveland Ward 3, Cuyahoga, Ohio, United States; citing enumeration district (ED) ED 88, sheet 13B, NARA microfilm publication T624 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,375,181.
 922. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X8MC-19N : 8 December 2014), Edward Solberg and Rachael Evensen, 10 Oct 1911; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference p 299; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 886,226.
 923. Hordaland fylke, Samnanger i Os, Klokkerbok nr. A 2 (1879-1897), Fødte og døpte 1883, Side 21
 924. Lauvskard, Nils. Samnanger. 1 : Soga um bygdi, gardarne og ætterne, Bergen : Sigurd Olsens boktrykkeri, 1930, s. 168.
 925. Folketelling 1900 for 1243 Os herred, Solberg 86/2
 926. Folketelling 1910 for 1242 Samnanger herred, Solberg (gaard) Hilderen (plads) 86/2
 927. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MDGQ-5RT : 14 December 2015), Rachael Solberg in household of Evan Solberg, West Park, Cuyahoga, Ohio, United States; citing sheet 24A, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,821,376.
 928. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X4QQ-2DR : 8 December 2015), Rachel Solberg in entry for Even Solberg, 1930.
 929. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWR3-69P : 17 May 2014), Rachel Sulberg in household of Even M Sulberg, Ward 33, Cleveland City, Cleveland City, Cuyahoga, Ohio, United States; citing enumeration district (ED) 92-881, sheet 7A, family 148, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 3238.
 930. "Ohio Deaths, 1908-1953," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X6RM-TL9 : 8 December 2014), Rachel Solberg, 01 Jan 1948; citing , reference certificate; FHL microfilm 2,246,453.
 931. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:2QWM-GYL : 8 December 2014), Morten Solberg and Violet Lamphier, 21 Jul 1934; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference ; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 1,902,055.
 932. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWR3-RH7 : 17 May 2014), Violet Solberg in household of Morton Solberg, Ward 33, Cleveland City, Cleveland City, Cuyahoga, Ohio, United States; citing enumeration district (ED) 92-890, sheet 1B, family 14, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 3239.
 933. "Ohio Death Index, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VKLP-7VW : 8 December 2014), Morten O Solberg, 02 Feb 1969; from "Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007," database and images, Ancestry (http://www.ancestry.com : 2010); citing vol. 19571, certificate number 011207, Ohio Historical Society, Columbus; Ohio Department of Health, State Vital Statistics Unit, Columbus.
 934. "Ohio Death Index, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VKKL-1ZK : 8 December 2014), Violet E Solberg, 16 Aug 1993; from "Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007," database and images, Ancestry (http://www.ancestry.com : 2010); citing vol. 29490, certificate number 059306, Ohio Historical Society, Columbus; Ohio Department of Health, State Vital Statistics Unit, Columbus.
 935. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:2Q7B-KGC : 8 December 2014), Richard G Vander Linde and Clara Salberg, 15 Mar 1933; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference ; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 1,902,054.
 936. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWR3-69R : 17 May 2014), Clara Vander Linde in household of Richard Vander Linde, Ward 33, Cleveland City, Cleveland City, Cuyahoga, Ohio, United States; citing enumeration district (ED) 92-881, sheet 7A, family 149, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 3238.
 937. Aust-Agder fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Arendal i Arendal, Dissenterprotokoll nr. F 6 (1884-1908), Fødte barn av dissentere 1885, Side 53, nr. 35.
 938. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZRD-BJ3 : 8 December 2014), Christian Evensen and Marie Torjusen, 24 Jun 1911; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference P. 351, CN 74401; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 886,225.
 939. Folketelling 1910 for 0923 Fjære herred, Frivold østre 8/26
 940. "Ohio, County Naturalization Records, 1800-1977," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K84T-3GP : 9 December 2014), Christian Evensen, 1914; citing Naturalization, Ohio, Cuyahoga, county courthouses, Ohio; FHL microfilm 1,819,030.
 941. "United States Passport Applications, 1795-1925," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVJP-3HBZ : 4 September 2015), Marie Evensen, 1916; citing Passport Application, Ohio, United States, source certificate #36188, Passport Applications, January 2, 1906 - March 31, 1925, Roll 326, NARA microfilm publications M1490 and M1372 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,531,627.
 942. "United States Passport Applications, 1795-1925," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKDX-NK3K : 13 October 2015), Marie Evensen, 1923; citing Passport Application, Ohio, United States, source certificate #351681, Passport Applications, January 2, 1906 - March 31, 1925, 2388, NARA microfilm publications M1490 and M1372 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,737,946.
 943. Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 2 (1807-1830), Fødte og døpte 1815, Side 60-61
 944. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 945. "Ohio, County Naturalization Records, 1800-1977," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K84T-3GG : 9 December 2014), Antoni Marconini Evensen, 1918; citing Naturalization, Ohio, Cuyahoga, county courthouses, Ohio; FHL microfilm 1,819,030.
 946. "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K6XG-6PZ : 12 December 2014), Antoni M Evensen, 1917-1918; citing Cleveland City no 1, Ohio, United States, NARA microfilm publication M1509 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,411,593.
 947. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XDGC-8Y1 : 8 December 2014), Antoni M. Evensen and Anna Olsen Kjaer, 02 Jan 1918; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference 124903; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 1,888,793.
 948. Aust-Agder fylke, Flosta i Dypvåg, Ministerialbok nr. A 1 (1885-1912), Fødte og døpte 1889, Side 52-53
 949. U. S. A. fylke, New York City, Ministerialbok nr. A 1 (1878-1885), Viede 1885
 950. "Ohio, Cleveland Cemetery Interment Records, 1824-2001," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K6WV-FP4 : 24 May 2014), Anthony M Evensen, 18 Sep 1934; citing p. 117, vol. 1, Alger Cemetery, Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States, East Cuyahoga County Genealogical Society, Lyndhurst.
 951. "Ohio Death Index, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VKT2-1X9 : 8 December 2014), Anna P Evensen, 12 Jan 1974; from "Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007," database and images, Ancestry (http://www.ancestry.com : 2010); citing vol. 21559, certificate number 001691, Ohio Historical Society, Columbus; Ohio Department of Health, State Vital Statistics Unit, Columbus.
 952. Find A Grave
 953. Id#: 0093250 Name: Evensen, Anthony M. Date: Sep 16 1934 Source: Cemetery record; Cleveland Necrology File, Reel #024. Notes: Evensen: Anthony M., age 47, beloved husband of Anna, father of Irene and Adele, son of C. J., brother of Christ, Sam, Carl, Marie Hanson, Rachael Solberg, Maggie Meberg and Ruth Larsen, entered into rest Saturday. Remains at 3769 W. 134 St. until Tuesday noon. Funeral from Bethel Church, corner of Franklin Blvd. and W. 52, Sept. 18, at 2 p. m. 1934. age 47. Alger Cemetery Cleveland, Ohio. Find A Grave, nekrolog
 954. Id#: 0493052 Name: Evensen, Anna P. Date: Jan 14 1974 Source: Cleveland Press; Cleveland Necrology File, Reel #107. Notes: Evensen. Anna P. Evensen, beloved wife of the late Anthony, dear mother of Mrs. Ronald Ware (Irene) and Mrs. John Dobra (Adele) of Rochester, Mich., grandmother of Ronald Dobra, Richard, Debra and Ronald Ware, great-grandmother of Matthew and Kelly Dobra, sister of Kristina of Norway, Olaf of New Jersey and William Klar. Funeral services 11 A.M. Tuesday, Jan. 15, Zeis Funeral Home, 16105 Detroit Ave. Visitation Monday 3-5 And 7-9 P.M. Find A Grave, nekrolog
 955. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 956. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XDGD-JBP : 8 December 2014), Oscar Meberg and Margit Evensen, 14 Feb 1919; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference 188-278; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 1,888,832.
 957. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 958. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 959. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XD2Q-7XV : 8 December 2014), Nils L. Larsen and Ruth Evensen, 03 Jul 1915; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference P196 Ap101783; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 886,233.
 960. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJKY-PWD : 14 December 2015), Ruth Larsen in household of Nels L Larsen, Jamestown Ward 6, Chautauqua, New York, United States; citing sheet 22B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,821,091.
 961. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XMPV-V22 : 8 December 2015), Ruth Larsen in entry for Niels L Larsen, 1930.
 962. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWMP-LL2 : 17 May 2014), Ruth Larsen in household of N L Larsen, Ward 8, Hartford, Hartford Town, Hartford, Connecticut, United States; citing enumeration district (ED) 10-102, sheet 2B, family 36, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 536. .
 963. Vestfold fylke, Sandar i Sandar, Ministerialbok nr. 12 (1883-1895), Fødte barn av dissentere 1883-1893, Side 274, nr. 3.
 964. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 965. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJ2C-2W1 : 6 December 2014), Samuel Evensen, 28 Jun 1911; citing departure port Christiania, arrival port New York, ship name United States, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 966. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X4QQ-C39 : 8 December 2015), Samuel Evanson, 1930.
 967. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWRQ-Z7N : 17 May 2014), Samuel Evensen, Ward 33, Cleveland City, Cleveland City, Cuyahoga, Ohio, United States; citing enumeration district (ED) 92-898, sheet 1A, family 3, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 3239.
 968. "Ohio Deaths, 1908-1953," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X6VT-GPG : 8 December 2014), Samuel Evensen, 06 Jul 1948; citing , reference certificate; FHL microfilm 2,246,466.
 969. Vestfold fylke, Sandar i Sandar, Ministerialbok nr. 14 (1896-1909), Fødte barn av dissentere 1896-1905, Side 247
 970. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 971. "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K6XG-6PC : 12 December 2014), Carl S Evensen, 1917-1918; citing Cleveland City no 1, Ohio, United States, NARA microfilm publication M1509 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,411,593.
 972. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1867, Side 59, nr. 6.
 973. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Viede 1877, Side 79, nr. 6.
 974. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1870, Side 70, nr. 11.
 975. Folketelling 1865 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Braaten (plads)
 976. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1890, Side 92, nr. 10.
 977. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Damstuen 20/8
 978. SAO, Drøbak prestekontor Kirkebøker, Ministerialbok nr. III 4, 1919-1935, s. 223, nr. 2.
 979. Disnorge.no/gravminner, Bernt Johansen Fredbo f. 14071852, d. 03111936, gravl. 10111936: id. 2777603, Frogn.
 980. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1878, Side 4, 7. august. Navn og dato korresponderer med opplysninger ved vielsen 1904.
 981. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Viede 1904-1905, Side 151, nr. 5.
 982. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1877, Side 28, nr. 24.
 983. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Spervigen 18/5
 984. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 180.
 985. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1905, Side 19, nr. 22.
 986. Oslo fylke, Johannes i Oslo, Ministerialbok nr. 13 (1919-1930), Viede 1927, Side 104, nr. 30.
 987. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Viede 1927, Side 172
 988. Hedmark fylke, Furnes i Vang, Ministerialbok nr. 13 (1855-1879), Fødte og døpte 1878, Side 50, nr. 28.
 989. Dødsannonse i Aftenposten 18. november 1940: Min kjære mann cand. pharm. Hans O. Erichsen døde idag. 12. november 1940. Martha Erichsen. Begravelsen finner sted fra Frogn kirke tirsdag den 19. ds. kl. 1.
 990. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 180.
 991. Matrikkelutkastet av 1950, Akershus, Frogn herad, gnr. 19 Oppegård.
 992. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1886, Side 60, nr. 9.
 993. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Viede 1906, Side 152, nr. 6.
 994. Østfold fylke, Tomter i Hobøl, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1904), Fødte og døpte 1886-1887, Side 14, nr. 7.
 995. Disnorge.no/gravminner, Inga Sofie Fredbo f. 09061887, d. 25051944, gravl. 31051944: id. 2777419, Frogn.
 996. Disnorge.no/gravminner, Jørgen Martinius Fredbo f. 16121885, d. 22061966, gravl. 25061966: id. 2777420, Frogn.
 997. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1908, Side 25, nr. 5.
 998. Disnorge.no/gravminner, Bertha Marie Fredbo f. 23031908, d. 23101989, gravl. 31101989: id. 2776763, Frogn.
 999. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1910, Side 30, nr. 4.
 1000. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Viede 1929, Side 176, nr. 8.
 1001. Østfold fylke, Hobøl i Hobøl, Ministerialbok nr. I 6 (1905-1927), Fødte og døpte 1905, Side 4, nr. 4.
 1002. Disnorge.no/gravminner, Gunda Helene Bjerke f. 20121909, d. 17082000, gravl. 24082000: id. 2776762, Frogn.
 1003. Disnorge.no/gravminner, Jacob Bjerke f. 24111904, d. 07051988, gravl. 13051988: id. 2776761, Frogn.
 1004. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1912, Side 37, nr. 4.
 1005. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1910, Side 30, nr. 2.
 1006. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 189.
 1007. Disnorge.no/gravminner, Margrethe Røed f. 02021912, d. 24102003, gravl. 31102003: id. 2777619, Frogn.
 1008. Disnorge.no/gravminner, Johan Røed f. 17101909, d. 05011993, gravl. 12011993: id. 2777618, Frogn.
 1009. Disnorge.no/gravminner, Hans Jørgen Røed f. 23071946, d. 26091962, gravl. 02101962: id. 2777617, Frogn.
 1010. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 189.
 1011. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1915, Side 51, nr. 1.
 1012. Disnorge.no/gravminner, Peder Bakken f. 30091916, d. 22091994, gravl. 19051995: id. 2777432, Frogn.
 1013. Disnorge.no/gravminner, Ingeborg Bakken f. 21111914, d. 11051969, gravl. 11051969: id. 2777431.
 1014. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1918, Side 65, nr. 2.
 1015. Dødsannonse november 2013 i Akerhus Amtstidende: Vår blomsterelskende tante Randi Lagertha Fredbo født 3. januar 1918 sovnet rolig inn i dag. Ullerud sykehjem 24. november 2013. Per. Torill. Runar. Øvrige familie og venner. Begraves ved Frogn kirke 06. desember kl. 13.00. Sørgehøytideligheten avsluttes ved graven.
 1016. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1890, Side 92, nr. 10.
 1017. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. III 6 (1908-1914), Viede 1913, Side 202, nr. 88.
 1018. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 1 (1881-1895), Fødte og døpte 1889, Side 26, nr. 6.
 1019. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 178.
 1020. Disnorge.no/gravminner, Harald Berntsen, begr. 1969 Frogn: id. 2777118.
 1021. Disnorge.no/gravminner, Grethe Lovise Berntsen, begr. 1954 Frogn: id. 2777116.
 1022. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 2 (1895-1916), Fødte og døpte 1914, Side 36, nr. 5.
 1023. Disnorge.no/gravminner, Kåre Brekken f. 21051913, d. 08021986: id. 2776457, Frogn.
 1024. Disnorge.no/gravminner, Helga Othilie Brekken f. 28021914, d. 24092002, gravl. 04102002: id. 2776458, Frogn.
 1025. Disnorge.no/gravminner, Kjell Brekken f. 20091945, d. 27121952: id. 2776459, Frogn.
 1026. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 2 (1895-1916), Fødte og døpte 1915, Side 38, nr. 4.
 1027. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1910, Side 32, nr. 24.
 1028. Disnorge.no/gravminner, Ragna Lagerta Hansen f. 05041915, d. 22022002: id. 2305708, Drøbak.
 1029. Disnorge.no/gravminner, Arne Kolbjørn Hansen f. 12081910, d. 27011998, gravl. 04021998: id. 2305707, Drøbak.
 1030. Akershus fylke, Nordby i Ås, Klokkerbok nr. II 2 (1921-1936), Fødte og døpte 1921, Side 1, nr. 1.
 1031. Disnorge.no/gravminner, Bjarne G. Berntsen, begr. 2006 Frogn: id. 277717.
 1032. Hedmark fylke, Løten i Løten, Ministerialbok nr. 12 (1918-1926), Fødte og døpte 1920, Side 36, nr. 66.
 1033. Disnorge.no/gravminner, Edvin Engebakken f. 16071920, d. 16031978, gravl. 22031978: id. 2778181, Frogn.
 1034. Dødsannonse i Aftenposten 18. mars 1978: Min kjære, tålmodige mann, vår snille pappa og bestefar, min sønn, vår bror, svoger og onkel Edvin Engebakken døde fra oss idag etter et langt sykeleie, 57 år gammel. Frogn, 16. mars 1978. Borghild. Karin, Randi. Helge, Morten og Christer. Selma Engebakken (mor). Øvrige familie. Begraves fra Frogn kirke onsdag 22. mars kl. 13.00.
 1035. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Fødte og døpte 1924, Side 19, nr. 30.
 1036. [Aftenposten 27. desember 1945. Personalia / Bryllup: 29. ds.: Signe Berntsen og Aksel Engebakken. Vielse i Frogner kapell kl. 13.30. Brudeparets adresse: Monsrud, Frogn.
 1037. Dødsannonse i Aftenposten 24. april 1979: Min inderlig kjære mann, vår snille omsorgsfulle far og svigerfar, min kjære sønn, vår bror, svoger og onkel Aksel Engebakken døde plutselig fra oss idag, 60 ½ år gammel. Kolbotn, 22. april 1979. Signe. Eva / Gerhard. Astrid / Kåre. Grethe. Selma Engebakken (mor). Øvrige familie. Begraves fra Kolbotn kapell fredag 27. april kl. 13.
 1038. Dødsannonse i Aftenposten 11. august 2006: Vår inderlig kjære mor og svigermor, snille mormor, vår søster, svigerinne og tante Signe Marie Engebakken født Berntsen, 21. oktober 1923, døde fra oss i dag. Kolbotn, 8. august 2006. Eva / Gerhard. Astrid / Sigmund. Grethe / Knut. Alexander og Hanne, Pia, Camilla og Johnny, Katharina, Kim, Thomas, Susanne. Øvrige familie. Begraves fra Kolbotn kapell onsdag 16. august kl. 10.30.
 1039. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Fødte og døpte 1926, Side 31, nr. 8.
 1040. Disnorge.no/gravminner, Marit Kristine Aas f. 08031926, 05022011, gravl. 16022011: id. 3887808, Nordby i Ås.
 1041. Disnorge.no/gravminner, Arne Halvor Aas f. 05011920, d. 29122005, gravl. 06012006: id. 3887803, Nordby i Ås.
 1042. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1870, Side 44, nr. 7.
 1043. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Viede 1882, Side 194, nr. 5.
 1044. Akershus fylke, Vestby, Garder, Såner i Vestby, Ministerialbok nr. I 8 (1863-1877), Fødte og døpte 1865, Side 18, nr. 92.
 1045. Folketelling 1865 for 0211P Vestby prestegjeld, Stridenhoug
 1046. Martinsen, Osvald. Vestby bygdebok : gård og grend gjennom tidene. 1 : Vestby sokn, Vestby : Vestby kommune, 1974, s. 294.
 1047. Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred, Thorshytten under 20
 1048. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Torshytten, Tomterpl. 20/1
 1049. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Døde og begravede 1915, Side 201, nr. 3.
 1050. Disnorge.no/gravminner, Emilie Johansen f. 22091864, d. 28031915, gravl. 07041915: id. 2777110, Frogn.
 1051. Disnorge.no/gravminner, Karl Nikolai Johansen f. 27021855, d. 19101942, gravl. 24101942: id. 277718, Frogn.
 1052. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1882, Side 31, nr. 8.
 1053. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Viede 1909, Side 163, nr. 6.
 1054. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1888, Side 79, nr. 18.
 1055. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Conradisgate 6
 1056. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Markveien 26.
 1057. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1910, Side 53, nr. 5.
 1058. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.055.02.010 Esther Anette Nilsen f. 31121909 d. 09041996, gravl. 21051996, Østre gravlund.
 1059. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.055.02.010 Thorbjørn Nilsen f. 13091910 d. 24081970, gravl. 16091970, Østre gravlund.
 1060. Dødsannonse i Aftenposten 11. april 1996: Vår alles kjære Esther Anette Nilsen født 31. desember 1909, sovnet stille inn på Stovner sykehjem i dag. Oslo, 9. april 1996. Torgunn og Inge. Anette / Richard. Camilla. Thomas. Morten. Bisettelsen vil foregå i stillhet.
 1061. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.055.02.010 Torgunn Nilsen f. 25021945 d. 15062009, gravl. 27082009, Østre gravlund.
 1062. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1883, Side 42, nr. 24.
 1063. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1064. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1886, Side 58, nr. 4.
 1065. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Viede 1908-1909, Side 154, nr. 1.
 1066. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1884, Side 45, nr. 10.
 1067. Folketelling 1910 for 0203 Drøbak kjøpstad
 1068. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1918, Side 207, nr. 17.
 1069. Akershus fylke, Drøbak sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 , 1894-1926, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1070. Oslo fylke, Fagerborg i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1917-1934), Viede 1920, Side 32, nr. 38.
 1071. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Viede 1920-1921, Side 160
 1072. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1875-1878), Fødte og døpte 1878, Side 200, nr. 471.
 1073. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Døde og begravede 1920, Side 207, nr. 11.
 1074. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1920, Side 211
 1075. Akershus fylke, Frogn lensmann, Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001), 1912-1933, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 23.
 1076. Disnorge.no/gravminner, Hans Fredrik Karlsen f. 11121885, d. 16021978, gravl. 19051978: id. 2777107, Frogn.
 1077. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1908, Side 26, nr. 8.
 1078. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Konfirmerte 1922, Side 112, nr. 9.
 1079. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 21 (1912-1922), Fødte og døpte 1912, Side 11, nr. 82.
 1080. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Storgate 20.
 1081. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.038 Solveig Marie Bjermo f. Karlsen f. 06031912 d. 23011953, gravl. 15061953, Østre Aker kirkegård.
 1082. Dødsannonse i Aftenposten 28. januar 1953: Min inderlig kjære hustru, min mor og min datter fru Solveig Bjermo døde fra oss idag. Oslo, 23. januar 1953. Karl Bjermo, Kari. Sigurd Karlsen. Bisettes i det nye krematorium torsdag 29. januar kl. 10.
 1083. Aftenposten 22. juni 1956: Personalia / Ekteskap: 23. ds : Rigmor Fredheim og Karl Bjermo. Adr.: Bjermo, «Utsikten», Nærsnes.
 1084. Dødsannonse i Aftenposten 4. juni 1977: Min kjære snille mann og min inderlig gode far, min sønn, bror og svoger Karl H. Bjermo sovnet stille inn idag. Oslo, 27. mai 1977. Rigmor. Kari og Chris. Hans Karlsen. Haakon / Dagmar. Signe. Bisettelsen har funnet sted.
 1085. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.038 Karl H. Bjermo f. 30031908 d. 27051977, Østre Aker kirkegård.
 1086. Dødsannonse i Aftenposten 5. august 1988: Min kjære mor og svigermor Rigmor Bjermo f. Fredheim, døde plutselig idag. Oslo, 27. juli 1988. Kari / Chris. Bisettelsen har funnet sted i stillhet.
 1087. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.038 Rigmor B. Bjermo f. Fredheim f. 28111914 d. 27071988, Østre Aker kirkegård.
 1088. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1910, Side 54, nr. 13.
 1089. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Døde og begravede 1910, Side 206, nr. 18.
 1090. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1913, Side 64, nr. 11.
 1091. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Konfirmerte 1927, Side 130, nr. 6.
 1092. Dødsannonse i Aftenposten 15. juni 1993: Vår inderlig snille og gode onkel Haakon Bjermo døde i sitt hjem. Oslo, 5. juni 1993. Kari og Chris. Bisettes i Vestre krematorium, gamle kapell, fredag 18. juni kl. 11.15.
 1093. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.038 Haakon Bjermo f. 06051913 d. 05061993, Østre Aker kirkegård.
 1094. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1888, Side 75, nr. 1.
 1095. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1890, Side 94, nr. 18.
 1096. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1097. "Vermont, St. Albans Canadian Border Crossings, 1895-1954," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QK3Y-VKBK : 9 October 2015), Haakon Karlsen, 1910; citing M1464, Soundex Index to Canadian Border Entries through the St. Albans, Vermont, District, 1895-1924, 122, NARA microfilm publications M1461, M1463, M1464, and M1465 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, publication year); FHL microfilm 1,561,208.
 1098. "Vermont, St. Albans Canadian Border Crossings, 1895-1954," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKQM-82LB : 9 October 2015), Haakon Karlsen, 1895-1924; citing M1461, Soundex Index to Canadian Border Entries through the St. Albans, Vermont, District, 1895-1924, 227, NARA microfilm publications M1461, M1463, M1464, and M1465 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, publication year); FHL microfilm 1,473,027.
 1099. "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K87X-P1C : 12 December 2014), Haakan Carlson, 1917-1918; citing Duluth City no 3, Minnesota, United States, NARA microfilm publication M1509 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,675,463.
 1100. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1892, Side 31, nr. 11.
 1101. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Viede 1915, Side 163, nr. 1.
 1102. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1892, Side 31, nr. 10.
 1103. Akershus fylke, Kroer, Nordby i Follo, Panteregister nr. II 6 (1906-1937), Realregisterside, Side 3
 1104. Disnorge.no/gravminner, Karl Johan Karlsen, d. 1971: id. 3886804, Nordby i Ås.
 1105. Disnorge.no/gravminner, Elise Marie Lundheim, d. 1990: id. 3886806, Nordby i Ås.
 1106. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1915, Side 53, nr. 11.
 1107. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1917, Side 59, nr. 9.
 1108. Disnorge.no/gravminner, Birger Lundheim f. 1917, d. 1956: id. 3888055, Nordby i Ås.
 1109. Akershus fylke, Nordby i Ås, Klokkerbok nr. II 2 (1921-1936), Fødte og døpte 1922, Side 4, nr. 6.
 1110. Disnorge.no/gravminner, Åge Lundheim f. 10021922, d. 21032000, gravl. 30032000: id. 3887206, Nordby i Ås.
 1111. Dødsannonse i Aftenposten 23. mars 2000: Min kjære mann, pappa og svigerfar, vår gode bestefar, min bror, vår svoger og onkel Åge Lundheim født 10. februar 1922, døde stille fra oss i dag etter mange års sykdom, 78 år gammel. Nordby 21. mars 2000. Astrid. Åse / Frank. Camilla og Bent, Tore. Else (søster). Øvrige familie. Begraves fra Nordby kirke torsdag 30. mars kl. 13.00.
 1112. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1896, Side 48, nr. 24.
 1113. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Viede 1919, Side 164, nr. 10.
 1114. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1892, Side 31, nr. 9.
 1115. Disnorge.no/gravminner, Einar Trygve Karlsen f. 05081896, d. 25061970, gravl. 01071970: id. 2304484, Drøbak.
 1116. Disnorge.no/gravminner, Maren Sofie Karlsen f. 29061892, d. 16081980, gravl. 24091980: id. 2304483, Drøbak.
 1117. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Fødte og døpte 1920, Side 9, nr. 5.
 1118. Disnorge.no/gravminner, Erik Lindø Karlsen f. 31011920, d. 03042006, gravl. 15062006: id. 2304482, Drøbak.
 1119. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Fødte og døpte 1921, Side 15, nr. 9.
 1120. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1921, Side 212, nr. 8.
 1121. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Fødte og døpte 1923, Side 20, nr. 7.
 1122. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1923, Side 215, nr. 6.
 1123. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Fødte og døpte 1924, Side 25, nr. 6.
 1124. Dødsannonse 28. desember 2007 i Aftenposten: Min inderlig kjære mann, vår gode far, svigerfar, bestefar, oldefar, bror, svoger og onkel Alf Gunnar Karlsen født 17. februar 1924, sovnet stille inn på Stovnerhjemmet. Oslo, 18. desember 2007. Randi. Jan Egil / Torill. Asbjørn. Heidi, Linda, Thomas, Anne Lene. Oldebarn. Øvrige familie. Bisettes fra Fossum kirke torsdag 3. januar kl. 13.00. Takk til Stovnerhjemmet 3 syd for god pleie. Like kjært som blomster er en gave til Evangeliesenteret. Gaven kan gis i kirken.
 1125. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 16.001.06.043 Alf Gunnar Karlsen f. 17021924 d. 18122007, gravl. 30062008, Vestre Aker kirkegård.
 1126. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Fødte og døpte 1926, Side 34, nr. 2.
 1127. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1933, Side 255, nr. 9.
 1128. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Fødte og døpte 1928, Side 44, nr. 7.
 1129. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1899, Side 58, nr. 3.
 1130. Disnorge.no/gravminner, Bjarne Karlsen f. 10121898, d. 12101988, gravl. 04111998: id. 2777109, Frogn.
 1131. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1901, Side 4, nr. 4.
 1132. Akershus fylke, Heni i Gjerdrum, Ministerialbok nr. II 1 (1881-1921), Viede 1921, Side 187
 1133. Akershus fylke, Gjerdrum, Heni i Gjerdrum, Lysningsprotokoll nr. 1 (1920-1969), Lysninger 1920, Side 3
 1134. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1897, Side 191, nr. 10.
 1135. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 1136. Akershus fylke, Heni i Gjerdrum, Ministerialbok nr. II 1 (1881-1921), Fødte og døpte 1920, Side 98, nr. 4.
 1137. Telemark fylke, Bø i Bø, Klokkerbok nr. 8 (1920-1930), Fødte og døpte 1922, Side 4, nr. 40.
 1138. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 1139. Akershus fylke, Heni i Gjerdrum, Klokkerbok nr. II 1 (1901-1944), Fødte og døpte 1922, Side 50, nr. 8.
 1140. Akershus fylke, Gjerdrum, Heni i Gjerdrum, Lysningsprotokoll nr. 1 (1920-1969), Lysninger 1947, Side 34, nr. 2.
 1141. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 1142. Akershus fylke, Heni i Gjerdrum, Klokkerbok nr. II 1 (1901-1944), Fødte og døpte 1924, Side 52, nr. 3.
 1143. Akershus fylke, Gjerdrum, Heni i Gjerdrum, Lysningsprotokoll nr. 1 (1920-1969), Lysninger 1947, Side 34, nr. 3.
 1144. Oppland fylke, Venabygd i Ringebu, Klokkerbok nr. 8 (1890-1922), Fødte og døpte 1922, Side 36, nr. 4.
 1145. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 1146. Slekter fra Ringebu og Gudbrandsdalen
 1147. Akershus fylke, Heni i Gjerdrum, Klokkerbok nr. II 1 (1901-1944), Fødte og døpte 1926, Side 56, nr. 5.
 1148. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 1149. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 1150. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 1151. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 1152. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1904, Side 15, nr. 17.
 1153. Østfold fylke, Vestre Fredrikstad i Vestre Fredrikstad, Ministerialbok nr. I 6 (1894-1914), Fødte og døpte 1900, Side 97, nr. 91.
 1154. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1955 (1955-1955), Bokside, Side 851
 1155. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 13.011 Herman A. Karlsen f. 19040524 d. 19820112, Bekkelaget urnelund.
 1156. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 13.011 Olga Karlsen f. 19000713 d. 19900529, Bekkelaget urnelund.
 1157. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1910, Side 31, nr. 10.
 1158. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1901, Side 6, nr. 23.
 1159. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 330.
 1160. Disnorge.no/gravminner, Elma Kamilla Skjønhaug f. 11041910, d. 07102006, gravl. 13102006: id. 2777129, Frogn.
 1161. Disnorge.no/gravminner, Harald Skjønhaug f. 02071901, d. 28091991, gravl. 08101991: id. 2777111, Frogn.
 1162. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 330.
 1163. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1858, Side 2, nr. 21.
 1164. Folketelling 1875 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Holtbakken 267b
 1165. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Viede 1886, Side 201, nr. 7.
 1166. Folketelling 1865 for 0216P Nesodden prestegjeld, Nylenna 325b
 1167. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Konfirmerte 1867, Side 125, nr. 7.
 1168. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Utflyttede 1883-1886, Side 354, 1886 nr. 7.
 1169. Akershus fylke, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., tellingskrets II, husliste nr. 73. Carl Hansen s. 1624, Helene Hansen s. 1625, Harald f. 1887 s. 1626, Konrad f. 1889 s. 1627.
 1170. Folketelling 1900 for 0203 Drøbak kjøpstad, Raakeløkken 293
 1171. Folketelling 1910 for 0203 Drøbak kjøpstad, Raakeløkken 293
 1172. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Klokkerbok nr. I 2 (1917-1932), Døde og begravede 1929, Side 215, nr. 10.
 1173. Akershus fylke, Drøbak sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 2 , 1926-1934, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1174. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Klokkerbok nr. I 2 (1917-1932), Døde og begravede 1933, Side 225, nr. 12.
 1175. Akershus fylke, Drøbak sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 2 , 1926-1934, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1176. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1891), Fødte og døpte 1887, Side 100, nr. 19.
 1177. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1891), Fødte og døpte 1889, Side 116, nr. 13.
 1178. Konfirmasjonsinnførsel er her brukt som substitutt for manglende dåpsinnførsel. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Konfirmerte 1905, Side 117, nr. 18.
 1179. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 2 (1891-1896), Fødte og døpte 1893, Side 9, nr. 28.
 1180. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Viede 1914, Side 171, nr. 5.
 1181. Nord-Trøndelag fylke, Vikna i Nærøy, Ministerialbok nr. 786A04 (1899-1912), Konfirmerte 1900, Side 104, nr. 9.
 1182. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, tellingskrets Steilene, Alværn 30/9
 1183. Gravminne Drøbak, Arnt M. Jørgensen f. 16121885, d. 30051973, begr. 23081973. Ragna Jørgensen f. 22071893, d. 03021970. Pål Jørgensen f. 03041964, d. 21031998.DIS Norge, Gravminner i Norge
 1184. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1918, Side 82, nr. 1.
 1185. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Konfirmerte 1932, Side 139
 1186. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 2 (1891-1896), Fødte og døpte 1895, Side 17, nr. 17.
 1187. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Viede 1917, Side 178, nr. 9.
 1188. Østfold fylke, Vestre Fredrikstad i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Ministerialbok nr. 2 (1878-1894), Fødte og døpte 1892, Side 274, nr. 102.
 1189. Østfold fylke, Vestre Fredrikstad i Vestre Fredrikstad, Ministerialbok nr. I 8 (1902-1936), Døde og begravede 1928, Side 302
 1190. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1928, Side 234, nr. 1.
 1191. Østfold fylke, Glemmen i Glemmen, Ministerialbok nr. 17 (1911-1936), Fødte og døpte 1922, Side 237, nr. 7.
 1192. Juul Møller, Tryggve (medvirker). Studentene fra 1941, Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1941, (T. Juul Møller), 1966, s. 143.
 1193. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 10 (1915-1925), Fødte og døpte 1922, Side 220, nr. 186.
 1194. Dødsannonse i Aftenposten 9. august 2007: Vår kjære Gunnar Falck Olsen født 22. november 1921, døde fra oss i dag. Nesodden, 7. August 2007. Rigmor, Per, Kari Anne, Christian og Cecilie, Hilde og Aage, Øvrig familie. Bisettes fra Nesodden kirke fredag 17. august kl. 13.00.
 1195. Dødsannonse i Aftenposten 25. november 2010: Min kjære mor og svigermor, vår farmor og oldemor Rigmor Falck Olsen født 26. mai 1922, sovnet stille inn i dag, på sin kjære ektefelle Gunnars fødselsdag. 22. november 2010. Per, Kari Anne, Christian og Cecilie, Hilde og Aage, Ask, Live, Herman. Bisettes fra Nesodden kirke onsdag 1. des. kl. 13.00.
 1196. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1897, Side 5, nr. 8.
 1197. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1198. "Indiana Marriages, 1811-2007," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV9M-MS9F : 21 January 2016), Willie H Wilse and Karen Hansen, 13 Oct 1921; citing Lake, Indiana, United States, various county clerk offices, Indiana; FHL microfilm 2,414,769.
 1199. "United States Census, 1900," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MMPJ-BML : 22 January 2015), Willie H Wilse in household of Andrew B Wilse, Precinct 3 Seattle city Ward 7, King, Washington, United States; citing sheet 12A, family 260, NARA microfilm publication T623 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,241,745.
 1200. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
 1201. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
 1202. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1203. "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KZ2B-TPM : 12 December 2014), Willie Wilse, 1917-1918; citing Lake County no 2, Indiana, United States, NARA microfilm publication M1509 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,653,557.
 1204. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1205. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XH9F-RKL : 8 December 2015), Karen Wilse in entry for William H Wilse, 1930.
 1206. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1TY-RNJ : 17 May 2014), Karen Wilse in household of Willie H Wilse, Area B, Hammond, North Township, Lake, Indiana, United States; citing enumeration district (ED) 45-114, sheet 6B, family 128, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 1068.
 1207. "New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:24LR-VQZ : 2 October 2015), Karen Wilse, 1948; citing Immigration, New York City, New York, United States, NARA microfilm publication T715 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 1208. Karen Wilse, Nov. 12, 1896, Mar. 4, 1961. Woodland Cemetery, McHenry, Ill. USA. Find A Grave
 1209. "California Death Index, 1940-1997," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VPN6-NXZ : 26 November 2014), William H Wilse, 30 Nov 1972; Department of Public Health Services, Sacramento.
 1210. "Indiana Marriages, 1811-2007," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV9M-KNTJ : 21 January 2016), George A Wilse and Margaret Lynch, 07 Jul 1951; citing Lake, Indiana, United States, various county clerk offices, Indiana; FHL microfilm 2,416,459.
 1211. "Indiana Marriages, 1811-2007," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV9M-GDGQ : 21 January 2016), George Wilse and Dolores Kesterson, 03 Jun 1955; citing Lake, Indiana, United States, various county clerk offices, Indiana; FHL microfilm 2,416,462.
 1212. "United States Social Security Death Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V97T-227 : 19 May 2014), George A Wilse, 25 Nov 2000; citing U.S. Social Security Administration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, ongoing).
 1213. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K16R-K8M : 23 May 2014), George A Wilse, Residence, San Jose, California, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 1214. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1862, Side 44, nr. 54.
 1215. Folketelling 1875 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Holtbakken 267b
 1216. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Viede 1896, Side 85, nr. 7.
 1217. Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred, Tomter øvre under 20/6
 1218. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Stubberud 40/1
 1219. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 262.
 1220. Disnorge.no/gravminner, Julius Furu: id. 2777403.
 1221. Disnorge.no/gravminner, Johanne Furu: id. 2777405.
 1222. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1897, Side 52, nr. 22.
 1223. Disnorge.no/gravminner, Jens Anton Furu: id. 2777364.
 1224. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1899, Side 59, nr. 14.
 1225. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Døde og begravede 1901, Side 183, nr. 16.
 1226. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1901, Side 7, nr. 29.
 1227. Disnorge.no/gravminner, Klaus Ragnvald Furu: id. 2777080.
 1228. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1903, Side 13, nr. 21.
 1229. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1905, Side 18, nr. 17.
 1230. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Konfirmerte 1919, Side 99, nr. 10.
 1231. Disnorge.no/gravminner, Einar Furu: id. 2777402.
 1232. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1907, Side 24, nr. 14.
 1233. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1910, Side 31, nr. 12.
 1234. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1867, Side 85, nr. 91.
 1235. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Døde og begravede 1867, Side 22, nr. 39.
 1236. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1829, Side 139, nr. 5.
 1237. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 20 (1848-1865), Viede 1856, Side 290, nr. 11.
 1238. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 13 (1828-1837), Fødte og døpte 1831, Side 98, nr. 126.
 1239. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Store Vognmandsgade 13
 1240. Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad, Norbygade 46
 1241. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 26 (1867-1884), Døde og begravede 1881, Side 200, nr. 25.
 1242. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 2 (OB/A-20045/H/Hd/L0002), 1879-1887, oppb: Oslo Byarkiv., nr. 690.
 1243. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll A 11 , 1880-1882, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1005.
 1244. Polititidende nr. 18, fredag 7. mars 1890.
 1245. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Kirkegade 4
 1246. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 36 (1901-1919), Døde og begravede 1903, Side 41, nr. 43
 1247. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 2 , 1903-1905, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 900.
 1248. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1857-1871), Fødte og døpte 1857, Side 2, nr. 3.
 1249. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 25 (1847-1867), Døde og begravede 1857, Side 639-640, nr. 221,
 1250. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1857-1871), Fødte og døpte 1858, Side 64, nr. 15.
 1251. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 25 (1847-1867), Døde og begravede 1858, Side 675-676, nr. 143.
 1252. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1857-1871), Fødte og døpte 1859, Side 110, nr. 18.
 1253. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 21 (1865-1884), Viede 1880, Side 327, nr. 39.
 1254. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 14 (1850-1857), Fødte og døpte 1855, Side 386, nr. 158.
 1255. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Værksgade 25, Petrus
 1256. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Kirkegade 4
 1257. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Sommerfryd 10/77
 1258. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Lakkegaden 38
 1259. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Maridalsveien 73
 1260. Aftenposten 1920.07.29, Dødsfald, anmeldt for skifterettens II. afdeling. 28de juli. Handelsmand Josef Frithjof Norman Due. 65 aar 6 mdr.
 1261. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 10 , 1919-1921, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1024.
 1262. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. IV 5 (1912-1929), Døde og begravede 1919, Side 116, nr. 50.
 1263. Norske Intelligenssedler 1919.07.11, Anmeldte dødsfall 10. juli: Kone Sofie Due 61 aar.
 1264. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 10 , 1918-1920, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1005.
 1265. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1878-1888), Fødte og døpte 1880, Side 76, nr. 152.
 1266. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1878-1888), Fødte og døpte 1882, Side 130, nr. 146.
 1267. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 8 (1881-1893), Døde og begravede 1882, Side 229, nr. 94.
 1268. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 6 (1871-1885), Fødte og døpte 1883, Side 253, nr. 61.
 1269. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1885-1903), Døde og begravede 1888, Side 21, nr. 2.
 1270. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1880-1887), Fødte og døpte 1886, Side 110, nr. 29.
 1271. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Kirkegade 4
 1272. Emigranter over Oslo 1867-1930, Margit Elvira Josefa Due.]
 1273. Emigranter over Oslo 1867-1930, Eleonore Due.
 1274. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Sommerfryd 10/77
 1275. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 10 , 1919-1921, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1024.
 1276. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1857-1871), Fødte og døpte 1860, Side 173, nr. 108.
 1277. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Mandalls gate 1
 1278. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1857-1871), Fødte og døpte 1861, Side 230, nr. 102.
 1279. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 25 (1847-1867), Døde og begravede 1861, Side 741-742, nr. 85.
 1280. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 16 (1863-1871), Fødte og døpte 1863, Side 36, nr. 173.
 1281. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Urtegaden 3b
 1282. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Viede 1886, Side 202, nr. 11.
 1283. Folketelling 1865 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Snippen (plads)
 1284. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Konfirmerte 1872, Side 116, nr. 15.
 1285. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1899, stykke 1-12 (OBA/A-20057/Gba), 1899-1899, oppb: Oslo Byarkiv., Kirkegaten 4.
 1286. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Kirkegade 4
 1287. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, Simensstuen 10/4
 1288. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1888-1893), Fødte og døpte 1889, Side 127, nr. 245.
 1289. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1899-1919), Konfirmerte 1904, Side 138, nr. 73
 1290. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Helleborg Sofie Nilsen.
 1291. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 16 (1863-1871), Fødte og døpte 1864, Side 83, nr. 167.
 1292. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 25 (1847-1867), Døde og begravede 1865, Side 837-838, nr. 119.
 1293. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 16 (1863-1871), Fødte og døpte 1865, Side 148, nr. 240.
 1294. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1869-1880), Konfirmerte 1880, Side 167, nr. 35.
 1295. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Urtegaden 3b
 1296. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1879-1891), Viede 1888, Side 269, nr. 129.
 1297. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1875-1924), Konfirmerte 1877, Side 218, nr. 2.
 1298. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Tøiengaden 45
 1299. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Tøiengate 39
 1300. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Tøiengaten 39
 1301. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 13 (1917-1922), Døde og begravede 1915, Side 223, nr. 50.
 1302. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 7 , 1913-1915, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 854.
 1303. Dødsannonse: Min kjære strævsomme Mand og vor kjærlige, gode Far, Bror, Svoger og Svigerfar, Bryggeformand Christian August Rønning hensov stille i Troen paa sin Frelser Tirsdag den 22de Juni Kl. 7 Aften, 53 Aar gammel. Børnene. Marie Rønning. Begravelsen foregaar paa Oslo Gravlund Lørdag 26de Juni Kl. 2. Aftenposten 1915.06.25
 1304. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Tøiengaten 39
 1305. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokollregister 39 , 1939-1939, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1306. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1888-1893), Fødte og døpte 1889, Side 87, nr. 95.
 1307. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 29 (1879-1892), Fødte og døpte 1890, Side 252, nr. 120.
 1308. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 9 (1899-1911), Konfirmerte 1906, Side 134, nr. 196.
 1309. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Tøiengaten 28
 1310. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 39 (1893-1932), Fødte og døpte 1894, Side 21, nr. 31.
 1311. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 39 (1893-1932), Fødte og døpte 1896, Side 54, nr. 49.
 1312. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1897-1905), Fødte og døpte 1898, Side 31, nr. 87.
 1313. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Platous gate 25
 1314. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1897-1905), Fødte og døpte 1900, Side 95, nr. 98.
 1315. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1897-1905), Fødte og døpte 1901, Side 148, nr. 299.
 1316. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1897-1905), Fødte og døpte 1903, Side 204, nr. 160
 1317. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1897-1905), Fødte og døpte 1905, Side 265, nr. 85.
 1318. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 10 (1905-1917), Fødte og døpte 1907, Side 48, nr. 107.
 1319. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 10 (1905-1917), Fødte og døpte 1910, Side 128, nr. 88.
 1320. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 16 (1863-1871), født og død i Kristiania. Fødte og døpte 1867, Side 259, nr. 222.
 1321. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Urtegaden 3b
 1322. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1902, stykke 1-13 (OBA/A-20057/Gbc), 1902-1902, oppb: Oslo Byarkiv.
 1323. Oslo fylke, Kristiania by, Kommunal folketelling , 1903-1903, oppb: Oslo Byarkiv.
 1324. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv.
 1325. Oslo fylke, Vålerenga i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1899-1930), Døde og begravede 1907, Side 91
 1326. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 3 , 1905-1907, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1327. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 16 (1863-1871), Fødte og døpte 1869, Side 331, nr. 14.
 1328. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 26 (1867-1884), Døde og begravede 1869, Side 31, nr. 86.
 1329. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 17 (1869-1878), Fødte og døpte 1870, Side 102, nr. 186.
 1330. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 26 (1867-1884), Døde og begravede 1870, Side 44, nr. 97.
 1331. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1869-1880), Fødte og døpte 1872, Side 151, nr. 208.
 1332. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 2 (OB/A-20045/H/Hd/L0002), 1879-1887, oppb: Oslo Byarkiv., nr. 690.
 1333. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Konfirmerte 1888, Side 172, nr. 11.
 1334. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 32 (1885-1902), Viede 1895, Side 131, nr. 46.
 1335. Østfold fylke, Borge i Borge, Ministerialbok nr. I 6 (1861-1874), Fødte og døpte 1872, Side 114, nr. 73.
 1336. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Dronningensgate 4
 1337. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Dronningens gate 4: Helge Nielsen f. 11.09.1872 Kristiania, m, g, Formand | Klara Nielsen f. 02.07.1872 Borge, k, g | Thorbjørn Johan Nielsen, f. 06.07.1903 Kristiania, m, ug, Kontorist.
 1338. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Helge Abraham Nilsen.
 1339. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Klara Emilie Nilsen.
 1340. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Thorbjørn Johan Nilsen.
 1341. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Helge Abraham Nikolai Nilsen.
 1342. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Helge Abraham Nicolai Nilsen.
 1343. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Klara Nilsen.
 1344. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 39 (1893-1932), Fødte og døpte 1895, Side 38, nr. 43.
 1345. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 39 (1893-1932), Fødte og døpte 1903, Side 166, nr. 51.
 1346. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Thorbjørn Johan Nilsen.
 1347. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 39 (1893-1932), Fødte og døpte 1897, Side 67, nr. 21.
 1348. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1833, Side 170, nr. 7.
 1349. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1834, Side 177, nr. 18.
 1350. Akershus fylke, Drøbak, Pantebok nr. 2 (1855-1867), Pantebokside, Side 187, fol. 187.]
 1351. Akershus fylke, Drøbak prestegjeld, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling 63 (RA/S-2231/E), 1865-1865., Bjærgene i Øst, 121.
 1352. Folketelling 1875 for 0203B Drøbak prestegjeld, Drøbak kjøpstad, 276
 1353. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1891), Døde og begravede 1883, Side 255, nr. 3.
 1354. Folketelling 1885 for 0203 Drøbak kjøpstad, 276
 1355. Akershus fylke, Drøbak, Pantebok nr. 5 (1887-1894), Pantebokside, Side 32, s. 32–33.
 1356. Akershus fylke, Hovedrulle nr. 1 (1860-1892), Protokollside, Side 9
 1357. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1880-1897), Viede 1892, Side 152, nr. 22.
 1358. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Larviksgaden 12
 1359. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Kongsberggaten 19
 1360. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Karlsborgvn. 5
 1361. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 10 , 1918-1920, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 401.
 1362. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1860, Side 20, nr. 21.
 1363. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. I 3 (1871-1877), Døde og begravede 1877, Side 125, nr. 57.
 1364. Akershus fylke, Annotasjonsrulle nr. 2 (1865-1916), Drøbak mønstringsdistrikt. Protokollside, Side 18
 1365. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1862, Side 43, nr. 43.
 1366. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. I 3 (1871-1877), Døde og begravede 1872, Side 110, nr. 12.
 1367. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Døde og begravede 1865, Side 16
 1368. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1865, Side 68, nr. 24.
 1369. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1891), Døde og begravede 1881, Side 251, nr. 21.
 1370. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1868, Side 94, nr. 17.
 1371. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1891), Viede 1889, Side 232, nr. 3.
 1372. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1863, Side 53, nr. 67.
 1373. Akershus fylke, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Jørgen Hansen.
 1374. Akershus fylke, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Louise Marie Hansen.
 1375. Akershus fylke, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Marie Christensen Hansen f. 1888 Drøbak.
 1376. Folketelling 1900 for 0203 Drøbak kjøpstad, Røisebraaten 221
 1377. Folketelling 1910 for 0203 Drøbak kjøpstad, Røsebraaten 241a
 1378. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Døde og begravede 1915, Side 213, nr. 9.
 1379. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1885-1890), Fødte og døpte 1889, Side 137, nr. 77.
 1380. Akershus fylke, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Marie Christensen Hansen f. 1888 Drøbak.
 1381. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Konfirmerte 1903, Side 114, nr. 11.
 1382. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 2 (1891-1896), Fødte og døpte 1894, Side 12, nr. 30.
 1383. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1901, Side 27, nr. 11.
 1384. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Konfirmerte 1915, Side 142, nr. 6.
 1385. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. I 3 (1871-1877), Fødte og døpte 1872, Side 30, nr. 19.
 1386. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. I 3 (1871-1877), Døde og begravede 1873, Side 111, nr. 7.
 1387. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1836, Side 343, nr. 23.
 1388. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Viede 1856, Side 141, nr. 8.
 1389. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Fødte og døpte 1834, Side 114-115, nr. 9.
 1390. Folketelling 1865 for 0216P Nesodden prestegjeld, Fladebybraaten
 1391. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Døde og begravede 1871, Side 199, nr. 4.
 1392. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Viede 1875, Side 167, nr. 4.
 1393. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Fjeldstrand øvre
 1394. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 20 (1886-1893), Pantebokside, Side 93, fol. 93.
 1395. Akershus fylke, Nesodden herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., tellingskrets 2., husliste nr. 24.
 1396. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1891, Side 295, nr. 2.
 1397. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Thorshouggaden 1
 1398. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv., Osterhaugs gd. 1.
 1399. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Osterhaus gate 1
 1400. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 11 (1906-1920), Døde og begravede 1918, Side 120, nr. 65.
 1401. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 9 , 1917-1918, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1232.
 1402. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1857, Side 53, nr. 29.
 1403. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1880-1897), Viede 1886, Side 126, nr. 54.
 1404. Köla C:11 (1844-1856) Bild 31 / sid 54 (AID: v6149.b31.s54, NAD: SE/VA/13309)
 1405. Köla AI:32 (1876-1880) Bild 47 / sid 36 (AID: v11982.b47.s36, NAD: SE/VA/13309)
 1406. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Schjolgade 1
 1407. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 8 (1892-1902), Døde og begravede 1900, Side 251, nr. 26.
 1408. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 1 , 1899-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 392.
 1409. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sørligaden 52
 1410. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sandakerveien 33
 1411. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 16 , 1929-1931, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1168.
 1412. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1885, Side 15, nr. 4.
 1413. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sørligaden 52
 1414. Hordaland fylke, Strusshamn (Askøy) i Askøy, Ministerialbok nr. B 1 (1878-1889), Fødte og døpte 1885, Side 87, nr. 48.
 1415. Disnorge.no/gravminner, Johan B. Jacobsen, begr. 1971 Vestre gravlund, Oslo: id. 682641.
 1416. Disnorge.no/gravminner, Juliane K. Jacobsen, begr. 1981 Vestre gravlund, Oslo: id. 682642.
 1417. Foto av gravminnet.
 1418. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1912, Side 206, nr. 152.
 1419. Dødsannonse i Aftenposten 28. august 2001: Min kjære søster, min gode svigerinne, vår kjære tante Eldbjørg Juliane Tomte født 23. juli 1912, sovnet stille inn 24. august 2001. Arne og Kyllikki, Grethe og Nils, Unni og Knut, Tov, Ragnhild, Sigmund, Mari. Bisettes i Vestre krematorium, nye kapell, mandag 3. september kl. 12.30.
 1420. Foto av gravminnet.
 1421. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1880-1895), Fødte og døpte 1887, Side 189, nr. 124.
 1422. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 15 (1904-1929), Viede 1906, Side 18, nr. 48.
 1423. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1886, Side 7, nr. 36.
 1424. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Braaten 77/27, Nydalen.
 1425. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1426. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1427. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJZD-1JQ : accessed 3 June 2016), Orin Nelson, Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, United States; citing sheet 12B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,417.
 1428. "Illinois, Northern District Naturalization Index, 1840-1950," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKGV-Q1C : accessed 3 June 2016), Kristian Nilsen, 1920; citing Rockford, Illinois, NARA microfilm publication M1285 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.), roll 130; FHL microfilm 1,432,130.
 1429. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1907, Side 81, nr. 10.
 1430. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1431. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJZD-1JQ : accessed 3 June 2016), Orin Nelson, Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, United States; citing sheet 12B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,417.
 1432. "Illinois Deaths and Stillbirths, 1916-1947," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N3Z5-GN8 : accessed 3 June 2016), Gunnard Nelsen, 19 Oct 1942; Public Board of Health, Archives, Springfield; FHL microfilm 1,851,788.
 1433. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1910, Side 129, nr. 70.
 1434. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1435. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJZD-1JQ : accessed 3 June 2016), Orin Nelson, Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, United States; citing sheet 12B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,417.
 1436. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1898-1911), Konfirmerte 1904, Side 64, nr. 38.
 1437. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Gjetemyrs.vn. 50
 1438. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1911-1924), Viede 1916, Side 233, nr. 143.
 1439. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1880-1895), Fødte barn av dissentere 1887-1888, Side 392, nr. 2/1888.
 1440. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Kirkegaardsgate 6.
 1441. Oslo fylke, Matteus i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1917-1938), Fødte og døpte 1918, Side 11, nr. 20/21.
 1442. Juul Møller, Tryggve (medvirker). Studentene fra 1942, Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1942, 1967, s. 469.
 1443. Disnorge.no/gravminner, Leif Norman Rosse, død 05081993, begr. 03061994 Vestre gravlund Oslo: id. 678001.
 1444. Foto av gravminnet.
 1445. Øystein Rosse på Wikipedia
 1446. Øystein Rosse på Alkunne
 1447. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1880-1895), Fødte og døpte 1895, Side 362, nr. 102.
 1448. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1449. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 8 (1910-1919), Konfirmerte 1911, Side 27
 1450. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1451. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJ3H-93G : accessed 3 June 2016), Juul Tomte, 12 Oct 1914; citing departure port Bergen, arrival port New York, ship name Bergensfjord, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 1452. "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K6D1-TRQ : accessed 3 June 2016), Nels Juul Tomter, 1917-1918; citing Rockford County no 1, Illinois, United States, NARA microfilm publication M1509 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,614,546.
 1453. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1897-1905), Fødte og døpte 1899, Side 59, nr. 87.
 1454. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1455. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJZD-1JQ : accessed 3 June 2016), Orin Nelson, Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, United States; citing sheet 12B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,417.
 1456. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1860, Side 66, nr. 38.
 1457. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Fjeldstrand øvre 336b
 1458. Oslo fylke, Johannes i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1883-1907), Viede 1885, Side 38, nr. 40.
 1459. Stavnäs CI:10 (1861-1894) Bild 12 (AID: v8293.b12, NAD: SE/VA/13499)
 1460. Stavnäs AI:24 (1881-1885) Bild 619 / sid 604 (AID: v13249.b619.s604, NAD: SE/VA/13499)
 1461. Stavnäs B:4 (1882-1894) Bild 15 (AID: v8282.b15, NAD: SE/VA/13499)
 1462. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Thorshouggaden 1
 1463. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv., Osterhaugs gd. 1.
 1464. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Osterhaus gate 1
 1465. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Osterhaugsgaten 1
 1466. Oslo fylke, Johannes i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1882-1896), Fødte og døpte 1885, Side 62, nr. 106.
 1467. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1886, Side 290, nr. 7.
 1468. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1887, Side 22, nr. 12.
 1469. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1880-1893), Fødte og døpte 1892, Side 241, nr. 204.
 1470. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1894-1904), Fødte og døpte 1894, Side 8, nr. 71.
 1471. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1894-1904), Fødte og døpte 1896, Side 71, nr, 167.
 1472. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1894-1904), Fødte og døpte 1900, Side 187, nr. 282.
 1473. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1898-1923), Døde og begravede 1901, Side 26, nr. 61.
 1474. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1894-1904), Fødte og døpte 1903, Side 251, nr. 147.
 1475. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1862, Side 73, nr. 39.
 1476. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Fjeldstrand øvre 336b
 1477. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Konfirmerte 1877, Side 139, nr. 9.
 1478. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1880-1897), Viede 1885, Side 121, nr. 54.
 1479. Hedmark fylke, Hamar i Vang, Ministerialbok nr. 11 (1852-1877), Fødte og døpte 1858, Side 22, nr. 10.
 1480. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Schjolgade 1
 1481. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1880-1922), Døde og begravede 1886, Side 54, nr. 95.
 1482. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Toldbodgade 20
 1483. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Toldbodgate 18/20
 1484. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1887, Side 291, nr. 3.
 1485. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1866, Side 81, nr. 29.
 1486. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Nyborg 336a
 1487. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1891, Side 295, nr. 11.
 1488. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1880-1893), Fødte og døpte 1890, Side 206, nr. 10.
 1489. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Thorshouggaden 1
 1490. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv., Osterhaugs gd. 1.
 1491. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Osterhaus gate 1
 1492. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 10 (1895-1912), Fødte og døpte 1899, Side 74, nr. 60.
 1493. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 12.016.03.024 Karl Hilmar Larsen f. 18900104 d. 19650216, Gamlebyen gravlund.
 1494. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 12.016.03.024 Emma Karoline Larsen f. 18990216 d. 19810404, gravlagt 19810410 Gamlebyen gravlund.
 1495. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1868, Side 85, nr. 5.
 1496. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Døde og begravede 1868, Side 194, nr. 6.
 1497. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Fødte og døpte 1869, Side 3, nr. 16.
 1498. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Fjeldstrand øvre 336b
 1499. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1883, Side 179
 1500. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Utflyttede 1887-1905, Side 355
 1501. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1841, Side 296, nr. 8.
 1502. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1860, Side 66, fadderskap se kvinnekj. nr. 32.
 1503. Akershus fylke, Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Statlig folketelling 46 (RA/S-2231/E), 1865-1865, oppb: Riksarkivet., Sandbrækken, fol. 206b.
 1504. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Viede 1875, Side 77, nr. 16.
 1505. Folketelling 1875 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Garder 249c
 1506. Frogn fattigvesen, forhandlingsprotokoll 1881–1903
 1507. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Døde og begravede 1890, Side 255, nr. 13.
 1508. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1509. Frogn fattigvesen, forhandlingsprotokoll 1881–1903
 1510. Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred, Nordli 44/5.
 1511. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Nordli 44/5.
 1512. Akershus fylke, Nesodden herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Anders Olsen.
 1513. Akershus fylke, Nesodden herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Oluf Andersen.
 1514. Akershus fylke, Nesodden herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Johan Kaspersen.
 1515. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Døde og begravede 1915, Side 201, nr. 1.
 1516. Akershus fylke, Frogn lensmann, Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001), 1912-1933, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1517. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1870, Side 117, nr. 97.
 1518. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1885, Side 183, nr. 11.
 1519. Akershus fylke, Nesodden herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Johan Kaspersen.
 1520. Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred, Nordli 44/5
 1521. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Nordli 44/8
 1522. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Døde og begravede 1912, Side 197, nr. 2.
 1523. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1524. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1875, Side 20, nr. 26.
 1525. Akershus fylke, Nesodden herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Oluf Andersen.
 1526. Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred, Nordli 44/5
 1527. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Nordli 44/8
 1528. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, Husbergøen 1/3
 1529. Husbergøya på Wikipedia
 1530. Husbergøya på hjemmesiden til Hudtwalcker & Co. AS
 1531. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Viede 1911, Side 156, nr. 2.
 1532. Gunnarskog C:12 (1874-1904) Bild 136 (AID: v6625.b136, NAD: SE/VA/13170)
 1533. Disnorge.no/gravminner, Hulda Nordli Norrby, begr. 1948 v. Frogn: id. 2777310.
 1534. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1912, Side 37, nr. 5.
 1535. Matrikkelutkastet av 1950 Nordli 44/5 i Frogn
 1536. Disnorge.no/gravminner, Victor Tidemann Nordli, begr. 1969 v. Frogn: id. 2777313.
 1537. Disnorge.no/gravminner, Solveig Caroline Nordli, begr. 1977 v. Frogn: id. 2777314.
 1538. Disnorge.no/gravminner, Gustav Margon Nordli, begr. 1976 v. Frogn: id. 2778160.
 1539. Disnorge.no/gravminner, Snefrid Gretchen Nordli, begr. 1998 v. Frogn: id. 2778161.
 1540. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1878, Side 2, nr. 5.
 1541. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1892, Side 195, nr. 8.
 1542. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 12 (1898-1910), Viede 1900, Side 167, nr. 6.
 1543. Karlanda CI:6 (1841-1878) Bild 107 (AID: v6811.b107, NAD: SE/VA/13271)
 1544. Karlanda AI:17 (1881-1890) Bild 387 / sid 375 (AID: v11721.b387.s375, NAD: SE/VA/13271)
 1545. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1901, Side 6, nr. 27.
 1546. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1907, Side 22, nr. 20.
 1547. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1881, Side 23, nr. 11.
 1548. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Døde og begravede 1885, Side 243, nr. 2.
 1549. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1550. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1799, Side 458-459
 1551. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1815, Side 304-305
 1552. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Innflyttede 1821, Side 604-605, nr, 36.
 1553. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1821, Side 44-45, nr. 16 mannkj.
 1554. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1821, Side 52-53, nr. 28 mannkj.
 1555. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1823, Side 106-107, nr. 14 Kvinnekj.
 1556. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Viede 1825, Side 397-398, nr. 12.
 1557. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 5 (1793-1814), Fødte og døpte 1802, Side 21-22, se under mannkj. 1802.
 1558. Berner, Hj. Nesodden herred : bidrag til bygdens historie, Kristiania : Grøndahl & Søn, 1924, s. 239–240.
 1559. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 498.
 1560. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 500.
 1561. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Døde og begravede 1836, Side 123, nr. 3.
 1562. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Skifteregistreringsprotokoll I 2 , 1836-1847, oppb: Statsarkivet i Oslo., fol. 5a.
 1563. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 19 (1828-1847), Viede 1845, Side 790-791, nr. 96.
 1564. Akershus fylke, Hakadal, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 2 (1779-1814), Annen liste, Fødte og døpte 1795, Side 53, nr. 38.
 1565. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 25 (1847-1867), Døde og begravede 1853, Side 361-362, nr. 274.
 1566. Berg, Arno: Hammersborg, artikkel i St. Hallvard 1940, s. 109.
 1567. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Døde og begravede 1853, Side 433, nr. 428.
 1568. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Fødte og døpte 1826, Side 72-73, nr. 13.
 1569. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Konfirmerte 1841, Side 555-556, nr. 10,
 1570. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Inn- og utflyttede 1850-1851, Side 227, nr. 20,
 1571. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 6 (1841-1853), Viede 1850, Side 354-355, nr. 19.
 1572. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 6 (1841-1853), Dagregister 1849, Side 628-629, Dagregisteret viser at vielsen må ha skjedd i Nordby sogn.
 1573. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Klokkerbok nr. I 2 (1820-1836), Fødte og døpte 1828, Side 144-145, nr. 25.
 1574. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 6 (1841-1853), Inn- og utflyttede 1852, Side 502-503
 1575. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Lakkegaden 22
 1576. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 6 (1841-1853), Fødte og døpte 1850, Side 160-161, nr. 11.
 1577. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Døde og begravede 1855, Side 479, nr. 87.
 1578. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 19 (1842-1852), Fødte og døpte 1852, Side 377, nr. 188.
 1579. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Døde og begravede 1855, Side 479, nr. 86.
 1580. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Fødte og døpte 1854, Side 118, nr. 266.
 1581. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Døde og begravede 1855, Side 480, nr. 120.
 1582. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker, Aker i Vestre Aker, Aker, Ministerialbok nr. 2 (1855-1877), Døde og begravede 1856, Side 306
 1583. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker, Aker i Vestre Aker, Aker, Ministerialbok nr. 4 (1857-1877), Fødte og døpte 1858, Side 14, nr. 8.
 1584. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker, Aker i Vestre Aker, Aker, Ministerialbok nr. 2 (1855-1877), Døde og begravede 1858, Side 356, nr. 19.
 1585. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Klokkerbok nr. 1 (1859-1861), Fødte og døpte 1859, Side 7, nr. 32.
 1586. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Fødte og døpte 1861, Side 185, nr. 8.
 1587. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Døde og begravede 1861, Side 464, nr. 137.
 1588. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1862-1868), Fødte og døpte 1863, Side 41, nr. 6.
 1589. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1862-1868), Fødte og døpte 1866, Side 170, nr. 88.
 1590. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1862-1868), Døde og begravede 1867, Side 215, nr. 24.
 1591. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Lakkegaden 22
 1592. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1832, Side 168, nr. 27.
 1593. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Konfirmerte 1848, Side 91, nr. 8.
 1594. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Viede 1859, Side 283, nr. 31.
 1595. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 5 (1827-1840), Fødte og døpte 1833, Side 84-85, nr. 50.
 1596. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Lakkegaden 22
 1597. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1869-1880), Døde og begravede 1869, Side 337, nr. 207.
 1598. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv., Ambjør Henriette og Hilda Mathilde.
 1599. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv., Gunda Ovidia.
 1600. Folketelling 1875 hos Family Search.
 1601. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 6 (1871-1885), Fødte og døpte 1874, Side 63, nr. 77.
 1602. Akershus, Oslo fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 4 (1876-1878), Viede 1878, Side 438, nr. 181.
 1603. Østfold fylke, Moss, Moss i Moss, Ministerialbok nr. I 7 (1845-1851), Fødte og døpte 1850, Side 63, nr. 65.
 1604. Østfold fylke, Moss, Moss i Moss, Ministerialbok nr. I 8 (1852-1869), Inn- og utflyttede 1858, Side 423
 1605. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1865, Side 44, nr. 26.
 1606. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Norderhovsgade 30b
 1607. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 8 (1883-1894), Døde og begravede 1888, Side 280, nr. 49.
 1608. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll A 14 , 1888-1890, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 2100.
 1609. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Hjemstavnsregister, stykke 10 (OB/A-20045/F/Fb/L0010), 1890-1890, oppb: Oslo Byarkiv.
 1610. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad. Verksgade 26
 1611. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Verksgaten 20
 1612. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 10 (1904-1916), Døde og begravede 1916, Side 192, nr. 57.
 1613. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 8 , 1915-1917, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 787.
 1614. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Fødte og døpte 1859, Side 64, nr. 538,
 1615. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Døde og begravede 1860, Side 426, nr. 252.
 1616. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Fødte og døpte 1861, Side 254, nr. 213.
 1617. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv., Ambjør Henriette og Hilda Mathilde.
 1618. Kirkeby, Birger. Nannestad bygdebok. 1 : Gardshistorie for Nannestad sokn, Nannestad : Nannestad kommune, 1962, s. 616.
 1619. Akershus fylke, Nannestad, Holter, Bjørke i Nannestad, Ministerialbok nr. I 13 (1873-1880), Konfirmerte 1877, Side 123, nr. 9.
 1620. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 6 (1877-1886), Viede 1884, Side 164, nr. 103.
 1621. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. I 1 (1858-1863), Fødte og døpte 1860, Side 137, nr. 156.
 1622. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Toftesgade 39
 1623. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad. Verksgade 26
 1624. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Verksgaten 20
 1625. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Verksgate 20, Petrus (Sofienberg)
 1626. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 14 (1916-1937), Døde og begravede 1929, Side 134, nr. 76.
 1627. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokollregister 29 , 1929-1929, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1628. Dødsannonse i Aftenposten 1929.10.26: Min kjære uforgemmelige hustru, vår altopofrende mor, svigermor og bestemor Ambjørg (Anna) Henriette Petersen f. Gulbrandsen døde idag kl. 13 ½ efter en lang smertefull sygdom, vel 68 år. Oslo, 23. oktober 1929. Joh. Petersen. Hilmar Petersen. Magnhild Prinsdal f. Petersen. Jørgen Prinsdal. Barnebarn. Begravelsen foregår fra Sofienberg kirkegård mandag 28. ds. kl. 2.
 1629. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokollregister 42 (Hbe 0042), 1942-1942, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1630. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1879-1887), Fødte og døpte 1885, Side 320, nr. 237.
 1631. Firmaanmeldelse: Herved anmelde, at undertegnede Hilmar Arthur Johan Petersen, Verksgaten 20, agter at drive handel i Kristiania under firma Hilmar Petersen. Kristiania den 17. september 1919. Hilmar Petersen. Registrert den 19. september 1919. Kristiania magistrat, 3. avd,. 24 sept. 1919 Heiberg. Norsk Kundgjørelsestidende 1919.12.23
 1632. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokollregister 43 (Hbe 0043), 1943-1943, oppb: Statsarkivet i Oslo
 1633. Dødsannonse i Aftenposten 1943.01.18: Min inderlig kjære mann og gode kamerat, bror, svoger og onkel Hilmar Petersen gikk stille og rolig fra oss i dag. Oslo, 13. januar 1943. Anna Petersen f. Andersen. Magnhild og Jørgen Prinsdal. Ella og Birger Andersen. Gerda Andersen. Hans Jørgen, Turi. Bisettes i Det nye Krematorium tirsdag 19. ds. kl. 14.15.
 1634. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 13 (1887-1894), Fødte og døpte 1890, Side 156, nr. 107.
 1635. Dødsannonse i Aftenposten 1943.01.18: Min inderlig kjære mann og gode kamerat, bror, svoger og onkel Hilmar Petersen gikk stille og rolig fra oss i dag. Oslo, 13. januar 1943. Anna Petersen f. Andersen. Magnhild og Jørgen Prinsdal. Ella og Birger Andersen. Gerda Andersen. Hans Jørgen, Turi. Bisettes i Det nye Krematorium tirsdag 19. ds. kl. 14.15.
 1636. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 8 (1883-1894), Fødte og døpte 1888, Side 72, nr. 43.
 1637. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.099.17.009 Magnhild N. Prinsdal f. 26011890 d. 21051964, gravlagt 29071964 Østre gravlund Oslo.
 1638. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.099.17.009 Jørgen Hagbart Prinsdal f. 03061888 d. 19/31967, gravlagt 07061967 Østre gravlund Oslo.
 1639. Akershus fylke, Nordstrand i Nordstrand, Ministerialbok nr. I 2 (1914-1929), Fødte og døpte 1925, Side 112, nr. 70.
 1640. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 06.019.11.022 Høybråten kirkegård, Hans Jørgen Prinsdal f. 01051925 d. 13091999, gravlagt 24091999.
 1641. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1862-1868), Fødte og døpte 1864, Side 110, nr. 313.
 1642. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 2 (OB/A-20045/H/Hd/L0002), 1879-1887, oppb: Oslo Byarkiv., Hilda Mathilde.
 1643. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv., Ambjør Henriette og Hilda Mathilde.
 1644. Kirkeby, Birger. Nannestad bygdebok. 1 : Gardshistorie for Nannestad sokn, Nannestad : Nannestad kommune, 1962, s. 616.
 1645. Akershus fylke, Nannestad, Holter, Bjørke i Nannestad, Ministerialbok nr. I 13 (1873-1880), Konfirmerte 1879, Side 133, nr. 18.
 1646. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Skippergade 24
 1647. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 32 (1885-1902), Viede 1888, Side 44
 1648. Nordland fylke, Bodø i Bodø (Salten), Ministerialbok nr. 801A10 (1888-1899), Viede 1888, Side 209, nr. 26.
 1649. Vestfold fylke, Hof, Vassås i Hof, Ministerialbok nr. I 6 (1851-1877), Fødte og døpte 1858, Side 92, nr. 23.
 1650. Unneberg, Sigurd H. Hof bygdebok. 1 2 : Gårds- og slektshistorie, S.l. : Kommunene, 1964, s. 888.
 1651. Unneberg, Sigurd H. Botne bygdebok. 1 : Gårds- og slektshistorie, Botne : s.n., 1953, s. 352.
 1652. Folketelling 1910 for 0702 Holmestrand kjøpstad, Nordre forstad 12
 1653. Disnorge.no/gravminner, Hilda Lie begr. 1924 Holmestrand: id. 2514353.
 1654. Disnorge.no/gravminner, Edvard Lie begr. 1926 Holmestrand: id. 2514352.
 1655. Oppland fylke, Øyer i Øyer, Ministerialbok nr. 8 (1878-1897), Fødte og døpte 1892, Side 40, nr. 5.
 1656. Oppland fylke, Øyer i Øyer, Ministerialbok nr. 8 (1878-1897), Fødte og døpte 1894, Side 54, nr. 16.
 1657. Nord-Trøndelag fylke, Alstadhaug i Skogn, Ministerialbok nr. 717A09 (1878-1898), Fødte og døpte 1898, Side 99, nr. 3.
 1658. Konf. er her brukt som dok. av dåp. Vestfold fylke, Holmestrand i Holmestrand, Klokkerbok nr. 6 (1901-1923), Konfirmerte 1915, Side 140, nr. 16.
 1659. Disnorge.no/gravminner, Halfdan Edvard Lie begr. 1962 Holmestrand: id. 2514355.
 1660. Disnorge.no/gravminner, Arthur J Lie begr. 1965 Botne, Holmestrand: id. 3940854.
 1661. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1862-1868), Døde og begravede 1868, Side 245
 1662. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1853-1870), Fødte og døpte 1869, Side 283, nr. 68.
 1663. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv., Gunda Ovidia.
 1664. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 7 (1879-1901), Konfirmerte 1884, Side 113, nr. 23.
 1665. Oslo fylke, Gamlebyen (Oslo) i Oslo, Ministerialbok nr. 8 (1891-1908), Viede 1895, Side 231, nr. 47.
 1666. Akershus fylke, Udenes i Nes, Ministerialbok nr. III 1 (1859-1882), Fødte og døpte 1872, Side 40, nr. 32.
 1667. Oslo fylke, Kristiania, Kommunal folketelling nr. 1-65 (1905-1905), Dokumentside, Side 25512
 1668. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1906 (1906-1906), Bokside, Side 1089
 1669. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1670. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JXFP-GMR : 6 December 2014), Gulbrand Olsen, 17 Apr 1907; citing departure port Christiania, arrival port New York, ship name United States, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 1671. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Karlstad Gade 10
 1672. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Verksgaten 20
 1673. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1674. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJG7-J3N : 6 December 2014), Gunda Olsen, 19 Sep 1911; citing departure port Christiania, arrival port New York, ship name Hellig Olav, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 1675. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWYV-RXS : 14 December 2015), Gilbert Olson, Minneapolis Ward 6, Hennepin, Minnesota, United States; citing sheet 1B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,834.
 1676. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X3Z5-KSV : 8 December 2015), Gilbert Olson, 1930.
 1677. "Minnesota Deaths and Burials, 1835-1990," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FDXD-F7F : accessed 1 June 2016), Gunda Ovidie Olson, 10 May 1946; citing Pine, Minnesota, United States, reference 12354; FHL microfilm 2,139.
 1678. Oslo fylke, Gamlebyen (Oslo) i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1889-1899), Fødte og døpte 1895, Side 175, nr. 153.
 1679. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1680. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWYV-RXS : 14 December 2015), Gilbert Olson, Minneapolis Ward 6, Hennepin, Minnesota, United States; citing sheet 1B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,834.
 1681. Find A Grave, Margaret A Bredeson, Lakewood Cemetery, Hennepin, Minneapolis, Minnesota.
 1682. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWYV-RXS : 14 December 2015), Gilbert Olson, Minneapolis Ward 6, Hennepin, Minnesota, United States; citing sheet 1B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,834.
 1683. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWYV-RXS : 14 December 2015), Gilbert Olson, Minneapolis Ward 6, Hennepin, Minnesota, United States; citing sheet 1B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,834.
 1684. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1888-1898), Fødte og døpte 1898, Side 193, nr. 22.
 1685. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1686. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1899-1903), Fødte og døpte 1899, Side 16, nr. 158.
 1687. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1688. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWYV-RXS : 14 December 2015), Gilbert Olson, Minneapolis Ward 6, Hennepin, Minnesota, United States; citing sheet 1B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,834.
 1689. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 5 (1879-1882), Fødte og døpte 1881, Side 126, nr. 18.
 1690. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 2 (1880-1888), Døde og begravede 1883, Side 140, nr. 37.9
 1691. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 1 (1880-1886), Fødte og døpte 1885, Side 123, nr. 142.
 1692. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 4 (1885-1892), Døde og begravede 1888, Side 148, nr. 169.
 1693. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 3 (1886-1892), Fødte og døpte 1887-1888, Side 61, nr. 254.
 1694. Folketelling 1900 for 0238 Nannestad herred, Røtnesholtet under 127/1
 1695. Akershus fylke, Bjørke i Nannestad, Ministerialbok nr. III 2 (1893-1907), Konfirmerte 1902, Side 85, nr. 13.
 1696. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 17 (1906-1934), Viede 1908, Side 25, nr. 14.
 1697. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1890, Side 95, nr. 18.
 1698. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Gruegate 13
 1699. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1914 (1914-1914), Bokside, Side 855.
 1700. Disnorge.no/gravminner, Karl Alfred Nilsen begr. 1943 Nittedal: id. 4415393.
 1701. Disnorge.no/gravminner, Marie Nilsen begr. 1939 Nittedal: id. 4415392.
 1702. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 10 (1905-1917), Fødte og døpte 1909, Side 109, nr. 158.
 1703. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Klokkerbok nr. I 3 (1902-1929), Konfirmerte 1923, Side 145, nr. 8.
 1704. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 10 (1905-1917), Fødte og døpte 1911, Side 157, nr. 141.
 1705. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Klokkerbok nr. I 3 (1902-1929), Konfirmerte 1925, Side 151, nr. 14.
 1706. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Klokkerbok nr. I 3 (1902-1929), Konfirmerte 1928, Side 236, nr. 6.
 1707. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 8 (1902-1926), Fødte og døpte 1916, Side 35, nr. 14.
 1708. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Klokkerbok nr. I 4 (1930-1943), Konfirmerte 1931, Side 69, nr. 3
 1709. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 8 (1902-1926), Fødte og døpte 1919, Side 49, nr. 6.
 1710. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Klokkerbok nr. I 4 (1930-1943), Konfirmerte 1933, Side 77, nr. 14.
 1711. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Fødte og døpte 1839, Side 160-161, nr. 7.
 1712. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 1 (1853-1858), Konfirmerte 1853, Side 13
 1713. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sandakerveien 28
 1714. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Fødte og døpte 1861, Side 254, nr. 213.
 1715. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1853-1870), Fødte og døpte 1869, Side 283, nr. 68.
 1716. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1865-1873), Viede 1873, Side 261, nr. 46.
 1717. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Klokkerbok nr. 3 (1869-1874), Viede 1873, Side 311
 1718. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 1 (1870-1878), Lysninger 1873, nr. 33.
 1719. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 13 (1828-1837), Fødte og døpte 1829, Side 35
 1720. Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sandakervejen 6
 1721. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1882 (1882-1882), Bokside, Side 45
 1722. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1883 (1883-1883), Bokside, Side 45
 1723. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1724. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1725. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1872-1879), Døde og begravede 1879, Side 127, nr. 41.
 1726. "Illinois, Cook County Deaths, 1878-1994," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N72S-28X : 17 May 2016), Olaus Christiansen, 06 Apr 1904; citing , Cook, Illinois, United States, source reference CN 2465, record number 61, Cook County Courthouse, Chicago; FHL microfilm 1,239,701.
 1727. "Illinois, Cook County Deaths, 1878-1994," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q2MQ-CLDT : 17 May 2016), Olaus Christiansen, 06 Apr 1904; citing Chicago, Cook, Illinois, United States, source reference 2465, record number , Cook County Courthouse, Chicago; FHL microfilm 1,239,701.
 1728. "United States Census, 1910," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MKZ3-7P6 : 20 October 2015), Christiana Christianson in household of August Stenson, Chicago Ward 17, Cook, Illinois, United States; citing enumeration district (ED) ED 785, sheet 27B, NARA microfilm publication T624 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,374,273.
 1729. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJQL-TB9 : 14 December 2015), Christine Christiansen, Chicago Ward 27, Cook (Chicago), Illinois, United States; citing sheet 15A, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,338.
 1730. "Illinois Deaths and Stillbirths, 1916-1947," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N3CG-MMF : 27 December 2014), Christiana Christiansen, 19 May 1924; Public Board of Health, Archives, Springfield; FHL microfilm 1,877,528.
 1731. Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sandakervejen 6
 1732. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1872-1879), Fødte og døpte 1878, Side 251
 1733. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1880-1922), Døde og begravede 1880, Side 23, nr. 11.
 1734. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1803, Side 48-49
 1735. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Konfirmerte 1819, Side 246, nr. 22.
 1736. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1823, Side 106-107, nr. 14 kvinnekj.
 1737. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Innflyttede 1825, Side 304, nr. 40.
 1738. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Fødte og døpte 1826, Side 72-73, nr. 13 mannkj.
 1739. Hoved Lægds og Ungt Mandskabs Roulle for Det Aggershuussiske Skarpskytter Regiment, under Commando Herr Oberstelieutenant von Krebs og Det Nordre Follougske Skarpskytter Compagnie. Sessions Stedet Skydsjordet den 20de Marty 1812. Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 49 (RA/EA-5420/E/Eh/L0049), 1812-1812, oppb: Riksarkivet. Merknader: Akershusiske skarpskytterregiment.
 1740. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1832, Side 168, nr. 27 mannkj.
 1741. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1833, Side 170, nr. 7 kvinnekj.
 1742. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1836, Side 343, nr. 23 kvinnekj.
 1743. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0008), 1844-1855, oppb: Statsarkivet i Oslo., fol 284a, 285b.
 1744. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Døde og begravede 1865, Side 16, nr. 11.
 1745. Frogn fattigvesens journal 1865 11te septbr. Frons formandskab. I aarets løb er en familiefader, nemlig Erik Nilsen Tusse, der havde en understøttelse af 30 spd, hvoraf de 4 spd til huusleie, afgaaet ved døden, hvorimod man har været nødt til at understøtte enken, der sat tilbage med 3de uforsørgede børn, med 20 spd aarlig.
 1746. 1865 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Skovfjerdingen, Tusse (plads)
 1747. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Døde og begravede 1870, Side 31, nr. 27.
 1748. Konfirmasjonsinnførselen nyttes her som dokumentasjon for tid og sted av fødsel. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1868, Side 65, nr. 12.
 1749. Folketelling 1865 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Norddal 246ab
 1750. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1868, Side 65, nr. 12.
 1751. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Hasle 315b
 1752. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 1 (1881-1895), Viede 1881-1882, Side 78, nr. 3.
 1753. Vik, Trygve. Ås bygdebok. 2 : Gårdshistorie, Ås : Ås Kommune, 1972, s. 58.
 1754. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 7 (1854-1870), Fødte og døpte 1859, Side 31, nr. 32.
 1755. Frogn fattigvesen, forhandlingsprotokoll 1891–1903
 1756. Folketelling 1900 for 0214 Ås herred, Bratli 111/12
 1757. Folketelling 1910 for 0214 Ås herred, Furulund og Bratli 111/11, 12
 1758. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 2 (1895-1916), Utmeldte 1899-1915, Side 144