Ingvaldsen (Gulbrand Nilsen (1799–1853) fra Lunner, Hadeland) (etterslekt)

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 14. aug. 2019 kl. 20:54 av Dag T. Hoelseth (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en oversikt over etterslekten til Gulbrand Nilsen (1799–1853), sønn av Nils Ingvaldsen (1770–1842) og Anne Andersdatter (ca. 1766–1812). Oversikten er en del av artikkelen Ingvaldsen (Nils Ingvaldsen 1770–1842 fra Lunner, Hadeland) (etterslekt).

Gulbrand Nilsen

Hammersborg torg i 1914. Bygningen med stige på veggen rett foran Trefoldighetskirken er «Sorgenfri» hvor Gulbrand Nilsen var innlagt og døde under koleraepedemien i 1853. Foto: Thorkel Jens Thorkelsen.
 • 2c. Gulbrand Nilsen (1799–1853), født på Fragot i Lunner,[1] og sannsynlig identisk med den 16–årige Gulbrand Nilsen som konfirmeres fra Greftegrev i 1815.[2] Tilgangslisten i Ås ministerialbok viser ungkar og skomaker Gulbrand Nilsen som innflyttet 1821 med attest fra «Halland» (Hadeland),[3] og samme år står han to ganger som fadder; først for sin bror Johannes og kones første barn og deretter for et annet ektepar i nabolaget. Ved begge disse hendelsene har Gulbrand tilhold på Glenne i Frogn.[4],[5] I 1823 er han enda en gang fadder for ett av sin bror Johannes barn, denne gangen sammen broren Erik, både Gulbrand og Erik har da tilhold i plassen Kløfta av Munkerud i Nesodden, og var nærmeste nabo til Johannes sitt daværende bosted på en plass under Kopperud i Frogn.[6] Gift 1824 i Nesodden kirke med Kristiane Gregersdatter Hasle (1801–1836).[7] Kristiane ble født på Hasle søndre i Nesodden av foreldre gårdbruker Gregers Jensen og Ambjør Maria Larsdatter.[8],[9],[10] Gulbrand forpaktet plassen Gullerudnesset av Kristianes foreldre for 4 speciedaler året samt noen arbeidsdager. Huset må han selv ha eid ettersom han tok opp lån med pant i stuebygningen,[11] og eierskapet bekreftes da også i skiftet etter Kristiane som døde allerede i 1836.[12],[13] Gulbrand var som nevnt skomaker, men han drev også med fraktefart og i skifter etter kona nevnes en båt med redskap og seil verdsatt til 30 speciedaler. Husene, som han i 1844 solgte til en svigerinne, var takstert til det dobbelte. Gift 2. 1845 i Christiania med enken Gunhild Olsdatter (1795–?1853),[14] født 1795 i Hakadal av foreldre Ole Andersen Blyverket og h. Anne Olsdatter ved Hakadals verk.[15] Ved dette giftermålet har Gulbrand Nilsen oppholdssted i byen og tituleres som fraktemann. Han døde under koleraepedemien høsten 1853 og var da bosatt i Bekkegata på Grønland, men døde på sykehuset eller lasarettet på «Sorgenfri» (på Hammersborg). Christiania kommune hadde kjøpt denne løkkeeiendommen i 1849, og hovedbygningen ble i tiden etter kjøpet mest benyttet som sykehus. Ettersom Gulbrand døde på «Sorgenfri», og trolig på grunn av omstendighetene rundt koleraepedemien ble han gravlagt dagen etter dødsfallet og begravelsen innført i kirkeboken for Vår Frelsers menighet. Ved denne innførselen kan det se ut som Gulbrand Nilsen var fra Bakkegata (i Pipervika), men forkortelsen Gland peker altså mot Bækkegata på Grønland.[16],[17] Uten å kunne slå det fast med sikkerhet kan det se ut til at Gunhild døde 3 uker senere i samme epedemi, og at hun kan være den 56 år gamle kona Gunhild Olsdatter bosatt i Nordbygata på Grønland som er innført i kirkeboka for Aker.[18] Ingen av disse to dødsfallene er funnet i dødfallsprotkollene for Oslo skifterett eller Aker sorenskriveri.
 • 3a. Andreas Gulbrandsen (1825–), født på Gullerudnesset i Frogn,[19] konfirmert 1841 fra Kirkevika på Nesodden.[20] Ungkar og båtfører Andreas Gulbrandsen Kirkevik flyttet i 1849 fra Nesodden til Christiania.[21] Gift 1849 i Nordby i Ås med Anne Kirstine Olsdatter (1828–),[22],[23] født i en plass under Fåle i Nordby (Ås) av foreldre Ole Syversen og Helene Paulsdatter.[24] Ekteparet var bosatt i Lillebyhagen under Nordby nordre i Nordby frem til de i 1851 flyttet til Kristiania.[25] Andreas og familie var fra 1852 til 1865 bosatt i Lakkegata 22 og 43, i 1866 flyttet de til nr. 24 i samme gate. Han benevnes i kildematerialet som båtmann, båtfører, fraktemann og arbeider. Andreas Gulbrandsen med familie er ikke funnet etter 1867.[26] De to døtrene Amalie Caspara og Helene Mathilde, som kanskje var de eneste av barna som nådde voksen alder, er ikke funnet begravet eller konfirmert i Grønland menighet.
 • 4a. Helene Kristiane Andreasdatter (1851–1855), født i Lillebyhagen i Nordby,[27] død i Lakkegata i Aker.[28]
 • 4b. Grethe Ottilia Andreasdatter (1852–1855), født og død i Lakkegata i Aker.[29],[30]
 • 4c. Hans Oscar Andreassen (1854–1855), født og død i Lakkegata nr. 22 i Aker.[31],[32]
 • 4d. Dødfødsel (1856–1856).[33]
 • 4e. Christiane Otilie Andreasdatter (1857–1858)., født og død i Lakkegata nr. 22 i V. Aker.[34],[35]
 • 4f. Amalie Caspara Andreasdatter (1858–), født i Lakkegata nr. 43, Grønland, Christiania.[36]
 • 4g. Oscar Bernhard Ingvald Andreassen (1861–1861), født og død i Lakkegata nr. 22, Grønland, Christiania.[37],[38]
 • 4h. Helene Mathilde Andreasdatter (1862–), født i Lakkegata nr. 22, Grønland, Christiania.[39]
 • 4i. Ragna Alida Christiana Andreasdatter (1865–1867), født og død i Lakkegata nr. 24, Grønland, Christiania.[40],[41] Hun må være identisk med "Josefine" i folketellingen 1865.[42]
 • 3b. Nils Kristian Gulbrandsen (1832–1916), født på Gullerudnesset i Frogn,[43] konfirmert 1848 i Nesodden.[44] Gift 1. 1859 i Oslo kirke med Maren Sophie Olsdatter (1833–1869),[45] som var født i en plass under Solberg i Nordby (Ås) av foreldre Ole Syversen og Helene Paulsdatter, og var en søster av broren Andreas sin kone.[46] Nils benevnes som matros og arbeidsmann, og bodde i samme gård i Lakkegata som sin bror Andreas, med unntak av i 1864 hvor de var i Norbygata 4 og 1868–1869 hvor de holdt til i Nordbygata 30.[47]. Maren Sophie Olsdatter døde i 1869 kort tid etter at hun fødte datteren Gunda Ovidia,[48] og fattigvesenet i Kristiania fattet straks en resolusjon hvor ekteparets tre døtre ble bortsatt til pleieforeldre. Nils Kristian Gulbrandsen blir i fattigvesenets protokoller beskrevet som i høi Grad drikfældig, og har vel neppe vært i stand til å ta seg av de mindreårige barna.[49],[50] Det er mulig at Nils Kristian er identisk med den ugifte kullsjaueren Nils Gudbrandsen man i 1875 finner i Svingens Gade i Østre Aker.[51] På samme adresse finnes 23 år gamle Amalie Gundersen født i Moss med hennes null år gamle sønn Karl Emil født i Kristiania, sistnevnte trolig født i august 1874 utenfor ekteskap på Rikshospitalet hvor moren navngis som Josefine Amalie Gundersen.[52] Gift 2. i desember 1877 Ø. Aker med Josefine Amalie Gundersen (1850–1888),[53] født i Moss av foreldre blikkenslager Gunder Johannesen og h. Inger Andrine Hansdatter.[54] Josefine Amalie flyttet 1858 med familien fra Moss til Drøbak,[55],[56] noe som antagelig har forårsaket at hennes fødested ved giftermålet ble oppført som Drøbak. Ved vielsen var ekteparet bosatt på Malmøya hvor de fortsatt var i 1880 til de før 1884 flyttet til Norderhovsgata på Kampen hvor de var bosatt frem til Josefine Amalie Gulbrandsen døde i 1888.[57],[58],[59] Da så bryggearbeider Nils Gulbrandsen forsvinner fra Norderhovsgata i adressebøkene, dukker det en opp en arbeider ved samme navn, først i Rådhusgata og deretter i Grefsenveien på Sagene, uten at det er mulig å bestemme om dette er samme person. I 1890 dukker Nils Gulbrandsen opp igjen med mer sikkerhet, han ble da registrert i fattigvesenets hjemstavnsprotokoll som tvangslem med hjemstavn til Aker.[60] Fra før 1900 og frem til han døde i 1916 hadde Nils Kristian Gulbrandsen tilhold hos- og ble forsørget av en svigersønn, datteren Ambjør Henriettes ektemann i Verksgata. Alle tre døtrene fra 1. ekteskap og sønnen fra 2. ekteskap var i live da han døde, av disse befant en seg i Amerika og de øvrige i Norge.[61],[62],[63],[64]
 • 4a. Christiane Otilie Nilsdatter (1859–1860), født og død i Lakkegata, Grønland, Christiania.[65],[66]
 • 4b. Ambjør Henriette Nilsdatter (1861–1929), født i Lakkegata nr. 22, Grønland, Christiania.[67] Etter sin mors død i 1869 ble Ambjør sammen med søsteren Hilda bortsatt av fattigvesenet til forpakter Gulbrand Wiig og kone på gården Kneppe i Nannestad. I følge protokollen fra Kontoret for utsatte var hun forsømt og svakelig, men nøt omhyggelig pleie hos fosterforeldrene som selv ikke hadde barn.[68],[69] Konfirmert 1877 fra Kneppe i Nannestad,[70] og oppholdt seg 1884 i Lakkegata 59. Gift 1884 i Grønland menighet med sadelmakersvenn og senere tapetserer Nils Peter Johan Petersen (1860–1942),[71] født i Rådhusgata av foreldre sadelmaker Nils Clausinius Petersen og Hanna Marthine f. Adamsen (Lund).[72] Ekteparet var først bosatt i Toftesgate 39, og fra før 1900 og frem til deres død i Verksgate på Sofienberg.[73],[74],[75],[76] Ambjør Henriette Petersen døde i 1929[77],[78],[79] og ektemannen i 1942.[80]
 • 5a. Hilmar Johan Arthur Petersen (1885–1943), født i Kristiania.[81] Kalkulatør hos Gunnerius Pettersen. Opprettet 1919 et firma i eget navn på hjemmeadressen Verksgate 20.[82] Gift med Anna Andersen. Død 1943.[83],[84]
 • 5a. Magnhild Nathalie Petersen (1890–1964), født i Kristiania.[85] Gift 1922 i Petrus menighet med Jørgen Hagbart Arnesen Prinsdal (1888–1967,[86] født i Østre Aker av foreldre gårdbruksforpakter Hans Arnesen og h. Gina Jensen.[87] Magnhild og Jørgen Hagbart Prinsdal er gravlagt på Østre gravlund, Oslo.[88],[89]
 • 6a. Hans Jørgen Prinsdal (1925–1999), født på Ljan, Ø. Aker.[90] Stasjonsbetjent. Gift 1950 i Gjesåsen kirke i Åsnes med bankassisten Ingrid Evelyn Bakken (1926–),[91] født i Gjesåsen sogn i Åsnes av foreldre arbeider og småbruker Ole Martinsen Bakken og h. Marie Gustavsdatter.[92] Hans Jørgen Prinsdal er gravlagt på Høybråten kirkegård, Oslo.[93]
Gårdsinteriør fra Nordbygata 4. Kunstner: Peter Andreas Blix (1831-1901).
Parti fra gårdsplassen i Nordbygata 4. 1953. Foto: Dagbladet.
 • 4c. Hilda Mathilde Nilsdatter (1864–1924), født i Nordbygata nr. 4, Grønland, Christiania.[94] Etter sin mors død i 1869 ble Hilda sammen med søsteren Ambjør bortsatt av fattigvesenet til forpakter Gulbrand Wiig og kone på gården Kneppe i Nannestad. I følge protokollen fra Kontoret for utsatte var hun forsømt og svakelig, men nøt omhyggelig pleie hos fosterforeldrene som selv ikke hadde barn. Hilda hadde hjerteproblemer og var ofte sengeligende, og ble i 1880 innlagt på Rikshosptalet.[95],[96],[97] Konfirmert 1879 fra Kneppe i Nannestad.[98] Var 1885 i tjeneste hos losjivert Jørgen Sundby i Skippergata 24.[99] Gift 1888 i Victoriahavn (Narvik) med kontorbetjent og senere banemester ved jernbanen Edvard Anton Lie (1858–1926),[100],[101] født på Åkerholt i Vassås, Hof i Vestfold av foreldre gårdbruker Anton Sørensen og Maren Helene Ellefsdatter som senere kom til Li øvre i Botne. Edvard Antonsen hadde tidligere vært gift med Hanna Kristine Kristensdatter (1852–1884) som døde i barsel i Holmestrand.[102],[103],[104] Ekteparet var 1892–1894 bosatt i Øyer hvor Edvard var oppsynsmann ved jernbaneanlegget, innehadde samme stilling i 1898 da de oppholdt seg i Skogn, i Narvik 1900, Arendal 1904 og Lund på Jæren 1905. Fra før 1910 i Holmestrand[105] hvor Edvard Olsen var banemester. Hilda Mathilde Lie døde 1924 og Edvard Lie i 1926, begge ligger begravet i Holmestrand.[106],[107]
 • 5a. Hanna Marie Lie (1892–1938), født i Langsveen, Øyer OP.[108] Bosatt 1910 i Holmestrand. Gift 1920 i Grønland kirke, Kristiania med jernbanearbeider (sementstøper) Johan Albert Andersen (1890–1976),[109] født i Trysil av foreldre arbeider Anders Persen Grøna og h. Karen Arntsdatter.[110] Ekteparet var i 1923 bosatt i Lunner på Fjellhammarskog i Lørenskog, Skedsmo og senere i Sunnmørsgata 7 i Oslo hvor Hanna Marie døde i 1938. Hun ble gravlagt på Nordre gravlund.[111],[112] Enkemann Johan Albert Andersen giftet seg på ny i 1941 med hushjelp Mathea Andresen (1894–1968), hun var født i Vang HED av foreldre husmann Andreas Mikkelsen og h. Mathea Olsdatter.[113] Johan Albert og Mathea Andersen er gravlagt på Østre Aker kirkegård, Oslo.[114],[115],[116]
 • 6a. Else Maria Andersen (1923–2013), født i Lørenskog, Skedsmo.[117] Var i 1948 fabrikkarbeiderske bosatt i Munkedamsveien 55, Oslo. Gift 1948 i Oslo med spesialarbeider Håkon Øren (1921–2006),[118] født i Søndre Osen, Trysil av foreldre børsemaker Ingebret Johannesen Øra og h. Marie Nilsdatter.[119] Else Marie og Håkon Øren er gravlagt på Gamle Aker kirkegård, Oslo.[120],[121],[122],[123]
 • 7a. Øren (m) (–).
 • 5b. Margit Sofie Lie (1894–1976), født i Grimsrudhagen, Øyer OP.[124] Bosatt 1910 i Holmestrand. Gift 1920 i Holmestrand med postekspeditør Dagfinn Marius Nøding (1894–1983),[125] født i Mandal av foreldre styrmann Nikolai Salvesen Nøding og h. Thora Margrete Torjesen.[126] Dagfinn Nøding begynte i 1910 som bud ved Mandal postkontor hvor han ble elev og tjenestegjorde senere i Kristiania hvoretter han i 1914 ble ansatt som assistant ved Holmestrand postkontor og i 1917 som postekspeditør ved Kristiania postkontor før han 1920 ble overflyttet til Tønsberg og til Drammen i 1921. Konstituert der som fullmektig II 1932 og ansatt som sådan i 1937. Fra 1946 fullmektig I. Var styremedlem i Buskerud krets av Det norske Postmannslag 1929–1947, medlem av tjenestemannsutvalget og formann i feriehjemstyret 1934–1937.[127] Dagfinn og Margit Sofie Nøding er gravlagt på Bragernes kirkegård, Drammen.[128],[129],[130],[131]
 • 6a. Tor Edward Nøding (1922–2000), født i Drammen.[132],[133],[134] Tor Nøding var postelev og tjenestegjorde i Drammen og Hønefoss, ansatt som reserveekspeditør 1945 med tjeneste i Drammen og senere Sandvika. Ble 1947 ansatt som ekspeditør ved Drammen postkontor, 1955 sekretær II ved Poststyret i Oslo, sekretær samme sted 1958 og senere førstesekretær, konsulent II, lærer ved Postskolen i postale fag samt styremedlem og andre tillitsverv i Buskerud krets av Det norske Postmannslag. Nøding var teaterinteressert og satte sitt preg på teaterlivet i Drammen.[135],[136],[137] Gift 1951 med Solveig Johanne Berner Bertelsen (1921–2014),[138] født i Haugesund av foreldre kjøpmann og senere reklamemaler Adolf Berner Bertelsen og h. Sara Claudine Arntzen.[139] Tor og Solveig Nøding er gravlagt på Bragernes kirkegård, Drammen.[140],[141],[142],[143]
 • 7a. Dag Øyvind Nøding (1953–2004). Dag Øyvind Nøding er gravlagt på Bragernes kirkegård, Drammen.[144],[145]
 • 7b. Nøding (m) (1954–).
 • 6b. Astri Nøding (1928–), født i Drammen.
 • 5c. Bjarne Frithjof Lie (1898–1964), født i Støre, Alstahaug i Skogn NT.[146] Bosatt 1910 i Holmestrand. Gift 1927 i Oslo med syerske Betzy Othilie Stenbæk (1905–1973),[147],[148] født i Brandval HED av foreldre skomaker og senere tomtearbeider Karl Marius Nilsen Stenbæk og h. Marie Andersen på Nor skole. NB: Hun er oppgitt med feil fødselsår i vielsesinnførslene.[149] Bjarne Lie var ved vielsen bosatt i Briskebyveien 44 og innført som løsarbeider, samtidig viser adressebok for Oslo 1929 ham oppført på samme adresse som jernbanearbeider. Han er ikke senere oppført i adressebøker for Oslo.[150] Ansatt 1938 som stasjonsbetjent i Kragerø og 1944 som stasjonsformann i Kristiansand.[151],[152] Bjarne Frithjof og Betzy Othilie Lie er gravlagt på Lund kirkegård, Kristiansand.[153],[154]
 • 5d. Halfdan Edvard Lie (1900–1962), født i Narvik.[155] Bosatt 1910 i Holmestrand. Gift 1929 med serveringsdame Inger Margrethe Skogseth (1904–1993),[156] født i Kristiania av ugifte foreldre (senere ekteviet) gårdmannssønn Anders Gulbrandsen Hvam og gårdmannsdatter Inga Mathilde Fyhri.[157] Inger Margrethe er oppgitt med fødselsår 1905 både i folketellingen 1910[158] og på gravminnet, i den nevnte folketellingen er hun i tillegg oppført med feil fødselsdato og er gitt patronymet Aronsen i stedet for det riktige Andersen. En forklaring på forekomsten av uriktig fødeår kan være at hun ble født og hjemmedøpt i 1904, men at hjemmedåpen ikke ble stadfestet før 1 å senere i 1905. Slektsnavnet Skogseth har hun fra sin far Anders Gulbrandsen fra Hvam lille i Nes på Romerike som i 1914 kjøpte en utskilt part av gården Hvam lille som fikk navnet Skogseth (gnr. 219 bnr. 5).[159] Anders Gulbrandsen tok navnet Skogseth og datteren Inger Margrethe ble konfirmert fra samme sted i 1920.[160] Anders Gulbrandsen tok med seg navnet Skogseth videre da han i 1934 kjøpte en parsell av gården Fenstad store i Nes, denne eiendommen fikk også navnet Skogseth (gnr. 64 bnr. 17).[161] Det finnes flere eiendommer ved navn Skovseth/Skogset/Skogseth i Nes, men det er altså den førstenevnte som er opprinnelsen Inger Margrethes slekts- eller etternavn. Hun brukte navnet Skogseth allerede i 1923 da hun arbeidet som ekpeditrise og var bosatt i Kristiania.[162] Halfdan Lie var i 1922 fadder i dåpen til sin nevø Tor Edward Nøding i Drammen, han ble da benevnt som stikningsformann Halfdan Lie.[163] I ekteskapslysningen 1929 i Arbeiderbladet ble han benevnt som konduktør, ellers er han i boken «De Norske jernbaner og deres personale. 2. 2 : Norges jernbanepersonale : personalbiografier» nevnt som stikningsformann med tjenesteansenitet fra 1944 og som stikningsformann i 1950.[164] Halfdan Edvard og Inger Margrethe Lie er gravlagt i Holmestrand.[165],[166]
 • 5e. Arthur Johan Lie (1904–1965), født i Arendal. Bosatt 1910 i Holmestrand. Gift 1930 i Botne VF med Mathilde Nilsen (1908–2003),[167],[168] født i Holmestrand av foreldre sjømann og senere fabrikkarbeider Johan Olaf Nilsen og h. Maren Sofie Hansen på Bakken.[169] Arthur Lie var i 1928 fadder i dåpen til sin niese Astri Nøding i Drammen, han ble da benevnt som tegner.[170] I ekteskapslysningen var han lagerekspeditør og i 1941 fabrikkarbeider bosatt i Nils Kjærs gate 1 i Holmestrand.[171] Arthur Johan og Mathilde Lie er gravlagt på Botne kirkegård, Holmestrand.[172],[173]
 • 5f. Kaare Emil Lie (1905–1968), født i Lund, Dalane RO.[174] Bosatt 1910 i Holmestrand. Gift 1931 i Oslo med Martha Olava Bredesen (1906–1991),[175] født i Eidsvoll av foreldre sagarbeider og senere murerformann Arthur Julius Bredesen og h. Martine Hansdatter på Dokkenmoen.[176] Kaare Lie flyttet i 1929 fra Holmestrand til Oslo der han ble ansatt som ekspeditør i Vinmonopolet hvor han var med i ledelsen av funksjonærforeningen. Fra 1945 var Kaare Lie knyttet til Arbeiderbladet, først som sportsjournalist og senere som sportsredaktør. Han hadde flere tillitsverv i journalistenes organisasjoner. Han spilte fotball for Holmestrand IF og Frigg og spilte på A-landslaget 1928 mot Danmark og 1929 mot Nederland, 1 kamp på B-landslaget mot Sverige og 18 kamper på bylaget. Ledet treningen i Arbeidernes Idrettsforening (AIF) fra 1935 til 1940. Lie spilte også bandy og var premiert i langrenn. Han ble senere medlem av Jordal idrettsforening hvor han var trener og med i foreningens styre. Æret med hedersmerket i gull i Holmestrand IF.[177],[178],[179],[180] Lie var også bl a forfatter av bøkene «Fotball : fra løkka til stadion» og «Slik kom idrettsfronten : norsk idrett i fred og strid».[181],[182] En god del av sin fritid benyttet Kaare Lie sitt sommersted ved Hallangspollen i Frogn hvor han var formann i Hallangspollen Vel. Han døde brått samme sted av et hjertetilfelle. Kaare Emil Lie og Martha Olava Lie er gravlagt på Nordre gravlund, Oslo.[183],[184],[185],[186],[187],[188]
 • 6a. Lie (k) (–).
 • 6b. Lie (m) (–).
 • 4d. Dødfødsel (1868–1868). Nordbygata nr. 30.[189]
 • 4e. Gunda Ovidia Nilsdatter (1869–1946), født på Rikshospitalet.[190] Da moren døde kort tid etter at hun ble født, og fordi faren var drikkdeldig ble hun bortsatt av fattigvesenet, først til en Christopher Olsen i Rødfyldgata 5 og deretter til Hans Ask i Nittedal.[191] Konfirmert 1884 fra Ask.[192] Gift 1895 i Gamlebyen menighet med dagarbeider Gulbrand Olsen (1871– e. 1946),[193] født i Tomtereie, Udenes i Nes på Romerike av foreldre innerst Ole Olsen og Maren Amundsdatter.[194] Etter vielsen arbeidet Gulbrand på smørfabrikken Mercur. Ved den kommunale folketellingen 1905 var familien bosatt i 3. etg. i Karlstadgata 4.[195] Gulbrand var da renovasjonsarbeider, mens han 1906 i adressebok for Kristiania[196] og i emigrasjonslisten kalles for kjørekar. Han emigrerte 1907 til USA og fikk arbeid ved jernbanen.[197],[198] Gunda Ovidia var frem til 1911 med barna i Verksgate 20 (samme adresse som søsteren Ambjør).[199],[200] Gunda Ovidia Olsen emigrerte med barna i september 1911 til Minneapolis MN. USA for å forenes med ektemannen.[201],[202] I USA tok Gulbrand navnet Gilbert Olson. Hele familien var i 1920 bosatt i Minneapolis Ward 6, Hennepin County, Minnesota, USA.[203] I 1930 var ingen av barna bosatt hos foreldrene.[204] Ekteparet var bosatt i Pine, Minnesota da Gunda Ovidia døde i 1946.[205]
 • 5a. Margit Azora OlsenMargaret Alice Bredesen (1895–1922), født i Kristiania.[206] Emigrerte 1911 med sin mor til Minneapolis MN. USA for å forenes med faren.[207] Gift 1915 i Hennepin County, Minnesota med Frank M. Bredesen (–).[208] Margit var i 1920 bosatt med hennes to barn hos sine foreldre og søsken i Minneapolis Ward 6, Hennepin County, Minnesota, USA.[209] Margaret A. Bredeson døde samme sted i 1922,[210] og er gravlagt på Lakewood Cemetery, Minneapolis.[211]
 • 6a. Frank Bredeson (1915–), født i Hennepin County, Minnesota, USA.[212],[213]
 • 6b. Thelma Bredeson (ca. 1917–), født i Wisconsin, USA.[214]
 • 5b. Karsten Leonard Olsen (1897–), født i Kristiania.[215] Emigrerte 1911 med sin mor til Minneapolis MN. USA for å forenes med faren.[216]
 • 5c. Solveig Nathalie Olsen (1899–), født i Kristiania.[217] Emigrerte 1911 med sin mor til Minneapolis MN. USA for å forenes med faren.[218] Hun brukte i 1920 navnet Sylvia Olson.[219]
 • 4e. Einar Nilsen (1880–1883), født på Malmøya i Ø. Aker, død på Kampen, Kristiania.[220],[221]
 • 4f. Oscar Nilsen (1884–1888), født og død på Kampen, Kristiania.[222],[223]
Fasaden til Grønlands Høvleri A/S i Lakkegata 7. 1933. Foto: Anders Beer Wilse.
 • 4g. Karl Alfred Nilsen (1887–1943), født på Kampen, Kristiania.[224] Utsatt av fattigvesenet i Aker og Kristiania til husmannsfolkene Kristian Olsen og Marthea Eriksdatter på Røtnesholtet i Nannestad.[225] Konfirmert 1902 fra Røtnesholtet.[226] Var 1908 kullarbeider, senere høvleriarbeider. Gift 1908 i Grønland menighet med tjenestepike Marie Josefine Johannesdatter Dalen (1890–1939),[227] født på Dalen av Nord–Dal i Frogn av foreldre skredder og gårdbruker Johannes Larsen og Johanne Amalie Johannesdatter.[228] Ekteparet var i 1910 bosatt i Gruegata på Kampen.[229] Siste gang oppført 1914 i adressebøker for Kristiania.[230] Flyttet til Nittedal hvor Karl Alfred først arbeidet som kvegrøkter og sveiser og deretter som feier. Marie Josefine døde i 1939 og Karl Alfred i 1943, begge ligger begravet i Nittedal.[231],[232]
 • 5a. Lorang Arthur Nilsen (1909–1966), født på Kampen, Kristiania.[233] Konfirmert 1923 fra Finnstuen, Nittedal.[234] Kelner, hovmester og hotelleier. Gift 1935 i Oslo med May Krohn (1915–1997), født i Steigen men dåp ikke funnet. Ved vielsen navngis hun som May Krohn, May Bø Krohn og Mary Bø Krohn.[235],[236],[237],[238],[239] Hun var i 1923 bosatt med sine foresatte politikonstabel Johan Karlsen og h. Hilda Sofie i Kristiania og navngis da som May Bai-Krohn. og i de samme foresattes dødsannonser i 1978 og 1979 omtales disse som hennes pleieforeldre.[240],[241],[242] Lorang Nilsen var i perioden 1935 til 1949 bosatt på forskjellige adresser i Oslo og arbeidet som kelner og hovmester på Hotell Bristol,[243],[244],[245],[246] samtidig som han i 1943 også var bosatt i Nittedal hvor han i 1950 var eier av eiendommene Hauger 9/3, Haugli 9/37 og Haugli II 9/42.[247],[248] I 1949 bla han ansatt som administrerende direktør ved Hotell Royal i Narvik.[249],[250],[251],[252] Året etter overtok Lorang Nilsen Victoria Hotell i Grimstad som han solgte i 1958 eller 1959 omtrent samtidig som han overtok Hotell Phønix i Arendal som han drev frem til sin død i 1966.[253],[254],[255],[256][257],[258],[259] Lorang Arthur Nilsen er gravlagt på Arendal kirkegård, Høgedal terasse.[260],[261] Enken fortsatte driften av hotellet sammen med deres sønn, hvilken sistnevnte etterhvert ble eier av samme. Etter ektemannens død giftet May Nilsen seg på nytt og tok etternavnet Røren. Da hun døde i 1997 var hun bosatt på His ved Arendal, men er gravlagt ved Ullern kirkegård, Oslo.[262],[263],[264],[265],[266],[267]
 • 5b. Arvid Aleksander Nilsen (1911–1992), født på Kampen, Kristiania.[272] Konfirmert 1925 fra Haugli, Nittedal.[273] Var 1938 kelner av yrke. Gift 1938 med anretningsdame Ingrid Magna Braathen (1912–1982),[274] født i Braserudbråten, Vestmarka i Eidskog HED av foreldre husmann August Andersen og h. Laura Kaspara Hansdatter.[275],[276] Arvid og Ingrid Nilsen er gravlagt på Eidskog kirkegård HED.[277],[278]
 • 5c. Birger Elling Nilsen (1913–1945). født i Kristiania. Konfirmert 1928 fra Finnstuen, Nittedal.[279] Formann. Gift 1939 i Oslo med pelssyerske Inger Wibe Aaslund (1922–1984),[280],[281] født i Kristiania av foreldre maskinarbeider Martin Georg Nilsen Aaslund og h. Thorbjørg Wibe.[282] Birger Nilsen døde i 1945 og er gravlagt i Nittedal.[283] Inger Wibe Nilsen f. Aaslund ble gift 2. i 1952 med fabrikkarbeider Bjørn Harry Rasmussen (1921–1994),[284]begge er gravlagt i Nittedal.[285],[286],[287]
 • 5d. Mainor Hilmar Nilsen (1916–1972), født i Vestengen, Nittedal.[288] konfirmert 1931 fra Finnstuen i Nittedal.[289] Feier og postbud. Mainor Nilsen var bokser og flere ganger referert som sådan på 1930-tallet.[290] Han var i 1936 med på å stifte Hauer Bokseklubb i Nittedal.[291] Gift 1. 1937 i Nittedal med Alexandra Erika Olinda Martinsen (1920–),[292] født i Brevik TEL men døpt i Østre Aker av foreldre jerndreier Aleksander Eugen Martinsen og h. Asta Sofie Andresen, Solhøy på Bryn som ble viet 1919 i Brevik.[293],[294],[295] Ekteskapet oppløst 1952 ved skillsmissebevilling. Mainor Hilmar Nilsen var da benevnt som postbud med ukjent adresse, mens Alexandra Erika Olinda var bosatt i Hedemarksgt. 3.[296] Det ble i 1966 lyst til ekteskap for vaskehjelp Alexandra Erika Olinda Nilsen f. Martinsen og sjåfør Finn Mikalsen.[297] Mainor Hilmar Nilsen er gravlagt på Nordre gravlund, Oslo.[298],[299],[300] Merk: Mainor Hilmar Nilsen er i dåpsinnførselen anført med fødselsdato 27. oktober, men er ved vielsen og på gravminnet anført med 26. oktober, og han navngis i enkelte kilder som Meinor.
 • 5e. Roald William Nilsen (1919–1964). født på Haug nedre, Nittedal.[301] konfirmert 1933 fra Finnstuen i Nittedal.[302] Drosjesjåfør. Gift 1942 i Trondheim med Turid Borgny Grande (1924– e. 2007),[303] født i Trondheim av foreldre motormaskinist og senere sjåfør Arne Birger Grande og h. Astrid Kleiven.[304] Roald Nilsen var keeper på bedriftsidrettslaget Trondheims Drosjeførere og var medlem av bokseklubben 1930. Deltok aktivt med boksing og skisport.[305] Roald William Nilsen er gravlagt på Lademoen kirkegård, Trondheim.[306]
 • 3c. Christiane Gulbrandsdatter (1839–1924), født i Kirkevika på Nesodden som «uekte» barn av enkemann og båtmann Gulbrand Nilsen og piken Helle Oline Mikaelsdatter Kirkevik.[307] Konfirmert 1853 i Aker.[308] Ved folketellingen 1865 for Christiania finnes det ei 27 år gammel spinneriarbeider Christine Gudmundsen født på Nesodden som losjerende i Sandakerveien 28.[309] Ettersom det ikke finnes noen ved det navnet døpt på Nesodden i årene omkring 1839, så er det nærliggende å tro at dette egentlig er Christiane Gulbrandsen som ellers ikke er å finne i samme telling hverken med patronymet Gulbrand eller etternavnet Nilsen. Christiane Gulbrandsen sto fadder for sin halvbror Nils Kristian Gulbrandsens døtre Ambjør Henriette i 1861[310] og Gunda Ovidie i 1869.[311] Gift 1873 i Gamle Aker menighet med enkemann og fabrikkarbeider, senere arbeidsformann Olaus Christiansen (1829–?1904),[312],[313],[314] født i Aker av foreldre arbeidsmann Christian Larsen og h. Anne Syversdatter på Glads og Huus`s Papirmølle ved Sagene.[315] Etter vielsen var ekteparet bosatt i Sandakerveien 6. Ved folketellingen 1875 var Olaus blitt arbeidsformann ved oljemølla ved Labakken,[316] Christiane Guldbrandatters familie kan følges videre på samme adresse via sønnen Nils Håkon Trygves dåp i 1878 og adressebok for Kristiania 1882[317] og 1883.[318] Den førstnevnte adresseboka oppgir tittelen arbeidsformann og arbeidsgiver som Kildal & Co (P. W. W. Kildal & Co, forløperen til A/S Lilleborg Fabriker). Etter 1883 forsvinner Olaus fra adressebøkene, høyst sannsynlig fordi han reiste til Amerika. Christiane og sønnen Johan (med oppgitt feil alder) emigrerte til Chicago i august 1883 med forhåndsbetalte billetter.[319],[320] Anne, den yngste datteren til Olaus fra hans første ekteskap og født i 1871 ble overkjørt og døde i 1879,[321] derfor var det trolig bare ekteparet selv og den yngste sønnen Johan som emigrerte. Olaus sin avreise fra Norge er ikke funnet i emigrantlistene, men han er trolig identisk med den Olaus Christiansen som døde 26. april 1904 i Cook County, Illinois, USA.[322],[323] Ved den amerikanske folketellingen i 1910 finner man på adressen Chicago Ward 17, Cook County i Illinois enke og leitaker Christiana Christianson,[324] og i 1920 finner man henne på institusjonen «The Norwegians Old People`s Home» med adresse Chicago Ward 27, Cook (Chicago), Illinois.[325] Ved begge sistnevnte folketellinger er hennes innvandringår oppgitt til 1883 og fødselsår anslått til 1840. Christiana Christiansen døde 19. mai 1924, og da ble oppgitt hennes korrekte fødselsdato og navn på ektemann. Begge ble gravlagt på Mt. Olive Cemetery, Cook County, Chicago, USA.[326]
 • 4a. Johan Christiansen (1874–), født i Kristiania jf. folketellingen 1875.[327]
 • 4b. Nils Haakon Trygve Christiansen (1878–1880), født og død i Kristiania.[328],[329]
Gå tilbake til hovedartikkelen.

Referanser

 1. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1799, Side 458-459
 2. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1815, Side 304-305
 3. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Innflyttede 1821, Side 604-605, nr, 36.
 4. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1821, Side 44-45, nr. 16 mannkj.
 5. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1821, Side 52-53, nr. 28 mannkj.
 6. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1823, Side 106-107, nr. 14 Kvinnekj.
 7. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Viede 1825, Side 397-398, nr. 12.
 8. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 5 (1793-1814), Fødte og døpte 1802, Side 21-22, se under mannkj. 1802.
 9. Berner, Hj. Nesodden herred : bidrag til bygdens historie, Kristiania : Grøndahl & Søn, 1924, s. 239–240.
 10. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 498.
 11. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 500.
 12. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Døde og begravede 1836, Side 123, nr. 3.
 13. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Skifteregistreringsprotokoll I 2 , 1836-1847, oppb: Statsarkivet i Oslo., fol. 5a.
 14. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 19 (1828-1847), Viede 1845, Side 790-791, nr. 96.
 15. Akershus fylke, Hakadal, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 2 (1779-1814), Annen liste, Fødte og døpte 1795, Side 53, nr. 38.
 16. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 25 (1847-1867), Døde og begravede 1853, Side 361-362, nr. 274.
 17. Berg, Arno: Hammersborg, artikkel i St. Hallvard 1940, s. 109.
 18. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Døde og begravede 1853, Side 433, nr. 428.
 19. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Fødte og døpte 1826, Side 72-73, nr. 13.
 20. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Konfirmerte 1841, Side 555-556, nr. 10,
 21. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Inn- og utflyttede 1850-1851, Side 227, nr. 20,
 22. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 6 (1841-1853), Viede 1850, Side 354-355, nr. 19.
 23. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 6 (1841-1853), Dagregister 1849, Side 628-629, Dagregisteret viser at vielsen må ha skjedd i Nordby sogn.
 24. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Klokkerbok nr. I 2 (1820-1836), Fødte og døpte 1828, Side 144-145, nr. 25.
 25. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 6 (1841-1853), Inn- og utflyttede 1852, Side 502-503
 26. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Lakkegaden 22
 27. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 6 (1841-1853), Fødte og døpte 1850, Side 160-161, nr. 11.
 28. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Døde og begravede 1855, Side 479, nr. 87.
 29. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 19 (1842-1852), Fødte og døpte 1852, Side 377, nr. 188.
 30. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Døde og begravede 1855, Side 479, nr. 86.
 31. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Fødte og døpte 1854, Side 118, nr. 266.
 32. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Døde og begravede 1855, Side 480, nr. 120.
 33. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker, Aker i Vestre Aker, Aker, Ministerialbok nr. 2 (1855-1877), Døde og begravede 1856, Side 306
 34. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker, Aker i Vestre Aker, Aker, Ministerialbok nr. 4 (1857-1877), Fødte og døpte 1858, Side 14, nr. 8.
 35. Akershus, Oslo fylke, Vestre Aker, Aker i Vestre Aker, Aker, Ministerialbok nr. 2 (1855-1877), Døde og begravede 1858, Side 356, nr. 19.
 36. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Klokkerbok nr. 1 (1859-1861), Fødte og døpte 1859, Side 7, nr. 32.
 37. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Fødte og døpte 1861, Side 185, nr. 8.
 38. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Døde og begravede 1861, Side 464, nr. 137.
 39. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1862-1868), Fødte og døpte 1863, Side 41, nr. 6.
 40. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1862-1868), Fødte og døpte 1866, Side 170, nr. 88.
 41. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1862-1868), Døde og begravede 1867, Side 215, nr. 24.
 42. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Lakkegaden 22
 43. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1832, Side 168, nr. 27.
 44. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Konfirmerte 1848, Side 91, nr. 8.
 45. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Viede 1859, Side 283, nr. 31.
 46. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 5 (1827-1840), Fødte og døpte 1833, Side 84-85, nr. 50.
 47. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Lakkegaden 22
 48. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1869-1880), Døde og begravede 1869, Side 337, nr. 207.
 49. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv., Ambjør Henriette og Hilda Mathilde.
 50. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv., Gunda Ovidia.
 51. Folketelling 1875 hos Family Search.
 52. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 6 (1871-1885), Fødte og døpte 1874, Side 63, nr. 77.
 53. Akershus, Oslo fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 4 (1876-1878), Viede 1878, Side 438, nr. 181.
 54. Østfold fylke, Moss, Moss i Moss, Ministerialbok nr. I 7 (1845-1851), Fødte og døpte 1850, Side 63, nr. 65.
 55. Østfold fylke, Moss, Moss i Moss, Ministerialbok nr. I 8 (1852-1869), Inn- og utflyttede 1858, Side 423
 56. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1865, Side 44, nr. 26.
 57. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Norderhovsgade 30b
 58. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 8 (1883-1894), Døde og begravede 1888, Side 280, nr. 49.
 59. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll A 14 , 1888-1890, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 2100.
 60. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Hjemstavnsregister, stykke 10 (OB/A-20045/F/Fb/L0010), 1890-1890, oppb: Oslo Byarkiv.
 61. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad. Verksgade 26
 62. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Verksgaten 20
 63. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 10 (1904-1916), Døde og begravede 1916, Side 192, nr. 57.
 64. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 8 , 1915-1917, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 787.
 65. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Fødte og døpte 1859, Side 64, nr. 538,
 66. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Døde og begravede 1860, Side 426, nr. 252.
 67. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Fødte og døpte 1861, Side 254, nr. 213.
 68. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv., Ambjør Henriette og Hilda Mathilde.
 69. Kirkeby, Birger. Nannestad bygdebok. 1 : Gardshistorie for Nannestad sokn, Nannestad : Nannestad kommune, 1962, s. 616.
 70. Akershus fylke, Nannestad, Holter, Bjørke i Nannestad, Ministerialbok nr. I 13 (1873-1880), Konfirmerte 1877, Side 123, nr. 9.
 71. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 6 (1877-1886), Viede 1884, Side 164, nr. 103.
 72. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. I 1 (1858-1863), Fødte og døpte 1860, Side 137, nr. 156.
 73. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Toftesgade 39
 74. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad. Verksgade 26
 75. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Verksgaten 20
 76. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Verksgate 20, Petrus (Sofienberg)
 77. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 14 (1916-1937), Døde og begravede 1929, Side 134, nr. 76.
 78. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokollregister 29 , 1929-1929, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 79. Dødsannonse i Aftenposten 1929.10.26: Min kjære uforgemmelige hustru, vår altopofrende mor, svigermor og bestemor Ambjørg (Anna) Henriette Petersen f. Gulbrandsen døde idag kl. 13 ½ efter en lang smertefull sygdom, vel 68 år. Oslo, 23. oktober 1929. Joh. Petersen. Hilmar Petersen. Magnhild Prinsdal f. Petersen. Jørgen Prinsdal. Barnebarn. Begravelsen foregår fra Sofienberg kirkegård mandag 28. ds. kl. 2.
 80. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokollregister 42 (Hbe 0042), 1942-1942, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 81. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1879-1887), Fødte og døpte 1885, Side 320, nr. 237.
 82. Firmaanmeldelse: Herved anmelde, at undertegnede Hilmar Arthur Johan Petersen, Verksgata 20, agter at drive handel i Kristiania under firma Hilmar Petersen. Kristiania den 17. september 1919. Hilmar Petersen. Registrert den 19. september 1919. Kristiania magistrat, 3. avd,. 24 sept. 1919 Heiberg. Norsk Kundgjørelsestidende 1919.12.23
 83. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokollregister 43 (Hbe 0043), 1943-1943, oppb: Statsarkivet i Oslo
 84. Dødsannonse i Aftenposten 1943.01.18: Min inderlig kjære mann og gode kamerat, bror, svoger og onkel Hilmar Petersen gikk stille og rolig fra oss i dag. Oslo, 13. januar 1943. Anna Petersen f. Andersen. Magnhild og Jørgen Prinsdal. Ella og Birger Andersen. Gerda Andersen. Hans Jørgen, Turi. Bisettes i Det nye Krematorium tirsdag 19. ds. kl. 14.15.
 85. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 13 (1887-1894), Fødte og døpte 1890, Side 156, nr. 107.
 86. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 13 (1911-1925), Viede 1922, Side 152, nr. 102.
 87. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 8 (1883-1894), Fødte og døpte 1888, Side 72, nr. 43.
 88. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.099.17.009 Magnhild N. Prinsdal f. 26011890 d. 21051964, gravlagt 29071964 Østre gravlund Oslo.
 89. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.099.17.009 Jørgen Hagbart Prinsdal f. 03061888 d. 19/31967, gravlagt 07061967 Østre gravlund Oslo.
 90. Akershus fylke, Nordstrand i Nordstrand, Ministerialbok nr. I 2 (1914-1929), Fødte og døpte 1925, Side 112, nr. 70.
 91. Hedmark fylke, Gjesåsen i Åsnes, Klokkerbok nr. 13 (1943-1966), Viede 1950, Side 205, nr. 11.
 92. Hedmark fylke, Gjesåsen i Åsnes, Klokkerbok nr. 12 (1921-1942), Fødte og døpte 1926, Side 29, nr. 26.
 93. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 06.019.11.022 Høybråten kirkegård, Hans Jørgen Prinsdal f. 01051925 d. 13091999, gravlagt 24091999.
 94. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1862-1868), Fødte og døpte 1864, Side 110, nr. 313.
 95. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 2 (OB/A-20045/H/Hd/L0002), 1879-1887, oppb: Oslo Byarkiv., Hilda Mathilde.
 96. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv., Ambjør Henriette og Hilda Mathilde.
 97. Kirkeby, Birger. Nannestad bygdebok. 1 : Gardshistorie for Nannestad sokn, Nannestad : Nannestad kommune, 1962, s. 616.
 98. Akershus fylke, Nannestad, Holter, Bjørke i Nannestad, Ministerialbok nr. I 13 (1873-1880), Konfirmerte 1879, Side 133, nr. 18.
 99. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Skippergade 24
 100. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 32 (1885-1902), Viede 1888, Side 44
 101. Nordland fylke, Bodø i Bodø (Salten), Ministerialbok nr. 801A10 (1888-1899), Viede 1888, Side 209, nr. 26.
 102. Vestfold fylke, Hof, Vassås i Hof, Ministerialbok nr. I 6 (1851-1877), Fødte og døpte 1858, Side 92, nr. 23.
 103. Unneberg, Sigurd H. Hof bygdebok. 1 2 : Gårds- og slektshistorie, S.l. : Kommunene, 1964, s. 888.
 104. Unneberg, Sigurd H. Botne bygdebok. 1 : Gårds- og slektshistorie, Botne : s.n., 1953, s. 352.
 105. Folketelling 1910 for 0702 Holmestrand kjøpstad, Nordre forstad 12
 106. Disnorge.no/gravminner, Hilda Lie begr. 1924 Holmestrand: id. 2514353.
 107. Disnorge.no/gravminner, Edvard Lie begr. 1926 Holmestrand: id. 2514352.
 108. Oppland fylke, Øyer i Øyer, Ministerialbok nr. 8 (1878-1897), Fødte og døpte 1892, Side 40, nr. 5.
 109. Tid og sted for vielsen er innført 1923 i kirkebok for Lørenskog ved dåpsinnførselen til datteren Else Marie. Vielsen er ikke funnet i kirkebøker for Grønland menighet.
 110. Hedmark fylke, Trysil i Trysil, Ministerialbok nr. 8 (1881-1897), Fødte og døpte 1890, Side 150, nr. 15.
 111. 226. Fru Hanna Marie Andersen, 46 år gl. død den 23. februar i Søndmørsgt. 7. Efterlater mann Johan Albert Andersen Søndmørgt. 7 og 1 umyndigt barn. Oslo skifterett, dødsfallsprotokoll for dødsfall 226/1938/I
 112. Dødsannonse i Aftenposten 25. februar 1938: Min inderlig kjære hustru, min snilde mamma, vår søster, svigerinne og tante Hanna Marie Andersen født Lie døde plutselig fra oss 23. februar 1938, 46 år gammel. Johan Andersen. Else. Søsken, svogre, svigerinner. Begravelsen foregår på Nordre gravlund mandag 28. februar kl. 1.
 113. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1941-1942), Protokollside, Side upaginert
 114. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Johan Albert Andersen f. 2202190, d. 27031976, gravl. 21061976 Østre Aker kirkegård: id. 3493603.
 115. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Mathea Andersen f. 21101894, d. 22121968, gravl. 16051969 Østre Aker kirkegård: id. 3493602.
 116. Dødsannonse i Aftenposten 31. mars 1976: Min kjære far, svigerfar, bestefar og vår onkel Johan Albert Andersen sovnet stille inn i dag. Oslo, 27. mars 1976. Else Marie og Håkon Øren. Inge Johan. Nieser og nevø. Bisettes i Vestre krematorium, gamle kapell, onsdag 7. april kl. 12.
 117. Akershus fylke, Lørenskog i Skedsmo, Klokkerbok nr. II 3 (1919-1928), Fødte og døpte 1923, Side 37, nr. 30.
 118. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1948-1948), Protokollside, Side upaginert
 119. Hedmark fylke, Søndre Osen i Trysil, Ministerialbok nr. 16 (1913-1946), Fødte og døpte 1921, Side 20, nr. 6.
 120. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 02.021.00.036 Gamle Aker kirkegård, Else Marie Øren f. 07091923 d. 19072013, gravl. 29112013.
 121. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 02.021.00.036 Gamle Aker kirkegård, Håkon Øren f. 20061921 d. 06022006, gravl. 18082006.
 122. Dødsannonse i Aftenposten 25. juli 2013: Min kjære mor Else Marie Øren født 7. september 1923, sovnet stille inn i dag. Oslo, 19. juli 2013. Inge Johan/Turid. Øvrig familie. Bisettes fra Solvang Sykehjem tirsdag 30. juli kl. 11.00. Sørgehøytideligheten avsluttes i kapellet. Stor takk for god omsorg og pleie avd 3b på Solvang.
 123. Dødsannonse i Aftenposten 9. februar 2006: Vår alles kjære Håkon Øren født 20. juni 1921, sovnet stille inn i dag. Oslo, 6. februar 2006. Else Marie. Inge Johan/Turid. Øvrige familie. Bisettes fra Vestre krematorium, gamle kapell, torsdag 16. februar kl. 13.30.
 124. Oppland fylke, Øyer i Øyer, Ministerialbok nr. 8 (1878-1897), Fødte og døpte 1894, Side 54, nr. 16.
 125. Vestfold fylke, Holmestrand i Holmestrand, Lysningsprotokoll nr. 1 (1919-1963), Lysninger 1920, Side 3, nr. 10.
 126. Vest-Agder fylke, Halse, Mandal i Mandal, Ministerialbok nr. A 18 (1890-1905), Fødte og døpte 1894, Side 48, nr. 62.
 127. Schøning, Jakob. Schønings Norske posttjenestemenn : 1903-47, Bergen : Det norske postmannslag, 1948, s. 264.
 128. Kirkegårdene i Drammen. Gravnr. 01.JD.04.018 Bragernes kirkegård, Dagfinn Nøding f. 02081894 d. 31051983.
 129. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Dagfinn Nøding d. 31051983, gravl. 27061983: id. 1561285 Bragernes kirkegård Drammen.
 130. Kirkegårdene i Drammen. Gravnr. 01.JD.04.018 Bragernes kirkegård, Margit Sofie Nøding.
 131. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Margit Sofie Nøding, bisettelse 10101976: id. 1561286 Bragernes kirkegård Drammen.
 132. Buskerud fylke, Strømsø i Strømsø, Ministerialbok nr. I 27 (1915-1930), Fødte og døpte 1922, Side 167, nr. 32.
 133. Buskerud fylke, Strømsø i Strømsø, Fødselsregister nr. 1 (1916-1925), Fødte og døpte 1922, Side 139, nr. 29.
 134. Buskerud fylke, Strømsø, Tangen i Strømsø, Kladd til kirkebok nr. I 7 (1915-1932), Fødte og døpte 1922, Side 113, nr. 32.
 135. Schøning, Jakob. Schønings Norske posttjenestemenn : 1903-47, Bergen : Det norske postmannslag, 1948, s. 264.
 136. Juul Møller, Tryggve (medvirker). Studentene fra 1942, Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1942, 1967, s.
 137. Sellæg, Jo. Fra masken til ilden : Drammens teater gjennom 200 år, Drammen : Foreningen Drammens teater, 2000, s. 150, 151, 171, 172.
 138. Juul Møller, Tryggve (medvirker). Studentene fra 1941, Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1941, (T. Juul Møller), 1966, s. 439.
 139. Rogaland fylke, Haugesund i Haugesund, Klokkerbok nr. B 11 (1921-1934), Fødte og døpte 1922, Side 29, nr. 12.
 140. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Tor Edward Nøding f. 05041922, d. 11092000, gravl. 20102000: id. 1561281 Bragernes Drammen.
 141. Kirkegårdene i Drammen. Gravnr. 01.JD.04.017 Bragernes kirkegård, Tor Edward Nøding f. 05041922 d. 11092000.
 142. Kirkegårdene i Drammen. Gravnr. 01.JD.04.017 Bragernes kirkegård, Solveig Nøding f. 21111921 d. 31122014.
 143. Dødsannonse i Aftenposten 7. januar 2015: Vår kjære Solveig Nøding født 21. november 1921. sovnet fredlig inn, Drammen, 31. desember 2014. Einar. Øvrige familie. Bisettes i Drammen krenatorium, store kapell, fredag 9. januar kl. 10.00.
 144. Kirkegårdene i Drammen. Gravnr. 01.JD.04.017 Bragernes kirkegård, Dag Øyvind Nøding f. 01011953 d. 09112004.
 145. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Dag Øyvind Nøding f. 01011953, d. 09112004, gravl. 12012005: id. 1561280 Bragernes Drammen.
 146. Nord-Trøndelag fylke, Alstadhaug i Skogn, Ministerialbok nr. 717A09 (1878-1898), Fødte og døpte 1898, Side 99, nr. 3.
 147. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1926-1928), Protokollside, Side 35b-36a
 148. Oslo fylke, Uranienborg i Oslo, Ministerialbok nr. 12 (1914-1930), Viede 1927, Side 169, nr. 100.
 149. Hedmark fylke, Brandval i Brandval, Ministerialbok nr. 3 (1894-1909), Fødte og døpte 1905, Side 108, nr. 17.
 150. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1929 (1929-1929), Bokside, Side 744
 151. Jernbanekalenderen 1912–1943/44
 152. Tjenestemenn ved statsbanene 1948–1963
 153. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Bjarne T(!). Lie f. 29011898, d. 06121964, gravl. 11121964: id. 2340181 Lund Kristiansand. NB: Bildet av gravminnet viser navnet Bjarne F. Lie, det er altså transkriberingsfeil i databasen.
 154. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Betzy Othilie Lie f. 02011905, d. 13021973, gravl. 19021973: id. 2340180 Lund Kristiansand.
 155. Konf. er her brukt som dok. av dåp. Vestfold fylke, Holmestrand i Holmestrand, Klokkerbok nr. 6 (1901-1923), Konfirmerte 1915, Side 140, nr. 16.
 156. Arbeiderbladet 11. mars 1929, s. 8. Ekteskapslysninger: Konduktør Halfdan Edvard Lie og serveringsdame Inger Margrethe Skogseth.
 157. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 16 (1902-1906), Fødte og døpte 1905, Side 208, nr. 278.
 158. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
 159. Kirkeby, Birger. Nes på Romerike. 5 : Gardshistorie, Årnes : Kommunen, 1969, s. 603, 607.
 160. Akershus fylke, Udenes i Nes, Klokkerbok nr. II 2 (1918-1942), Konfirmerte 1920, Side 88, nr. 15.
 161. Hexeberg, Thor (medvirker). Nes på Romerike. 2 : Gardshistorie Nes på Romerike. 2 : Gardshistorie, Årnes : Kommunen, 1961, s. 234 Skogset.
 162. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Inger Margrethe Skogseth, 09.07.1905, Kristiania, ug, Expeditrise, Ingelbrecht Knudsønsgate 1, Fagerborg.
 163. Buskerud fylke, Strømsø, Tangen i Strømsø, Kladd til kirkebok nr. I 7 (1915-1932), Fødte og døpte 1922, Side 113, nr. 32.
 164. Hohle, Per & Straume, Joh.B. & Ingskog, Erling W. De Norske jernbaner og deres personale. 2. 2 : Norges jernbanepersonale : personalbiografier, Oslo : Norsk arkivforsking, 1959, s. 203.
 165. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Halfdan Edvard Lie f. 31031909, d. 26081962: id. 2514354 Holmestrand.
 166. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Inger Margrethe Lie f. 09071905(!), d. 20091993: id. 2514355 Holmestrand.
 167. Vestfold fylke, Botne, Hillestad i Botne, Lysningsprotokoll nr. 1 (1919-1965), Lysninger 1930, Side 20, nr. 11.
 168. Vestfold fylke, Botne i Botne, Klokkerbok nr. I 5 (1916-1934), Viede 1930, Side 121, nr. 12.
 169. Vestfold fylke, Holmestrand i Holmestrand, Klokkerbok nr. 6 (1901-1923), Fødte og døpte 1908, Side 35, nr. 21.
 170. Buskerud fylke, Strømsø i Strømsø, Ministerialbok nr. I 27 (1915-1930), Fødte og døpte 1928, Side 270, nr. 56.
 171. Adressebok for Vestfold fylke og Drammen 1941, Lie, Arthur, fabr.arb., Nils Kjærsg. 1
 172. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Arthur J Lie f. 07071904, d. 02031965: id. 3940854 Botne Holmestrand.
 173. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Mathilde Lie f. 09111908, d. 02102003: id. 3940855 Botne Holmestrand.
 174. Rogaland fylke, Lund i Lund, Klokkerbok nr. B 8 (1902-1936), Fødte og døpte 1905, Side 14, nr. 14.
 175. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1930-1932), Protokollside, Side 94b-95a
 176. Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Ministerialbok nr. I 6 (1900-1907), Fødte og døpte 1906, Side 145, nr. 89.
 177. Arbeiderbladet 17. juni 1968, s. 4: Nekrolog over Kaare Lie forfattet av Sverre Helgesen.
 178. Brustad, Arne (medvirker). Aktive fotballspillere. B. 1, Oslo : Idrettsforlaget, 1952, s. 613.
 179. Kaare Lie på Wikipedia
 180. Kaare Lie på Wikiwand
 181. Lie, Kaare. Fotball : fra løkka til stadion, Oslo : Tiden, 1939.
 182. Lie, Kaare. Slik kom idrettsfronten : norsk idrett i fred og strid, Oslo : K. Lie, 1945.
 183. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.004 Nordre gravlund, Kaare Lie f. 19050725 d. 19680614.
 184. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.004 Nordre gravlund, Martha Lie f. 27111906 d. 28031991.
 185. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Kaare Lie f. 25071905, d. 14061968, gravl. 04071968: id. 591910 Nordre gravlund Oslo.
 186. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Martha Lie f. 27111906, d. 28031991, gravl. 31051991: id. 591911 Nordre gravlund Oslo.
 187. Dødsannonse i Aftenposten 18. juni 1968: Min inderlig kjære mann, snille, gode pappa, svigerfar, barnas kjære Boa, bror, svoger og onkel Kaare Lie døde plutselig fra oss. Hallangspollen/Oslo, 14/6 1968. Martha. Karin og Bjørn. Petter og Nina. Øvrige familie. Bisettes i Østre krematorium, store kapell, fredag 21. juni kl. 13.
 188. Aftenposten 22. juni 1968, s. 16: Bisettelser: Sportsredaktør Kaare Lie ble bisatt i Østre krematorium, Store kapell, igår under stor deltagelse. Arbeiderbladets Redaksjonsgruppes fane var stilt opp ved båren. Res.kap. Harald Begby, Lilleborg, forrettet. Det ble lagt ned kranser fra familien ved presten og en representant. Redaktør Reidar Hirsti la ned krans fra Arbeiderbladet med takk for godt medarbeiderskap og mintes avdøde som en dyktig journalist med faglige kunnskaper og evne til engasjement, og med stimulerende og lun menneskelighet. Journalist Tore Nilsen bragte krans fra Arbeidernes Presseforbund og Arbeiderbladets Redaksjonsgruppe, journalist Sverre Farstad fra Sportsjournalistenes Klubb og Gustav Ajakson fra Hallangspollens Vel. Ellers såes kranser fra Frigg, Sportsklubben Sterling, Sportsavdelingen ved Arbeiderbladet, Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bedriftsidrettsforbund, gamle venner i HIF, Holmestrand, Vinmonopolets personalforening, beboerne i Sunnmørgt. 7, familiene Dokken, Wiken m. fl.
 189. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1862-1868), Døde og begravede 1868, Side 245
 190. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1853-1870), Fødte og døpte 1869, Side 283, nr. 68.
 191. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv., Gunda Ovidia.
 192. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 7 (1879-1901), Konfirmerte 1884, Side 113, nr. 23.
 193. Oslo fylke, Gamlebyen (Oslo) i Oslo, Ministerialbok nr. 8 (1891-1908), Viede 1895, Side 231, nr. 47.
 194. Akershus fylke, Udenes i Nes, Ministerialbok nr. III 1 (1859-1882), Fødte og døpte 1872, Side 40, nr. 32.
 195. Oslo fylke, Kristiania, Kommunal folketelling nr. 1-65 (1905-1905), Dokumentside, Side 25512
 196. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1906 (1906-1906), Bokside, Side 1089
 197. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 198. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JXFP-GMR : 6 December 2014), Gulbrand Olsen, 17 Apr 1907; citing departure port Christiania, arrival port New York, ship name United States, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 199. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Karlstad Gade 10
 200. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Verksgaten 20
 201. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 202. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJG7-J3N : 6 December 2014), Gunda Olsen, 19 Sep 1911; citing departure port Christiania, arrival port New York, ship name Hellig Olav, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 203. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWYV-RXS : 14 December 2015), Gilbert Olson, Minneapolis Ward 6, Hennepin, Minnesota, United States; citing sheet 1B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,834.
 204. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X3Z5-KSV : 8 December 2015), Gilbert Olson, 1930.
 205. "Minnesota Deaths and Burials, 1835-1990," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FDXD-F7F : accessed 1 June 2016), Gunda Ovidie Olson, 10 May 1946; citing Pine, Minnesota, United States, reference 12354; FHL microfilm 2,139.
 206. Oslo fylke, Gamlebyen (Oslo) i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1889-1899), Fødte og døpte 1895, Side 175, nr. 153.
 207. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 208. MOMS Minnesota Official Marriage System, County: HENNEPIN. Certificate Number: 01830340. Marriage Date: 06/02/1915. Applicant 1: BREDESEN, FRANK M. Applicant 2: OLSEN, MARGARET A.
 209. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWYV-RXS : 14 December 2015), Gilbert Olson, Minneapolis Ward 6, Hennepin, Minnesota, United States; citing sheet 1B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,834.
 210. Minnesota Historical Society, Bredeson, Margarett Alice. Death Certificate Index. Certificate Number: 1922-MN-019869. Death: September 14, 1922. County of Death: Hennepin County, Minnesota, United States. Subject: Death records. Type: Text, Government Record, Historical Records.
 211. Find A Grave, Margaret A Bredeson, Lakewood Cemetery, Hennepin, Minneapolis, Minnesota.
 212. Minnesota Historical Society, Bredesen, Frank. Birth Certificate Index. Certificate Number: 1915-41287A. Birth: February 4, 1915. County of Birth: Hennepin County, Minnesota, United States. Subject: Birth records. Type: Text, Government Record, Historical Records.
 213. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWYV-RXS : 14 December 2015), Gilbert Olson, Minneapolis Ward 6, Hennepin, Minnesota, United States; citing sheet 1B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,834.
 214. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWYV-RXS : 14 December 2015), Gilbert Olson, Minneapolis Ward 6, Hennepin, Minnesota, United States; citing sheet 1B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,834.
 215. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1888-1898), Fødte og døpte 1898, Side 193, nr. 22.
 216. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 217. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1899-1903), Fødte og døpte 1899, Side 16, nr. 158.
 218. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 219. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWYV-RXS : 14 December 2015), Gilbert Olson, Minneapolis Ward 6, Hennepin, Minnesota, United States; citing sheet 1B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,834.
 220. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 5 (1879-1882), Fødte og døpte 1881, Side 126, nr. 18.
 221. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 2 (1880-1888), Døde og begravede 1883, Side 140, nr. 37.9
 222. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 1 (1880-1886), Fødte og døpte 1885, Side 123, nr. 142.
 223. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 4 (1885-1892), Døde og begravede 1888, Side 148, nr. 169.
 224. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 3 (1886-1892), Fødte og døpte 1887-1888, Side 61, nr. 254.
 225. Folketelling 1900 for 0238 Nannestad herred, Røtnesholtet under 127/1
 226. Akershus fylke, Bjørke i Nannestad, Ministerialbok nr. III 2 (1893-1907), Konfirmerte 1902, Side 85, nr. 13.
 227. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 17 (1906-1934), Viede 1908, Side 25, nr. 14.
 228. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1890, Side 95, nr. 18.
 229. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Gruegate 13
 230. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1914 (1914-1914), Bokside, Side 855.
 231. Disnorge.no/gravminner, Karl Alfred Nilsen begr. 1943 Nittedal: id. 4415393.
 232. Disnorge.no/gravminner, Marie Nilsen begr. 1939 Nittedal: id. 4415392.
 233. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 10 (1905-1917), Fødte og døpte 1909, Side 109, nr. 158.
 234. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Klokkerbok nr. I 3 (1902-1929), Konfirmerte 1923, Side 145, nr. 8.
 235. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 7 (1929-1938), Lysninger 1935, Side 70, nr. 75.
 236. Arbeiderbladet 10. april 1935. Lysinger: Hjv. May Krohn og kelner Lorang Nilsen.
 237. Dagbladet 1. mai 1935, s. 3: Navn. Forlovede: Mary Bø Krohn og Lorang Nilsen, begge Oslo.
 238. Arbeiderbladet 1. mai 1935, s. 14. Bekjentgjørelser. Forlovelse inngått: Frk. May Bø Krohn, herr Lorang Nilsen, begge Oslo.
 239. Dagbladet 18. oktober 1935, s. 3. Navn. Bryllup: 19. ds. på Continental: Lorang Nilsen og May Krohn.
 240. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923. Johan Carlsen 21.05.1891 Høland m g Politikonstabel. Hilde Sofie Carlsen 19.10.1890 Steigen k g Husmor. May Bai-Krohn 01.05.1915 Steigen k. Skjelderups gate 19. 03 Petrus (Sofienberg).
 241. Dødsannonse i Aftenposten 13. juni 1978: Min kjære hustru, oppofrende pleiemor, vår kjære søster, svigerinne og tante Hilda Sofie Karlsen sovnet stille inn idag, 88 år gammel. Oslo, 9. juni 1978. Johan. May. Sofie/Marius. Hanna Ludvig. Øvrige familie. Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, torsdag 15. juni kl. 12.15. Vennligst send ikke blomster til hjemmet.
 242. Dødsannonse i Aftenposten 24. mars 1979: Min snille pleiefar, vår bror og familiens kjære onkel Johan Karlsen er gått fra oss idag, 88 år gammel. Oslo, 21. mars 1979. May. Gunnar (bror). Nieser og nevøer. Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, fredag 30. mars kl. 15.15.
 243. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1936 (1936-1936), Bokside, Side 1067
 244. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1939 (1939-1939), Bokside, Side 1157
 245. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1944 (1944-1944), Bokside, Side 1180
 246. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1947 (1947-1947), Bokside, Side 967
 247. Aftenposten 29. november 1943, s. 4. Personalia. Født: «Haugli», S. Nittedal, 26 ds.: En stor, kjekk gutt kom i dag. Alt vel. May og Lorang Nilsen.
 248. Matrikkelutkastet av 1950, Akershus, Nittedal herad, Hauger Gnr. 9.
 249. Tromsø 22. februar 1949, s. 5. Royal Hotell. Som ny direktør er ansatt hovmester på Hotell Bristol i Oslo, Lorang Nilsen, som ventes til Narvik en av de nærmeste dager.
 250. Lofotposten 25. februar 1949, s. 2. Til ny administrerende direktør ved Hotell Royal, Narvik, har styret besluttet å ansette hovmester Lorang Nilsen, Hotell Bristol, Oslo. Herr Nilsen overtar stillingen ved månedsskiftet.
 251. Norsk Lysingsblad 26. november 1949, s. 3. Royal Hotell A/S, på ekstraordinær generalforamling den 25. februar 1949 ble herr Lorang Nilsen ansatt som administrerende direktør etter fru P. Gleditsch som er fratrådt.
 252. Ofoten Folkeblad 19. januar 1950, s. 2. Søknad om skjenkerett fra A/S Royal Hotell v/ direktør Lorang Nilsen.
 253. Grimstad Adressetidende 4. oktober 2015: Artikkel om historien til Victoria Hotell i Grimstad med intervju av Jan Stabell (Jan Einar Lødrup Stabell). Stabell som senere var hotelldirektør på Strand Hotel, Gaustablikk og Gautefall Turisthotell forteller i artikkelen at han var bosatt på Victoria Hotell fra 1959 til ut på 1960-tallet. Hans foreldre kjøpte hotellet i 1959 av Lorang Nilsen.
 254. Jan Einar Lødrup Stabell opplyser i en epost 3. april 2017 til Espen Tjernshaugen at Lorang Nilsen i 1959 kjøpte Phønix Hotel i Arendal og at hans sønn Terje Nilsen tok over dette. Stabell mener samtidig at Terjes mor var bosatt i nærheten av Vippa bro (His).
 255. Fædrelandsvennen 15. september 1950, s. 5. Grimstad bystyre vedtok i siste møte å gi Lorang Arthur Nilsen bevilling til å drive hotellvirksomhet under navnet Victoria Hotell, Storgaten 19.
 256. Fædrelandsvennen 16. september 1957, s. 4. Hotell Fønix i Arendal skal som kjent overtas av Lorang Nilsen, innehaveren av Victoria hotell, Grimstad. Som direktør ved hotell Fønix er ansatt Arne Bjørklund.
 257. Fædrelandsvennen 15. september 1950, s. 5. Grimstad bystyre vedtok i siste møte å gi Lorang Arthur Nilsen bevilling til å drive hotellvirksomhet under navnet Victoria Hotell, Storgaten 19.
 258. Fædrelandsvennen 16. september 1957, s. 4. Hotell Fønix i Arendal skal som kjent overtas av Lorang Nilsen, innehaveren av Victoria hotell, Grimstad. Som direktør ved hotell Fønix er ansatt Arne Bjørklund.
 259. Adressebok for Arendal. 1964, s. 22. Friergangen 1 ab, Hotell Phønix v/ Lorang Nilsen. Matr.nr. 214 (323), 212 B-222 B
 260. Den Norske Kirke, Kirken i Arendal, Søk etter gravlagte, Plassering: 01.FAMoo.01.370, Arendal kirkegård. Lorang Arthur Nilsen f. 04071909, d. 23041966.
 261. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Lorang Nilsen, Hotel Eier, f. 04071909, d. 23041966: id. 972695 Høgedal terasse, Arendal.
 262. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 17.029.14.009, Ullern kirkegård. May Røren f. 01051915 d. 22041997, gravl. 29041997. Siv Røren f. 16061969, d. 28081969, gravl. 02091969.
 263. Dødsfall i Norge (1947) 1995-april 2001, May Nilsen Røren f. 01051915, d. 22041997. Postnr. 4817. Nedenes sorenskriverembete.
 264. Agderposten 30. april 1997, s. 21. Dødsannonse for May Røren f. 01.05.1915, d. 22.04.1997. Reidar. Tove Yvonne. Terje.
 265. Fædrelandsvennen 2. mai 1997, s. 23. May Røren, Arendal, døde 22. april. Begravelsen har funnet sted.
 266. Agderposten 7. juni 1997, s. 14. Proklama etter avdøde May Nilsen Røren Fnr. 01.05.1915. Sistebopel: Gjervoldsøyvn. 61, 4817 His. Død: 22.04.1997.
 267. Agderposten 24. april 1992, s. 36. Artikkel om Hotell Phønix i Arendal hvor nevnes tidligere eiere Lorang og May Nilsen (Røren) og deres sønn Terje Nilsen.
 268. Aftenposten 29. november 1943, s. 4. Personalia. Født: «Haugli», S. Nittedal, 26 ds.: En stor, kjekk gutt kom i dag. Alt vel. May og Lorang Nilsen.
 269. Dagens Næringsliv 26. september 1997, s. 16. Den tidligere eier av Hotel Phønix i Arendal, Terje Nilsen, har nå skiftet navn til Terje Sture Krohn.
 270. Agderposten 10. oktober 1997, s. 2. Terje Nilsen skiftet navn til Terje Sture Krohn på begynnelsen av 1990-tallet
 271. Agderposten 10. april 1999. Gjervoldsøyveien 61 (gnr 301, bnr 99) er solgt for kr 3.200.000 fra Terje Sture Krohn til Medstar As (03.03.1999). Salget omfatter også Gjervoldsøyveien 61 (Gnr 301, bnr 100)…
 272. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 10 (1905-1917), Fødte og døpte 1911, Side 157, nr. 141.
 273. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Klokkerbok nr. I 3 (1902-1929), Konfirmerte 1925, Side 151, nr. 14.
 274. Arbeiderbladet 21. september 1938, s. 5. Lysninger: Anretningsdame Ingrid Magna Braathen og kelner Arvid Aleksander Nilsen.
 275. Hedmark fylke, Vestmarka i Eidskog, Klokkerbok nr. 4 (1907-1964), Fødte og døpte 1912, Side 17, nr. 11.
 276. Engen, Jorunn Ingrid. Eidskog bygdebok. B. 4 : Gnr. 53-60, Skotterud : Eidskog kommune, 1995, s. 413, 414.
 277. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Arvid Nilsen f. 25061911, d. 16011992, gravl. 24011992: id. 4460132 Eidskog i Eidskog.
 278. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Ingrid Nilsen f. 15091912, d. 17091982, gravl. 24091982: id. 4460133 Eidskog i Eidskog.
 279. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Klokkerbok nr. I 3 (1902-1929), Konfirmerte 1928, Side 236, nr. 6.
 280. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Klokkerbok nr. I 4 (1930-1943), Viede 1939, Side 162, nr. 40.
 281. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1939-1939), Protokollside, Side upaginert
 282. Oslo fylke, Fagerborg i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1909-1935), Fødte og døpte 1922, Side 203, nr. 43.
 283. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Birger Nilsen f. 25111913, d. 1945, gravl. 11081945: id. 4416437 Nittedal i Nittedal.
 284. Arbeiderbladet 14. august 1952, s. 8. Lysinger: Syerske Inger Wibe Nilsen, f. Aaslund, S. Nittedal og fabrikkarbeider Bjørn Harry Rasmussen, Oslo.
 285. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Inger Wibe Rasmussen f. 09051922, d. 22061984, gravl. 28061984: id. 4417019 Nittedal i Nittedal.
 286. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Bjørn Harry Rasmussen f. 06091921, d. 14081994, gravl. 19081994: id. 4417020 Nittedal i Nittedal.
 287. Dødsannonse i Aftenposten 25. juni 1984: Min kjære kone, vår gode og snille mor, svigermor og farmor. vår kjære søster og tante Inger Wibe Rasmussen døde plutselig idag, 62 år gammel. Nittedal, 22. juni 1984. Bjørn. Hugo Andre. Erik/Anne-Lise. Lise og Siri. Øvrige familie. Begraves fra Nittedal kirke torsdag 28. juni kl. 12.00.
 288. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 8 (1902-1926), Fødte og døpte 1916, Side 35, nr. 14.
 289. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Klokkerbok nr. I 4 (1930-1943), Konfirmerte 1931, Side 69, nr. 3
 290. Arbeiderbladet 18. februar, 22. april 1933. Arbeiderbladet 3. mars 1934. Arbeiderbladet 26. januar, 28. januar, 18. februar, 1. mars, 5. mars 1935. Arbeiderbladet 4. mars 1937.
 291. Arbeiderbladet 17. desember 1936.
 292. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Klokkerbok nr. I 4 (1930-1943), Viede 1937, Side 154, nr. 14.
 293. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Klokkerbok nr. I 4 (1914-1936), Fødte og døpte 1920, Side 167-168, nr. 50.
 294. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Fødselsregister nr. I 1 (1916-1923), Fødte og døpte 1920, Side 97, nr. 67.
 295. Telemark fylke, Brevik i Brevik, Klokkerbok nr. 5 (1901-1924), Viede 1919, Side 173, nr. 14.
 296. Norsk Lysingsblad 24. juni 1952, s. 7. Meddelt skilsmissebevilling for postbud Mainor Hilmar Nilsen, adr. ukjent, og Alexandra Erika Olinda Nilsen, f. Martinsen, Hedemarksgt. 3. Oslo.
 297. Arbeiderbladet 10. august 1966, s. 9. Lysinger: Sjåfør Finn Mikalsen og vaskehjelp Aleksandra Erika Olinda Nilsen f. Martinsen, begge Oslo.
 298. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.102 Nordre gravlund, Meinor Nilsen f. 26101916 d. 29121972.
 299. Dødsannonse i Aftenposten 6. januar 1973: Min kjære bror, svoger og vår onkel Mainor Nilsen døde plutselig idag. Oslo, 29. desember 1972. Arvid Nilsen. Øvrige familie. Begravelsen har funnet sted i stillhet.
 300. Aftenposten 6. januar 1973. Anmeldte dødsfall: Meinor Nilsen f. 1916.
 301. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 8 (1902-1926), Fødte og døpte 1919, Side 49, nr. 6.
 302. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Klokkerbok nr. I 4 (1930-1943), Konfirmerte 1933, Side 77, nr. 14.
 303. Sør-Trøndelag fylke, Lademoen i Trondheim, Klokkerbok nr. 605C10 (1938-1949), Viede 1942, Side 52, nr. B94.
 304. Sør-Trøndelag fylke, Lademoen i Trondheim, Ministerialbok nr. 605A10 (1920-1937), Fødte og døpte 1924, Side 116, nr. 99.
 305. Brustad, Arne (medvirker). Aktive fotballspillere. B. 2, Oslo : Idrettsforlaget, 1953, s. 844.
 306. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Roald William Nilsen f. 04041919, d. 27021964, gravl. 04051964: id. 1035145 Lademoen Trondheim.
 307. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Fødte og døpte 1839, Side 160-161, nr. 7.
 308. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 1 (1853-1858), Konfirmerte 1853, Side 13
 309. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sandakerveien 28
 310. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Fødte og døpte 1861, Side 254, nr. 213.
 311. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1853-1870), Fødte og døpte 1869, Side 283, nr. 68.
 312. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1865-1873), Viede 1873, Side 261, nr. 46.
 313. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Klokkerbok nr. 3 (1869-1874), Viede 1873, Side 311
 314. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 1 (1870-1878), Lysninger 1873, nr. 33.
 315. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 13 (1828-1837), Fødte og døpte 1829, Side 35
 316. Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sandakervejen 6
 317. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1882 (1882-1882), Bokside, Side 45
 318. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1883 (1883-1883), Bokside, Side 45
 319. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 320. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 321. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1872-1879), Døde og begravede 1879, Side 127, nr. 41.
 322. "Illinois, Cook County Deaths, 1878-1994," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N72S-28X : 17 May 2016), Olaus Christiansen, 06 Apr 1904; citing , Cook, Illinois, United States, source reference CN 2465, record number 61, Cook County Courthouse, Chicago; FHL microfilm 1,239,701.
 323. "Illinois, Cook County Deaths, 1878-1994," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q2MQ-CLDT : 17 May 2016), Olaus Christiansen, 06 Apr 1904; citing Chicago, Cook, Illinois, United States, source reference 2465, record number , Cook County Courthouse, Chicago; FHL microfilm 1,239,701.
 324. "United States Census, 1910," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MKZ3-7P6 : 20 October 2015), Christiana Christianson in household of August Stenson, Chicago Ward 17, Cook, Illinois, United States; citing enumeration district (ED) ED 785, sheet 27B, NARA microfilm publication T624 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,374,273.
 325. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJQL-TB9 : 14 December 2015), Christine Christiansen, Chicago Ward 27, Cook (Chicago), Illinois, United States; citing sheet 15A, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,338.
 326. "Illinois Deaths and Stillbirths, 1916-1947," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N3CG-MMF : 27 December 2014), Christiana Christiansen, 19 May 1924; Public Board of Health, Archives, Springfield; FHL microfilm 1,877,528.
 327. Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sandakervejen 6
 328. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1872-1879), Fødte og døpte 1878, Side 251
 329. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1880-1922), Døde og begravede 1880, Side 23, nr. 11.

Litteratur

Se også